Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Jan Paweł II Papież, którego pokochał cały świat. Szymon Szentag.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Jan Paweł II Papież, którego pokochał cały świat. Szymon Szentag."— Zapis prezentacji:

1 Jan Paweł II Papież, którego pokochał cały świat. Szymon Szentag

2 Dzieciństwo i młodość Karol Wojtyła urodził się w Wadowicach jako drugi syn Karola Wojtyły i Emilii z Kaczorowskich. Ród Wojtyłów wywodzi się z Czańca k. Kęt i Lipnika (obecnie dzielnica Bielska-Białej). Ród Kaczorowskich pochodzi z Michalowa k. Szczebrzeszyna. Karol Wojtyła urodził się w Wadowicach jako drugi syn Karola Wojtyły i Emilii z Kaczorowskich. Ród Wojtyłów wywodzi się z Czańca k. Kęt i Lipnika (obecnie dzielnica Bielska-Białej). Ród Kaczorowskich pochodzi z Michalowa k. Szczebrzeszyna. Karol Wojtyła został ochrzczony w kościele parafialnym dnia 20 czerwca 1920 roku przez księdza Franciszka Żaka, kapelan wojskowego. Rodzicami chrzestnymi Karola Wojtyły byli Józef Kuczmierczyk, szwagier Emilii Wojtyły, i jej siostra, Maria Wiadrowska. Karol Wojtyła został ochrzczony w kościele parafialnym dnia 20 czerwca 1920 roku przez księdza Franciszka Żaka, kapelan wojskowego. Rodzicami chrzestnymi Karola Wojtyły byli Józef Kuczmierczyk, szwagier Emilii Wojtyły, i jej siostra, Maria Wiadrowska. Rodzina Wojtyłów żyła skromnie. Jedynym źródłem utrzymania była pensja ojca – wojskowego urzędnika w Powiatowej Komendzie Uzupełnień w stopniu porucznika. Matka pracowała dorywczo jako szwaczka. Rodzina Wojtyłów żyła skromnie. Jedynym źródłem utrzymania była pensja ojca – wojskowego urzędnika w Powiatowej Komendzie Uzupełnień w stopniu porucznika. Matka pracowała dorywczo jako szwaczka. W dzieciństwie Karola nazywano najczęściej zdrobnieniem imienia – Lolek. Uważano go za chłopca utalentowanego i wysportowanego. Regularnie grał w piłkę nożną oraz jeździł na nartach. Bardzo ważnym elementem życia Karola były wycieczki krajoznawcze, a także spacery po okolicy Wadowic. W większości wycieczek towarzyszył mu ojciec. W dzieciństwie Karola nazywano najczęściej zdrobnieniem imienia – Lolek. Uważano go za chłopca utalentowanego i wysportowanego. Regularnie grał w piłkę nożną oraz jeździł na nartach. Bardzo ważnym elementem życia Karola były wycieczki krajoznawcze, a także spacery po okolicy Wadowic. W większości wycieczek towarzyszył mu ojciec.

3 Jego matka zmarła 13 kwietnia 1929 roku, w wieku 45 lat. Trzy lata później, w 1932, w wieku 26 lat zmarł na szkarlatynę jego brat Edmund. Chorobą zaraził się od swojej pacjentki w szpitalu w Bielsku. Jego matka zmarła 13 kwietnia 1929 roku, w wieku 45 lat. Trzy lata później, w 1932, w wieku 26 lat zmarł na szkarlatynę jego brat Edmund. Chorobą zaraził się od swojej pacjentki w szpitalu w Bielsku. Od września 1930 roku, po zdaniu egzaminów wstępnych, Karol Wojtyła rozpoczął naukę w 8-letnim Państwowym Gimnazjum Męskim im. Marcina Wadowity w Wadowicach. Już w tym wieku, według jego katechetów, wyróżniała go także ogromna wiara. W pierwszej klasie ks. Kazimierz Figlewicz zachęcił go do przystąpienia do kółka ministranckiego, którego stał się prezesem. Katecheta ten miał znaczny wpływ na rozwój duchowy młodego Karola Wojtyły. Od września 1930 roku, po zdaniu egzaminów wstępnych, Karol Wojtyła rozpoczął naukę w 8-letnim Państwowym Gimnazjum Męskim im. Marcina Wadowity w Wadowicach. Już w tym wieku, według jego katechetów, wyróżniała go także ogromna wiara. W pierwszej klasie ks. Kazimierz Figlewicz zachęcił go do przystąpienia do kółka ministranckiego, którego stał się prezesem. Katecheta ten miał znaczny wpływ na rozwój duchowy młodego Karola Wojtyły. Podczas nauki w gimnazjum Karol zainteresował się teatrem – występował w przedstawieniach Kółka Teatralnego stworzonego przez polonistów z wadowickich gimnazjów: żeńskiego im. Michaliny Mościckiej i męskiego im. Marcina Wadowity. Podczas nauki w gimnazjum Karol zainteresował się teatrem – występował w przedstawieniach Kółka Teatralnego stworzonego przez polonistów z wadowickich gimnazjów: żeńskiego im. Michaliny Mościckiej i męskiego im. Marcina Wadowity.

