Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Questions for test1 M. Janecka H.P. Janecki

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Questions for test1 M. Janecka H.P. Janecki"— Zapis prezentacji:

1 Questions for test1 M. Janecka H.P. Janecki
I I K W Pr In.ż Test 1 To jest schemat: A – automatycznego układu elektropneumatycznego B - serwonapędu hydraulicznego C - serwonapędu z układem sterowania Questions for test1 M. Janecka H.P. Janecki

2 Questions for test1 M. Janecka H.P. Janecki
System to: A – termin opisujący sposób działania B – termin opisujący najszerszy zbiór powiązanych elementów tworzących całość C – termin opisujący powiązanie atrybutów obiektów i wartości atrybutów Questions for test1 M. Janecka H.P. Janecki

3 W teorii zarządzania system informacyjny to :
A – zespół software hardware B – zespół środków materialnych, finansowych, algorytmów i ludzi, C- zespół działań zapewniający sprawne zarządzanie przedsiębiorstwem Questions for test1 M. Janecka H.P. Janecki

4 System informatyczny to:
A- zbiór powiązanych ze sobą elementów, którego funkcją jest przetwarzanie danych przy użyciu techniki komputerowej B- zbiór informacji zebranych przy użyciu techniki komputerowej C- zbiór działań prowadzonych przy użyciu techniki komputerowej Questions for test1 M. Janecka H.P. Janecki

5 Questions for test1 M. Janecka H.P. Janecki
• system bankowy : A – nie może być przykładem bardzo prostego systemu informatycznego, B – może być przykładem bardzo prostego systemu informatycznego C - może być przykładem bardzo złożonego systemu informatycznego Questions for test1 M. Janecka H.P. Janecki

6 Questions for test1 M. Janecka H.P. Janecki
Miarą złożoności systemu może być na przykład ilość elementów systemu połączona ze złożonością stosowanego oprogramowania mierzoną w ilości punktów funkcyjnych zatem: A - Tworzenie systemów informatycznych jest zadaniem trudnym B – Tworzenie systemów informatycznych jest zadaniem łatwym C – Tworzenie systemów informatycznych jest zadaniem prostym Questions for test1 M. Janecka H.P. Janecki

7 Najbardziej rozpowszechnionym modelem oceny złożoności systemu jest:
A – RMM rating Maturity Model B – CMM Capability Maturity Model C – EMM Evaluation Maturity Model CMM Capability Maturity Model for Soft Questions for test1 M. Janecka H.P. Janecki

8 W Europie hasło społeczeństwo informacyjne rozpowszechnił
A – Martin Bangemann B – Helmut Kohl C- Theo Weigel Questions for test1 M. Janecka H.P. Janecki

9 Z kolei Stany Zjednoczone Ameryki Północnej:
A – nie posługują się hasłem społeczeństwo informacyjne B – też posługują się hasłem społeczeństwo informacyjne C – też dążą do przebudowy społeczeństwa Questions for test1 M. Janecka H.P. Janecki

10 Questions for test1 M. Janecka H.P. Janecki
Należy w tym miejscu zastanowić się nad użyciem słowa ,,technologia" - związanego z procesem - w odniesieniu do ,,informacji" A - Korzystanie z informacji nie jest procesem B – Korzystanie z informacji jest procesem C – Korzystanie z informacji nie może być procesem Questions for test1 M. Janecka H.P. Janecki

11 Questions for test1 M. Janecka H.P. Janecki
technologia, służąca do poszukiwania, porządkowania tworzenia baz i wykorzystywania informacji pochodzących z różnych źródeł to:, A – technologia uczenia się, B – technologia poszukiwania C – technologia działania Questions for test1 M. Janecka H.P. Janecki

12 System komputerowy – hardwara software
A – może działać bez udziału człowieka B – nie może działać bez udziału człowieka C – nie powinien działać bez udziału człowieka Questions for test1 M. Janecka H.P. Janecki

13 Niniejsza ilustracja opisuje
A – miejsce działania systemu operacyjnego B – sposób działania systemu operacyjnego C- jądro systemu operacyjnego Questions for test1 M. Janecka H.P. Janecki

14 Mainframe zostały zaprojektowane aby:
A –rozwiązywać problemy które wymagają dużej szybkości obliczeń B – obsłużyć wysokie obciążenie urządzeń wejścia/wyjścia C – były niewrażliwe na szybkość obliczeń Questions for test1 M. Janecka H.P. Janecki

15 Superkomputery zostały zaprojektowane aby:
A –obsłużyć wysokie obciążenie urządzeń wejścia/wyjścia B –rozwiązywać problemy które wymagają dużej szybkości obliczeń C – były niewrażliwe na szybkość obliczeń Questions for test1 M. Janecka H.P. Janecki

16 Questions for test1 M. Janecka H.P. Janecki
Superkomputery są optymalizowane dla złożonych obliczeń, które głównie odbywają się w pamięci komputera między innymi: A – biologia i sztuczne życie B – modele klimatyczne C – bazy danych Questions for test1 M. Janecka H.P. Janecki

