Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Technologia Informacyjna w Budownictwie Prezentacja oprogramowania firmy OST serwis.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Technologia Informacyjna w Budownictwie Prezentacja oprogramowania firmy OST serwis."— Zapis prezentacji:

1 Technologia Informacyjna w Budownictwie Prezentacja oprogramowania firmy OST serwis

2 Wiedza i doświadczenie OST serwis specjalizuje się we wdrażaniu systemów zarządzania projektami. Wdrażamy oprogramowanie i procedury zarządzania przedsięwzięciem, kontrolingu kontraktów oraz zarządzania dokumentami i ich obiegiem bazując na oprogramowaniu ASTA Powerproject (Teamplan) i oprogramowaniu własnym. OST serwis specjalizuje się we wdrażaniu systemów zarządzania projektami. Wdrażamy oprogramowanie i procedury zarządzania przedsięwzięciem, kontrolingu kontraktów oraz zarządzania dokumentami i ich obiegiem bazując na oprogramowaniu ASTA Powerproject (Teamplan) i oprogramowaniu własnym. Od siedmiu lat, korzystając z doświadczeń firm brytyjskich i niemieckich pracuje nad tworzeniem rozwiązań obejmujących wszystkie obszary związane z zarządzaniem projektem. Wiedza i zgromadzone doświadczenie pozwala firmie na realizację takich przedsięwzięć, jak system informatyczny wdrożony w firmie Energopol 7. Od siedmiu lat, korzystając z doświadczeń firm brytyjskich i niemieckich pracuje nad tworzeniem rozwiązań obejmujących wszystkie obszary związane z zarządzaniem projektem. Wiedza i zgromadzone doświadczenie pozwala firmie na realizację takich przedsięwzięć, jak system informatyczny wdrożony w firmie Energopol 7.system informatyczny wdrożony w firmie Energopol 7system informatyczny wdrożony w firmie Energopol 7

3 Jak wybrać najlepszą drogę ? Biorąc aktywny udział w pracach wielu firm budowlanych nad usprawnieniem procesu realizacji kontraktów firma OST serwis dostrzega powszechnie problemy, które w sposób istotny obniżają możliwą do osiągnięcia zyskowność. W Wiele z nich ma bezpośredni związek z organizacją samego przedsiębiorstwa i jego wewnętrznych procedur biznesowych. Na tym polu tkwi jeszcze ogromny, często nie dostrzegany, a powszechnie potencjał poprawy wyniku przedsiębiorstwa. Proponowane przez firmę rozwiązania aktywnie pomagają usunąć te problemy poprzez wdrożenie skutecznych procedur wspartych nowoczesnymi systemami informatycznymi, z których każdy element ma swoje miejsce w procesach oferowania, kontraktacji, przygotowania produkcji i controllingu kontraktów, a także ułatwia powstawanie i organizację dokumentów elektronicznych.

4 PowerProject Teamplan POWER PROJECT teamplan jest oprogramowaniem przeznaczonym dla wszystkich firm zorientowanych projektowo. Można skutecznie stosować go w: - budownictwie, - informatyce, - przemyśle, - energetyce, - bankowości oraz wszędzie tam, gdzie dotrzymanie terminów w ramach zadanych kosztów i zakresu projektu jest priorytetowe… POWER PROJECT teamplan jest oprogramowaniem przeznaczonym dla wszystkich firm zorientowanych projektowo. Można skutecznie stosować go w: - budownictwie, - informatyce, - przemyśle, - energetyce, - bankowości oraz wszędzie tam, gdzie dotrzymanie terminów w ramach zadanych kosztów i zakresu projektu jest priorytetowe…

5 POWER PROJECT 4.5 PROSTY W OBSŁUDZE - tworzenie zadań i zależności pomiędzy nimi przy użyciu myszki bezpośrednio na ekranie - standardowy interfejs użytkownika Windows PROSTY W OBSŁUDZE - tworzenie zadań i zależności pomiędzy nimi przy użyciu myszki bezpośrednio na ekranie - standardowy interfejs użytkownika Windows BOGATY W MOŻLIWOŚCI - indywidualne kalendarze zadań i zasobów - możliwość podziału jednego zadania na poszczególne fazy o różnej prezentacji graficznej BOGATY W MOŻLIWOŚCI - indywidualne kalendarze zadań i zasobów - możliwość podziału jednego zadania na poszczególne fazy o różnej prezentacji graficznej NIEPORÓWNYWALNY W PREZENTACJI - możliwość tworzenia wielostopniowych zestawień w celach porównawczych NIEPORÓWNYWALNY W PREZENTACJI - możliwość tworzenia wielostopniowych zestawień w celach porównawczych

6 ProjectCalc 1.0 ProjectCalc jest programem dodatkowym do programu PowerProject teamplan, umożliwiającym jego integrację z systemami kosztorysowymi oraz rozszerzającym jego funkcje w zakresie kalkulacji i rozliczania kosztów przedsięwzięcia inwestycyjnego.

