Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Hiszpański system szkolenia na rzecz zatrudnienia oraz jego finansowanie Rzym, 14 luty 2013.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Hiszpański system szkolenia na rzecz zatrudnienia oraz jego finansowanie Rzym, 14 luty 2013."— Zapis prezentacji:

1 Hiszpański system szkolenia na rzecz zatrudnienia oraz jego finansowanie Rzym, 14 luty 2013

2 SPIS TREŚCI Wprowadzenie System kształcenia zawodowego na rzecz zatrudnienia Struktura organizacyjna Pochodzenie i zastosowanie środków Systemy finansowania Inicjatywy kształcenia Zapotrzebowanie na szkolenie: bonusy/premie Oferta szkolenia: konwencje szkoleniowe Działania wspierania, towarzyszenia i komplementarne w szkoleniu Ewolucja danych uzyskanych w systemie kształcenia zawodowego na rzecz zatrudnienia

3 Kształcenie zawodowe na rzecz zatrudnienia... całość procesów uczenia się... Kształcenie zawodowe na rzecz zatrudnienia to......które dają kompetencje

4 Kompetencja to... Kształcenie zawodowe na rzecz zatrudnienia... zbiór wiedzy, umiejętności i postaw, które umożliwiają osobie dobrze wykonać określoną pracę

5 Struktura organizacyjna systemu Partnerzy społeczni: Organizacje przedsiębiorstw (CEOE i CEPYME) i związkowe (CCOO, UGT, CIG). Cechy: Promocja kształcenia wśród pracowników i pracodawców Subskrypcja umów zbiorowych lub umów szkoleniowych Administracja: Publiczne Służby Zatrudnienia i CCAA. (w zależności od zakresu). Funkcje: Programowanie, zarządzanie i kontrola kształcenia zawodowego Trójstronna Fundacja Kształcenia w zakresie zatrudnienia: Cechy: Zarządzanie inicjatywami i systemem

6 Cechy: Współpracuje i działa w celu technicznego wsparcia Publicznej Służby Zatrudnienia Trójstronna Fundacja Kształcenia na rzecz zatrudnienia: Planowanie, zarzadzanie, ocena, kontynuowanie i kontrola inicjatyw ; Współpraca w zarzadzaniu dotacjami ; Projekt urządzeń e-learning; Rozpowszechnianie systemu wśród pracowników i pracodawców; Promocja kształcenia zawodowego wyższej jakości Pomoc i doradztwo dla MŚP

7 przewodniczący Dtr. Gral. del SPEE wiceprzewodniczący Przedstawiciele organizacji przedsiębiorstw i organizacji związkowych Organ państwa kierownik patronat SPEE związki zawodowe przedsiębiorstwa Struktura organizacyjna fundacji

8 Budżet 2012 Środki systemu Podział według obszaru szkoleń Administracja publiczna Oferta szkoleniowa(zajęte) oferta państwowa oferta niezależna Zapotrzebowanie na szkolenie Finansowanie: Fundusze szkoleniowe pracy zajete

9 Szkolenie oferowane Zapotrzebowanie na szkolenie Zarządzane przez przedsiębiorstwa Zarządzane przez organizacje i akredytowane ośrodki szkoleniowe Co jest finansowane? DOTACJE BONUSY/premie

10 Inicjatywy systemu kształcenia na rzecz zatrudnienia Regulacja: TAS 718/2008 Zarzadzanie: krajowe (SPEE – FTFE) i niezależne Finansowanie: dotacja Szkolenie oferowane Regulacja : TAS 2307/2007 Zarzadzanie krajowe (SPEE – FTFE) Finansowanie bonus/premia kwoty FP Zapotrzebowani e na szkolenie Regulacja: TIN 2805/2008 Zarządzanie : krajowe (SPEE – FTFE) i niezależne Finansowanie: dotacja Działania wsparcia, towarzyszenie i uzupełniające szkolenie

