Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

BUDŻET OBYWATELSKI 2015 TWÓJ POMYSŁ – WSPÓLNE DZIAŁANIE.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "BUDŻET OBYWATELSKI 2015 TWÓJ POMYSŁ – WSPÓLNE DZIAŁANIE."— Zapis prezentacji:

1 BUDŻET OBYWATELSKI 2015 TWÓJ POMYSŁ – WSPÓLNE DZIAŁANIE

2 BUDŻET OBYWATELSKI 2015 TWÓJ POMYSŁ – WSPÓLNE DZIAŁANIE NOWOŚĆ

3 BUDŻET OBYWATELSKI 2015 TWÓJ POMYSŁ – WSPÓLNE DZIAŁANIE

4 BUDŻET OBYWATELSKI 2015 TWÓJ POMYSŁ – WSPÓLNE DZIAŁANIE

5 BUDŻET OBYWATELSKI 2015 TWÓJ POMYSŁ – WSPÓLNE DZIAŁANIE

6 BUDŻET OBYWATELSKI 2015 TWÓJ POMYSŁ – WSPÓLNE DZIAŁANIE Wykonanie chodnika przy Al. Odrodzenia (os. Zawada) łącznie ze ścieżką rowerową z zagospodarowaniem przylegającego pasa zieleni w celu rekreacyjno-wypoczynkowym (ławeczki, stoliki drewniane, pergole, kosze na śmieci) budżet: do kwoty zł

7 BUDŻET OBYWATELSKI 2015 TWÓJ POMYSŁ – WSPÓLNE DZIAŁANIE Lp.Nazwa zadania Orientacyjny koszt Ilość oddanych głosów 1. Wykonanie chodnika przy Al. Odrodzenia (os. Zawada) łącznie ze ścieżką rowerową wraz z zagospodarowaniem przylegającego pasa zieleni w celu rekreacyjno-wypoczynkowym (ławeczki, stoliki drewniane, pergole, kosze na śmieci) zł (do wysokości tej kwoty) Modernizacja terenu pętli autobusowej przy Al. Odrodzenia zł Budowa parkingu dla samochodów osobowych przy ul. Rechniewskiego–Okrzei– Brzeska (oraz warunkowo oświetlenie) zł (do wysokości tej kwoty) Zmiana sygnalizacji świetlnej polegająca na dodaniu możliwości warunkowego skrętu w prawo – skrzyżowanie ul. Okrzei z ul. Robotniczą zł Naprawa nawierzchni ul. Okrzei na odcinku od ul. Daszyńskiego do Rechniewskiego zł (do wysokości tej kwoty) Droga wewnętrzna wraz z dokumentacją i etapowaniem – wykonaniem miejsc postojowych przy ul. Brzeskiej zł (do wysokości tej kwoty) Przebudowa chodników i wykonanie miejsc postojowych przed budynkami mieszkalnymi ul. Rechniewskiego 1– zł66 8.Naprawa ulicy, chodnika przy ul. Portowej zł (do wysokości tej kwoty) 55

8 BUDŻET OBYWATELSKI 2015 TWÓJ POMYSŁ – WSPÓLNE DZIAŁANIE Budowa boiska sportowego w SP nr 15 przy ul. Modlińskiej budżet: do kwoty zł

9 BUDŻET OBYWATELSKI 2015 TWÓJ POMYSŁ – WSPÓLNE DZIAŁANIE Lp.Nazwa zadania Orientacyjny koszt Ilość oddanych głosów 1.Budowa boiska sportowego w SP nr 15 przy ul. Modlińskiej zł (do wysokości tej kwoty) Budowa ogólnodostępnego placu zabaw na terenie SP nr 15 przy ul. Modlińskiej zł288 3.Kontynuacja budowy ścieżki rowerowej od ul. Okrężnej wzdłuż ul. Fromborskiej zł (do wysokości tej kwoty) Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego na terenie zielonym (plac między ulicami Rydla, Legionów, Broniewskiego) zł (do wysokości tej kwoty) Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż ul. Okrężnej (od wjazdu z ul. Fromborskiej do skrzyżowania z ul. Druskiennicką z wykorzystaniem istniejącego ciągu pieszo- rowerowego z możliwością jego poszerzenia) zł (do wysokości tej kwoty) Teren do ćwiczeń na świeżym powietrzu przy ul. Kłoczowskiego zł Budowa ścieżki rowerowej Dąbrowa II od skrzyżowania z ul. Piłsudskiego do skrzyżowania ul. Fromborskiej zł (do wysokości tej kwoty) Remont chodnika ul. Królewiecka od przystanku os. Metalowców – Biedronka zł Naprawa chodnika ul. Królewiecka (okolice Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego) zł Naniesienie na panele dźwiękochłonne murali dotyczących historii Elbląga. Pętla tramwajowa przy ul. Ogólnej zł116

