Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

METODA SWOBODNEJ EKSPRESJI, METODA ZADAŃ INSPIRUJĄCYCH.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "METODA SWOBODNEJ EKSPRESJI, METODA ZADAŃ INSPIRUJĄCYCH."— Zapis prezentacji:

1 METODA SWOBODNEJ EKSPRESJI, METODA ZADAŃ INSPIRUJĄCYCH.
TWÓRCZA ZABAWA, CZYLI JAK WSPIERAĆ AKTYWNOŚĆ ARTYSTYCZNĄ DZIECKA W WIEKU PRZEDSZKOLNYM. METODA SWOBODNEJ EKSPRESJI, METODA ZADAŃ INSPIRUJĄCYCH. Temat wystąpienia Autor

2

3 „Dziecko wyraża się poprzez swoje rysunki, wierniej jak przez mowę (
„Dziecko wyraża się poprzez swoje rysunki, wierniej jak przez mowę (...) wypowiada się w rysunkach, stwarza mowę kształtów, która jest zdolna wyrażać przeżycia duchowe i świat subiektywnie przeżywany Nie model, lecz wyobraźnia, fantazja i przeżycie kierują dzieckiem rysującym.” Stefan Szuman

4 „(…) dziecko w trakcie tworzenia daje część siebie, pokazuje, jak widzi, co czuje i jak myśli. Dziecięca twórczość jest działalnością dynamiczną i kształtującą osobowość. Wyrabia zdolności twórcze, uczy stawiać pytania i jednocześnie odpowiadać na nie, uczy myśleć i kojarzyć.” Viktor Lowenfeld

5 Dziecko poprzez twórczość ujawnia swoją osobowość.
Badanie sztuki dziecka jest więc dla nauczyciela źródłem wiedzy dotyczącej poznania: rozwoju percepcyjnego i emocjonalnego, procesów myślenia, świadomości społecznej.

6 ANALIZA PRAC PLASTYCZNYCH
W KONTEKŚCIE JĘZYKA WYPOWIEDZI PLASTYCZNEJ MA NA CELU: - wspomaganie rozwoju twórczości plastycznej dziecka poprzez wnikliwe i wieloaspektowe określenie cech jego twórczej ekspresji, - tworzenie podstawy ewaluacji procesu twórczości plastycznej dziecka.

7 Analiza dotyczy: 1. Określenia stadium rozwoju twórczości plastycznej dziecka. 2. Określenie poziomu umiejętności w stosowaniu środków wyrazu plastycznego w zakresie:

8 KOMPOZYCJI: Dotyczy układu elementów na płaszczyźnie: - ich wzajemnych relacji w kontekście uporządkowania i harmonii, - wielkości w stosunku do płaszczyzny. Poprawność układu kompozycyjnego elementów, w tym schematów rysunkowych, stanowi o klarowności i czytelności dziecięcego przekazu.

9 CECH I WARTOŚCI IKONICZNYCH:
Dotyczy określenia stopnia wypełnienia schematu szczegółami, bądź braków w tym zakresie. Bogactwo szczegółów, schematy złożone, z dużą ilością precyzyjnie określanych kształtów, są dowodem kompetencji w zakresie rozumienia zjawisk wizualnych.

10 PREZENTACJI PRZESTRZENNYCH:
Dotyczy określenia typów prezentacji przestrzennych, perspektywy: - pasowej, - topograficznej z zaginaniem, - kulisowej. Zastosowany typ i rodzaj prezentacji przestrzennych dowodzi rozumienia zjawisk i układu przedmiotów w przestrzeni, jest objawem kompetencji w zakresie przedstawień złożonych, akcji, wzajemnych oddziaływań elementów w układzie czasoprzestrzennym.

11 WARTOŚCI GRAFICZNYCH:
Określa zakres i możliwości posługiwania się linią, w celu: - określenia kształtów, - w przypadku technik rysunkowych pojawienia się waloru jako środka ekspresji. Sposób posługiwania się linią, harmonia i precyzja kształtów są dowodem umiejętności charakteryzowania przedmiotów w zakresie: - kształtów prostych, - złożonych, - tworzenia własnych charakterystyk.

