Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

GreenLabelsPurchase – making a greener procurement with energy labels Projekt europejski finansowany dofinansowany przez Komisję Europejską w ramach programu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "GreenLabelsPurchase – making a greener procurement with energy labels Projekt europejski finansowany dofinansowany przez Komisję Europejską w ramach programu."— Zapis prezentacji:

1 GreenLabelsPurchase – making a greener procurement with energy labels Projekt europejski finansowany dofinansowany przez Komisję Europejską w ramach programu Inteligentna Energia - Europa Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. Kryteria Środowiskowe dla Produktów Zużywających Energię Moduł IT Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A.

2 GreenLabelsPurchase – making a greener procurement with energy labels Projekt europejski finansowany dofinansowany przez Komisję Europejską w ramach programu Inteligentna Energia - Europa Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. Zawartość prezentacji Wprowadzenie Potencjał w zakresie wzrostu efektywności energetycznej Polityka i mechanizmy wzrostu efektywności wykorzystania energii - procedur Zielonych Zamówień Projekt GreenLabelsPurchase Kryteria środowiskowe w zakupach dla urządzeń IT Ocena kosztów w cyklu użytkowania urządzeń Ocenia i kwalifikacja ofert przetargowych Rozporządzenie Energy Star

3 GreenLabelsPurchase – making a greener procurement with energy labels Projekt europejski finansowany dofinansowany przez Komisję Europejską w ramach programu Inteligentna Energia - Europa Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. Wprowadzenie Problemy Wzrost zapotrzebowania na energię Wzrost uzależnienia od dostaw energii i jej nośników z państw niestabilnych politycznie (60-70%) Szybki wzrost cen nośników energii na światowych rynkach Wzrost kosztów produkcji i eksploatacji zasobów Ochrona klimatu ziemi i efekt cieplarniany

4 GreenLabelsPurchase – making a greener procurement with energy labels Projekt europejski finansowany dofinansowany przez Komisję Europejską w ramach programu Inteligentna Energia - Europa Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. Inicjatywy Komisji Europejskiej Cele podstawowe: Wzrost efektywności wykorzystania energii we wszystkich sektorach gospodarki (ograniczenie zużycia) Wzrost wykorzystania alternatywnych i odnawialnych źródeł energii Wzrost świadomości użytkowników energii Narzędzia: Dyrektywy Programy badawcze Programy informacyjne i edukacyjne Programy wdrożeniowe Systemy i narzędzia wspierania finansowego (ESCO, EBOR, FUNDUSZE STRUKTURALNE, etc.) Wprowadzenie

5 GreenLabelsPurchase – making a greener procurement with energy labels Projekt europejski finansowany dofinansowany przez Komisję Europejską w ramach programu Inteligentna Energia - Europa Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. Sektor publiczny UE Sektor publiczny – główny konsument w UE Wydatki sektora publicznego stanowią łącznie 16,3% PKB krajów członkowskich Rynek zamówień publicznych wynosi 1,5 bln Polska 2004 – 48 mld PLN – 5,4% PKB 2005 – 68 mld PLN – 7,0% PKB Poza efektami ekonomicznymi i środowiskowymi decyzje zakupowe w sektorze publicznym w sposób istotny wpływają na rozwój technologii oraz jakość i efektywność produktów Wprowadzenie

6 GreenLabelsPurchase – making a greener procurement with energy labels Projekt europejski finansowany dofinansowany przez Komisję Europejską w ramach programu Inteligentna Energia - Europa Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. Wprowadzenie Emisyjność polskiego PKB Źródło Eurostat 2006

7 GreenLabelsPurchase – making a greener procurement with energy labels Projekt europejski finansowany dofinansowany przez Komisję Europejską w ramach programu Inteligentna Energia - Europa Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. Wprowadzenie Energochłonność polskiego PKB Źródło Eurostat 2006 toe/M

8 GreenLabelsPurchase – making a greener procurement with energy labels Projekt europejski finansowany dofinansowany przez Komisję Europejską w ramach programu Inteligentna Energia - Europa Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. Potencjał w zakresie wzrostu efektywności energetycznej urządzeń powszechnego użytku l.p. Rodzaj urządzenia/wyposażenia Potencjał redukcji zużycia energii/nośników energii Średnio w UEW Polsce 1.IT (sprzęt informatyczny, komputery, telekomunikacja) 50% % (~ GWH/rok) ok. 3 mld zł/rok 2.Urządzenia gospodarstwa domowego (tylko w gospodarstwach domowych) 30%20% (~ GWH/rok) ok. 1,6 mld zł/rok 3.Środki transportu (samochodowego)20%25-30% (~ 193 – 360 PJ/rok) ok. 20 mld zł/rok 4.Wyposażenie i instalacje energetyczne budynków, ocieplenie budynków 25-30%30-40% (~ 135 – 238 PJ/rok) ok. 5,4-9,6 mld zł/rok

