Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Technologia VoIP w planach T4

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Technologia VoIP w planach T4"— Zapis prezentacji:

1 Technologia VoIP w planach T4
Materiały szkoleniowe dla pracowników PiK-Net Zebrał i opracował Wojtek Wersja: lato ‘2000 © p i k - n e t

2 Spis części Wstęp Poszukiwanie komunikacyjnej „super usługi”
Historyczny rozwój usług VoIP Definicja operatora VoIP Idea operatora VoIP na liberalizującym się rynku telekomunikacyjnym Opis zagadnień technicznych Dostęp do sieci VoIP Elementy sieci VoIP Realizacja połączeń w sieci VoIP Problem sygnalizacji na styku terminala Problem kierowania wywołań Metody realizacji przychodów Materiały o aspektach prawnych Rozliczenia międzyoperatorskie – propozycje MŁ Inne slajdy (ale czasem śmieci) © p i k - n e t

3 Wstęp Cel publikacji tego materiału:
lepsze zrozumienie; definiowanie pojęć i ustalenie nazewnictwa; porozumiewanie się wspólnym językiem; Ważny czynnik oporu: istnieje obecnie znaczna dezinformacja w wydaniu prasowym i w wydaniu dużych dostawców sprzętu. Istnieje potrzeba stałej aktualizacji materiału. © p i k - n e t

4 Poszukiwanie komunikacyjnej „super usługi”
Ta grupa slajdów pokazuje historyczny rozwój usług głosowych w sieci Internet. © p i k - n e t

5 „Trzy światy” Ortogonalność elektroniki
© p i k - n e t

6 Ortogonalny opis usług komunikacyjnych
© p i k - n e t

7 Usługi komunikacyjne świata mediów
© p i k - n e t

8 Usługi komunikacyjne świata telekomunikacji
© p i k - n e t

9 Usługi komunikacyjne świata komputerowców
© p i k - n e t

10 Poszukiwanie nowej „super usługi”
© p i k - n e t

11 „Wojna światów - part 1” Komputerowcy atakują
© p i k - n e t

12 „Wojna światów - part 2” Mediowcy atakują pasmem
© p i k - n e t

13 „Wojna światów - part 3” Obrona telekomunikacji
© p i k - n e t

14 Konwergencja, załamanie ortogonalności
© p i k - n e t

15 Historyczny rozwój usług VoIP
Ta grupa slajdów pokazuje historyczny rozwój usług głosowych w sieci Internet. © p i k - n e t

16 Usługa net2net © 2000 p i k - n e t
W chwili gdy komputery PC zaczęły być multimedialne a internet zyskał wystarczającą przepustowość (ok. 20kb/s mierzone od końca do końca) zaczęły pojawiać się programy umożliwiające prowadzenie rozmów. Usługa ta realizowana była przez wąskie grono amatorów bądź ludzi którzy biegle używają komputerów PC. Jakość takiego porozumiewania się jest jednak bardzo słaba. © p i k - n e t

17 Usługa net2phone © 2000 p i k - n e t
W 1997 roku w sieci internet zaczęły pojawiać się bramki umożliwiające terminowanie rozmów inicjowanych z wnętrza sieci internet w normalnej, publicznej sieci telefonicznej. Usługa ta zaczęła mieć charakter komercyjny przynoszący znaczne przychody właścicielom bramek. © p i k - n e t

18 Usługa phone2phone © 2000 p i k - n e t
Od 1998 roku istnieją na świecie instalacje pozwalające korzystać z transmisji VoIP za pośrednictwem normalnych telefonów wpiętych do publicznej sieci telefonicznej. Abonent łączy się z Gateway’em z bramką sieci VoIP, która po przeprowadzeniu autoryzacji przenosi jego głos przez sieć internet do podobnej bramki położonej daleko. Pojawili się operatorzy, którzy świadczą tego typu usługi wykorzystując powszechność i niskie ceny transmisji danych w internecie. Aby sterować czasem dość zaawansowaną siecią bramek oraz umożliwić jednoznaczną autoryzację wraz z naliczaniem kosztów (billing) w sieci, zainstalowane są specjalne serwery sterujące zwane Gatekeeper. © p i k - n e t

19 Usługa phone2phone+ © 2000 p i k - n e t
Obecnie coraz więcej operatorów VoIP chcąc zwiększyć jakość swoich usług wykorzystuje połączenia internetowe z gwarancją jakości (QoS). Ich bramki połączone są z siecią publiczną przez styki przenoszące sygnalizację SS7 i dlatego stały się możliwe do realizacji bardziej zaawansowane usługi takie jak: CLIP, Fax on-line. © p i k - n e t

