Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

BUDŻET OBYWATELSKI 2015 TWÓJ POMYSŁ – WSPÓLNE DZIAŁANIE.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "BUDŻET OBYWATELSKI 2015 TWÓJ POMYSŁ – WSPÓLNE DZIAŁANIE."— Zapis prezentacji:

1 BUDŻET OBYWATELSKI 2015 TWÓJ POMYSŁ – WSPÓLNE DZIAŁANIE

2 BUDŻET OBYWATELSKI 2015 TWÓJ POMYSŁ – WSPÓLNE DZIAŁANIE NOWOŚĆ

3 BUDŻET OBYWATELSKI 2015 TWÓJ POMYSŁ – WSPÓLNE DZIAŁANIE

4 BUDŻET OBYWATELSKI 2015 TWÓJ POMYSŁ – WSPÓLNE DZIAŁANIE

5 BUDŻET OBYWATELSKI 2015 TWÓJ POMYSŁ – WSPÓLNE DZIAŁANIE

6 BUDŻET OBYWATELSKI 2015 TWÓJ POMYSŁ – WSPÓLNE DZIAŁANIE Wykonanie chodnika przy Al. Odrodzenia (os. Zawada) łącznie ze ścieżką rowerową z zagospodarowaniem przylegającego pasa zieleni w celu rekreacyjno-wypoczynkowym (ławeczki, stoliki drewniane, pergole, kosze na śmieci) budżet: do kwoty 400 000 zł

7 BUDŻET OBYWATELSKI 2015 TWÓJ POMYSŁ – WSPÓLNE DZIAŁANIE Lp.Nazwa zadania Orientacyjny koszt Ilość oddanych głosów 1. Wykonanie chodnika przy Al. Odrodzenia (os. Zawada) łącznie ze ścieżką rowerową wraz z zagospodarowaniem przylegającego pasa zieleni w celu rekreacyjno-wypoczynkowym (ławeczki, stoliki drewniane, pergole, kosze na śmieci). 400 000 zł (do wysokości tej kwoty) 814 2.Modernizacja terenu pętli autobusowej przy Al. Odrodzenia.150 000 zł215 3. Budowa parkingu dla samochodów osobowych przy ul. Rechniewskiego–Okrzei– Brzeska (oraz warunkowo oświetlenie). 400 000 zł (do wysokości tej kwoty) 167 4. Zmiana sygnalizacji świetlnej polegająca na dodaniu możliwości warunkowego skrętu w prawo – skrzyżowanie ul. Okrzei z ul. Robotniczą. 20 000 zł131 5. Naprawa nawierzchni ul. Okrzei na odcinku od ul. Daszyńskiego do Rechniewskiego. 400 000 zł (do wysokości tej kwoty) 117 6. Droga wewnętrzna wraz z dokumentacją i etapowaniem – wykonaniem miejsc postojowych przy ul. Brzeskiej 30. 400 000 zł (do wysokości tej kwoty) 107 7. Przebudowa chodników i wykonanie miejsc postojowych przed budynkami mieszkalnymi ul. Rechniewskiego 1–33. 200 000 zł66 8.Naprawa ulicy, chodnika przy ul. Portowej. 400 000 zł (do wysokości tej kwoty) 55

8 BUDŻET OBYWATELSKI 2015 TWÓJ POMYSŁ – WSPÓLNE DZIAŁANIE Budowa boiska sportowego w SP nr 15 przy ul. Modlińskiej budżet: do kwoty 400 000 zł

