Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

KRWAWIENIE PO USUNIĘCIU ZĘBA (sanguinatio post extractionem dentis )

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "KRWAWIENIE PO USUNIĘCIU ZĘBA (sanguinatio post extractionem dentis )"— Zapis prezentacji:

1 KRWAWIENIE PO USUNIĘCIU ZĘBA (sanguinatio post extractionem dentis )

2 Krwawienie po usunięciu zęba jest wynikiem przerwania ciągłości naczyń krwionośnych, ozębnej oraz pęczka naczyniowo-nerwowego przy otworze szczytowym. Zwykle zębodół wypełnia się prawidłowym skrzepem, a rana po usunięciu zęba goi się per primam. Prawidłowy skrzep jest koloru wiśniowego i tworzy się po około 30 minutach ( na ten czas rana zaopatrzona jest jałowym opatrunkiem uciskowym ).Po 24 godzinach skrzep pokryty jest wysiękiem włóknikowym i przybiera kolor szary. Badaniem uciskowym można stwierdzić dużą elastyczność skrzepu i odporność na uraz mechaniczny. W następnej fazie skrzep ulega organizacji.

3 Podczas zbieranego wywiadu należy ustalić : 1.czy prawidłowo przebiega proces hemostazy 2.czy uzyskane dane nasuwają podejrzenie skazy krwotocznej 3.czy mówimy o rozpoznanej skazie krwotocznej ad 1) jeśli proces gojenia przebiega prawidłowo, przystępujemy do ekstrakcji ( ale zawsze musimy być ostrożni, szczególnie gdy ząb jest usuwany po raz pierwszy, gdyż u osób dorosłych może być utajona skaza krwotoczna lub celowe zatajenie przez chorego, toteż kontrolujemy skrzep po 0,5 - 1 godziny. ad 2) należy zlecić badania laboratoryjne, w stanach ostrego procesu zapalnego leczymy zachowawczo i farmakologicznie ad3) konsultacja z hematologiem

4 W praktyce ambulatoryjnej spotyka się przedłużone krwawienia rany po usunięciu zęba. Musimy ustalić : 1.czy krwawienie po usuniętym zębie występuje zawsze, czy tylko sporadycznie 2.czy krwawienie występuje bezpośrednio po ekstrakcji, czy po upływie pewnego czasu ( w jakim czasie ) 3.czy występują w określonych porach roku ( np. w hemofilii utajonej skłonność do krwawień nasila się jesienią i wiosną ) 4.jak długo trwa krwawienie po ekstrakcji 5.jak przebiega gojenie innych ran 6.jak przebiegało dotychczasowe leczenie krwawień ze szczególnym uwzględnieniem wyników 7.czy istnieją skłonności do wylewów podskórnych i podśluzówkowych 8.przebyte choroby 9.czy w rodzinie występują skazy krwotoczne

5 Podział krwawień Ze względu na etiologię : 1.z przyczyn miejscowych 2.z przyczyn ogólnych Ze względu na źródło krwawienia : 1.miąższowe – krew sączy się z całej powierzchni rany 2.żylne - ciemno-czerwona krew wycieka jednostajnie, równomiernie 3.tętnicze - jasno-czerwona krew wypływa silnym pulsującym strumieniem zgodnym z rytmem tętna 4.z kości 5.z tkanek miękkich Ze względu na czas (okres) występowania : 1.wczesne - przedłużające się krwawienie o różnym stopniu nasilenia, bezpośrednio po usunięciu zęba występujące do 24 godzin 2.późne – występujące w następnej dobie lub w kilka dni po zabiegu, jak np. w hemofilii A (w 5 – 6 dobie )

6 Krwawienie może wystąpić z przyczyn miejscowych lub jest wynikiem choroby ogólnej Przyczyny miejscowe krwawień po usunięciu zębów : 1.nieostrożne i brutalne operowanie instrumentami 2.np. zranienie lub zmiażdżenie tkanek miękkich ( okolicy zębodołu, wargi, policzka, języka, dna jamy ustnej), zmiażdżenie tkanki kostnej lub odłamanie fragmentu wyrostka zębodołowego (kostnej przegrody międzyzębowej i międzykorzeniowej ; guza szczęki itp. ) przerwanie ciągłości np. tętnicy językowej, tętnicy zębodołowej i innych naczyń 3.anomalie anatomiczne naczyń krwionośnych 4.np. przetoka tętniczo–żylna lub naczyniak w kości mogą być przyczyną groźnego dla życia krwotoku ( haemorrhagia ) 5.krwawienie atoniczne tj. rozszerzenie naczyń krwionośnych po ustąpieniu działania środka znieczulającego ( anemizującego tkanki ) 6.pozostawienie ziarniny w zębodole (niedokładne wyłyżeczkowanie ) 7.mechaniczny uraz powstałego skrzepu 8.np. podczas jedzenia, w wyniku drażnienia nadłamanej i pozostawionej części wyrostka zębodołowego czy przegrody międzkorzeniowej

