Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zadania jednorodne 5.A.Modele przetwarzania równoległego Rafał Walkowiak Przetwarzanie równoległe Politechnika Poznańska.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zadania jednorodne 5.A.Modele przetwarzania równoległego Rafał Walkowiak Przetwarzanie równoległe Politechnika Poznańska."— Zapis prezentacji:

1 Zadania jednorodne 5.A.Modele przetwarzania równoległego Rafał Walkowiak Przetwarzanie równoległe Politechnika Poznańska

2 Model zadania jednorodnego2 Zadanie podzielne Zadanie podzielne (ang. divisible task) – może zostać podzielone na części o dowolnym rozmiarze, które mogą być przetwarzane współbieżnie i niezależnie od siebie. W aplikacjach równoległych mieszczących się w kategorii zadań podzielnych nie występują zależności kolejnościowe między zadaniami oraz zadania mogą mieć niewielki rozmiar.

3 Model zadania jednorodnego3 Parametry modelu (1) m - liczba komputerów - procesor, pamięć, podsystem komunikacyjny (sprzęt lub oprogramowanie) - węzeł przetwarzający. Komputer posiadający dedykowany układ komunikacyjny może równocześnie realizować przetwarzanie i komunikację. Komputery - węzły przetwarzające są oznaczone przez Pi. Jeżeli nie podano inaczej P1 posiada wszystkie dane na początku przetwarzania. V – dane do przetworzenia (miara pracy do wykonania) znajdujące się w wyróżnionym jednym węźle przetwarzającym. i – wielkość danych przetwarzana na procesorze Pi – i =V

4 Model zadania jednorodnego4 Parametry modelu (2) A i – czas przetwarzania jednostki danych - odwrotność prędkości dla Pi A i i – czas przetwarzania danych i na procesorze Pi S i + i C i – czas przesyłania i jednostek danych pomiędzy dwoma procesorami, S i – czas zainicjowania transmisji, C i – współczynnik prędkości transmisji – odwrotność prędkości.

5 Model zadania jednorodnego5 Optymalizacja czasu przetwarzania równoległego Minimalizacja czasu przetwarzania (obliczeń i komunikacji) danych w systemie składającym się z określonej liczby węzłów przetwarzających tworzących z siecią połączeń komunikacyjnych określoną architekturę systemu równoległego. Optymalizacja uwzględnia: – możliwy, dowolny(optymalny) lub określony sposób rozsyłania danych kolejność przesłań, trasa komunikatu –jedno- lub wielo- krotne zrównoleglenie obliczeń i komunikacji, –jedno- lub wielo- krotne rozsyłanie do każdego z węzłów.

6 Model zadania jednorodnego6 Szeregowanie zadań jednorodnych w sieci komputerów 1.Zakładamy, ze wyniki nie są zwracane do węzła będącego źródłem danych. Rozszerzenie uwzględniające zbieranie wyników może być łatwo wprowadzone i nie wpływa znacząco na złożoność metody. 2. Zakończenie przetwarzania poszczególnych procesorów uczestniczących w obliczeniach następuje możliwie równocześnie. Różnice wynikają z ziarnistości danych.

7 Model zadania jednorodnego7 Łańcuch procesorów równoczesne przetwarzanie i komunikacja Komunikacja i przetwarzanie w łańcuchu procesorów Dane nieprzetwarzane przez pierwszy procesor są przesyłane do następnego, ten z kolei dzieli je na przetwarzane lokalnie i przesyłane dalej, które przesyła do następnego wolnego procesora. Przetwarzanie na wysyłającym dane procesorze trwa tak długo jak wysyłanie danych do następnego i przetwarzanie danych na następnym procesorze.

8 Model zadania jednorodnego8 Łańcuch procesorów równoczesne przetwarzanie i komunikacja - równania Model- wersja ciągła: Optymalizacja czasu przetwarzania równoznaczna z jednoczesnym zakończeniem obliczeń na wszystkich biorących w przetwarzaniu procesorach – jeżeli któryś liczyłby dłużej... i A i =S i +( i m )C i + i+1 A i+1 i=1,..,m V= m 1, 2,.., m 0 Jeśli brak rozwiązania to założona została zbyt duża liczba procesorów.

