Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Laboratorium Elektroniki na Wydziale Fizyki PW

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Laboratorium Elektroniki na Wydziale Fizyki PW"— Zapis prezentacji:

1 1 Laboratorium Elektroniki na Wydziale Fizyki PW http://if.pw.edu.pl/~labe/

2 2 Laboratorium Elektroniki na Wydziale Fizyki PW http://if.pw.edu.pl/~labe/ Nasza działa działalność dydaktyczna dotyczy głównie przygotowania studentów do pracy eksperymentalnej, w której, w przyszłości, będą wykorzystywać nowoczesne narzędzia informatyczne współpracujące z systemami kontrolno-pomiarowymi wspomaganymi elektroniką. W związku z tym uważamy, że nasza działalność naukowo-badawcza powinna być ukierunkowana, przede wszystkim, na budowę i zastosowanie wirtualnych systemów pomiarowo-kontrolnych w pracach eksperymentalnych w dziedzinie fizyki. Tematyka prowadzonej przez nas działalności naukowej dotyczy opracowania nowych konstrukcji urządzeń wirtualnych i wirtualnych systemów pomiarowych, wspomagających badania naukowe i działalność dydaktyczną w fizyce oraz komputerowego modelowania urządzeń i systemów pomiarowych, stosowanych w badaniach fizycznych, a także opracowania wirtualnych eksperymentów w fizyce.

3 3 Laboratorium Elektroniki na Wydziale Fizyki PW http://if.pw.edu.pl/~labe/ Tematyka prowadzonej przez nas działalności naukowej dotyczy opracowania nowych konstrukcji urządzeń wirtualnych i wirtualnych systemów pomiarowych, wspomagających badania naukowe i działalność dydaktyczną w fizyce oraz komputerowego modelowania urządzeń i systemów pomiarowych, stosowanych w badaniach fizycznych, a także opracowania wirtualnych eksperymentów w fizyce. Komputerowe modelowanie urządzeń i systemów pomiarowych oraz ich zastosowanie w realnych systemach pomiarowych to aktualny i bardzo ważny kierunek rozwoju w dziedzinie metrologii. Nasza działalność naukowa uwzględnia ogólnie obserwowane tendencje w tej dziedzinie i jest ukierunkowana na zastosowanie nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) w badaniach w dziedzinie fizyki i w dydaktyce fizyki.

4 4 Laboratorium Elektroniki na Wydziale Fizyki PW http://if.pw.edu.pl/~labe/ W ramach projektu Pi of the Sky– http://grb.fuw.edu.pl/pi/index.html - współpracujemy z Instytutem Problemów Jądrowych i Centrum Fizyki Teoretycznej PAN. Pracownicy Laboratorium Elektroniki i współpracujący z nimi studenci są odpowiedzialni, w ramach projektu, za realizację kluczowych zadań, związanych bezpośrednio ze sterowaniem na odległość aparaturą pomiarową, przeznaczoną do obserwacji nieba w celu poszukiwania błysków gamma. Obecnie, wspomniana aparatura jest zainstalowana w Las Campanas Observatory (Chile) obok renomowanych obserwatoriów zagranicznych. http://grb.fuw.edu.pl/pi/index.html Współpraca naukowo-badawcza z krajowymi ośrodkami naukowo- badawczymi

5 5 Laboratorium Elektroniki na Wydziale Fizyki PW http://if.pw.edu.pl/~labe/

6 6 Laboratorium Elektroniki na Wydziale Fizyki PW http://if.pw.edu.pl/~labe/

7 7 Laboratorium Elektroniki na Wydziale Fizyki PW http://if.pw.edu.pl/~labe/ 1.Poszukiwanie koincydencji wielkich pęków atmosferycznych ze zjawiskami astrofizycznymi metodami optycznymi. 2. Opracowanie systemu planowania i kontroli obserwacji optycznej eksperymentu Pi of the Sky. 3.Stanowisko do badań moessbauerowskich ze zdalny zbieraniem danych - praca obroniona Opiekun: dr inż. Wiesław Tłaczała Tematy prac dyplomowych aktualnie realizowanych w Laboratorium Elektroniki

