Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

"Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej” Prezentacja systemu pomiaru jakości usług publicznych oraz.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: ""Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej” Prezentacja systemu pomiaru jakości usług publicznych oraz."— Zapis prezentacji:

1 "Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej” Prezentacja systemu pomiaru jakości usług publicznych oraz 5 przedwstępnych studiów wykonalności w ramach projektu pt. "Usługi publiczne, jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej” Wałbrzych, 23.09.2014r. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa, Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013 Priorytet 4, działanie 4.2 w ramach projektu nr POPT.04.02.00-00-318/12 realizowanego zgodnie z decyzją Ministra Rozwoju Regionalnego nr UDA-POPT.04.02.00-00-318/12-00.

2 "Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej” Informacja o projekcie Tytuł projektu: „Usługi publiczne, jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej” Finansowanie: projekt współfinansowany przez UE w ramach PO Pomoc Techniczna 2007-2013 - konkurs dotacji dla JST oraz zrzeszeń jednostek samorządu terytorialnego na działania wspierające podnoszenie dostępności, jakości i efektywności usług publicznych. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa, Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013 Priorytet 4, działanie 4.2 w ramach projektu nr POPT.04.02.00-00-318/12 realizowanego zgodnie z decyzją Ministra Rozwoju Regionalnego nr UDA-POPT.04.02.00-00-318/12-00.

3 "Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej” Cel główny projektu Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa, Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013 Priorytet 4, działanie 4.2 w ramach projektu nr POPT.04.02.00-00-318/12 realizowanego zgodnie z decyzją Ministra Rozwoju Regionalnego nr UDA-POPT.04.02.00-00-318/12-00. Poprawa jakości i dostępności usług publicznych w Aglomeracji Wałbrzyskiej poprzez usprawnienie systemu ich dostarczania mieszkańcom

4 "Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej” Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa, Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013 Priorytet 4, działanie 4.2 w ramach projektu nr POPT.04.02.00-00-318/12 realizowanego zgodnie z decyzją Ministra Rozwoju Regionalnego nr UDA-POPT.04.02.00-00-318/12-00. Gmina Jedlina-ZdrójGmina Radków Gmina Miejska Kamienna GóraGmina Szczawno-Zdrój Gmina MieroszówGmina Świebodzice Gmina Miejska Nowa RudaGmina Walim Gmina Nowa RudaGmina Wałbrzych - Lider Informacja o projekcie Projekt skierowany jest do 10 z 23 gmin, które są członkami Aglomeracji Wałbrzyskiej.

5 "Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej” Etapy projektu Etap 1 – Diagnoza – Przeprowadzenie działań diagnostycznych (wraz z rekomendacjami usprawnień w zakresie jakości i dostępności usług publicznych. Etap 2 – Wdrożenie - Opracowanie systemu pomiaru jakości usług publicznych oraz przygotowanie 5 przedwstępnych studiów wykonalności dla przedsięwzięć infrastrukturalnych wskazanych w części diagnostycznej. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa, Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013 Priorytet 4, działanie 4.2 w ramach projektu nr POPT.04.02.00-00-318/12 realizowanego zgodnie z decyzją Ministra Rozwoju Regionalnego nr UDA-POPT.04.02.00-00-318/12-00.

6 "Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej” Etapy projektu Etap 3 – Szkolenia – Przeprowadzenie szkoleń dla pracowników jednostek samorządu terytorialnego z 10 gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej oraz szkoleń dla partnerów społeczno – gospodarczych. Etap 4 – Promocja – Utworzenie strony www. www.aglomeracja-walbrzyska.pl Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa, Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013 Priorytet 4, działanie 4.2 w ramach projektu nr POPT.04.02.00-00-318/12 realizowanego zgodnie z decyzją Ministra Rozwoju Regionalnego nr UDA-POPT.04.02.00-00-318/12-00.

7 "Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej” System pomiaru jakości usług publicznych dla Aglomeracji Wałbrzyskiej Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa, Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013 Priorytet 4, działanie 4.2 w ramach projektu nr POPT.04.02.00-00-318/12 realizowanego zgodnie z decyzją Ministra Rozwoju Regionalnego nr UDA-POPT.04.02.00-00-318/12-00.

8 "Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej” Systemy pomiaru jakości usług publicznych w Polsce – sytuacja aktualna W Polsce pionierskim przedsięwzięciem mającym na celu poprawę jakości usług świadczonych na szczeblu lokalnym był monitoring usług publicznych (tzw. System Analiz Samorządowych). Jest to przedsięwzięcie Związku Miast Polskich realizowane od roku 1999, początkowo ze wsparciem ekspercko-finansowym USAID, następnie przez wiele lat własnymi siłami i z własnych środków, a od połowy roku 2007 ze wsparciem dotacji UKIE ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa, Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013 Priorytet 4, działanie 4.2 w ramach projektu nr POPT.04.02.00-00-318/12 realizowanego zgodnie z decyzją Ministra Rozwoju Regionalnego nr UDA-POPT.04.02.00-00-318/12-00.

9 "Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej” Systemy pomiaru jakości usług publicznych w Polsce – sytuacja aktualna System Analiz Samorządowych System monitoringu usług budowany jest głównie na podstawie danych, pozyskiwanych z miast drogą ankietową. Dotąd dane udostępniało ok. 80 miast z całego kraju, choć obecnie liczba ta przekroczyła 100. Od roku 2005 dane dotyczące oświaty pochodzą już z Systemu Informacji Oświatowej (SIO). Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa, Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013 Priorytet 4, działanie 4.2 w ramach projektu nr POPT.04.02.00-00-318/12 realizowanego zgodnie z decyzją Ministra Rozwoju Regionalnego nr UDA-POPT.04.02.00-00-318/12-00.

10 "Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej” Systemy pomiaru jakości usług publicznych w Polsce – sytuacja aktualna Wzorcowy systemu monitoringu jakości usług publicznych – projekt pilotażowy realizowany przez Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową. Jest to projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet V Dobre rządzenie, Działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007–2013. System podlega testowaniu w Województwie Pomorskim i czterech gminach pilotażowych: Gdańsku, Słupsku, Stegnie oraz Czarnej Wodzie. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa, Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013 Priorytet 4, działanie 4.2 w ramach projektu nr POPT.04.02.00-00-318/12 realizowanego zgodnie z decyzją Ministra Rozwoju Regionalnego nr UDA-POPT.04.02.00-00-318/12-00.

11 "Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej” Systemy pomiaru jakości usług publicznych w Polsce – sytuacja aktualna Inne systemy Aktualnie działają lub są na etapie wdrażania liczne autorskie projekty dotyczące systemów monitorowania jakości usług publicznych pojedynczych jednostek samorządu terytorialnego lub związków/JST działających w oparciu o porozumienie w zakresie współpracy (m.in. w ramach Miejskich Obszarów Funkcjonalnych). Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa, Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013 Priorytet 4, działanie 4.2 w ramach projektu nr POPT.04.02.00-00-318/12 realizowanego zgodnie z decyzją Ministra Rozwoju Regionalnego nr UDA-POPT.04.02.00-00-318/12-00.

12 "Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej” System pomiaru jakości usług publicznych na terenie gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej Przy opracowywaniu zestawu wskaźników, kierowano się następującymi przesłankami: prostotą i przejrzystością wskaźnika, łatwością pozyskania (dane w ewidencji Urzędów Gmin, GUS i innych podmiotów), adekwatnością wskaźnika i obszaru pomiaru do specyfiki gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej (dane dla obszaru danej gminy), rzeczywistego wpływu jednostek samorządu terytorialnego na kształtowanie wartości wskaźnika (dotyczy to w szczególności obszaru związanego z ochroną zdrowia). Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa, Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013 Priorytet 4, działanie 4.2 w ramach projektu nr POPT.04.02.00-00-318/12 realizowanego zgodnie z decyzją Ministra Rozwoju Regionalnego nr UDA-POPT.04.02.00-00-318/12-00.

13 "Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej” System pomiaru jakości usług publicznych na terenie gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej Opracowany system jest rozwiązaniem autorskim. Dobór wskaźników podlegał konsultacjom z poszczególnymi JST. System nie przewiduje przeprowadzenia badań ankietowych. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa, Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013 Priorytet 4, działanie 4.2 w ramach projektu nr POPT.04.02.00-00-318/12 realizowanego zgodnie z decyzją Ministra Rozwoju Regionalnego nr UDA-POPT.04.02.00-00-318/12-00.

14 "Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej” Wskaźniki - Edukacja i szkolnictwo 1/2 Dostępność do usług żłobkowych Odsetek dzieci przyjętych do przedszkola (publicznego i niepublicznego) Średnie wyniki testów gimnazjalnych z języka polskiego Średnie wyniki testów gimnazjalnych z matematyki Odsetek dzieci objętych programami wspierającymi rozwój edukacji wśród uczniów Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa, Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013 Priorytet 4, działanie 4.2 w ramach projektu nr POPT.04.02.00-00-318/12 realizowanego zgodnie z decyzją Ministra Rozwoju Regionalnego nr UDA-POPT.04.02.00-00-318/12-00.

15 "Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej” Wskaźniki - Edukacja i szkolnictwo 2/2 Odsetek nauczycieli podnoszących kwalifikacje zawodowe (udział osób dokształcających się w ogólnej liczbie nauczycieli w gminie) Wydatki na oświatę i szkolnictwo w ujęciu rocznym na 1 ucznia Liczba komputerów z dostępem do Internetu na 100 uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa, Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013 Priorytet 4, działanie 4.2 w ramach projektu nr POPT.04.02.00-00-318/12 realizowanego zgodnie z decyzją Ministra Rozwoju Regionalnego nr UDA-POPT.04.02.00-00-318/12-00.

