Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wskaźniki – raportowanie, monitorowanie Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Sylwia Makulec-Staszewska Departament Ochrony Klimatu Wydział.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wskaźniki – raportowanie, monitorowanie Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Sylwia Makulec-Staszewska Departament Ochrony Klimatu Wydział."— Zapis prezentacji:

1 Wskaźniki – raportowanie, monitorowanie Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Sylwia Makulec-Staszewska Departament Ochrony Klimatu Wydział Środków Zagranicznych Warszawa, czerwiec 2015 r.

2 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Raportowanie/monitorowanie stanu realizacji projektu oraz osiągnięcia wskaźników w miarę postępu realizacji projektu wynika z zapisów umowy w sprawie projektu Narzędziami w tym zakresie są: Wniosek o płatność (raportowanie wskaźników, postęp rzeczowy i finansowy) Raport roczny Raport końcowy Odniesieniem/bazą do raportowania jest Plan Wdrażania Projektu Wskaźniki – raportowanie, monitorowanie

3 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Wskaźniki – raportowanie, monitorowanie Wskaźniki projektu Cel ogólny Rezultaty Wyniki

4 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Wniosek o płatność Podstawa dokonania płatności pośrednich i końcowej oraz kolejnych transz płatności zaliczkowej* Przedkładany w języku polskim na wzorcu przygotowanym przez NFOŚiGW wraz z dokumentacją wskazaną w art. 10 ust 14 umowy w sprawie projektu potwierdzającą wydatki kwalifikowane Przedkładany do Narodowego Funduszu w formie elektronicznej i papierowej w terminie do 10 dni po upływie okresu objętego wnioskiem o płatność, określonego w części V Planu Wdrażania Projektu (w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się składanie wniosków o płatność w innym terminie np. w związku z upływem terminu rozliczenia zaliczki) Stanowi również okresowe sprawozdanie z realizacji Projektu pod względem rzeczowym, finansowym oraz ekologicznym * dotyczy beneficjentów uprawnionych do otrzymywania więcej niż jednej zaliczki (Program PL02) Wskaźniki – raportowanie, monitorowanie

5 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Raport roczny obowiązek sporządzania raportu rocznego wynika z art. 11 umowy w sprawie projektu przygotowany w języku polskim, przesyłany do NFOŚiGW w formie elektronicznej i papierowej w terminie do dnia 7 stycznia kolejnego roku sprawozdawczego Wskaźniki – raportowanie, monitorowanie

6 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Wskaźniki – raportowanie, monitorowanie Raport końcowy obowiązek sporządzania raportu końcowego wynika z art. 11 umowy w sprawie projektu przygotowany w języku polskim, przesyłany do NFOŚiGW w terminie 30 dni kalendarzowych od zakończenia realizacji projektu

7 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Wskaźniki – raportowanie, monitorowanie W przypadku wystąpienia błędów w raportach, na wniosek Narodowego Funduszu, Operatora Programu, KPK lub KMF/NMSZ Beneficjent przekazuje poprawioną ich wersję elektronicznie i papierowo w celu ostatecznej akceptacji. Termin złożenia poprawionych dokumentów – 5 dni roboczych od otrzymania powiadomienia. Instytucja, o której mowa powyżej niezwłocznie informuje Beneficjenta o akceptacji raportów -Beneficjent udzieli wyjaśnień w sprawie Projektu na każde żądanie Narodowego Funduszu, Operatora Programu, KPK lub KMF/NMSZ

8 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Wskaźniki – raportowanie, monitorowanie art. 7 umowy „ Szczególne obowiązki beneficjenta ” Obowiązek udostępniania lub przekazywania na wniosek Narodowego Funduszu, Operatora Programu, KPK, lub Instytucji Audytu (art. 12 ust. 1 pkt 2 umowy), wszelkich dokumentów i informacji dotyczących realizacji Projektu

9 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Wskaźniki – raportowanie, monitorowanie Wskaźniki celu i rezultatu projektu - raportowanie do Biura Mechanizmów Finansowych ( wskaźniki produktu danego Programu ) Wskaźniki wyniku projektu - raportowanie na poziomie krajowym

10 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Wskaźniki – raportowanie, monitorowanie art. 13 ust. 2 umowy w sprawie projektu Zmiany wartości bazowych i docelowych wskaźników – akceptacja NFOŚiGW zmiany polegającej na zmniejszeniu wartości bazowych lub docelowych wskaźników wyników mniejszej niż 15% zmiany polegającej na zwiększeniu wartości bazowych lub docelowych wskaźników wyników Pismo w sprawie zmian zawierające szczegółowe wyjaśnienie/uzasadnienie konieczności zmiany wskaźników wraz z zaktualizowanym PWP

11 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Wskaźniki – raportowanie, monitorowanie Zmiany wartości bazowych i docelowych wskaźników – akceptacja Operatora Programu zmiany polegającej na zmniejszeniu wartości bazowych lub docelowych wskaźników wyników równej/większej niż 15% zmiany wartości wskaźników celów i rezultatów projektu Wniosek o opinie w sprawie zmian w projekcie wraz z zaktualizowanym PWP (w Programie PL04 w zależności od wprowadzanych zmian - aktualizacja audytu efektywności ekologicznej) Wniosek wraz z wymaganymi dokumentami przekazywany do NFOŚiGW celem dokonania oceny i wydania opinii zasadności wprowadzenia zmian. Wniosek NFOŚiGW do Operatora Programu o akceptacje zmian

12 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Wskaźniki – raportowanie, monitorowanie Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Sylwia Makulec-Staszewska Departament Ochrony Klimatu Wydział."

Podobne prezentacje


Reklamy Google