9 GreenLabelsPurchase – making a greener procurement with energy labels Projekt europejski finansowany dofinansowany przez Komisję Europejską w ramach programu Inteligentna Energia - Europa Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. Polityka i mechanizmy wzrostu efektywności wykorzystania energii z wykorzystaniem Zielonych Zamówień Publicznych (ZZP) Niezbędne szerokie uwzględnienie aspektów środowiskowych w zakupach poprzez wykorzystanie kryteriów środowiskowych w odniesieniu do nabywanych produktów Rynek produktów i usług przyjaznych środowisku jest obecnie rozwinięty w stopniu wystarczającym dla wdrożenia instrumentu zielonych zakupów w sektorze publicznym w Polsce Sektor publiczny powinien stanowić wzorzec i przykład do naśladowania Badania wskazują, że w tym obszarze występuje efekt ciągniony i w przypadku szerokiego wprowadzenia kryteriów środowiskowych prywatni zamawiający zachowują się podobnie jak zamawiający z sektora publicznego

10 GreenLabelsPurchase – making a greener procurement with energy labels Projekt europejski finansowany dofinansowany przez Komisję Europejską w ramach programu Inteligentna Energia - Europa Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. Polityka i mechanizmy wzrostu efektywności wykorzystania energii z wykorzystaniem Zielonych Zamówień Publicznych (ZZP) Podstawy Prawne Komunikat Komisji COM(2003)302 dot. Zintegrowanej Polityki Produktowej (ZPP) Zintegrowana polityka produktowa (ZPP) jest inicjatywą Komisji Europejskiej mającą na celu ścisłe powiązanie szeroko rozumianej polityki produktowej z ochroną środowiska poprzez odniesienie do tzw. cyklu życia lub użytkowania produktu. Stosowanie kryteriów środowiskowych w zamówieniach publicznych wymienia się jako podstawowy instrument wspierający wdrażanie ZPP. Komunikat Komisji COM(2004)38 dot. Planu Działań w dziedzinie Technologii Środowiskowych (ETAP) ETAP jest Planem Działań promującym rozwój oraz wdrażanie technologii środowiskowych i uznającym za jedno z narzędzi ich wsparcia m.in. Zielone Zamówienia Publiczne (ZZP)

11 GreenLabelsPurchase – making a greener procurement with energy labels Projekt europejski finansowany dofinansowany przez Komisję Europejską w ramach programu Inteligentna Energia - Europa Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. Polityka i mechanizmy wzrostu efektywności wykorzystania energii z wykorzystaniem Zielonych Zamówień Publicznych (ZZP) Podstawy Prawne Dyrektywa 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi Dyrektywa 2004/17/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. koordynująca procedury udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych

12 GreenLabelsPurchase – making a greener procurement with energy labels Projekt europejski finansowany dofinansowany przez Komisję Europejską w ramach programu Inteligentna Energia - Europa Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. Polityka i mechanizmy wzrostu efektywności wykorzystania energii z wykorzystaniem Zielonych Zamówień Publicznych (ZZP) Podstawy Prawne Dyrektywy 2004/18/WE i 2004/17/WE stwarzają wszelkie podstawy prawne dla uwzględnienia aspektów środowiskowych i zagadnień efektywności energetycznej w zamówieniach publicznych, w tym w szczególności w odniesieniu do produktów zużywających energię. Dyrektywy wymagają jednocześnie: –Zachowania zasad równego traktowania podmiotów –Zapewnienia transparentności przebiegu procesu zamówienia –Nie ograniczania swobodnego przepływu towarów i usług na obszarze Unii Europejskiej. (Konieczny wzrost świadomości i wiedzy)

13 GreenLabelsPurchase – making a greener procurement with energy labels Projekt europejski finansowany dofinansowany przez Komisję Europejską w ramach programu Inteligentna Energia - Europa Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. Polityka i mechanizmy wzrostu efektywności wykorzystania energii z wykorzystaniem Zielonych Zamówień Publicznych (ZZP) Inne dokumenty "Mapa Drogowa" wdrażania Planu Działań na Rzecz Technologii Środowiskowych w Polsce (Strategia Lizbońska) Dokument ten stanowi dogłębną analizę możliwości zastosowania przez podmioty publiczne kryteriów z zakresu ochrony środowiska i efektywności energetycznej w zamówieniach publicznych oraz diagnozę stanu istniejącego w tym zakresie Krajowy Plan Działań w zakresie zielonych zamówień publicznych na lata Dokument został opracowany przez Urząd Zamówień Publicznych i przyjęty przez KERM 30 stycznia 2007r. Zawiera omówienie przepisów prawnych regulujących kwestię zielonych zamówień na poziomie Polski i Unii Europejskiej oraz ocenę stanu aktualnego w zakresie wykorzystania kryteriów środowiskowych w praktyce. Zawiera również szczegółowy plan i harmonogram działań w zakresie wdrażania procedur zielonych zamówień w Polsce