7 Przyczyny ogólne krwawień po usunięciu zębów : 1.wzmożone krwawienie występuje u kobiet w okresie miesiączki 2.z powodu określonych zaburzeń hemostazy (skazy krwotoczne ) SKAZY KRWOTOCZNE to stan, w którym występuje niewydolność jednej lub wielu składowych ustrojowego układu hemostatycznego. Na układ hemostatyczny składa się : 1.czynność ścian naczyń krwionośnych ( do czynników ujemnie wpływających na ścianę naczyń należą : miażdżyca, czynniki chemiczne, toksyczne, alergiczne,niedobór witaminy PP i C ) 2.czynność krwinek płytkowych ( zmniejszona ilość płytek : małopłytkowość samoistna i wtórna, trombocytopatie wtórne ) 3.mechanizm krzepnięcia krwi ( niedobór protrombiny, fibrogenu i czynników biorących udział w przejściu protrombiny w trombinę [ V, VI, X i wit. K] )

8 Skazy krwotoczne mogą być nabyte i wrodzone Czynniki mogące wpływać na powstanie nabytych skaz krwotocznych Nabyte skazy krwotoczne wywołane są działaniem czynników toksycznych egzo- i endogennych, immunologiczno – alergicznym oraz poprzez uszkodzenie mechaniczne naczyń. Skazy osoczowe ( zaburzenia krzepnięcia krwi ) : 1.niedobory dietetyczne 2.choroby nerek ( ucieczka białek osocza ) 3.długotrwałe podawanie antybiotyków ( niszczą florę bakteryjną produkującą - witaminę K2, witaminy z grupy B ) Skazy układu płytkowego : 1.promieniowanie rtg, izotopów promieniotwórczych 2.zatrucia przemysłowe, preparaty owadobójcze, nawozy sztuczne 3.leki – głównie aspiryna, poza tym inne, jak : cytostatyki, chloromycetyna, związki złota, rtęci 4.choroby zakaźne, wirusowe i bakteryjne, zwłaszcza u dzieci 5.choroba nowotworowa, szczególnie białaczki

9 Skazy naczyniowe : 1.niedobór witaminy C Skazy o etiologii złożonej : 1.choroby krwi ( niedokrwistość ) 2.choroby wątroby 3.choroba nadciśnieniowa 4.choroby reumatyczne 5.miażdżyca 6.cukrzycy 7.zaburzenia krzepnięcia krwi spowodowane stosowaniem koagulantów leczniczych : 8.heparyny – hamuje wszystkie fazy krzepnięcia ( stosowany w ostrej fazie choroby zakrzepowej) 9.dikumarolu – zmniejsza poziom protrombiny ( w przewlekłych chorobach zakrzepowych )

10 Wrodzone skazy krwotoczne 1.przedłużony czas krzepnięcia krwi i osocza 2.upośledzenie generacji tromboplastyny 3.brak jakiegoś czynnika Hemofilia A ( - VIII ) ciężka – poziom czynnika poniżej 1% średnia – poziom czynnika od 1 – 5 % łagodna – poziom czynnika od 5 – 25 % Hemofilia B ( - IX ) Hemofilia C ( obniżenie poziomu czynnika XI ) Choroba Willebranda ( - VIII, IX ) Choroba Rendu–Osler-Webera - wrodzona naczyniakowatość krwotoczna

11 HEMOFILIA A 1.Choroba wywołana jest niedoborem lub brakiem czynnika VIII, tzw. globuliny antyhemofilowej ( AHG ). Hemofilia jest to stan z obniżonym poziomem AHG poniżej 20 % normy 2.Skrzep może wytworzyć się nawet w ciężkiej postaci hemofilii ( działanie tromboplastyny tkankowej ), jest on jednak niepełnowartościowy. Stąd późne krwawienia są często wyrazem hemofilii. 3.Usunięcie zęba można wykonać w warunkach szpitalnych 4.Przygotowanie pacjenta wymaga podwyższenia AHG do wartości około 25 % normy 5. Uzyskujemy to podając we wlewie dożylnym wysokoaktywnych preparatów czynnika VIII (krioprecypitaty) 6.okres półtrwania czynnika VIII wynosi 7 – 22 godzin (średnio 12 godzin ), co oznacza że po upływie tego czasu poziom globuliny spada o połowę. Przetaczanie należy więc podjąć tego samego dnia, najlepiej godzinę przed zabiegiem 7.gdy u pacjenta należy usuwać więcej zębów, po podniesieniu poziomu AHG do 30 % usuwamy wszystkie na raz ( w miarę możliwości ), to ogranicza liczbę przetaczań zmniejszając możliwość wystąpienia reakcji immunologicznych. Zapobiega się więc powstawaniu w osoczu chorego antykoagulantu skierowanego przeciwko czynnikowi VIII, co stanowi bardzo groźne powikłanie 8.po usunięciu zęba miejscowo stosujemy gąbki fibrynowe, zabezpieczamy aparatem laboratoryjnym 9.przetaczanie stosujemy do chwili zagojenia ran

