Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

IV Spotkanie Grupy Wymiany Doświadczeń Polkowice, 4-5 czerwca 2012 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "IV Spotkanie Grupy Wymiany Doświadczeń Polkowice, 4-5 czerwca 2012 r."— Zapis prezentacji:

1 IV Spotkanie Grupy Wymiany Doświadczeń Polkowice, 4-5 czerwca 2012 r.

2 Polityka oświatowa – cel czy narzędzie samorządu Teza: oświata nie jest ostatecznym celem, jest również środkiem do spełniania przez samorząd takich zadań do których jest przede wszystkim powołany. Szersze spojrzenie na problematykę edukacji jako stymulatora pozytywnych przemian w środowisku lokalnym jest warunkiem wykorzystania tego narzędzia w zarządzaniu gminą, powiatem, województwem.

3 Znaczenie oświaty dla społeczności lokalnej Oświata nie jest tylko obowiązkiem i jedną z usług, jest istotnym warunkiem rozwoju Działania samorządu nie mogą dotyczyć samej sprawności obsługi zadań oświatowych, ale całokształtu działań na rzecz podniesienia poziomu wykształcenia społeczności lokalnej

4 W Polsce uczy się ponad 62 proc. osób w wieku 20-24 lat - najwięcej wśród wszystkich krajów rozwiniętych

5 Zmiany w poziomie kształcenia młodzieży w Polsce W roku akademickim 2010/2011 w 460 uczelniach kształciło się 1 841,3 tys. osób ( w roku akad. 1990/91 – około 400 tys.) Współczynnik skolaryzacji wzrósł z 12,9% do 53,8% Udział osób z wykształceniem wyższym w grupie >13 roku życia wzrósł z 9,9% w 2002 r. do 17,5% w 2011 r. Zarejestrowani bezrobotni z wyższym wykształceniem 4% w 2002 r. i 11,4% w 2011 r.

6 Strategia EUROPA 2020 – Komisji Europejskiej działanie Mobilna młodzież- cele Ograniczenie przedwczesnego kończenia edukacji do 10% (Polska – 5,4% w 2010) Osiągnięcie wyższego wykształcenia przez co najmniej 40% osób młodych (Polska 35% w 2010 r.)

7 Stopa bezrobocia młodzieży w Polsce na tle Unii Europejskiej (do 25 lat) Średnia stopa bezrobocia w UE - 22,1% Stopa bezrobocia w Polsce – 27,7% Za nami: Irlandia(29%), Łotwa(30%), Portugalia(30,8%), Włochy(31%), Litwa(31%), Słowacja(35,6%), Grecja(47,2%), Hiszpania(48,7%) Najmniej: Niemcy(7,8%), Austria(8,2%),Holandia (8,6%)

8 Główne powody bezrobocia wśród młodzieży Brak doświadczenia zawodowego Niedopasowanie kwalifikacji do potrzeb rynku pracy Niewystarczająca liczba ofert pracy (kryzys)

9 Czego nie wiemy o rynku pracy w Polsce? Dostępne dane statystyczne nie pozwalają dokładnie stwierdzić, w jakich zawodach młodzież kształci się nadmiernie, a w jakich niedostatecznie. Nie ma dobrych danych o strukturze kwalifikacyjnej wolnych miejsc pracy, ani profesjonalnych prognoz popytu na pracę. Nie prowadzi się ocen rezultatów kształcenia zawodowego.

10 Rekomendacja 1 (Obserwatorium Rynku Pracy i Edukacji – wynik konsultacji) Organizacja egzaminów zawodowych: 1. dane o egzaminach winny obejmować pełny obraz, czyli wskaźnik absencji przy podejściu do egzaminu; wsk. zdawalności. 2. Egzamin obowiązkowy dla wszystkich 3. Zachęcanie uczniów przez nauczycieli 4. Uczulanie pracodawców o wadze zdania egzaminu przy ocenie kandydata do pracy

11 Rekomendacja 2 (Obserwatorium Rynku Pracy i Edukacji – wynik konsultacji) Nauczyciele szkół zawodowych: 1. Obowiązek weryfikacji wiedzy zawodowej nauczycieli 2. Nauczyciele z uprawnieniami egzaminatora 3. Kierunki szkoleń w oparciu o potrzeby 4. Nauczyciele zawodu winni odbywać praktyki u pracodawców