4 Studia i dojrzewanie duchowe 14 maja 1938 Karol Wojtyła zakończył naukę w gimnazjum otrzymując świadectwo maturalne z oceną celującą, która umożliwiała podjęcie studiów na większości uczelni bez egzaminów wstępnych. Karol Wojtyła wybrał studia polonistyczne na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Studia rozpoczął w październiku 1938 roku. 14 maja 1938 Karol Wojtyła zakończył naukę w gimnazjum otrzymując świadectwo maturalne z oceną celującą, która umożliwiała podjęcie studiów na większości uczelni bez egzaminów wstępnych. Karol Wojtyła wybrał studia polonistyczne na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Studia rozpoczął w październiku 1938 roku. W pierwszym roku studiów Wojtyła przeprowadził się wraz z ojcem do rodzinnego domu matki przy ul. Tynieckiej 10 w Krakowie. Pozostał wierny swej pasji – piłce nożnej, uczęszczał na mecze Cracovii. Czas od października 1938 do lutego 1941 roku to okres wytężonej nauki Karola na studiach, spotkań grupy literackiej, a także tworzenia własnej poezji. W lutym 1940 poznał osobę ważną dla swego rozwoju duchowego. Był to Jan Tyranowski, krakowski krawiec, poza swą pracą zawodową zafascynowany duchowością chrześcijańską, w tym mistyką. Tyranowski prowadził dla młodzieży męskiej koło wiedzy religijnej. Uczestniczący w nim Wojtyła poznał wówczas i po raz pierwszy czytał pisma św. Jana od Krzyża. W pierwszym roku studiów Wojtyła przeprowadził się wraz z ojcem do rodzinnego domu matki przy ul. Tynieckiej 10 w Krakowie. Pozostał wierny swej pasji – piłce nożnej, uczęszczał na mecze Cracovii. Czas od października 1938 do lutego 1941 roku to okres wytężonej nauki Karola na studiach, spotkań grupy literackiej, a także tworzenia własnej poezji. W lutym 1940 poznał osobę ważną dla swego rozwoju duchowego. Był to Jan Tyranowski, krakowski krawiec, poza swą pracą zawodową zafascynowany duchowością chrześcijańską, w tym mistyką. Tyranowski prowadził dla młodzieży męskiej koło wiedzy religijnej. Uczestniczący w nim Wojtyła poznał wówczas i po raz pierwszy czytał pisma św. Jana od Krzyża.

5

6 Dnia 18 lutego 1941 roku po długiej chorobie zmarł ojciec Karola Wojtyły. W 1942 i 1943, jako reprezentant krakowskiej społeczności akademickiej, udawał się do Częstochowy, by odnowić śluby jasnogórskie. Dnia 18 lutego 1941 roku po długiej chorobie zmarł ojciec Karola Wojtyły. W 1942 i 1943, jako reprezentant krakowskiej społeczności akademickiej, udawał się do Częstochowy, by odnowić śluby jasnogórskie. Wojna odebrała K. Wojtyle możliwość kontynuowania studiów, zaczął więc pracować jako pracownik fizyczny w zakładach chemicznych Solvay. Początkowo od jesieni 1940 przez rok w kamieniołomie w Zakrzówku, a potem w oczyszczalni sody w Borku Fałęckim. W tym okresie Wojtyła związał się też z polityczno- wojskową katolicką organizacją podziemną Unia, która starała się między innymi ochraniać zagrożonych Żydów. Wojna odebrała K. Wojtyle możliwość kontynuowania studiów, zaczął więc pracować jako pracownik fizyczny w zakładach chemicznych Solvay. Początkowo od jesieni 1940 przez rok w kamieniołomie w Zakrzówku, a potem w oczyszczalni sody w Borku Fałęckim. W tym okresie Wojtyła związał się też z polityczno- wojskową katolicką organizacją podziemną Unia, która starała się między innymi ochraniać zagrożonych Żydów.