16 "Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej” Wskaźniki – ZDROWIE Odsetek osób objętych programami profilaktycznymi, badaniami przesiewowych itp. w ogólnej liczbie mieszkańców gminy Dostęp do gabinetów lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej w miejscu zamieszkania Dostęp do poradni specjalistycznych w miejscu zamieszkania Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa, Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013 Priorytet 4, działanie 4.2 w ramach projektu nr POPT.04.02.00-00-318/12 realizowanego zgodnie z decyzją Ministra Rozwoju Regionalnego nr UDA-POPT.04.02.00-00-318/12-00.

17 "Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej” Wskaźniki – KULTURA 1/2 Liczba domów kultury, świetlic, klubów na 10 tys. mieszkańców Średnia liczba uczestników imprez, organizowanych w jednostkach podległych gminie zajmujących się kulturą, na 1 mieszkańca Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa, Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013 Priorytet 4, działanie 4.2 w ramach projektu nr POPT.04.02.00-00-318/12 realizowanego zgodnie z decyzją Ministra Rozwoju Regionalnego nr UDA-POPT.04.02.00-00-318/12-00.

18 "Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej” Wskaźniki – KULTURA 2/2 Liczba nieodpłatnych imprez kulturalnych organizowanych w domach i ośrodkach kultury, klubach i świetlicach przypadająca na 10 tys. mieszkańców gminy Liczba wdrożonych/funkcjonujących programów rabatowych/zniżkowych umożliwiających korzystanie z płatnej infrastruktury i imprez, udogodnień (np. bezpłatny transport) Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa, Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013 Priorytet 4, działanie 4.2 w ramach projektu nr POPT.04.02.00-00-318/12 realizowanego zgodnie z decyzją Ministra Rozwoju Regionalnego nr UDA-POPT.04.02.00-00-318/12-00.

19 "Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej” Wskaźniki - GOSPODARKA KOMUNALNA 1/2 % ogółu mieszkańców korzystających z sieci wodociągowej % ogółu mieszkańców korzystających z sieci kanalizacyjnej % sieci wodociągowych wymagających modernizacji % sieci kanalizacji sanitarnej wymagającej modernizacji Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa, Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013 Priorytet 4, działanie 4.2 w ramach projektu nr POPT.04.02.00-00-318/12 realizowanego zgodnie z decyzją Ministra Rozwoju Regionalnego nr UDA-POPT.04.02.00-00-318/12-00.

20 "Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej” Wskaźniki - GOSPODARKA KOMUNALNA 2/2 % ogółu mieszkańców korzystających z sieci gazowej Liczba nowo wybudowanych, wyremontowanych lub zmodernizowanych lokali mieszkalnych stanowiących zasób komunalny gmin w ogólnej liczbie takich lokali Liczba nowo wybudowanych, wyremontowanych lub zmodernizowanych budynków mieszkalnych, stanowiących zasób komunalny gmin w ogólnej liczbie takich budynków Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa, Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013 Priorytet 4, działanie 4.2 w ramach projektu nr POPT.04.02.00-00-318/12 realizowanego zgodnie z decyzją Ministra Rozwoju Regionalnego nr UDA-POPT.04.02.00-00-318/12-00.

21 "Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej” Wskaźniki - OCHRONA ŚRODOWISKA Odsetek osób korzystających z oczyszczalni ścieków Odsetek osób deklarujących zbiórkę odpadów komunalnych w sposób selektywny Liczba inicjatyw ekologicznych, edukacyjnych, konkursów itp. związanych z promowaniem zachowań ekologicznych Liczba gospodarstw domowych, która zmodernizowała/wymieniła źródła ciepła na ekologiczne i skorzystała z dotacji gminy na ten cel Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa, Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013 Priorytet 4, działanie 4.2 w ramach projektu nr POPT.04.02.00-00-318/12 realizowanego zgodnie z decyzją Ministra Rozwoju Regionalnego nr UDA-POPT.04.02.00-00-318/12-00.

22 "Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej” Wskaźniki - KOMUNIKACJA 1/2 Długość ścieżek rowerowych w stosunku do dróg publicznych Średni wiek pojazdów transportu publicznego Odsetek pojazdów transportu publicznego przystosowanych do potrzeb osób o ograniczonych możliwościach ruchowych Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa, Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013 Priorytet 4, działanie 4.2 w ramach projektu nr POPT.04.02.00-00-318/12 realizowanego zgodnie z decyzją Ministra Rozwoju Regionalnego nr UDA-POPT.04.02.00-00-318/12-00.

23 "Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej” Wskaźniki - KOMUNIKACJA 2/2 Długość zmodernizowanych / przebudowanych / wyremontowanych / nowych dróg na terenie gminy Liczba nowych/zmodernizowanych przystanków/ punktów przesiadkowych w stosunku do ogólnej liczby takich miejsc na terenie gminy Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa, Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013 Priorytet 4, działanie 4.2 w ramach projektu nr POPT.04.02.00-00-318/12 realizowanego zgodnie z decyzją Ministra Rozwoju Regionalnego nr UDA-POPT.04.02.00-00-318/12-00.

24 "Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej” Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa, Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013 Priorytet 4, działanie 4.2 w ramach projektu nr POPT.04.02.00-00-318/12 realizowanego zgodnie z decyzją Ministra Rozwoju Regionalnego nr UDA-POPT.04.02.00-00-318/12-00. Nazwa wskaźnika: Liczba nowo wybudowanych, wyremontowanych lub zmodernizowanych lokali mieszkalnych stanowiących zasób komunalny gmin w ogólnej liczbie takich lokali Numer wskaźnika6 Opis wskaźnika /Metodologia obliczeń wskaźnika Liczba nowo wybudowanych, wyremontowanych lub zmodernizowanych lokali mieszkalnych stanowiących zasób komunalny gmin [szt.] / Liczba lokali mieszkalnych stanowiących zasób komunalny [szt.] x 100% Sposób prezentacji – jednostka miary % PRZYKŁADOWA KARTA WSKAŹNIKA

25 "Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej” Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa, Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013 Priorytet 4, działanie 4.2 w ramach projektu nr POPT.04.02.00-00-318/12 realizowanego zgodnie z decyzją Ministra Rozwoju Regionalnego nr UDA-POPT.04.02.00-00-318/12-00. Sposób interpretacji wskaźnika Wynik mieści się w przedziale 0–100%. Im wyższa wartość wskaźnika tym wyższy stopień zaspokojenia potrzeb socjalno-bytowych mieszkańców na terenie danej gminy. Wskaźnik należy porównać z tożsamymi wskaźnikami innych jednostek samorządu terytorialnego Aglomeracji Wałbrzyskiej oraz wartościami wskaźników z lat poprzednich w celu zaobserwowania kierunku zmian. Obszar przestrzenny wskaźnika Gmina Okres objęty pomiarem/ częstotliwość pomiaru Badanie wykonywane raz w roku. Dane według stanu na dzień 31.12. danego roku. Dane przekazywane do systemu przez wskazane do tego podmioty do dnia 30.06 (kolejnego roku). Publikacja danych na stronie WWW nastąpi do dnia 31.07. Źródło danych/podmiot Źródło: Urzędy Gmin

26 "Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej” WDROŻENIE SYSTEMU POMIARU JAKOŚCI USŁUG PUBLICZNYCH – ZAŁOŻENIA Koordynator: Lider Projektu (Gmina Wałbrzych). Dobór wskaźników: wybór ostatecznego zestawu wskaźników (mających strategiczne znaczenie dla całej Aglomeracji Wałbrzyskiej) do cyklicznego pomiaru jakości usług publicznych zostanie dokonany wspólnie przez Lidera projektu oraz Gminy partnerskie (Komitet Sterujący Projektu). Sposób gromadzenia danych: Lider projektu przekaże/udostępni przedstawicielom Gmin partnerskich odpowiednią aplikację/plik (w wersji elektronicznej) do uzupełnienia stosownymi danymi. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa, Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013 Priorytet 4, działanie 4.2 w ramach projektu nr POPT.04.02.00-00-318/12 realizowanego zgodnie z decyzją Ministra Rozwoju Regionalnego nr UDA-POPT.04.02.00-00-318/12-00.

27 "Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej” WDROŻENIE SYSTEMU POMIARU JAKOŚCI USŁUG PUBLICZNYCH – ZAŁOŻENIA Cykl dokonywania pomiarów: raz w roku według stanu na dzień 31 grudnia danego roku Przekazanie danych do systemu: do dnia 30 czerwca (kolejnego roku). Publikacja danych: do dnia 31 lipca na stronie WWW projektu Modyfikacja systemu pomiaru jakości usług publicznych: coroczny przegląd i analizy badanych wskaźników w tym również wprowadzenie dodatkowych wskaźników Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa, Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013 Priorytet 4, działanie 4.2 w ramach projektu nr POPT.04.02.00-00-318/12 realizowanego zgodnie z decyzją Ministra Rozwoju Regionalnego nr UDA-POPT.04.02.00-00-318/12-00.

28 "Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej” WDROŻENIE SYSTEMU POMIARU JAKOŚCI USŁUG PUBLICZNYCH – ZAŁOŻENIA Monitoring: opracowanie corocznego raportu przestawiającego wyniki badania za dany rok (oraz prezentację danych z wcześniejszych lat objętych badaniem w celu możliwości dokonania stosownej analizy porównawczej). Opracowanie raportu powinno nastąpić do dnia 31 października danego roku (w latach 2015 – 2019). Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa, Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013 Priorytet 4, działanie 4.2 w ramach projektu nr POPT.04.02.00-00-318/12 realizowanego zgodnie z decyzją Ministra Rozwoju Regionalnego nr UDA-POPT.04.02.00-00-318/12-00.

