Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Albert Einstein - Jan Pluta, Wydział Fizyki PW 100 lat później.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Albert Einstein - Jan Pluta, Wydział Fizyki PW 100 lat później."— Zapis prezentacji:

1

2 Albert Einstein - Jan Pluta, Wydział Fizyki PW 100 lat później

3 zmieniły zasadniczo nasze rozumienie praw przyrody, zrewolucjonizowały rozwój fizyki i techniki w XX wieku: stały się podstawą nowych odkryć i wynalazków, stały się podstawą konstrukcji nowych urządzeń technicznych, inspirują nas obecnie (po 100 latach) do nowych poszukiwań. 100 lat temu, tj. w 1905 roku Albert Einstein opublikował 5 prac, które:

4 Co było 100 lat temu?

5 Status fizyki końca XIX wieku: Mechanika – równania Newtona Elektromagnetyzm – równania Maxwella Powszechna opinia – fizyka jest nauką zamkniętą tj. opisuje poprawnie prawa przyrody i nie ma potrzeby jej dalej rozwijać.

6 ...niektóre nieistotne cienie: 1. promieniowanie ciała doskonale czarnego - katastrofa nadfioletu - Rayleihg-Jeans 2. eter i prędkość światła – Michelson-Morley 3. nowy rodzaj promieniowania – Bequerell i M. & P. Curie

7 Albert Einstein (1879 – 1955) W 1905 r. ma lat 26 i jest pracownikiem urzędu patentowego w Bernie.

8 1.Nowa metoda wyznaczania rozmiarów molekuł 2.O ruchu cząsteczek zawieszonych w cieczach w spoczynku, wynikającym z molekularno-kinetycznej teorii ciepła 3.O elektrodynamice ciał w ruchu 4.Czy bezwładność ciała zależy od zawartej w nim energii? 5.O heurystycznym punkcie widzenia w sprawie emisji i przemiany światła Pięć prac Einsteina opublikowanych w 1905 roku ruchy Browna szczególna teoria względności kwantowa natura światła

9 Ruchy Browna Botanik Robert Brown zaobserwował w 1827 roku, że ziarna pyłku roślin w kropli wody oglądanej pod mikroskopem poruszają się chaotycznie. (Do identycznych wyników doszedł w 1906 roku, niezależnie od Einsteina, polski fizyk Marian Smoluchowski.) W 1905 roku Albert Einstein pokazał, że przypadkowe błądzenie drobin jest wywołane bombardowaniem ich przez cząsteczki wody; wprowadził też podstawowe wzory matematyczne opisujące ruchy Browna.

10 O elektrodynamice ciał w ruchu Należy raczej sądzić, że te same prawa elektrodynamiki i optyki pozostają słuszne we wszystkich układach współrzędnych, w których spełnione są równania mechaniki.... Tę hipotezę (będziemy ją dalej nazywać zasadą względności) podniesiemy tutaj do rangi postulatu i wprowadzimy jeszcze jeden postulat, tylko pozornie sprzeczny z pierwszym, który stwierdza, że światło zawsze rozchodzi się w próżni z określoną prędkością V i nie zależy ona od ruchu ciała emitującego światło. (Oddziaływanie pomiędzy magnesem i przewodnikiem)

11 Przestrzeń i czas są częściami jednej całości, czasoprzestrzeni Einstein Istnieje absolutna przestrzeń i absolutny czas. Odległość: Absolutny, rzeczywisty lub matematyczny czas, sam z siebie, na mocy swej wewnętrznej natury, płynie równomiernie, jednostajnie, bez odniesienia do czegoś zewnętrznego. Interwał: Newton

12 Stożek Minkowskiego. Cała przeszłość i przyszłość zdarzenia O mieści się w obrębie stożka.

13 Czy bezwładność ciała zależy od zawartej w nim energii? Masa ciała stanowi miarę zawartej w nim energii.

14 O heurystycznym punkcie widzenia w sprawie emisji i przemiany światła...kwant światła przekazuje całą swą energię pojedynczemu elektronowi.

15 Trwał wiek XX !

16 Albert Einstein stał się symbolem - ale oni wszyscy współtworzyli fizykę 20-go wieku

17 Odsłonięcie miało miejsce 13 września 2005r. Uwieczniona w brązie – postać Marii Skłodowskiej-Curie – Doktora Honoris Causa Politechniki Warszawskiej

18 ... 100 lat później

19 Ruchy... zapadki Browna Zasada: asymetryczne przeszkody nadają bezładnym ruchom określony kierunek. Sortowanie wirusów Ciecz przepływa przez kanał z zapadkami. Mniejsze cząsteczki ulegają większym przemieszczeniom niż duże. Wirusy odkładają się posortowane według rozmiarów w dolnej części aparatu.

20 Zapadki Browna w zastosowaniu do oczyszczania wody Asymetryczne kanaliki Zanieczyszczenia odbijane od ścianek kanalików gromadzą się z jednej strony.