11 Zapotrzebowanie na Szkolenie. Kształcenie ulepszone/premiowane TAS/2307/2007 z 27 lipca

12 ¡¡¡ fundacja nie udziela szkoleń zewnętrznych ¡¡¡ nie chodzi o kształcenie za darmo ¡¡¡ nie chodzi o kształcenie wspierane dotacją ¡¡¡ Fundacja nie popiera ani nie akredytuje instytucji szkoleniowych Aspekty jakie powinny zostać wzięte pod uwagę

13 Beneficjenci finansowania i kształcenia przedsiębiorstwa: Jednostki z miejscem pracy na terytorium kraju i które ubiegają się o możliwość kształcenia zawodowego. Pracownicy otrzymujący wynagrodzenie : Którzy zwracają się o ubezpieczenie społeczne w ramach kształcenia zawodowego (poza administracją publiczną). Pracownicy bezrobotni: Którzy znajdują się w jednej z podanych sytuacji: Stale są w sytuacji bezrobocia Staną się bezrobotni w czasie trwania szkolenia Przyjęci na podstawie stosunku pracy

14 ¿w jaki sposób uczestniczą przedsiębiorstwa? Przedsiębiorstwo otrzymujące premię Przedsiębiorstwo które organizuje i zarządza swoim własnym kształceniem, premia odpowiadająca. Przedsiębiorstwo zgrupowane Przedsiębiorstwo które organizuje kształcenie swoich pracowników poprzez dobrowolne zgrupowanie z innymi przedsiębiorstwami posiadającymi podobne potrzeby w 2011, przedsiębiorstw przeprowadziło swoje własne kształcenie. w 2011, przedsiębiorstw przeszło kształcenie w grupach

15 Jednostka organizacyjna Przedsiębiorstwo które podejmuje zarzadzanie programami kształcenia przedsiębiorstw zgrupowanych będąc odpowiedzialnym za organizowanie komunikacji e-learning z fundacją trójstronną. w 2011, przedsiębiorstw działało jako jednostka organizacyjna. warunki: Bycie jednostką która posiada wśród swoich działań zapewnienie szkoleń lub Bycie częścią zgrupowanych przedsiębiorstw Jednostki które otrzymały kształcenie w ramach swoich celów społecznych przed 1 stycznia 2003 Jednostka organizacyjna

16 Podpisanie umowy o zgrupowaniu (wzór na stronie internetowej). Bez względu na podpisanie tej umowy przedsiębiorstwo otrzymujące premię jest odpowiedzialne za wypełnienie artykułu 5 zarządzenia ministerialnego Jednostka organizacyjna Formalności:

17 Jednostka organizacyjna Kopia dowodu tożsamości(czytelna i z dwóch stron dokumentu). Kopia: o Licencji otwarcia ośrodka szkoleniowego. o Dokument dotyczący działań szkoleniowych. o Niezależny kwit składek na ubezpieczenie społecznea lub numer i rachunek kolegialny o Dokumentu potwierdzającego, że Urząd Podatkowy ma podpisu cyfrowego jako osoba fizyczna. o Adres poczty elektronicznej. Wniosek podpisany przez zainteresowanego Dokumenty konieczne w celu dopełnienia formalności:

18 Jednostka organizująca W przypadku posiadania doświadczenia w działalności formacyjnej, należy przedstawić dokumentację która o tym zaświadczy (faktury a także zatwierdzenie miejsca odbywania się szkoleń). Dokumentacja ta powinna zostać wysłana do punktu zarzadzania premiami Fax: Dokumenty formalne jednostki niezależnej:

19 Sposoby formacji Indywidualny urlop szkoleniowy(PIF) Inicjatywy zapotrzebowania na szkolenie

20 SPOSOBY SZKOLEŃ Prowadzą one do uzyskania i poprawy kompetencji zawodowych pracowników i odpowiadają na konkretne potrzeby kształcenia odkryte przez przedsiębiorstwa Na miejscue-learningzdalna sposoby:

