Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rz ą dy w naszych klasach zacz ę ła sprawowa ć królowa Witamina, która przygotowała dla nas turniej rycerski. Zadania były trudne, ale dali ś my rad ę.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rz ą dy w naszych klasach zacz ę ła sprawowa ć królowa Witamina, która przygotowała dla nas turniej rycerski. Zadania były trudne, ale dali ś my rad ę."— Zapis prezentacji:

1

2 Rz ą dy w naszych klasach zacz ę ła sprawowa ć królowa Witamina, która przygotowała dla nas turniej rycerski. Zadania były trudne, ale dali ś my rad ę ! Na zako ń czenie turnieju królowa pasowała ka ż dego z nas na „Rycerza Zdrowej Ż ywno ś ci”. Otrzymali ś my kucharsk ą czap ę, fartuch i zostali ś my podzieleni na grupy według piramidy zdrowego ż ywienia. Była grupa warzyw i owoców, tłuszczów, pieczywa, mi ę sa i nabiału. Ka ż da z grup musiała przygotowa ć stoisko z produktami ze swojej grupy pokarmów. Pracy sporo, ale stoiska wygl ą dały bajecznie, a jakie zapachy….

3 O zdrowym od ż ywianiu wiemy ju ż sporo, przez dwa tygodnie poznawali ś my tajniki piramidy ż ywno ś ciowej. Tropili ś my witaminy i wiemy w jakich produktach ich szuka ć. Ć wiczyli ś my z jakich produktów zrobi ć zdrow ą przek ą sk ę ś niadaniow ą zast ę puj ą c ą cukierki, a chipsy zrobili ś my z jabłek i gruszek. Nic, co zdrowe nie jest nam obce! Grupy na start! Czas przygotowa ć stoiska z produktami

4 Grupa nabiału kroi sery, a zieloni uwijaj ą si ę z rzodkiewk ą i pomidorami.

5 Do naszego ś niadanka przygotowywali ś my si ę starannie. Ka ż dy sam zaprojektował skład swojej kanapki i sam musiał zgromadzi ć produkty, pami ę taj ą c czego mo ż emy sobie nie ż ałowa ć, a co je ść z umiarem! Stragany gotowe- czas na zakupy.

6 Najbardziej kolorowo i ciasno było na straganie warzyw i owoców. Tam tez zrobili ś my spore spustoszenie! Oj było w czym wybiera ć ! Grupa zielonych spisała si ę na medal!

7 Produkty wybrane… zatem do pracy! Kulinarni arty ś ci zaczynaj ą prac ę twócz ą !

8 Czas na sprawdzian z posługiwania si ę sztu ć cami. No ż e w dło ń i kanapkowe cude ń ka zaczynaj ą kusi ć smakiem i zapachem!

9 Oto prawdziwy finał! Kanapki gotowe! Ka ż dy mógł pochwali ć si ę swoim dziełem przed królow ą Witamin ą. Była równie ż okazja, by po ć wiczy ć nakrywanie do stołu. I… WRESZCIE mo ż na z apetytem pochłon ąć swoje ś niadanko,! Mniam…. A na deser -mus owocowy,w łupinach po pomara ń czach, z których sok wycisn ę li ś my i wypili ś my wcze ś niej.

10 Zabawa była przednia i smaczna. Moc jest w nas! Jutro sobota- umówili ś my si ę, ż e w domu zrobimy powtórk ę z naszego zdrowego ś niadanka dla rodzinki. Ciekawe co nasi rodzice wiedz ą o zdrowym od ż ywianiu?


Pobierz ppt "Rz ą dy w naszych klasach zacz ę ła sprawowa ć królowa Witamina, która przygotowała dla nas turniej rycerski. Zadania były trudne, ale dali ś my rad ę."

Podobne prezentacje


Reklamy Google