17 Questions for test1 M. Janecka H.P. Janecki
Mainframe optymalizowane są do wykonywania relatywnie prostych obliczeń na olbrzymich zasobach danych zewnętrznych, na przykład A – modele klimatyczne B – biologia i sztuczne życie C – modelowanie układów fizycznych Questions for test1 M. Janecka H.P. Janecki

18 Wydajność superkomputerów określa się zwykle w MIPS
A – milion operacji na sekundę B – nic nieznaczący wskaźnik szybkości procesora C – możliwe impulsy po sekundzie Questions for test1 M. Janecka H.P. Janecki

19 Graficzny interfejs użytkownika to:
A – GIU B – GUI C – GIUŻ Questions for test1 M. Janecka H.P. Janecki

20 Questions for test1 M. Janecka H.P. Janecki
Jak wynika z analizy literatury zagadnienia symulacji i modelowania opracowywane są głównie A – dla celów wojskowych B – dla celów badawczych w chemii czystej C – dla celów badawczych w zarządzaniu Questions for test1 M. Janecka H.P. Janecki

21 Questions for test1 M. Janecka H.P. Janecki
kompleksowość funkcjonalna, integracja danych i procedur, elastyczność funkcjonalna i strukturalna, zaawansowanie merytoryczne i technologiczne to cechy A – systemów zintegrowanych B – systemów rozproszonych C – wszystkich systemów Questions for test1 M. Janecka H.P. Janecki

22 Questions for test1 M. Janecka H.P. Janecki
SAP A – jest dostawcą oprogramowania biznesowego klasy PLC B – jest dostawcą oprogramowania biznesowego klasy ERP C – SAP jest dostawcą oprogramowania biznesowego klasy CAD Questions for test1 M. Janecka H.P. Janecki

23 SAP jest akronimem nazwy:
A – System Analysis Products B – Systems Applications and Products in Data Processing C – System Aplikacji Procesowych Questions for test1 M. Janecka H.P. Janecki

24 W KWB Konin wdrożono ostatnio
A – System SAP B – System DAMS C – System CARBON Questions for test1 M. Janecka H.P. Janecki

25 Questions for test1 M. Janecka H.P. Janecki
MSP A – to segment światowej gospodarki o największej dynamice wzrostu B –to segment światowej gospodarki o najmniejszej dynamice wzrostu C – to segment światowej gospodarki o nieistotnej dla PKB dynamice wzrostu Questions for test1 M. Janecka H.P. Janecki

26 Według definicji UE w sektorze MSP mieszczą się podmioty gospodarcze
A – których roczne przychody przekraczają 600 mln zł, nie przekraczają 900 mln zł B – których roczne przychody nie przekraczają 600 mln zł C – których roczne przychody nie przekraczają 60 mln zł Questions for test1 M. Janecka H.P. Janecki

27 Casus Cisco omówiony został w celu zobrazowania systemy modernizacji:
A – wielozadaniowego oprogramowania do zarządzania kadrami SZK B – wielozadaniowego oprogramowania do zarządzania firmą ERP C – wielozadaniowego oprogramowania do zarządzania produkcją UCMS Questions for test1 M. Janecka H.P. Janecki

28 W przypadku Cisco postawion na
A – SZBD i za sumę 15 mln zbudowano system oparty na produktach ORACLE B – MOLP i za sumę 15 ml nzbudowano system oparty na produktach CRESCENDO C – CADX i za sumę 15 mln zbudowano system oparty na produktach CAD/CAM Questions for test1 M. Janecka H.P. Janecki

29 Questions for test1 M. Janecka H.P. Janecki
Stanisław Paszczyński w pracy Zintegrowane systemy zarządzania uczelnią) twierdzi, że: A – że nie ma w Polsce uczelni, która miałaby wdrożony system ERP lub ERP II B – wszystkie polskie Uczelnie mają wdrożony system ERP C – tylko nieliczne uczelnie mają wdrożony system ERP II Questions for test1 M. Janecka H.P. Janecki

30 Questions for test1 M. Janecka H.P. Janecki
system SAMER A – jest przykładem zastosowania systemu ERP w kopalniach węgla brunatnego B – jest przykładem zastosowania systemu ERP w dystrybucji paliw C – jest przykładem zastosowania systemu ERP w przemyśle chemicznym Questions for test1 M. Janecka H.P. Janecki

31 Questions for test1 M. Janecka H.P. Janecki
Algorytm jest A – jest ogólnym sposobem postępowania dla wykonania zadania B – ściśle określonym sposobem postępowania prowadzącym do rozwiązania określonej klasy zadań C – ułatwia opisanie sposobu postępowania Questions for test1 M. Janecka H.P. Janecki

32 Questions for test1 M. Janecka H.P. Janecki
Ilustracja opisuje A – wykonanie algorytmu B – planowanie algorytmu C – opis algorytmu Questions for test1 M. Janecka H.P. Janecki