21 Powinny mieć związek z działalnością przedsiębiorstwa. TYPY: Ogólny: kształcenie które daje kwalifikacje możliwe do przeniesienia do innych przedsiębiorstw lub zakresów pracy Specyficzna: kształcenie dostosowane bezpośrednio do obecnego lub przyszłego stanowiska pracy z kwalifikacjami nie możliwymi do przeniesienia do innego przedsiębiorstwa. Poziomy: Podstawowy: umożliwia rozwinięcie kompetencji i kwalifikacji podstawowych. Kształcenie w materiach przekrojowych lub ogólnych Wyższy : kształcenie zawierające materie specjalistyczne lub umożliwiające rozwinięcie kompetencji programowania lub kierownictwa SPOSOBY SZKOLEŃ

22 Acción Formativa Metody nauczania i uczestnicy maksymalne: Na miejscu 25 na jednego nauczyciela Zdalne 80 na jednego nauczyciela e-learning: 80 na jednego nauczyciela WYMAGANIA: Czas trwania: Minimalny: 6 godzin Maksymalny: 8 h/dziennie Wyjatki : Obszary posiadające pierwszeństwo (4 – 6 h) Szkolenie prowadzące do uzyskania certyfikatu zawodowego(uprawnień) Nie sa uważane za działania formacyjne targi, sympozja, konferencje SPOSOBY SZKOLEŃ

23 OBLICZANIE PREMII Liczba pracowników 1 do 9 10 do do 249 Więcej niż 250 Wielkość firmy % premia 100% 75% 60% 50% Minimalny kredyt roczny : 420 euro dla przedsiębiorstwa posiadającego od1 do 5 pracowników Minimalny kredyt roczny : 420 euro dla przedsiębiorstwa posiadającego od1 do 5 pracowników % Wkład prywatny 0% 10% 20% 40% KREDYT DOSTEPNY= kwota X % premia

24 OBLICZANIE PREMII Moduły formacyjne Na miejscu9 13 e-learning7,5 zdalne5,5 Mieszane Poprzednie moduły będą miały zastosowanie w zależności od godzin lekcyjnych, odległości lub e-learning KOSZT DZIAŁANIA

25 OBLICZANIE PREMII KOSZTY BEZPOŚREDNIE + KOSZTY ORGANIZACJI Całkowity koszt działania szkoleniowcy grupy dydaktyczne/platformy środki dydaktyczne sale, warsztaty… ubezpieczenie od wypadku Transport,utrzymanie, zakwaterowanie personel, urządzenia, wyposażenie Światło, woda, utrzymanie czystości, poczta….... KOSZTY DZIAŁANIA

26 OBLICZANIE PREMII Liczba pracowników 1 do 9 10 do do 249 Więcej niż 250 Wielkość przedsiębiorstwa % premia 100% 75% 60% 50% Minimalny kredyt roczny : 420 euro dla przedsiebiorstw majacych od 1 do 5 pracowników Minimalny kredyt roczny : 420 euro dla przedsiebiorstw majacych od 1 do 5 pracowników KOSZTY BEZPOŚREDNIE + KOSZT ORGANIZACJI % wkład własny 0% 10% 20% 40% Koszt minimalny finansowany (moduły formacyjne) Koszt całkowity Na miejscu9 13 E-learning7,5 Zdalna5,5 Mieszana Poprzednie moduły będą miały zastosowanie w zależności od godzin lekcyjnych, odległości lub e-learning KREDYT DO DYSPOZYCJI= kwota X % premia

27 Koszt maksymalny finansowany = MODUŁ X UCZESTNICY X GODZINY Całkowity koszt działania = KOSZTY BEZPOŚREDNIE + KOSZTY ORGANIZACJI Koszt maksymalny premiowany KREDYT DOSTĘPNY= kwota X % premia OBLICZANIE PREMII Mniejszy niż... maksymalni e

28 Jego celem jest zapewnienie pracownikowi liczby godzin pracowniczych do wykorzystania w celu odbycia szkoleń dla uzyskania kwalifikacji urzędowo akredytowanej czastytuł URLOP SZKOLENIOWY (PIF)