10 BUDŻET OBYWATELSKI 2015 TWÓJ POMYSŁ – WSPÓLNE DZIAŁANIE Lp.Nazwa zadania Orientacyjny koszt Ilość oddanych głosów 11. Zagospodarowanie terenu zielonego przy ul. Kłoczowskiego w elementy rekreacyjne (boisko do gry w piłkę oraz plac do gry w bule) zł Modernizacja i wymiana nawierzchni asfaltowej skrzyżowania ul. Fromborskiej z ul. Okrężną oraz odcinka drogi ul. Okrężnej od ul. Fromborskiej do ul. Nowogródzkiej (łącznie z wjazdem) oraz skrzyżowania ul. Fromborskiej z ul. Okrężną i odcinka ul. Okrężnej od ul. Fromborskiej do ul. Druskiennickiej zł Budowa placów zabaw przy ul. Fromborskiej 11–13 oraz ul. Królewieckiej zł Budowa tymczasowej drogi przy ul. Nowogródzkiej zł (do wysokości tej kwoty) Budowa placu zabaw dla dzieci przy ulicy Legionów 12– zł Modernizacja chodnika i naprawa nawierzchni drogowej przy ul. Legionów nr 10, 12, zł Rozbudowa parkingu przy budynku na ul. Legionów zł (do wysokości tej kwoty) Poszerzenie jezdni przy budynkach mieszkalnych o dwie trylinki oraz wykonanie parkingu przy tej jezdni. Ul. Świerkowa 1– zł Parking dla samochodów przy ul. Fromborskiej zł Wykonanie utwardzonej nawierzchni drogi przejazdowej między ulicami Żyrardowską a Suwalską – droga dojazdowa do budynków mieszkalnych przy ul. Żyrardowskiej 64A, B, C, D zł22

11 BUDŻET OBYWATELSKI 2015 TWÓJ POMYSŁ – WSPÓLNE DZIAŁANIE Remont nawierzchni oraz powiększenie istniejącego parkingu przynależnego do wieżowców przy ul. Kościuszki 25 i 27 budżet: do kwoty zł

12 BUDŻET OBYWATELSKI 2015 TWÓJ POMYSŁ – WSPÓLNE DZIAŁANIE Lp.Nazwa zadania Orientacyjny koszt Ilość oddanych głosów 1. Remont nawierzchni oraz powiększenie istniejącego parkingu przynależnego do wieżowców przy ul. Kościuszki 25 i zł (do wysokości tej kwoty) Remont chodnika (deptaka) wzdłuż ul. Nowowiejskiej zł (do wysokości tej kwoty) Remont chodnika wzdłuż ul. Kopernika zł144 4.Zakup i montaż nowych ławek w parku na Os. Władysława IV zł Remont chodnika w ciągu ul. Kościuszki – od ronda Agrykola do skrzyżowania z ul. Wspólną zł99 6. Remont chodnika w ciągu ul. Królewieckiej, na odcinku od ul. Pionierskiej do ul. Płk. Dąbka zł97 7. Modernizacja terenu przy ul. Barona, w tym wydzielenie miejsca pod zabudowany śmietnik zł (do wysokości tej kwoty) 96 8.Przebudowa parkingu u zbiegu ulic Robotniczej i Brzozowej zł88 9.Budowa parkingu przy ul. Barona zł (do wysokości tej kwoty) Rewitalizacja terenu przy ul. Królewieckiej 118–122A. (poszerzenie istniejących parkingów i wykonanie dodatkowych miejsc postojowych z drogami dojazdowymi, ustawienie kilku urządzeń zabawowych) zł (do wysokości tej kwoty) 80