8 8 Laboratorium Elektroniki na Wydziale Fizyki PW http://if.pw.edu.pl/~labe/ Aktualnie współpracujemy z University of Patras (Grecja), Valahia University Targoviste (Rumunia), Babes-Bolyai University Cluj (Rumunia), University Yoensuu (Finlandia) oraz trzema centrami szkolenia nauczycieli w Hiszpanii (Gijon, Valladolid i Zaragoza) i jednym krajowym w Bielsku Białej. W ramach tej współpracy uczestniczymy w realizacji projektu VIRTUAL COMMUNITY COLLABORATING SPACE FOR SCIENCE EDUCATION – VccSSe, którego celem jest zbudowanie wirtualnego laboratorium o zasięgu europejskim umożliwiającego nauczanie na odległość fizyki, chemii i matematyki. W ramach projektu VccSSe Laboratorium Elektroniki jest odpowiedzialne za opracowanie Wirtualnego laboratorium fizyki na bazie środowiska programistycznego LabVIEW. Projekt VccSSe jest realizowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Sokrates. Współpraca międzynarodowa w ramach projektu VccSSe

9 9 Laboratorium Elektroniki na Wydziale Fizyki PW http://if.pw.edu.pl/~labe/

10 10 Laboratorium Elektroniki na Wydziale Fizyki PW http://if.pw.edu.pl/~labe/ Współpraca międzywydziałowa na PW Uczestniczymy wspólnie z Wydziałem Elektrycznym PW i Ośrodkiem Kształcenia na Odległość PW – OKNO, w projekcie o zasięgu krajowym, którego celem jest Opracowanie programów nauczania do kształcenia na odległość na kierunku studiów wyższych – INFORMATYKA. Projekt jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego z programu Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006. Do realizacji projektu powołano partnerstwo czterech czołowych polskich uczelni - Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Politechniki Poznańskiej i Politechniki Warszawskiej. W ramach tego projektu realizujemy część zadań, których celem jest budowa Wirtualnego Laboratorium umożliwiającego nauczanie na odległość podstaw elektroniki i wybranych zagadnień dotyczących systemów kontrolno-pomiarowych wspomaganych komputerowo.

11 11 Laboratorium Elektroniki na Wydziale Fizyki PW http://if.pw.edu.pl/~labe/

12 12 Laboratorium Elektroniki na Wydziale Fizyki PW http://if.pw.edu.pl/~labe/ Współpraca w ramach Wydziału Fizyki Politechniki Warszawskiej Jesteśmy zaangażowani we współpracę z innymi laboratoriami naukowymi i dydaktycznymi funkcjonującymi na Wydziale Fizyki PW. W ubiegłym roku w ramach pracy dyplomowej został opracowany dla Pracowni Mössbauerowskiej nowy system sterowania i akwizycji danych wykorzystujący środowisko LabVIEW. Z kolei w Centralnym Laboratorium Fizycznym zaangażowaliśmy się w budowę wirtualnych systemów pomiarowych wykorzystywanych w realnych eksperymentach fizycznych. W tym miejscu warto zauważyć, że Pracownia Fizyki Jądrowej CLF w obecnym kształcie powstała w całości, od projektu do realizacji, dzięki zaangażowaniu pracowników Laboratorium Elektroniki i współpracujących z nimi studentów.

13 13 Laboratorium Elektroniki na Wydziale Fizyki PW http://if.pw.edu.pl/~labe/ Pracownia Fizyki Jądrowej na WF PW

14 14 Laboratorium Elektroniki na Wydziale Fizyki PW http://if.pw.edu.pl/~labe/ Urządzenia wirtualne wspomagające eksperymenty fizyczne w Centralnym Laboratorium Fizycznym Dzięki zaangażowaniu pracowników Laboratorium Elektroniki i współpracujących z nimi studentów wiele stanowisk pomiarowych w Centralnym Laboratorium Fizycznym zostało wyposażonych w wirtualne systemy pomiarowe wspomagające wykonanie eksperymentów. Poniżej prezentujemy kilka z nich.

15 15 Laboratorium Elektroniki na Wydziale Fizyki PW http://if.pw.edu.pl/~labe/ Badanie przewodnictwa cieplnego metali

16 16 Laboratorium Elektroniki na Wydziale Fizyki PW http://if.pw.edu.pl/~labe/ Wyznaczanie temperatury Curie ferromagnetyku

17 17 Laboratorium Elektroniki na Wydziale Fizyki PW http://if.pw.edu.pl/~labe/ Badanie zjawisk rezonansowych w układach RLC

18 18 Laboratorium Elektroniki na Wydziale Fizyki PW http://if.pw.edu.pl/~labe/ Komputerowe modelowanie urządzeń i systemów pomiarowych Komputerowe modelowanie urządzeń i systemów pomiarowych oraz ich zastosowanie w realnych systemach pomiarowych to aktualny i bardzo ważny kierunek rozwoju w dziedzinie metrologii. Nasza działalność naukowa uwzględnia ogólnie obserwowane tendencje w tej dziedzinie i jest ukierunkowana na zastosowanie nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) w badaniach w dziedzinie fizyki i w dydaktyce fizyki.