21

22 Fotopowielacz – licznik fotonów Zasada działaniaZastosowania – detektory promieniowania Efekt fotoelektryczny

23 Efekt fotoelektryczny – przykłady zastosowania wyłączniki światła o zmroku, czujniki w windach i innych podobnych urządzeniach, regulacja gęstości tonera w drukarkach, określenie czasu naświetlania w aparatach fotogr. alkomaty – zmiana barwy gazu testowego przetwarzanie światła w noktowizorach...i wiele, wiele innych kwantowe własności promieniowania - lasery

24 SPINTRONIKA – elektronika przyszłości Świat Nauki, 10(158), 2004

25 Kondensat Bosego-Einsteina Interferometr atomowy może mierzyć niewielkie zmiany natężenia i kierunku pola grawitacyjnego. W temperaturze bliskiej zera bezwzględnego grupa atomów zachowuje się w sposób całkowicie zgodny,podobnie jak fotony w wiązce laserowej..może ujawniać obiekty ukryte pod ziemią: obszary roponośne, rudy metali, jaskinie, bunkry, tunele.

26 Energia jądrowa 1000 ton węgla1 kg uranu

27 Fuzja termojądrowa

28 Wystawa na Wydziale Fizyki PW w maju 2004 r. Energia gwiazd – energia dla naszej planety

29 ...a co dalej?

30 Jakie są własności podstawowych składników materii ? atomy jądra atomowe protony neutrony w granicach naszej aktualnej wiedzy...które same składają się z kwarków typu u i d...

31 Jak zobaczyć kwarki W stanie swobodnym?

32 UrQMD – Ultra-relativistic Quantum-Molecular Dynamics

33

34 Brookhaven National Laboratory, Long Island, (New York) USA R H I C Relativistic Heavy Ion Collider

35 RHIC - Relativistic Heavy Ion Collider (Zderzacz Relatywistycznych Ciężkich Jonów)

36 Au+Au 200GeV STAR 2000r. E=mc 2 v =0.99996*c

37 CERN LHC

38 CERN - podziemny tunel LHC

39 Co jest celem tych badań?

40 ...poznać strukturę materii ~10 -1 m ~10 -10 m ~10 -15 m Materia jądrowa Materia atomowa ?

41 10 –6 s 10 –4 s 3 min 1.5 *10 9 lat Plazma K-G NukleonyJądra Atomy Dzisiaj Przyroda Experyment Wielki Wybuch cofnąć bieg czasu...

42 zrozumieć ewolucję Wszechświata

43 A gdzie Polacy? A gdzie Politechnika Warszawska?

44 Leopold Infeld – profesor UW - współpracownik Alberta Einsteina

45 List Alberta Einsteina do Profesora Fizyki Politechniki Warszawskiej Mieczysława Wofkego. List dotyczy odwzorowań optycznych.

46 Praca doktorska profesora Wydziału Fizyki PW Włodzimierza Zycha poświęcona pomiarom masy elektronów w funkcji ich energii...z podręcznika: A.K.Wróblewski, J.A. Zakrzewski Wstęp do Fizyki

47 To było dawniej, a czy jesteśmy teraz obecni w tym świecie?

48 CERN - przed wejściem głównym – flagi państw - członków CERN-u Tak, jesteśmy – jako kraj

49 ... jako Uczelnia Prezentacja współpracy STAR na konferencji Quark Matter w Budapeszcie 4-9 sierpień 2005r.

50 ...jako ludzie Hanna Gos, doktorantka Wydziału Fizyki PW referuje wyniki swych prac W Brookhaven National Laboratory

51 Ks.prof. Michał Heller Einstein, Wszechświat i my

52 Prof. Stanisław Bajtlik Kształt Wszechświata

53 A jeśli ktoś nie lubi fizyki, czy jest mu rzeczywiście potrzebna?

54 Przylatujących na lotnisko w Genewie wita foto-tablica... CERN Największe w świecie laboratorium fizyki gdzie narodził się World Wide Web...... 5 minut stąd! nie biznes, nie wojsko, nie przemysł, nie polityka...... FIZYKA !...stworzyła potrzebę i znalazła rozwiązanie, z którego teraz korzysta cały świat !!!

55 Uczmy się FIZYKI ! Prawom ruchu drogowego podlega kierowca – ale może niekiedy ich nie przestrzegać. Prawom fizyki podlegamy wszyscy i nie możemy ich nie przestrzegać, ani ich uniknąć. Prawu karnemu podlega przestępca, ale może niekiedy uniknąć wymiaru sprawiedliwości. Możemy je natomiast wykorzystać dla dobra człowieka.

56 Dziękuję za uwagę, Jan Pluta

57


Pobierz ppt "Albert Einstein - Jan Pluta, Wydział Fizyki PW 100 lat później."

Podobne prezentacje


Reklamy Google