Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy. Organizacja Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy Stan na wrzesień 2007 GimnazjumLiceum Ogólnokształcące.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zespół Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy. Organizacja Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy Stan na wrzesień 2007 GimnazjumLiceum Ogólnokształcące."— Zapis prezentacji:

1 Zespół Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy

2 Organizacja Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy Stan na wrzesień 2007 GimnazjumLiceum Ogólnokształcące 102 uczniów452 uczniów 4 oddziały18 oddziałów 554 uczniów

3 Zatrudnienie w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy Stan na wrzesień 2007 44 nauczycieli 14 kontraktowych6 mianowanych24 dyplomowanych 9 nauczycieli na niepełnych etatach 11 pracowników administracji i obsługi na 10 etatach

4 Szkoła pracuje w systemie jednozmianowym ( od 8.00 do 14.15 ) W szkole są 24 pracownie lekcyjne w tym 2 pracownie komputerowe Biblioteka z czytelnią - z 10 stanowiskami komputerowymi w ramach otrzymanych centrów multimedialnych Świetlica Gabinet pedagoga Gabinet pielęgniarki Pomieszczenie samorządu uczniowskiego Obiekt sportowy – sala gimnastyczna ; mała sala ćwiczeniowa ; siłownia Boiska do gry w piłkę nożną, siatkową i koszykową System monitoringu ( 13 kamer z rejestratorem zapisującym wydarzenia z 2 miesięcy) Szafki dla każdego ucznia Identyfikatory Dziennik elektroniczny

5 Pracowni komputerowe Biblioteka z czytelnią i centrami multimedialnymi

6 Gabinet pedagoga Gabinet pielęgniarki Pomieszczenie Samorządu Uczniowskiego

7 Sala gimnastyczna Salka ćwiczeniowa Siłownia

8 System monitoringuSzafki uczniowskie Identyfikatory

9

10

11

12 WYNIKI EGZAMINÓW ZEWNĘTRZNYCH W ROKU SZKOLNYM 2007/2008

13 W ROKU SZKOLNYM 2007/2008 DO EZGAMINU GIMNAZJALNEGO PRZYSTĄPIŁO 26 UCZNIÓW Z części humanistycznej uzyskali średnią 35,8 pkt. Z części matematyczno – przyrodniczej uzyskali średnią 35,7 pkt. Uzyskane wyniki zarówno w części humanistycznej jak i matematyczno – przyrodniczej mieszczą się w 8 staninie na dziewięciostopniowej skali staninowej

14 Wyniki uczniów w zakresie badanych umiejętności w części humanistycznej Umiejętność (obszar standardów wymagań egzaminacyjnych) SzkołaKraj Wynik w procentach 1. Czytanie i odbiór tekstów kultury 82,376,4 2. Tworzenie własnego tekstu60,846,6

15 Umiejętność (obszar standardów wymagań egzaminacyjnych) SzkołaKraj Wynik w procentach 1. Umiejętne stosowanie terminów, pojęć i procedur z zakresu przedmiotów matematyczno- przyrodniczych w praktyce życiowej i dalszym kształceniu 70,749,4 2. Wyszukiwanie i stosowanie informacji 80,871,0 3. Wskazywanie i opisywanie faktów, związków i zależności, w szczególności przyczynowo- skutkowych, funkcjonalnych, przestrzennych i czasowych 68,954,4 4. Stosowanie zintegrowanej wiedzy i umiejętności do rozwiązywania problemów 62,537,2 Wyniki uczniów w zakresie badanych umiejętności z części matematyczno – przyrodniczej

16 Dotychczas egzamin gimnazjalny w Gimnazjum przy ZSO w Nidzicy, w ciągu 4 lat zdawało 121 uczniów 2005200620072008 Ilość uczniów18314626

17 RokSzkołaPowiatWojewództwoKraj 200835,828,729,430,8 200736,229,7 31,5 20063428,430,331,4 200536,130,131,533,2 Wyniki części humanistycznej szkoły na tle wyników powiatu, województwa i kraju w latach 2005-2008

18 Stanin Przedział punktowy 2005200620072008 9. najwyższy40,5 - 46,838,3 - 45,740,0 - 48,039,3 - 46,8 8. bardzo wysoki37,3 - 40,435,4 - 38,236,0 - 39,935,4 - 39,2 7. wysoki35,2 - 37,233,4 - 35,333,8 - 35,933,2 - 35,3 6. wyżej średni33,6 - 35,131,8 - 33,332,0 - 33,731,4 - 33,1 5. średni32,1 - 33,530,3 - 31,730,2 - 31,929,6 - 31,3 4. niżej średni30,6 - 32,028,8 - 30,228,5 - 30,127,7 - 29,5 3. niski28,8 - 30,526,9 - 28,726,5 - 28,425,3 - 27,6 2. bardzo niski24,5 - 28,722,1 - 26,819,5 - 26,418,5 - 25,2 1. najniższy11,1 - 24,40,0 - 22,06,0 - 19,44,0 - 18,4 Średnie wyniki szkoły z części humanistycznej na tle rozkładu wyników szkół z całego kraju w latach 2005-2008