12 3. Określenie poziomu ekspresji plastycznej, w tym:
SWOBODY, SPONTANICZNOŚCI I BIEGŁOŚCI W POSŁUGIWANIU SIĘ ŚRODKAMI EKSPRESJI PLASTYCZNEJ Dotyczy: - określenia sprawności w posługiwaniu się konkretną techniką plastyczną, - określenia stopnia zaangażowania i zainteresowania realizowanym zadaniem plastycznym.

13 ISTNIEJĄCYCH ZAHAMOWAŃ, OGRANICZEŃ, DEFICYTÓW
Dotyczy wyodrębnienia negatywnych cech aktywności plastycznej takich jak: - niestaranność wykonania, - niedokończenie pracy.

14 POZIOMU EMOCJONALNEGO
I ZAWARTOŚCI TREŚCIOWEJ Dotyczy: - określenia nastroju pracy, treści zawartych w pracy i jej tytule.

15 WARTOŚCI KREACYJNYCH, w tym:
- stylistyki wypowiedzi: określenia indywidualnych cech i sposobów w posługiwaniu się środkami ekspresji noszących znamiona stylistyki, - indywidualnych rozwiązań: nietypowych, twórczych rozwiązań realizowanego zadania w zakresie, zarówno formy plastycznej jak i prezentowanych treści - metafor i symboliki.

16

17 Poprzez edukację plastyczną możemy wpływać między innymi na rozwój:
We wczesnej edukacji plastycznej należy przede wszystkim brać pod uwagę skutki, jakie proces tworzenia pozostawia w psychice dziecka i jak ogromny ma wpływ na procesy rozwoju i wychowania. Poprzez edukację plastyczną możemy wpływać między innymi na rozwój: fizyczny, emocjonalny, percepcyjny, społeczny czy estetyczny.

18 ROZWÓJ SPRAWNOŚCI MANUALNEJ
ROZWÓJ FIZYCZNY- ROZWÓJ SPRAWNOŚCI MANUALNEJ

19 TECHNIKI RYSUNKOWE - Rysunek jest pierwszą aktywnością plastyczną dziecka. W trakcie rysowania dziecko uczy się płynności ruchów ćwicząc mięśnie dłoni i palców. - Rysowanie różnymi narzędziami i na różnych materiałach spełnia bardzo ważne funkcje w psychomotorycznym rozwoju dzieci. Dziecko dokonując myślowej analizy wykonuje różnorodne ruchy: od zamaszystych, wahadłowych do precyzyjnych, drobnych o zmiennym kierunku.

20

21

22 TECHNIKI MALARSKIE - W trakcie malowania w zupełnie inny sposób rozkłada się napięcie mięśni. Jest ono zdecydowanie słabsze niż w trakcie rysowania. Dziecko nie wykorzystuje takiego naprężenia jak w momencie posługiwania się ołówkiem czy kredką. - Podczas malowania dziecko uczy się wykonywać obszerne, swobodne i płynne ruchy. - Niepowtarzalny walor bezpośredniego kontaktu z tworzywem, manipulacji wszystkich mięśni palców i dłoni w procesie tworzenia daje technika malowania palcami, która obok doskonałych walorów zabawowych kładzie nacisk na rozwój i doskonalenie koordynacji ruchowej oraz precyzyjności ruchów.

23

24

25 TECHNIKI PAPIEROWE PŁASKIE
- Techniki te mogą sprawiać dzieciom wiele trudności bowiem wymagają zaawansowania w zakresie precyzji, elastyczności, zręczności mięśni palców i nadgarstka. - Podczas wycinania, oprócz przedramienia, dłoni i palców, szczególnie czynne są stawy nadgarstka. To one umożliwiają ruchy boczne ręki, czyli odwodzenie i przywodzenie, a także jej zginanie i prostowanie oraz wszelkie ruchy skrętne. - Wydzieranie stwarza szczególnie sprzyjające warunki do motorycznego ćwiczenia rąk, a przede wszystkim mięśni palców i umiejętność współpracy między poszczególnymi palcami.