9 BUDŻET OBYWATELSKI 2015 TWÓJ POMYSŁ – WSPÓLNE DZIAŁANIE Lp.Nazwa zadania Orientacyjny koszt Ilość oddanych głosów 1.Budowa boiska sportowego w SP nr 15 przy ul. Modlińskiej. 400 000 zł (do wysokości tej kwoty) 396 2.Budowa ogólnodostępnego placu zabaw na terenie SP nr 15 przy ul. Modlińskiej.150 000 zł288 3.Kontynuacja budowy ścieżki rowerowej od ul. Okrężnej wzdłuż ul. Fromborskiej. 400 000 zł (do wysokości tej kwoty) 192 4. Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego na terenie zielonym (plac między ulicami Rydla, Legionów, Broniewskiego). 400 000 zł (do wysokości tej kwoty) 164 5. Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż ul. Okrężnej (od wjazdu z ul. Fromborskiej do skrzyżowania z ul. Druskiennicką z wykorzystaniem istniejącego ciągu pieszo- rowerowego z możliwością jego poszerzenia). 400 000 zł (do wysokości tej kwoty) 143 6.Teren do ćwiczeń na świeżym powietrzu przy ul. Kłoczowskiego.150 000 zł142 7. Budowa ścieżki rowerowej Dąbrowa II od skrzyżowania z ul. Piłsudskiego do skrzyżowania ul. Fromborskiej. 400 000 zł (do wysokości tej kwoty) 136 8. Remont chodnika ul. Królewiecka od przystanku os. Metalowców – Biedronka. 250 000 zł132 9. Naprawa chodnika ul. Królewiecka (okolice Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego). 250 000 zł118 10. Naniesienie na panele dźwiękochłonne murali dotyczących historii Elbląga. Pętla tramwajowa przy ul. Ogólnej. 8200 zł116

10 BUDŻET OBYWATELSKI 2015 TWÓJ POMYSŁ – WSPÓLNE DZIAŁANIE Lp.Nazwa zadania Orientacyjny koszt Ilość oddanych głosów 11. Zagospodarowanie terenu zielonego przy ul. Kłoczowskiego w elementy rekreacyjne (boisko do gry w piłkę oraz plac do gry w bule). 300 000 zł105 12. Modernizacja i wymiana nawierzchni asfaltowej skrzyżowania ul. Fromborskiej z ul. Okrężną oraz odcinka drogi ul. Okrężnej od ul. Fromborskiej do ul. Nowogródzkiej (łącznie z wjazdem) oraz skrzyżowania ul. Fromborskiej z ul. Okrężną i odcinka ul. Okrężnej od ul. Fromborskiej do ul. Druskiennickiej. 400 000 zł87 13. Budowa placów zabaw przy ul. Fromborskiej 11–13 oraz ul. Królewieckiej 207. 200 000 zł82 14. Budowa tymczasowej drogi przy ul. Nowogródzkiej. 400 000 zł (do wysokości tej kwoty) 72 15. Budowa placu zabaw dla dzieci przy ulicy Legionów 12–14. 150 000 zł64 16. Modernizacja chodnika i naprawa nawierzchni drogowej przy ul. Legionów nr 10, 12, 14. 250 000 zł63 17. Rozbudowa parkingu przy budynku na ul. Legionów 14. 400 000 zł (do wysokości tej kwoty) 38 18. Poszerzenie jezdni przy budynkach mieszkalnych o dwie trylinki oraz wykonanie parkingu przy tej jezdni. Ul. Świerkowa 1–15. 250 000 zł30 19. Parking dla samochodów przy ul. Fromborskiej 11. 250 000 zł25 20. Wykonanie utwardzonej nawierzchni drogi przejazdowej między ulicami Żyrardowską a Suwalską – droga dojazdowa do budynków mieszkalnych przy ul. Żyrardowskiej 64A, B, C, D. 100 000 zł22

11 BUDŻET OBYWATELSKI 2015 TWÓJ POMYSŁ – WSPÓLNE DZIAŁANIE Remont nawierzchni oraz powiększenie istniejącego parkingu przynależnego do wieżowców przy ul. Kościuszki 25 i 27 budżet: do kwoty 400 000 zł

12 BUDŻET OBYWATELSKI 2015 TWÓJ POMYSŁ – WSPÓLNE DZIAŁANIE Lp.Nazwa zadania Orientacyjny koszt Ilość oddanych głosów 1. Remont nawierzchni oraz powiększenie istniejącego parkingu przynależnego do wieżowców przy ul. Kościuszki 25 i 27. 400 000 zł (do wysokości tej kwoty) 306 2.Remont chodnika (deptaka) wzdłuż ul. Nowowiejskiej. 400 000 zł (do wysokości tej kwoty) 163 3.Remont chodnika wzdłuż ul. Kopernika.340 000 zł144 4.Zakup i montaż nowych ławek w parku na Os. Władysława IV.30 000 zł121 5. Remont chodnika w ciągu ul. Kościuszki – od ronda Agrykola do skrzyżowania z ul. Wspólną. 130 000 zł99 6. Remont chodnika w ciągu ul. Królewieckiej, na odcinku od ul. Pionierskiej do ul. Płk. Dąbka. 220 000 zł97 7. Modernizacja terenu przy ul. Barona, w tym wydzielenie miejsca pod zabudowany śmietnik. 400 000 zł (do wysokości tej kwoty) 96 8.Przebudowa parkingu u zbiegu ulic Robotniczej i Brzozowej.150 000 zł88 9.Budowa parkingu przy ul. Barona. 400 000 zł (do wysokości tej kwoty) 82 10. Rewitalizacja terenu przy ul. Królewieckiej 118–122A. (poszerzenie istniejących parkingów i wykonanie dodatkowych miejsc postojowych z drogami dojazdowymi, ustawienie kilku urządzeń zabawowych). 400 000 zł (do wysokości tej kwoty) 80