29 "Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej” KORZYŚCI Z WDROŻENIA SYSTEMU POMIARU JAKOŚCI USŁUG PUBLICZNYCH wsparcie jst w procesach usprawnienia działań administracji oraz dopasowania ich do potrzeb mieszkańców, zwiększenie przejrzystości funkcjonowania władz samorządowych oraz uspołecznienie procesu zarządzania sprawami publicznymi, racjonalizacja dyskusji o problemach i zadaniach danej jednostki samorządu terytorialnego. ważne narzędzie oceny realizacji usług publicznych wykonywanych przez samorząd i podległe jednostki. możliwość porównywania się z innymi gminami. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa, Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013 Priorytet 4, działanie 4.2 w ramach projektu nr POPT.04.02.00-00-318/12 realizowanego zgodnie z decyzją Ministra Rozwoju Regionalnego nr UDA-POPT.04.02.00-00-318/12-00.

30 "Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej” ROZWIĄZANIA INFORMATYCZNE - PROPOZYCJE system oparty o arkusze kalkulacyjne system oparty o aplikacje Web Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa, Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013 Priorytet 4, działanie 4.2 w ramach projektu nr POPT.04.02.00-00-318/12 realizowanego zgodnie z decyzją Ministra Rozwoju Regionalnego nr UDA-POPT.04.02.00-00-318/12-00.

31 "Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej” ROZWIĄZANIA INFORMATYCZNE – PROPOZYCJE System oparty o arkusze kalkulacyjne Główne cechy: prostota użytkowania, Intuicyjność, dostępność (wymogiem technicznym dla użytkownika jest jedynie dostęp do komputera z pakietem biurowym), możliwość samodzielnego dokonywania ewentualnych zmian – brak kosztów zewnętrznych usług informatycznych (ograniczy to proces dezaktualizacji systemu w przypadku gdyby nie występowałaby możliwość finansowania usług informatycznych świadczonych przez podmiot zewnętrzny). Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa, Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013 Priorytet 4, działanie 4.2 w ramach projektu nr POPT.04.02.00-00-318/12 realizowanego zgodnie z decyzją Ministra Rozwoju Regionalnego nr UDA-POPT.04.02.00-00-318/12-00.

32 "Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej” ROZWIĄZANIA INFORMATYCZNE – PROPOZYCJE System oparty o aplikacje Web Główne cechy: konieczne jest stworzenie odpowiedniej aplikacji, co wiąże się z dodatkowymi kosztami i czasem, który potrzebny jest do przetestowania danej aplikacji, stosunkowo wysoki koszt opracowania, umiarkowana prostota użytkowania, określona dostępność (wymogiem technicznym dla użytkownika jest przede wszystkim dostęp do Internetu, komputer z zainstalowaną przeglądarką internetową wraz z zainstalowaną daną aplikacją). brak możliwości samodzielnego dokonywania stosownych zmian i korekt. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa, Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013 Priorytet 4, działanie 4.2 w ramach projektu nr POPT.04.02.00-00-318/12 realizowanego zgodnie z decyzją Ministra Rozwoju Regionalnego nr UDA-POPT.04.02.00-00-318/12-00.

33 "Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej” ROZWIĄZANIA INFORMATYCZNE – REKOMENDOWANE ROZWIAZANIE Zarekomendowano wdrożenie systemu gromadzenia i agregacji danych w oparciu o arkusze kalkulacyjne Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa, Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013 Priorytet 4, działanie 4.2 w ramach projektu nr POPT.04.02.00-00-318/12 realizowanego zgodnie z decyzją Ministra Rozwoju Regionalnego nr UDA-POPT.04.02.00-00-318/12-00.

34 "Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej” FORMULARZ – GMINY (arkusze kalkulacyjne) Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa, Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013 Priorytet 4, działanie 4.2 w ramach projektu nr POPT.04.02.00-00-318/12 realizowanego zgodnie z decyzją Ministra Rozwoju Regionalnego nr UDA-POPT.04.02.00-00-318/12-00.

35 "Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej” FORMULARZ – ZBIORCZY (arkusze kalkulacyjne) Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa, Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013 Priorytet 4, działanie 4.2 w ramach projektu nr POPT.04.02.00-00-318/12 realizowanego zgodnie z decyzją Ministra Rozwoju Regionalnego nr UDA-POPT.04.02.00-00-318/12-00.

36 "Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej” FORMULARZ – ZBIORCZY (WIZUALIZACJA) (arkusze kalkulacyjne) Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa, Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013 Priorytet 4, działanie 4.2 w ramach projektu nr POPT.04.02.00-00-318/12 realizowanego zgodnie z decyzją Ministra Rozwoju Regionalnego nr UDA-POPT.04.02.00-00-318/12-00.

37 "Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej” Przygotowanie 5 przedwstępnych studiów wykonalności dla przedsięwzięć infrastrukturalnych Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa, Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013 Priorytet 4, działanie 4.2 w ramach projektu nr POPT.04.02.00-00-318/12 realizowanego zgodnie z decyzją Ministra Rozwoju Regionalnego nr UDA-POPT.04.02.00-00-318/12-00.

38 "Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej” Przygotowanie 5 przedwstępnych studiów wykonalności dla przedsięwzięć infrastrukturalnych  Budowa klastra Surowcowego Aglomeracji Wałbrzyskiej,  Utworzenie Centrum Kultury Aglomeracji Wałbrzyskiej im. Wałbrzyskich Górników w ramach rewitalizacji społecznej i urbanistycznej Śródmieścia Wałbrzycha, Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa, Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013 Priorytet 4, działanie 4.2 w ramach projektu nr POPT.04.02.00-00-318/12 realizowanego zgodnie z decyzją Ministra Rozwoju Regionalnego nr UDA-POPT.04.02.00-00-318/12-00.

39 "Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej” Przygotowanie 5 przedwstępnych studiów wykonalności dla przedsięwzięć infrastrukturalnych  Rozbiórka i budowa nowej kładki dla pieszych nad Jeziorem Bystrzyckim w Zagórzu Śląskim,  Termomodernizacja budynku Mieroszowskiego Centrum Kultury przy ul. Żeromskiego 28 w Mieroszowie,  Budowa lotniska sportowo-dyspozycyjnego w Świebodzicach. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa, Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013 Priorytet 4, działanie 4.2 w ramach projektu nr POPT.04.02.00-00-318/12 realizowanego zgodnie z decyzją Ministra Rozwoju Regionalnego nr UDA-POPT.04.02.00-00-318/12-00.

40 "Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej”  opracowywane na etapie wstępnym, zanim zostanie podjęta decyzja o realizacji projektu,  pozwala na uniknięcie znaczących kosztów, związanych z bezpośrednim przejściem od fazy koncepcji do fazy realizacji (w sytuacjach, w których dokonana analiza wskazuje, że projekt nie jest możliwy do wykonania lub że jego realizacja nie może przynieść inwestorowi zakładanych korzyści). Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa, Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013 Priorytet 4, działanie 4.2 w ramach projektu nr POPT.04.02.00-00-318/12 realizowanego zgodnie z decyzją Ministra Rozwoju Regionalnego nr UDA-POPT.04.02.00-00-318/12-00. Wstępne studium wykonalności (Pre-feasibility study)

41 "Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej” Pozwala odpowiedzieć na pytania m.in. w zakresie:  wykonalności tzn. czy istniejące ograniczenia natury finansowej, technicznej, organizacyjnej lub prawnej nie uniemożliwiają realizacji projektu,  trwałości tzn. czy przychody z prowadzonej działalności pozwolą na pokrycie kosztów eksploatacyjnych i wypracowanie odpowiedniego zysku, Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa, Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013 Priorytet 4, działanie 4.2 w ramach projektu nr POPT.04.02.00-00-318/12 realizowanego zgodnie z decyzją Ministra Rozwoju Regionalnego nr UDA-POPT.04.02.00-00-318/12-00. Wstępne studium wykonalności (Pre-feasibility study)

42 "Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej” I. PRZEDMIOT STUDIUM 1. Geneza i istota projektu. Potencjał i możliwości 2. Nazwa i cel projektu 3. Podmioty odpowiedzialne za realizację przedsięwzięcia: Inwestor, Beneficjent i Operator II. OTOCZENIE MAKROEKONOMICZNE I TRENDY 1. Potencjał położenia geograficznego 2. Potencjał społeczno-gospodarczy 3. Zidentyfikowane problemy 4. Uwarunkowania społeczno-ekonomiczne realizacji przedsięwzięcia. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa, Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013 Priorytet 4, działanie 4.2 w ramach projektu nr POPT.04.02.00-00-318/12 realizowanego zgodnie z decyzją Ministra Rozwoju Regionalnego nr UDA-POPT.04.02.00-00-318/12-00. Ramowa struktura Wstępnego Studium Wykonalności – cd.

43 "Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej” III. LOGIKA INTERWENCJI 1. Źródła identyfikacji projektu 2. Cele projektu 3. Analiza SWOT (fakultatywnie) 4. Korzyści i oddziaływanie 5. Rezultaty i Produkty IV. ANALIZA RYNKU / ANALIZA SPECYFICZNA 1. Definicja rynku usług 2. Wielkość rynku i jego podział (podaż/popyt) 3. Udział nowego przedsięwzięcia w rynku 4. Odbiorcy usług 5. Konkurencja 6. Analiza popytu bieżącego i przyszłego Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa, Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013 Priorytet 4, działanie 4.2 w ramach projektu nr POPT.04.02.00-00-318/12 realizowanego zgodnie z decyzją Ministra Rozwoju Regionalnego nr UDA-POPT.04.02.00-00-318/12-00. Ramowa struktura Wstępnego Studium Wykonalności – cd.