14 GreenLabelsPurchase – making a greener procurement with energy labels Projekt europejski finansowany dofinansowany przez Komisję Europejską w ramach programu Inteligentna Energia - Europa Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. Polityka i mechanizmy wzrostu efektywności wykorzystania energii z wykorzystaniem Zielonych Zamówień Publicznych (ZZP) Główne elementy Krajowego Planu Działań DziałanieTermin realizacji ( ) Instytucja/ instytucje realizujące Przewidywane źródła finansowania 1. Stworzenie katalogu lub bazy danych kryteriów ekologicznych dla poszczególnych grup produktów oraz elektroniczne upowszechnianie takich danych I połowa 2007r.MG (upowszechnianie: MŚ, PCBC, UZP) Budżet MG 2. Stworzenie przewodnika (opracowanie informacji) dla krajowych zamawiających zawierającego wytyczne odnośnie uwzględniania aspektów środowiskowych w procedurach zamówień publicznych Do końca 2008 r. Urząd Zamówień Publicznych Budżet UZP, Środki Banku Światowego 3. Stworzenie katalogu ekologicznych produktów i usług ułatwiającego orientację w tego typu rynku Ministerstwo Środowiska, PCBC Do uzgodnienia z MŚ 4. Utrzymanie i aktualizacja strony internetowej dot. zielonych zamówień publicznych Zadanie ciągłeUrząd Zamówień Publicznych Budżet UZP

15 GreenLabelsPurchase – making a greener procurement with energy labels Projekt europejski finansowany dofinansowany przez Komisję Europejską w ramach programu Inteligentna Energia - Europa Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. Urządzenia powszechnego użytku (zużywające energię): Urządzenia AGD Źródła światła Sprzęt biurowy / IT Pojazdy samochodowe Systemy i komponenty budynków Silniki elektryczne Zielona energia elektryczna Polityka i mechanizmy wzrostu efektywności wykorzystania energii z wykorzystaniem Zielonych Zamówień Publicznych (ZZP)

16 GreenLabelsPurchase – making a greener procurement with energy labels Projekt europejski finansowany dofinansowany przez Komisję Europejską w ramach programu Inteligentna Energia - Europa Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. Polityka i mechanizmy wzrostu efektywności wykorzystania energii z wykorzystaniem Zielonych Zamówień Publicznych (ZZP) Katalog kryteriów środowiskowych dla produktów, w tym produktów zużywających energię, opracowany został na zlecenie Ministerstwa Gospodarki przez Krajową Agencję Poszanowania Energii S.A. w kwietniu 2007 roku (ostatnia wersja – styczeń 2008) Dostępny:

17 GreenLabelsPurchase – making a greener procurement with energy labels Projekt europejski finansowany dofinansowany przez Komisję Europejską w ramach programu Inteligentna Energia - Europa Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. Wykorzystanie etykiet energetycznych Regulacje dot. zamówień publicznych w UE pozwalają na: Wykorzystanie kryteriów ze wszystkich etykiet ekologicznych i energetycznych – krajowych i międzynarodowych dobrowolnych Wybór w przetargach produktów droższych w zakupie, ale tańszych w eksploatacji (w całym okresie użytkowania) Wybór produktów droższych w eksploatacji i w zakupie, ale charakteryzujących się mniejszym oddziaływaniem na środowisko, o ile jest to zgodne z polityką i celami środowiskowymi instytucji (firmy)

18 GreenLabelsPurchase – making a greener procurement with energy labels Projekt europejski finansowany dofinansowany przez Komisję Europejską w ramach programu Inteligentna Energia - Europa Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. Procedury zielonych zamówień (publicznych) Oferta z najniższą ceną Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie Koszty całkowite w cyklu użytkowania - LCC (Life-Cycle-Costs) Wykorzystanie kryteriów środowiskowych w procedurach Zielonych Zakupów i w zamówieniach publicznych wymaga zmiany sposobu myślenia:

19 GreenLabelsPurchase – making a greener procurement with energy labels Projekt europejski finansowany dofinansowany przez Komisję Europejską w ramach programu Inteligentna Energia - Europa Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. Procedury zielonych zamówień (publicznych) Dyrektywa 2004/18/WE podaje dopuszczalne sposoby i kryteria umożliwiające uwzględnienie aspektów środowiskowych Kryteria środowiskowe mogą być praktycznie dowolnie uwzględniane i wykorzystywane we wszystkich fazach procesu: –Polityce zakupowej (Procurement policy) –Analizy zapotrzebowania na produkty (Demand analysis) –Ogłoszenia przetargu (Call for tender) –Oceny ofert (Evaluation of the Offers)

20 GreenLabelsPurchase – making a greener procurement with energy labels Projekt europejski finansowany dofinansowany przez Komisję Europejską w ramach programu Inteligentna Energia - Europa Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. Rekomendowany udział kryteriów środowiskowych w ocenie ofert przetargowych: –Kryteria środowiskowe i koszty w cyklu użytkowania: 30 – 45% (wg UZP może być bez ograniczeń) –Pozostałe kryteria: 55 – 70 % Procedury zielonych zamówień (publicznych)

21 GreenLabelsPurchase – making a greener procurement with energy labels Projekt europejski finansowany dofinansowany przez Komisję Europejską w ramach programu Inteligentna Energia - Europa Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. Etykiety energetyczne i środowiskowe Wzrostowi znaczenia efektywności energetycznej w UE towarzyszy wzrost ilości i różnorodności etykiet energetycznych

22 GreenLabelsPurchase – making a greener procurement with energy labels Projekt europejski finansowany dofinansowany przez Komisję Europejską w ramach programu Inteligentna Energia - Europa Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. Operating Mode ---- Sleep Mode Standby /- Work Safety-- - Noise Emissions-- Compulsory?No Fees?--Yes ExtensionWorldEuropeDEEurope Etykiety energetyczne dla IT

