Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Gustaw Morcinek was born in a very poor family. Gustaw Morcinek urodził się w bardzo biednej rodzinie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Gustaw Morcinek was born in a very poor family. Gustaw Morcinek urodził się w bardzo biednej rodzinie."— Zapis prezentacji:

1 Gustaw Morcinek was born in a very poor family. Gustaw Morcinek urodził się w bardzo biednej rodzinie.

2 When he was one year old, his father died. ( Gdy miał rok jego ojciec zmarł.)

3 His mother worked very hard. G: What are you doing? M: You know. I have to wash our neighbours` clothes because I have to earn some money. G: You work so hard. Jego mama pracowała bardzo ciężko. G: Co robisz? M: Wiesz. Muszę prać ubrania sąsiadów, bo potrzebujemy pieniędzy. G: Ciężko pracujesz.

4 When he was 16 years old he started to work. G: I want to work. Menager: You can work as a miner. Gdy miał 16 lat poszedł do pracy. G: Chcę pracować. Dyrektor: Możesz pracować jako górnik.

5 In his free time. F: What are you doing? G: Now I'm reading a book. F: Why? G: I want to learn some interesting things. Jego wolny czas. P: Co robisz? G: Teraz czytam książkę. P: Dlaczego? G. Chcę dowiedzieć się interesujących rzeczy.

6 His friends collected some money for his education. Jego koledzy zebrali pieniądze na jego naukę. F1:We are collecting some money for Gustaw. F2: Why? He can work. F1: He is going to study and to become a teacher. F2: Ok. Here you are. P1: Zbieramy pieniądze dla Gustawa. P2: Dlaczego? Może pracować. P1: Będzie studiował i zostanie nauczycielem. P2: Dobrze.Proszę.

7 He worked as a teacher in Skoczów. Pracował jako nauczyciel w Skoczowie.


Pobierz ppt "Gustaw Morcinek was born in a very poor family. Gustaw Morcinek urodził się w bardzo biednej rodzinie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google