44 "Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej” V. ANALIZA INSTYTUCJONALNO-PRAWNA 1.Status prawny beneficjenta 2.Status prawny inwestora 3.Status prawny operatora 4.Powiązania prawno-własnościowe pomiędzy uczestnikami projektu 5.Przygotowania formalno-administracyjne przedsięwzięcia 6.Trwałość projektu instytucjonalna. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa, Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013 Priorytet 4, działanie 4.2 w ramach projektu nr POPT.04.02.00-00-318/12 realizowanego zgodnie z decyzją Ministra Rozwoju Regionalnego nr UDA-POPT.04.02.00-00-318/12-00. Ramowa struktura Wstępnego Studium Wykonalności – cd.

45 "Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej” VI. ANALIZA TECHNICZNA 1. Opis istniejącego systemu/przedsięwzięcia (stan istniejący) 2. Analiza wariantów 3. Analiza opcji 4. Lokalizacja 5. Opisu projektowanego zakresu przedsięwzięcia VII. PLAN WDROŻENIA I FUNKCJONOWANIA PRZEDSIĘWZIĘCIA 1. Struktura organizacyjna wdrażania i eksploatacji Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa, Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013 Priorytet 4, działanie 4.2 w ramach projektu nr POPT.04.02.00-00-318/12 realizowanego zgodnie z decyzją Ministra Rozwoju Regionalnego nr UDA-POPT.04.02.00-00-318/12-00. Ramowa struktura Wstępnego Studium Wykonalności – cd.

46 "Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej” VIII. ANALIZA FINANSOWA 1. Założenia do analizy finansowej 2. Plan inwestycyjny 3. Źródła finansowanie 4. Prognoza przychodów i kosztów operacyjnych 5. Podsumowanie i wnioski IX. ANALIZA KOSZTÓW I KORZYŚCI SPOŁECZNO- EKONOMICZNYCH 1. Opis i kwantyfikacja efektów społecznych inwestycji – metoda wielokryterialna 2. Analiza efektywności kosztowej 3. Podsumowanie i wnioski Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa, Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013 Priorytet 4, działanie 4.2 w ramach projektu nr POPT.04.02.00-00-318/12 realizowanego zgodnie z decyzją Ministra Rozwoju Regionalnego nr UDA-POPT.04.02.00-00-318/12-00. Ramowa struktura Wstępnego Studium Wykonalności – cd.

47 "Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej” X. ANALIZA RYZYKA I WRAŻLIWOŚCI 1. Analiza ryzyk ekonomiczno-finansowych 2. Analiza ryzyk formalno-instytucjonalnych 3. Analiza ryzyk ekologiczno-technicznych 4. Podsumowanie XI. OCENA ODZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa, Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013 Priorytet 4, działanie 4.2 w ramach projektu nr POPT.04.02.00-00-318/12 realizowanego zgodnie z decyzją Ministra Rozwoju Regionalnego nr UDA-POPT.04.02.00-00-318/12-00. Ramowa struktura Wstępnego Studium Wykonalności – cd.

48 "Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej” Klaster to geograficzne skupisko wyspecjalizowanych podmiotów, połączonych wzajemnymi interakcjami, działającymi w pokrewnych lub komplementarnych branżach, jednocześnie współdziałających i konkurujących ze sobą, w tym w szczególności: przedsiębiorstw, organizacji badawczych, instytucji otoczenia biznesu, podmiotów publicznych. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa, Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013 Priorytet 4, działanie 4.2 w ramach projektu nr POPT.04.02.00-00-318/12 realizowanego zgodnie z decyzją Ministra Rozwoju Regionalnego nr UDA-POPT.04.02.00-00-318/12-00. Budowa Klastra Surowcowego Aglomeracji Wałbrzyskiej

49 "Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej” Klaster charakteryzuje się m.in. następującymi cechami: zaangażowanie podmiotów reprezentujących: przedsiębiorstwa, organizacje badawcze oraz administrację; wysoki poziom interakcji pomiędzy zaangażowanymi podmiotami; koncentracja wokół dominującej/pokrewnej branży; koncentracja geograficzna i świadomość terytorialnej tożsamości klastra; sformalizowana współpraca/podpisana umowa lub porozumienie klastra; wskazany podmiot pełniący funkcję koordynatora. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa, Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013 Priorytet 4, działanie 4.2 w ramach projektu nr POPT.04.02.00-00-318/12 realizowanego zgodnie z decyzją Ministra Rozwoju Regionalnego nr UDA-POPT.04.02.00-00-318/12-00. Budowa Klastra Surowcowego Aglomeracji Wałbrzyskiej

50 "Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej” Uzasadnienie powstania Klastra są następujące uwarunkowania: Dla środowiska Aglomeracji Wałbrzyskiej istnieje potrzeba wdrażania programów, projektów, pomysłów, których celem jest likwidacja negatywnych skutków likwidacji dolnośląskich kopalń węgla kamiennego oraz gospodarczego kryzysu, Istnieje potrzeba wykorzystania potencjału istniejącej infrastruktury sprzyjającej rozwojowi przedsiębiorczości na rzecz zorganizowania pro- rozwojowego branży surowców skalnych, Istnieje potrzeba integrowania kompetencji kadry, infrastruktury i wiedzy tradycyjnego sektora wydobywczo-surowcowego w taki sposób, aby spełnić wymogi nowego okresu programowania 2014-2020 m.in. poprzez wspieranie tworzenia nowych „inteligentnych” podgałęzi przemysłu na bazie istniejącego potencjału a tym samym pozyskiwać niezbędne wsparcie. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa, Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013 Priorytet 4, działanie 4.2 w ramach projektu nr POPT.04.02.00-00-318/12 realizowanego zgodnie z decyzją Ministra Rozwoju Regionalnego nr UDA-POPT.04.02.00-00-318/12-00. Budowa Klastra Surowcowego Aglomeracji Wałbrzyskiej

51 "Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej” Uzasadnienie powstania Klastra są następujące uwarunkowania (c.d.): Istnieje potrzeba ochrony przed negatywnymi skutkami społecznymi likwidacji działalności zakładów branży surowcowej Aglomeracji Wałbrzyskiej ze względu na fakt, że produkują one niskoprzetworzone materiały i jest to produkcja droga, Dla społeczeństwa dotkniętego skutkami likwidacji monokultury górniczej istnieje potrzeba inicjowania i pokazywania działań „pro- rozwojowych”, jako pozytywnego przykładu dla innych obszarów życia gospodarczego Aglomeracji Wałbrzyskiej. Takie działanie powinno mieć status „polecanych praktyk” oraz zachętę do innowacyjnych podobnych działań innych obszarów życia Aglomeracji. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa, Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013 Priorytet 4, działanie 4.2 w ramach projektu nr POPT.04.02.00-00-318/12 realizowanego zgodnie z decyzją Ministra Rozwoju Regionalnego nr UDA-POPT.04.02.00-00-318/12-00. Budowa Klastra Surowcowego Aglomeracji Wałbrzyskiej

52 "Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej” Uzasadnienie powstania Klastra są następujące uwarunkowania (c.d.): Istnieje potrzeba aktywnego włączenia się Aglomeracji Wałbrzyskiej w realizację celów i priorytetów Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 i powiązanych z nią strategii krajowych. W „inteligentnym rozwoju branży surowcowej” Aglomeracji Wałbrzyskiej niezbędnym jest poszukiwanie kompromisu i obszaru współpracy z firmami znanymi z bardzo zaawansowanych produktów materiałowych i dysponującymi kapitałem do wdrażania nowych projektów gospodarczych. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa, Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013 Priorytet 4, działanie 4.2 w ramach projektu nr POPT.04.02.00-00-318/12 realizowanego zgodnie z decyzją Ministra Rozwoju Regionalnego nr UDA-POPT.04.02.00-00-318/12-00. Budowa Klastra Surowcowego Aglomeracji Wałbrzyskiej

53 "Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej” Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa, Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013 Priorytet 4, działanie 4.2 w ramach projektu nr POPT.04.02.00-00-318/12 realizowanego zgodnie z decyzją Ministra Rozwoju Regionalnego nr UDA-POPT.04.02.00-00-318/12-00. Budowa Klastra Surowcowego Aglomeracji Wałbrzyskiej Instytucje Otoczenia Biznesu Jednostki naukowe (uczelnie wyższe i instytuty badawcze) Przedsiębiorstwa, podmioty prywatne, odbiorcy technologii Trójkąt transferu technologii

54 "Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej” Klaster „Wałbrzyskie surowce” to inicjatywa skierowana do środowiska nauki i biznesu - priorytetowo z terenu Aglomeracji Wałbrzyskiej, zainteresowanego aktywnym udziałem w budowie i realizacji regionalnej inteligentnej specjalizacji zdefiniowanej, jako surowce dla zaawansowanych technologii materiałowych. CEL PROJEKTU: Podstawowym celem Klastra „Wałbrzyskie Surowce” jest opracowanie i wdrożenie nowej strategii rozwoju dla przemysłu surowcowo-energetycznego zmierzającej do wytwarzania wysoko przetworzonych, konkurencyjnych na rynkach Europy i świata wyrobów w oparciu o lokalne zasoby naturalne i kompetencje kadry techniczno-inżynieryjnej. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa, Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013 Priorytet 4, działanie 4.2 w ramach projektu nr POPT.04.02.00-00-318/12 realizowanego zgodnie z decyzją Ministra Rozwoju Regionalnego nr UDA-POPT.04.02.00-00-318/12-00. Budowa Klastra Surowcowego Aglomeracji Wałbrzyskiej

