Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Hiszpański system szkolenia na rzecz zatrudnienia oraz jego finansowanie Rzym, 14 luty 2013.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Hiszpański system szkolenia na rzecz zatrudnienia oraz jego finansowanie Rzym, 14 luty 2013."— Zapis prezentacji:

1 Hiszpański system szkolenia na rzecz zatrudnienia oraz jego finansowanie
Rzym, 14 luty 2013

2 SPIS TREŚCI Wprowadzenie
System kształcenia zawodowego na rzecz zatrudnienia Struktura organizacyjna Pochodzenie i zastosowanie środków Systemy finansowania Inicjatywy kształcenia Zapotrzebowanie na szkolenie: bonusy/premie Oferta szkolenia: konwencje szkoleniowe Działania wspierania, towarzyszenia i komplementarne w szkoleniu Ewolucja danych uzyskanych w systemie kształcenia zawodowego na rzecz zatrudnienia

3 Kształcenie zawodowe na rzecz zatrudnienia
Kształcenie zawodowe na rzecz zatrudnienia to... ... całość procesów uczenia się... ...które dają kompetencje

4 Kształcenie zawodowe na rzecz zatrudnienia
Kompetencja to ... ... zbiór wiedzy, umiejętności i postaw, które umożliwiają osobie... Generar competencia, en definitiva, es conseguir que la gente haga las cosas bien; y hacer las cosas bien significa que se hace bien lo cuantitativo y lo cualitativo. Y todo está en ese conjunto, en esa mezcla. En definitiva, el generar competencia, lo que nos permite es optimizar tanto la competitividad en las organizaciones como la calidad en el empleo. Un país más competitivo significa empresas más competitivas y éstas sólo se consiguen potenciando las competencias de las personas que las integran. La mejora de una compañía depende en un 70% de la cualificación de sus empleados. ...dobrze wykonać określoną pracę

5 Struktura organizacyjna systemu
Administracja: Publiczne Służby Zatrudnienia i CCAA. (w zależności od zakresu). Funkcje: Programowanie, zarządzanie i kontrola kształcenia zawodowego Partnerzy społeczni: Organizacje przedsiębiorstw (CEOE i CEPYME) i związkowe (CCOO, UGT, CIG). Cechy: Promocja kształcenia wśród pracowników i pracodawców Subskrypcja umów zbiorowych lub umów szkoleniowych Trójstronna Fundacja Kształcenia w zakresie zatrudnienia: Cechy: Zarządzanie inicjatywami i systemem

6 Trójstronna Fundacja Kształcenia na rzecz zatrudnienia:
Współpracuje i działa w celu technicznego wsparcia Publicznej Służby Zatrudnienia Cechy: Planowanie, zarzadzanie, ocena, kontynuowanie i kontrola inicjatyw; Współpraca w zarzadzaniu dotacjami ; Projekt urządzeń e-learning; Rozpowszechnianie systemu wśród pracowników i pracodawców; Promocja kształcenia zawodowego wyższej jakości Pomoc i doradztwo dla MŚP

7 Struktura organizacyjna fundacji
przewodniczący Dtr. Gral. del SPEE trójsronny charakter wiceprzewodniczący Przedstawiciele organizacji przedsiębiorstw i organizacji związkowych Organ państwa patronat SPEE związki zawodowe przedsiębiorstwa kierownik

8 Finansowanie: Fundusze szkoleniowe pracy „zajete”
Budżet 2012 Środki systemu Podział według obszaru szkoleń Administracja publiczna Oferta szkoleniowa(zajęte) oferta państwowa oferta niezależna Zapotrzebowanie na szkolenie

9 Co jest finansowane? DOTACJE BONUSY/premie Szkolenie oferowane
Zapotrzebowanie na szkolenie Zarządzane przez organizacje i akredytowane ośrodki szkoleniowe Zarządzane przez przedsiębiorstwa

10 Inicjatywy systemu kształcenia na rzecz zatrudnienia
Regulacja : TAS 2307/2007 Zarzadzanie krajowe (SPEE – FTFE) Finansowanie bonus/premia kwoty FP Zapotrzebowanie na szkolenie Regulacja: TAS 718/2008 Zarzadzanie: krajowe (SPEE – FTFE) i niezależne Finansowanie: dotacja Szkolenie oferowane Działania wsparcia, towarzyszenie i uzupełniające szkolenie Regulacja: TIN 2805/2008 Zarządzanie :krajowe(SPEE – FTFE) i niezależne Finansowanie: dotacja