23 GreenLabelsPurchase – making a greener procurement with energy labels Projekt europejski finansowany dofinansowany przez Komisję Europejską w ramach programu Inteligentna Energia - Europa Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. Wykorzystanie etykiet energetycznych Korzyści : Budowanie zapotrzebowania na produkty ekologiczne Możliwości oddziaływania na światowych producentów urządzeń (wzrost jakości i zmniejszenie oddziaływania środowiskowego) Uzyskanie największego możliwego efektu w zakresie redukcji zużycia energii i zmniejszenia oddziaływania na środowisko

24 GreenLabelsPurchase – making a greener procurement with energy labels Projekt europejski finansowany dofinansowany przez Komisję Europejską w ramach programu Inteligentna Energia - Europa Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. Projekt GreenLabelsPurchase 12 partnerów z 9 krajów UE Niemcy: Berliner Energieagentur, B.&S.U. Beratungs- und Service-Gesellschaft Umwelt Austria: O.Ö. Energiesparverband Finland: Motiva Oy, Efeko Ltd. Włochy: Ente per le Nuove Tecnologie, lEnergia e lAmbiente - ENEA Słowenia: Building and Civil Engineering Institute ZRMK Bułgaria: Centre for Energy Efficiency - EnEffect Łotwa: Ekodoma Węgry: Budapest University of Technology and Economics – BUTE, Centre for Environmental Studies Foundation - CES Polska: Krajowa Agencja Poszanowania Energii - KAPE

25 GreenLabelsPurchase – making a greener procurement with energy labels Projekt europejski finansowany dofinansowany przez Komisję Europejską w ramach programu Inteligentna Energia - Europa Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. Podnoszenie wśród potencjalnych nabywców poziomu i zakresu wiedzy dot. praktycznej implementacji procedur zielonych zakupów (zamówień publicznych) w zakresie: –Zagadnień technicznych i jakościowych –Zagadnień i metod oceny ekonomicznej i środowiskowej –Zagadnień prawnych Projekt GreenLabelsPurchase

26 GreenLabelsPurchase – making a greener procurement with energy labels Projekt europejski finansowany dofinansowany przez Komisję Europejską w ramach programu Inteligentna Energia - Europa Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. Dotyczy zagadnień związanych z zielonymi zakupami (zamówieniami publicznymi), w tym: –Opracowanie standardowych i uproszczonych procedur –Podnoszenie świadomości i wiedzy dot. wykorzystania etykiet energetycznych –Opracowanie i upowszechnienie standardowych narzędzi obliczeniowych do oceny kosztów w cyklu życia produktu –Promocja przykładów dobrych praktyk –Promocja i wsparcie realizacji projektów pilotowych i przykładów dobrych praktyk w zakresie przetargów publicznych i zakupów niepublicznych –Podnoszenie poziomu znaczenia aspektów ekonomicznych i ekologicznych w zamówieniach publicznych Projekt GreenLabelsPurchase

27 GreenLabelsPurchase – making a greener procurement with energy labels Projekt europejski finansowany dofinansowany przez Komisję Europejską w ramach programu Inteligentna Energia - Europa Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. Poradniki Arkusze oceny ofert Narzędzia obliczeniowe (LCC) Przykłady dobrych praktyk Podstawowe regulacje prawne Projekt GreenLabelsPurchase

28 GreenLabelsPurchase – making a greener procurement with energy labels Projekt europejski finansowany dofinansowany przez Komisję Europejską w ramach programu Inteligentna Energia - Europa Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. Poradniki dla poszczególnych rodzajów i grup urządzeń: –Podstawowe informacje dot. regulacji prawnych –Podstawowe informacje techniczne –Informacje nt. etykiet energetycznych –Propozycje kryteriów ekologicznych i środowiskowych –Arkusze oceny i kwalifikacji ofert przetargowych –Podstawowe informacje nt. zasad prawidłowego użytkowania urządzeń Projekt GreenLabelsPurchase

29 GreenLabelsPurchase – making a greener procurement with energy labels Projekt europejski finansowany dofinansowany przez Komisję Europejską w ramach programu Inteligentna Energia - Europa Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. Arkusze oceny i kwalifikacji ofert Procedura pełna/uproszczona Opcjonalnie do wyboru: –Kryteria obowiązkowe –Kryteria dodatkowe Rezultat: –Ocena punktowa oferty –Sprawdzenie spełnienia kryteriów obowiązkowych Projekt GreenLabelsPurchase

30 GreenLabelsPurchase – making a greener procurement with energy labels Projekt europejski finansowany dofinansowany przez Komisję Europejską w ramach programu Inteligentna Energia - Europa Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. Istniejące normy europejskie i polskie IEC/EN/PN Uregulowania zawarte w dyrektywach, w szczególności w dyrektywach dot. zasad obowiązkowego etykietowania urządzeń zużywających energię Wymagania określone w systemach dobrowolnego etykietowania wyrobów (n.p. ECOLABEL, SWAN Label, BLUE ANGEL) Wymagania określone w Dyrektywie 2002/95/WE w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym Inne Kryteria środowiskowe