29 WARUNKI Pracownik powinien poprosić w przedsiębiorstwie o formularz wniosku o dopuszczenie (ANEKS I, Postanowienie ministerialne) Odmowa udzielenia zezwolenia Przedsiębiorstwo powinno posiadać powody natury organizacyjnej lub produkcyjnej

30 URLOP SZKOLENIOWY(PIF) WYMAGANIA Posiadanie akredytacji: o Akredytacja oficjalna, Upoważnienie do prowadzenia szkolenia zawodowego i certyfikowania zawodowego. o Akredytacja kompetencji odpowiedniego szczebla i urzędu. Okoliczności specyficzne (zaangażowanie własne w prowadzone działania mieszane lub szkolenia prowadzone na odległość) Trwanie maksymalnie 200 godzin Może nie pozostawać w związku z działalnością firmy..

31 Bonifikata szkoleniowa: Koszty pracownicze pracowników uczestniczących w szkoleniach w trakcie dniówki roboczej: Podstawowe wynagrodzenie Wysługa lat Stałe dodatki % Innych dodatków nadzwyczajnych Składki na ubezpieczenia społeczne w trakcie urlopu. Koszty i trwanie P.I.F. Nie podlegają bonifikacie urlopy udzielane na uczestnictwo w egzaminach.

32 Limity w finansowaniu : Koszty 200 godzin dla firm od 1 do 9 pracowników Koszty 400 godzin dla firm od 10 do49 pracowników Koszty 600 godzin dla firm od 50 do 249 pracowników Koszty 800 godzin dla firm od 250 do 499 pracowników Koszty następnych 200 godzin za każde 500 pracowników więcej. FINANSOWANIE P.I.F.

33 DZIAŁANIA SZKOLENIOWE INDYWIDUALNY URLOP SZKOLENIOWY Odpowiada na specyficzne potrzeby firmy Odpowiada potrzebom pracownika umożliwiając jego rozwój osobisty i zawodowy. Musi pozostawać w związku z rodzajem działalności Może nie być związany z działalnością firmy. Może chodzić lub nie o szkolenie oficjalne, jego zakres jest określany przez samą firmę. Przeznaczony do uzyskania tytułu, certyfikatu zawodowego… Jakikolwiek sposób uczestnictwaUczestnictwo bezpośrednie Koszty pośrednie i bezpośrednie podlegają finansowaniu Finansowane są koszty wynagrodzenie pracownika Limitem finansowania jest kredyt szkoleniowy Limit finansowania odpowiada 200 godzinom w roku akademickim lub kalendarzowym. Inicjatywy szkoleń na życzenie

34 Dokumentacja nadzoru Zaktualizowana umowa szkoleniowa Kontrolowanie obecności jeśli szkolenia odbywają się w czasie pracy Kwestionariusz oceny lub zaświadczenie o jego przekazaniu Zaświadczenie wręczenia dyplomu uczestnictwa Dokumentacja poświadczająca poniesione koszty koszty szkoleniowe y potwierdzenia wypłat Księgowość kosztów Raport RLT

35 Dokumentacja nadzoru Szkolenie na odległość lub tele - szkolenie: Potwierdzenie przekazania materiałów Wskaźniki ewaluacji Potwierdzenie uczestnictwa tutora.

36 Zdalne zarządzania szkoleniami na życzenie

37 SZKOLENIA OFERTOWE Umowy szkoleniowe Rozporządzenie TAS/718/2008, 7 marca

38 Szkolenia ofertowe Szkolenia skierowana do osób pracujących i bezrobotnych zaplanowane i zarządzanie przez organizacje pracodawców i związkowe reprezentatywne na poziomie branżowym i terytorialnym po wcześniejszym zgłoszeniu podania o przeprowadzenie planów szkoleniowych.