13 BUDŻET OBYWATELSKI 2015 TWÓJ POMYSŁ – WSPÓLNE DZIAŁANIE Lp.Nazwa zadania Orientacyjny koszt Ilość oddanych głosów 11. Remont chodnika na ul. Kościuszki, tuż przy wlocie od ulicy Bema po lewej stronie Remont odcinka ul. Piechoty (od skrzyżowania z ul. Kościuszki do wjazdu na tzw. os. wojskowe na wys. budynku przy ul. Piechoty 7c) zł (do wysokości tej kwoty) Remont ulicy i chodników przy ul. Skłodowskiej Remont chodnika wzdłuż ul. Moniuszki Remont nawierzchni ul. Różanej Uporządkowanie terenu. Budowa dróg dojazdowych i parkingów, oświetlenie placu zabaw, zieleń przy ul. Próchnika 34–39, Daszyńskiego 15–19 i Okrzei 28– zł (do wysokości tej kwoty) Remont dróg i chodników ul. Pilgrima Remont drogi oraz chodników przy ul. Chopina 1–1a, 2–2a zł Wykonanie oświetlenia, modernizacja terenu ul. Pilgrima zł Remont otoczenia przed budynkiem nr 20–30 od strony ul. Jaśminowej (wykonanie prac remontowych murków i uporządkowanie zieleni) zł50

14 BUDŻET OBYWATELSKI 2015 TWÓJ POMYSŁ – WSPÓLNE DZIAŁANIE Lp.Nazwa zadania Orientacyjny koszt Ilość oddanych głosów 21. Remont drogi oraz chodników przy ul. Cichej zł (do wysokości tej kwoty) Remont drogi wewnątrzosiedlowej od ul. Kościuszki do parkingu wewnątrzosiedlowego przy budynkach SM „Jutrzenka” zł (do wysokości tej kwoty) Budowa parkingu przy ul. Bażyńskiego 21– zł Budowa parkingu przy ul. Kwiatowej zł Remont oraz oświetlenie drogi dojazdowej do budynków położonych przy ul. Moniuszki 44, 44A, 44B oraz 46– zł28

15 BUDŻET OBYWATELSKI 2015 TWÓJ POMYSŁ – WSPÓLNE DZIAŁANIE Naprawa chodnika i drogi dojazdowej oraz wykonanie miejsc parkingowych wzdłuż budynków położonych przy ul. Mącznej 3–5, 6–7 budżet: do kwoty zł

16 BUDŻET OBYWATELSKI 2015 TWÓJ POMYSŁ – WSPÓLNE DZIAŁANIE Lp.Nazwa zadania Orientacyjny koszt Ilość oddanych głosów 1. Naprawa chodnika i drogi dojazdowej oraz wykonanie miejsc parkingowych wzdłuż budynków położonych przy ul. Mącznej 3–5, 6– zł (do wysokości tej kwoty) Modernizacja toru wrotkarskiego i boiska szkolnego – II etap. SP nr zł (do wysokości tej kwoty) Plac zabaw dla dzieci – okolice Placu Wolności zł Budowa placu zabaw dla dzieci wraz z boiskiem do mini koszykówki oraz wymiana nawierzchni boiska sportowego, bieżni i skoczni w dal na terenie SP nr zł Bursztynowy Port – Wyspa Spichrzów – budowa repliki osady wikińskiej Truso zł Remont chodnika i nawierzchni bitumicznej ul. Trybunalskiej. Chodnik od skrzyżowania z ul. Słoneczną (od apteki) do skrzyżowania z ul. Zieloną. Nawierzchnia od ul. Słonecznej do ul. Trybunalskiej zł Remont drogi dojazdowej/osiedlowej wzdłuż budynków ul. Kosynierów Gdyńskich od wjazdu przy garażach do wys. budynku przy ul. Kosynierów Gdyńskich zł (do wysokości tej kwoty) Modernizacja drogi dojazdowej oraz pieszej do SP nr 12 wraz z miejscami parkingowymi po stronie ul. Zajchowskiego zł (do wysokości tej kwoty) Wykonanie chodników, ustawienie estetycznych ławeczek i koszy na śmieci w małym parku na skraju ulic Giermków i Rycerskiej. Rewitalizacja Placu Wolności zł Wprowadzenie sygnalizacji świetlnej na Al. Grunwaldzkiej (na wysokości hali Elzam) zł (do wysokości tej kwoty) 98