11 Kształcenie ulepszone/premiowane
Zapotrzebowanie na Szkolenie. Kształcenie ulepszone/premiowane TAS/2307/2007 z 27 lipca

12 Aspekty jakie powinny zostać wzięte pod uwagę
¡¡¡ fundacja nie udziela szkoleń zewnętrznych ¡¡¡ nie chodzi o „kształcenie za darmo” ¡¡¡ nie chodzi o kształcenie wspierane dotacją ¡¡¡ Fundacja nie popiera ani nie akredytuje instytucji szkoleniowych

13 Beneficjenci finansowania i kształcenia
przedsiębiorstwa: Jednostki z miejscem pracy na terytorium kraju i które ubiegają się o możliwość kształcenia zawodowego. Pracownicy otrzymujący wynagrodzenie: Którzy zwracają się o ubezpieczenie społeczne w ramach kształcenia zawodowego (poza administracją publiczną). Pracownicy bezrobotni: Którzy znajdują się w jednej z podanych sytuacji: Stale są w sytuacji bezrobocia Staną się bezrobotni w czasie trwania szkolenia Przyjęci na podstawie stosunku pracy

14 ¿w jaki sposób uczestniczą przedsiębiorstwa?
Przedsiębiorstwo otrzymujące premię Przedsiębiorstwo które organizuje i zarządza swoim własnym kształceniem, premia odpowiadająca. w 2011, przedsiębiorstw przeprowadziło swoje własne kształcenie. Przedsiębiorstwo zgrupowane Przedsiębiorstwo które organizuje kształcenie swoich pracowników poprzez dobrowolne zgrupowanie z innymi przedsiębiorstwami posiadającymi podobne potrzeby w 2011, przedsiębiorstw przeszło kształcenie w grupach

15 Jednostka organizacyjna
Przedsiębiorstwo które podejmuje zarzadzanie programami kształcenia przedsiębiorstw zgrupowanych będąc odpowiedzialnym za organizowanie komunikacji e-learning z fundacją trójstronną. w 2011, przedsiębiorstw działało jako jednostka organizacyjna. warunki: Bycie jednostką która posiada wśród swoich działań zapewnienie szkoleń lub Bycie częścią zgrupowanych przedsiębiorstw Jednostki które otrzymały kształcenie w ramach swoich celów społecznych przed 1 stycznia 2003

16 Jednostka organizacyjna
Formalności: Podpisanie umowy o zgrupowaniu (wzór na stronie internetowej). Bez względu na podpisanie tej umowy przedsiębiorstwo otrzymujące premię jest odpowiedzialne za wypełnienie artykułu 5 zarządzenia ministerialnego

17 Jednostka organizacyjna
Dokumenty konieczne w celu dopełnienia formalności: Kopia dowodu tożsamości(czytelna i z dwóch stron dokumentu). Kopia: Licencji otwarcia ośrodka szkoleniowego. Dokument dotyczący działań szkoleniowych. Niezależny kwit składek na ubezpieczenie społecznea lub numer i rachunek kolegialny Dokumentu potwierdzającego, że Urząd Podatkowy ma podpisu cyfrowego jako osoba fizyczna. Adres poczty elektronicznej. Wniosek podpisany przez zainteresowanego

18 Jednostka organizująca
Dokumenty formalne jednostki niezależnej: W przypadku posiadania doświadczenia w działalności formacyjnej, należy przedstawić dokumentację która o tym zaświadczy (faktury a także zatwierdzenie miejsca odbywania się szkoleń). Dokumentacja ta powinna zostać wysłana do punktu zarzadzania premiami Fax:  

19 Inicjatywy zapotrzebowania na szkolenie
Sposoby formacji Indywidualny urlop szkoleniowy(PIF)

20 SPOSOBY SZKOLEŃ sposoby:
Prowadzą one do uzyskania i poprawy kompetencji zawodowych pracowników i odpowiadają na konkretne potrzeby kształcenia odkryte przez przedsiębiorstwa sposoby: Na miejscu e-learning zdalna

21 SPOSOBY SZKOLEŃ Powinny mieć związek z działalnością przedsiębiorstwa.
TYPY: Ogólny: kształcenie które daje kwalifikacje możliwe do przeniesienia do innych przedsiębiorstw lub zakresów pracy Specyficzna: kształcenie dostosowane bezpośrednio do obecnego lub przyszłego stanowiska pracy z kwalifikacjami nie możliwymi do przeniesienia do innego przedsiębiorstwa. Poziomy: Podstawowy: umożliwia rozwinięcie kompetencji i kwalifikacji podstawowych . Kształcenie w materiach przekrojowych lub ogólnych Wyższy : kształcenie zawierające materie specjalistyczne lub umożliwiające rozwinięcie kompetencji programowania lub kierownictwa