19 19 Laboratorium Elektroniki na Wydziale Fizyki PW http://if.pw.edu.pl/~labe/ Wirtualne laboratorium fizyki jądrowej - WLJF Na kolejnych slajdach pokazano urządzenia wirtualne dostępne w WLPTC

20 20 Laboratorium Elektroniki na Wydziale Fizyki PW http://if.pw.edu.pl/~labe/ WLFJ – Badanie osłabienia promieniowania gamma

21 21 Laboratorium Elektroniki na Wydziale Fizyki PW http://if.pw.edu.pl/~labe/ WLFJ – Badanie osłabienia promieniowania beta

22 22 Laboratorium Elektroniki na Wydziale Fizyki PW http://if.pw.edu.pl/~labe/ WLFJ – Badanie statystycznego charakteru rozpadu promieniotwórczego

23 23 Laboratorium Elektroniki na Wydziale Fizyki PW http://if.pw.edu.pl/~labe/ WLFJ – Badania metodami spektrometrii moessbauerowskiej

24 24 Laboratorium Elektroniki na Wydziale Fizyki PW http://if.pw.edu.pl/~labe/ Wirtualny eksperyment w WLFJ W czasie wykonywania eksperymentu z udziałem urządzeń wirtualnych student ma możliwość włączania i wyłączania przyrządów oraz wpływania na warunki pomiarów. Oznacza to, że wykonanie wirtualnego eksperymentu jest możliwe dopiero po przygotowaniu aparatury do pomiarów. Urządzenia wirtualne wykorzystywane w WLFJ przypominają rzeczywiste urządzenia; są wyposażone w pokrętła, przełączniki, wyświetlacze cyfrowe i graficzne, umożliwiające na bieżąco wizualizację wyników oraz ich interpretację.

25 25 Laboratorium Elektroniki na Wydziale Fizyki PW http://if.pw.edu.pl/~labe/ Wirtualny eksperyment poświęcony wyznaczaniu energii promieniowania gamma Aparatura przed włączeniem

26 26 Laboratorium Elektroniki na Wydziale Fizyki PW http://if.pw.edu.pl/~labe/ Wirtualny eksperyment poświęcony wyznaczaniu energii promieniowania gamma Aparatura po włączeniu

27 27 Laboratorium Elektroniki na Wydziale Fizyki PW http://if.pw.edu.pl/~labe/ Wirtualny eksperyment poświęcony wyznaczaniu energii promieniowania gamma Wybór preparatu

28 28 Laboratorium Elektroniki na Wydziale Fizyki PW http://if.pw.edu.pl/~labe/ Wirtualny eksperyment poświęcony wyznaczaniu energii promieniowania gamma Rejestracja widma preparatu Cs-137

29 29 Laboratorium Elektroniki na Wydziale Fizyki PW http://if.pw.edu.pl/~labe/ Wirtualny eksperyment poświęcony wyznaczaniu energii promieniowania gamma Zarejestrowane widmo Co-60

30 30 Laboratorium Elektroniki na Wydziale Fizyki PW http://if.pw.edu.pl/~labe/ Wirtualny eksperyment poświęcony wyznaczaniu energii promieniowania gamma Zarejestrowane widmo Na-22

31 31 Laboratorium Elektroniki na Wydziale Fizyki PW http://if.pw.edu.pl/~labe/ Wirtualny eksperyment poświęcony wyznaczaniu energii promieniowania gamma Jak wycechować spektrometr?

32 32 Laboratorium Elektroniki na Wydziale Fizyki PW http://if.pw.edu.pl/~labe/ Wirtualny eksperyment poświęcony wyznaczaniu energii promieniowania gamma Cechowanie spektrometru

33 33 Laboratorium Elektroniki na Wydziale Fizyki PW http://if.pw.edu.pl/~labe/ Wirtualny eksperyment poświęcony wyznaczaniu energii promieniowania gamma Prosta kalibracyjna

34 34 Laboratorium Elektroniki na Wydziale Fizyki PW http://if.pw.edu.pl/~labe/ Wirtualny eksperyment poświęcony wyznaczaniu energii promieniowania gamma Wyznaczanie zdolności rozdzielczej spektrometru

