Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Model powiązania obniżonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z wynikiem segregacji.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Model powiązania obniżonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z wynikiem segregacji."— Zapis prezentacji:

1 Model powiązania obniżonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z wynikiem segregacji

2 2 Założenia nowego modelu gospodarowania odpadami komunalnymi Dotychczasowy system jest nie do utrzymania ze względu na zmianę prawa. Forsowany w ustawie system jest nieefektywny ekonomicznie i środowiskowo. Ustawia gminy peryferyjne w pozycji klientów wielkich, drogich i mało wydajnych instalacji. Proponowany model będzie droższy dla mieszkańców niż dotychczas, jednak tańszy niż w przypadku pełnego korzystania z usług RIPOKów.

3 3 Podstawowe cele modelu Ograniczenie nakładów finansowych – inwestycyjnych – eksploatacyjnych Dążenie do pełnego pokrycia kosztów funkcjonowania systemu z opłat właścicieli nieruchomości i środków zewnętrznych Unikanie kar z art. 9z ust. 2 ustawy o utrzymaniu... poprzez realne zagospodarowanie jak największej części strumienia odpadów komunalnych (zamiast unieszkodliwiania) Zmniejszenie uciążliwości dla środowiska powszechnych patologii obecnego systemu (dzikie składowiska, spalanie w domowych kotłowniach)

4 4 Istota zmian Poszerzenie zakresu obowiązków właścicieli nieruchomości – maksymalne odejście od gospodarowania odpadami zmieszanymi (dzięki czemu możliwe jest ominięcie RIPOKów) – zmniejszenie ilości odpadów poprzez upowszechnianie kompostowania przydomowego Rozległa i długotrwała kampania informacyjna w zakresie nowych zasad zbierania i odbierania odpadów komunalnych Twarda egzekucja nowego regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie – określenie standardu segregacji – różnicowanie opłat w zależności od spełnienia standardu segregacji (a nie zadeklarowania) przez właścicieli nieruchomości – kontrole domowych kotłowni Wykorzystanie wartości segregowanych odpadów opakowaniowych do obniżenia kosztów funkcjonowania systemu Stworzenie Gminnego lub Międzygminnego Centrum Recyklingu (w formule obowiązkowych punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych – art. 3 ust. 2 pkt. 6 ustawy o utrzymaniu...)

5 Wybór metody naliczania opłat Za odpady płacą gminie nie mieszkańcy tylko właściciele nieruchomości (definicja: art. 2 ust. 1 pkt 4). Właściciele nieruchomości rozliczają się z mieszkańcami i przedsiębiorcami na dowolnych zasadach! Właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy Właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy art 6j i 6k liczba mieszkańców ilość zużytej wody powierzchnia lokalu od gospodarstwa domowego od pojemnika „Rada gminy, okre ś laj ą c stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, bierze pod uwag ę przypadki, w których wła ś ciciele nieruchomo ś ci wytwarzaj ą odpady nieregularnie, w szczególno ś ci to, ż e na niektórych nieruchomo ś ciach odpady komunalne powstaj ą sezonowo.” – art. 6k ust. 2 pkt 4 „Rada gminy okre ś li ni ż sze stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, je ż eli odpady komunalne s ą zbierane i odbierane w sposób selektywny.” – art. 6k ust. 3

6 Różnicowanie opłat ze względu na fakt i sposób ich segregowania Regulamin powinien określić standardy segregacji – odpady zmieszane – odpady segregowane – odpady segregowane z jednoczesnym przydomowym kompostowaniem Uchwała taryfowa powinna wyznaczyć wysokość opłat – stawkę podstawową 40 zł miesięcznie od osoby (standard odpadów zmieszanych) – stawki obniżone: 40% stawki podstawowej (odpady segregowane) 16% stawki podstawowej (odpady segregowane z przydomowym kompostowaniem)

7 przydomowe kompostowniki Selektywna zbiórka musi zapewnić szybkie osiągnięcie wymogu redukcji składowania odpadów ulegających biodegradacji, a w perspektywie również wymogu odzysku surowców wtórnych. SYSTEM 3-POJEMNIKOWY frakcja bio (odpady z kuchni) frakcja (nie)higieniczna (odpady z łazienki) frakcja surowcowa (odpady pozostałe) biogazownia lub kompostownia paliwo alternatywne lub depolimeryzacja ręczne sortowanie i odzysk dyscyplina społeczna !!! Sposób prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów w gospodarstwach domowych

8 Dyscyplina społeczna segregacji Bodźce ekonomiczne – art. 6k ust. 3 nakazuje różnicować wysokość opłat w zależności od stopnia segregacji. Intensywna i rzeczowa kampania informacyjna – ludzie muszą nie tylko wiedzieć co maja robić, ale też rozumieć, po co to robić. Kontrola społeczna – uczciwy sąsiad najlepiej zmotywuje do zapłacenia i segregacji. Twarda egzekucja zasad zapisanych w regulaminie: – 3 inches – przezroczyste worki – zgniatanie opakowań – nie woźmy powietrza!!! – nalepki-ostrzeżenia – kategoryzowanie odpadów jako zmieszanych za najdrobniejsze uchybienia (i obciążanie finansowe jak za zmieszane) W wysokiej i średniej zabudowie sieć minisortowni osiedlowych jako opcja i potencjalny gwarant sukcesu

9 Komunalna spółdzielnia socjalna Może prowadzić sieć obowiązkowych punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych w tym przede wszystkim Gminne lub Międzygminne Centrum Recyklingu Zatrudnia ludzi zagrożonych wykluczeniem z rynku pracy – dotacje Funduszu Pracy na stworzenie wszystkich miejsc pracy – dotacje PFRONu do utrzymania niektórych miejsc pracy Rzetelnie wykona obowiązki gminy w zakresie art. 3b Może otrzymywać od gmin założycieli zlecenia typu „in house” Opinia prawna UZP w sprawie udzielania zamówień publicznych spółdzielniom socjalnym przez tworzące je jednostki samorządu terytorialnego (http://www.uzp.gov.pl/cmsws/page/?D;2178)

10 10 Zapraszamy do współpracy Instytut Czystych Technologii ul. Krakowiaków 68/70 lok. 19 02-255 Warszawa POLSKA tel.: 22 846 20 33 kom.: 505 811 303 fax: 22 207 24 97 e-mail: doradztwo@fict.pldoradztwo@fict.pl


Pobierz ppt "Model powiązania obniżonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z wynikiem segregacji."

Podobne prezentacje


Reklamy Google