Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Młodzieżowe Eko – Patrole Przyrody Opracowała: mgr Cyryla Jagiełka

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Młodzieżowe Eko – Patrole Przyrody Opracowała: mgr Cyryla Jagiełka"— Zapis prezentacji:

1 Młodzieżowe Eko – Patrole Przyrody Opracowała: mgr Cyryla Jagiełka

2 Opis przedsięwzięcia Celem projektu jest powołanie Młodzieżowych Eko – Patroli, których zadaniem będzie opieka oraz patrolowanie i porządkowanie terenu Gminy Drawsko. Integracja dzieci i młodzieży poprzez obcowanie z naturą. Kształtowanie nawyku dbania o otoczenie przyrodnicze oraz wyrabianie szacunku dla pracy innych ludzi. Integracja środowiska lokalnego – zaangażowanie rodziców, przedstawicieli władz samorządowych w organizację i realizację projektu edukacji proekologicznej dzieci i młodzieży. W/w działalność ma wzbogacić, przejawiającą się dotąd działalność ekologiczną Publicznego Gimnazjum w Drawsku, w związku z nadaniem szkole imienia Ziemi Nadnoteckiej.

3 Opis przedsięwzięcia Nasza dotychczasowa działalność skupiała się głównie na: ·  Aktywnym udziale uczniów w zajęciach proekologicznych w ramach ścieżki ekologicznej. ·   Uczestnictwie w konkursie ekologicznym. · Corocznych happeningach z okazji Dnia Ziemi i Sprzątania Świata. ·  Podejmowaniu działań proekologicznych w ramach szkolnego koła LOP. ·  Organizacji akcji charytatywnych · Współpracy z Nadleśnictwem Potrzebowice · Współpracy z Inspektoratem ds. Ochrony Środowiska przy U.G. w Drawsku. ·  Współpracy z PTTK.

4   Opis przedsięwzięcia Projekt zostanie zrealizowany w ścisłej współpracy z Inspektoratem ds. Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Drawsko. Jego efektem będzie sprawowanie opieki (dbanie o ład i porządek, drobne naprawy, wykonanie prac ogrodniczych i pielęgnacyjnych) na terenie Gminy Drawsko. W ramach projektu przewiduje się podjęcie następujących działań:

5 Powołanie Młodzieżowych Patroli Przyrody – wybór sztabu organizacyjnego – podział terenu na sektory i przydział poszczególnym patrolom. Opracowanie harmonogramu działań i sposobu ich dokumentowania. Patrolowanie wyznaczonych sektorów – zbiórka śmieci, drobne naprawy, prace ogrodnicze i pielęgnacyjne. Wytyczenie i realizacja ścieżki dydaktycznej. Organizacja rajdu ekologicznego ph.: „Pieczonego Ziemniaka i Kiełbaski” w ramach promocji gminy. Zorganizowanie wystawy prac dokumentujących przeprowadzone działania. Uroczyste podsumowanie realizacji projektu, występy młodzieży i zwiedzanie wystawy prac. Ewaluacja projektu. Kontynuacja i wznowienie działań patroli w kolejnym roku szkolnym. Partnerzy przy realizacji projektu: ·        Publiczne Gimnazjum w Drawsku, ·        Inspektorat ds. Ochrony Środowiska przy Urzędzie Gminy Drawsko, ·        Nadleśnictwo Potrzebowice.

6 Zasięg geograficzny projektu:
Projekt realizowany będzie na terenie gminy Drawsko, położonej w zachodniej części województwa wielkopolskiego, w widłach rzeki Noteci i Warty. Odznacza się malowniczością krajobrazu obszaru Puszczy Noteckiej, pokrywającej znaczną część Ziemi Nadnoteckiej.

7 W czasie realizacji projektu, czyli
w miesiącach od września 2003 do czerwca 2004 roku, zadaniem powołanych Eko – Patroli będzie: dwa razy w miesiącu patrolowanie wytyczonych tras gminy Drawsko i dokumentowanie podjętych działań zgodnie z przyjętym regulaminem.