12 Rekomendacja 3 (Obserwatorium Rynku Pracy i Edukacji – wynik konsultacji) Poradnictwo zawodowe dla uczniów 1. Zbudować system poradnictwa opartego o standardy 2. Zajęcia z doradztwa dla wszystkich (g.wych..) 3. Współpraca PUP ze szkołami 4. Przed przekwalifikowaniem zawodowym - doradztwo

13 Rekomendacja 4 (Obserwatorium Rynku Pracy i Edukacji – wynik konsultacji) Rozpowszechnianie informacji 1. Publikacja informatorów dla ucznia i rodzica 2. Informatory dla pracodawców 3. Mundiale zawodów 4. Otwieranie nowych kierunków kształćenia w oparciu o badania (m.in.. losów absolwentów)

14 Rekomendacja 5 (Obserwatorium Rynku Pracy i Edukacji – wynik konsultacji) Organizacja praktycznej nauki zawodu 1. Wypracowanie formuły współpracy szkoły z pracodawcami 2. Zwiększenie zaangażowania pracodawców 3. Udział pracodawców w radach szkół 4. Korzystanie z usług praktyków w nauczaniu zawodu ( np.. przekazał firmę dzieciom i do wykorzystania)

15 Wyniki badań pracodawców w ramach Obserwatorium Rynku Pracy i Edukacji

16 Badania pracodawców – administracja (jakich pracowników brakuje - 43) Pracownik wydziału architektury i budownictwa12,33% Pracownik ds. ochrony środowiska12,33% Specjalista ds. zamówień publicznych12,33% Pracownik ds. inwestycji12,33% Budowlaniec12,33% Zootechnik12,33% Pracownik wydziału budownictwa12,33% Kierownik WSC12,33% Pracownik ds. ochrony środowiska24,65% Specjalistów w zakresie pielęgniarstwa, geriatrii, opieki długoterminowej,2558,14% Kucharz24,65% Pracownik biurowy12,33% Pracownik działu podatków12,33% Archiwista12,33% Rolnik12,33% Księgowy12,33% Informatyk12,33%

17 Badania pracodawców – administracja (z czego wynika brak pracowników) 1.Brak osób z odpowiednimi kwalifikacjami3458,62% 2.Brak motywacji do pracy58,62% 3. Emigracje za granicę35,17% 4. Niewłaściwy wiek kandydatów00,00% 5. Niewłaściwie cechy charakteru/osobowości1729,31% 6. Zbyt duże oczekiwania w stosunku do płacy1322,41% 7. Inne1932,76%

18 Badania pracodawców – oświata (czy brakuje nauczycieli ) Tak216,56% Nie29993,44%

19 Badania pracodawców – oświata (czy zamierzają zatrudniać 2012-2016) Tak257,81% Nie20162,81% Nie wiem, trudno powiedzieć9429,38%

20 Badania pracodawców – oświata (zatrudnienie 2012-2016– najczęściej) Nauczyciel języka angielskiego34,76% Przedszkolanka46,35% Teleinformatyka46,35% Nauczyciel przedmiotów budowlanych69,52% Pedagog przedszkolny812,70% Nauczyciel wczesnoszkolny914,29% Nauczyciel przedmiotów elektronicznych1015,87%

21 Badania pracodawców – oświata (zwolnienia 2012-2016; najczęściej)) Nauczyciel ekonomii46,15% Nauczanie wczesnoszkolne23,08% Nauczyciel geografii23,08% Nauczyciel języka angielskiego23,08% Nauczanie początkowe46,15% Nauczyciel chemii, bilogii46,15% Nauczanie zintegrowane57,69% Nauczyciel historii57,69% Nauczyciel matematyki1015,38% Nauczyciel przedmiotów ogólnokształcących2233,85%

22 Rynek pracy nauczycieli 2012 - 2016 Planowane zatrudnianie i zwalnianie bilansuje się i stanowi około 150 etatów (średnio 30/rok) Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w zawodach pedagogicznych (445) ; PUP - 272 UP NS – 173 Liczba ofert pracy I-X.2011 około 30 Liczba absolwentów samej PWSzZ w kierunkach pedagogicznych 2011 r. – 347; w 2012 – 441 ( łącznie studiuje – 1424 osób)

23 Dziękuję za uwagę Zbigniew Czepelak Tel.: 600 401 454 E-mail: trdd@op.pltrdd@op.pl Dziękuję za uwagę Zbigniew Czepelak Tel.: 600 401 454 E-mail: trdd@op.pltrdd@op.pl


Pobierz ppt "IV Spotkanie Grupy Wymiany Doświadczeń Polkowice, 4-5 czerwca 2012 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google