9 Model zadania jednorodnego9 Łańcuch procesorów równoczesne przetwarzanie i komunikacja - równania Model matematyczny wersja dyskretna: Minimalizacja czasu pracy najdłużej pracującego procesora: Min T 1.T T i 2.T 1 = 1 A 1 3.T 2 = x 2 S 1 +(V- 1 )C A 2 4. T 3 = x 3 {S 1 +S 2 +(V- 1 )C 1 +(V )C 2 }+ 3 A 3 i (x i -1) 0 6.x i x i+1 i = V i 0 całkowite 5 warunek uczestnictwa w przetwarzaniu, jeżeli i >0 to x i =1 6 warunek zapewniający, że tylko pierwsze i kolejne procesory uczestniczą w przetwarzaniu

10 Model zadania jednorodnego10 Łańcuch procesorów równoczesne przetwarzanie i komunikacja - równania Model matematyczny wersja dyskretna z liniowymi ograniczeniami (lp_solve): Minimalizacja czasu pracy najdłużej pracującego procesora: Min T 1.T T i 2.T 1 = 1 A 1 3.T 2 = S 1 +(V- 1 )C A 2 4. T 3 = S 1 +S 2 +(V- 1 )C 1 +(V )C A T 4 =.... i = V i > 0 całkowite Określenie liczby procesorów: znana, gdy wszystkie obliczają, a większa liczba procesorów daje dłuższe czasy przetwarzania; musi być zmniejszona jeżeli część z procesorów nie jest wykorzystana.

11 Model zadania jednorodnego11 Łańcuch procesorów brak równoczesnego lokalnego przetwarzania i komunikacji Model matematyczny - wersja ciągła: Optymalizacja czasu przetwarzania równoznaczna z jednoczesnym zakończeniem obliczeń na wszystkich biorących w przetwarzaniu procesorach. i A i =S i+1 +( i m )C i+1 + i+1 A i+1 i=1,..,m-1 m-1 A m-1 = m A m V= m 1, 2,.., m 0 Jeśli brak rozwiązania to założona zbyt duża liczba procesorów.

12 Model zadania jednorodnego12 Łańcuch procesorów brak równoczesnego lokalnego przetwarzania i komunikacji Model - wersja dyskretna: Minimalizacja czasu pracy najdłużej pracującego procesora: Min T 1.T T i 2.T 1 = x 2 S 2 +(V- 1 )C A 1 3.T 2 = x 2 ( S 2 +(V- 1 )C 2 + x 3 S 3 +(V )C A 2 4. T m-1 = x m-1 ( S 2 +(V- 1 )C S m + ( m + m-1 )C m-1 ) + x m S m + m C m + m-1 A m-1 5.T m = x m ( S 2 +(V- 1 )C S m ) + m C m + m A m i (x i -1) 0 7.x i x i+1 i = V i 0 całkowite 6 warunek uczestnictwa w przetwarzaniu, jeżeli i >0 to x i =1 7 warunek zapewniający, że tylko pierwsze i kolejne procesory uczestniczą w przetwarzaniu

13 Model zadania jednorodnego13 Łańcuch procesorów brak równoczesnego lokalnego przetwarzania i komunikacji Model - wersja dyskretna z liniowymi ograniczeniami (lp_solve): Minimalizacja czasu pracy najdłużej pracującego procesora: Min T 1.T T i 2.T 1 = S 2 +(V- 1 )C A 1 3.T 2 = S 2 +(V- 1 )C 2 + S 3 +(V )C A 2 4.T 3 = T m-1 = S 2 +(V- 1 )C S m + m C m + m-1 A m-1 6.T m = S 2 +(V- 1 )C S m + m C m + m A m i = V i > 0 całkowite Określenie liczby procesorów: znana, gdy wszystkie obliczają, a większa liczba procesorów daje dłuższe czasy przetwarzania; musi być zmniejszona jeżeli część z procesorów nie jest wykorzystana.

14 Model zadania jednorodnego14 Architektura gwiazdy równoczesne przetwarzanie i komunikacja Proces rozsyłania i obliczania danych w strukturze gwiazdy bez zwracania wyników. W przypadku równoczesnego zakończenia przetwarzania czas przetwarzania na procesorze i-1 jest równy czasowi przetwarzania na procesorze i i czasowi przesyłania danych do procesora i. Powyższy sposób rozsyłania pod względem dostępności medium odpowiada magistrali. Możliwa także wersja rozsyłania komunikatów w gwieździe, gdy komunikacje są zrównoleglone.

15 Model zadania jednorodnego15 Architektura gwiazdy równoczesne przetwarzanie i komunikacja Model- wersja ciągła: Optymalizacja czasu przetwarzania równoznaczna z jednoczesnym zakończeniem obliczeń na wszystkich biorących w przetwarzaniu procesorach, założono (por. rysunek) równoczesność jednej komunikacji z przetwarzaniem i A i =S i+1 + i+1 (A i+1 + C i+1 ) i=1,..,m-1 V= m 1, 2,.., m 0 Brak rozwiązania – założona zbyt duża liczba procesorów.