35 35 Laboratorium Elektroniki na Wydziale Fizyki PW http://if.pw.edu.pl/~labe/ Wirtualny eksperyment poświęcony wyznaczaniu energii promieniowania gamma Widma energetyczne

36 36 Laboratorium Elektroniki na Wydziale Fizyki PW http://if.pw.edu.pl/~labe/ Wirtualny eksperyment poświęcony wyznaczaniu energii promieniowania gamma Animacja działania licznika scyntylacyjnego

37 37 Laboratorium Elektroniki na Wydziale Fizyki PW http://if.pw.edu.pl/~labe/ Wirtualny eksperyment poświęcony wyznaczaniu energii promieniowania gamma Animacja przetwarzania danych

38 38 Laboratorium Elektroniki na Wydziale Fizyki PW http://if.pw.edu.pl/~labe/ Zintegrowane środowisko programowania LabVIEW jest narzędziem wykorzystującym graficzny język programowania G, który umożliwia konstruowanie urządzeń wirtualnych przeznaczonych do zbierania danych, ich przetwarzania, analizy i wizualizacji oraz sterowania procesami i pomiarami. LabVIEW

39 39 Laboratorium Elektroniki na Wydziale Fizyki PW http://if.pw.edu.pl/~labe/ VI - program utworzony w środowisku LabVIEW, modelujący wygląd i funkcje urządzenia rzeczywistego. LabVIEW

40 40 Laboratorium Elektroniki na Wydziale Fizyki PW http://if.pw.edu.pl/~labe/ VIS - program utworzony w środowisku LabVIEW, modelujący wygląd i funkcje rzeczywistego systemu pomiarowego. LabVIEW

41 41 Laboratorium Elektroniki na Wydziale Fizyki PW http://if.pw.edu.pl/~labe/ LabVIEW Wirtualny przyrząd pomiarowy

42 42 Laboratorium Elektroniki na Wydziale Fizyki PW LabVIEW VI – aplikacja symulująca działanie rzeczywistego urządzenia lub rzeczywistego systemu pomiarowego http://if.pw.edu.pl/~labe/

43 43 Laboratorium Elektroniki na Wydziale Fizyki PW Pojęcie wirtualności bywa rozumiane w różnoraki sposób. Samo słowo wirtualny oznacza nierzeczywisty. W urządzeniach wirtualnych pojęcie wirtualności najczęściej kojarzy się z wirtualnością elementów konstrukcyjnych, takich jak pokrętła, przełączniki, wyświetlacze itp., widoczne na ekranie monitora, które pośredniczą w oddziaływaniu na rzeczywiste urządzenia pomiarowe lub służą prezentacji danych. Wirtualność w rozszerzonym znaczeniu tego słowa może kojarzyć się także z modelowaniem procesów i zjawisk, ich dynamicznym przedstawieniem, jak również symulowaniem funkcjonowania rzeczywistych urządzeń i wówczas komputer wraz z odpowiednim oprogramowaniem służy modelowaniu takich urządzeń. LabVIEW http://if.pw.edu.pl/~labe/

44 44 Laboratorium Elektroniki na Wydziale Fizyki PW Z jakich elementów składa się program graficzny? http://if.pw.edu.pl/~labe/

45 45 Laboratorium Elektroniki na Wydziale Fizyki PW PPUW 2005 Kolory i linie jako nośniki informacji o typie danych (zmiennych) http://if.pw.edu.pl/~labe/ LabVIEW

46 46 Laboratorium Elektroniki na Wydziale Fizyki PW PPUW 2005 Przepływ danych w programie wymusza kolejność wykonywania programu http://if.pw.edu.pl/~labe/ LabVIEW

47 47 Laboratorium Elektroniki na Wydziale Fizyki PW PPUW 2005 5. Zbiory danych http://if.pw.edu.pl/~labe/

48 48 Laboratorium Elektroniki na Wydziale Fizyki PW PPUW 2005 http://if.pw.edu.pl/~labe/

49 49 Laboratorium Elektroniki na Wydziale Fizyki PW PPUW 2005 Struktury programistyczne - instrukcje sterujące Jak kontrolować wykonanie programu? http://if.pw.edu.pl/~labe/ LabVIEW

50 50 Laboratorium Elektroniki na Wydziale Fizyki PW 8. Archiwizacja plików z danymi http://if.pw.edu.pl/~labe/ LabVIEW

51 51 Laboratorium Elektroniki na Wydziale Fizyki PW http://if.pw.edu.pl/~labe/


Pobierz ppt "1 Laboratorium Elektroniki na Wydziale Fizyki PW"

Podobne prezentacje


Reklamy Google