17 BUDŻET OBYWATELSKI 2015 TWÓJ POMYSŁ – WSPÓLNE DZIAŁANIE Lp.Nazwa zadania Orientacyjny koszt Ilość oddanych głosów 11. Naprawa jezdni i chodnika od ul. Słonecznej do ul. Nowowiejskiej zł (do wysokości tej kwoty) Rewitalizacja podwórka – utworzenie miejsc parkingowych, oświetlenie – ul. Trybunalska 22B, 22A zł (do wysokości tej kwoty) Wyrównanie i utwardzenie nawierzchni ul. Klasztornej i ul. Kuśnierskiej zł Kontynuacja III etapu planu zagospodarowania terenu zielonego przy placu zabaw ul. Teatralna, wykonanie miejsc postojowych, chodników i dojścia do budynku ul. Odzieżowa zł (do wysokości tej kwoty ) Budowa parkingu przy ul. Kosynierów Gd. w kierunku ul. 12 Lutego zł Naprawa nawierzchni drogi wewnętrznej pomiędzy ul. Trybunalską 12–15 a ul. Kosynierów Gdyńskich 12–13 – I etap. Wykonanie małego palcu zabaw zł (do wysokości tej kwoty ) Założenie studzienki kanalizacyjnej odpływowej na łuku drogi wewnętrznej ul. Janowskiej i Rycerskiej zł Remont chodnika przy budynku ul. Zacisze zł Remont ul. Wyspiańskiego (wymiana nawierzchni asfaltowej). Wprowadzenie ruchu jednokierunkowego i utworzenie miejsc parkingowych z uwzględnieniem miejsc dla osób niepełnosprawnych zł (do wysokości tej kwoty) 48

18 BUDŻET OBYWATELSKI 2015 TWÓJ POMYSŁ – WSPÓLNE DZIAŁANIE Lp.Nazwa zadania Orientacyjny koszt Ilość oddanych głosów 20. Wykonanie chodnika i zagospodarowanie drogi przy ul. Grochowskiej (odcinek wzdłuż rzeki Kumieli – wlot od ul. Warszawskiej do rozgałęzienia) zł Remont chodnika przy ul. Wyspiańskiego (wymiana nawierzchni chodnikowej po obu stronach ulicy) zł (do wysokości tej kwoty) Przyjazne podwórko wielopokoleniowe na tyłach hotelowca przy ul. Zw. Jaszczurczego zł Wymiana nawierzchni przy ul. Polnej zł (do wysokości tej kwoty) 24

19 BUDŻET OBYWATELSKI 2015 TWÓJ POMYSŁ – WSPÓLNE DZIAŁANIE Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Lotniczej budżet: zł

20 BUDŻET OBYWATELSKI 2015 TWÓJ POMYSŁ – WSPÓLNE DZIAŁANIE Budowa zielonych miejsc postojowych przed Gimnazjum nr 7, ul. Lotnicza budżet: do kwoty zł

21 BUDŻET OBYWATELSKI 2015 TWÓJ POMYSŁ – WSPÓLNE DZIAŁANIE Lp.Nazwa zadania Orientacyjny koszt Ilość oddanych głosów 1. Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Lotniczej zł Budowa zielonych miejsc postojowych przed Gimnazjum nr 7, ul. Lotnicza zł Wykonanie nawierzchni utwardzonej w postaci chodnika, parkingu oraz drogi dojazdowej przy ul. Kieleckiej (przed kościołem) zł Budowa placu zabaw przy SP nr 16, ul. Sadowa zł Budowa oświetlenia chodnika łączącego ul. Wyżynną z ul. Gałczyńskiego zł Modernizacja chodnika oraz budowa ścieżki rowerowej w ciągu Al. Grunwaldzkiej – etap I (odcinek od ul. Komeńskiego do ul. Sadowej) zł Modernizacja chodnika przy ul. Grottgera – II etap zł Utwardzenie części ul. Wyżynnej wraz z placem przed kościołem zł Utwardzenie drogi gruntowej – ul. Wyżynna i ul. Podchorążych zł Budowa wiaty autobusowej na ul. Grottgera przy Zespole Szkół Technicznych zł173

