Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

III Porządki uczelnia: PJWSTK przedmiot: Matematyka Dyskretna 1 wykładowca: dr Magdalena Kacprzak data: kwiecień 2009 Materiały pomocnicze do wykładu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "III Porządki uczelnia: PJWSTK przedmiot: Matematyka Dyskretna 1 wykładowca: dr Magdalena Kacprzak data: kwiecień 2009 Materiały pomocnicze do wykładu."— Zapis prezentacji:

1 III Porządki uczelnia: PJWSTK przedmiot: Matematyka Dyskretna 1 wykładowca: dr Magdalena Kacprzak data: kwiecień 2009 Materiały pomocnicze do wykładu

2 Relacje porządkujące

3 Przykład: marynarka wojenna komandor admirał kapitan marynarki porucznik marynarki chorąży bosmanmat marynarz

4 Przykład: marynarka wojenna komandoradmirał kapitan marynarkiporucznik marynarki chorążybosmanmatmarynarz

5 Przykład: marynarka wojenna admirał, komandor, kapitan marynarki, porucznik marynarki, chorąży sztabowy, bosman, mat, marynarz

6 Przykład: wojska lądowe kapral plutonowy sierżant porucznik major pułkownik generał

7 Przykład: wojska lądowe kapralplutonowysierżantporucznik majorpułkownikgenerał

8 Przykład: wojska lądowe generał, pułkownik, major, porucznik, chorąży, sierżant, plutonowy, kapral

9 Przykład: PJWSTK - struktura Rektor Prorektor ds. ogólnych Prorektor ds. studenckich Dziekan Wydziału Informatyki Dziekan Wydziału Sztuki Nowych Mediów Prodziekan Wydziału Informatyki

10 Przykład: PJWSTK - struktura Rektor Prorektor ds. studenckich Prorektor ds. ogólnych Dziekan Wydziału Informatyki Dziekan Wydziału Sztuki Nowych Mediów Prodziekan Wydziału Informatyki

11 Przykład Zbiór: {11,12,13,10} Relacja: Graf:

12 Przykład Zbiór: {10,11,12,13} Relacja: Graf:

13 Przykład Zbiór: {2,4,6,8} Relacja: | (podzielności) Graf:

14 Przykład Zbiór: {2,4,6,8} Relacja: | (podzielności) Graf:

15 Przykład Zbiór: {1,2,5,10} Relacja: | (podzielności) Graf:

16 Przykład Zbiór: {1,2,5,10} Relacja: | (podzielności) Graf:

17 Przykład Zbiór: P(X), gdzie X={1,2}, P(X)=???? Relacja: Graf:

18 Przykład Zbiór: P(X), gdzie X={1,2}, P(X)={, {1},{2},{1,2}} Relacja: Graf:

19 Przykład Zbiór: P(X), gdzie X={1,2}, P(X)={, {1},{2},{1,2}} Relacja: Graf: {1} {1,2} {2}

20 Definicja Relację binarną r w zbiorze X nazywamy relacją porządku częściowego lub krótko relacją porządku wtedy i tylko wtedy, gdy jest ona zwrotna, antysymetryczna i przechodnia, tzn. dla wszystkich x, y, z X, 1. (x,x) r, 2. jeśli (x,y) r i (y,x) r, to x = y, 3. jeśli (x,y) r i (y,z) r, to (x,z) r.

21 Relacja: zwrotna, antysymetryczna, przechodnia R = R = | R =

22 Diagramy Hassego

23 Przykład Zbiór: {1,2,5,10} Relacja: | (podzielności) Graf:

24 Przykład Zbiór: {1,2,5,10} Relacja: | (podzielności) Graf:

25 Przykład Zbiór: {1,2,5,10} Relacja: | (podzielności) Graf: Diagram Hassego

26 Definicja Diagramem Hassego relacji porządku r w zbiorze X nazywamy graf niezorientowany G=(X,E), którego zbiorem wierzchołków jest zbiór X, a krawędzie są określone następująco (x,y)E wttw (x,y)r i nie istnieje zX, że zx, zy i (x,z)r i (z,y)r

27 Elementy wyróżnione

28 Definicja Element x 0 nazywamy maksymalnym w zbiorze uporządkowanym (X,r) wtedy i tylko wtedy, gdy nie istnieje yX taki, że x 0 y i (x 0,y) r.

29 Definicja Element x 0 nazywamy minimalnym w zbiorze uporządkowanym (X,r) wtedy i tylko wtedy, gdy nie istnieje yX taki, że x 0 y i (y,x 0 ) r.

30 Definicja Element x 0 nazywamy najmniejszym w zbiorze uporządkowanym (X,r) wtedy i tylko wtedy, gdy dla każdego yX, (x 0,y)r.

31 Definicja Element x 0 nazywamy największym w zbiorze uporządkowanym (X,r) wtedy i tylko wtedy, gdy dla wszystkich yX, (y,x 0 )r.

