Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dr inż. Tomasz Marciniak. Stanowi podstawę komunikacji w Internecie; Pozwala na przesyłanie pakietów (komunikatów) pomiędzy nadawcą i odbiorcą; Protokół

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dr inż. Tomasz Marciniak. Stanowi podstawę komunikacji w Internecie; Pozwala na przesyłanie pakietów (komunikatów) pomiędzy nadawcą i odbiorcą; Protokół"— Zapis prezentacji:

1 dr inż. Tomasz Marciniak

2 Stanowi podstawę komunikacji w Internecie; Pozwala na przesyłanie pakietów (komunikatów) pomiędzy nadawcą i odbiorcą; Protokół bezpołączeniowy (nie ma gwarancji dostarczenia pakietu, nieznana jest droga pakietu); Obecnie stosowany w v.4 (wprowadzana v.6).

3 IP VER.4IP VER.6 Adres 32 bitowy = ok.4 miliardy adresów Powszechne korzystanie z serwerów NAT Adres 128 bitowy = ok adresów na każdą osobę na Ziemi Brak serwerów NAT Szybsze działanie routerów (agregowanie tras) Łatwiejsze wdrażanie parametrów jakościowych (QoS) Łatwiejsze rozszerzanie o nowe funkcje (kaskadowanie nagłówków)

4 Wprowadza nowe mechanizmy i rozwiązania do lepszego działania aplikacji; PULA ADRESÓW IPv4 KOŃCZY SIĘ !!!!! żródło: ipv4/ ipv4/ Przewidywany koniec adresów : Styczeń 2008Kwiecień 2010

5 Koszty budowy nowej infrastruktury IPv4 i IPv6 nie różnią się Zmiana IPv4 na IPv6 w istniejącej infrastrukturze zależy od jej wieku

6 Inicjatorem certyfikacji jest IPv6 Forum nadzoruje IPv6 Ready Logo Committee Certyfikowanie funkcji koniecznych od 2003 r. Certyfikowanie funkcji uzupełniających od 2005 r. Certyfikację prowadzą laboratoria TTA (KOREA) : BII (CHINA) : CHT-TL (TAIWAN) : IRISA (FRANCE) : UNH-IOL (US) : Faza 1 (srebrny znak) – ok. 170 testów ukierunkowanych na IPv6 core Faza 2 (złoty znak) – ok. 450 testów rozszerzonych

7 Procentowy udział prefiksów IPv6 widocznych w światowym Internecie z podziałem na państwa (pierwszych 20) Stan: styczeń 2009, Źródło:

8 Plany Komisji Europejskiej – wspieranie dostępności IPv6 w krajach Unii: Komisja chce promować IPv6 wśród dostawców aplikacji i usług sieciowych Oficjalne przetargi powinny promować IPv6 jako standard dla wszystkich produktów i usług – na terenie całej Europy Najszybciej jak to możliwe, a najpóźniej do 2010 roku, witryny internetowe Unii Europejskiej (a zwłaszcza te z domen Europa i Cordis) powinny zostać przestawione na IPv6 Komisja, podobnie jak rząd USA, będzie przy ogłaszaniu przetargów na infrastrukturę sieciową i sprzęt stawiać warunek obsługi protokołu IPv6, KE chce też wydać takie zalecenie 27 krajom członkowskim Unii Dotychczas KE zainwestowała ponad 90 mln euro w rozwój standardu i infrastruktury IPv6 Źródło : Bartosz Gajda i Jacek Wytrebowicz Dlaczego wdrażanie IPv6 jest ważne już dziś, styczeń 2009

