Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rola wody w przyrodzie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rola wody w przyrodzie."— Zapis prezentacji:

1 Rola wody w przyrodzie

2 Woda to jeden z najczęściej występujących na Ziemi związków chemicznych. Wypełnia rzeki, jeziora i morza, a bez niej nie byłoby życia na naszej planecie. Zawierają ją wszystkie organizmy żywe (jest m.in. głównym składnikiem krwi i soków roślinnych). Atom tlenu Atom wodoru Atom wodoru Woda jest związkiem chemicznym, a każda cząsteczka wody składa się z dwóch atomów wodoru połączonych z atomem tlenu. Wzór chemiczny wody to H2O, a jej chemiczna nazwa – tlenek wodoru.

3 Woda (głównie morza i oceany) pokrywa około 70% powierzchni Ziemi
Woda (głównie morza i oceany) pokrywa około 70% powierzchni Ziemi. Ziemia oglądana z kosmosu ma kolor błękitny, co jest spowodowane wielką przewagą wód na jej powierzchni Z tego powodu Ziemia jest często nazywana Błękitną Planetą.

4 Woda występuje najczęściej w postaci cieczy, jednak może być ona również ciałem stałym (lód, śnieg), a także gazem (para wodna). Prawie wszystkie substancje mogą przechodzić z jednego stanu skupienia w inny. Stan stały Lód lub śnieg występują poniżej 0°C tzw. temperatura topnienia. W przyrodzie dzieje się tak w zimie, a także przez cały czas na obu biegunach. Stan cieczy Woda występuje w nim pomiędzy temperaturą 0°C - 100°C. Bez niej nie mogłyby rosnąć rośliny, żyć zwierzęta oraz ludzie.  Stan gazowy Para występuje w każdej temperaturze, tworzy się przez parowanie powyżej 100° C czyli temperatury wrzenia oraz przez sublimację czyli zamianę lodu w parę.  

5 Obieg wody w przyrodzie
Cała woda na Ziemi nieustannie krąży, znajdując się to w atmosferze, to na ziemi albo pod ziemią, to w organizmach żywych. Głównym sprawcą cyklu wodnego jest słońce. To pod wpływem energii słonecznej woda stale zmienia swój stan z lotnego (para) przez ciekły do stałego (lód, śnieg). Woda z rzek, jezior i mórz nieustannie paruje i w postaci drobnych kropelek pary wodnej unosi się do atmosfery. Kropelki łączą się, formują chmury i opadają z powrotem pod postacią deszczu, gradu lub śniegu. Obieg wody w przyrodzie

6 Woda to jeden z najważniejszych składników pokarmowych potrzebnych do życia. W organizmach roślinnych i zwierzęcych stanowi średnio 80% ciężaru. Niektóre proste organizmy żyjące w wodzie, jak meduzy, składają się w 97% z wody. Organizm dorosłego człowieka ważącego 70kg zawiera ok. 45kg wody. Taki człowiek jest w stanie przeżyć bez wody od 3 do 5 dni. Utrata 15-20% wody ustrojowej powoduje śmierć człowieka.

7 Od najdawniejszych czasów na życie człowieka ogromny wpływ miała woda, dlatego najchętniej osiedlał się w pobliżu rzek, źródeł czy potoków. To w takich miejscach pojawiły się starożytne cywilizacje: w Egipcie nad Nilem, w Mezopotamii nad Eufratem i Tygrysem. Wylewy rzek sprzyjały rozwojowi rolnictwa, ale nie zapewniały wystarczającej ilości wody na polach, dlatego zaczęto budować systemy nawadniające czyli kanały i baseny. By mogły powstawać i rozwijać się miasta położone dalej od rzek, transportowano do nich wodę akweduktami.

8 Woda to jeden z czterech żywiołów
Woda to jeden z czterech żywiołów. Potrafi być groźna dla człowieka i przyrody. Nadmierna ilość opadów atmosferycznych w postaci deszczu czy też gwałtowne topnienie śniegu może doprowadzić do powodzi. Silny wiatr nad morzem powoduje powstawanie dużych fal. Najwyższą falę zanotowano na Atlantyku, miała 34 metry wysokości. Wskutek podwodnych trzęsień ziemi powstają fale tsunami, które mogą powodować duże zniszczenia w przyrodzie.

9 Woda niezbędna jest roślinom, aby się rozwijały
Woda niezbędna jest roślinom, aby się rozwijały. Dociera do wszystkich jej organów i komórek z korzenia przy pomocy tkanki przewodzącej. Taki ruch wody i substancji pokarmowych nazywa się translokacją. Ale rośliny tracą też wodę w procesie transpiracji, czyli parowania. Jeśli podczas upału lub w suchych warunkach stracą jej bardzo dużo, roślina więdnie.

10 Istnieją w przyrodzie takie nasiona i owoce, które rozsiewane są przez wodę. Są to np. orzechy kokosowe, które mają wodoodporną skorupę. Ukryte wewnątrz orzecha nasienie palmy płynie z prądem rzeki albo unosi się na powierzchni morza, aż zostanie wyrzucone na brzeg.