33 Questions for test1 M. Janecka H.P. Janecki
Brakujący opis to: A – początek lub koniec algorytmu B – moment decyzyjny C – wykonanie działania (warunkowe Questions for test1 M. Janecka H.P. Janecki

34 Według Profesora Lecha Woronowicza matematyka uczy przede wszystkim:
A – abstrakcyjnego myślenia B – precyzyjnego myślenia C – algebry Questions for test1 M. Janecka H.P. Janecki

35 Questions for test1 M. Janecka H.P. Janecki
Algebraiczny zapis x = ½*(x +a/x)  zapisuje się a metodzie numerycznej jako: A – x=0,5*(x+ a/x) B – xn-1 = ½*(xn-1 + a/xn-1)  C – xnum”=1/2*(xnum1 + a/xnum+1)’’ Questions for test1 M. Janecka H.P. Janecki

36 Questions for test1 M. Janecka H.P. Janecki
Zatem metody numeryczne są działem matematyki stosowanej, zajmującym się opracowywaniem metod: A – przybliżonego rozwiązywania problemów matematycznych B – dokładnego rozwiązywania problemów matematycznych C – komputerowego rozwiązywania problemów matematycznych Questions for test1 M. Janecka H.P. Janecki

37 Ilustracja pzredstawia:
A – linearyzację funkcji sinus B – linearyzację funkcji tangens C – linearyzację funkcji cotangens linearyzacja sin x Questions for test1 M. Janecka H.P. Janecki

38 Questions for test1 M. Janecka H.P. Janecki
W roku 1926 Profesor A. W. Bickerton rozważając prawdopodobieństwo wystrzelenia pocisku na księżyc zakładał jako napęd pocisku A – TNT B – nitroglicerynę C – lit Questions for test1 M. Janecka H.P. Janecki

39 Oprócz dyskusji błędów przedmiotem rozważań metod numerycznych są:
A – algebra B – interpolacja, C – rozwiązywanie równań liniowych Questions for test1 M. Janecka H.P. Janecki

40 Najbardziej popularny język programowania to:
A – Java następnie C B – Ruby następnie Fortran C – Perl następnie Python Questions for test1 M. Janecka H.P. Janecki

41 Sieć jest współcześnie pojęciem używanym w języku potocznym
A – na oznaczenie wielu obiektów B – na oznaczenie obiektów komputerowych C – na oznaczenie obiektów biologicznych Questions for test1 M. Janecka H.P. Janecki

42 Kolejność oznaczeń sieci wg obiektów rosnąco:
A – WAN, LAN, MAN B – LAN, MAN, WAN C – WAN, MAN, LAN Questions for test1 M. Janecka H.P. Janecki

43 NASK - MOŻE BYĆ PRZYKŁADEM
A – intranet - U B – WAN C – MAN Questions for test1 M. Janecka H.P. Janecki

44 prosta książka telefoniczna :
A – może być przykładem bazy danych B – nie może być przykładem bazy danych C – nie jest bazą danych Questions for test1 M. Janecka H.P. Janecki

45 Kompletna komputerowa baza danych nazywana jest:
A – SZBD B – KKBD C – CCDB Questions for test1 M. Janecka H.P. Janecki

46 System DBASE został stworzony:
A – dla Windows B – dla dyskowych systemów operacyjnych DOS C – dla LINUX-a Questions for test1 M. Janecka H.P. Janecki

47 Macierzysty format pliku: dbf został opracowany przez:
A – Steve’a Jobsa B – Jeba Longa, C – Billa Gates’a Questions for test1 M. Janecka H.P. Janecki

48 Wspomniana wcześniej Oracle opracowała bazę danych
A – posługującą się standardowym językiem zapytań SQL B – posługującą się językiem zapytań QL C – posługującą się językiem zapytań xBase Questions for test1 M. Janecka H.P. Janecki

49 Questions for test1 M. Janecka H.P. Janecki
System DAMS: A – służy do projektowania samolotów B – służy do projektowania samochodów C – służy do projektowania pojazdów szynowych Questions for test1 M. Janecka H.P. Janecki

50 Questions for test1 M. Janecka H.P. Janecki
Baza Danych Pl EMIR A – opracowana została dla potrzeb ZUS B – opracowana została dla potrzeb MSW C – opracowana została dla potrzeb MNiSzW Questions for test1 M. Janecka H.P. Janecki

51 Questions for test1 M. Janecka H.P. Janecki
Baza danych RODAN A – to Baza danych wytworzona przez zespół francuskich informatyków B – to Baza danych wytworzona przez zespół polskich informatyków C – to Baza danych wytworzona przez zespół niemieckich informatyków Questions for test1 M. Janecka H.P. Janecki


Pobierz ppt "Questions for test1 M. Janecka H.P. Janecki"

Podobne prezentacje


Reklamy Google