26

27

28 TECHNIKI RZEŹBIARSKO-MODELARSKIE
- Podczas lepienia zaangażowana jest cała dłoń i wszystkie palce w zmiennym i różnorodnym działaniu. Jest to wszechstronna gimnastyka dłoni rozwijająca i wzmacniająca mięśnie rąk i palców. - W manipulowaniu materiałem, dziecko może ugniatać, klepać, rwać, rozcierać, ściskać i za każdym razem uruchamia inne mięśnie.

29

30 Bałwanek Dziadzio z wąsami

31

32 ROZWÓJ SPOŁECZNY Rozpatrywany w kilku aspektach:
jako integrowanie się dzieci z grupą społeczną (socjalizację), jako kształtowanie się jednostki w grupie (dochodzenie do unikatowych wzorów przeżywania, myślenia i działania), uwzględnianie i poszanowanie różnic etnicznych, rasowych i kulturowych społeczeństwa, z którymi wiążą się odmienne wizje świata i koncepcje kulturowe.

33 Działania inspirowane…

34

35

36

37 ROZWÓJ EMOCJONALNY - Rozwój emocjonalny u dziecka w wieku przedszkolnym charakteryzuje duża dynamika. Następuje przechodzenie ze skrajności w skrajność w sposób bardzo dynamiczny, czego powodem jest duża labilność emocjonalna. - Wzorem zachowań dziecka są osoby dorosłe, zwłaszcza z najbliższego otoczenia. Emocje mogą być pozytywne lub negatywne, w zależności od tego, czy zdarzenia, w których dziecko bierze udział, działają w kierunku zaspakajania, czy też blokowania potrzeb dziecka.

38 Znaczący aspekt emocjonalny twórczości dziecka wskazuje, że formy organizowania pracy powinny być związane z określonymi kategoriami emocjonalnymi takimi jak: zadowolenie, miłość, smutek. Celem tych zajęć powinno być: Kształcenie umiejętności rozpoznawania różnych rodzajów emocji w kontakcie z tekstem literackim, muzyką i dziełem sztuki; Interpretacja tekstu literackiego, utworu muzycznego i wybranych dzieł malarskich pod kątem ich zawartości emocjonalnej; Stymulowanie emocji dziecka poprzez ekspresję plastyczną; Rozwijanie kreatywności.

39 MIŁOŚĆ: PORTRET MAMY INSPIROWANY DZIEŁEM
PLASTYCZNYM

40 RADOŚĆ I SMUTEK: WESOŁO-SMUTNY PORTRET

41

42

43

44 Zadaniem przedszkola i szkoły jest rozwijanie wszelkich zdolności dziecka, dzięki czemu kształtuje ono swoją osobowość i zwiększa szanse swojego powodzenia w szkole i w życiu.

45 „ …podstawą podczas tworzenia zajęć jest samodzielna, twórcza praca, popieranie wszelkich form eksperymentalnych i dyskretne czuwanie nad samodzielną pracą dziecka. Nauczyciel nie może narzucać dziecku własnego widzenia świata, ani wymagać dostosowania pracy do swoich wyobrażeń, ponieważ w ten sposób hamuje proces twórczy, ogranicza spontaniczność dziecka, spowalnia wyobraźnię, nie pozwalając na zastosowanie często zaskakujących i wzbogacających wypowiedź plastyczną rozwiązań”.  Anna Misiurska

46 „Twórczości można się nauczyć jedynie tworząc, tak jak chodzenia – chodząc.” 
Anna Trojanowska

47 INSPIRUJĄCA ROLA PRODUKTÓW MARKI BAMBINO

48 FARBY PLAKATOWE BAMBINO
Specyficzne walory farb plakatowych Bambino pozwalają na malowanie powierzchni szklanych i foliowanych z efektami zbliżonymi do farb witrażowych. Ich konsystencja pozwala na malowanie bez użycia wody, przez co nie skraplają się na podłożu, łatwo przywierają a ich laserunkowe właściwości dają efekt przejrzystości. Dodatkowym atrybutem, niezwykle atrakcyjnym jest umieszczenie w zestawie barwy złotej i srebrnej, przydatnej szczególnie w tworzeniu kompozycji na folii.