32 Przykład Zbiór: {2,4,6,8,10,12,16} Relacja: | (podzielności) Diagram Hassego:

33 Przykład Zbiór: {2,4,6,8,10,12,16} Relacja: | (podzielności) Diagram Hassego: Elementy maksymalne Element minimalny i najmniejszy

34 Przykład Zbiór: {4,6,8,12,16,48} Relacja: | (podzielności) Diagram Hassego:

35 Przykład Zbiór: {4,6,8,12,16,48} Relacja: | (podzielności) Diagram Hassego: Element maksymalny i największy Elementy minimalne

36 Przykład Zbiór: {1,2,5,10} Relacja: | (podzielności) Diagram Hassego:

37 Przykład Zbiór: {1,2,5,10} Relacja: | (podzielności) Diagram Hassego: Element maksymalny i największy Element minimalny i najmniejszy

38 Przykład Zbiór: {4,8,16} Relacja: | (podzielności) Diagram Hassego:

39 Przykład Zbiór: {4,8,16} Relacja: | (podzielności) Diagram Hassego: Element maksymalny i największy Element minimalny i najmniejszy

40 Przykład: PJWSTK - struktura Rektor Prorektor ds. studenckich Prorektor ds. ogólnych Dziekan Wydziału Informatyki Dziekan Wydziału Sztuki Nowych Mediów Prodziekan Wydziału Informatyki

41 Przykład: PJWSTK - struktura Rektor Prorektor ds. studenckich Prorektor ds. ogólnych Dziekan Wydziału Informatyki Dziekan Wydziału Sztuki Nowych Mediów Prodziekan Wydziału Informatyki Element największy i maksymalny Elementy minimalne

42 Przykład: PJWSTK - struktura Rektor Prorektor ds. ogólnych Prorektor ds. studenckich Dziekan Wydziału Informatyki Dziekan Wydziału Sztuki Nowych Mediów Prodziekan Wydziału Informatyki Elementy nieporównywalne

43 Ograniczenia i kresy zbiorów

44 Definicja Niech r będzie relacją porządku w X oraz niech A będzie podzbiorem X. Ograniczeniem górnym zbioru A w X nazywamy element x 0X, taki, że (a,x 0 )r dla wszystkich aA.

45 Definicja Ograniczeniem dolnym zbioru A w X nazywamy element x 1X taki, że (x 1,a)r dla wszystkich aA.

46 Przykład Zbiór: {2,4,6,8,10,12,16} Relacja: | (podzielności) Diagram Hassego: Rozważmy zbiór {2,6}

47 Przykład Zbiór: {2,4,6,8,10,12,16} Relacja: | (podzielności) Diagram Hassego: Ograniczenie dolne zbioru {2,6} Ograniczenia górne zbioru {2,6}

48 Przykład Zbiór: {2,4,6,8,10,12,16} Relacja: | (podzielności) Diagram Hassego: Rozważmy zbiór {2,4}

49 Przykład Zbiór: {2,4,6,8,10,12,16} Relacja: | (podzielności) Diagram Hassego: Ograniczenie dolne zbioru {2,4} Ograniczenia górne zbioru {2,4}

50 Uwaga Podzbiór zbioru uporządkowanego może mieć wiele różnych ograniczeń górnych i wiele różnych ograniczeń dolnych. Ograniczenia dolne i ograniczenia górne danego zbioru A mogą, ale nie muszą, należeć do zbioru A.

51 Definicja Kresem górnym (supremum) zbioru A, podzbioru zbioru uporządkowanego (X,r) nazywamy najmniejsze ograniczenie górne zbioru A, oznaczone przez sup A, tzn. x 0 = sup A wttw 1. (a,x 0 )r dla każdego aA, 2. jeśli b jest ograniczeniem górnym zbioru A, to (x 0,b)r.

52 Definicja Kresem dolnym (infimum) podzbioru A zbioru uporządkowanego (X,r) nazywamy największe ograniczenie dolne zbioru A oznaczone przez inf A, tzn. x 1 = inf A wttw 1. (x 1,a)r dla każdego a A, 2. jeśli b jest ograniczeniem dolnym zbioru A, to (b,x 1 )r.