31 GreenLabelsPurchase – making a greener procurement with energy labels Projekt europejski finansowany dofinansowany przez Komisję Europejską w ramach programu Inteligentna Energia - Europa Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. Przykład oddziaływania środowiskowego źródeł światła w cyklu życia produktu Źródła: European Lamp Companies Federation: Użytkowanie – ponad 90% Utylizacja Materiały Produkcja

32 GreenLabelsPurchase – making a greener procurement with energy labels Projekt europejski finansowany dofinansowany przez Komisję Europejską w ramach programu Inteligentna Energia - Europa Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. Ocena kosztów w cyklu użytkowania urządzeń Założenia: Uwzględnia się następujące koszty: –zakupu urządzenia –dostawy urządzenia –instalacji –eksploatacji energii lub paliwa wody serwisu zwrotu i utylizacji środków piorących lub czyszczących tonery i tusze dla drukarek inne –utylizacji i recyklingu

33 GreenLabelsPurchase – making a greener procurement with energy labels Projekt europejski finansowany dofinansowany przez Komisję Europejską w ramach programu Inteligentna Energia - Europa Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. Ocena kosztów w cyklu użytkowania urządzeń Założenia: Ocena LCC (całkowity roczny koszt w cyklu użytkowania produktu) –uwzględnia okres użytkowania/żywotności (zależny od rodzaju urządzenia) –umożliwia wykorzystanie metod dyskontowych (z uwzględnieniem utraconych korzyści wynikających z możliwości innego wykorzystania środków przeznaczonych na zwiększenie kosztów zakupu) Rezultat: Wybór oferty najkorzystniejszej ekonomicznie z punktu widzenia całego okresu użytkowania Narzędzia obliczeniowe są dodatkowo wyposażone w moduł do klasyfikacji ofert z uwzględnieniem punktacji za spełnienie dodatkowych kryteriów środowiskowych

34 GreenLabelsPurchase – making a greener procurement with energy labels Projekt europejski finansowany dofinansowany przez Komisję Europejską w ramach programu Inteligentna Energia - Europa Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. Ocena kosztów w cyklu użytkowania urządzeń - IT Dane dotyczące intensywności i okresu użytkowania poszczeg ó lnych rodzaj ó w/typ ó w urządzeń: Rodzaj/typ urządzenia Tryby pracy w godzinach/rok Okres użytkowania urządzenia do oceny LCC lat Włączony lub bezczynności Uśpienia "Sleep" Gotowości stan-by Komputer Serwer Laptop Monitor LCD Drukarka Urządzenie wielofunkcyjne

35 GreenLabelsPurchase – making a greener procurement with energy labels Projekt europejski finansowany dofinansowany przez Komisję Europejską w ramach programu Inteligentna Energia - Europa Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. Ocena kosztów w cyklu użytkowania urządzeń - IT Koszty związane z instalacją w zależności od rodzaj ó w/typ ó w urządzeń Rodzaj/typ urządzenia Rodzaj kosztu Cena energii elektryczne [zł/kWh] Koszt instalacji urządzenia [zł/szt.] Koszt dostawy [zł/szt.] Akcesoria dodatkowe [zł/szt.] Komputer0,36080?? Serwer0,360360?? Laptop0,36080?? Monitor LCD0,36020?? Drukarka0,360120?? Urządzenie wielofunkcyjne0,360180??

36 GreenLabelsPurchase – making a greener procurement with energy labels Projekt europejski finansowany dofinansowany przez Komisję Europejską w ramach programu Inteligentna Energia - Europa Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. Ocena kosztów w cyklu użytkowania urządzeń - IT Składniki do określenia koszt ó w bieżącego serwisu w okresie użytkowania urządzeń Rodzaj/typ urządzenia Rodzaj kosztu Stawka godzinowa usług serwisowych [zł/r-g] Ilość roboczo-godzin na utrzymanie i konserwację [zł/szt./rok] Koszt nne [zł/szt./rok] Komputer12,0012? Serwer 12,00 48? Laptop 12,00 6? Monitor LCD 12,00 6? Drukarka 12,00 12? Urządzenie wielofunkcyjne 12,00 18?

37 GreenLabelsPurchase – making a greener procurement with energy labels Projekt europejski finansowany dofinansowany przez Komisję Europejską w ramach programu Inteligentna Energia - Europa Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. Ocena kosztów w cyklu użytkowania urządzeń - IT Określony w SIWZ koszt użytkowania Kuż i dla urządzenia rodzaju/typu i w całym cyklu użytkowania, należy obliczać wg wzoru: gdzie: i – numer urządzenia w zależności od rodzaju/typu, Kzi – łączny koszt zakupu wszystkich urządzeń dla rodzaju/typu i, KEi – łączny koszt eksploatacji wszystkich urządzeń rodzaju/typu i t – okres użytkowania urządzenia do oceny LCC przyjmowany na podstawie danych z Tabeli r – stopa dyskonta (np. w wysokości 5%).