11 Większość roślin rośnie na lądzie, są jednak takie, które przystosowały się do środowiska wodnego i w nim żyją. Na przykład grzybień biały rośnie pod wodą, a jego korzeń działa niczym kotwica. Niektóre rośliny podwodne mają w łodygach i liściach duże przestwory międzykomórkowe, a zawarte w nich powietrze pomaga unosić się im na wodzie.

12 Woda to również naturalne środowisko życia dla zwierząt, które jak np
Woda to również naturalne środowisko życia dla zwierząt, które jak np. ośmiornice i meduzy nabierają jej do specjalnej jamy w swoim ciele, a potem wypuszczają ją pod ciśnieniem, wykorzystując napęd odrzutowy. Rybom potrzebne są płetwy, by w wodzie utrzymały równowagę i sterowały swoim ruchem. Co ciekawe, nawet jeśli ryba nie pływa, zawsze utrzymuje się w wodzie i nigdy nie tonie. Przyczyną jest pęcherz pławny wypełniony powietrzem.

13 Wody mórz, oceanów i rzek są miejscem w którym schronienie znalazło wiele gatunków zwierząt zagrożonych wyginięciem. Wśród nich wymienić można wieloryby, żółwie, krokodyle i niektóre gatunki ryb, jak chociażby latimeria czy rekin biały.

14 Wody mórz i oceanów dostarczają pokarmu dla człowieka
Wody mórz i oceanów dostarczają pokarmu dla człowieka. Gałąź gospodarki zwana rybołówstwem obejmuje połów ryb i innych zwierząt oprócz wielorybów, między innymi skorupiaków i mięczaków oraz roślin wodnych w celach spożywczych. Organizmy te wydobywa się na morzach i oceanach, a także w rzekach i jeziorach, w celu ich spożycia lub dalszego przetworzenia (przemysł rybny). Jak ważną rolę odgrywa dostęp do łowisk świadczy fakt, że w przeszłości z tego powodu dochodziło do konfliktów zbrojnych między państwami. Były to tak zwane wojny dorszowe.

15 Na większości wybrzeży morskich obserwujemy codzienne ruchy wody, które nazywamy pływami (przypływy i odpływy). Wpływ na ruchy morza ma Słońce, Księżyc oraz obracanie się Ziemi wokół własnej osi, a także kształt i głębokość mórz i oceanów. Zjawisko to jest wykorzystywane przez człowieka, który budując elektrownie pływowe, pozyskuje energię elektryczną. Pierwsza elektrownia tego typu uruchomiona została w roku 1966 we francuskiej miejscowości Saint-Malo, nad kanałem La Manche. Jest to największa elektrownia tego typu na świecie.

16 Trudno uwierzyć w to, ale są takie morza na świecie, w których życie praktycznie przestało istnieć. Tak było z wielkim słonym jeziorem, zwanym Morzem Aralskim (tereny byłego ZSRR). Dziś jest to obszar prawie pustynny, bo ludzie postanowili uprawiać tam bawełnę, która potrzebuje bardzo dużo wody. By nawodnić pola, zawrócili bieg dwóch rzek, co spowodowało obniżenie poziomu morza o 14% i wzrost zasolenia. Na skutek wysychania morza ocieplił się także klimat.

17 Ludzie już w starożytności cenili wody oraz denne osady Morza Martwego
Ludzie już w starożytności cenili wody oraz denne osady Morza Martwego. Jest to mały, ale najbardziej słony akwen wodny. Dlatego nie można w nim nurkować, a jedynie unosić się na falach bez obawy utonięcia. Okoliczni mieszkańcy zbierają z tego morza sól i specjalny gatunek glonów ze względu na ich właściwości pomocne w leczeniu chorób skóry i gojeniu ran.

18 Działanie wody nie musi przynosić tylko wymiernych korzyści dla człowieka, może ona bowiem rzeźbić i modelować wybrzeża, a w ten sposób tworzyć różnorodne krajobrazy. Nam pozostaje jedynie podziwianie cudów natury, jakimi są np. fiordy wydrążone przez olbrzymie lodowce, czy falezy – strome i bardzo wysokie wybrzeża skalne opadające pionowo do morza.

19 Zadziwiające są, powstałe pod wpływem wody, wschodnie wybrzeża Irlandii. Powstały one z zastygłej lawy bazaltowej, która utworzyła piętrowe, graniaste skały o wysokości do 300 metrów. Według legendy to droga, którą zbudował irlandzki olbrzym, chcąc przedostać się do Szkocji.

20 Dziękuję za uwagę Pracę wykonał : Aleksander Sobczyk kl.Vb Szkoła Podstawowa nr im. Wojska Polskiego w Kielcach Opiekun: mgr Teresa Staromłyńska


Pobierz ppt "Rola wody w przyrodzie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google