Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Gra kierownicza SPÓŁKA _U 1200414 - 200000 dopuszczalna strata: 0 + 0 + 1200414 - 200000 = = 1 000 414.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Gra kierownicza SPÓŁKA _U 1200414 - 200000 dopuszczalna strata: 0 + 0 + 1200414 - 200000 = = 1 000 414."— Zapis prezentacji:

1

2

3

4 Gra kierownicza SPÓŁKA _U

5

6

7 1200414 - 200000 dopuszczalna strata: 0 + 0 + 1200414 - 200000 = = 1 000 414

8 ROZGRYWKA: PROBNA_U5 *RACHUNEK WYNIKOW* SPOLKA:2 M-C: 1 A. PRZYCHODY ZE SPRZEDAZY i ZROWNANE Z NIMI 2960953 1. Przychody ze sprzedazy wyrobow 2400000 2. Zmiana wartosci zapasu obudow i wyrobow 560953 3. Przychody ze sprzedazy materialow 0 B. KOSZTY DZIALALNOSCI OPERACYJNEJ (WLASCIWEJ) 2516772 1. Wartosc sprzedanych materialow 0 2. Zuzycie granulatu 163840 3. Zuzycie elektroniki 1857692 4. Wynagrodzenia bezposrednie 19200 5. Amortyzacja 13240 6. Reszta kosztow 462800 C. ZYSK (STRATA) NA SPRZEDAZY (A-B) 444181 D. POZOSTALE PRZYCHODY OPERACYJNE 0 1. Przychody ze sprzedazy maszyn 0 2. Dodatkowe przychody SPOLKI (arbiter gry) 0 E. POZOSTALE KOSZTY OPERACYJNE 1000 1. Wartosc sprzedanych maszyn 0 2. Kary umowne nalozone przez arbitra 1000 F. ZYSK (STRATA) NA DZIALALNOSCI OPERACYJNEJ (C+D-E) 443181 G. KOSZTY FINANSOWE (odsetki od kredytow) 10000 H. WYNIK FINANSOWY BRUTTO (F-G) 433181 I. PODATEK DOCHODOWY OD OSOB PRAWNYCH 173272 J. WYNIK FINANSOWY NETTO (H-I) 259909 SKLADNIKI ZBIORCZEJ POZYCJI KOSZTOW B6 ("Reszta kosztow":) 1.Serwis maszyn (bez napraw) 800 2.Naprawy maszyn 0 3.Zatrudnienie personelu 38400 4.Zwolnienia personelu (SPOLKA) 0 5.Prace badawczo-rozwojowe 71000 6.Reklama 1000 7.Zakup platnych raportow 25000 8.Zmiana asortymentu produkcji 0 9.Transport wyrobow do odbiorcow 45000 10.Skladowanie poza SPOLKA 24000 11.Inne koszty w 1 fazie produkcji 25600 12.Inne koszty w 2 fazie produkcji 32000 13.Pozostale koszty 200000 14.Dodatkowe koszty 0 ───────────────────────────────────────────────── SUMA= 462800

9 ROZGRYWKA: PROBNA_U5 *PRZEPLYW SRODKOW PIENIEZNYCH* SPOLKA:1 M-C: 1 A. STAN POCZATKOWY SRODKOW PIENIEZNYCH 0 B. NAPLYW PIENIADZA DO SPOLKI: 5400000 1. Sprzedaz wyrobow 2400000 2. Sprzedaz granulatu 0 3. Sprzedaz elektroniki 0 4. Sprzedaz maszyn 0 5. Kredyt dlugoterminowy 1000000 6. Wniesienie wkladow udzialowcow 2000000 7. Dodatkowe przychody SPOLKI 0 8. Dokapitalizowanie spolki 0 C. WYPLYW PIENIADZA ZE SPOLKI 15501272 D. NIEDOBOR PIENIADZA (kredyt krotkoterminowy!) 10101272 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────── E. STAN KONCOWY SRODKOW PIENIEZNYCH 0 C. WYPLYW PIENIADZA ZE SPOLKI: 15501272 1.Zakup maszyn 640000 15.Zmiana produkcji 0 2.Serwis maszyn 800 16.Transport wyrobow 45000 3.Naprawy maszyn 0 17.Skladowanie poza s-ka 24000 4.Zatrudnienie personelu 38400 18.Splata kredytu dlugot 0 5.Zwolnienie personelu 0 19.Odsetki dlugotermin. 10000 6.Wynagrodzenia bezposr. 19200 20.Splata kredytu krotk. 0 7.Zakup granulatu (ZW) 224000 21.Odsetki krotkotermin. 0 8.Zakup granulatu (EX) 96000 22.Inne koszty w 1 fazie 25600 9.Zakup elektroniki (ZW) 11280000 23.Inne koszty w 2 fazie 32000 10.Zakup elektroniki (EX) 795000 24.Wyplata dywidendy 0 11.Zakup budynkow 1800000 25.Podatek od zysku 173272 12.Prace B&R 71000 26.Pozostale koszty 200000 13.Reklama 1000 27.Dodatkowe koszty 0 14.Platne raporty 25000 28.Kary umowne (arbiter) 1000