38 GreenLabelsPurchase – making a greener procurement with energy labels Projekt europejski finansowany dofinansowany przez Komisję Europejską w ramach programu Inteligentna Energia - Europa Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. Ocena kosztów w cyklu użytkowania urządzeń - IT Łączny koszt zakupu wszystkich urządzeń dla rodzaju/typu i Kz i – oblicza się na podstawie wzoru: gdzie: K ni – Podstawowy koszt zakupu pojedynczego urządzenia rodzaju/typu i określony na podstawie oferty, K inst – Podstawowy koszt instalacji pojedynczego urządzenia rodzaju/typu i określony na podstawie danych z tabeli, K dost - Podstawowy koszt dostawy pojedynczego urządzenia rodzaju/typu i określony na podstawie danych z tabeli, K akc – Podstawowy koszt dodatkowych akcesori ó w dla pojedynczego urządzenia rodzaju/typu i określony na podstawie danych z tabeli, n i – liczba zakupywanych urządzeń w rodzaju/typie i,

39 GreenLabelsPurchase – making a greener procurement with energy labels Projekt europejski finansowany dofinansowany przez Komisję Europejską w ramach programu Inteligentna Energia - Europa Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. Ocena kosztów w cyklu użytkowania urządzeń - IT Łączny koszt eksploatacji wszystkich urządzeń rodzaju/typu i K Ei – oblicza się na podstawie wzoru: gdzie: K Eel – koszty energii elektrycznej obliczone na podstawie wzoru: gdzie: M Tp – moc pobierana przez urządzenie rodzaju/typu i w trybie pracy/bezczynności określona na podstawie danych ofertowych dostarczonych przez oferenta w Załączniku 8 do oferty [W], T Tp – okres pracy w roku urządzenia rodzaju/typu i w trybie pracy/bezczynności określony na podstawie danych z Tabeli [godz./rok]. M Tsl – moc pobierana przez urządzenie rodzaju/typu i w trybie uśpienia "Sleep" T Tsl – okres pracy w roku urządzenia rodzaju/typu i w trybie uśpienia "Sleep" M Tsb – moc pobierana przez urządzenie rodzaju/typu i w trybie gotowości stand-by T Tsb – okres pracy w roku urządzenia rodzaju/typu i w trybie gotowości stand-by n i – liczba zakupywanych urządzeń w rodzaju/typie i, C Jel – cena jednostkowa energii elektrycznej brutto z podatkiem VAT [zł/kWh]. PLN/rok:

40 GreenLabelsPurchase – making a greener procurement with energy labels Projekt europejski finansowany dofinansowany przez Komisję Europejską w ramach programu Inteligentna Energia - Europa Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. Ocena kosztów w cyklu użytkowania urządzeń - IT K Us – Roczny koszt utrzymania i serwisu urządzeń obliczone na podstawie wzoru: gdzie: S jp – Stawka godzinowa koszt ó w pracy dla usług serwisowych na urządzenie rodzaju/typu i określona na podstawie danych z Tabeli [zł/r-g], T rg – Ilość roboczo-godzin godzin na utrzymanie i konserwację rodzaju/typu i określona na podstawie danych z Tabeli [r-g/rok], n i – liczba zakupywanych urządzeń w rodzaju/typie i, K I – koszty inne określone na podstawie oferty dla urządzeń w rodzaju/typie i.

41 GreenLabelsPurchase – making a greener procurement with energy labels Projekt europejski finansowany dofinansowany przez Komisję Europejską w ramach programu Inteligentna Energia - Europa Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. Format MS Excel Ocena LCC (całkowity roczny koszt eksploatacji) Rezultat: Wybór oferty najkorzystniejszej ekonomicznie Narzędzia obliczeniowe

42 GreenLabelsPurchase – making a greener procurement with energy labels Projekt europejski finansowany dofinansowany przez Komisję Europejską w ramach programu Inteligentna Energia - Europa Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. Ocena kosztów w cyklu użytkowania urządzenia - IT

43 GreenLabelsPurchase – making a greener procurement with energy labels Projekt europejski finansowany dofinansowany przez Komisję Europejską w ramach programu Inteligentna Energia - Europa Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. Ocena kosztów w cyklu użytkowania urządzenia - IT

44 GreenLabelsPurchase – making a greener procurement with energy labels Projekt europejski finansowany dofinansowany przez Komisję Europejską w ramach programu Inteligentna Energia - Europa Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. Arkusz oceny Dyskwalifikacja Wskazanie najkorzystniejszej oferty Narzędzie obliczeniowe Spełnienie kryteriów obowiązkowych? nie tak Punkty za kryteria dodatkowe Roczny koszt całkowity Wskaźnik koszt/wynik Ocena ofert (przetargowych)

45 GreenLabelsPurchase – making a greener procurement with energy labels Projekt europejski finansowany dofinansowany przez Komisję Europejską w ramach programu Inteligentna Energia - Europa Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. Ocenia i kwalifikacja ofert (przetargowych)

46 GreenLabelsPurchase – making a greener procurement with energy labels Projekt europejski finansowany dofinansowany przez Komisję Europejską w ramach programu Inteligentna Energia - Europa Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. Ocena i kwalifikacja ofert (przetargowych) Narzędzia obliczeniowe są dodatkowo wyposażone w moduł do klasyfikacji ofert z uwzględnieniem punktacji za spełnienie dodatkowych kryteriów środowiskowych Ocenie podlegają następujące kryteria: –środowiskowe - ocena punktowa –inne (np. użytkowe) – ocena punktowa, –kosztów w cyklu użytkowania produktu – wielkość wyrażona w PLN.

