Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

2009 Warszawa, 7 grudnia 2009 r. Bożena Lublińska-Kasprzak Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Podsumowanie 2009 roku w Programie Operacyjnym.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "2009 Warszawa, 7 grudnia 2009 r. Bożena Lublińska-Kasprzak Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Podsumowanie 2009 roku w Programie Operacyjnym."— Zapis prezentacji:

1 2009 Warszawa, 7 grudnia 2009 r. Bożena Lublińska-Kasprzak Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Podsumowanie 2009 roku w Programie Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka

2 Warszawa, 7.12.09 r. Agenda - Statystyki z realizacji PO IG w 2009 r.; - Profil beneficjentów działania 4.4; - Przykłady innowacyjnych projektów realizowanych w ramach PO IG; - Wprowadzone uproszczenia w 2009 r. w PO IG; - Planowane zmiany w 2010 r.

3 Warszawa, 7.12.09 r. Trochę statystyki…… W 2009 r. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła 21 konkursów w 13 działaniach Programu Innowacyjna Gospodarka Przedsiębiorcy złożyli ponad 9 tysięcy wniosków na kwotę ponad 19 mld złotych. To ośmiokrotnie więcej wniosków niż w ubiegłym roku, a ich wartość jest trzykrotnie większa.

4 Warszawa, 7.12.09 r. Porównanie liczby wniosków złożonych w 2008 i 2009 roku w PO IG* * stan na 27.11.2009 r.

5 Warszawa, 7.12.09 r. Trochę statystyki…… Do końca listopada br. PARP wypłaciła ponad 640 mln złotych refundacji i zaliczek….. Agencja planuje wypłacić przedsiębiorcom do końca roku 713 mln złotych…. Prognoza Rady Ministrów na 2009 r. została już wykonana w 107%. (dotyczy wydatków certyfikowanych)

6 Warszawa, 7.12.09 r. Wartość zaliczek i refundacji wypłaconych w 2009 r. w PO IG (w mln zł) – stan na 27 listopada 2009 r.

7 Warszawa, 7.12.09 r. Do końca listopada PARP podpisała prawie 1700 umów na kwotę około 5 mld złotych

8 Warszawa, 7.12.09 r. Liczba oraz wartość umów w podziale na województwa dla Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

9 Warszawa, 7.12.09 r. Liczba zawartych umów w zależności od wielkości przedsiębiorstwa w podziale na województwa dla POIG

10 Warszawa, 7.12.09 r. Wartość zawartych umów w zależności od wielkości przedsiębiorstwa w podziale na województwa dla POIG

11 Warszawa, 7.12.09 r. Czym jest Działanie 4.4? Dofinansowanie jest udzielane na nowe inwestycje o wysokim potencjalne innowacyjnym z przeznaczeniem na nabycie lub wdrożenie rozwiązań technologicznych. O dofinansowanie mogą ubiegać się przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą i mający siedzibę na terytorium RP. Budżet działania wynosi 1 420 000 000 EUR Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych w ramach działania wynosi 8 mln zł, zaś maksymalna - 160 mln zł (poziom dofinansowania jest na poziomie od 30% do 70% w zależności od lokalizacji projektu i wielkości przedsiębiorstwa). Minimalna wartość dofinansowania wynosi 2,4 mln złotych, natomiast maksymalna wartość dofinansowania na inwestycje dla jednego przedsiębiorcy wynosi 40 mln zł, 1 mln złotych na doradztwo oraz 1 mln złotych na szkolenia. Kto jest beneficjentem dotacji na innowacje na przykładzie działania 4.4

12 Warszawa, 7.12.09 r. Działanie 4.4 - nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym

13 Warszawa, 7.12.09 r. Innowacyjne projekty, które realizują przedsiębiorcy z udziałem środków europejskich z Programu Innowacyjna Gospodarka

