Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Na podstawie PGSS z lat `92-`95

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Na podstawie PGSS z lat `92-`95"— Zapis prezentacji:

1 Na podstawie PGSS z lat `92-`95
Analiza ścieżkowa Na podstawie PGSS z lat `92-`95

2 Cel prezentacji Na podstawie analizy postawy wobec legalizacji aborcji przedstawiona zostanie specyfika podejścia ścieżkowego w modelowaniu procesów społecznych

3 Podział zbiorowości Uwzględniono uwarunkowania społeczne (kobiety-mężczyźni) i terytorialne (miasto-wieś) procesu krystalizacji postawy wobec legalizacji aborcji i wyznaczono oddzielne modele dla każdej z kategorii powstałej ze skrzyżowania podziału miasto-wieś i kobiety-mężczyźni. Uzasadnieniem dla tego kroku jest podejrzenie odmienności kultur (wiejskiej-miejskiej) oraz interesów reprodukcyjnych (kobiety-mężczyźni)

4 Opis zmiennych Zmienną zależną jest konstrukt (skala) reprezentująca postawę wobec legalizacji aborcji Zmiennymi niezależnymi są: Skala pozycji pochodzenia respondenta Osiągnięta pozycja w wymiarze edukacyjnym Osiągnięta pozycja zawodowa (3-punktowa skala “zwierzchnictwa”) Wypłaty z tytułu osiągniętej pozycji w strukturze zawodowej Religijności respondenta

5 X1: socjalizacja w domu rodzinnym
Z poniższych wskaźników skonstruowana została skala pozycji pochodzenia respondenta: FATHEDUC HIGHEST YEAR SCHOOL COMPLETED, FATHER MOTHEDUC HIGHEST YEAR SCHOOL COMPLETED, MOTHER FAMINC14 RS FAMILY INCOME WHEN 14 YRS OLD

6 X2: osiągnięta pozycja w wymiarze edukacyjnym
RESEDUC RS HIGHEST YEAR OF SCHOOL COMPLETED

7 X3: osiągnięta pozycja zawodowa (3-punktowa skala “zwierzchnictwa”)
RESSPRVS RS Supervising level: Sub. have own sub. Sub. have no sub. Not supervising

8 X4: wypłaty z tytułu osiągniętej pozycji w strukturze zawodowej
RESINCOM RESPONDENTS INCOME (THOUS ZL/MONTH) RESHHCAR HAVE YOU OR YOUR SPOUSE GOT A CAR RESHHCOH HAVE YOU/SPOUSE GOT A COUNTRY HOUSE

9 X5: religijności respondenta
resrelre RELATED OR NOT RELATED WITH ANY RELIGION resrelat HOW OFTEN R ATTENDS RELIGIOUS SERV &MASS resrelsa STRENGTH OF RELIGIOUS AFFILIATION

10 X6: skala reprezentująca postawę wobec legalizacji aborcji
v307 WOMANS HEALTH SERIOUSLY ENDANGERED v305 STRONG CHANCE OF SERIOUS DEFECT v309 PREGNANT AS RESULT OF RAPE v308 LOW INCOME--CANT AFFORD MORE CHILDREN v311 ABORTION IF WOMAN WANTS FOR ANY REASON

11 Kolejność zmiennych X1 X2 X3 X4 X5 X6
Zmienne użyte w analizie zostały uszeregowane zgodnie z zakładanym porządkiem wynikowym X1 X2 X3 X4 X5 X6 czas

12 Causal Model

13 Rural - Male

14 Rural - Female

15 Urban - Male

16 Urban - Female

17 Rural - Male Urban - Male Urban - Female Rural - Female


Pobierz ppt "Na podstawie PGSS z lat `92-`95"

Podobne prezentacje


Reklamy Google