47 GreenLabelsPurchase – making a greener procurement with energy labels Projekt europejski finansowany dofinansowany przez Komisję Europejską w ramach programu Inteligentna Energia - Europa Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. Ocena i kwalifikacja ofert - urządzenia IT Ranking i kolejność ofert ustalana jest na podstawie wskaźnika oceny oferty OE, którego wartość wyliczana jest w sposób następujący: gdzie: Oe i – Wskaźnik oceny oferty dla rodzaju urządzenia i Kużi – koszt w całym cyklu użytkowania produktu wyrażony PLN, (dla rodzaju urządzenia i, zgodnie z podziałem określonym w Załączniku 1 z uwzględnieniem ilości dla poszczególnych rodzajów urządzeń podanych w pkt specyfikacji, obliczony w sposób określony w Załączniku 9).

48 GreenLabelsPurchase – making a greener procurement with energy labels Projekt europejski finansowany dofinansowany przez Komisję Europejską w ramach programu Inteligentna Energia - Europa Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. Oe i – Wskaźnik oceny oferty dla rodzaju urządzenia i gdzie: Lsr i – liczba punktów za spełnienie DODATKOWYCH kryteriów środowiskowych przyznanych na podstawie arkusza oceny i kwalifikacji ofert przetargowych Wsr – waga kryteriów środowiskowych w ocenie ofert (określona w wysokości np. 30 %), – współczynnik skalujący. Ocena i kwalifikacja ofert - urządzenia IT

49 GreenLabelsPurchase – making a greener procurement with energy labels Projekt europejski finansowany dofinansowany przez Komisję Europejską w ramach programu Inteligentna Energia - Europa Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. Ocena i kwalifikacja ofert - IT

50 GreenLabelsPurchase – making a greener procurement with energy labels Projekt europejski finansowany dofinansowany przez Komisję Europejską w ramach programu Inteligentna Energia - Europa Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. Ocena i kwalifikacja ofert - IT

51 GreenLabelsPurchase – making a greener procurement with energy labels Projekt europejski finansowany dofinansowany przez Komisję Europejską w ramach programu Inteligentna Energia - Europa Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. Ocena i kwalifikacja ofert - urządzenia IT

52 GreenLabelsPurchase – making a greener procurement with energy labels Projekt europejski finansowany dofinansowany przez Komisję Europejską w ramach programu Inteligentna Energia - Europa Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. Przykład analizy – sprzęt biurowy

53 GreenLabelsPurchase – making a greener procurement with energy labels Projekt europejski finansowany dofinansowany przez Komisję Europejską w ramach programu Inteligentna Energia - Europa Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. Przykłady - IT Bayerische HypoVereinsbank AG (HVB Group) –Energy Star, GEEA, Blue Angel, Eco- Label, TCO City of Ravensburg –Energy Star, TCO (IT), Blauer Engel, Nordic swan (Copier) State Ministry of Bavaria for the Interior –Energy Star, Blue Angel, Eco-Label, TCO-Label University of Bielefeld –Blue Angel

54 GreenLabelsPurchase – making a greener procurement with energy labels Projekt europejski finansowany dofinansowany przez Komisję Europejską w ramach programu Inteligentna Energia - Europa Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. Rozporządzenie Energy Star UMOWA Między rządem stanów zjednoczonych Ameryki a Wspólnotą Europejską w sprawie koordynacji programów znakowania efektywności energetycznej urządzeń biurowych Dz.U. UE L381/31 z – ZAŁĄCZNIK C ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) nr 106/2008 z dnia 15 stycznia 2008 r. w sprawie wspólnotowego programu znakowania efektywności energetycznej urządzeń biurowych Dz.U. UE L39/1 z Obowiązuje od 4 marca 2008

55 GreenLabelsPurchase – making a greener procurement with energy labels Projekt europejski finansowany dofinansowany przez Komisję Europejską w ramach programu Inteligentna Energia - Europa Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. Rozporządzenie Energy Star ROZPORZĄDZENIE ENERGY STAR nakłada obowiązek stosowania kryteriów efektywności energetycznej co najmniej równoważne tym określonym w specyfikacjach programu Energy Star ( z Załącznika C do umowy UE – USA z 2006 r.) dotyczy zamówień publicznych na sprzęt biurowy o wartości równej lub przekraczającej równowartość w złotych 133 tys. dotyczy centralnych organów rządowych w rozumieniu dyrektywy 2004/18/WE

56 GreenLabelsPurchase – making a greener procurement with energy labels Projekt europejski finansowany dofinansowany przez Komisję Europejską w ramach programu Inteligentna Energia - Europa Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. Rozporządzenie Energy Star ROZPORZĄDZENIE ENERGY STAR Centralne organy rządowe w rozumieniu dyrektywy 2004/18/WE Kancelarie Prezydenta i Premiera RP Cały wymiar sprawiedliwości Ministerstwa Państwowa służba zdrowia Wszystkie urzędy państwowe, w tym urzędy wojewódzkie Służby Celne NBP i wiele innych (lista liczy ponad 100 pozycji)