14 Warszawa, 7.12.09 r. Projekty innowacyjne – BrestLifeTester (działanie 1.4-4.1) Spółka BRASTER Sp. zo.o. powstała jako przedsięwzięcie mające na celu rozpoczęcie intensywnych prac nad zastosowaniem pasywnych matryc termograficznych zawierających ciekłe kryształy, do wczesnego wykrywania patologii piersi, w tym raka piersi. Projekt BRASTER (akronim od BreastLifeTester) otrzymał wsparcie ze środków POIG 1.4-4.1 z budżetem (fazie B+R) rzędu 900 tys. PLN Spółce udało się pozyskać do współpracy partnerów naukowych: Wojskową Akademię Techniczną i Wojskowy Instytut Medyczny oraz Inwestora Kapitałowego – Giełdową Grupę DGA S.A. TEORIA badania Zhao i wsp (2008) pokazały, że hipertermia (śr.>1,7 o C -2,2 o C), towarzyszy (statystycznie znamiennie) ogniskom nowotworowym i może wskazywać na typ procesu nowotworowego W badaniach Keyserlingk i wsp., wykazano, iż po skojarzeniu mammogramu (standardowa metoda badania) i termogramu wykrywalność raka wzrosła aż do 93%. (badania kliniczne, mammogram i termogram dają 98% skuteczności wykrywalności) PRAKTYKA jest to metoda SZYBKA, TANIA i w 100% NIEINWAZYJNA i mogłaby zostać szeroko wykorzystana, jako wstępny test screeningowy, aby wspomóc selektywność badań mammograficznych

15 Warszawa, 7.12.09 r. Projekty innowacyjne – Avio (działanie 4.4) Projekt: Inwestycja w linię produkcyjną modułów silnika GEnX -2B AvioPolska we wsp ó łpracy z ATH w Bielsku Białej wykonało prace badawczo-rozwojowe i projektowe prototyp ó w łopatek dyszowych turbiny niskiego ciśnienia silnika turbowenty-latorowego nowej generacji – GEnX-2B. Avio Polska otrzyma (na podstawie umowy podpisanej z PARP 28.08.2009) ok. 38 mln złotych wsparcia ze środków UE w ramach działania 4.4. POIG, dzięki czemu zainwestuje 100 mln złotych w nowoczesną linię do produkcji modułów silnika GEnX-2B. Projekt Avio Polska jest największym projektem w Polsce finansowanym w ramach tego działania w roku 2009. Udział AvioPolska w tym projekcie oznacza zwiększenie zatrudnienia oraz nową sprzedaż szacowaną na 500 mln zł w ciągu 10 lat. Avio Polska otrzymało za ten produkt nagrodę Polski Produkt Przyszłości w roku 2009 oraz Nagrodę V-ce Premiera Ministra Gospodarki E-CO2 Innowacja za innowacyjność i pozytywny wpływ na redukcję gazów cieplarnianych.

16 Warszawa, 7.12.09 r. Projekty innowacyjne – klaster Nutribiomed 27 Podmiotów gospodarczych 6 Uczelni Wyższych 2 Instytucje Otoczenia Biznesu Cel Klastra NUTRIBIOMED Stworzenie nowej marki produktów Suplementy diety: - Nutraceutyki - Preparaty biomedyczne - Wysokie technologie w przetwórstwie żywności - Procesy biotechnologiczne

17 Warszawa, 7.12.09 r. Projekty innowacyjne – e-Certus (działanie 8.1) Projekt e-CERTUS to nowa e-usługa skierowana do polskich uczelni i szkół Celem projektu jest dostarczenie oprogramowania do obsługi uczelni/szkół i studentów/uczniów w modelu SaaS (Software as a Service – Oprogramowanie jako Usługa) Innowacyjność projektu polega na tym, że kompleksowe oprogramowanie do obsługi uczelni/szkoły i studenta/ucznia jest dostarczane, modyfikowane na życzenie klienta, utrzymywane i wspierane technicznego on-line

18 Warszawa, 7.12.09 r. - zmiana systemu zabezpieczania umów tj. zmiana w zakresie kwoty dla której zabezpieczenie stanowi jedynie weksel in blanco wystawiony przez Beneficjenta z 4 mln zł kwoty dofinansowania na 10 mln zł kwoty zaliczki, - niepomniejszanie kolejnej transzy o nierozliczoną kwotę poprzedniej transzy zaliczki - poszerzenie katalogu kosztów kwalifikowanych o koszty opłat pobieranych od dokonywanych transakcji finansowych oraz wydatków związanych z ustanowieniem zabezpieczenia wykonania umowy. Najważniejsze zmiany w zakresie realizacji PO IG wprowadzone w 2009 roku

19 Warszawa, 7.12.09 r. - w przypadku pojawienia się odchyleń od zadeklarowanych wskaźników dla projektów w ramach większości działań - w przypadku odchylenia do 10 % PARP oraz RIF rozliczając projekt będzie akceptowała takie różnice. - zwiększenie o 5% alokacji przeznaczonej na konkurs dla 4.4 – możliwość zwiększenia dofinansowania w przypadku trudnej sytuacji beneficjenta wynikającej ze znacznej zmiany kursu EUR Najważniejsze zmiany w zakresie realizacji PO IG wprowadzone w 2009 roku