19 RokSzkołaPowiatWojewództwoKraj 200835,725,32627,1 200733,422,924,525,3 200629,122,122,623,9 200530,321,522,924,2 Wyniki części matematyczno -przyrodniczej szkoły na tle wyników powiatu, województwa i kraju w latach 2005-2008

20 Stanin Przedział punktowy 2005200620072008 9. najwyższy34,4 - 45,933,8 - 46,935,0 - 48,038,0 - 47,9 8. bardzo wysoki29,1 - 34,328,5 - 33,730,1 - 34,932,1 - 37,9 7. wysoki26,4 - 29,025,9 - 28,427,3 - 30,029,3 - 32,0 6. wyżej średni24,5 - 26,324,0 - 25,825,4 - 27,227,4 - 29,2 5. średni22,9 - 24,422,3 - 23,923,9 - 25,325,6 - 27,3 4. niżej średni21,3 - 22,820,8 - 22,222,2 - 23,823,9 - 25,5 3. niski19,4 - 21,219,0 - 20,720,3 - 22,121,9 - 23,8 2. bardzo niski14,6 - 19,313,7 - 18,915,2 - 20,215,3 - 21,8 1. najniższy5,0 - 14,50,0 - 13,69,3 - 15,17,0 - 15,2 Średnie wyniki szkoły z części matematyczno – przyrodniczej na tle rozkładu wyników szkół z całego kraju w latach 2005 -2008

21 Do egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2007/2008 przystąpiło 130 absolwentów wszyscy którzy ukończyli szkołę Matury nie zdała jedna osoba nie uzyskując wymaganych 30% z dwóch przedmiotów. 5 osób pisało w sierpniu 2008r egzamin poprawkowy w wyniku którego 2 osoby zdały maturę. Ostatecznie maturę zdało 126 absolwentów co daje blisko 97% wskaźnik zdawalności

22 W ciągu 4 lat od kiedy funkcjonuje matura w nowej formule do egzaminu przystąpiło 549 absolwentów 2005200620072008 Ilość zdających 133125161130 Zdało maturę 133125160126 W ciągu 4 lat maturę zdało 544 absolwentów na 549 co daję zdawalność na poziomie 99 %

23 Losy absolwentów Liceum Ogólnokształcącego Z badań prowadzonych przez szkołę wynika iż rokrocznie 70 % - 75% absolwentów dostaje się na wymarzone kierunki studiów na wybranych wcześniej uczelniach. Są to uczelnie państwowe a absolwenci kształcą się na kierunkach stacjonarnych Najpopularniejsze ośrodki wybierane przez absolwentów to - Warszawa - Gdańsk - Olsztyn - Toruń w mniejszym stopniu - Poznań - Lublin - Kraków

24 Rozdanie świadectw ukończenia liceum ogólnokształcącego z udziałem Wiceministra Edukacji Narodowej - Zbigniewa Włodkowskiego – 2 czerwca 2008r Wiceminister wręczył świadectwo ukończenia szkoły najlepszej uczennicy Liceum Ogólnokształcącego - Natalii Ojrzyńskiej

25 Dwóch laureatów w konkursach gimnazjalnych (biologia i historia) Dwóch finalistów II etapu Olimpiady Języka Francuskiego w Gdańsku ( liceum) Finalista II etapu Olimpiady Języka Angielskiego (liceum) Wyróżnienie na Ogólnopolskim Festiwalu Prozy Frankofońskiej w Bydgoszczy ( liceum) Trzy wyróżnienia w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym KANGUR Czołowe miejsca ( 4 i 6 ) w Konkursie Matematycznym organizowanym przez Uniwersytet Warmińsko – Mazurski (liceum) I miejsce w Internetowym Konkursie na Esej Wyróżnienie w Polsko 0-Ukraińskim Konkursie z Fizyki Lwiątko (gimnazjum) Osiągnięcia uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy

26 Trzy czołowe miejsca w XXIV Festiwalu Prozy Francuskiej w Nidzicy ( Liceum) II i III miejsce (gimnazjum) II i III miejsce XXIV Festiwalu Piosenki Francuskiej w Nidzicy I miejsce w Pierwszym Festiwalu Pieśni Patriotycznej w Nidzicy I i II miejsce w Powiatowym Konkursie Wiedzy o pontyfikacie Jana Pawła II I i II miejsce w Konkursie Wiedzy o Twórczości Norwida ( liceum) I miejsce ( gimnazjum) I i III miejsce w Powiatowym Konkursie Zjawiska fizyczne w fotografii ( gimnazjum) Dwa IV miejsca w XXXVI Ogólnopolskim Konkursie Statystycznym ( liceum)

