Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Systemy operacyjne Copyright, 2001 © Jerzy R. Nawrocki Wprowadzenie do informatyki.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Systemy operacyjne Copyright, 2001 © Jerzy R. Nawrocki Wprowadzenie do informatyki."— Zapis prezentacji:

1 Systemy operacyjne Copyright, 2001 © Jerzy R. Nawrocki Wprowadzenie do informatyki Wykład 11

2 J.Nawrocki, Wprowadzenie.., Wykład 11 2 Plan wykładu Wprowadzenie System operacyjny Historia systemów operacyjnych Podstawowe pojęcia Komunikacja międzyprocesowa

3 J.Nawrocki, Wprowadzenie.., Wykład 11 3 Wprowadzenie System komputerowy Sprzęt System operacyjny Oprogramowanie aplikacyjne

4 J.Nawrocki, Wprowadzenie.., Wykład 11 4 Sprzęt System operacyjny Oprogramowanie aplikacyjne Wprowadzenie System komputerowy - przykłady Procesor, pamięć, dysk, CDROM,... Windows NT, UNIX, QNX,.. System F-K, MS Word, Gra komputerowa,..

5 J.Nawrocki, Wprowadzenie.., Wykład 11 5 Plan wykładu Wprowadzenie System operacyjny Historia systemów operacyjnych Podstawowe pojęcia Komunikacja międzyprocesowa

6 J.Nawrocki, Wprowadzenie.., Wykład 11 6 System operacyjny.. jako maszyna wirtualna 16 komend: czytanie, pisanie, przesunięcie głowicy, inicjacja, odczyt położenia głowicy, rekalibracja,... Sterowanie napędem dysków elastycznych PD765

7 J.Nawrocki, Wprowadzenie.., Wykład 11 7 Dysk.. jako zarządca zasobów System operacyjny System operacyjny = zestaw reguł pozwalających grupie osób na efektywne współdzielenie zasobów systemu komputerowego. Procesor Pamięć System komputerowy

8 J.Nawrocki, Wprowadzenie.., Wykład 11 8 Plan wykładu Wprowadzenie System operacyjny Historia systemów operacyjnych Podstawowe pojęcia Komunikacja międzyprocesowa

9 J.Nawrocki, Wprowadzenie.., Wykład 11 9 Generacje systemów operacyjnych Historia systemów operacyjnych : Lampy elektronowe : Tranzystory i systemy wsadowe : Układy scalone i systemy wieloprogramowe : Komputery osobiste

10 J.Nawrocki, Wprowadzenie.., Wykład Wieloprogramowość / -zadaniowość Historia systemów operacyjnych Program 1 System oper. Program 2 Program 3 WieloprogramowośćWielozadaniowość Cray

11 J.Nawrocki, Wprowadzenie.., Wykład Plan wykładu Wprowadzenie System operacyjny Historia systemów operacyjnych Podstawowe pojęcia Komunikacja międzyprocesowa

12 J.Nawrocki, Wprowadzenie.., Wykład Proces Podstawowe pojęcia Proces = Program w trakcie wykonania Program Wartości rejestrów Licznik rozkazów Dane...

13 J.Nawrocki, Wprowadzenie.., Wykład Procesy na 1 procesorze Podstawowe pojęcia A A B B C C D D

14 J.Nawrocki, Wprowadzenie.., Wykład Procesy na 1 procesorze Podstawowe pojęcia A A B B C C D D

15 J.Nawrocki, Wprowadzenie.., Wykład Procesy na 1 procesorze Podstawowe pojęcia A A B B C C D D

16 J.Nawrocki, Wprowadzenie.., Wykład Procesy na 1 procesorze Podstawowe pojęcia A A B B C C D D

17 J.Nawrocki, Wprowadzenie.., Wykład Procesy na 1 procesorze Podstawowe pojęcia A A B B C C D D

18 J.Nawrocki, Wprowadzenie.., Wykład Procesy na 1 procesorze Podstawowe pojęcia A A B B C C D D

19 J.Nawrocki, Wprowadzenie.., Wykład Stany procesu Podstawowe pojęcia Wykonywany Gotowy Zablokowany

20 J.Nawrocki, Wprowadzenie.., Wykład Plan wykładu Wprowadzenie System operacyjny Historia systemów operacyjnych Podstawowe pojęcia Komunikacja międzyprocesowa