20 Warszawa, 7.12.09 r. Nabory wniosków o dofinansowanie lata 2010 Działania/ poddziałaniaTerminy składania wniosków w 2010 r. Planowana alokacja na nabór w 2010 (EUR) 1.4 Wsparcie projektów celowych2 rundy konkursowe: 2.04.2010 1.10.2010 91 500 000 na rundę 3.1 Inicjowanie działalności innowacyjnej Nabór w trybie ciągłym: od 03. 2010 r. 22 000 000 ( nabór w trybie ciągłym 110 000 000) 3.3.1 Wsparcie dla IOB 3.3.2 Wsparcie dla MSP Nabór w trybie ciągłym 3.3.1 – 29.03.2010 3.3.2 - 8.02.2010 3.3.1:Kwota, która pozostanie z całkowitej alokacji po rozpatrzeniu odwołań 3.3.2: 5 000 000 4.1 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R 2 rundy konkursowe: 04.2010 r. 10.2010 r. Uzależniona od alokacji na działanie 1.4 PO IG 4.2 Stymulowanie działalności B+R przedsiębiorstw oraz wsparcie w zakresie Wzornictwa przemysłowego 2 rundy konkursowe: 02.2010 r. 09.2010 r. 25 000 000

21 Warszawa, 7.12.09 r. Nabory Nabory wniosków o dofinansowanie lata 2010 Działania/ poddziałaniaTerminy składania wniosków w 2010 r. Planowana alokacja na nabór w 2010 (EUR) 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym 1 runda w I poł. 2010ok.170 000 000 5.1 Wspieranie powiązań kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym nabór w trybie ciągłym: 03.2010 r.16 668 000 5.2 Wspieranie instytucji otoczenia biznesu świadczących usługi proinnowacyjne oraz ich sieci o znaczeniu ponadregionalnym Kontynuacja naboru ciągłego z 2009 r. w przypadku nie wykorzystania alokacji na działanie w roku bieżącym ok. 14 000 000 5.4.1 Wsparcie na uzyskanie/realizację ochrony własności przemysłowej 5.4.2 Popularyzacja wiedzy w zakresie własności intelektualnej 02.2010 - nabór ciągły do wyczerpania alokacji przewidzianej na 2010 r. lub do końca roku. W 2010 r. nie planuje się uruchomienia nowego konkursu. Alokacja została wyczerpana. 8 775 000

22 Warszawa, 7.12.09 r. Nabory wniosków o dofinansowanie lata 2010 Działania/ poddziałaniaTerminy składania wniosków w 2010 r. Planowana alokacja na nabór w 2010 (EUR) 6.1 Paszport do eksportu 3 rundy aplikacyjne 02.2010 05.2010 09.2010 10 153 333 na każdą rundę Łącznie na 2010 r. 30 460 000 8.1 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej 2/3 rundy aplikacyjne: 03.2009 08.2009 77 127 058,80 na rok 2010 8.2Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B 3 rundy aplikacyjne: 02.2009 07.2009 10.2009 115 204 470,50 na rok 2010

23 Warszawa, 7.12.09 r. Zmiana systemu finansowania - od 1 stycznia 2010 r. wypłaty refundacji i zaliczek będzie dokonywał Bank Gospodarstwa krajowego. Planowane zmiany w 2010 r. Rozliczanie kosztów ogólnych za pomocą zestawienia dokumentów - przedsiębiorcy będą mogli dostarczać zestawienie zamiast kopii dokumentów księgowych. Zmiana kryteriów oceny projektów w działaniu 8.1 (zatwierdzona 1 grudnia br. Przez Komitet Monitorujący PO IG) dalsze zmiany w działaniu 8.1 - zmniejszenie maksymalnej wartości projektu, która będzie podległa dofinansowaniu, zmniejszenie wydatków na wynagrodzenia oraz wprowadzenie zasady zgłaszania przez firmę w danym konkursie tylko 1 wniosku do oceny.

24 Warszawa, 7.12.09 r. Dziękuję za uwagę Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83 00-834 Warszawa Tel + 48 (22) 432 80 80 Fax + 48 (22) 432 86 20 + 48 (22) 432 84 04 Infolinia: + 48 (22) 432 89 91/92/93 e-mail: info@parp.gov.plinfo@parp.gov.pl www.parp.gov.pl


Pobierz ppt "2009 Warszawa, 7 grudnia 2009 r. Bożena Lublińska-Kasprzak Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Podsumowanie 2009 roku w Programie Operacyjnym."

Podobne prezentacje


Reklamy Google