Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

I I K W Pr In.ż Test 1 To jest schemat: A – automatycznego układu elektropneumatycznego B - serwonapędu hydraulicznego C - serwonapędu z układem sterowania.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "I I K W Pr In.ż Test 1 To jest schemat: A – automatycznego układu elektropneumatycznego B - serwonapędu hydraulicznego C - serwonapędu z układem sterowania."— Zapis prezentacji:

1 I I K W Pr In.ż Test 1 To jest schemat: A – automatycznego układu elektropneumatycznego B - serwonapędu hydraulicznego C - serwonapędu z układem sterowania 1Questions for test1 M. Janecka H.P. Janecki

2 System to: A – termin opisujący sposób działania B – termin opisujący najszerszy zbiór powiązanych elementów tworzących całość C – termin opisujący powiązanie atrybutów obiektów i wartości atrybutów 2Questions for test1 M. Janecka H.P. Janecki

3 W teorii zarządzania system informacyjny to : A – zespół software hardware B – zespół środków materialnych, finansowych, algorytmów i ludzi, C- zespół działań zapewniający sprawne zarządzanie przedsiębiorstwem 3Questions for test1 M. Janecka H.P. Janecki

4 System informatyczny to: A- zbiór powiązanych ze sobą elementów, którego funkcją jest przetwarzanie danych przy użyciu techniki komputerowej B- zbiór informacji zebranych przy użyciu techniki komputerowej C- zbiór działań prowadzonych przy użyciu techniki komputerowej 4Questions for test1 M. Janecka H.P. Janecki

5 system bankowy : A – nie może być przykładem bardzo prostego systemu informatycznego, B – może być przykładem bardzo prostego systemu informatycznego C - może być przykładem bardzo złożonego systemu informatycznego 5Questions for test1 M. Janecka H.P. Janecki

6 Miarą złożoności systemu może być na przykład ilość elementów systemu połączona ze złożonością stosowanego oprogramowania mierzoną w ilości punktów funkcyjnych zatem: A - Tworzenie systemów informatycznych jest zadaniem trudnym B – Tworzenie systemów informatycznych jest zadaniem łatwym C – Tworzenie systemów informatycznych jest zadaniem prostym 6Questions for test1 M. Janecka H.P. Janecki

7 Najbardziej rozpowszechnionym modelem oceny złożoności systemu jest: A – RMM rating Maturity Model B – CMM Capability Maturity Model C – EMM Evaluation Maturity Model 7Questions for test1 M. Janecka H.P. Janecki

8 W Europie hasło społeczeństwo informacyjne rozpowszechnił A – Martin Bangemann B – Helmut Kohl C- Theo Weigel 8Questions for test1 M. Janecka H.P. Janecki

9 Z kolei Stany Zjednoczone Ameryki Północnej: A – nie posługują się hasłem społeczeństwo informacyjne B – też posługują się hasłem społeczeństwo informacyjne C – też dążą do przebudowy społeczeństwa 9Questions for test1 M. Janecka H.P. Janecki

10 Należy w tym miejscu zastanowić się nad użyciem słowa,,technologia" - związanego z procesem - w odniesieniu do,,informacji" A - Korzystanie z informacji nie jest procesem B – Korzystanie z informacji jest procesem C – Korzystanie z informacji nie może być procesem 10Questions for test1 M. Janecka H.P. Janecki

11 technologia, służąca do poszukiwania, porządkowania tworzenia baz i wykorzystywania informacji pochodzących z różnych źródeł to:, A – technologia uczenia się, B – technologia poszukiwania C – technologia działania 11Questions for test1 M. Janecka H.P. Janecki

12 System komputerowy – hardwara software A – może działać bez udziału człowieka B – nie może działać bez udziału człowieka C – nie powinien działać bez udziału człowieka 12Questions for test1 M. Janecka H.P. Janecki

13 Niniejsza ilustracja opisuje A – miejsce działania systemu operacyjnego B – sposób działania systemu operacyjnego C- jądro systemu operacyjnego 13Questions for test1 M. Janecka H.P. Janecki

14 Mainframe zostały zaprojektowane aby: A –rozwiązywać problemy które wymagają dużej szybkości obliczeń B – obsłużyć wysokie obciążenie urządzeń wejścia/wyjścia C – były niewrażliwe na szybkość obliczeń 14Questions for test1 M. Janecka H.P. Janecki

15 Superkomputery zostały zaprojektowane aby: 15Questions for test1 M. Janecka H.P. Janecki A –obsłużyć wysokie obciążenie urządzeń wejścia/wyjścia B –rozwiązywać problemy które wymagają dużej szybkości obliczeń C – były niewrażliwe na szybkość obliczeń