21 J.Nawrocki, Wprowadzenie.., Wykład Komunikacja międzyprocesowa X:= Z; X:= X + 1; Z:= X Y:= Z; Y:= Y + 3; Z:= Y Z: 7 Z:= Z + 1Z:= Z + 3

22 J.Nawrocki, Wprowadzenie.., Wykład Komunikacja międzyprocesowa X:= Z; X:= X + 1; Z:= X Y:= Z; Y:= Y + 3; Z:= Y Z: 7 Z:= Z + 1Z:= Z + 3 X= 8

23 J.Nawrocki, Wprowadzenie.., Wykład Komunikacja międzyprocesowa X:= Z; X:= X + 1; Z:= X Y:= Z; Y:= Y + 3; Z:= Y Y= 10 Z: 7 Z:= Z + 1Z:= Z + 3 X= 8

24 J.Nawrocki, Wprowadzenie.., Wykład Komunikacja międzyprocesowa Ścisła wymiana

25 J.Nawrocki, Wprowadzenie.., Wykład Komunikacja międzyprocesowa Ścisła wymiana

26 J.Nawrocki, Wprowadzenie.., Wykład Komunikacja międzyprocesowa Ścisła wymiana

27 J.Nawrocki, Wprowadzenie.., Wykład Komunikacja międzyprocesowa Ścisła wymiana

28 J.Nawrocki, Wprowadzenie.., Wykład Komunikacja międzyprocesowa Ścisła wymiana

29 J.Nawrocki, Wprowadzenie.., Wykład Komunikacja międzyprocesowa Ścisła wymiana

30 J.Nawrocki, Wprowadzenie.., Wykład Komunikacja międzyprocesowa Ścisła wymiana

31 J.Nawrocki, Wprowadzenie.., Wykład Komunikacja międzyprocesowa Ścisła wymiana

32 J.Nawrocki, Wprowadzenie.., Wykład Komunikacja międzyprocesowa Ścisła wymiana

33 J.Nawrocki, Wprowadzenie.., Wykład Komunikacja międzyprocesowa Ścisła wymiana

34 J.Nawrocki, Wprowadzenie.., Wykład Komunikacja międzyprocesowa Ścisła wymiana

35 J.Nawrocki, Wprowadzenie.., Wykład Komunikacja międzyprocesowa Ścisła wymiana

36 J.Nawrocki, Wprowadzenie.., Wykład Komunikacja międzyprocesowa Ścisła wymiana Bum!

37 J.Nawrocki, Wprowadzenie.., Wykład Komunikacja międzyprocesowa Ścisła wymiana sekcja_krytyczna

38 J.Nawrocki, Wprowadzenie.., Wykład Komunikacja międzyprocesowa Ścisła wymiana while true do begin sekcja_krytyczna(); inne_czynności() end; while true do begin sekcja_krytyczna(); inne_czynności() end;

39 J.Nawrocki, Wprowadzenie.., Wykład Komunikacja międzyprocesowa Ścisła wymiana while true do begin while kolej <> 0 do; sekcja_krytyczna(); kolej:= 1; inne_czynności() end; while true do begin while kolej <> 1 do; sekcja_krytyczna(); kolej:= 0; inne_czynności() end; 0 1

40 J.Nawrocki, Wprowadzenie.., Wykład Komunikacja międzyprocesowa Instrukcja TSL... call CNO1 sekcja_krytyczna call Otworz1 inne_czynności... call CNO1 sekcja_krytyczna call Otworz1 inne_czynności... CzekajNaOtwarcie

41 J.Nawrocki, Wprowadzenie.., Wykład Otworz1: mov Zamek1, 0 ret CNO1: mov rej, Zamek1 mov Zamek1, 1 cmp rej, 0 jne CNO1 ret Komunikacja międzyprocesowa Instrukcja TSL Zamknięty Otwarty

42 J.Nawrocki, Wprowadzenie.., Wykład CNO1: mov rej, Zamek1 mov Zamek1, 1 cmp rej, 0 jne CNO1 ret Komunikacja międzyprocesowa Instrukcja TSL CNO1: mov rej, Zamek1 mov Zamek1, 1 cmp rej, 0 jne CNO1 ret Zamek1 = 0

