Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Platforma .Net.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Platforma .Net."— Zapis prezentacji:

1 Platforma .Net

2 Co to jest platforma .NET?
.NET Framework to kompletnie nowy model budowania systemów w rodzinie systemów operacyjnych Windows, Mac Os X i dystrybucjach Uniksa/Linuksa (od Visual Studio 2015) Platforma ta nie jest związania tylko z jednym językiem programowania, pozwala na pisanie programów w wielu różnych językach (np. C++, C#, F#, Visual Basic) Języki te spełniają standardy platformy dzięki czemu mają one dostęp do bogatej biblioteki .NET

3 Jakie są jej najważniejsze cechy?
Pełna współpraca z istniejącym kodem - istniejące binarki z poprzedniej technologii Microsoftu (COM) można mieszać z nowszymi binarkami .NET Kompletna integracja języka - .NET obsługuje międzyjęzykowe dziedziczenie, międzyjęzykową obsługę wyjątków i międzyjęzykowe debugowanie kodu Wspólny silnik uruchomieniowy CLR - współużytkowany przez wszystkie języki przeznaczone dla .NET. Jednym z aspektów tego silnika jest dobrze zdefiniowany zbiór typów, „rozumianych” przez każdy język działający na platformie .NET. Pełna biblioteka klas bazowych - stanowi ochronę przed złożonością wywołań API i oferuje spójny model obiektowy, używany przez wszystkie języki działające na platformie .NET. Uproszczony model wdrażania - w .NET nie trzeba rejestrować jednostki binarnej w rejestrze systemowym. Co więcej, .NET pozwala na istnienie w harmonii na jednym komputerze wielu wersji tej samej biblioteki.

4 Jakie elementy składają się na platformę .NET?
Wspólne środowisko uruchomieniowe (CLR) Wspólny system typów (CTS) Specyfikacja wspólnego języka (CLS) Biblioteka klas bazowych

5 Co to jest CLR? Wspólne środowisko uruchomieniowe (ang. Common Language Runtime, CLR) ma przede wszystkim znajdować i ładować typy .NET i zarządzać nimi w imieniu programisty. Zajmuje się ono również wieloma szczegółami niskiego poziomu: - zarządzanie pamięcią - tworzenie domen aplikacji - wątkami - granicami kontekstów obiektów - kwestiami związanymi z bezpieczeństwem.

6 Co to jest CTS? Wspólny system typów (ang. Common Type System, CTS) w pełni opisuje wszystkie możliwe typy danych i konstrukcje programistyczne obsługiwane przez środowisko .NET Określa, w jaki sposób typy te mogą się ze sobą komunikować (na jakich zasadach) Szczegółowo omawia, jak typy są reprezentowane w formacie metadanych

7 Co to jest CLS? Specyfikacja wspólnego języka (ang. Common Language Specification, CLS) definiuje podzbiór wspólnych typów i konstrukcji programistycznych, co do których zgodne są wszystkie języki programowania .NET Budując typy, które udostępniają wyłącznie funkcje zgodne z CLS, możemy mieć pewność, że wszystkie języki działające na platformie .NET będą mogły je wykorzystywać

8 Co to jest CIL? Common Intermediate Language (Wspólny Język Pośredni) – jednakowy kod wynikowy jaki powstanie po kompilacji w dowolnym języku platformy .NET, dopiero z tego kodu tworzony jest kod maszynowy przez CLR.

9 Co to jest CLI? Common Language Infrastructure (architektura wspólnego języka) - wykorzystywana jest jako wspólne środowisko uruchomieniowe oprogramowania stworzonego w różnych językach platformy .NET. Przed opracowaniem CLI każdy język wymagał własnego środowiska. Specyfikacja CLI opisuje następujące cztery aspekty: Wspólny zestaw typów danych (Common Type System) – zbiór typów danych, które są obsługiwane przez wszystkie kompatybilne języki programowania Metadane – informacje o strukturze definiowanych klas, interfejsów i innych typów Wspólna specyfikacja języków (Common Language Specification) – określa zbiór reguł, do których wszystkie języki zgodne z CLI muszą się stosować, aby były kompatybilne z pozostałymi językami Wirtualny system wykonawczy (Virtual Execution System) – wczytuje i wykonuje programy kompatybilne z CLI, używa metadanych w celu połączenia poszczególnych fragmentów kodu w czasie wykonywania.

10 Co to są pakiety? Pakiet powstaje po kompilacji i zawiera on takie składowe jak: Kod CLI – czyli kod pośredni wspólny dla wszystkich języków w platformie .Net Metadane – opis wszystkich typów w pakiecie Manifest – opis zawierający informację o pakiecie

11 Co to są typy i co do nich zaliczamy?
W .Net zachowany jest wspólny system typów, który rozumiany jest przez wszystkie języki platformy. Wyróżniamy typy: Klasy – może posiadać wiele składowych ( metody, własciwości, pola ) Interfejsy – zbiór abstrakcyjnych składowych Enumeratory ( Wyliczenia ) Struktury – uproszczone klasy, bez dziedziczenia Delegaty – wskaźniki do metod

12 Jaka jest zależność między pakietami, przestrzeniami nazw i typami?
.Typy zawsze definiujemy w ramach wybranej przestrzeni nazw. W pakiecie możemy zdefiniować dowolną liczbę przestrzeni nazw, a w każdej z nich dowolną liczbę typów. W kilku pakietach możemy definiować typy w ramach tej samej przestrzeni nazw (aby się do nich odwołać, będziemy potrzebowali kilka referencji do odpowiednich pakietów, ale wystarczy jedna klauzula using).

13 W jaki sposób wykonywane są programy na platformie .NET?
Tworzymy kod w dowolnym języku w ramach platformy .NET Podczas kompilacji nasz kod jest tłumaczony na CIL – czyli wspólny kod dla języków platformy Dzięki CIL nasz kod jest wieloplatformowy Kod uzyskany przez CIL zostaje przeniesiony do usługi CLR, która tworzy kod maszynowy.


Pobierz ppt "Platforma .Net."

Podobne prezentacje


Reklamy Google