7 Kapłaństwo, praca naukowa i twórcza 13 października 1946 roku alumn Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Krakowie Karol Wojtyła został subdiakonem, a tydzień później diakonem. 1 listopada 1946 roku kardynał Adam Stefan Sapieha wyświęcił Karola Wojtyłę na księdza. 2 listopada jako neoprezbiter odprawił mszę św. prymicyjną w krypcie św. Leonarda w katedrze na Wawelu. 15 listopada Karol Wojtyła wraz z klerykiem Stanisławem Starowieyskim poprzez Paryż wyjechał do Rzymu, aby kontynuować studia na Papieskim Międzynarodowym Athenaeum Angelicum (obecnie Papieski Uniwersytet Świętego Tomasza z Akwinu (Angelicum)) w Rzymie. Przez okres studiów zamieszkiwał w Kolegium Belgijskim, gdzie poznał wielu duchownych z krajów frankofońskich oraz z USA. W 1948 roku ukończył studia z dyplomem summa cum laude. 13 października 1946 roku alumn Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Krakowie Karol Wojtyła został subdiakonem, a tydzień później diakonem. 1 listopada 1946 roku kardynał Adam Stefan Sapieha wyświęcił Karola Wojtyłę na księdza. 2 listopada jako neoprezbiter odprawił mszę św. prymicyjną w krypcie św. Leonarda w katedrze na Wawelu. 15 listopada Karol Wojtyła wraz z klerykiem Stanisławem Starowieyskim poprzez Paryż wyjechał do Rzymu, aby kontynuować studia na Papieskim Międzynarodowym Athenaeum Angelicum (obecnie Papieski Uniwersytet Świętego Tomasza z Akwinu (Angelicum)) w Rzymie. Przez okres studiów zamieszkiwał w Kolegium Belgijskim, gdzie poznał wielu duchownych z krajów frankofońskich oraz z USA. W 1948 roku ukończył studia z dyplomem summa cum laude.

8

9 Jak Karol Wojtyła został papieżem? Kiedy cię wybiorą,musisz przyjąć. Dla Polski - takie słowa usłyszał kardynał Karol Wojtyła od prymasa Polski Stefana Wyszyńskiego 16 październka 1978 roku,kiedy po szóstym głosowaniu odwiedził go w jego prywatnej celi.Kiedy cię wybiorą,musisz przyjąć. Dla Polski - takie słowa usłyszał kardynał Karol Wojtyła od prymasa Polski Stefana Wyszyńskiego 16 październka 1978 roku,kiedy po szóstym głosowaniu odwiedził go w jego prywatnej celi.

10

11

12 Ostatnia notatka w "Księdze czynności biskupich" Karola Wojtyły nosi datę 16 października 1978 roku: "Konklawe. Około godz. 17:15 - Jan Paweł II". Konklawe, jego przebieg, rozkład głosów spowija mrok tajemnicy. Jedno wiemy na pewno: zaraz po wyborze - pisze Jan Paweł II w encyklice Redemptor hominis "gdy postawiono mi pytanie >, odpowiedziałem: >" Była godzina 19:20, kiedy Jan Paweł II pojawił się na balkonie nad portalem Bazyliki. Powitał go entuzjazm tłumów, ale i niepokój rzymian, od ponad 400 lat przyzwyczajonych do tego, że ich biskup jest Włochem. Papież był tego świadom, bo zamiast od razu udzielić błogosławieństwa Urbi et Orbi, powiedział (po włosku!) "Bałem się przyjąć ten wybór. Nie wiem, czy będę umiał dobrze wysłowić się w waszym - naszym języku włoskim. Gdybym się pomylił, poprawcie mnie". Ostatnia notatka w "Księdze czynności biskupich" Karola Wojtyły nosi datę 16 października 1978 roku: "Konklawe. Około godz. 17:15 - Jan Paweł II". Konklawe, jego przebieg, rozkład głosów spowija mrok tajemnicy. Jedno wiemy na pewno: zaraz po wyborze - pisze Jan Paweł II w encyklice Redemptor hominis "gdy postawiono mi pytanie >, odpowiedziałem: >" Była godzina 19:20, kiedy Jan Paweł II pojawił się na balkonie nad portalem Bazyliki. Powitał go entuzjazm tłumów, ale i niepokój rzymian, od ponad 400 lat przyzwyczajonych do tego, że ich biskup jest Włochem. Papież był tego świadom, bo zamiast od razu udzielić błogosławieństwa Urbi et Orbi, powiedział (po włosku!) "Bałem się przyjąć ten wybór. Nie wiem, czy będę umiał dobrze wysłowić się w waszym - naszym języku włoskim. Gdybym się pomylił, poprawcie mnie".

