Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Politechnika Warszawska Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii Instytut Chemii ul. Łukasiewicza 17 09-400 Płock Prezentacja Płockiego Naukowego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Politechnika Warszawska Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii Instytut Chemii ul. Łukasiewicza 17 09-400 Płock Prezentacja Płockiego Naukowego."— Zapis prezentacji:

1 1 Politechnika Warszawska Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii Instytut Chemii ul. Łukasiewicza 17 09-400 Płock Prezentacja Płockiego Naukowego Koła Chemików X JUBILEUSZOWE Seminarium 150 Lat Rozwoju Przemysłu Rafineryjnego - - od Ignacego Łukasiewicza do Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna 12 - 13 czerwca 2003

2 2 1. Rozwijanie i pogłębianie zainteresowań głównie w dziedzinie technologii i ekologii przemysłu naftowego poprzez: - analizę literatury i wykorzystanie danych zamieszczonych na stronach Internetu - realizację prac badawczych we współpracy z pracownikami Instytutu Chemii 2. Organizacja wycieczek w celu poznawania zakładów przemysłu chemicznego i zaplecza badawczego instytucji i ośrodków naukowych 3. Uczestnictwo w specjalistycznych konferencjach, seminariach i wystawach Cel i zakres działania Płockiego Naukowego Koła Chemików

3 3 Realizacja prac badawczych we współpracy z pracownikami Instytutu Chemii

4 4 Zakład Chemii i Technologii Organicznej Badanie smarności olejów napędowych i efektywności dodatków smarnościowych do olejów napędowych Aparat HFR2 (PCS Instruments)

5 5 Zakład Chemii i Technologii Organicznej Badanie właściwości tribologicznych olejów smarowych i skuteczności dodatków przeciwzużyciowych, przeciwtarciowych i przeciwzatarciowych do olejów smarowych Aparat czterokulowy T-02 (Instytut Technologii Eksploatacji w Radomiu)

6 6 Zakład Chemii i Technologii Organicznej Aparat kula - tarcza T-11 (Instytut Technologii Eksploatacji w Radomiu) Badanie właściwości tribologicznych olejów smarowych i skuteczności dodatków przeciwzużyciowych i przeciwtarciowych do olejów smarowych

7 7 Zakład Chemii i Technologii Organicznej Mechanizm rozkład kwasu mrówkowego na katalizatorze srebrowym ~Ag-O-Ag~ ~Ag-O + + Ag~ + e HCOOH +e [HCOOH] - HCOO - + H HCOO - + Ag~ (chemisorpcja) HCOOAg~ ~Ag-O + H + HCOOAg~ ~Ag-O-Ag~ +CO 2 + H 2 Zaproponowany mechanizm rozkładu kwasu mrówkowego w obecności katalizatora srebrowego:

8 8 Zakład Podstaw Chemii Badania nad heterofazowymi układami dyspersyjnymi - koloidalnymi roztworami wodnych krzemianów - suspensjami wosków naftowych za pomocą turbidymetu Turbidymetr 2100 AN (Hach)

9 9 Zakład Podstaw Chemii Zakład Tworzyw Sztucznych Badania nad heterofazowymi układami dyspersyjnymi - - wyznaczanie rozkładu wielkości cząstek Mikroskop optyczny Alphaphot 2 wyposażony w kamerę JCC-8201 sprzężoną z komputerem

10 10 Zakład Podstaw Chemii Zakład Tworzyw Sztucznych Zdjęcie modelowego układu heterofazowego gacz parafinowy - hydrorafinat JET A uzyskane za pomocą mikroskopu Alphaphot 2 Badania nad heterofazowymi układami dyspersyjnymi - - wyznaczanie rozkładu wielkości cząstek

11 11 Zakład Podstaw Chemii Analiza składu grupowego olejów napędowych metodami spektroskopowymi - wykonanie widm UV roztworów węglowodorów aromatycznych w n-heksanie - oznaczanie składu grupowego olejów napędowych z wykorzystaniem uzyskanych widm