13 BUDŻET OBYWATELSKI 2015 TWÓJ POMYSŁ – WSPÓLNE DZIAŁANIE Lp.Nazwa zadania Orientacyjny koszt Ilość oddanych głosów 11. Remont chodnika na ul. Kościuszki, tuż przy wlocie od ulicy Bema po lewej stronie. 30 00079 12. Remont odcinka ul. Piechoty (od skrzyżowania z ul. Kościuszki do wjazdu na tzw. os. wojskowe na wys. budynku przy ul. Piechoty 7c). 400 000 zł (do wysokości tej kwoty) 73 13. Remont ulicy i chodników przy ul. Skłodowskiej. 270 00071 14. Remont chodnika wzdłuż ul. Moniuszki. 90 00068 15. Remont nawierzchni ul. Różanej. 300 00067 16. Uporządkowanie terenu. Budowa dróg dojazdowych i parkingów, oświetlenie placu zabaw, zieleń przy ul. Próchnika 34–39, Daszyńskiego 15–19 i Okrzei 28–32. 400 000 zł (do wysokości tej kwoty) 56 17. Remont dróg i chodników ul. Pilgrima. 300 00052 18. Remont drogi oraz chodników przy ul. Chopina 1–1a, 2–2a 75 000 zł52 19. Wykonanie oświetlenia, modernizacja terenu ul. Pilgrima. 300 000 zł52 20. Remont otoczenia przed budynkiem nr 20–30 od strony ul. Jaśminowej (wykonanie prac remontowych murków i uporządkowanie zieleni). 30 000 zł50

14 BUDŻET OBYWATELSKI 2015 TWÓJ POMYSŁ – WSPÓLNE DZIAŁANIE Lp.Nazwa zadania Orientacyjny koszt Ilość oddanych głosów 21. Remont drogi oraz chodników przy ul. Cichej. 400 000 zł (do wysokości tej kwoty) 43 22. Remont drogi wewnątrzosiedlowej od ul. Kościuszki do parkingu wewnątrzosiedlowego przy budynkach SM „Jutrzenka”. 400 000 zł (do wysokości tej kwoty) 42 23. Budowa parkingu przy ul. Bażyńskiego 21–29. 350 000 zł42 24. Budowa parkingu przy ul. Kwiatowej. 400 000 zł32 25. Remont oraz oświetlenie drogi dojazdowej do budynków położonych przy ul. Moniuszki 44, 44A, 44B oraz 46–58. 140 000 zł28

15 BUDŻET OBYWATELSKI 2015 TWÓJ POMYSŁ – WSPÓLNE DZIAŁANIE Naprawa chodnika i drogi dojazdowej oraz wykonanie miejsc parkingowych wzdłuż budynków położonych przy ul. Mącznej 3–5, 6–7 budżet: do kwoty 400 000 zł

