Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt współfinansowany ze ś rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Patryk Rymarz Człowiek- najlepsza inwestycja.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt współfinansowany ze ś rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Patryk Rymarz Człowiek- najlepsza inwestycja."— Zapis prezentacji:

1 Projekt współfinansowany ze ś rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Patryk Rymarz Człowiek- najlepsza inwestycja

2 Projekt współfinansowany ze ś rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

3 środki transportu dalekiego środki transportu lądowego - pojazdy - pojazdy szynowe - pojazdy samochodowe - pojazdy jednośladowe (motocykle, rowery) środki transportu wodnego - śródlądowego - morskiego środki transportu specjalnego (poduszkowiec, amfibia) środki transportu lotniczego środki transportu bliskiego (urządzenia dźwigowo-transportowe) urządzenia dźwigowe (dźwignice) urządzenia transportowe (wózki i przenośniki)

4 Projekt współfinansowany ze ś rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego jest prowadzony zarówno przez podmioty należące do państwa, jak i prywatne firmy i spółki. Jego rozwój w latach 1997-2001 można uznać za proporcjonalny do rozwoju całej gospodarki polskiej. Największym polskim przewoźnikiem lotniczym jest PLL LOT SA obecny na światowym rynku od 1929 roku. Pozostałe firmy to przedsiębiorstwa małe, a więc dysponujące niewielkimi flotami. Największą z nich ma White Eagle Aviation SA. Składa się z kilkunastu samolotów różnego typu i przeznaczenia oraz dwóch śmigłowców. W jej poczet wchodzą niezawodne i komfortowo wyposażone samoloty typu Boeing 737 400 oraz ATR 42 wykonujące loty czarterowe, transportowe L-410 Turbolet i śmigłowiec Mi- 8, wykorzystywane do przewozu ładunków cargo i wysokościowych prac montażowych. W roli taksówek powietrznych White Eagle Aviation SA użytkuje luksusowo wyposażone i szybkie samoloty typu Beechcraft King Air 350, Beechcraft Bonanza A36 oraz śmigłowiec Bell 407. Pod względem wielkości i jakości floty polskich konkurentów PLL LOT SA dzieli od narodowego przewoźnika lotniczego dystans w zasadzie nie do przebycia w obecnych warunkach gospodarczych.

5 Projekt współfinansowany ze ś rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Transport lotniczy obsługuje głównie transport międzynarodowy (zbyt mały obszar kraju) Polska utrzymuje regularną komunikację lotniczą z 54 miastami w 34 państwach Główny przewoźnik w Polsce to Polskie Linie Lotnicze "LOT ( posiadają one 42 samoloty ) Polskie samoloty są głównie wynajmowane

6 Projekt współfinansowany ze ś rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Największą liczbą samolotów dysponuje USA (16770), Kanada (4490), Wielka Brytania (2642) W przewozach lotniczych największe znaczenie mają transatlantyckie połączenia pomiędzy Europą Zach. i Ameryką Pół. USA i Kanadą, z Ameryką Śr.,Poł., Japonią i Australią. Do największych towarzystw lotniczych, utrzymujących regularne linie, należą: PAN-American, Aerofłot, Lufthansa, Air France, KLM, Sabena, British Airways, SAS, JaL, Air India

7 Projekt współfinansowany ze ś rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Cechy konstrukcyjne samolotów

8 Projekt współfinansowany ze ś rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Ogólne określenie charakterystycznych rozwiązań zastosowanych przy budowie określonego samolotu. Mogą dotyczyć między innymi: ilości płatów - są to samoloty: jednopłatowe, dwupłatowe, trójpłatowe, umocowania na kadłubie głównego płatu - są to samoloty: dolnopłaty, średniopłaty, górnopłaty; ilości zamontowanych silników - są to samoloty: jednosilnikowe, dwusilnikowe, trójsilnikowe, czterosilnikowe, wielosilnikowe; ilości kadłubów - są to samoloty: jednokadłubowe, dwukadłubowe; umocowania płatu - są to samoloty: wolnonośne, zastrzałowe; rodzaju podwozia - są to samoloty: z podwoziem stałym, z podwoziem chowanym. przeznaczenia: towarowe, pasażerskie, cywilne, osobiste, bombowe, myśliwskie sposobu prowadzenia - są to samoloty: załogowe, bezzałogowe Cechy konstrukcyjne samolotów

9 Projekt współfinansowany ze ś rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Podział środków transportu lotniczego ze względu na przeznaczenie Samoloty Pasażerskie Samoloty Towarowe Samoloty Wojskowe

10 Projekt współfinansowany ze ś rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Samoloty Pasażerskie

11 Projekt współfinansowany ze ś rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Samoloty Pasażerskie

12 Projekt współfinansowany ze ś rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Samoloty Towarowe

13 Projekt współfinansowany ze ś rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Samoloty Towarowe

14 Projekt współfinansowany ze ś rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Samoloty Wojskowe

15 Projekt współfinansowany ze ś rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Samoloty Wojskowe

16 Projekt współfinansowany ze ś rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Infrastruktura transportu Lotniczego Drogi lotnicze Lądowiska Lotniska Porty lotnicze

17 Projekt współfinansowany ze ś rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Porty Lotnicze w Polsce

18 Projekt współfinansowany ze ś rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Obsługa transportu lotniczego

19 Projekt współfinansowany ze ś rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Obsługa pasażerów Obsługa bagażu obsługa ładunków ( poczta, towary) obsługa płytowa statków powietrznych obsługa kabinowa statków powietrznych zaopatrzenie statków powietrznych w paliwo, smary i inne mat. Techniczne transport naziemny pomiędzy samolotem i dworcem lotniczym zaopatrzenie pokładowe statków powietrznych obsługa operacyjna lotów i załóg statków powietrznych Obsługa transportu lotniczego

