Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pełnosprawny Student IV Kraków, 25 października 2010 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Pełnosprawny Student IV Kraków, 25 października 2010 r."— Zapis prezentacji:

1 Pełnosprawny Student IV Kraków, 25 października 2010 r.
Profesjonalne systemy wspomagania słuchu jako narzędzie wspierające dla studentów głuchych i słabosłyszących Maciej Kasperkowiak EFHOH

2 EFHOH EFHOH - European Federation of Hard of Hearing People
Zrzesza organizacje oraz profesjonalistów działających na rzecz osób niedosłyszących i późno ogłuchłych z krajów europejskich. Utworzona w 1993 r. Działania mają na celu stworzenie odpowiednich rozwiązań umożliwiających osobom niedosłyszącym integrację społeczną.

3 Niedosłuch Osoby niedosłyszące – komunikacja werbalna, możliwe jest wspomaganie słuchu. Osoby głuche, głęboko niedosłyszące – alternatywne formy komunikacji. Prawidłowa komunikacja jest konieczna dla prawidłowego przebiegu edukacji oraz dla pełnego funkcjonowania w społeczeństwie.

4 Niedosłuch Mity Niedosłuch nie jest niepełnosprawnością
Wystarczy krzyczeć lub głośniej mówić Aparat słuchowy rozwiązuje problem Osoby niedosłyszące to mały odsetek populacji Fakty Osoby niedosłyszące stanowią najliczniejszą grupę spośród wszystkich niepełnosprawności, Niedosłuch to „niewidzialna niepełnosprawność”; osoby niedosłyszące zostają wykluczone ze społeczeństwa; brak możliwości komunikacji Mowa zlewa się z hałasem otoczenia Niedosłuch jest różny u różnych osób Aby ROZUMIEĆ, konieczne jest słyszenie mowy w przedziale od Hz bez hałasu otoczenia.

5 Niedosłuch Rozumienie mowy – następstwem ubytków odbiorczych jest nie tylko gorsze słyszenie dźwięków, ale przede wszystkim ograniczenie rozumienia mowy. Dochodzi do ograniczenia ilości informacji „płynących” do centralnego układu słuchowego oraz zaburzenie pracy ślimaka. Protezowanie aparatem słuchowym nie przynosi wystarczających korzyści.

6 Aparat słuchowy Aparaty słuchowe dopasowują dźwięk do ubytku słuchu pod względem częstotliwości i dynamiki. Dźwięk z aparatu jest syntetyczny, zniekształcony. Aparat „nie zrozumie” – nie powstał jeszcze aparat, który choć w niewielkim stopniu zbliżyłby się do możliwości mózgu. Aparat jest „bezradny” w hałasie i pogłosie. Ponad 90% aparatów słuchowych posiada cewki indukcyjne.

7 Odbiór dźwięku za pomocą pętli indukcyjnej w tych samych warunkach.
Odbiór dźwięku za pomocą mikrofonu w aparacie słuchowym w głośnym otoczeniu (kasa biletowa itp..) Odbiór dźwięku za pomocą pętli indukcyjnej w tych samych warunkach. Kościół pętla Drzwi pętla Słyszenie za pomocą aparatu słuchowego – subiektywnie, dla zdrowej osoby, pogłos i hałas jest dużo mniejszy. Kościół św.Józefa w Inowrocławiu

8 Systemy wspomagające Działanie wszystkich systemów wspomagania słuchu opiera się na „przybliżeniu” mówcy do słuchacza z jednoczesnym wyciszeniem hałasu tła akustycznego i niekorzystnych warunków akustycznych – np. pogłosu i echa. Systemy FM Systemy na podczerwień Pętle indukcyjne

9 System FM Działanie opiera się na modulacji częstotliwościowej fali elektromagnetycznej. Składa się z: Nadajnika z mikrofonem – wykładowca zawiesza go na szyi. Odbiornika doczepianego do aparatu słuchowego za pomocą stopki pośredniczącej. Stopki nie są w zestawie, użytkownik zakupuje indywidualnie, odpowiednią do swojego aparatu słuchowego. Stare modele nie są integrowane z aparatem. Osoby uczące się mogą liczyć na pełne dofinansowanie z NFZ i PFRON – indywidualnie.

10 Systemy FM Nadajnik Aparat słuchowy Stopka Odbiornik

11 Systemy na podczerwień (IR)
Są to systemy tłumaczeń symultanicznych. Często nie są kompatybilne z aparatem słuchowym!! System składa się z nadajników – promienników podczerwieni, które wysyłają sygnał z nagłośnienia do odbiorników – wieszanych na szyi. Do odbiorników podłączone są słuchawki lub małe pętle indukcyjne (nie zawsze istnieje możliwość).

12 Systemy IR

13 Pętle indukcyjne System z pętlą indukcyjną składa się z:
Źródła dźwięku – mikrofon, mikser audio, TV, CD itp.., Wzmacniacza pętli indukcyjnej – różne modele w zależności od rodzaju zastosowania i powierzchni, Przewodu pętli – odpowiednio zainstalowany w pomieszczeniu przewód, bardzo istotne są parametry i sposób instalacji, Odbiornika - aparat słuchowy z cewką telefoniczną (ew. odbiornik indukcyjny ze słuchawkami).