12 12 Zakład Podstaw Chemii Synteza tetraetyloołowiu z dietylomagnezu i soli dwuwartościowego ołowiu Zestaw laboratoryjny

13 13 Schemat ideowy korelacyjnej metody bezkontaktowego pomiaru strumienia przepływającej cieczy w kanale otwartym 1- kanał, X,Y- czujniki optyczne z przetwornikami, 2- oscyloskop, 3- komputer Pomiar natężenia przepływu cieczy metodą korelacyjną przy zastosowaniu programu LabVIEW Zespół Inżynierii Chemicznej i Chemometrii 1 2 3

14 14 Zespół Inżynierii Chemicznej i Chemometrii Panel korelatora wirtualnego

15 15 Badania nad heterofazowymi układami dyspersyjnymi metodą tensjometryczną Badanie wpływu promieniowania mikrofalowego na przebieg polireakcji Redakcja materiałów dydaktycznych (skryptów do ćwiczeń laboratoryjnych) w zakresie: - chemii ogólnej - chemii fizycznej - chemii organicznej Prace w fazie wstępnej Opracowywanie symulacji wybranych procesów chemicznych przy zastosowaniu programu ChemCAD

16 16 Zakład Podstaw Chemii Badania nad heterofazowymi układami dyspersyjnymi metodą tensjometryczną Tensjometr K100 (Krüss)

17 17 Zakład Tworzyw Sztucznych Badanie wpływu promieniowania mikrofalowego na przebieg polireakcji Reaktor mikrofalowy RM2001PC (Plazmatronika S.A.)

18 18 Współpraca Oddział SITPChem przy Zakładzie Produkcyjnym PKN ORLE S.A. w Płocku - - Płockie Naukowe Koło Chemików Członkowie Koła stanowią młody narybek SITPChem. Oddział SITPChem przy Zakładzie Produkcyjnym PKN ORLEN S.A. w Płocku wspiera finansowo wycieczki studenckie, a członkowie Koła od kilku lat pomagają przy organizacji seminariów, takich jak dzisiejsze.

19 19 - 22.05 - 27.05.2000 - Muzeum - Skansen Przemysłu Naftowego im. Ignacego Łukasiewicza w Bóbrce oraz Rafineria Jasło S.A., Rafineria Glimar S.A. i Rafineria Nafty Jedlicze S.A. - 07.05 - 10.05.2002 - Zachem Bydgoszcz, Rafineria Gdańska S.A. i Elana Toruń - 06.05. - 09.05.2003 - Muzeum - Skansen Przemysłu Naftowego im. Ignacego Łukasiewicza w Bóbrce, Rafineria Nafty Glimar S.A., Rafineria Nafty Jedlicze S.A. oraz Krośnieńskie Huty Szkła Krosno S.A. Studenckie wycieczki dydaktyczno - krajoznawcze dofinansowane przez SITPChem

20 20 06.05.2003 - Muzeum - Skansen Przemysłu Naftowego im. Ignacego Łukasiewicza w Bóbrce PNKCh na tle modelu lampy naftowej, skonstruowanej 150 lat temu przez Ignacego Łukasiewicza Studenckie wycieczki dydaktyczno - krajoznawcze

21 21 Uczestnictwo w seminariach i zjazdach organizowanych przez SITPChem - 07.06 - 08.06.2001 - Seminarium Współczesne Wyzwania dla Paliw Silnikowych w Polsce, Płock - 27.03.2002 - Walny Zjazd SITPChem przy Zakładzie Głównym PKN ORLEN S.A. w Płocku - 06.06 - 07.06.2002 - Seminarium Polska Chemia i Petrochemia w XXI Wieku - Współczesne Wyzwania i Perspektywy Rozwoju, Płock

22 22 Dziękujemy za uwagę


Pobierz ppt "1 Politechnika Warszawska Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii Instytut Chemii ul. Łukasiewicza 17 09-400 Płock Prezentacja Płockiego Naukowego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google