20 Definicja operatora VoIP
© p i k - n e t

21 Definicja operatora VoIP
Operator VoIP to szczególny przykład operatora telekomunikacyjnego, który wykorzystując technologię przesyłania głosu przez sieci pakietowe świadczy usługi, korzystając z niezrównoważonych taryf i braku ograniczających regulacji prawnych. Tutaj podana jest moja definicja operatora VoIP. © p i k - n e t

22 Idea operatora VoIP na liberalizującym się rynku telekomunikacyjnym
W całej tej części wyjaśniam co się dzieje na rynku telekomunikacyjnym po jego liberalizacji. Wyjaśniam pojęcie TELEKOM, mowie o jego restrukturyzacji, pojawieniu się nowych operatorów long distance, niezależnych operatorach lokalnych. Pokazuje też na problem współpracy międzyoperatoreskiej (interconnection) oraz sygnalizuje problem rozliczeń. W części tej definiuje też i omawiam problem „operatorów bez sieci” dając przykład niemieckiego operatora „przez na zawsze najtaniej” (nie pamiętam jego nazwy). Część tą można ominąć pokazując prezentacje osobom, którym zmiany na rynku telekomunikacyjnym nie są obce. © p i k - n e t

23 Klasyczna struktura telekomunikacyjna
Rynek telekomunikacyjny przez liberalizacją - wielki Telekom, najczęściej posiadający uprzywilejowaną pozycję w państwie zajmuje się wszystkim. Abonent nie wie nawet z czego się to składa - po prostu korzysta z jego usług. © p i k - n e t

24 To samo po restrukturyzacji
Restrukturyzacja telekomu ujawnia, że tak naprawdę składa się z sieci lokalnych (miejscowych) oraz sieci międzymiastowych (long distance). Telekomy zauważają, że 80% ich kosztów powstaje przy obsłudze sieci miejscowych (W Polsce nawet 80% inwestycji idzie w ziemie: w beton i kable. Tylko 20% to elektronika czyli transmisja i centrale) © p i k - n e t

25 Liberalizacja rynku © 2000 p i k - n e t
Po liberalizacji na rynku pojawiają się nowi gracze, przeważnie działający w dziedzinie long distance (w Polsce najpierw liberalizowano rynek sieci miejscowych). Ważna dygresja: konkurencja na rynku sieci miejscowych jest jest pozorna, gdyż przy takim niedoborze sieci miejscowej jaki jest w Polsce każda inwestycja w siec opłaca się wszystkim operatorom - po prostu ludzie mogą więcej dzwonić! Tak więc TPSA i niezależni operatorzy lokalni nie są konkurencją choć TPSA tak ich traktuje a np. NETIA daje do takiego traktowania powody wybierając sobie co lepsze rodzynki tzn. duże firmy. Nowi gracze zmuszają Telekom do obniżenia stawek za połączenia dalekie co de facto ujawnia fakt subsydiowania przez nich połączeń lokalnych (które nawiasem mówiąc w efekcie drożeją). Na rysunku zaznaczono co jest i w jaki sposób jest kontrolowane przez prawo. Tu mówię o zezwoleniu za budowę sieci miejscowych, o zezwoleniach na budowę sieci operatorstwo międzystrefowe, i mówię też o tym, że TPSA ma zagwarantowaną wyłączność na łączność międzynarodową. © p i k - n e t

26 Rozliczenia międzyoperatorskie
Ten slajd obrazuje przepływ pieniędzy przy rozliczeniach międzyoperatorskich (interconnection). © p i k - n e t

27 Operator bez sieci © 2000 p i k - n e t
Ten slajd pokazuje, wprowadza pojęcie „Operatora bez sieci”, pokazuje jego miejsce na rynku definiując go geograficznie: posiada on urządzenia TYLKO w jednym miejscu, w szczególności mające jeden styk z innym operatorem. Niemiecki przykład to operator „Przeze mnie zawsze najtaniej” nie posiadający nawet centrali komutującej a jedynie serwer obsługujący dobrze sygnalizację SS7. Tak naprawdę to wystarczy mu styk z jednym operatorem i to jedynie styk sygnalizacyjny. Ten slajd służy też do powiedzenia, iż według nowego Prawa Telekomunikacyjnego, (to jest tego zgodnego z zaleceniami UE) które ma obowiązywać w Polsce operatorzy bez sieci mogą działać bez zezwoleń - jedynie na podstawie rejestracji. Niestety (stan na koniec 1999), już widać, że niektórzy politycy przy tym prawie majstrują i chcą aby działalność operatorów bez sieci też wymagała zgody Ministra Łączności. © p i k - n e t