8 Młodzieżowych Patroli Przyrody:
Propozycje działań Młodzieżowych Patroli Przyrody: 1.     Porządkowanie terenu wokół szkoły. 2.     „Zielone klasy”. 3.     Opieka nad terenem wokół cmentarzy. 4.     Porządkowanie terenów wokół kościołów. 5.     Sprzątanie głównych ulic wdanej miejscowości. 6.     Opieka nad pomnikami przyrody. 7.     Porządkowanie terenu oczyszczalni ścieków i obejścia wokół oczyszczalni. 8.     Sprzątanie przystanków autobusowych. 9.     Dbanie o czystość terenu przyległego do jezior. 10. Porządkowanie obrzeży lasów. 11. Rozwieszanie ulotek propagujących ochronę przyrody. 12. Gromadzenie środków na rzecz Domu Dziecka i schroniska dla zwierząt. 13. Zbiórka makulatury i puszek aluminiowych. 14. Opieka nad ludźmi starymi i samotnymi. 15. Sprzątanie „AMFITEATRU”. 16. I innych obiektów terenu gminy.

9 List apelacyjny do rodziców
Drodzy rodzice ,pragniemy Was poinformować, że w roku szkolnym 2003/2004 uczniowie naszej szkoły biorą udział w projekcie ph. „Młodzieżowe Eko – Patrole Przyrody”. W ramach projektu zostaną powołane uczniowskie patrole, których zadaniem będzie opieka nad terenem Gminy Drawsko .Spotkania Patroli odbywać się będą dwa razy w miesiącu w ramach EKO-CZWARTKÓW. Ponadto, dla członków patroli przewidziane są atrakcyjne imprezy o charakterze turystyczno-ekologicznym. Proponujemy PAŃSTWU włączenie się w życie klasy i spędzenie czasu ze swoim dzieckiem jako opiekun grupy – patrolu. Prosimy o wyrażenie zgody na uczestnictwo dziecka w tym przedsięwzięciu, służącym krzewieniu kultury i dbałości o własne środowisko. Koordynator Młodzieżowych Eko-Patroli:  Podpis rodziców:

10 KARTA ZGŁOSZENIA DO PATROLU
Imię i nazwisko Klasa Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w spotkaniach Młodzieżowych Patroli Przyrody. Podpis rodziców Wyrażam zgodę na pełnienie funkcji opiekuna Patroli? TAK NIE

11 KARTA ZGŁOSZENIA EKO - PATROLU
Data ……………….. KARTA ZGŁOSZENIA EKO - PATROLU Nazwa patrolu ……………………………………………… Osoba odpowiedzialna (opiekun) …………  Uczestnicy:  1. ………………………………………………………… 2. …………………………………………………………  3.………………………………………………………… 4. …………………………………………………………  5. ………………………………………………………… 6. ………………………………………………………… podpis opiekuna …………………………

12 RAPORT nr   NAZWA PATROLU:   Z dnia:   ILOŚĆ ZANIECZYSZCZEŃ:   STAN TRASY: Bez zastrzeżeń, drobne zanieczyszczenia, znaczna dewastacja  RODZAJE ZANIECZYSZCZEŃ: UWAGI: ……………………………………………………………  Podpis opiekuna:

13 Regulamin konkursu o tytuł „WZOROWEGO EKO – PATROLU”
Konkurs rozgrywany jest pomiędzy Eko-Patrolami w czasie od do r.

14 KRYTERIA KONKURSU: ·  Systematyczność w patrolowaniu tras przez członków danego patrolu. (0 – 5 p.) · Staranność sporządzania oraz terminowość zdawania raportów z monitorowania. (0 – 2 p.) · Dbałość o oznakowanie poszczególnych członków patroli – identyfikatory. (0 – 2 p.) · Efektywność w sporządzaniu dokumentacji patrolu: zdjęcia, rysunki, opisy wypraw, kartki do kroniki, itp. (0 – 5 p.) · Zdyscyplinowanie grupy podczas patrolowania wyznaczonego odcinka. (0 – 1 p.) · Staranność i dokładność porządkowania podległego obszaru. (0 – 5 p.) Liczba możliwych do zdobycia punktów wynosi: 20 pkt. W ramach konkursu zostaną przyznane trzy nagrody dla zwycięskich patroli. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi podczas uroczystego podsumowania realizacji projektu ph.: MŁODZIEŻOWE PATROLE PRZYRODY –1 czerwca 2004 r.

15 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "Młodzieżowe Eko – Patrole Przyrody Opracowała: mgr Cyryla Jagiełka"

Podobne prezentacje


Reklamy Google