16 Model zadania jednorodnego16 Architektura gwiazdy równoczesne przetwarzanie i komunikacja W przypadku gwiazdy dla optymalizacji przetwarzania znaczenie ma kolejność, w jakiej do procesorów wysyłane są dane. Wysyłamy je w kolejności nie rosnących prędkości łączy komunikacyjnych - bez uwzględnienia prędkości procesorów. W przypadku braku równoczesności przetwarzania i komunikacji równanie dla i =1 przyjmuje postać 1 A 1 = m A m

17 Model zadania jednorodnego17 Uwagi uzupełniające Dalsza optymalizacja przetwarzania polega na skróceniu czasu oczekiwania na rozpoczęcie przetwarzania przez poszczególne procesory. Jest to możliwe wtedy, gdy dane do każdego procesora nie będą przesyłane jednokrotnie, lecz w wielu paczkach. Pierwsza paczka pozwala na jak najwcześniejsze rozpoczęcie obliczeń. Kolejne dane docierają do węzłów w czasie, gdy te już obliczają. Podejście to nawet przy braku zrównoleglenia komunikacji i przetwarzania pozwala na zrównoleglenie komunikacji w systemie (komunikacja potokowa). Dla optymalizacji przetwarzania (model dyskretny) wprowadza się zmienne określające momenty rozpoczęcia kolejnych komunikacji i rozpoczęcia przetwarzania kolejnej porcji danych na każdym procesorze. Praca nad kolejną partią danych jest możliwa po otrzymaniu jej i zakończeniu pracy nad poprzednią partią danych. W systemach ze zrównolegleniem obliczeń i komunikacji wcześniejsze rozpoczęcie przetwarzania na danym węźle możliwe, gdy wpierw wyślemy dane przeznaczone tylko dla niego, a następnie gdy już liczy, będzie w tle przesyłał dane do kolejnych procesorów. Dalsze informacje (opis, symulacje, obliczenia dla modelu ciągłego) na temat modelu zadań jednorodnych: W wykładzie wykorzystano rysunki udostępnione na powyższej stronie www.

18 Model zadania jednorodnego18 Wielokrotne rozsyłanie danych gwiazda, komunikacja i obliczenia szeregowo komunikacja obliczenia P0 P1 P2

19 Model zadania jednorodnego19 Wielokrotne rozsyłanie danych gwiazda, komunikacja i obliczenia szeregowo Notacja: m – liczba procesorów bez procesora centralnego p – liczba cykli rozsyłania danych n – całkowita liczba paczek rozsyłanych n=m*p i – wielkość i-tej paczki, i=n - 1. paczka do 1. procesora, i=1 - ostatnia paczka do ostatniego procesora 0 - dane przetwarzane przez procesor centralny t i - moment rozpoczęcia transmisji danych i T i - czas zakończenia przetwarzania procesora P i T * - czas przetwarzania systemu V – całość przetwarzanych danych

20 Model zadania jednorodnego20 Wielokrotne rozsyłanie danych gwiazda, komunikacja i obliczenia szeregowo Min T * przy ograniczeniach: 1.t i-1 >=t i +C i +S dla 1=t i +C i +S+A i dla m= t i + i (A+C)+S dla i=1..m – zakończenie obliczeń po obliczeniu ostatniej paczki dla tego procesora 5.T 0 =t 1 +S+C 1 +A 0 – początek obliczeń po wysłaniu ostatniej paczki do pierwszego procesora 6.T * >=T i dla i=0..m 7.T i,t i, i >= 0 i całkowite

21 Model zadania jednorodnego21 Zadanie projektowe - laboratorium Temat: optymalizacja przetwarzania równoległego za pomocą modelu zadania jednorodnego. Zadania: 1.Sformułowanie równań dla określonej struktury maszyny równoległej i typu komunikacji (model ciągły i dyskretny) – modelujemy rzeczywisty systemu Parastation dostępny przez transputery.cs.put.poznan.pl. 2.Wyznaczenie parametrów maszyny równoległej A i,C i, S i - programy na transputery. 3.Rozwiązanie modeli analitycznie oraz programem optymalizującym: lp_solve (dostępny w sekcji pobierz serwera transputery.cs.put.poznan.pl) 4.Uruchomienie przetwarzania w systemie równoległym zgodnie z uzyskanym sposobem podziału zadania. Organizacja przetwarzania (zrównoleglenie komunikacji i przetwarzania) zgodnie z typem komunikacji – program na transputery.


Pobierz ppt "Zadania jednorodne 5.A.Modele przetwarzania równoległego Rafał Walkowiak Przetwarzanie równoległe Politechnika Poznańska."

Podobne prezentacje


Reklamy Google