Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Jerzy Braun Beata Gawrońska Kl. III D...bohaterski wskrzesza czas...

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Jerzy Braun Beata Gawrońska Kl. III D...bohaterski wskrzesza czas..."— Zapis prezentacji:

1 Jerzy Braun Beata Gawrońska Kl. III D...bohaterski wskrzesza czas...

2 JERZY BRAUN 1901 - 1975 Harcerz, poeta, filozof, publicysta, działacz katolicki, działacz katolicki, polityk, mąż stanu. polityk, mąż stanu.

3 Urodzony w D ą browie Tarnowskiej Lata młodzieńcze spędził w Tarnowie, gdzie ukończył II Gimnazjum im. Jana Hetmana Tarnowskiego

4 Wraz z braćmi oraz matką zaangażował się bardzo mocno w rozwój tarnowskiego ruchu harcerskiego, który przyciągał najwartościowsze, poszukujące idei jednostki. Drużynowy, harcmistrz, komendant Hufca Harcerzy w Tarnowie, wychowawca młodzieży, autor wielu harcerskich pieśni, wśród nich chyba najpiękniejszej :

5 Płonie Ognisko Płonie Ognisko 1. Płonie ognisko i szumią knieje, Drużynowy jest wśród nas. Opowiada starodawne dzieje, Bohaterski wskrzesza czas. O rycerstwie znad kresowych stanic, O obrońcach naszych polskich granic, A ponad nami wiatr szumi, wieje I dębowy huczy las. 2. Już do odwrotu głos trąbki wzywa, Alarmując ze wszech stron. Wstaje wiara w ordynku szczęśliwa, Serca biją w zgodny ton. Każda twarz się uniesieniem płoni, Każdy laskę krzepko dzierży w dłoni, A z młodzieńczej się piersi wyrywa Pieśń potężna, pieśń jak dzwon.

6 Okres międzywojenny W życiu Jerzego Brauna to przede wszystkim studia polonistyczne na Uniwersytecie Jagiellońskim, udział w wojnie w 1920 r.,

7 1924 Poślubia studentkę chemii UJ – Annę Wachal, nieodłączną towarzyszkę jego życia.

8 Bogata twórczość literacka (zbiory poezji, dramaty, powieści, scenariusze filmowe), szeroka działalność publicystyczno - wydawnicza i szczera, autentyczna fascynacja filozofią, czego efektem będzie:

9 Ukończenie z tytułem magistra studiów filozoficznych na KUL w 1948 r.

10 Po długotrwałym śledztwie i 250 przesłuchaniach zostaje skazany na dożywocie; w więzieniach na Mokotowie, w Rawiczu, we Wronkach tworzy, prowadzi dla współwięźniów wykłady z historii, literatury i filozofii;

11 Po wojnie Jerzy Braun podzieli ł tragiczny los wielu polskich patriotów, których ż ycie i dzia ł alno ść w ł adze komunistyczne chcia ł y wszelkimi sposobami wymaza ć z pami ę ci narodowej

12 1948-1956 Te lata Jerzy Braun sp ę dzi ł w wi ę zieniu, w jednej celi ze zbrodniarzami hitlerowskimi, oskar ż ony o zdrad ę narodu polskiego.

13 Mimo utraty zdrowia zaangażował się bardzo mocno w przygotowania Soboru Watykańskiego II, działalność Klubu Inteligencji Katolickiej, ruch ekumeniczny, współpracując ściśle z Prymasem Stefanem Wyszyńskim i członkami Episkopatu.

14 Henryka Braun – Matka Jerzego

15 Henryka Braun (1871-1954) Jedna z czterech córek Konstantego Millera, lekarza, kompozytora. Urodziła się w Odessie, zmarła w Częstochowie. Sama także komponowała, śpiewała; ukończyła moskiewskie konserwatorium muzyczne. Władała kilkoma językami – rosyjskim, niemieckim, francuskim, angielskim i włoskim. Aktywnie działała w Towarzystwie Szkół Ludowych, Lidze Kobiet i harcerstwie. Była komendantką Hufca Żeńskiego w Tarnowie, kierowała Chorągwią Krakowską, członkini Naczelnej Rady Harcerskiej – za działalność harcerską odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi. Jerzy nazywał ją swoją najwierniejszą Muzą.

16 Karol Braun – ojciec Jerzego

17 Karol Braun (1868-1935) Urodził się w Tarnowie. Był absolwentem Wydziału Prawnego na Uniwersytecie Lwowskim, notariusz. Pełen pasji i entuzjazmu społecznik – działacz Polskiego Towarzystwa Gimnastycznego Sokół. Spoczywa na cmentarzu w Wieliczce.

18 Jadwiga Domańska – siostra Jerzego

19 Jadwiga Domańska z domu Braun (1907-1996) Urodziła się w Dąbrowie Tarnowskiej. Po wybuchu wojny została kurierką Związku Walki Zbrojnej. Świetny reżyser i organizator. Po wojnie osiadła w Londynie, a następnie wyjechała z rodziną do Kanady. Za wieloletnią działalność i upór w realizacji zamierzeń artystycznych i patriotycznych odznaczona Krzyżem Oficerskim i Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski

20 Kazimierz Braun – brat Jerzego

21 Kazimierz Braun (1899-1920) Urodził się w Dąbrowie Tarnowskiej. Za udział w walce o Lwów w 1918 r. otrzymał Krzyż Obrony Lwowa. Wybrał karierę lotnika, która nie trwała długo – zginął w czasie lotu ćwiczebnego dwa dni przed świętami Bożego Narodzenia. Pośmiertnie odznaczony Krzyżem Kawalerskim Virtuti Militari i Krzyżem Niepodległości.

22 Juliusz Braun – brat Jerzego

23 Juliusz Braun (1904-1990) Urodził się w Dąbrowie Tarnowskiej. Absolwent prawa UJ. Autor ponad 200 prac naukowych, dzięki którym doktoryzował się, habilitował i uzyskał tytuł profesora. Wybitny działacz PTTK. Uhonorowany wieloma odznaczeniami m.in. Złotym Krzyżem Zasługi.

24 Został pochowany na Cmentarzu Powąskowskim

25 Twórczość Jerzego Brauna jest nieśmiertelna, ponieważ na zawsze pozostanie w naszych sercach.


Pobierz ppt "Jerzy Braun Beata Gawrońska Kl. III D...bohaterski wskrzesza czas..."

Podobne prezentacje


Reklamy Google