16 BUDŻET OBYWATELSKI 2015 TWÓJ POMYSŁ – WSPÓLNE DZIAŁANIE Lp.Nazwa zadania Orientacyjny koszt Ilość oddanych głosów 1. Naprawa chodnika i drogi dojazdowej oraz wykonanie miejsc parkingowych wzdłuż budynków położonych przy ul. Mącznej 3–5, 6–7. 400 000 zł (do wysokości tej kwoty) 549 2. Modernizacja toru wrotkarskiego i boiska szkolnego – II etap. SP nr 12. 400 000 zł (do wysokości tej kwoty) 528 3. Plac zabaw dla dzieci – okolice Placu Wolności. 150 000 zł293 4. Budowa placu zabaw dla dzieci wraz z boiskiem do mini koszykówki oraz wymiana nawierzchni boiska sportowego, bieżni i skoczni w dal na terenie SP nr 8. 400 000 zł150 5. Bursztynowy Port – Wyspa Spichrzów – budowa repliki osady wikińskiej Truso. 350 000 zł140 6. Remont chodnika i nawierzchni bitumicznej ul. Trybunalskiej. Chodnik od skrzyżowania z ul. Słoneczną (od apteki) do skrzyżowania z ul. Zieloną. Nawierzchnia od ul. Słonecznej do ul. Trybunalskiej 23. 200 000 zł135 7. Remont drogi dojazdowej/osiedlowej wzdłuż budynków ul. Kosynierów Gdyńskich od wjazdu przy garażach do wys. budynku przy ul. Kosynierów Gdyńskich 8. 400 000 zł (do wysokości tej kwoty) 114 8. Modernizacja drogi dojazdowej oraz pieszej do SP nr 12 wraz z miejscami parkingowymi po stronie ul. Zajchowskiego. 400 000 zł (do wysokości tej kwoty) 111 9. Wykonanie chodników, ustawienie estetycznych ławeczek i koszy na śmieci w małym parku na skraju ulic Giermków i Rycerskiej. Rewitalizacja Placu Wolności. 300 000 zł111 10. Wprowadzenie sygnalizacji świetlnej na Al. Grunwaldzkiej (na wysokości hali Elzam). 400 000 zł (do wysokości tej kwoty) 98

17 BUDŻET OBYWATELSKI 2015 TWÓJ POMYSŁ – WSPÓLNE DZIAŁANIE Lp.Nazwa zadania Orientacyjny koszt Ilość oddanych głosów 11. Naprawa jezdni i chodnika od ul. Słonecznej do ul. Nowowiejskiej. 400 000 zł (do wysokości tej kwoty) 93 12. Rewitalizacja podwórka – utworzenie miejsc parkingowych, oświetlenie – ul. Trybunalska 22B, 22A. 400 000 zł (do wysokości tej kwoty) 87 13. Wyrównanie i utwardzenie nawierzchni ul. Klasztornej i ul. Kuśnierskiej. 100 000 zł85 14. Kontynuacja III etapu planu zagospodarowania terenu zielonego przy placu zabaw ul. Teatralna, wykonanie miejsc postojowych, chodników i dojścia do budynku ul. Odzieżowa 8-9-10-11. 400 000 zł (do wysokości tej kwoty ) 84 15. Budowa parkingu przy ul. Kosynierów Gd. w kierunku ul. 12 Lutego. 340 000 zł82 16. Naprawa nawierzchni drogi wewnętrznej pomiędzy ul. Trybunalską 12–15 a ul. Kosynierów Gdyńskich 12–13 – I etap. Wykonanie małego palcu zabaw. 400 000 zł (do wysokości tej kwoty ) 82 17. Założenie studzienki kanalizacyjnej odpływowej na łuku drogi wewnętrznej ul. Janowskiej i Rycerskiej. 10 000 zł69 18. Remont chodnika przy budynku ul. Zacisze 8. 20 000 zł57 19. Remont ul. Wyspiańskiego (wymiana nawierzchni asfaltowej). Wprowadzenie ruchu jednokierunkowego i utworzenie miejsc parkingowych z uwzględnieniem miejsc dla osób niepełnosprawnych. 400 000 zł (do wysokości tej kwoty) 48

18 BUDŻET OBYWATELSKI 2015 TWÓJ POMYSŁ – WSPÓLNE DZIAŁANIE Lp.Nazwa zadania Orientacyjny koszt Ilość oddanych głosów 20. Wykonanie chodnika i zagospodarowanie drogi przy ul. Grochowskiej (odcinek wzdłuż rzeki Kumieli – wlot od ul. Warszawskiej do rozgałęzienia). 70 000 zł44 21. Remont chodnika przy ul. Wyspiańskiego (wymiana nawierzchni chodnikowej po obu stronach ulicy). 400 000 zł (do wysokości tej kwoty) 44 22. Przyjazne podwórko wielopokoleniowe na tyłach hotelowca przy ul. Zw. Jaszczurczego. 150 000 zł43 23. Wymiana nawierzchni przy ul. Polnej. 400 000 zł (do wysokości tej kwoty) 24