43 J.Nawrocki, Wprowadzenie.., Wykład CNO1: mov rej, 1 xchg rej, Zamek1 cmp rej, 0 jne CNO1 ret Otworz1: mov Zamek1, 0 ret Komunikacja międzyprocesowa Instrukcja TSL

44 J.Nawrocki, Wprowadzenie.., Wykład Semafory binarne

45 J.Nawrocki, Wprowadzenie.., Wykład Semafory binarne

46 J.Nawrocki, Wprowadzenie.., Wykład Sekcja krytyczna Semafory binarne

47 J.Nawrocki, Wprowadzenie.., Wykład Semafory binarne Sekcja krytyczna

48 J.Nawrocki, Wprowadzenie.., Wykład Semafory binarne Sekcja krytyczna

49 J.Nawrocki, Wprowadzenie.., Wykład Semafory binarne Sekcja krytyczna down

50 J.Nawrocki, Wprowadzenie.., Wykład Semafory binarne Sekcja krytyczna

51 J.Nawrocki, Wprowadzenie.., Wykład Semafory binarne Sekcja krytyczna up

52 J.Nawrocki, Wprowadzenie.., Wykład Semafory binarne Sekcja krytyczna

53 J.Nawrocki, Wprowadzenie.., Wykład Producent-Konsument Magazyn Producent Konsument Produkuj_elem Wstaw_elem

54 J.Nawrocki, Wprowadzenie.., Wykład Producent-Konsument Magazyn Producent Konsument Produkuj_elem Wstaw_elem Pobierz_elem

55 J.Nawrocki, Wprowadzenie.., Wykład Producent-Konsument Magazyn Producent Konsument Produkuj_elem Wstaw_elem Pobierz_elem Konsumuj_elem

56 J.Nawrocki, Wprowadzenie.., Wykład Producent-Konsument Magazyn Producent Konsument Produkuj_elem Wstaw_elem Pobierz_elem Konsumuj_elem

57 J.Nawrocki, Wprowadzenie.., Wykład While true do begin produkuj_elem; wstaw_elem; end; Producent-Konsument Semafory binarne i uogólnione Producent While true do begin pobierz_elem; konsumuj_elm end; Konsument

58 J.Nawrocki, Wprowadzenie.., Wykład While true do begin produkuj_elem; down (mutex); wstaw_elem; up (mutex); end; Producent-Konsument Semafory binarne i uogólnione Producent While true do begin down (mutex); pobierz_elem; up (mutex); konsumuj_elm end; Konsument

59 J.Nawrocki, Wprowadzenie.., Wykład While true do begin produkuj_elem; down (mutex); wstaw_elem; up (mutex); up (full) end; Producent-Konsument Semafory binarne i uogólnione Producent While true do begin down (full); down (mutex); pobierz_elem; up (mutex); konsumuj_elm end; Konsument

60 J.Nawrocki, Wprowadzenie.., Wykład While true do begin produkuj_elem; down (empty); down (mutex); wstaw_elem; up (mutex); up (full) end; Producent-Konsument Semafory binarne i uogólnione Producent While true do begin down (full); down (mutex); pobierz_elem; up (mutex); up (empty); konsumuj_elm end; Konsument

61 J.Nawrocki, Wprowadzenie.., Wykład Podsumowanie Wreszcie! Definicja systemu operacyjnego Historia systemów operacyjnych Interferencja obliczeń Ścisła zmiana Instrukcja TSL Semafory binarne i uogólnione Problem producent-konsument Programowanie współbieżne jest trudniejsze niż sekwencyjne

62 J.Nawrocki, Wprowadzenie.., Wykład Literatura A. Tanenbaum, Operating Systems: Design and Implementation, Prentice- Hall, 1987.

63 J.Nawrocki, Wprowadzenie.., Wykład Ocena wykładu 1. Wrażenie ogólne? (1 - 6) 2. Zbyt wolno czy zbyt szybko? 3. Czy dowiedziałeś się czegoś ważnego? 4. Co poprawić i jak?


Pobierz ppt "Systemy operacyjne Copyright, 2001 © Jerzy R. Nawrocki Wprowadzenie do informatyki."

Podobne prezentacje


Reklamy Google