28 Przepływ pieniędzy do operatora bez sieci
Tu omawiam problem finansowania operatora bez sieci. Albo podpisze on umowy międzyoperatorskie z innymi, albo będzie musiał sam rozliczać się z nie swoimi abonentami wprowadzając umowy, pre paid lub inne metody ściągania forsy. Pokazuje też finansowanie przez osoby trzecie - dobrym przykładem jest fiński operator, u którego rozmowy są całkiem za darmo a finansuje je agencja reklamowa wtrącając w każde 3 minuty rozmowy 20 sekund reklam, © p i k - n e t

29 Operator VoIP © 2000 p i k - n e t
Ten obrazek definiuje pojęcie operatora Voice Over IP jako szczególny przypadek operatora bez sieci. Jak widać korzysta on z publicznej sieci transmisji danych (Public xxx). © p i k - n e t

30 Opis zagadnień technicznych
© p i k - n e t

31 Dostęp do sieci VoIP © 2000 p i k - n e t
Ta grupa slajdów pokazuje historyczny rozwój usług głosowych w sieci Internet. © p i k - n e t

32 Dostęp poprzez łącza stałe
.. Na tym slajdzie widać podstawową usługę, którą będziemy świadczyć czyli dostęp do naszej sieci VoIP poprzez internetowe łącze stałe. Aby poszerzyć sobie bazę sprzedawców tego typu usług należałoby z firm obsługujących i sprzedających centrale abonenckie zbudować sieć pośredników (partnerów handlowych). ??? To jest nowość. Firmy te z reguły mają dobre przełożenie na klientów oraz bardzo dobrze wiedzą jaka jest struktura kosztów telekomunikacyjnych ponoszonych przez firmy. © p i k - n e t

33 Dostęp poprzez Polpak-T
Na tym slajdzie pokazuję nie tyle poszerzenia bazy klientów naszej sieci VoIP o około 5000 firm korzystających na co dzień z sieci Polpak-T. © p i k - n e t

34 Dostęp poprzez łącza komutowane (faza 1)
Dla pewnych klientów do których nie będziemy mieli dojścia przez łącza stałe bądź sieci pakietowe innych operatorów, przewidujemy dostęp do naszej sieci VoIP poprzez lokalną sieć telefoniczną. Ta sama infrastruktura służyć będzie do terminowania rozmów przychodzących od zagranicznych operatorów VoIP co stanowić będzie dodatkowe źródło przychodów. (!!!) TEMU ZAGADNIENIU POWINIEN BYĆ POŚWIĘCONY NASTĘPNY SLAJD. © p i k - n e t

35 Dostęp poprzez łącza komutowane (faza 2)
Obrazek ten ilustruje dostęp do naszej sieci VoIP przez siec komutowaną. © p i k - n e t

36 Dostęp poprzez łącza komutowane (faza 2+)
Zbudowana w fazie 2 infrastruktura daje dobrą bazę do kreowania w sieci telefonicznej nowych usług. Naszą infrastrukturę wystarczy rozszerzyć o w tej chwili bliżej nie zdefiniowane serwery usług a nasze zespoły ludzkie należy wzbogacić o ludzi kreatywnych, gotowych wymyślać i eksperymentować. © p i k - n e t

37 Elementy sieci VoIP © p i k - n e t

38 Elementy sieci VoIP © p i k - n e t

39 „... over IP” czyli podkładowa sieć IP
© p i k - n e t

40 GateWaye :-) zamiana sygnału głosu w ramki
© p i k - n e t

41 Sterowanie © p i k - n e t

42 Styki z innymi sieciami VoIP
© p i k - n e t

43 Abonenci © p i k - n e t

44 Realizacja połączeń w sieci VoIP
Uwaga: domalować biling bo go nie ma !!! © p i k - n e t

45 Operacje w sieci VoIP Definicje: Wywołanie (wywoływanie połączenia)
Kierowanie (routowanie, trasowanie) Przenoszenie Terminowanie © p i k - n e t