53 Przykład Zbiór: {2,4,6,8,10,12,16} Relacja: | (podzielności) Diagram Hassego:

54 Przykład Zbiór: {2,4,6,8,10,12,16} Relacja: | (podzielności) Diagram Hassego: inf{2,4}=2 sup{2,4}=4

55 Przykład Zbiór: {1,2,5,10} Relacja: | (podzielności) Diagram Hassego:

56 Przykład Zbiór: {1,2,5,10} Relacja: | (podzielności) Diagram Hassego: inf{2,5}=1 sup{2,5}=10

57 Krata

58 Definicja Zbiór uporządkowany, w którym dla dowolnych dwóch elementów istnieje kres górny i kres dolny nazywamy kratą

59 Przykład Zbiór: {2,4,6,8} Relacja: | (podzielności) Diagram Hassego To nie jest krata!

60 Przykład Zbiór: {2,4,6,18,24,72} Relacja: | (podzielności) Diagram Hassego To jest krata! 18 72

61 Porządek liniowy i dobry porządek

62 Definicja Relację binarną r w zbiorze X nazywamy porządkiem liniowym wtedy i tylko wtedy, gdy 1. r jest relacją porządku częściowego, 2. r jest relacją spójną, tzn. dla dowolnych x,yX (x,y)r lub (y,x)r lub x = y.

63 Lemat Niech (X,r) będzie zbiorem liniowo uporządkowanym, wtedy 1. jeśli w X istnieje element maksymalny, to jest on elementem największym, 2. jeśli w X istnieje element minimalny, to jest on elementem najmniejszym.

64 Przykład Zbiór: {14,11,12,13,10} Relacja:

65 Przykład: kapralplutonowysierżantporucznik majorpułkownikgenerał

66 Definicja Relacją binarną w X nazywamy dobrym porządkiem wtedy i tylko wtedy, gdy jest to porządek liniowy i dobrze ufundowany, tzn. każdy niepusty podzbiór zbioru X ma element pierwszy.

67 Przykład Zbiór {4,5,6,7} z relacją jest dobrym porządkiem. Zbiór (4,7) z relacją NIE jest dobrym porządkiem.

68 Szczególne porządki

69 Porządek produktowy Niech (U 1,r 1 ), (U 2,r 2 ),..., (U k,r k ) będą zbiorami częściowo uporządkowanymi. Porządkiem produktowym zdefiniowanym w zbiorze U 1 ×U 2 ×... × U k nazywamy relację r taką że (x 1,x 2,..., x k ) r (x 1,x 2,..., x k ) wttw, gdy (x 1,x 1 ) r 1, (x 2,x 2 ) r 2,......, (x k,x k ) r k.

70 Porządek produktowy (1,1) (5,7) (3,2) (1,5) (2,3) Rozważmy zbiory (U 1,, r 1 ), (U 2,, r 2 ), gdzie U 1 =U 2 ={1,2,3,5,7} oraz r 1 = r 2 =.

71 Porządek produktowy (1,1) (5,7) (3,2)(1,5)(2,3)

72 Niech (U 1,r 1 ), (U 2,r 2 ),..., (U k,r k ) będą zbiorami częściowo uporządkowanymi. Porządkiem słownikowym zdefiniowanym w zbiorze U 1 ×U 2 ×... × U k nazywamy relację r taką że (x 1,x 2,..., x k ) r (y 1,y 2,...,y k ) wttw, gdy x i =y i dla każdego i=1,...,k lub istnieje m (1 m k) takie, że x m y m i (x m,y m ) r k i dla każdego i=1,...,k-1, x i = y i. Porządek słownikowy

73

74 Porządek słownikowy

75 Porządek leksykograficzny Niech będzie ustalonym alfabetem uporządkowanym liniowo przez relację r. W zbiorze * definiujemy relację r L, porządku leksykograficznego, następująco (x 1,x 2,...x n ) r L (y 1,y 2,...y m ) wttw albo n m i dla wszystkich 0 { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.pl/58506/1/slides/slide_74.jpg", "name": "Porządek leksykograficzny Niech będzie ustalonym alfabetem uporządkowanym liniowo przez relację r.", "description": "W zbiorze * definiujemy relację r L, porządku leksykograficznego, następująco (x 1,x 2,...x n ) r L (y 1,y 2,...y m ) wttw albo n m i dla wszystkich 0

76 ab b babb aac abc Porządek leksykograficzny

77 abcbbabbaacab Porządek leksykograficzny

78 komandor admirał kapitan bosman mat marynarz Porządek leksykograficzny

79 komandor admirałkapitanbosman matmarynarz

80 Porządek standardowy Niech będzie ustalonym alfabetem uporządkowanym liniowo przez relację r. W zbiorze * definiujemy relację r*, porządku standardowego, następująco (x 1,x 2,...x n ) r* (y 1,y 2,...y m ) wttw albo n m albo n=m i (x 1,x 2,...x n ) r n (y 1,y 2,...y n ), gdzie r n jest porządkiem słownikowym w n.

81 Porządek standardowy ab b babb aac abc

82 Porządek standardowy aacabcbabbbab

83 Porządek standardowy komandor admirał kapitan bosman mat marynarz

84 Porządek standardowy kapitan matadmirałbosman marynarzkomandor


Pobierz ppt "III Porządki uczelnia: PJWSTK przedmiot: Matematyka Dyskretna 1 wykładowca: dr Magdalena Kacprzak data: kwiecień 2009 Materiały pomocnicze do wykładu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google