57 GreenLabelsPurchase – making a greener procurement with energy labels Projekt europejski finansowany dofinansowany przez Komisję Europejską w ramach programu Inteligentna Energia - Europa Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. Rozporządzenie Energy Star - wymagania Komputery stacjonarne, komputery zintegrowane, serwery Minimum 80 % sprawności przy 20 %, 50 % i 100 % wydajności znamionowej Współczynnik mocy 0.9 przy 100% wydajności znamionowej Pobór mocy w stanie bezczynności (idle mode): Kategoria B: P 65 W Pobór mocy w trybie uśpienia (sleep mode): P 4 W P 4,7 W, jeśli dostępna jest funkcja budzenia w sieci (WOL) Pobór mocy w trybie gotowości (stand-by mode): P 2 W P 2,7 W, jeśli dostępna jest funkcja budzenia w sieci (WOL) Indywidualnie regulowany czas reakcji Tryb czuwania dostępny także w pracy sieciowej Dostarczenie wstępnych ustawień systemu zarządzania energią

58 GreenLabelsPurchase – making a greener procurement with energy labels Projekt europejski finansowany dofinansowany przez Komisję Europejską w ramach programu Inteligentna Energia - Europa Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. Rozporządzenie Energy Star - wymagania Monitory LCD (TFT) Maksymalny pobór mocy w trybie pracy: P 23 X W dla X 1 (gdzie X = liczba megapikseli) P 28 X W dla X > 1 (gdzie X = liczba megapikseli) Maksymalny pobór mocy (P) w trybie uśpienia (sleep): P < 2 W Maksymalny pobór mocy w trybie wyłączony: P < 1 W System sygnalizowania przejścia monitora w energooszczędny tryb pracy VESA DPMS lub inny równoważny Monitor przechodzi w stan uśpienia (sleep mode) po 30 min braku aktywności użytkownika.

59 GreenLabelsPurchase – making a greener procurement with energy labels Projekt europejski finansowany dofinansowany przez Komisję Europejską w ramach programu Inteligentna Energia - Europa Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. Rozporządzenie Energy Star - wymagania Komputery przenośne - laptopy Pobór mocy w trybie bezczynności (idle mode): Kategoria B: P 22 W Pobór mocy w trybie uśpienia (sleep mode): P 1,7 W P 2,4 W, jeśli dostępna jest funkcja budzenia w sieci (WOL) Pobór mocy w trybie gotowości (stand-by mode): P 1,0 W P 1,7 W, jeśli dostępna jest funkcja budzenia w sieci (WOL) Dostarczenie wstępnych ustawień systemu zarządzania energią Indywidualnie regulowany czas reakcji Monitor przechodzi w stan uśpienia po max. 15 minutach braku aktywności użytkownika Komputer przechodzi w stan uśpienia po max. 30 minutach braku aktywności użytkownika Funkcja budzenia w sieci (WOL) dostępna również w stanie uśpienia Tryb czuwania dostępny także w pracy sieciowej

60 GreenLabelsPurchase – making a greener procurement with energy labels Projekt europejski finansowany dofinansowany przez Komisję Europejską w ramach programu Inteligentna Energia - Europa Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. Rozporządzenie Energy Star - wymagania Drukarki laserowe Maksymalny pobór mocy (P) w trybie uśpienia (sleep): np. standardowy format (A4) P 6 W Domyślne ustawienie czasu przejścia w stan uśpienia, dla urządzenia obsługującego standardowe formaty: 20 ipm 30 ; t 30 min ipm 30 ; t 60 min Maksymalny pobór mocy w trybie czuwania (stand-by) : P 1 W, dla drukarki bez funkcji faksu Całkowite tygodniowe zużycie energii (TEC) w kWh dla różnych prędkości drukowania: Drukarka monochromatyczna: 12 ipm 50TEC [(0.8kWh/ipm)*x – 1 kWh] Dostępność energooszczędnego trybu pracy, nastawianego podczas dostawy urządzenia.

61 GreenLabelsPurchase – making a greener procurement with energy labels Projekt europejski finansowany dofinansowany przez Komisję Europejską w ramach programu Inteligentna Energia - Europa Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. Przykład analizy – sprzęt biurowy

62 GreenLabelsPurchase – making a greener procurement with energy labels Projekt europejski finansowany dofinansowany przez Komisję Europejską w ramach programu Inteligentna Energia - Europa Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. Projekt GreenLabelsPurchase - zaproszenie do współpracy KAPE S.A. zaprasza do współpracy instytucje chętne do realizacji projektów pilotowych w zakresie zielonych zakupów (publicznych) W przypadku realizacji projektów pilotowych KAPE S.A. zapewnia pomoc i asystę w trakcie ich realizacji, jak również pomoc prawną i organizacyjną na wszystkich etapach procedury (analizy ekonomiczne, przygotowanie dokumentacji przetargowej, ocena ofert przetargowych, zawarcie umów z dostawcami itp.). Zapewniamy bezpłatne szkolenia i seminaria dla pracowników instytucji uczestniczących w realizacji projektów pilotowych. Kontakt: mgr inż. Dariusz Koc Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. ul. Mokotowska Warszawa tel.: (22) ,


Pobierz ppt "GreenLabelsPurchase – making a greener procurement with energy labels Projekt europejski finansowany dofinansowany przez Komisję Europejską w ramach programu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google