14 Rodzaje pętli indukcyjnych
Duże przestrzenie – kościoły, audytoria, sale wykładowe… Małe powierzchnie – mieszkania, sale lekcyjne… Stanowiskowe – kasy, informacje, recepcje… Specjalistyczne – help point’y, telefony…

15 Zasada działania

16 Zasada działania Sygnał ze źródła dźwięku jest przekazany do wzmacniacza pętli indukcyjnej. Do wzmacniacza podłączony jest przewód pętli, przez który płynie zmienny prąd (odpowiednio wzmocniony sygnał ze źródła). Do przekazania sygnału do aparatu słuchowego wykorzystuje się zjawisko indukcji magnetycznej. Prąd płynący przez przewód pętli wytwarza zmienne pole magnetyczne. Zmienne pole magnetyczne zamieniane jest w cewce telefonicznej aparatu słuchowego na prąd opowiadający sygnałowi ze źródła dźwięku, odpowiednio wzmocniony jest zamieniany na dźwięk przez aparat słuchowy. Eliminuje całkowicie udział pomieszczenia w propagacji dźwięku pogłos, echo, nakładanie się sygnałów z różnych źródeł), dzięki czemu możliwe jest idealne rozumienie mowy

17 Dopasowanie dźwięku do ubytku
FM IR Pętla Tylko dla systemów doczepianych do aparatów słuchowych - słyszenie za pomocą aparatu słuchowego Brak. Słuchanie przez słuchawki (ew. przez pętle indukcyjną na szyję). Sygnał w pełni dopasowany do ubytku słuchu przez aparat słuchowy

18 Konieczność stosowania dodatkowych odbiorników
FM IR Pętla Zawsze. Dla jednej osoby jeden odbiornik. Bardzo kosztowne w utrzymaniu i mało higieniczne. Brak konieczności stosowania dodatkowych odbiorników. Odbiornikiem jest cewka indukcyjna aparatu słuchowego.

19 Dyskretność / anonimowość
FM IR Pętla Konieczność stosowania nadajnika – przekazania go mówcy. Brak. Słuchanie przez słuchawki podłączone do odbiornika wypożyczanego przed każdymi zajęciami. Pełna. Wystarczy przestawić aparat w tryb cewki indukcyjnej.

20 Skomplikowanie FM IR Pętla
Należy przeszkolić mówcę jak ma obchodzić się z nadajnikiem. Niedosłyszący musi doczepić odbiornik do aparatu. Trudna obsługa systemów podczerwonych Zarówno po stronie nadawczej, jak i odbiorczej. System z pętlą indukcyjną jest kalibrowany przez instalatora, nie ma potrzeby regulacji systemu przez obsługę – „podłącz i zapomnij’

21 Stosowanie w punktach informacyjnych
FM IR Pętla Brak możliwości. Konieczność stosowania kompatybilnych odbiorników. Powszechne. Odbiornikiem jest sam aparat.

22 Dyrektywa EFHOH Pętle indukcyjne to najbardziej przyjazne, efektywne i uniwersalne systemy, umożliwiające osobie z aparatem słuchowym lub implantem ślimakowym, prawidłowe słyszenie w sytuacjach „publicznych”. 1. Producenci aparatów słuchowych, implantów ślimakowych, protetycy słuchu, audiolodzy powinni informować klientów/pacjentów o możliwościach i korzyściach płynących ze stosowania cewki indukcyjnej aparatu słuchowego/implantu ślimakowego. 2. Wszelkie obiekty publiczne (włączając w to miejsca modlitwy) oraz punkty informacyjne, okienka kasowe itp. Powinny być wyposażone w pętle indukcyjne, przekazujące sygnał bezpośrednio do aparatu słuchowego/implantu ślimakowego.

23 Dyrektywa EFHOH 3. Każdy system z pętlą indukcyjną musi być zaprojektowany, zainstalowany i skalibrowany zgodnie z obowiązującą normą IEC :2006. Do systemu musi być wystawiony raport zgodności, na którym powinny widnieć: nazwisko instalatora, data, model i numer seryjny skalibrowanego urządzenia testowego. 4. Obiekty wyposażone w systemy wspomagania powinny być oznakowane w widoczny sposób.

24 Kalibracja Normy instalacyjne
Tylko zgodność z normą gwarantuje odpowiednią jakość dźwięku. EN :2006 – „nowa” norma europejska obowiązująca w Polsce: Siła pola: 400mA/m (ton 1kHz) Fluktuacje siły pola: ±3dB na całym obszarze Charakterystyka częstotliwościowa: 100Hz - 5kHz ±3dB Zakłócenia tła: -32dB A (rekomendowane -48dB A) Subiektywna ocena

25 Wyniki testu zrozumiałości mowy
"Jakość życia społeczeństwa uwarunkowana dobrym słyszeniem i zrozumiałością mowy"  realizowanej przez Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

26

27 Największe bariery Brak odpowiednich przepisów.
Mała świadomość osób niedosłyszących. Niski stan wiedzy protetyków słuchu. Osoba niedosłysząca nie jest „widoczna”. Czynnik ludzki w przypadku istniejących systemów wspomagających.

28 Systemy wspomagania słuchu w Polsce
Większość obiektów nie jest dostosowana. Istniejące systemy często nie działają prawidłowo lub są wyłączane. Brak osób opiekujących się systemami IR czy FM.

29 Konferencja pod patronatem:
Dziękuję za uwagę Dane kontaktowe Maciej Kasperkowiak @ Tel Partner Konferencji: Urząd Miasta Krakowa Konferencja pod patronatem: Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, prof. dr hab. Barbary Kudryckiej,


Pobierz ppt "Pełnosprawny Student IV Kraków, 25 października 2010 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google