22 Nie sa uważane za działania formacyjne targi, sympozja, konferencje
SPOSOBY SZKOLEŃ WYMAGANIA: Metody nauczania i uczestnicy maksymalne: Na miejscu na jednego nauczyciela Zdalne na jednego nauczyciela e-learning: na jednego nauczyciela Czas trwania: Minimalny: 6 godzin Maksymalny: 8 h/dziennie Wyjatki : Obszary posiadające pierwszeństwo (4 – 6 h) Szkolenie prowadzące do uzyskania certyfikatu zawodowego(uprawnień) Acción Formativa Nie sa uważane za działania formacyjne targi, sympozja, konferencje

23 KREDYT DOSTEPNY= kwota X % premia
OBLICZANIE PREMII KREDYT DOSTEPNY= kwota X % premia Wielkość firmy % premia 100% 75% 60% 50% Liczba pracowników 1 do 9 10 do 49 50 do 249 Więcej niż 250 % Wkład prywatny 0% 10% 20% 40% Minimalny kredyt roczny: 420 euro dla przedsiębiorstwa posiadającego od1 do 5 pracowników

24 OBLICZANIE PREMII KOSZT DZIAŁANIA Rodzaj kształcenia
Stopień kształcenia podstawowy wyższy Na miejscu 9 € 13 € e-learning 7,5 € zdalne 5,5 € Mieszane Poprzednie moduły będą miały zastosowanie w zależności od godzin lekcyjnych, odległości lub e-learning Moduły formacyjne

25 Całkowity koszt działania
OBLICZANIE PREMII KOSZTY DZIAŁANIA KOSZTY BEZPOŚREDNIE + KOSZTY ORGANIZACJI Całkowity koszt działania szkoleniowcy grupy dydaktyczne/platformy środki dydaktyczne sale, warsztaty… ubezpieczenie od wypadku Transport ,utrzymanie, zakwaterowanie personel, urządzenia, wyposażenie Światło, woda, utrzymanie czystości, poczta…....

26 OBLICZANIE PREMII KREDYT DO DYSPOZYCJI= kwota X % premia
Wielkość przedsiębiorstwa Minimalny kredyt roczny: 420 euro dla przedsiebiorstw majacych od 1 do 5 pracowników % wkład własny 0% 10% 20% 40% % premia 100% 75% 60% 50% Liczba pracowników 1 do 9 10 do 49 50 do 249 Więcej niż 250 Koszt minimalny finansowany (moduły formacyjne) Rodzaj formacji Stopień wykształcenia podstawowy wyższy Na miejscu 9 € 13 € E-learning 7,5 € Zdalna 5,5 € Mieszana Poprzednie moduły będą miały zastosowanie w zależności od godzin lekcyjnych, odległości lub e-learning Koszt całkowity KOSZTY BEZPOŚREDNIE + KOSZT ORGANIZACJI

27 KREDYT DOSTĘPNY= kwota X % premia Koszt maksymalny premiowany
OBLICZANIE PREMII maksymalnie KREDYT DOSTĘPNY= kwota X % premia Mniejszy niż... Koszt maksymalny finansowany= MODUŁ X UCZESTNICY X GODZINY Całkowity koszt działania = KOSZTY BEZPOŚREDNIE + KOSZTY ORGANIZACJI Koszt maksymalny premiowany

28 URLOP SZKOLENIOWY (PIF)
Jego celem jest zapewnienie pracownikowi liczby godzin pracowniczych do wykorzystania w celu odbycia szkoleń dla uzyskania kwalifikacji urzędowo akredytowanej czas tytuł

29 URLOP SZKOLENIOWY (PIF)
WARUNKI Pracownik powinien poprosić w przedsiębiorstwie o formularz wniosku o dopuszczenie (ANEKS I, Postanowienie ministerialne) Odmowa udzielenia zezwolenia Przedsiębiorstwo powinno posiadać powody natury organizacyjnej lub produkcyjnej

30 URLOP SZKOLENIOWY(PIF)
WYMAGANIA Posiadanie akredytacji: Akredytacja oficjalna, Upoważnienie do prowadzenia szkolenia zawodowego i certyfikowania zawodowego. Akredytacja kompetencji odpowiedniego szczebla i urzędu. Okoliczności specyficzne (zaangażowanie własne w prowadzone działania mieszane lub szkolenia prowadzone na odległość) Trwanie maksymalnie 200 godzin Może nie pozostawać w związku z działalnością firmy..