39 Beneficjenci szkoleń Osoby pracujące pobierające wynagrodzenie lub znajdujące się aktualnie bez pracy Osoby pracujące zgodnie ze Specjalnym Regulaminem Rolniczym, Osób Samozatrudnionych, Pracowników Morskich. Osoby bezrobotne (między 20% i 40% uczestników planów szkoleniowych) Osoby zatrudnione w administracji publicznej (maks. 10% uczestników)

40 Branżowe: działania szkoleniowe skierowane do pracowników konkretnej branży w celu rozwoju działań ogólnie interesujących branże. general para el sector. W 2011, zostało podpisanych 306 planów branżowych Szkolenia ofertowe: Umowy szkoleniowe Rodzaje planów szkoleniowych: Międzybranżowe: działania szkoleniowe skierowane do nauki umiejętności horyzontalnych lub specyficznych danej branży w celu przekwalifikowania i recyklingu pracowników innych branż. W 2011, podpisano 4 plany międzybranżowe.

41 RODZAJE PLANÓW SZKOLENIOWYCH (kont.): Ekonomii Społecznej: działania skierowane do pracowników spółdzielni, spółek pracowniczych niejawnych etc. Samozatrudnionych: działania skierowane specyficznie do tej grupy W 2011, podpisano 7 planów Ekonomii Społecznej W 2011, podpisano 7 planów szkoleniowych dla samozatrudnionych. Szkolenia ofertowe: Umowy szkoleniowe

42 DZIAŁANIA WSPARCIA SZKOLENIOWEGO ROZPORZĄDZENIE TIN/2805/2008, 26 września

43 Wsparcie szkoleń Jego celem jest poprawa skuteczności podsystemu szkoleń zawodowych na rzecz zatrudnienia Studia o charakterze ogólnym i branżowym Działania badawcze i innowacyjne Informacja i orientacja zawodowa: Przegląd i analiza Tworzenie i wypróbowanie produktów Innowacyjne techniki i narzędzia Ewaluacja szkoleń Promocja i upowszechnianie systemu Rodzaje:

44 Wsparcie szkoleń Beneficjenci: Firmy, jednostki lub organizacje, które ujmują w swoich planach rozwój specyficznych działań mogących być finansowanymi lub rozwój działań powiązanych ze szkoleniem zawodowym na rzecz zatrudnienia W 2011 zatwierdzono 49 projektów W sieci www można znaleźć produktów

45 Evolucja danych otrzymanych w systemie szkolenia zawodowego na rzecz zatrudnienia Poziom krajowy, regionalny i lokalny.

46 Przyznane alokacje. Krajowy: 2004 – 2011 źrółdło: Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo. 62% 24% 19% 11%9% 26% 37%

47 W 2010, firm przeszkoliły swoich pracowników co stanowi 24,6% pokrycia. Osiągnięcia W 2011, firm przeszkoliły swoich pracowników co stanowi 28,8% pokrycia. źródło: Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo.

48 Firmy szkolące. Krajowy: 2004 – 2011 źródło: Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo.

49 Wskaźnik pokrycia zapotrzebowania. Krajowy: 2004 – 2011 % Źródlo : Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo.

50 Wskaźnik pokrycia zapotrzebowania wg wielkości firm % źródło: Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo. Mikro firmy MŚP Duże firmy

51 28,8% Wskaźnik pokrycia: Porównawczy 35,5% 36, ,1 35,8 35,1 30,9 37,1 35,7

52 W osób uczestniczyło w działaniach szkoleniowych firm. 49% ( uczestników) pracowała w sektorze MŚP Osiągnięcia W 2011, osób wzięło udział w szkoleniach

53 Przeszkoleni uczestnicy. Krajowy: 2004 – 2011 Źródło: Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo.

54 źródło: Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo. Ewolucja liczby PIF wg wielkości przedsiębiorstw Mikro firmy MŚP Duże firmy


Pobierz ppt "Hiszpański system szkolenia na rzecz zatrudnienia oraz jego finansowanie Rzym, 14 luty 2013."

Podobne prezentacje


Reklamy Google