46 Elementy biorące udział w realizacji połączeń
© p i k - n e t

47 Zgłoszenie, autentykacja, autoryzacja, a.... acounting
© p i k - n e t

48 Trasowanie, routowanie albo kierowanie wywołania
© p i k - n e t

49 Negocjacja i wywołanie abonenta docelowego
© p i k - n e t

50 Połączenie © p i k - n e t

51 Rozłączenie Uwaga: domalować biling !!!
© p i k - n e t

52 Sygnalizacja w sieci © p i k - n e t

53 Problem sygnalizacji na styku terminala
Dorobić obrazki !!! Omówić wszystkie styki i sygnały !!! Ta grupa slajdów pokazuje historyczny rozwój usług głosowych w sieci Internet. © p i k - n e t

54 FXS, FXO, E&M, DSS1 dorobić !!! © p i k - n e t

55 Problem kierowania wywołań
Ta grupa slajdów pokazuje historyczny rozwój usług głosowych w sieci Internet. © p i k - n e t

56 Problem kierowania wywołań
© p i k - n e t

57 Dygresja: Zarabianie na pudełeczku
© p i k - n e t

58 Metody realizacji przychodów
© p i k - n e t

59 Metody realizacji przychodów
Dostęp do sieci transmisji danych Połączenia głosowe i terminowanie połączeń Nowe usługi telefoniczne © p i k - n e t

60 Dostęp do sieci transmisji danych
#1 - bezpośrednio od abonenta na podstawie umowy #2 - od abonenta na podstawie kart przedpłaconych „pre-paid” (internet na godziny) #3 - od operatora sieci za generowany ruch #4 - roaming dialupów #5 - za dostęp do sieci Intranet korporacji © p i k - n e t

61 Dostęp do sieci transmisji danych
© p i k - n e t

62 Połączenia głosowe #1 - bezpośrednio od abonenta na podstawie umowy
#2 - od abonenta na podstawie kart przedpłaconych „pre-paid” #3 - od operatora za generowany ruch #4 - od operatora na podstawie umowy międzyoperatorskiej przy zastosowaniu naszej taryfy i naszego prefiksu #5 - od innych operatorów VoIP za terminowanie ich połączeń © p i k - n e t

63 Połączenia głosowe © p i k - n e t

64 Za zakańczanie (terminowanie) połączeń głosowych
© p i k - n e t

65 Nowe usługi telefoniczne
poczta elektroniczno-głosowa audio-tele systemy informacyjne z IVR własne Call Center ..... Realizacja przychodów #1 - bezpośrednio od abonenta na podstawie umowy #2 - od abonenta na podstawie kart przedpłaconych „pre-paid” #3 - od operatora sieci za generowany ruch #4 – umowy międzyoperatorskie © p i k - n e t

66 Nowe usługi telefoniczne
© p i k - n e t

67 Rysunek bazowy Nie edytować !!!
© p i k - n e t

68 Stan na późną jesień ‘99 uwzględnić informacje związane z EraGSM !!!
Uwarunkowania prawne Stan na późną jesień ‘99 uwzględnić informacje związane z EraGSM !!! W tej części prowadzona jest analiza prawna dla naszej przyszłej działalności. Konkluzja jest taka, że każda działalność w dziedzinie VoIP mająca na celu z definicji osiągnięcie zysku poprzez wykorzystanie niezbalansowanych taryf operatora dominującego będzie się spotykać z opozycją z jego strony. Operator dominujący potrafi poprzez umiejętny lobing wpływać na prawo i to co pozostaje operatorom VoIP to taka działalność która nie zdenerwuje operatora dominującego. © p i k - n e t

69 Uwarunkowania prawne Polska - stara Ustawa i nowe Prawo, którego nie ma Komisja Europejska wypowiedź na temat VoIP nowe zalecenia i ich znaczenie Czechy - Pegas i EuroTel Węgry - jak zła jakość to wolno! Inne kraje Anglia - walka o prefiksy i druty Niemcy, Hiszpania - dobry przykład © p i k - n e t

70 Polska: stara „Ustawa” i ...
Obowiązuje ustawa z ‘90 (nowela ‘95) koncesjonująca wszystkie usługi. Minister bez opłat pozwala np. na przyłączanie do sieci Internet. Minister za duże pieniądze pozwala coś transmitować lub coś budować. Minister za duże pieniądze wpuszcza kilku (GSM, operatorzy strefowi) Nikt się nie czepia jak się coś robi po cichu i na małą skalę (callback z Ameryki, działalność Teleglob’a i MCI, BCI). © p i k - n e t

