Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Jak działa program do obliczania kosztów pracy Program jest częścią multipakietu „Koszty pracy po zmianach”

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Jak działa program do obliczania kosztów pracy Program jest częścią multipakietu „Koszty pracy po zmianach”"— Zapis prezentacji:

1 Jak działa program do obliczania kosztów pracy Program jest częścią multipakietu „Koszty pracy po zmianach”

2 Uruchomienie programu Pracę z programem rozpoczynamy włączeniem MAKRO – przycisk Włącz tę zawartość.

3 Uruchomienie programu Następnie klikamy przycisk START lub CTRL+Q.

4 Praca w programie-edycja lub usunięcie kandydata Po otwarciu, program pokazuje testową osobę, którą można edytować lub usunąć.

5 Praca w programie-dodanie kandydata Użytkownik może też dodać nową osobę do listy.

6 Praca w programie-dodanie kandydata Opcja z dodaniem Kandydata do programu pozwala na wprowadzenie niezbędnym danych identyfikujących daną osobę, takich jak imię i nazwisko, kwota wynagrodzenia, ewentualnie kwota dofinansowania do wynagrodzenia, jeżeli zostaną spełnione odpowiednie warunki. Informacje o możliwości skorzystania z dofinansowania i jego wysokości są dostępne w aktywnym linku – Zobacz: Dofinansowanie zatrudniania bezrobotnych.

7 Praca w programie-dodanie lub edycja kandydata Zarówno dopisanie nowej osoby jak i edycja kandydata pozwala na każdym etapie na zmianę danych kandydata dotyczących wynagrodzenia, dofinansowania do wynagrodzenia oraz formy zatrudnienia.

8 Praca w programie-usunięcie osoby Użytkownik ma również możliwość usunięcia osoby/osób z programu.

9 Praca w programie-wybór formy zatrudnienia Użytkownik ma możliwość wyboru formy zatrudnienia spośród dwóch form – umowy o pracę i umów cywilnoprawnych.

10 Praca w programie-wybór formy zatrudnienia Wybór określonej formy zatrudnienia uaktywnia żądanie podania od Użytkownika kolejnych informacji niezbędnych do obliczenia i podania poglądowego kosztu wynagrodzenia dla danej formy.

11 Praca w programie-wybór formy zatrudnienia Po zaznaczeniu danej formy zatrudnienia klikamy przycisk WYBIERZ, aby dowiedzieć się jaki jest koszt wynagrodzenia dla tej formy. Nie można jednocześnie wybrać dwóch form zatrudnienia.

12 Praca w programie-wybór formy zatrudnienia Dla przykładu wybierzmy Pracownika na etacie, który jest jednocześnie osobą bezrobotną zarejestrowaną w urzędzie pracy, która nie ukończyła 30 lat i będzie to dla niej pierwsza praca.

13 Praca w programie-wybór formy zatrudnienia Wybór opcji z poprzedniego slajdu powoduje, że program przedstawia Użytkownikowi zarówno koszt wynagrodzenia umowy o pracę, jak i z umów cywilnoprawnych, na podstawie których Kandydat pod pewnymi warunkami może zostać zatrudniony.

14 Praca w programie-porównanie kosztów Użytkownik ma możliwość porównania kosztu wynagrodzenia wybranej umowy o pracę z alternatywnymi formami zatrudnienia, np. umową zlecenia i dokonać wyboru.

15 Praca w programie-wybór najkorzystniejszej formy zatrudnienia Dokonując wyboru najkorzystniejs zej formy zatrudnienia, Użytkownik ma możliwość sprawdzenia, czy może skorzystać z pomocy publicznej. Wystarczy kliknąć w aktywny link. Użytkownik ma również możliwość sprawdzenia, jakie konsekwencje wiążą się z wyborem danej formy zatrudnienia. Wystarczy kliknąć INFO dostępne pod każdą formą zatrudnienia.

16 Praca w programie-wybór najkorzystniejszej formy zatrudnienia Po wybraniu przycisku INFO, pojawia się charakterystyka danej formy zatrudnienia pokazana jako PLUSY i MINUSY wzbogacone różnymi narzędziami.

17 Praca w programie-wybór narzędzi- plusy i minusy Kliknięcie w aktywny link umożliwia Użytkownikowi zapoznanie się z narzędziem nawiązującym do danej formy zatrudnienia, np. wybranym wideoszkoleniem, audiokomentarzem, orzecznictwem, wzorem dokumentu, etc. Na końcu znajduje się podstawa prawna z aktywnym linkiem przenoszącym do aktu prawnego.

18 Praca w programie-oskładkowanie zleceń Dodatkowo dla umów zlecenia określono warunki, kiedy będzie objęta ubezpieczeniami ZUS, a kiedy będzie z nich zwolniona – ścieżka: Warunki objęcia ubezpieczeniami ZUS lub wyłączenia z tych ubezpieczeń osób wykonujących umowy zlecenia – Dla kogo. Jest to istotna informacja, bowiem od 1 stycznia 2016 r. zmieniają się warunki oskładkowania umów zlecenia i zostaje wprowadzona minimalna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

19 Praca w programie-zestawienie szczegółowe Użytkownik ma możliwość samodzielnego sporządzenia zestawienia kosztów płacy dla wybranych form zatrudnienia i zapisania go w arkuszu kalkulacyjnym lub wydrukowania.

20 Praca w programie-raport o kosztach zatrudnienia Użytkownik ma też możliwość samodzielnego sporządzenia skróconego porównania kosztów płacy, tj. netto-brutto-koszty pracodawcy dla danych form zatrudnienia, jeżeli wypełnił dane dotyczące wysokości wynagrodzenia brutto. Program pozwala na zapisanie lub wydruk raportu.


Pobierz ppt "Jak działa program do obliczania kosztów pracy Program jest częścią multipakietu „Koszty pracy po zmianach”"

Podobne prezentacje


Reklamy Google