31 Koszty i trwanie P.I.F. Bonifikata szkoleniowa:
Koszty pracownicze pracowników uczestniczących w szkoleniach w trakcie dniówki roboczej: Podstawowe wynagrodzenie Wysługa lat Stałe dodatki % Innych dodatków nadzwyczajnych Składki na ubezpieczenia społeczne w trakcie urlopu. Nie podlegają bonifikacie urlopy udzielane na uczestnictwo w egzaminach.

32 FINANSOWANIE P.I.F. Limity w finansowaniu :
Koszty 200 godzin dla firm od 1 do 9 pracowników Koszty 400 godzin dla firm od 10 do49 pracowników Koszty 600 godzin dla firm od 50 do 249 pracowników Koszty 800 godzin dla firm od 250 do 499 pracowników Koszty następnych 200 godzin za każde 500 pracowników więcej.

33 Inicjatywy szkoleń na życzenie
DZIAŁANIA SZKOLENIOWE INDYWIDUALNY URLOP SZKOLENIOWY Odpowiada na specyficzne potrzeby firmy Odpowiada potrzebom pracownika umożliwiając jego rozwój osobisty i zawodowy. Musi pozostawać w związku z rodzajem działalności Może nie być związany z działalnością firmy. Może chodzić lub nie o szkolenie oficjalne, jego zakres jest określany przez samą firmę. Przeznaczony do uzyskania tytułu, certyfikatu zawodowego… Jakikolwiek sposób uczestnictwa Uczestnictwo bezpośrednie Koszty pośrednie i bezpośrednie podlegają finansowaniu Finansowane są koszty wynagrodzenie pracownika Limitem finansowania jest kredyt szkoleniowy Limit finansowania odpowiada 200 godzinom w roku akademickim lub kalendarzowym.

34 Dokumentacja nadzoru Zaktualizowana umowa szkoleniowa
Kontrolowanie obecności jeśli szkolenia odbywają się w czasie pracy Kwestionariusz oceny lub zaświadczenie o jego przekazaniu Zaświadczenie wręczenia dyplomu uczestnictwa Dokumentacja poświadczająca poniesione koszty koszty szkoleniowe y potwierdzenia wypłat Księgowość kosztów Raport RLT

35 Dokumentacja nadzoru Szkolenie na odległość lub tele - szkolenie:
Potwierdzenie przekazania materiałów Wskaźniki ewaluacji Potwierdzenie uczestnictwa tutora.

36 Zdalne zarządzania szkoleniami na życzenie
1. Uzyskanie podpisu elektronicznego 2. Wejście do systemu zdalnego 3. Informacja dla RLT 4. Informacja o początku szkolenia 5. Przeprowadzenie szkolenia 6. Zawiadomienie o końcu szkoleń 7. Zastosowanie bonifikaty 8. Potwierdzenie rezultatów

37 Rozporządzenie TAS/718/2008, 7 marca
SZKOLENIA OFERTOWE Umowy szkoleniowe Rozporządzenie TAS/718/2008, 7 marca

38 Szkolenia ofertowe Szkolenia skierowana do osób pracujących i bezrobotnych zaplanowane i zarządzanie przez organizacje pracodawców i związkowe reprezentatywne na poziomie branżowym i terytorialnym po wcześniejszym zgłoszeniu podania o przeprowadzenie planów szkoleniowych.

39 Beneficjenci szkoleń Osoby pracujące pobierające wynagrodzenie lub znajdujące się aktualnie bez pracy Osoby pracujące zgodnie ze Specjalnym Regulaminem Rolniczym, Osób Samozatrudnionych, Pracowników Morskich. Osoby bezrobotne (między 20% i 40% uczestników planów szkoleniowych) Osoby zatrudnione w administracji publicznej (maks. 10% uczestników)

40 Szkolenia ofertowe: Umowy szkoleniowe
Rodzaje planów szkoleniowych: Branżowe: działania szkoleniowe skierowane do pracowników konkretnej branży w celu rozwoju działań ogólnie interesujących branże. general para el sector. W 2011, zostało podpisanych 306 planów branżowych Międzybranżowe: działania szkoleniowe skierowane do nauki umiejętności horyzontalnych lub specyficznych danej branży w celu przekwalifikowania i recyklingu pracowników innych branż. W 2011, podpisano 4 plany międzybranżowe.