12 LECZENIE KRWAWIEŃ I Zapobieganie krwawieniu – postępowanie przed usunięciem zęba ( przygotowanie pacjenta ) II Opanowanie krwawienia

13 I. Zapobieganie krwawieniu dokładne przeprowadzenie badania podmiotowego i przedmiotowego (występowanie krwawień samoistnych, przebytych/aktalnych chorób, stosowanych leków) badania dodatkowe (jeśli są wskazania) W stosowaniu heparyny wskazane jest odstawienie leku dzień przed w i po zabiegu W stosowaniu dikumaroli i jego pochodnych wskazane jest odstawienie leku dzień przed zabiegiem lub zmniejszenie jego dawki pod kontrolą czsu protrabinowego (nie powinien być niższy od 40 do 50% normy)

14 BADANIA KRWI *czas krwawienia wg Ducka 2 – 6 min wg Copleya 1 – 5 min wg Ivy 3 – 11 min *czas krzepnięcia met. Lee White` a 6 –12 min 3 – 9 min *czas i wskaźnik 14 – 17 s ( 12 – 15 s ) protrombinowy met. Quicka 80 – 100 % [czas krzepnięcia osocza] *Hb mężczyźni 16 +_ 2 g / 100 ml kobiety 14 +_ 2 g / 100 ml Erytrocyty mężczyźni 4 500 000 – 5 000 000 kobiety 4 000 000 – 4 500 000 Płytki krwi 250 000 w 1 mm2 (145 000 – 300 000 w 1 mm2 ) Leukocyty 4000 – 8000 w mm2 OB. mężczyźni 12 – 15 mm (8 – 15 ) kobiety 12 – 18 mm Laboratoryjne– układ czerwono- i białokrwinkowy badanie układu krzepnięcia i fibrynolizy

15 BADANIE KRWI OBWODOWEJ hemoglobina (M. 13- 18 g/ dl; K 11,5-16,5 g/ dl) spadek- niedokrwistość wzrost- w czerwienicy i odwodnieniu hematokryt tj. objętość masy krwinek (M.40-50%; K37- 47%) wzrost i spadek- j. w. średnia objętość erytrocytów (76- 96 fl) wzrost (makrocytoza)- niedobór wit. B12 i kw. foliowego spadek (mikrocytoza) niedobór Fe liczba krwinek białych (4- 11x109/ L) wzrost- zakażenie, białaczka, uraz spadek- w niektórych zakażeniach, wczesnej białaczce, po środkach cytotoksycznych płytki (150-400x109/ L )

16 II. Opanowanie krwawienia (miejscowe i ogólne) 1.Miejscowe: Krwawienie z małego naczynia tętniczego lub żylnego w tkankach miękkich należy ucisnąć naczynie kleszczykami hemostatycznymi i zacisnąć na kilka sekund do powstania skrzepu. W przypadku przedłużającego się krwawienia należy naczynie podwiązać lub podkłuć Krwawienie miąższowe należy zastosować tamponadę uciskową Krwawienie z pozostawionej ziarniny ma charakter krwawienia miąższowego należy wyłyżeczkować zębodół W każdym przypadku należy pamiętać o założeniu szwu hemostatycznego

17 Krwawienia kostne ma charakter krwawienia tętniczego lub żylnego. Zamykamy kanalik tkanka kostna z bezpośredniego otoczenia, za pomocą: Łyżeczki zębodółowej zeskrobanie tkanki kostnej i wprowadzeniem do krwawiącego kanalikach Pobranie tkanki kostnej kleszczami Luera z brzegu zębodołu i wprowadzenie w krwawiące miejsce Tępego narzędzia można zabić tkanka kostną Wosku chirurgicznego w przypadku krwawienia z całej powierzchni kostnej Miejscowo do zębodołu stosuje się gąbki hemostatyczne (np. Spongostan)

18 2.Ogólne (doustne, domięśniowe, dożylne) Witaminy: C, PP, K EACA – kwasu epsiloamino- kapronowego Cykloaminy Styptanonu Dekstranu 40 000 cząsteczkowego

19 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "KRWAWIENIE PO USUNIĘCIU ZĘBA (sanguinatio post extractionem dentis )"

Podobne prezentacje


Reklamy Google