55 "Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej” GRUPA DOCELOWA/BENEFICJENCI: oferta Klastra skierowana jest w szczególności do przedsiębiorców sektora wydobywczo- surowcowego, instytucji naukowych, instytucji B+R, uniwersytetów (w szczególności wydziały w obszarze chemii, energetyki, geologii, metalurgii chemicznej, fizyki ciała stałego, inżynierii materiałowej) oraz do instytucji otoczenia biznesu. FORMA PRAWNA KLASTRA: umowa – porozumienie o współpracy (zawarte pomiędzy członkami inicjatywy klastrowej). KOORDYNATOR: Agencja Rozwoju Regionalnego „AGROREG” S.A. z siedzibą w Nowej Rudzie Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa, Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013 Priorytet 4, działanie 4.2 w ramach projektu nr POPT.04.02.00-00-318/12 realizowanego zgodnie z decyzją Ministra Rozwoju Regionalnego nr UDA-POPT.04.02.00-00-318/12-00. Budowa Klastra Surowcowego Aglomeracji Wałbrzyskiej

56 "Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej” Lokalizacja biura podmiotu koordynującego (zarządzającym) Klastrem – wydzielone pomieszczenia w Noworudzkim Inkubatorze Technologicznym (wizualizacja) w Nowej Rudzie Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa, Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013 Priorytet 4, działanie 4.2 w ramach projektu nr POPT.04.02.00-00-318/12 realizowanego zgodnie z decyzją Ministra Rozwoju Regionalnego nr UDA-POPT.04.02.00-00-318/12-00. Budowa Klastra Surowcowego Aglomeracji Wałbrzyskiej

57 "Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej” Przychody klastra będą pochodziły z następujących źródeł: składki członkowskie od małych, średnich i dużych firm, przychody z tytułu szkoleń, przychody z tytułu konferencji, świadczenie usług doradczych/wykonywanie analiz, kojarzenie partnerów gospodarczych. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa, Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013 Priorytet 4, działanie 4.2 w ramach projektu nr POPT.04.02.00-00-318/12 realizowanego zgodnie z decyzją Ministra Rozwoju Regionalnego nr UDA-POPT.04.02.00-00-318/12-00. Budowa Klastra Surowcowego Aglomeracji Wałbrzyskiej

58 "Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej” Analiza SWOT przeprowadzona w Strategii Rozwoju Aglomeracji Wałbrzyskiej na lata 2013-2020 wskazuje na następujące słabe punkty oferty kulturalnej Aglomeracji Wałbrzyskiej: niewielki potencjał infrastruktury kultury (kina, instytucje muzyczne, teatry, muzea, domy kultury) – w odniesieniu do skali ludnościowej Aglomeracji Wałbrzyskiej i woj. dolnośląskiego, spadek aktywności kulturalnej mieszkańców Aglomeracji Wałbrzyskiej (uczestnictwo w imprezach muzycznych, w przedstawieniach teatralnych), brak dobrze rozpoznawalnego produktu kultury integrującego wszystkie gminy Aglomeracji Wałbrzyskiej, słaby zasięg oddziaływania wydarzeń kulturalnych i sportowych organizowanych indywidualnie przez poszczególne gminy Aglomeracji Wałbrzyskiej. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa, Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013 Priorytet 4, działanie 4.2 w ramach projektu nr POPT.04.02.00-00-318/12 realizowanego zgodnie z decyzją Ministra Rozwoju Regionalnego nr UDA-POPT.04.02.00-00-318/12-00. Utworzenie Centrum Kultury Aglomeracji Wałbrzyskiej im. Wałbrzyskich Górników w ramach rewitalizacji społecznej i urbanistycznej Śródmieścia Wałbrzycha

59 "Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej” ZAKRES PROJEKTU: modernizacja i przebudowa budynku po byłym Górniczym Domu Kultury przy Alei Wyzwolenia w Wałbrzychu z przeznaczeniem na Centrum Kultury Aglomeracji Wałbrzyskiej im. Wałbrzyskich Górników. Odnowiony budynek stworzy nowoczesne ramy dla działalności Filharmonii Sudeckiej, zlokalizowanej obecnie w siedzibie niespełniającej w pełni warunków dla funkcji koncertowej. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa, Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013 Priorytet 4, działanie 4.2 w ramach projektu nr POPT.04.02.00-00-318/12 realizowanego zgodnie z decyzją Ministra Rozwoju Regionalnego nr UDA-POPT.04.02.00-00-318/12-00. Utworzenie Centrum Kultury Aglomeracji Wałbrzyskiej im. Wałbrzyskich Górników w ramach rewitalizacji społecznej i urbanistycznej Śródmieścia Wałbrzycha

60 "Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej” Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa, Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013 Priorytet 4, działanie 4.2 w ramach projektu nr POPT.04.02.00-00-318/12 realizowanego zgodnie z decyzją Ministra Rozwoju Regionalnego nr UDA-POPT.04.02.00-00-318/12-00. Utworzenie Centrum Kultury Aglomeracji Wałbrzyskiej im. Wałbrzyskich Górników w ramach rewitalizacji społecznej i urbanistycznej Śródmieścia Wałbrzycha Lokalizacja

61 "Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej” Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa, Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013 Priorytet 4, działanie 4.2 w ramach projektu nr POPT.04.02.00-00-318/12 realizowanego zgodnie z decyzją Ministra Rozwoju Regionalnego nr UDA-POPT.04.02.00-00-318/12-00. Utworzenie Centrum Kultury Aglomeracji Wałbrzyskiej im. Wałbrzyskich Górników w ramach rewitalizacji społecznej i urbanistycznej Śródmieścia Wałbrzycha AKTUALNE ZAGOSPODAROWANIE

62 "Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej” Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa, Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013 Priorytet 4, działanie 4.2 w ramach projektu nr POPT.04.02.00-00-318/12 realizowanego zgodnie z decyzją Ministra Rozwoju Regionalnego nr UDA-POPT.04.02.00-00-318/12-00. Utworzenie Centrum Kultury Aglomeracji Wałbrzyskiej im. Wałbrzyskich Górników w ramach rewitalizacji społecznej i urbanistycznej Śródmieścia Wałbrzycha AKTUALNE ZAGOSPODAROWANIE

63 "Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej” BENEFICJET PROJEKTU: Gmina Wałbrzych lub Gmina Wałbrzych i Województwo Dolnośląskie OFERTATOR PROJEKTU: wspólna instytucja kultury Gminy Wałbrzych i Województwa Dolnośląskiego WATOŚĆ PROJEKTU: około 157 mln zł. OKRES REALIZACJI: lata 2015-2019 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa, Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013 Priorytet 4, działanie 4.2 w ramach projektu nr POPT.04.02.00-00-318/12 realizowanego zgodnie z decyzją Ministra Rozwoju Regionalnego nr UDA-POPT.04.02.00-00-318/12-00. Utworzenie Centrum Kultury Aglomeracji Wałbrzyskiej im. Wałbrzyskich Górników w ramach rewitalizacji społecznej i urbanistycznej Śródmieścia Wałbrzycha

64 "Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej” OFERTA KULTURALNA : Centrum Kultury będzie jednoczyło pod jednym dachem zarówno kulturę wysoką/elitarną (Filharmonia Sudecka), jak i masową oraz twórców/artystów profesjonalnych, jak i amatorów, także uczniów szkół artystycznych. miejsce spotkań, imprez, prezentacji sztuki, a także rozrywki i pracy. oferta kulturalna skierowana do mieszkańców AW, uwzględniającą także dostępność finansową imprez dla potencjalnych klientów. w zmodernizowanym budynku znajdzie się miejsce zarówno dla spektakli teatrów zawodowych, koncertów filharmoników, wystaw uznanych plastyków, jak i dla teatrzyków szkolnych, zespołów młodzieżowych, czy amatorów-malarzy. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa, Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013 Priorytet 4, działanie 4.2 w ramach projektu nr POPT.04.02.00-00-318/12 realizowanego zgodnie z decyzją Ministra Rozwoju Regionalnego nr UDA-POPT.04.02.00-00-318/12-00. Utworzenie Centrum Kultury Aglomeracji Wałbrzyskiej im. Wałbrzyskich Górników w ramach rewitalizacji społecznej i urbanistycznej Śródmieścia Wałbrzycha

65 "Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej” Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa, Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013 Priorytet 4, działanie 4.2 w ramach projektu nr POPT.04.02.00-00-318/12 realizowanego zgodnie z decyzją Ministra Rozwoju Regionalnego nr UDA-POPT.04.02.00-00-318/12-00. Utworzenie Centrum Kultury Aglomeracji Wałbrzyskiej im. Wałbrzyskich Górników w ramach rewitalizacji społecznej i urbanistycznej Śródmieścia Wałbrzycha PLANOWANE ZAGOSPODAROWANIE

66 "Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej” Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa, Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013 Priorytet 4, działanie 4.2 w ramach projektu nr POPT.04.02.00-00-318/12 realizowanego zgodnie z decyzją Ministra Rozwoju Regionalnego nr UDA-POPT.04.02.00-00-318/12-00. Utworzenie Centrum Kultury Aglomeracji Wałbrzyskiej im. Wałbrzyskich Górników w ramach rewitalizacji społecznej i urbanistycznej Śródmieścia Wałbrzycha PLANOWANE ZAGOSPODAROWANIE