41 Szkolenia ofertowe: Umowy szkoleniowe
RODZAJE PLANÓW SZKOLENIOWYCH (kont.): Ekonomii Społecznej: działania skierowane do pracowników spółdzielni, spółek pracowniczych niejawnych etc. W 2011, podpisano 7 planów Ekonomii Społecznej Samozatrudnionych: działania skierowane specyficznie do tej grupy W 2011, podpisano 7 planów szkoleniowych dla samozatrudnionych.

42 DZIAŁANIA WSPARCIA SZKOLENIOWEGO
ROZPORZĄDZENIE TIN/2805/2008, 26 września

43 Wsparcie szkoleń Jego celem jest poprawa skuteczności podsystemu szkoleń zawodowych na rzecz zatrudnienia Rodzaje: Studia o charakterze ogólnym i branżowym Działania badawcze i innowacyjne Informacja i orientacja zawodowa: Przegląd i analiza Tworzenie i wypróbowanie produktów Innowacyjne techniki i narzędzia Ewaluacja szkoleń Promocja i upowszechnianie systemu

44 Wsparcie szkoleń W 2011 zatwierdzono 49 projektów
Beneficjenci: Firmy, jednostki lub organizacje, które ujmują w swoich planach rozwój specyficznych działań mogących być finansowanymi lub rozwój działań powiązanych ze szkoleniem zawodowym na rzecz zatrudnienia W zatwierdzono 49 projektów W sieci www można znaleźć produktów

45 Evolucja danych otrzymanych w systemie szkolenia zawodowego na rzecz zatrudnienia
Poziom krajowy, regionalny i lokalny.

46 Przyznane alokacje. Krajowy: 2004 – 2011 11% 9% 19% 24% 37% 26% 62%
źrółdło: Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo.

47 Osiągnięcia W 2010, firm przeszkoliły swoich pracowników co stanowi 24,6% pokrycia. W 2011, firm przeszkoliły swoich pracowników co stanowi 28,8% pokrycia. źródło: Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo.

48 Firmy szkolące. Krajowy: 2004 – 2011
En 2011, las empresas formadoras fueron (datos a 21/01/2012). źródło: Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo.

49 Wskaźnik pokrycia zapotrzebowania. Krajowy: 2004 – 2011
% Ratio de empresas formadoras entre las que existen en la seguridad social. 28.8% en 2011 (datos a 21/01/2012). Źródlo : Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo.

50 Wskaźnik pokrycia zapotrzebowania wg wielkości firm
% Pese a que siguen existiendo barreras en el acceso de las micropymes a la formación, y que somos conscientes de que queda mucho por hacer al respecto, insistir en que en 6 años ha habido un incremento de 19% en su acceso. Sobre las grandes empresas, comentar que en el año 2010 se realizó un proyecto de captación de ese pequeño porcentaje de grandes que no acceden al Sistema, comentar porque no acceden, (grupos de empresa, RLT, momento de crisis, deudas TGSS…), no obstante se ha incrementado en 2 puntos también la incorporación y durante este año esperamos que el incremento siga produciéndose por las solicitudes de grandes empresas en las Jornadas Básicas. En 2012: 24.7% micropyme, 58,6% pyme y 90.2% gran empresa (datos a 21/02/2012). Mikro firmy MŚP Duże firmy źródło: Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo.

51 Wskaźnik pokrycia: Porównawczy
28,8% 35,5% 36,3 38 38,1 35,8 35,1 30,9 37,1 35,7

52 W 2011, 2.986.201 osób wzięło udział w szkoleniach
Osiągnięcia W osób uczestniczyło w działaniach szkoleniowych firm. 49% ( uczestników) pracowała w sektorze MŚP W 2011, osób wzięło udział w szkoleniach

53 Przeszkoleni uczestnicy. Krajowy: 2004 – 2011
Si traducimos estos datos a porcentajes, el 16,7 % de trabajadores asalariados en empresas privadas durante el año pasado recibieron formación. En 2012, participantes (datos a 21/01/2012). Źródło: Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo.

54 PIF wg wielkości przedsiębiorstw
Ewolucja liczby PIF wg wielkości przedsiębiorstw Mikro firmy MŚP Duże firmy źródło: Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo.


Pobierz ppt "Hiszpański system szkolenia na rzecz zatrudnienia oraz jego finansowanie Rzym, 14 luty 2013."

Podobne prezentacje


Reklamy Google