7 NORMA - program kosztorysowy Norma jest programem do sporządzania kosztorysów szczegółowych robót budowlanych, ziemnych, instalacyjnych, drogowych, remontowych i innych w oparciu o katalogi KNR, KNNR, PKZ, własne, a także sporządzanych metodą uproszczoną, zgodną z rozporządzeniem MRRiB z dnia 26.09.2000 roku, w oparciu o wchodzące w skład pakietu ceny jednostkowe robót, stanowiące Załączniki nr 2 i 3 do tego rozporządzenia. Program do kosztorysowania NORMA został przetestowany i jest zalecany do stosowania przez Biuro Ekspertyz i Doradztwa Organizacyjno- Ekonomicznego Przemysłu Budowlanego "ORGBUD" Spółka z o.o. "Program zalecany i konsultowany w Ośrodku Norm i Cen Kosztorysowych Budownictwa w Olsztynie, Instytutu Gospodarki Mieszkaniowej w Warszawie."

8 EDBUD 3.0 Pakiet EDBUD 3.0 należy do najnowocześniejszych narzędzi wspomagających proces kosztorysowania, obmiarowania, przygotowywania dokumentacji technicznej, zarządzania dokumentami w firmie, prowadzenia bazy kontaktów. Doskonale nadaje się do sporządzania oferty przetargowej. Pakiet EDBUD 3.0 w obecnej chwili zawiera 9 programów. Pakiet EDBUD 3.0 należy do najnowocześniejszych narzędzi wspomagających proces kosztorysowania, obmiarowania, przygotowywania dokumentacji technicznej, zarządzania dokumentami w firmie, prowadzenia bazy kontaktów. Doskonale nadaje się do sporządzania oferty przetargowej. Pakiet EDBUD 3.0 w obecnej chwili zawiera 9 programów.

9 Przetarg Program przeznaczony jest dla urzędów gmin, przedsiębiorstw państwowych oraz wszystkich instytucji przeprowadzających przetargi zgodnie z Ustawą o Zamówieniach Publicznych. Pozwala na szybkie sporządzenie pełnej dokumentacji przetargowej dostosowanej do rodzaju przetargu z wykorzystaniem pomocy prawnej będącej integralną częścią programu. Program przeznaczony jest dla urzędów gmin, przedsiębiorstw państwowych oraz wszystkich instytucji przeprowadzających przetargi zgodnie z Ustawą o Zamówieniach Publicznych. Pozwala na szybkie sporządzenie pełnej dokumentacji przetargowej dostosowanej do rodzaju przetargu z wykorzystaniem pomocy prawnej będącej integralną częścią programu. Głównym zadaniem programu "Przetarg" jest ułatwienie wystawiania i zarządzania drukami ZP, SIWZ i innymi pismami oraz dokumentami wystawianymi podczas prowadzenia postępowania przetargowego. Utworzenie nowego przetargu może odbywać się w dwojaki sposób. Możliwe jest samodzielne określenie etapów postępowania przetargowego, utworzenia grup dokumentów według własnego planu. Następnie do każdej grupy dodajemy wybrane przez nas druki ZP i SIWZ. Drugim sposobem utworzenia przetargu jest skorzystanie z jednego z dostarczonych wraz z programem wzorców przetargów w którym określone są już wszystkie niezbędne dla danego trybu postępowania i wartości przetargu dokumenty i druki. Głównym zadaniem programu "Przetarg" jest ułatwienie wystawiania i zarządzania drukami ZP, SIWZ i innymi pismami oraz dokumentami wystawianymi podczas prowadzenia postępowania przetargowego. Utworzenie nowego przetargu może odbywać się w dwojaki sposób. Możliwe jest samodzielne określenie etapów postępowania przetargowego, utworzenia grup dokumentów według własnego planu. Następnie do każdej grupy dodajemy wybrane przez nas druki ZP i SIWZ. Drugim sposobem utworzenia przetargu jest skorzystanie z jednego z dostarczonych wraz z programem wzorców przetargów w którym określone są już wszystkie niezbędne dla danego trybu postępowania i wartości przetargu dokumenty i druki.