67 "Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej” Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa, Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013 Priorytet 4, działanie 4.2 w ramach projektu nr POPT.04.02.00-00-318/12 realizowanego zgodnie z decyzją Ministra Rozwoju Regionalnego nr UDA-POPT.04.02.00-00-318/12-00. Utworzenie Centrum Kultury Aglomeracji Wałbrzyskiej im. Wałbrzyskich Górników w ramach rewitalizacji społecznej i urbanistycznej Śródmieścia Wałbrzycha PLANOWANE ZAGOSPODAROWANIE: Budynek Centrum Kultury Aglomeracji Wałbrzyskiej im. Wałbrzyskich Górników:  Powierzchnia użytkowa: 9.271 m 2 Parking wielopoziomowy Liczba miejsc: 245

68 "Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej” Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa, Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013 Priorytet 4, działanie 4.2 w ramach projektu nr POPT.04.02.00-00-318/12 realizowanego zgodnie z decyzją Ministra Rozwoju Regionalnego nr UDA-POPT.04.02.00-00-318/12-00. Utworzenie Centrum Kultury Aglomeracji Wałbrzyskiej im. Wałbrzyskich Górników w ramach rewitalizacji społecznej i urbanistycznej Śródmieścia Wałbrzycha STAN PRZYGOTOWANIA INWESTYCJI DO REALIZACJI: inwestycja jest na etapie przygotowawczym. Obecnie (III kw. 2014 r.) opracowana została pełna dokumentacja techniczna (projekt budowlany) wraz warunkami technicznymi dostawy mediów. Inwestycja nie kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko i nie wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. pozwolenie na budowę – planowany termin uzyskania IV kw. 2014 r.

69 "Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej” Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa, Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013 Priorytet 4, działanie 4.2 w ramach projektu nr POPT.04.02.00-00-318/12 realizowanego zgodnie z decyzją Ministra Rozwoju Regionalnego nr UDA-POPT.04.02.00-00-318/12-00. Rozbiórka i budowa nowej kładki dla pieszych nad Jeziorem Bystrzyckim w Zagórzu Śląskim ZAKRES PROJETU: przeprowadzenie prac budowlanych związanych z rozbiórką i budową nowej kładki dla pieszych nad Jeziorem Bystrzyckim w Zagórzu Śląskim BENEFICJET PROJEKTU: Gmina Walim OFERTATOR PROJEKTU: Gmina Walim WATOŚĆ PROJEKTU: około 4 mln zł. OKRES REALIZACJI: lata 2015-2016

70 "Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej” Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa, Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013 Priorytet 4, działanie 4.2 w ramach projektu nr POPT.04.02.00-00-318/12 realizowanego zgodnie z decyzją Ministra Rozwoju Regionalnego nr UDA-POPT.04.02.00-00-318/12-00. Rozbiórka i budowa nowej kładki dla pieszych nad Jeziorem Bystrzyckim w Zagórzu Śląskim Lokalizacja

71 "Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej” Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa, Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013 Priorytet 4, działanie 4.2 w ramach projektu nr POPT.04.02.00-00-318/12 realizowanego zgodnie z decyzją Ministra Rozwoju Regionalnego nr UDA-POPT.04.02.00-00-318/12-00. Rozbiórka i budowa nowej kładki dla pieszych nad Jeziorem Bystrzyckim w Zagórzu Śląskim ZIDENTYFIKOWANE PROBLEMY: Jednym z głównym problemów, z jakim boryka się Gmina Walim jest niezadowalający stan infrastruktury zapewniającej dostęp do zasobów dziedzictwa kulturowego (m.in. Zamek Grodno), obszarów cennych przyrodniczo. Nad Jeziorem Bystrzyckim przy Rezerwacie Góra Choina zlokalizowane jest stalowa kładka dla ruchu pieszego. Kładka stanowi dogodne połączenie z m.in. z Zamkiem Grodno, terenem Jeziora Bystrzyckiego, rezerwatem „Góra Choina”, obiektami rekreacyjnymi oraz obiektami składającymi się na bazę noclegowo-restauracyjną. Stan techniczny obiektu określa się, jako niedostateczny, występują zagrożenia dla środowiska i ludzi. Obiekt podlega całkowitej rozbiórce, łącznie z podporami i fundamentami.

72 "Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej” Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa, Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013 Priorytet 4, działanie 4.2 w ramach projektu nr POPT.04.02.00-00-318/12 realizowanego zgodnie z decyzją Ministra Rozwoju Regionalnego nr UDA-POPT.04.02.00-00-318/12-00. Rozbiórka i budowa nowej kładki dla pieszych nad Jeziorem Bystrzyckim w Zagórzu Śląskim AKTUALNE ZAGOSPODAROWANIE

73 "Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej” Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa, Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013 Priorytet 4, działanie 4.2 w ramach projektu nr POPT.04.02.00-00-318/12 realizowanego zgodnie z decyzją Ministra Rozwoju Regionalnego nr UDA-POPT.04.02.00-00-318/12-00. Rozbiórka i budowa nowej kładki dla pieszych nad Jeziorem Bystrzyckim w Zagórzu Śląskim AKTUALNE ZAGOSPODAROWANIE

74 "Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej” Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa, Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013 Priorytet 4, działanie 4.2 w ramach projektu nr POPT.04.02.00-00-318/12 realizowanego zgodnie z decyzją Ministra Rozwoju Regionalnego nr UDA-POPT.04.02.00-00-318/12-00. Rozbiórka i budowa nowej kładki dla pieszych nad Jeziorem Bystrzyckim w Zagórzu Śląskim PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE DLA BUDOWANEJ KŁADKI:  długość całkowita obiektu wraz z przyczółkami - 125,85 m,  dwuprzęsłowa konstrukcja wstęgowa,  na pomoście kładki zaprojektowano ciąg pieszy o szerokości użytkowej 2 m, poszerzający się lokalnie w miejscach występowania ławek do 4,00 m i 4,50 m, ograniczony obustronnie stalowymi balustradami z wypełnieniem z siatek o wysokości 1,20 m.

75 "Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej” Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa, Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013 Priorytet 4, działanie 4.2 w ramach projektu nr POPT.04.02.00-00-318/12 realizowanego zgodnie z decyzją Ministra Rozwoju Regionalnego nr UDA-POPT.04.02.00-00-318/12-00. Rozbiórka i budowa nowej kładki dla pieszych nad Jeziorem Bystrzyckim w Zagórzu Śląskim PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE

76 "Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej” Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa, Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013 Priorytet 4, działanie 4.2 w ramach projektu nr POPT.04.02.00-00-318/12 realizowanego zgodnie z decyzją Ministra Rozwoju Regionalnego nr UDA-POPT.04.02.00-00-318/12-00. Rozbiórka i budowa nowej kładki dla pieszych nad Jeziorem Bystrzyckim w Zagórzu Śląskim Wpływ projektu na rozwój społeczno -gospodarczy gminy: zapewnienie warunków do efektywnego wdrażania procesu rozwoju turystyki w oparciu o zasoby dziedzictwa kulturowego; zapewnienie mieszkańcom i turystom bezpiecznego dostępu do atrakcji turystycznych, zredukowanie części zagrożeń dla zdrowia osób korzystających z kładki (ze względu na aktualny stan techniczny tej budowli), zapewnienie lokalnym przedsiębiorcom podstaw do planowania rozwoju swojej działalności (projekt będzie stwarzał dodatkowe możliwości rozwoju przedsiębiorstw obsługujących ruch turystyczny, zwiększenie atrakcyjności turystycznej Gminy Walim

77 "Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej” Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa, Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013 Priorytet 4, działanie 4.2 w ramach projektu nr POPT.04.02.00-00-318/12 realizowanego zgodnie z decyzją Ministra Rozwoju Regionalnego nr UDA-POPT.04.02.00-00-318/12-00. Rozbiórka i budowa nowej kładki dla pieszych nad Jeziorem Bystrzyckim w Zagórzu Śląskim INNE WAŻNE INFORMACJE DOT. RELIZACJI PROJEKTU: Kładka będzie charakteryzowała się ogólnodostępnością /nie będą pobierane opłaty za przejście po kładce/, Z uwagi na zły stan techniczny w latach 2010-2013 był niedostępny. Gmina Walim przeprowadziła w 2013 r. ratunkową konserwację obiektu, która umożliwia korzystanie w ograniczonym zakresie korzystanie z omawianej kładki, Budowa nowej kładki jest konieczna ze względu na jej położenie – w okolicy zlokalizowane są jedne z najważniejszych atrakcji turystycznych Gminy Walim i Aglomeracji Wałbrzyskiej tj. Zamek Grodno, Jezioro Bystrzyckie oraz nowo budowany hotel. Kładka będzie nie tylko stanowiła nowy element dla turystycznego charakteru wsi Zagórze Śląskie, ale również będzie stanowić ciąg komunikacyjny do w/w obiektów. Ponadto z kładki korzystać będą mogli zarówno mieszkańcy gminy, Aglomeracji Wałbrzyskiej jak i odwiedzający Gminę Walim turyści. Zakłada się, iż z kładki będzie korzystało ok. 50 tys. osób (turyści i mieszkańcy Gminy Walim).

78 "Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej” Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa, Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013 Priorytet 4, działanie 4.2 w ramach projektu nr POPT.04.02.00-00-318/12 realizowanego zgodnie z decyzją Ministra Rozwoju Regionalnego nr UDA-POPT.04.02.00-00-318/12-00. Rozbiórka i budowa nowej kładki dla pieszych nad Jeziorem Bystrzyckim w Zagórzu Śląskim STAN PRZYGOTOWANIA INWESTYCJI DO REALIZACJI: projekt jest obecnie w pełni przygotowany do jego realizacji. Inwestor posiada na cały zakres inwestycji niezbędne pozwolenia i uzgodnienia.