71 Polska: ... i „Prawo” którego nie ma
Nowe Prawo Telekomunikacyjne Wersja Ministerstwa Łączności Autor, minister Marek Rusin Prawo zgodnie z poprzednimi zaleceniami UE. Dokument opublikowany na WWW i szeroko dyskutowany. Wersja Sejmowa, już nieco zepsuta ... Regulator za dużo może. Przykład rozumienia definicji „Service Provider” Możliwe jest, że Regulator umożliwi działanie operatorom bez sieci - ale w Prawie tego nie będzie. © p i k - n e t

72 Orzeczenie KE w sprawie VoIP
[KOMPUTERY I BIURO nr 3 dodatek do Gazety Katowickiej nr 16, wydanie kak (Katowice) z dnia 1998/01/20, str. 1] [hasła] Internet; telekomunikacja; telefony; Unia Europejska [autorzy] tb, reuters Jak w Sieci to nie telefon / UE: sieciowe telefony niedojrzałe Komisja Europejska uznała, że umożliwiania rozmów telefonicznych wykorzystujących łącza internetowe nie można jeszcze uznać za usługi telekomunikacyjne. Dlatego sieciowa telefonia nie będzie podlegała pod telekomunikacyjne regulacje Unii Europejskiej. Gdy technologia pójdzie do przodu, sytuacja może się zmienić. Przed początkiem 2000 roku Komisja ponownie przyjrzy się sprawie. Jednak EC uznała, że technologia na razie nie pozwala na rozmowy takiej jakości, by uznać ją za usługę głosową. Gdyby to się zmieniło, oferujące ją firmy musiałyby np. ubiegać się o odpowiednie licencje. EC stwierdziła też, że państwa nie powinny ograniczać konkurencji w internetowej telefonii. Nawet te, które jeszcze nie zliberalizowały rynku usług telefonicznych. © p i k - n e t

73 Zalecenia KE W którą stronę to idzie: Unia unią a rządy swoje
więcej liberalizacji, mniej regulacji Unia unią a rządy swoje Grecja i Portugalia Niemcy Jak to wpływa na Polsce głosy pozytywne: minister Marek Rusin, który tworzy prawo na podstawie zaleceń głosy negatywne: prezes Rzepka, który twierdzi, że Polska wchodząc do Unii nie musi mieć wszystkiego zgodnie, bo Grecja nie ma. © p i k - n e t

74 Przykład 1 Pegas, Czechy Źle poprowadzona kampania reklamowa usługi „Internet Call” przyczyną zakazu działalności. Konkurencja (Eurotel) robi to samo (NetCall-55) i zakazu nie ma. © p i k - n e t

75 Przykład 2 Eurotel, Czechy
Z kim konkuruje NetCall-55 ? Problem jest o tyle ciekawy, że tu operator zależny (SPT ma w Eurotelu 51%) od operatora dominującego wprowadza usługę konkurencyjną względem niego. Wygląda na to, że robi to z dwóch powodów: - wprowadza w ten sposób nową usługę kreując rynek - wprowadza usługę konkurencyjną do niezależnego operatora GSM jakim jest Pegas. Pewnie ten drugi aspekt jest ważniejszy choć myślę, że Eutoler pośrednio przez SPT miał swój wpływ na decyzje regulatora ograniczającą działalność Pegas-a w dziedzinie VoIP. Po prostu nie chce mi się wierzyć aby telekom działał na rynku czysto. © p i k - n e t

76 Przykład 3 orzeczenie MŁ Węgier
Jak operator zagwarantuje, że jakość będzie dostatecznie zła to wolno przesyłać głos przez sieć. opóźnienia nie mniejsze nić 250ms brak gwarancji utraty połączeń powyżej 1% Ciekawe, czy na Węgrzech powstanie komisja do sprawdzania czy jakość usługi jest wystarczająco zła :-) © p i k - n e t

77 Przykład 4, ... EraGSM pod koniec ‘99 Krzyk TPSA
Kontrola PITIP - śmiech na sali Głupia wypowiedź Ministra Cicha ugoda z Ministrem - róbmy eksperyment Teraz już można ... (czerwiec 2000) ? SPRAWDZIĆ dokładnie !!! © p i k - n e t

78 Przykład 5, ... Anglia - walka operatorów o prefiksy
Niemcy - decyzja Regulatora o dostępie operatorów do sieci dostępowej Hiszpania - liberalizacja działalności operatorów bez sieci. © p i k - n e t