19 BUDŻET OBYWATELSKI 2015 TWÓJ POMYSŁ – WSPÓLNE DZIAŁANIE Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Lotniczej budżet: 320 000 zł

20 BUDŻET OBYWATELSKI 2015 TWÓJ POMYSŁ – WSPÓLNE DZIAŁANIE Budowa zielonych miejsc postojowych przed Gimnazjum nr 7, ul. Lotnicza budżet: do kwoty 80 000 zł

21 BUDŻET OBYWATELSKI 2015 TWÓJ POMYSŁ – WSPÓLNE DZIAŁANIE Lp.Nazwa zadania Orientacyjny koszt Ilość oddanych głosów 1. Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Lotniczej. 320 000 zł790 2. Budowa zielonych miejsc postojowych przed Gimnazjum nr 7, ul. Lotnicza. 320 000 zł676 3. Wykonanie nawierzchni utwardzonej w postaci chodnika, parkingu oraz drogi dojazdowej przy ul. Kieleckiej (przed kościołem). 400 000 zł555 4. Budowa placu zabaw przy SP nr 16, ul. Sadowa 2. 150 000 zł407 5. Budowa oświetlenia chodnika łączącego ul. Wyżynną z ul. Gałczyńskiego. 180 000 zł255 6. Modernizacja chodnika oraz budowa ścieżki rowerowej w ciągu Al. Grunwaldzkiej – etap I (odcinek od ul. Komeńskiego do ul. Sadowej). 300 000 zł255 7. Modernizacja chodnika przy ul. Grottgera – II etap. 120 000 zł241 8. Utwardzenie części ul. Wyżynnej wraz z placem przed kościołem. 100 000 zł204 9. Utwardzenie drogi gruntowej – ul. Wyżynna i ul. Podchorążych. 100 000 zł199 10. Budowa wiaty autobusowej na ul. Grottgera przy Zespole Szkół Technicznych. 10 000 zł173

22 BUDŻET OBYWATELSKI 2015 TWÓJ POMYSŁ – WSPÓLNE DZIAŁANIE Lp.Nazwa zadania Orientacyjny koszt Ilość oddanych głosów 11. Wykonanie nowej nawierzchni odcinka ul. Słowackiego 2–8, 10–12 wraz z remontem nawierzchni chodnika. 100 000 zł117 12. Miejsce rekreacji i wypoczynku na placu między wieżowcami przy ul. Malborskiej 80–90. 150 000 zł117 13. Zagospodarowanie terenu u zbiegu ulic Łódzkiej i Kieleckiej, pętla autobusowa wraz z parkingiem. 360 000 zł110 14. Modernizacja boisk na terenie rekreacyjno-parkowym przy ul. Lotniczej obok Gimnazjum nr 7 (wymiana nawierzchni). 300 000 zł109 15. Remont chodników przy ul. Morszyńskiej. 370 000 zł90 16. Remont nawierzchni drogi i naprawa chodnika wzdłuż budynku przy ul. Łęczyckiej 26. 280 000 zł88 17. Budowa placu zabaw dla dzieci przy ul. Dąbrowskiego. 150 000 zł75 18. Remont chodnika w ciągu ul. Skrzydlatej od ul. Idzikowskiego do ul. Łódzkiej. 155 000 zł72 19. Remont ulicy oraz chodnika przy ul. Prusa. 350 000 zł44 20. Budowa bezpiecznego placu zabaw. Podkowa ul. Kilińskiego 47–47a, 41–45. 150 000 zł40

23 BUDŻET OBYWATELSKI 2015 TWÓJ POMYSŁ – WSPÓLNE DZIAŁANIE Lp.Nazwa zadania Orientacyjny koszt Ilość oddanych głosów 21. Remont chodników przy ulicach Olkuskiej i Łomżyńskiej oraz budowa miejsc postojowych przy ul. Olkuskiej. 120 000 zł39 22. Budowa miejsc parkingowych wzdłuż ul. Fredry po stronie ogródków działkowych. 250 000 zł22 23. Budowa oświetlenia ul. 13 Elbląskiego Pułku Przeciwlotniczego. 118 000 zł22 24. Budowa oświetlenia, miejsc postojowych oraz modernizacja obecnych stanowisk postojowych przy ul. Rybnej 29, ul. Panieńskiej 10 oraz odcinek ul. Dojazdowej. 400 000 zł (do wysokości tej kwoty) 18 25. Modernizacja drogi dojazdowej do ulicy Dalekiej (Peryferyjnej) wraz z pogłębieniem istniejącego rowu melioracyjnego. 150 000 zł10