27 I i II miejsce w Rejonowej Olimpiadzie Promocji Zdrowego Stylu Życia ( gimnazjum ) I i III (liceum) I i III miejsce w Powiatowym Konkursie wiedzy o AIDS (liceum) I miejsce w Powiatowym Konkursie Wiedzy Ekologicznej ( gimnazjum) Dwa II miejsca w Powiatowych Zawodach z Zakresu Pierwszej Pomocy Przedmedycznej ( gimnazjum i liceum) I miejsce w Powiatowym etapie Olimpiady Wiedzy O Obronie Cywilnej

28 Aktywność młodzieży Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy

29 Działalność Samorządu Uczniowskiego Projekt Miasto Młodych

30

31 Projekt KLUB - NET

32 Festiwal Prozy Poezji i Piosenki Francuskiej

33 Wymiany międzynarodowe Wymiana polsko francuska

34 Wymiana polsko niemiecka

35 Działalność charytatywna we współpracy z Caritasem

36 Sytuacja finansowa Zespołu Szkól Ogólnokształcących Na rok budżetowy 2007 szkole przyznano środki w wysokości 2 367 054 zł i dzięki gospodarnemu i oszczędnemu działaniu został wykonany w 99,96% Szkoła uzyskała przychody własne z tytułu wynajmu pomieszczeń rzędu blisko 29 tys. w tym: - z wynajmu pomieszczeń szkolnych - 15 770 zł - z wynajmu sali gimnastycznej - 6 850 zł - z wynajmu pomieszczeń dla WSSE – 5 850 zł

37 Główne inwestycje w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy Renowacja elewacji budynku szkoły

38 Koszt ok. 45 tys. zł

39 Wymiana instalacji elektrycznej Koszt ok. 175 tys. zł

40 Nabór do Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy na rok szkolny 2008/2009 Do gimnazjum przyjęto 63 osobyDo liceum do 6 klas I przyjęto 160 osób Stan uczniów na 1 września 2008r Gimnazjum 137 uczniów w 5 oddziałach Liceum 458 uczniów w 18 oddziałach Łącznie do szkoły uczęszcza 595 uczniów

41 Profile klas w Liceum Ogólnokształcącym klasa przedmioty wiodące języki obce A,C matematyka, fizyka, (ew. informatyka ) angielski, francuski, niemiecki, rosyjski - w zależności od potrzeb uczniów i możliwości szkoły Bbiologia, chemia, fizyka angielski, francuski, niemiecki, rosyjski - w zależności od potrzeb uczniów i możliwości szkoły D, E Język polski, historia, języki obce angielski, francuski, niemiecki, rosyjski - w zależności od potrzeb uczniów i możliwości szkoły F Matematyka, geografia, historia angielski, francuski, niemiecki, rosyjski - w zależności od potrzeb uczniów i możliwości szkoły

42 System nauczania języków obcych w ZSO w Nidzicy W szkole od 4 lat obowiązuje blokowy system nauczania języków obcych K.Obrocka D.Jakubowska H.Schuetz A.Czarzasta W.Garncarek M.Trojanowska H.Tyszka A.Dutkowska W.Nowiński G.Wial D.Ściślewska A.Słomkowska K.Jagielska S.Wylengowska M.Mendrina poniedziałek 1 3C3F 1E2AF 2 1F1A 2AG3C2ED 1G2ED1G 3 3E3A 1G2G 1AFn2G 1AFn 4 3E2A 2E1BFk 53D 2D 2F 1AC3G 2G1AC2G1AC2G 62C1B2D 1C 1DE3C3G1DE 3G 7 3BF 3B 3F 8 266 6455654545 Fragment planu lekcji

43 System nauczania języków obcych w ZSO w Nidzicy System ten daje nie tylko możliwość elastycznego doboru języka obcego przez ucznia, ale też umożliwia mu wybór poziomu nauczania języka obcego zarówno nowego jak i kontynuowanego Taki sposób nauczania języków obcych to także oszczędności finansowe : np. w liceum przy 18 oddziałach, gdzie w każdym muszą być nauczane 2 języki obce, a ze względu na liczebność klas w każdej klasie też podział na grupy – łącznie powinny być 72 grupy językowe, a dzięki systemowi blokowemu nauczania języków jest 60 grup językowych


Pobierz ppt "Zespół Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy. Organizacja Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy Stan na wrzesień 2007 GimnazjumLiceum Ogólnokształcące."

Podobne prezentacje


Reklamy Google