79 Rozliczenia międzyoperatorskie propozycje MŁ
© p i k - n e t

80 Pan(i) Minister tańczy !
Warszawa, dnia 30 czerwca 2000 r. MINISTER ŁĄCZNOŚCI ogłasza zalecane na okres do 1 lipca 2001 r. stawki rozliczeń międzyoperatorskich: za lokalne zakończenie połączenia - 6 groszy, za zakończenie połączenia międzystrefowego z pojedynczym tranzytem - 8 groszy, za zakończenie połączenia międzystrefowego z podwójnym tranzytem - 12 groszy, za zakończenie ruchu międzystrefowego wychodzącego z sieci operatorów lokalnych do sieci TP S.A groszy, oraz stawkę dopłaty za deficyt dostępu lokalnego: 5 groszy. Informujemy jednocześnie, że stawki te będą stosowane przez Ministra Łączności w rozstrzyganiu sporów międzyoperatorskich w trybie art. 38 ust. 4 ustawy o łączności oraz art. 83 ust. 2 ustawy - Prawo telekomunikacyjne. Minister Łączności Tomasz Szyszko © p i k - n e t

81 Lokalne zakończenie połączenia
Ten obrazek definiuje pojęcie operatora Voice Over IP jako szczególny przypadek operatora bez sieci. Jak widać korzysta on z publicznej sieci transmisji danych (Public xxx). 6 gr © p i k - n e t

82 Zakończenie połączenia międzystrefowego z pojedynczym tranzytem
Ten obrazek definiuje pojęcie operatora Voice Over IP jako szczególny przypadek operatora bez sieci. Jak widać korzysta on z publicznej sieci transmisji danych (Public xxx). 8 gr © p i k - n e t

83 Zakończenie połączenia międzystrefowego z podwójnym tranzytem
Ten obrazek definiuje pojęcie operatora Voice Over IP jako szczególny przypadek operatora bez sieci. Jak widać korzysta on z publicznej sieci transmisji danych (Public xxx). 12 gr © p i k - n e t

84 Zakończenie połączenia międzystrefowego wychodzącego z sieci operatora lokalnego
Ten obrazek definiuje pojęcie operatora Voice Over IP jako szczególny przypadek operatora bez sieci. Jak widać korzysta on z publicznej sieci transmisji danych (Public xxx). 12 gr © p i k - n e t

85 Stawki rozliczeń międzyoperatorskich
Ten obrazek definiuje pojęcie operatora Voice Over IP jako szczególny przypadek operatora bez sieci. Jak widać korzysta on z publicznej sieci transmisji danych (Public xxx). Połączenie gr Połączenie gr Połączenie gr Połączenie gr Dopłata za deficyt dostępu lokalnego 5 gr ??? © p i k - n e t

86 Konkurencja ? Połączenie X- 56 gr Połączenie 1- 6 gr
Ten obrazek definiuje pojęcie operatora Voice Over IP jako szczególny przypadek operatora bez sieci. Jak widać korzysta on z publicznej sieci transmisji danych (Public xxx). Połączenie X- 56 gr Połączenie gr Połączenie 2- ??gr Połączenie 4- 8 gr © p i k - n e t

87 Konkurencja Wycena za wywołanie powiedzmy 6gr za zakończenie 8gr nasze koszty Przeniesienia to 6gr za zbilingowanie połaczenia dać 3gr RAZEM 23gr do ceny 40gr jeszcze jest trochę miejsce dało by się sprzedawać na świecie minuty po 6centów (24 grosze !!!) bo: to co można kończymy po 8gr a resztę wrzucamy w TP-S.A. po 12gr © p i k - n e t

88 Problem płacenia za biling i operacje obsługi klienta
Ten obrazek definiuje pojęcie operatora Voice Over IP jako szczególny przypadek operatora bez sieci. Jak widać korzysta on z publicznej sieci transmisji danych (Public xxx). © p i k - n e t

89 Inne czasem fajne slajdy na temat (ale czasem śmieci)
© p i k - n e t

90 Nasza sieć VoIP © p i k - n e t

91 Szacowanie dochodu problem „poznaniaka” - moja wizja z maja ‘99
© p i k - n e t

92 Fakty dotyczące czasu moja wizja z maja ‘99
© p i k - n e t

93 © p i k - n e t


Pobierz ppt "Technologia VoIP w planach T4"

Podobne prezentacje


Reklamy Google