24 BUDŻET OBYWATELSKI 2015 TWÓJ POMYSŁ – WSPÓLNE DZIAŁANIE Remont boiska na terenie Zespołu Szkół Mechanicznych przy ul. Komeńskiego budżet: 140 000 zł

25 BUDŻET OBYWATELSKI 2015 TWÓJ POMYSŁ – WSPÓLNE DZIAŁANIE Plac dla psów – wybieg dla zwierząt – Park Dolinka budżet: 100 000 zł

26 BUDŻET OBYWATELSKI 2015 TWÓJ POMYSŁ – WSPÓLNE DZIAŁANIE Wykonanie nowej nawierzchni na torze wrotkarskim. Podniesienie standardu toru wrotkowego (otwartego lodowiska) przy Agrykola. budżet: do kwoty 260 000 zł

27 BUDŻET OBYWATELSKI 2015 TWÓJ POMYSŁ – WSPÓLNE DZIAŁANIE Lp.Nazwa zadania Orientacyjny koszt Ilość oddanych głosów 1. Remont boiska na terenie Zespołu Szkół Mechanicznych przy ul. Komeńskiego. 140 000 zł1003 2. Plac dla psów – wybieg dla zwierząt – Park Dolinka. 100 000 zł972 3. Wykonanie nowej nawierzchni na torze wrotkarskim. Podniesienie standardu toru wrotkowego (otwartego lodowiska) przy Agrykola. 290 000 zł807 4. Plac zabaw dla osób niepełnosprawnych w Parku Dolinka. 150 000 zł429 5. Remont tarasu i schodów przy ul. 1 Maja w reprezentacyjnym ciągu komunikacyjnym łączącym ścisłe centrum miasta ze Starówką. 200 000 zł185 6. Wykonanie chodnika dla pieszych do schroniska dla zwierząt przy ul. Królewieckiej. 400 000 zł (do wysokości tej kwoty) 162 7. Bezpieczne dojście do ogrodów działkowych ROD „Kotlinka” ul. Łęczycka. Położenie chodnika przy płocie Cm. Dębica Górna. 60 000 zł141 8. Program powszechnego dostępu do defibrylatorów automatycznych AED. 150 000 zł120 9. Wieża widokowa na Górze Chrobrego. 400 000 zł93 10. Wykonanie przejazdów rowerowych na obecnych przejściach dla pieszych oraz wybudowanie ścieżki rowerowej od targowiska miejskiego do ul. Topolowej. 200 000 zł87

28 BUDŻET OBYWATELSKI 2015 TWÓJ POMYSŁ – WSPÓLNE DZIAŁANIE Lp.Nazwa zadania Orientacyjny koszt Ilość oddanych głosów 11. Wymiana nawierzchni na drodze dojazdowej do Jeziora Martwego – Jelenia Dolina. 400 000 zł (do wysokości tej kwoty) 81 12. Renowacja Muszli Koncertowej w Bażantarni. 400 000 zł79 13. Modernizacja istniejącego placu zabaw i rozbudowa o nowe elementy w Parku Kajki. 120 000 zł68 14. Likwidacja przejść dla pieszych dwuetapowych: ul. Płk. Dąbka (Piłsudskiego), 12 Lutego (Nowowiejska), Grunwaldzka (Lotnicza), Grota Roweckiego i zastąpienie ich standardowym przejściem jednoetapowym. 100 000 zł65 15. Plaża miejska (bez kąpieliska). Teren na południowym brzegu rz. Elbląg pomiędzy Mostem Wysokim a MDK przy ul. Warszawskiej. 300 000 zł60 16. Odnowienie ścieżek na zieleńcu miejskim między ul. Mickiewicza a Żeromskiego. 400 000 zł (do wysokości tej kwoty) 59 17. Uliczne kosze na śmieci. Teren całego miasta wzdłuż głównych ciągów komunikacyjnych. 100 000 zł57 18. Deptak spacerowy na Bulwarze Zygmunta Augusta od ul. Panieńskiej do mostu. 220 000 zł54 19. Wykonanie utwardzonej ścieżki rowerowo-pieszej od ul. Podchorążych do tarasu widokowego na Gęsiej Górze. 360 000 zł54