49 WITRAŻOWE KOMPOZYCJE Propozycja wykonania pracy:
Należy przygotować: farby plakatowe Bambino, lakier akrylowy, pędzel, folię do foliogramów lub naczynie szklane.

50 WITRAŻOWE KOMPOZYCJE

51 WITRAŻOWE KOMPOZYCJE

52 ROZLEWANIE FARB NA PAPIERZE

53 KREDKI BAMBINO Kredki Bambino, wytwarzane są na bazie wysokiej jakości surowców. Charakteryzują się żywymi, intensywnymi kolorami i skutecznością przywierania do podłoża. Trwałość koloru i miękka struktura sprawiają, że kredki Bambino można stosować nie tylko do rysowania na papierze, ale z powodzeniem pokrywać nimi powierzchnię płótna barwnymi plamami. Pozwoli to na uzyskanie efektu zbliżonego do malowania farbami do tkanin.

54 MALARSTWO NA PŁÓTNIE - CZYLI, CO POTRAFIĄ KREDKI BAMBINO
Potrzebne będą: kredki Bambino, białe płótno bawełniane, naczynie na wodę, ocet, zużyty papier (np. stare gazety). 1. Płótno ułożyć na gazetach I papierowym ręczniku. Pomalować wodą z octem. 2. Kredki zamoczyć w wodzie z octem i malować nimi powierzchnię płótna. Przykład pracy

55

56 KREDKAMI MOŻNA TWORZYĆ PRACE TECHNIKĄ FROTAŻU

57

58 ZNIKAJĄCY KLEJ BAMBINO
POZWALA TWORZYĆ PRACE GRAFICZNE TECHNIKĄ ZBLIŻONĄ DO BATIKU

59 ZNIKAJĄCY BARWNIK UŁATWIA
KOMPONOWANIE Etapy wykonania pracy

60 Szczególne walory plasteliny Bambino :
PLASTELINA BAMBINO Plastelina marki Bambino daje wyjątkowe możliwości w zakresie tworzenia prac plastycznych techniką millefiori. Szczególne walory plasteliny Bambino : jest elastyczna, nie brudzi rąk, łatwo się modeluje, nie przywiera do podłoża.

61 TWORZENIE FORM DEKORACYJNYCH TECHNIKĄ MILLEFIORI
Atrakcyjna metoda z wykorzystaniem zalet produktu Bambino to gwarancja inspirującej, twórczej zabawy, rozwój zdolności manualnych, rozwój wyobraźni i pretekst do integracyjnych zajęć zarówno w grupie rówieśniczej jak i w domowym zaciszu. Plastelinowe, kolorowe krążki mogą zdobić naczynia, pisanki, choinkowe bombki, mogą także stanowić elementy biżuterii. Szeroki wachlarz barw produktu pozwala na twórcze zabawy w obrębie określonej tonacji.

62 CO MOŻNA Z PLASTELINY....

63 NA NACZYNIACH……

64

65

66 TROCHĘ SZTUKI DIZAJN – TWORZENIE BIŻUTERII....

67 PLASTELINOWA BIŻUTERIA DLA MAMY

68 OKAZJONALNIE…

69 PLASTELINOWE ZABAWY TECHNIKĄ MILLEFIORI
Należy przygotować: plastelinę Bambino w szerokiej gamie barw, nożyk do papieru, naczynie na którym będą tworzone wzory (plastikowe lub szklane), mały wałek plastikowy.

70

71

72

73

74

75

76

77 ŻYCZĘ SATYSFAKCJI I WIELE RADOŚCI W TWÓRCZYM DZIAŁANIU

78 W PREZENTACJI WYKORZYSTANO MATERIAŁY AUTORKI PODSTAWY PROGRAMOWEJ - KINGI ŁAPOT - DZIERWY


Pobierz ppt "METODA SWOBODNEJ EKSPRESJI, METODA ZADAŃ INSPIRUJĄCYCH."

Podobne prezentacje


Reklamy Google