22 BUDŻET OBYWATELSKI 2015 TWÓJ POMYSŁ – WSPÓLNE DZIAŁANIE Lp.Nazwa zadania Orientacyjny koszt Ilość oddanych głosów 11. Wykonanie nowej nawierzchni odcinka ul. Słowackiego 2–8, 10–12 wraz z remontem nawierzchni chodnika zł Miejsce rekreacji i wypoczynku na placu między wieżowcami przy ul. Malborskiej 80– zł Zagospodarowanie terenu u zbiegu ulic Łódzkiej i Kieleckiej, pętla autobusowa wraz z parkingiem zł Modernizacja boisk na terenie rekreacyjno-parkowym przy ul. Lotniczej obok Gimnazjum nr 7 (wymiana nawierzchni) zł Remont chodników przy ul. Morszyńskiej zł Remont nawierzchni drogi i naprawa chodnika wzdłuż budynku przy ul. Łęczyckiej zł Budowa placu zabaw dla dzieci przy ul. Dąbrowskiego zł Remont chodnika w ciągu ul. Skrzydlatej od ul. Idzikowskiego do ul. Łódzkiej zł Remont ulicy oraz chodnika przy ul. Prusa zł Budowa bezpiecznego placu zabaw. Podkowa ul. Kilińskiego 47–47a, 41– zł40

23 BUDŻET OBYWATELSKI 2015 TWÓJ POMYSŁ – WSPÓLNE DZIAŁANIE Lp.Nazwa zadania Orientacyjny koszt Ilość oddanych głosów 21. Remont chodników przy ulicach Olkuskiej i Łomżyńskiej oraz budowa miejsc postojowych przy ul. Olkuskiej zł Budowa miejsc parkingowych wzdłuż ul. Fredry po stronie ogródków działkowych zł Budowa oświetlenia ul. 13 Elbląskiego Pułku Przeciwlotniczego zł Budowa oświetlenia, miejsc postojowych oraz modernizacja obecnych stanowisk postojowych przy ul. Rybnej 29, ul. Panieńskiej 10 oraz odcinek ul. Dojazdowej zł (do wysokości tej kwoty) Modernizacja drogi dojazdowej do ulicy Dalekiej (Peryferyjnej) wraz z pogłębieniem istniejącego rowu melioracyjnego zł10

24 BUDŻET OBYWATELSKI 2015 TWÓJ POMYSŁ – WSPÓLNE DZIAŁANIE Remont boiska na terenie Zespołu Szkół Mechanicznych przy ul. Komeńskiego budżet: zł

25 BUDŻET OBYWATELSKI 2015 TWÓJ POMYSŁ – WSPÓLNE DZIAŁANIE Plac dla psów – wybieg dla zwierząt – Park Dolinka budżet: zł

26 BUDŻET OBYWATELSKI 2015 TWÓJ POMYSŁ – WSPÓLNE DZIAŁANIE Wykonanie nowej nawierzchni na torze wrotkarskim. Podniesienie standardu toru wrotkowego (otwartego lodowiska) przy Agrykola. budżet: do kwoty zł

27 BUDŻET OBYWATELSKI 2015 TWÓJ POMYSŁ – WSPÓLNE DZIAŁANIE Lp.Nazwa zadania Orientacyjny koszt Ilość oddanych głosów 1. Remont boiska na terenie Zespołu Szkół Mechanicznych przy ul. Komeńskiego zł Plac dla psów – wybieg dla zwierząt – Park Dolinka zł Wykonanie nowej nawierzchni na torze wrotkarskim. Podniesienie standardu toru wrotkowego (otwartego lodowiska) przy Agrykola zł Plac zabaw dla osób niepełnosprawnych w Parku Dolinka zł Remont tarasu i schodów przy ul. 1 Maja w reprezentacyjnym ciągu komunikacyjnym łączącym ścisłe centrum miasta ze Starówką zł Wykonanie chodnika dla pieszych do schroniska dla zwierząt przy ul. Królewieckiej zł (do wysokości tej kwoty) Bezpieczne dojście do ogrodów działkowych ROD „Kotlinka” ul. Łęczycka. Położenie chodnika przy płocie Cm. Dębica Górna zł Program powszechnego dostępu do defibrylatorów automatycznych AED zł Wieża widokowa na Górze Chrobrego zł Wykonanie przejazdów rowerowych na obecnych przejściach dla pieszych oraz wybudowanie ścieżki rowerowej od targowiska miejskiego do ul. Topolowej zł87