20 Projekt współfinansowany ze ś rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Obsługa transportu lotniczego

21 Projekt współfinansowany ze ś rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Zalety Transportu lotniczego uważany za najbezpieczniejszy rodzaj transportu (współczynnik wypadków bardzo mały w stosunku do samochodów) szybki czas przelotu w niewielkim stopniu wpływa na środowisko coraz niższe ceny biletów Punktualność i rytmiczność transportu Największa prędkość podróżna

22 Projekt współfinansowany ze ś rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wady Transportu Lotniczego Ryzyko ataków terrorystycznych Duża wrażliwość na warunki klimatyczne Bardzo wysokie koszty transportu Ograniczona dostępność przestrzenna Konieczność wykorzystania usług dowozowo-odwozowych

23 Projekt współfinansowany ze ś rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Transport Lotniczy przyszłości

24 Projekt współfinansowany ze ś rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Dziękuję za uwagę =]

25 Projekt współfinansowany ze ś rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

26 Means of transport are divided into: distant transport means of land transport - vehicles - rail vehicles - motor vehicles - one- t rack vehicles (motorcycles, bicycles) water transport - inland - marine Special transportation (hovercrafs, amphibious vehicles) Air transportation nearby transport (cranes and transport equipment) lifting equipment (cranes) transport equipment (hand-carts and conveyors)

27 Projekt współfinansowany ze ś rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Air transport in Poland is run by both state-owned and private firms and companies. Its development in the years 1997-2001 can be regarded as proportionate to the development of the entire Polish economy. The biggest Polish airline LOT has been present on the global market since 1929. Other companies are small, and therefore have fewer fleets. The largest of these is White Eagle Aviation SA. It consists of several different types of aircraft and two helicopters. It owns reliable and well- equipped Boeing400 and 737 ATR 42 charter flights carrying, transporting Turbolet L-410 and Mi-8helicopter, used to transport cargo and high-rise construction work. As an air taxi White Eagle Aviation SA uses luxuriously furnished and fast aircraft Beechcraft King Air350, Beechcraft Bonanza A36 and a helicopter Bell 407. In terms of fleet size and quality of Polish competitors, Polish LOT is far away from the national air carrier, which is impossible to change in a present economic situation.

28 Projekt współfinansowany ze ś rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Air transport in Poland Air transport serves mainly international transport (too small area of the country) Poland maintains regular air transportation with 54 cities in 34 countries The main carrier in Poland is Polish Airlines "LOT" (they have 42 aircraft) Polish aircraft are mainly leased

29 Projekt współfinansowany ze ś rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Air transport in the world The USA has the largest number of aircraft (16,770), the next is Canada (4490) and the UK (2642) In air transport the most important are transatlantic links between western Europe and North America and the U.S. and Canada, central America, Japan and Australia. The largest airline companies, maintaining regular lines are: PAN- American, Aeroflot, Lufthansa, Air France, KLM, Sabena, British Airways, SAS, JAL, Air India

30 Projekt współfinansowany ze ś rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Construction features of aircraft

31 Projekt współfinansowany ze ś rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego A general description of typical solutions used in the construction of certain aircraft. They can relate to, among others: the number of wings - these are monoplanes and biplanes fastening of the main wing on the fuselage number of installed engines - these are: single-, twin- engined, three-engined, four-engined, multi- engined planes quantity of fuselages - these are: single, double-fuselaged planes; attachment of wings types of under-carriage - these are the planes with fixed and retractable under-carriage purpose: freight, passenger, civil, personal, bomber, fighter the way of operating - these are manned and unmanned planes Construction features of aircraft

32 Projekt współfinansowany ze ś rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Division of means of air transport considering its use: Passenger Airplanes Military planes

33 Projekt współfinansowany ze ś rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Passenger Airplane

34 Projekt współfinansowany ze ś rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Passenger Airplane

35 Projekt współfinansowany ze ś rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Freight Airplane

36 Projekt współfinansowany ze ś rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Freight Airplane

37 Projekt współfinansowany ze ś rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Military planes

38 Projekt współfinansowany ze ś rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Military planes

39 Projekt współfinansowany ze ś rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Air transport infrastructure Airway Airfield Airport

40 Projekt współfinansowany ze ś rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Airports in Poland

41 Projekt współfinansowany ze ś rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Support service of the air transport

42 Projekt współfinansowany ze ś rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Passenger services Baggage handling Cargo handling (mail, cargo) Plate handling aircraft Aircraft cabin service Supply of aircraft fuel, lubricants and other technical materials Ground transport between an aircraft and air station Board supplies of aircraft Operational support of flights and crews of aircraft Support service of the air transport

43 Projekt współfinansowany ze ś rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Support service of the air transport

44 Projekt współfinansowany ze ś rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Advantages of air transport regarded as the safest mode of transport (the rate of accidents very small in relation to cars) fast time of flight has little effect on the environment lower and lower fares p unctuality and rhythm of transport t he highest speed

45 Projekt współfinansowany ze ś rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Disadvantages of air transport The risk of terrorist attacks High sensitivity to climatic conditions Very high transport costs Limited availability of space Necessity of using ground services

46 Projekt współfinansowany ze ś rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Future Air Transportation

47 Projekt współfinansowany ze ś rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Thank you for your attention =]


Pobierz ppt "Projekt współfinansowany ze ś rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Patryk Rymarz Człowiek- najlepsza inwestycja."

Podobne prezentacje


Reklamy Google