Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Baza Wiedzy Politechniki Warszawskiej

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Baza Wiedzy Politechniki Warszawskiej"— Zapis prezentacji:

1 Baza Wiedzy Politechniki Warszawskiej
2013 Oprac.: Mirosława Lewandowska Maria Miller-Jankowska

2 Centralny System Ewidencji Dorobku Naukowego PW (ED PW) = Repozytorium PW = Baza Wiedzy PW
Wejście ze strony domowej Biblioteki

3 Baza Wiedzy PW Baza Wiedzy Politechniki Warszawskiej jest centralnym systemem ewidencji i archiwizacji dorobku naukowego, wydawniczego i dydaktycznego pracowników, doktorantów i studentów. Stanowi cyfrowe repozytorium uczelniane oraz bazę informacji o pracownikach naukowych. Celem Bazy Wiedzy jest gromadzenie, archiwizowanie i udostępnienie dorobku naukowego Politechniki Warszawskiej środowisku naukowemu i szerszemu gronu odbiorców. Udostępnianie publikacji w Repozytorium PW będzie się odbywać przy zachowaniu praw autorskich na mocy otwartych licencji udzielonych przez autorów.

4 System ewidencji dorobku i repozytorium
Zasady tworzenia centralnego systemu ewidencji i archiwizacji dorobku piśmienniczego, wydawniczego i dydaktycznego pracowników, doktorantów, studentów jednostek Uczelni oraz Repozytorium Politechniki Warszawskiej ujęte zostały w załączniku do uchwały Senatu nr XLVIII/2012 z dnia Pełny tekst dostępny pod adresem:

5 Uchwała Senatu nr XLVIII/2012 z dnia 21.11.2012 paragraf 10, punkt 4
„Wprowadza się, od dnia 1 stycznia 2014 roku, obowiązek wyłącznego stosowania danych z systemu ED PW do przygotowywania sprawozdań, przedkładania pisemnej informacji o jednostce Uczelni oraz o osobach, których dorobek naukowy, dydaktyczny i techniczny podlega ocenie w zakresie objętym ED PW”

6 Repozytorium - korzyści dla uczelni
Ukazanie potencjału kadry naukowej Uproszczenie zadań administracyjnych i sprawozdawczych Długoterminowa archiwizacja dorobku naukowego uczelni i metadanych Wspieranie edukacji studentów Promocja uczelni Wzrost prestiżu uczelni (widoczność w rankingach) Centralny system rejestrujący dorobek naukowy wszystkich jednostek PW wg jednolitych, ściśle określonych zasad

7

8 Centralny System Ewidencji Dorobku Naukowego
System Repozytorium oferuje szerokie możliwości wyszukiwania publikacji pracowników, prezentowania informacji dotyczących odnalezionych publikacji jak również wykorzystanie odnośników podanych w tych opisach do światowych zasobów informacyjnych dostępnych w Internecie.

9 Dostęp do pełnych tekstów
ikonka oznaczająca pełny tekst publikacji

10 Generowanie zestawień i raportów
System umożliwia generowanie różnego rodzaju zestawień i raportów dla wybranego zestawu publikacji, które mogą być przydatne do tworzenia następujących opracowań: wykaz publikacji, dorobku danego autora lub instytutu roczne sprawozdanie instytutu - Annual Report sprawozdanie Dziekana Wydziału ankieta jednostki

11 Ankieta jednostki - przykład

12 Raport wydziałowy - przykład
Książki autorskie Abramowicz Adam: Filtry mikrofalowe w systemach radiokomunikacyjnych, vol. z. 162, Oficyna Wydawnicza PW, 12 punktów, Adamowicz Tadeusz: Diagnostyka ośrodków laserowych i wyładowczych na mieszaninach gazów szlachetnych i par metali, vol. z. 146, 2003, Oficyna Wydawnicza PW, 10 punktów, Rozdziały z książek Abramowicz Adam, Derzakowski Krzysztof, Krupka Jerzy: Accuracy of Dielectric Permittivity Measurements Using Whispering Gallery Mode Open Resonators, w: Proceedings of the Asia Pacific Microwave Conference APMC 02, 2002, ss , 1 punkt, MO(0.33) PE(0.33) RE(0.33) Abramowicz Adam, Sibiga A, Znojkiewicz M: Design and Realization of Low Cost Waveguide Filters and Diplexers, w: Proceedings of XIV International Conference on Microwave, Radar and Wireless Communications MIKON-2002, 2002, ss , 3 punkty, PE(3.0) Artykuły z czasopism Janczak Tomasz, Malinowski Artur, Mulawka Jan, Nowak Robert Marek: DNA computing - promise for information processing , w: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, vol. MMCCXLII, 2000, ss , 0 punktów Janczyk Grzegorz: Nowe aspekty zjawisk podłożowych w tranzystorach SOI-MOS, w: Elektronika- konstrukcje, technologie, zastosowania, vol , 2004, ss , 1 punkt, MO(1.0) Janeczek Kamil, Młożniak Anna, Kozioł Grażyna, Jakubowska Małgorzata, Bajurko Paweł: Screen printed UHF antennas on flexible substrates, w: Proceedings of SPIE: Photonics Applications in Astronomy, Communications, Research and High Energy Physics Experiments, vol. 7745, 2010, ss. 1-7, 2 punkty, MO(1.0) RE(1.0)

13 Baza pracowników PW- przykład

14 Informacje kontaktowe
Testowa wersja repozytorium do celów szkoleniowych znajduje się pod adresem: Wersja produkcyjna (docelowa) znajduje się pod adresem: Informacje o repozytorium na stronie BG PW: Instrukcje: Kontakt BGPW M.Lewandowska – tel. 6074, WEiTI W.Struk – tel. 6196, Ł. Skonieczny – tel. 7715,


Pobierz ppt "Baza Wiedzy Politechniki Warszawskiej"

Podobne prezentacje


Reklamy Google