29 BUDŻET OBYWATELSKI 2015 TWÓJ POMYSŁ – WSPÓLNE DZIAŁANIE Lp.Nazwa zadania Orientacyjny koszt Ilość oddanych głosów 20. „Posprzątaj, proszę po swoim czworonogu”. Kampania zachęcająca mieszkańców Elbląga do sprzątania po swoich zwierzętach. Zakup oraz montaż dystrybutorów, koszy i woreczków. 290 000 zł52 21. Budowa wieży widokowej w Bażantarni. 400 000 zł50 22. Instalacja 2 obrotowych kamer miejskiego monitoringu wizyjnego na pasażu przy ul. Gwiezdnej. 130 000 zł49 23. Rozbudowa placu zabaw i jego ogrodzenie – Park Traugutta. 150 000 zł48 24. Budowa siłowni na świeżym powietrzu w Parku Dolinka. 150 000 zł46 25. Bezpieczne przejście dla pieszych przy IV LO (chodnik). 60 000 zł41 26. Ścieżka zdrowia (urządzenia do ćwiczeń) – Bażantarnia. 80 000 zł34 27. Ogrodzony wybieg z placem zabaw dla psów (tor przeszkód agility) przy ul. Chrobrego. 100 000 zł31 28. Zagospodarowanie terenu w Parku Dolinka (plac fitness, ogrodzenie placu zabaw). 150 000 zł29

30 BUDŻET OBYWATELSKI 2015 TWÓJ POMYSŁ – WSPÓLNE DZIAŁANIE Lp.Nazwa zadania Orientacyjny koszt Ilość oddanych głosów 29. Rewitalizacja terenów tarasowych wokół muszli koncertowej w Bażantarni. 150 000 zł29 30. „Zielony Elbląg”. Nasada drzew i uporządkowanie elbląskich zieleńców. Teren wzdłuż ul. Nowowiejskiej do Pl. Jagiellończyka. 500 000 zł28 31. Budowa zatoczek autobusowych przy ul. Kościuszki. 310 000 zł27 32. Przystanek autobusowy. Doprowadzenie linii autobusowej na ul. Żuławską. 500 000 zł (do wysokości tej kwoty) 24 33. Nasadzenie drzew, krzewów i parkanów na terenach miejskich i ZBK. 300 000 zł21 34. Rewitalizacja obiektów sportowych. Wyremontowanie kortów tenisowych i placu do koszykówki. 400 000 zł (do wysokości tej kwoty) 16 35. Montaż budek lęgowych dla ptaków na terenie całego miasta. 14 000 zł15 36. Budowa placu zabaw dla dzieci z ulic Dolna, Pływacka, Niska (na rogu Nowej i Browarnej). 150 000 zł10 37. „30 km/godz – ulice przyjazne życiu”. Wdrożenie strefy tempo 30 na większości dróg (bez głównych ciągów komunikacyjnych i ulicach zbiorczych). 200 000 zł10

31 BUDŻET OBYWATELSKI 2015 TWÓJ POMYSŁ – WSPÓLNE DZIAŁANIE Lp.Nazwa zadania Orientacyjny koszt Ilość oddanych głosów 38. Postawienie ławek na szlakach turystycznych Bażantarni. 50 000 zł8 39. Doświetlenie istniejącego placu zabaw w Parku Kajki. 75 000 zł5 40. Ogrodzenie placu zabaw i odgrodzenie dostępu do rzeczki. Park Dolinka. 50 000 zł3 41. Ogrodzenie placu zabaw dla dzieci w Parku Traugutta. 50 000 zł2 42. Budowa boiska do gry w bule w Parku Traugutta. 100 000 zł1

32 BUDŻET OBYWATELSKI 2015 TWÓJ POMYSŁ – WSPÓLNE DZIAŁANIE Dziękujemy za uwagę


Pobierz ppt "BUDŻET OBYWATELSKI 2015 TWÓJ POMYSŁ – WSPÓLNE DZIAŁANIE."

Podobne prezentacje


Reklamy Google