16 Superkomputery są optymalizowane dla złożonych obliczeń, które głównie odbywają się w pamięci komputera między innymi: A – biologia i sztuczne życie B – modele klimatyczne C – bazy danych 16Questions for test1 M. Janecka H.P. Janecki

17 Mainframe optymalizowane są do wykonywania relatywnie prostych obliczeń na olbrzymich zasobach danych zewnętrznych, na przykład A – modele klimatyczne B – biologia i sztuczne życie C – modelowanie układów fizycznych 17Questions for test1 M. Janecka H.P. Janecki

18 Wydajność superkomputerów określa się zwykle w MIPS A – milion operacji na sekundę B – nic nieznaczący wskaźnik szybkości procesora C – możliwe impulsy po sekundzie 18Questions for test1 M. Janecka H.P. Janecki

19 Graficzny interfejs użytkownika to: A – GIU B – GUI C – GIUŻ 19Questions for test1 M. Janecka H.P. Janecki

20 Jak wynika z analizy literatury zagadnienia symulacji i modelowania opracowywane są głównie A – dla celów wojskowych B – dla celów badawczych w chemii czystej C – dla celów badawczych w zarządzaniu 20Questions for test1 M. Janecka H.P. Janecki

21 kompleksowość funkcjonalna, integracja danych i procedur, elastyczność funkcjonalna i strukturalna, zaawansowanie merytoryczne i technologiczne to cechy A – systemów zintegrowanych B – systemów rozproszonych C – wszystkich systemów 21Questions for test1 M. Janecka H.P. Janecki

22 SAP A – jest dostawcą oprogramowania biznesowego klasy PLC B – jest dostawcą oprogramowania biznesowego klasy ERP C – SAP jest dostawcą oprogramowania biznesowego klasy CAD 22Questions for test1 M. Janecka H.P. Janecki

23 SAP jest akronimem nazwy: A – System Analysis Products B – Systems Applications and Products in Data Processing C – System Aplikacji Procesowych 23Questions for test1 M. Janecka H.P. Janecki

24 W KWB Konin wdrożono ostatnio A – System SAP B – System DAMS C – System CARBON 24Questions for test1 M. Janecka H.P. Janecki

25 MSP A – to segment światowej gospodarki o największej dynamice wzrostu B –to segment światowej gospodarki o najmniejszej dynamice wzrostu C – to segment światowej gospodarki o nieistotnej dla PKB dynamice wzrostu 25Questions for test1 M. Janecka H.P. Janecki

26 Według definicji UE w sektorze MSP mieszczą się podmioty gospodarcze A – których roczne przychody przekraczają 600 mln zł, nie przekraczają 900 mln zł B – których roczne przychody nie przekraczają 600 mln zł C – których roczne przychody nie przekraczają 60 mln zł 26Questions for test1 M. Janecka H.P. Janecki

27 Casus Cisco omówiony został w celu zobrazowania systemy modernizacji: A – wielozadaniowego oprogramowania do zarządzania kadrami SZK B – wielozadaniowego oprogramowania do zarządzania firmą ERP C – wielozadaniowego oprogramowania do zarządzania produkcją UCMS 27Questions for test1 M. Janecka H.P. Janecki

28 W przypadku Cisco postawion na A – SZBD i za sumę 15 mln zbudowano system oparty na produktach ORACLE B – MOLP i za sumę 15 ml nzbudowano system oparty na produktach CRESCENDO C – CADX i za sumę 15 mln zbudowano system oparty na produktach CAD/CAM 28Questions for test1 M. Janecka H.P. Janecki

29 Stanisław Paszczyński w pracy Zintegrowane systemy zarządzania uczelnią) twierdzi, że: A – że nie ma w Polsce uczelni, która miałaby wdrożony system ERP lub ERP II B – wszystkie polskie Uczelnie mają wdrożony system ERP C – tylko nieliczne uczelnie mają wdrożony system ERP II 29Questions for test1 M. Janecka H.P. Janecki

30 system SAMER A – jest przykładem zastosowania systemu ERP w kopalniach węgla brunatnego B – jest przykładem zastosowania systemu ERP w dystrybucji paliw C – jest przykładem zastosowania systemu ERP w przemyśle chemicznym 30Questions for test1 M. Janecka H.P. Janecki

31 Algorytm jest A – jest ogólnym sposobem postępowania dla wykonania zadania B – ściśle określonym sposobem postępowania prowadzącym do rozwiązania określonej klasy zadań C – ułatwia opisanie sposobu postępowania 31Questions for test1 M. Janecka H.P. Janecki

32 Ilustracja opisuje A – wykonanie algorytmu B – planowanie algorytmu C – opis algorytmu 32Questions for test1 M. Janecka H.P. Janecki