79 "Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej” Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa, Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013 Priorytet 4, działanie 4.2 w ramach projektu nr POPT.04.02.00-00-318/12 realizowanego zgodnie z decyzją Ministra Rozwoju Regionalnego nr UDA-POPT.04.02.00-00-318/12-00. Termomodernizacja budynku Mieroszowskiego Centrum Kultury przy ul. Żeromskiego 28 w Mieroszowie ZAKRES PROJETU: prace termomodernizacyjne budynku Mieroszowskiego Centrum Kultury przy ul. Żeromskiego 28 w Mieroszowie BENEFICJET PROJEKTU: Gmina Mieroszów OFERTATOR PROJEKTU: Mieroszowskie Centrum Kultury WATOŚĆ PROJEKTU: około 0,7 mln zł. OKRES REALIZACJI: 2016

80 "Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej” Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa, Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013 Priorytet 4, działanie 4.2 w ramach projektu nr POPT.04.02.00-00-318/12 realizowanego zgodnie z decyzją Ministra Rozwoju Regionalnego nr UDA-POPT.04.02.00-00-318/12-00. Termomodernizacja budynku Mieroszowskiego Centrum Kultury przy ul. Żeromskiego 28 w Mieroszowie Lokalizacja

81 "Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej” Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa, Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013 Priorytet 4, działanie 4.2 w ramach projektu nr POPT.04.02.00-00-318/12 realizowanego zgodnie z decyzją Ministra Rozwoju Regionalnego nr UDA-POPT.04.02.00-00-318/12-00. Termomodernizacja budynku Mieroszowskiego Centrum Kultury przy ul. Żeromskiego 28 w Mieroszowie AKTUALNE ZAGOSPODAROWANIE

82 "Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej” Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa, Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013 Priorytet 4, działanie 4.2 w ramach projektu nr POPT.04.02.00-00-318/12 realizowanego zgodnie z decyzją Ministra Rozwoju Regionalnego nr UDA-POPT.04.02.00-00-318/12-00. Termomodernizacja budynku Mieroszowskiego Centrum Kultury przy ul. Żeromskiego 28 w Mieroszowie AKTUALNE ZAGOSPODAROWANIE

83 "Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej” Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa, Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013 Priorytet 4, działanie 4.2 w ramach projektu nr POPT.04.02.00-00-318/12 realizowanego zgodnie z decyzją Ministra Rozwoju Regionalnego nr UDA-POPT.04.02.00-00-318/12-00. Termomodernizacja budynku Mieroszowskiego Centrum Kultury przy ul. Żeromskiego 28 w Mieroszowie CEL PROJEKTU: ograniczenie emisji gazów cieplarnianych, pyłów i innych spalin szkodliwych dla środowiska na terenie Gminy Mieroszów, których źródłem pośrednim lub bezpośrednim jest obiekt objęty niniejszym projektem. poprawa stanu technicznego i efektywności energetycznej bazy kulturalnej poprzez inwestycje termomodernizacyjne.

84 "Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej” Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa, Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013 Priorytet 4, działanie 4.2 w ramach projektu nr POPT.04.02.00-00-318/12 realizowanego zgodnie z decyzją Ministra Rozwoju Regionalnego nr UDA-POPT.04.02.00-00-318/12-00. Termomodernizacja budynku Mieroszowskiego Centrum Kultury przy ul. Żeromskiego 28 w Mieroszowie KOMPLEMENTARNOŚĆ Z INNYMI DZIAŁANIAMI:  Obiekt od kilku lat podlega całkowitej przebudowie. Wykonano już remont części administracyjnej z częściową wymianą stolarki okiennej i drzwiowej. Wykonano również wzmocnienie konstrukcji dachu i wymianę jego pokrycia.  W 2014 r. prowadzone są prace związane z przebudową sali kinowej na salę spotkań z wymianą stolarki. W przyszłości planowany jest remont biblioteki z dostosowaniem jej do aktualnych wymogów p. poż jak i udostępnieniem jej dla osób niepełnosprawnych.

85 "Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej” Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa, Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013 Priorytet 4, działanie 4.2 w ramach projektu nr POPT.04.02.00-00-318/12 realizowanego zgodnie z decyzją Ministra Rozwoju Regionalnego nr UDA-POPT.04.02.00-00-318/12-00. Termomodernizacja budynku Mieroszowskiego Centrum Kultury przy ul. Żeromskiego 28 w Mieroszowie PRZEDMIOTEM NINIEJSZEJ INWESTYCJI BĘDZIE:  wykonanie nowej elewacji wraz z ociepleniem bryły budynku i wykonaniem schodów i podjazdu dla niepełnosprawnych,  wykonywane ocieplenie stropu nad salą spotkań,  wykonanie instalacji wentylacji w sali spotkań,  wymiana stolarki zewnętrznej w bibliotece. Dane techniczne budynku Kubatura budynku11 521,0 m 3 Kubatura ogrzewania 5 952,0 m 3 Powierzchnia netto budynku1 510,19 m

86 "Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej” Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa, Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013 Priorytet 4, działanie 4.2 w ramach projektu nr POPT.04.02.00-00-318/12 realizowanego zgodnie z decyzją Ministra Rozwoju Regionalnego nr UDA-POPT.04.02.00-00-318/12-00. Termomodernizacja budynku Mieroszowskiego Centrum Kultury przy ul. Żeromskiego 28 w Mieroszowie ŹRÓDŁA FINANSOWANIA INWESTYCJI: Przedmiotowy projekt ukierunkowany jest na zaspokojenie potrzeb odbiorców komunalnych w zakresie lepszego wykorzystania dostępnych zasobów przy jednoczesnym zachowaniu zasad ochrony środowiska, przez co koresponduje z Osią Priorytetową III – Gospodarka Niskoemisyjna, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020. Potwierdza to zgodność opisywanego przedsięwzięcia z założeniami programowymi oraz priorytetami rozwojowymi regionu, realizując jej cel szczegółowy określony w działaniu 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym, jako „Zwiększenie efektywności energetycznej oraz udziału odnawialnych źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym”.

87 "Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej” Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa, Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013 Priorytet 4, działanie 4.2 w ramach projektu nr POPT.04.02.00-00-318/12 realizowanego zgodnie z decyzją Ministra Rozwoju Regionalnego nr UDA-POPT.04.02.00-00-318/12-00. Termomodernizacja budynku Mieroszowskiego Centrum Kultury przy ul. Żeromskiego 28 w Mieroszowie ILOŚĆ ZAOSZCZĘDZONEJ ENERGII W WYNIKU REALIZACJI PROJEKTÓW TERMOMODERNIZACYJNYCH Sumaryczne zużycie ciepła na ogrzewanie i ciepłą wodę (zew sprawnością) GJ/rok:  obecny stan – 432,31 (przed modernizacją)  wybrany wariant – 274,53 (po modernizacji) = 432,31 - 274,53 = 157,78 GJ/rok.

88 "Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej” Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa, Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013 Priorytet 4, działanie 4.2 w ramach projektu nr POPT.04.02.00-00-318/12 realizowanego zgodnie z decyzją Ministra Rozwoju Regionalnego nr UDA-POPT.04.02.00-00-318/12-00. Termomodernizacja budynku Mieroszowskiego Centrum Kultury przy ul. Żeromskiego 28 w Mieroszowie STAN PRZYGOTOWANIA INWESTYCJI DO REALIZACJI: projekt jest obecnie w pełni przygotowany do jego realizacji. Inwestor posiada na cały zakres inwestycji niezbędne pozwolenia i uzgodnienia.

89 "Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej” Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa, Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013 Priorytet 4, działanie 4.2 w ramach projektu nr POPT.04.02.00-00-318/12 realizowanego zgodnie z decyzją Ministra Rozwoju Regionalnego nr UDA-POPT.04.02.00-00-318/12-00. BUDOWA LOTNISKA SPORTOWO- DYSPOZYCYJNEGO W ŚWIEBODZICACH ZAKRES PROJETU: budowa lotniska obsługującego ruch turystyczny, biznesowy, dyspozycyjny. Lotnisko ma spełniać również funkcje szkoleniowe, rekreacyjne, sportowe i dyspozycyjne. BENEFICJET PROJEKTU: Gmina Świebodzice OFERTATOR PROJEKTU: podmiot wyłoniony w postępowaniu przetargowym WATOŚĆ PROJEKTU: około 48 mln zł. OKRES REALIZACJI: 2015-2018

90 "Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej” Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa, Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013 Priorytet 4, działanie 4.2 w ramach projektu nr POPT.04.02.00-00-318/12 realizowanego zgodnie z decyzją Ministra Rozwoju Regionalnego nr UDA-POPT.04.02.00-00-318/12-00. BUDOWA LOTNISKA SPORTOWO- DYSPOZYCYJNEGO W ŚWIEBODZICACH CEL PROJEKTU: Stworzenie warunków do rozwoju bazy transportu lotniczego w regionie. W ramach przedmiotowego projektu przewiduje się utworzenie na terenie Świebodzic lotniska lokalnego, nazwanego w ustawie – „Prawo lotnicze” lotniskiem użytku publicznego o ograniczonej certyfikacji. Projektowane lotnisko będzie miało charakter lotniska użytku publicznego o ograniczonej certyfikacji (jest lotnisko otwarte dla wszystkich statków powietrznych w terminach i godzinach ustalonych przez zarządzającego tym lotniskiem i podanych do publicznej wiadomości).