13

14 Papież młodych Jan Paweł II chętnie spotykał się z młodymi ludźmi i poświęcał im dużo uwagi. Na spotkanie w Rzymie 31 marca 1985 roku, który ONZ ogłosiło Międzynarodowym Rokiem Młodzieży, napisał list apostolski na temat roli młodości jako okresu szczególnego kształtowania drogi życia (Dilecti Amici), a 20 grudnia zapoczątkował tradycję Światowych Dni Młodzieży. Odtąd co roku przygotowywał orędzie skierowane do młodych, które stawało się tematem tego międzynarodowego spotkania, organizowanego w różnych miejscach świata (odbyło się ono również w Polsce – Częstochowa, 1991).

15 Sportowiec Jan Paweł II Narty, kajaki, rowery, wędrówki po górach - tak najchętniej Karol Wojtyła a później Jan Paweł II spędzał wolny czas. Zdarzało się, że msze odprawiał na odwróconym do góry dnem kajaku. Dwa związane wiosła tworzyły krzyż. Narty, kajaki, rowery, wędrówki po górach - tak najchętniej Karol Wojtyła a później Jan Paweł II spędzał wolny czas. Zdarzało się, że msze odprawiał na odwróconym do góry dnem kajaku. Dwa związane wiosła tworzyły krzyż.

16 Zainteresowania Jana Pawła II Papież miał wiele między innymi: pisanie książek, aktorstwo, poezja oraz muzyka. Karol Wojtyła wydał wiele książek jedną z nich jest książka pt; Pamięć i Tożsamość książkę tę wydał w Krakowie w 2005r. W czasach II wojny Światowej brał udział w potajemnych spektaklach na temat wolności i solidarności. Papież był oddany także muzyce jedną pieśni które stworzył znajduje się Abbà Pater wydana w 1999r.

17 Pierwsza pielgrzymka do Polski. Już rok po wybraniu Karola Wojtyły na papieża, wyruszył do swojej ojczyzny na pielgrzymkę. Już rok po wybraniu Karola Wojtyły na papieża, wyruszył do swojej ojczyzny na pielgrzymkę.

18

19

20

21

22

23

24

25

26 10 kwietnia 2003. Papież przygląda się gołębiom wypuszczonym przez młodzież na Placu św. Piotra w Rzymie

27 Miejsca które odwiedził Podróże apostolskie do Polski: I pielgrzymka (2-10 czerwca 1979) II pielgrzymka (16-23 czerwca 1983) III pielgrzymka (8-14 czerwca 1987) IV pielgrzymka (1-9 czerwca, 13- 20 sierpnia 1991) V pielgrzymka (22 maja 1995) VI pielgrzymka (31 maja-10 czerwca 1997) VII pielgrzymka (5-17 czerwca 1999) VIII pielgrzymka (16-19 sierpnia 2002) Jan Paweł II odbył także blisko 100 podróży na terenie Włoch (najważniejsze z nich): 20-22 maja 1985 – Mediolan 8-10 maja 1993 – Sycylia 5 września 2004 – Loreto

28 Jakie kraje poznał

29 Ogłoszenie Żałoby Narodowej Jan Paweł II zmarł 2kwietnia o 21:37. Ogłoszenie żałoby nastąpiło 3kwietnia aż do dnia pogrzebu czyli 8kwietnia. W czasie żałoby ministrowie poprosili o nie organizowanie hucznych imprez i tego typu zajęć. Trumna w której znajduje się ciało Papieża

30 Trumna Jana Pawła II jest wnoszona do Bazyliki św. Piotra

31

32 Beatyfikacja Jana Pawła II Nasz kochany papież Pana Boga całym swoim sercem, tak jak nas. Chorował, cierpiał wiedział, że musi nadal głosić Słowo Boże. Umarł i zawsze będziemy mieli Go w naszych sercach, lecz Jego trud nie poszedł na marne, 1 maja 2011 nastąpiła beatyfikacja Jana Pawła II podczas uroczystej Mszy Świętej na placu św. Piotra w Rzymie. Nabożeństwo prowadził papież Benedykt XVI. Polskę reprezentował prezydent Bronisław Komorowski wraz z małżonką. Nasz kochany papież Pana Boga całym swoim sercem, tak jak nas. Chorował, cierpiał wiedział, że musi nadal głosić Słowo Boże. Umarł i zawsze będziemy mieli Go w naszych sercach, lecz Jego trud nie poszedł na marne, 1 maja 2011 nastąpiła beatyfikacja Jana Pawła II podczas uroczystej Mszy Świętej na placu św. Piotra w Rzymie. Nabożeństwo prowadził papież Benedykt XVI. Polskę reprezentował prezydent Bronisław Komorowski wraz z małżonką. Ku czci Jego pamięci.


Pobierz ppt "Jan Paweł II Papież, którego pokochał cały świat. Szymon Szentag."

Podobne prezentacje


Reklamy Google