10 orgAnice Można nad tym zapanować! Jak to funkcjonuje? Bardzo prosto. orgAnice® przejmuje maksymalnie możliwą ilość standardowych czynności związanych z zarządzaniem dokumentami. Trzy kliknięcia myszą mogą wystarczyć, aby dokument znalazł się w systemie! Jak to funkcjonuje? Bardzo prosto. orgAnice® przejmuje maksymalnie możliwą ilość standardowych czynności związanych z zarządzaniem dokumentami. Trzy kliknięcia myszą mogą wystarczyć, aby dokument znalazł się w systemie! Chciałbym więcej. Powiedzmy terminarz. Nic prostszego. Wystarczy powiązać terminy i czynności z odpowiednimi adresami, a komputer przypomni Ci za pomocą sygnału dźwiękowego i wizualnego, że ofertę należy napisać dziś, a złożyć jutro. Chciałbym więcej. Powiedzmy terminarz. Nic prostszego. Wystarczy powiązać terminy i czynności z odpowiednimi adresami, a komputer przypomni Ci za pomocą sygnału dźwiękowego i wizualnego, że ofertę należy napisać dziś, a złożyć jutro. A co najważniejsze! Jeśli używasz MS Word do tworzenia dokumentów nie będziesz musiał zmieniać swoich przyzwyczajeń, ani uczyć się nowego edytora. orgAnice® aktywnie wspomaga edytor MS Word. Możesz wykorzystać swoje formularze i tabele. A co najważniejsze! Jeśli używasz MS Word do tworzenia dokumentów nie będziesz musiał zmieniać swoich przyzwyczajeń, ani uczyć się nowego edytora. orgAnice® aktywnie wspomaga edytor MS Word. Możesz wykorzystać swoje formularze i tabele.

11 Diagram modelu wdrożenia Centrala Firmy ProjectCalc 1.Import pozycji kosztorysu 2.Przyporządkowanie zadań 3.Raporty tabelaryczne Kalkulacja > harmonogram Teamplan 1.Harmonogram ofertowy 2.Harmonogram kontraktowy 3.Harmonogram dyrektywny 4.Harmonogram produkcyjny 5.Histogramy płynności finansowej 6.Histogramy użycia zasobów 7.Budżety w układzie zadaniowym 8.Kontrola postępu robót 9.Aktualizacje danych ProjectReporter 1.Raporty tabelaryczne harm. Rzeczowo-finansowy harm. zapotrzeb. na materiały Harm. zapotrzeb. na zasoby 2. Analizy planowano-wykonawcze 3. Bilanse projektów 4. Prognozy wyników 5. Analizy powykonawcze

12 Dane teleadresowe: E-mail: E-mail: Biuro: biuro@ostserwis.com.pl Serwis: serwis@ostserwis.com.pl Programiści programers@ostserwis.com.pl www, dtp: graficy@ostserwis.com.pl Biuro: biuro@ostserwis.com.pl Serwis: serwis@ostserwis.com.pl Programiści programers@ostserwis.com.pl www, dtp: graficy@ostserwis.com.pl biuro@ostserwis.com.pl serwis@ostserwis.com.pl programers@ostserwis.com.pl graficy@ostserwis.com.pl biuro@ostserwis.com.pl serwis@ostserwis.com.pl programers@ostserwis.com.pl graficy@ostserwis.com.pl Tel/Fax: Tel/Fax: telefon: 041 3416620 telefon: 041 3416621 telefon: 041 3416622 telefax: 041 3449595 telefon: 041 3416620 telefon: 041 3416621 telefon: 041 3416622 telefax: 041 3449595 Adres: Adres: Biuro handlowe: ul. Manifestu Lipcowego 15A 25-323 Kielce Siedziba firmy: ul. Turystyczna 117 26-050 Zagnańsk Regon: 290835814 NIP: 959-11-17-051


Pobierz ppt "Technologia Informacyjna w Budownictwie Prezentacja oprogramowania firmy OST serwis."

Podobne prezentacje


Reklamy Google