9 Native IPv6 – budowa osobnej infrastruktury dla IPv6 Dual stack – protokół IPv4 działa równolegle z IPv6

10

11 różnorodność sprzętu pochodzącego z zakupów z okresu ostatnich 10 lat od różnych dostawców; wybór sprzętu w latach nie podlegał kryterium współdziałania z IP v.6; wyposażenie urządzeń rdzenia sieci nie dopuszcza działania w protokołach IP v.4 i IP v.6 jednocześnie z uwagi na konstrukcyjnie zbyt małe zasoby pamięci; zastosowane w części sieci kable światłowodowe wielomodowe ograniczają odległości i przepływności segmentów sieci; architektura zawiera urządzenia prymitywne technologicznie, bez możliwości zdalnego zarządzania większością urządzeń; niedostateczna, z dzisiejszego punktu oceny, ochrona serwerów usług sieciowych; brak możliwości dynamicznego regulowania pasma na łączach w zależności od zapotrzebowania; nie ma tzw. Centrum zarządzania siecią, wszystko odbywa się w pomieszczeniach z serwerami usług; serwery usług sieciowych kupowane były w okolicach roku 2000, co jest barierą dla ich rozbudowy i modernizacji w celu zapewnienia wymaganych wydajności; aktualnie urządzenia brzegowe sieci dystrybucyjnej, wyposażone są w porty 10Mb/s lub 10/100Mb/s, przepływności tych portów są źródłem zawężenia pasma i ograniczeń komunikacyjnych dla użytkowników końcowych sieci, których wyposażenia pozwalają na pracę z wykorzystaniem przepływności 1000Mb/s; co znacznie ogranicza możliwości prac badawczych prowadzonych na uczelni

12 GIS – transmisja informacji o położeniu geograficznym Technologie ICT w rolnictwie precyzyjnym Duża moc obliczeniowa – Wydział Inżynierii chemicznej – polimery, Wydział Telekomunikacji i Elektrotechniki - symulatory układów elektroenergetycznych Sieci sensoryczne

13

14 Program operacyjny POIG Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa POIG Infrastruktura sfery B+R Działanie POIG Inwestycje związane z tworzeniem infrastruktury informatycznej nauki Poddziałanie POIG Projekty w zakresie rozwoju infrastruktury informatycznej nauki Tytuł Modernizacja i dostosowanie naukowej sieci UTP do pracy z wykorzystaniem protokołu IPv.6 Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji

15 Wymiana rdzenia sieci – umożliwienie pracy w trybie dual stack Budowa centrum zarządzania siecią Uruchomienie usług i serwisów pracujących z wykorzystaniem protokołu IPv6 Projekt realizowany przez 24 miesiące

16 ,00 zł Inwestycja w sprzęt – ,00 zł Reszta – promocja, szkolenia, audyt, obsługa administracyjna itp.

17 Przetargi Dostawy Montaż urządzeń Konfiguracja, uruchomienie i testowanie serwisów sieciowych DHCPv6,DNSv6,VPN Konfiguracja i uruchomienie serwisów bezpieczeństwa, testowanie Konfiguracja i uruchomienie servisów informacyjnych Dokumentacja powykonawcza

18 Wspólne wykłady Wspólna baza wyników badań E-laboratoria

19 6 LABORATORIÓW na Wydziale Mechanicznym 3 LABORATORIA na Wydziale Technologii i Inżynierii Chemicznej 2 LABORATORIA w Instytucie Matematyki i Fizyki 2 LABORATORIA na Wydziale Telekomunikacji i Elektrotechniki 2 LABORATORIA na Wydziale Hodowli i Biologii Zwierząt 3 LABORATORIA (CENTRA) na Wydziale Rolniczym 5 LABORATORIÓW na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska 4 LABORATORIA na Wydziale Zarządzania 1 LABORATORIUM międzywydziałowe

20 Internet UTP Laboratorium 1 Laboratorium 2 Laboratorium n Inne Uczelnie Studenci Przemysł

21 Sieć uczelni _______

22 Sieć uczelni _______ LAN

23 Sieć uczelni _______

24 przetwórstwo i recykling tworzyw polimerowych, konstrukcja narzędzi do przetwórstwa tworzyw z komputerowym wspomaganiem procesów projektowania, modyfikowanie przetwórczych i użytkowych właściwości tworzyw, procesy pomocnicze w przetwórstwie tworzyw.

25 Badania w zakresie warunków kształtowania przedmiotów ze szczególnym uwzględnieniem ekologii i właściwości materiałów, określanie cech charakteryzujących te właściwości i cech związanych z kształtowaniem wytworów a także zarządzania procesem wytwarzania przedmiotów.


Pobierz ppt "Dr inż. Tomasz Marciniak. Stanowi podstawę komunikacji w Internecie; Pozwala na przesyłanie pakietów (komunikatów) pomiędzy nadawcą i odbiorcą; Protokół"

Podobne prezentacje


Reklamy Google