10 Przypomnienie decyzji SPÓŁKI z początku miesiąca nr 1 Redukcja z inicjatywy pracowników Redukcja z inicjatywy SPÓŁKI ROZGRYWKA: PROBNA_U5 *WYBRANE INFORMACJE O SPOLCE* SPOLKA:1 M-C: 1 A.PERSONEL BEZPOSREDNIO PRODUKCYJNY: FAZA1 FAZA2 1.Liczba wszystkich pracownikow [os] 16 16 2.W tym nowo zatrudnieni [os] 16 16 3.W okresie wypowiedzenia razem [os] 0 0 4.W tym nowe wypowiedzenia pracownikow [os] 0 0 5.Zmiana w nastepnym miesiacu [os] (- 0)(- 0)(+ 37) (- 0)(- 0)(+ 35) B.MASZYNY PRODUKCYJNE 1.Liczba maszyn [szt] 8 6.Przewidyw. okres zycia [mies] 17 2.Sredni wiek [mies] 1.0 7.Liczba awarii (ostatni mies.) 0 3.Sredni wzgledny wiek [0;1] 0.055 8.Czas przerw (awarie) [h] 0 4.Wartosc ksiegowa [PLN/szt] 78720 9.Efektywny czas prod. [Mh] 1280.0 5.Wartosc rynkowa [PLN/szt] 60486 10.Maksymalna produkcja [szt] 5120 C1.PRODUKCJA OBUDOWY WYROBY C2.DOSTAWY MATERIALOW 1.Wielkosc zadana [szt] 5120 4000 1.Granulat ZW 4000 2.Wyprodukowano [szt] 5120 4000 2.Granulat EX 1000 3.Jakosc produktow [j.q.] 100.00 100.00 3.Elektronika ZW 25000 4.Elektronika EX 1000 D.ZAPASY 1.Granulat [kg] 2440.0 4.Wyroby gotowe [szt] 1000 2.Elektronika [szt] 22000 5.Jakosc obudow [j.q.] 100.00 3.Obudowy [szt] 1120 6.Jakosc wyrobow got. [j.q.] 100.00 E.SPRZEDAZ WYROBOW 1.Oferowana cena [PLN/szt] 800 3.Oferowana ilosc [szt] 3000 2.Oferowana jakosc [j.q.] 100.00 4.Wielkosc sprzedazy [szt] 3000 F.JAKOSC ORAZ CENA WYROBOW GOTOWYCH, OFEROWANE PRZEZ POSZCZEGOLNE SPOLKI 1.Nr spolki 1 2 3 4 5 6 7 8 2.Jakosc [j.q.] 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 3.Cena [PLN/szt] 800 800 800 800 800 800 800 800 G.RAPORT Z PRZEBIEGU PRAC B&R Nasi inzynierowie opracowali nowy model wyrobu (MODEL nr 1). Koszt wdrozenia tego modelu do produkcji wyniesie okolo 1000 [PLN/1 maszyne].

11 ROZGRYWKA: n11 *RANKING SPOLEK* MIESIACE: od 1 do 7 ┌─┬────────────────┬──────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬───┬─┐ │S│ Wskaznik W1 │ Wskaznik W2 │ Wskaznik W3│ Wskaznik W4│ Wskaznik W5│Su-│ │ │k├─┬─────────┬─┬──┼─┬───────┬─┬──┼─┬─────┬─┬──┼─┬─────┬─┬──┼─┬─────┬─┬──┤ma │ │ │a│G│ Wartosc │M│Pw│G│ Wart. │M│Pw│G│Wart.│M│Pw│G│Wart.│M│Pw│G│Wart.│M│Pw│Pw │M│ ├─┼─┼─────────┼─┼──┼─┼───────┼─┼──┼─┼─────┼─┼──┼─┼─────┼─┼──┼─┼─────┼─┼──┼───┼─┤ │1│7│ 388937│2│35│6│ 15.4│3│24│6│ 18.9│1│36│2│ 35.6│2│10│9│ 9333│1│54│159│1│ │2│9│ 11502│3│36│3│ 1.3│4│ 9│8│ 16.6│4│24│3│ 17.5│5│ 6│7│ 7299│5│14│ 89│4│ │3│4│ -20483│5│ 8│8│ -0.7│6│ 8│8│ 14.0│6│ 8│4│ 36.1│1│24│8│ 7367│4│24│ 72│5│ │4│8│ -11609│4│24│9│ 42.5│1│54│4│ 17.3│3│16│3│ 10.6│6│ 3│6│ 8840│3│24│121│3│ │5│6│ -29210│6│ 6│6│ -0.2│5│12│6│ 14.9│5│12│4│ 30.6│3│16│8│ 6256│6│ 8│ 54│6│ │6│6│ 591741│1│36│5│ 20.2│2│25│9│ 18.4│2│45│3│ 25.0│4│ 9│7│ 9232│2│35│150│2│ └─┴─┴─────────┴─┴──┴─┴───────┴─┴──┴─┴─────┴─┴──┴─┴─────┴─┴──┴─┴─────┴─┴──┴───┴─┘ G -waga przypisana przez spółkę danemu wskaźnikowi M -miejsce zajęte przez spółkę wg wartości danego wskaźnika Pw -ważone punkty uzyskane przez spółkę za dany wskaźnik W1 -średni miesięczny wynik finansowy netto spółki [PLN/mies] W2 -średnia miesięczna zyskowność kapitałów własnych [% w stos. miesięcznym] W3 -udział spółki w sprzedaży wyrobów pełnowartościowych (wartościowo) [%] W4 -średni miesięczny udział kapitałów własnych w kapitale całkowitym spółki [%] W5 -wizerunek spółki (średnia miesięczna wartość wskaźnika: od 0 do 10 000) (liczba_spółek + 1 - M) * G (6 + 1 – 2) * 7 = 35


Pobierz ppt "Gra kierownicza SPÓŁKA _U 1200414 - 200000 dopuszczalna strata: 0 + 0 + 1200414 - 200000 = = 1 000 414."

Podobne prezentacje


Reklamy Google