28 BUDŻET OBYWATELSKI 2015 TWÓJ POMYSŁ – WSPÓLNE DZIAŁANIE Lp.Nazwa zadania Orientacyjny koszt Ilość oddanych głosów 11. Wymiana nawierzchni na drodze dojazdowej do Jeziora Martwego – Jelenia Dolina zł (do wysokości tej kwoty) Renowacja Muszli Koncertowej w Bażantarni zł Modernizacja istniejącego placu zabaw i rozbudowa o nowe elementy w Parku Kajki zł Likwidacja przejść dla pieszych dwuetapowych: ul. Płk. Dąbka (Piłsudskiego), 12 Lutego (Nowowiejska), Grunwaldzka (Lotnicza), Grota Roweckiego i zastąpienie ich standardowym przejściem jednoetapowym zł Plaża miejska (bez kąpieliska). Teren na południowym brzegu rz. Elbląg pomiędzy Mostem Wysokim a MDK przy ul. Warszawskiej zł Odnowienie ścieżek na zieleńcu miejskim między ul. Mickiewicza a Żeromskiego zł (do wysokości tej kwoty) Uliczne kosze na śmieci. Teren całego miasta wzdłuż głównych ciągów komunikacyjnych zł Deptak spacerowy na Bulwarze Zygmunta Augusta od ul. Panieńskiej do mostu zł Wykonanie utwardzonej ścieżki rowerowo-pieszej od ul. Podchorążych do tarasu widokowego na Gęsiej Górze zł54

29 BUDŻET OBYWATELSKI 2015 TWÓJ POMYSŁ – WSPÓLNE DZIAŁANIE Lp.Nazwa zadania Orientacyjny koszt Ilość oddanych głosów 20. „Posprzątaj, proszę po swoim czworonogu”. Kampania zachęcająca mieszkańców Elbląga do sprzątania po swoich zwierzętach. Zakup oraz montaż dystrybutorów, koszy i woreczków zł Budowa wieży widokowej w Bażantarni zł Instalacja 2 obrotowych kamer miejskiego monitoringu wizyjnego na pasażu przy ul. Gwiezdnej zł Rozbudowa placu zabaw i jego ogrodzenie – Park Traugutta zł Budowa siłowni na świeżym powietrzu w Parku Dolinka zł Bezpieczne przejście dla pieszych przy IV LO (chodnik) zł Ścieżka zdrowia (urządzenia do ćwiczeń) – Bażantarnia zł Ogrodzony wybieg z placem zabaw dla psów (tor przeszkód agility) przy ul. Chrobrego zł Zagospodarowanie terenu w Parku Dolinka (plac fitness, ogrodzenie placu zabaw) zł29

30 BUDŻET OBYWATELSKI 2015 TWÓJ POMYSŁ – WSPÓLNE DZIAŁANIE Lp.Nazwa zadania Orientacyjny koszt Ilość oddanych głosów 29. Rewitalizacja terenów tarasowych wokół muszli koncertowej w Bażantarni zł „Zielony Elbląg”. Nasada drzew i uporządkowanie elbląskich zieleńców. Teren wzdłuż ul. Nowowiejskiej do Pl. Jagiellończyka zł Budowa zatoczek autobusowych przy ul. Kościuszki zł Przystanek autobusowy. Doprowadzenie linii autobusowej na ul. Żuławską zł (do wysokości tej kwoty) Nasadzenie drzew, krzewów i parkanów na terenach miejskich i ZBK zł Rewitalizacja obiektów sportowych. Wyremontowanie kortów tenisowych i placu do koszykówki zł (do wysokości tej kwoty) Montaż budek lęgowych dla ptaków na terenie całego miasta zł Budowa placu zabaw dla dzieci z ulic Dolna, Pływacka, Niska (na rogu Nowej i Browarnej) zł „30 km/godz – ulice przyjazne życiu”. Wdrożenie strefy tempo 30 na większości dróg (bez głównych ciągów komunikacyjnych i ulicach zbiorczych) zł10

31 BUDŻET OBYWATELSKI 2015 TWÓJ POMYSŁ – WSPÓLNE DZIAŁANIE Lp.Nazwa zadania Orientacyjny koszt Ilość oddanych głosów 38. Postawienie ławek na szlakach turystycznych Bażantarni zł8 39. Doświetlenie istniejącego placu zabaw w Parku Kajki zł5 40. Ogrodzenie placu zabaw i odgrodzenie dostępu do rzeczki. Park Dolinka zł3 41. Ogrodzenie placu zabaw dla dzieci w Parku Traugutta zł2 42. Budowa boiska do gry w bule w Parku Traugutta zł1

32 BUDŻET OBYWATELSKI 2015 TWÓJ POMYSŁ – WSPÓLNE DZIAŁANIE Dziękujemy za uwagę


Pobierz ppt "BUDŻET OBYWATELSKI 2015 TWÓJ POMYSŁ – WSPÓLNE DZIAŁANIE."

Podobne prezentacje


Reklamy Google