33 Brakujący opis to: A – początek lub koniec algorytmu B – moment decyzyjny C – wykonanie działania (warunkowe 33Questions for test1 M. Janecka H.P. Janecki

34 Według Profesora Lecha Woronowicza matematyka uczy przede wszystkim: A – abstrakcyjnego myślenia B – precyzyjnego myślenia C – algebry 34Questions for test1 M. Janecka H.P. Janecki

35 Algebraiczny zapis x = ½*(x +a/x) zapisuje się a metodzie numerycznej jako: A – x=0,5*(x+ a/x) B – x n-1 = ½*(x n-1 + a/x n-1 ) C – x num =1/2*(xn um1 + a/ xnum+1 ) 35Questions for test1 M. Janecka H.P. Janecki

36 Zatem metody numeryczne są działem matematyki stosowanej, zajmującym się opracowywaniem metod: A – przybliżonego rozwiązywania problemów matematycznych B – dokładnego rozwiązywania problemów matematycznych C – komputerowego rozwiązywania problemów matematycznych 36Questions for test1 M. Janecka H.P. Janecki

37 Ilustracja pzredstawia: A – linearyzację funkcji sinus B – linearyzację funkcji tangens C – linearyzację funkcji cotangens 37Questions for test1 M. Janecka H.P. Janecki linearyzacja sin x

38 W roku 1926 Profesor A. W. Bickerton rozważając prawdopodobieństwo wystrzelenia pocisku na księżyc zakładał jako napęd pocisku A – TNT B – nitroglicerynę C – lit 38Questions for test1 M. Janecka H.P. Janecki

39 Oprócz dyskusji błędów przedmiotem rozważań metod numerycznych są: A – algebra B – interpolacja, C – rozwiązywanie równań liniowych 39Questions for test1 M. Janecka H.P. Janecki

40 Najbardziej popularny język programowania to: A – Java następnie C B – Ruby następnie Fortran C – Perl następnie Python 40Questions for test1 M. Janecka H.P. Janecki

41 Sieć jest współcześnie pojęciem używanym w języku potocznym A – na oznaczenie wielu obiektów B – na oznaczenie obiektów komputerowych C – na oznaczenie obiektów biologicznych 41Questions for test1 M. Janecka H.P. Janecki

42 Kolejność oznaczeń sieci wg obiektów rosnąco: A – WAN, LAN, MAN B – LAN, MAN, WAN C – WAN, MAN, LAN 42Questions for test1 M. Janecka H.P. Janecki

43 NASK - MOŻE BYĆ PRZYKŁADEM A – intranet - U B – WAN C – MAN 43Questions for test1 M. Janecka H.P. Janecki

44 prosta książka telefoniczna : A – może być przykładem bazy danych B – nie może być przykładem bazy danych C – nie jest bazą danych 44Questions for test1 M. Janecka H.P. Janecki

45 Kompletna komputerowa baza danych nazywana jest: A – SZBD B – KKBD C – CCDB 45Questions for test1 M. Janecka H.P. Janecki

46 System DBASE został stworzony: A – dla Windows B – dla dyskowych systemów operacyjnych DOS C – dla LINUX-a 46Questions for test1 M. Janecka H.P. Janecki

47 Macierzysty format pliku: dbf został opracowany przez: A – Stevea Jobsa B – Jeba Longa, C – Billa Gatesa 47Questions for test1 M. Janecka H.P. Janecki

48 Wspomniana wcześniej Oracle opracowała bazę danych A – posługującą się standardowym językiem zapytań SQL B – posługującą się językiem zapytań QL C – posługującą się językiem zapytań xBase 48Questions for test1 M. Janecka H.P. Janecki

49 System DAMS: A – służy do projektowania samolotów B – służy do projektowania samochodów C – służy do projektowania pojazdów szynowych 49Questions for test1 M. Janecka H.P. Janecki

50 Baza Danych Pl EMIR A – opracowana została dla potrzeb ZUS B – opracowana została dla potrzeb MSW C – opracowana została dla potrzeb MNiSzW 50Questions for test1 M. Janecka H.P. Janecki

51 Baza danych RODAN A – to Baza danych wytworzona przez zespół francuskich informatyków B – to Baza danych wytworzona przez zespół polskich informatyków C – to Baza danych wytworzona przez zespół niemieckich informatyków 51Questions for test1 M. Janecka H.P. Janecki


Pobierz ppt "I I K W Pr In.ż Test 1 To jest schemat: A – automatycznego układu elektropneumatycznego B - serwonapędu hydraulicznego C - serwonapędu z układem sterowania."

Podobne prezentacje


Reklamy Google