91 "Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej” Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa, Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013 Priorytet 4, działanie 4.2 w ramach projektu nr POPT.04.02.00-00-318/12 realizowanego zgodnie z decyzją Ministra Rozwoju Regionalnego nr UDA-POPT.04.02.00-00-318/12-00. BUDOWA LOTNISKA SPORTOWO-DYSPOZYCYJNEGO W ŚWIEBODZICACH Do innych celów projektu należy zatem zaliczyć również:  Stworzenie warunków sprawniejszego podróżowania między wszystkimi większymi miastami i gminami polskimi, dla których plany strategiczne rozwoju nie przewidują połączeń innymi szybkimi środkami transportu,  Wyrównanie szans rozwoju ekonomicznego obszarów kraju oddalonych od głównych szlaków komunikacyjnych,  Zwiększenie możliwości wyboru środka transportu pod kątem czasu, kosztów i komfortu i stworzenie bezpieczniejszej i korzystniejszej alternatywy dla transportu drogowego na dalekich trasach,  Zwiększenie prędkości podróżowania od drzwi do drzwi i dzienny promień działania dla większej części społeczeństwa,  Ożywienie gospodarcze Aglomeracji Wałbrzyskiej i rewitalizacja istniejącej i niewykorzystanej infrastruktury lotnictwa,  Stworzenie odpowiednich warunków do rozwoju oferty związanej sportami i rekreacją lotniczą.

92 "Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej” Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa, Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013 Priorytet 4, działanie 4.2 w ramach projektu nr POPT.04.02.00-00-318/12 realizowanego zgodnie z decyzją Ministra Rozwoju Regionalnego nr UDA-POPT.04.02.00-00-318/12-00. BUDOWA LOTNISKA SPORTOWO-DYSPOZYCYJNEGO W ŚWIEBODZICACH AKTUALNE ZAGOSPODAROWANIE – PROBLEMY:  Obecnie na terenie Aglomeracji Wałbrzyskiej w Gminie Świebodzice zlokalizowane lądowisko dla samolotów, zarejestrowane w ewidencji lądowisk pod numerem 129. Lądowisko jest przeznaczone do startów i lądowań oraz lotów wszystkich rodzajów statków powietrznych o maksymalnej masie startowej (MTOW) nieprzekraczającej 5700 kg.  Obecny stan istniejącego lądowiska w Świebodzicach jest niezadowalający i niespełniający potrzeb społeczności lokalnej. Obecny trawiasty pas startowy wymaga pilnej rekultywacji ponadto na całym obszarze brak podstawowej infrastruktury, stałej zabudowy, brak mediów wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, sieci gazowej, zaplecza techniczno – socjalnego. Taki stan powoduje, iż nie jest możliwe wykorzystanie w pełni potencjału transportu lotniczego na tym obszarze.

93 "Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej” Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa, Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013 Priorytet 4, działanie 4.2 w ramach projektu nr POPT.04.02.00-00-318/12 realizowanego zgodnie z decyzją Ministra Rozwoju Regionalnego nr UDA-POPT.04.02.00-00-318/12-00. BUDOWA LOTNISKA SPORTOWO- DYSPOZYCYJNEGO W ŚWIEBODZICACH AKTUALNE ZAGOSPODAROWANIE :  Zarządzającym lądowiskiem jest Towarzystwo Lotnicze w Świebodzicach.  Dominują tu loty szybowców i małych awionetek.  W północno-wschodniej części zlokalizowane są dwa kontenery niezwiązane z gruntem, które w chwili obecnej stanowią zaplecze lądowiska.

94 "Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej” Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa, Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013 Priorytet 4, działanie 4.2 w ramach projektu nr POPT.04.02.00-00-318/12 realizowanego zgodnie z decyzją Ministra Rozwoju Regionalnego nr UDA-POPT.04.02.00-00-318/12-00. BUDOWA LOTNISKA SPORTOWO-DYSPOZYCYJNEGO W ŚWIEBODZICACH LOKALIZACJA: Lokalizacja lotniska pozostaje bez zmian, jednak w ramach budowy zostanie zmieniona jego kwalifikacja z lądowiska na lotnisko - zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymogami. Tereny sąsiadujące z działkami objętymi opracowaniem zlokalizowane są w Wałbrzyskiej Strefie Ekonomicznej, której zabudowę stanowią hale magazynowe, logistyczne i przemysłowe. W bezpośrednim sąsiedztwie lądowiska nie ma zabudowy jedno- i wielorodzinnej, na którą mogłaby bezpośrednio wpływać budowa lotniska. Od strony północnej lądowisko sąsiaduje z drogą powiatową nr 2888D będącą we władaniu Służby Drogowej Powiatu Świdnickiego. Droga zapewnia bezpośredni dojazd do lądowiska jego użytkownikom i służbom ratunkowym.

95 "Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej” Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa, Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013 Priorytet 4, działanie 4.2 w ramach projektu nr POPT.04.02.00-00-318/12 realizowanego zgodnie z decyzją Ministra Rozwoju Regionalnego nr UDA-POPT.04.02.00-00-318/12-00. BUDOWA LOTNISKA SPORTOWO-DYSPOZYCYJNEGO W ŚWIEBODZICACH

96 "Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej” Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa, Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013 Priorytet 4, działanie 4.2 w ramach projektu nr POPT.04.02.00-00-318/12 realizowanego zgodnie z decyzją Ministra Rozwoju Regionalnego nr UDA-POPT.04.02.00-00-318/12-00. BUDOWA LOTNISKA SPORTOWO-DYSPOZYCYJNEGO W ŚWIEBODZICACH AKTUALNE ZAGOSPODAROWANIE

97 "Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej” Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa, Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013 Priorytet 4, działanie 4.2 w ramach projektu nr POPT.04.02.00-00-318/12 realizowanego zgodnie z decyzją Ministra Rozwoju Regionalnego nr UDA-POPT.04.02.00-00-318/12-00. BUDOWA LOTNISKA SPORTOWO-DYSPOZYCYJNEGO W ŚWIEBODZICACH ZAKRES PRAC: Projektowane lotnisko będzie miało charakter lotniska sportowo-dyspozycyjnego, dla którego zgodnie z założeniami zawartymi w programie funkcjonalno- użytkowym przyjęto samolot obliczeniowy Socata TBM 850. Dla wyżej wymienionych założeń i wynikających z nich wymagań przyjęto budowę drogi startowej (DS1) o nawierzchni utwardzonej o kodzie referencyjnym 2B i wymiarach 23 m x 915 m, oraz budowę równoległej drogi startowej (DS2) o nawierzchni naturalnej (trawiastej) o wymiarach 75 m x 823 m użytkowanej przede wszystkim w celach sportowych (starty i lądowania szybowców). Pasy drogi startowe nie mogą być jednocześnie używane. Dla zapewnienia efektywnego ruchu samolotów na polu wzlotów zaprojektowano jedną drogę kołowania (DK) o szerokości 10,5 m łączącą płytę postoju samolotów z drogą startową. Jest ona wystarczająca dla obsługi ruchu do 20 tys. operacji/rok.

98 "Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej” Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa, Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013 Priorytet 4, działanie 4.2 w ramach projektu nr POPT.04.02.00-00-318/12 realizowanego zgodnie z decyzją Ministra Rozwoju Regionalnego nr UDA-POPT.04.02.00-00-318/12-00. BUDOWA LOTNISKA SPORTOWO- DYSPOZYCYJNEGO W ŚWIEBODZICACH ZAKRES PRAC: Budowa lotniska wymusza budowę infrastruktury technicznej, zabudowy hangarowej i nowych dróg wewnętrznych i parkingu. Wszystkie te elementy musza spełniać wymagania pożarowe. Droga wewnętrzna łącząca drogę powiatową z płytą postojową samolotów będzie pełniła funkcje drogi pożarowej. Dodatkowo w ramach budowy lotniska zostanie wykonana cała instalacja przeciwpożarowa w strefie hangarów i płyty postojowej samolotów oraz w rejonie budynków administracyjno- operacyjnych.

99 "Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej” Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa, Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013 Priorytet 4, działanie 4.2 w ramach projektu nr POPT.04.02.00-00-318/12 realizowanego zgodnie z decyzją Ministra Rozwoju Regionalnego nr UDA-POPT.04.02.00-00-318/12-00. BUDOWA LOTNISKA SPORTOWO-DYSPOZYCYJNEGO W ŚWIEBODZICACH STAN PRZYGOTOWANIA INWESTYCJI DO REALIZACJI: Przedmiotowa inwestycja jest na etapie przygotowawczym. Na chwilę opracowany został projekt koncepcyjny budowy lotniska sportowo-dyspozycyjnego w Świebodzicach. Aktualnie opracowywana jest projekt budowlany dla przedmiotowego przedsięwzięcia – planowane ukończenie prac projektowych zaplanowana na połowę listopada 2014 r. Inwestor dla przedmiotowej inwestycji uzyskał decyzję o warunkach zabudowy. Harmonogram uzyskania stosownych decyzji administracyjnych przedstawia się następująco:  decyzje Urzędu Lotnictwa Cywilnego w zakresie wprowadzenia istotnych zmian cech lądowiska (lotniska) - przedsięwzięcia - planowany termin uzyskania III kw. 2014 r.  decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia - planowany termin uzyskania III kw. 2014 r.  pozwolenie na budowę –planowany termin uzyskania III kw. 2014 r.


Pobierz ppt ""Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej” Prezentacja systemu pomiaru jakości usług publicznych oraz."

Podobne prezentacje


Reklamy Google