Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

System ocen pracowników

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "System ocen pracowników"— Zapis prezentacji:

1 System ocen pracowników
Model kompetencyjny

2 Systemy ocen pracowniczych
Zarządzanie kompetencjami stanowi podstawę całego systemu zarządzania zasobami ludzkimi Oleksyn

3 Systemy ocen pracowniczych

4 Systemy ocen pracowniczych
System ocen okresowych pracowników Podejście praktyczne

5 Systemy ocen pracowniczych
podstawowe narzędzie zzl w organizacji pozwalające na monitorowanie i kontrolowanie pracy (m.in. zgodności z przyjętymi standardami, efektywności) zatrudnionych osób

6 Funkcje oceny informacyjną (zwaną też funkcją ewaluacyjną),
motywacyjną, decyzyjną, rozwojową, edukacyjną – jeżeli ocena obejmuje standardy organizacyjne (np. zgodność postępowania z przyjętym kodeksem etycznym) staje się czynnikiem kształtującym postawy

7 Systemy ocen pracowniczych
Kompetencje ma pracownik Każda firma jest w ostatecznym rachunku skumulowaną wiedzą byłych i obecnych pracowników Obłój

8 Systemy ocen pracowniczych
Zasady Adekwatności – szyty na miarę Prostoty Jawności Elastyczności Profil kompetencyjny

9 Systemy ocen pracowniczych
Zasady Celowości – powiązanie ze strategią Użyteczności – powiązany z działaniami ZZL Powszechności – wszyscy podlegają ocenie Systematyczności Ciągłości – analizy, wnioski Jednolitości - standaryzacja

10 Systemy ocen pracowniczych
Etapy wdrożenia SOOP Przygotowanie Konstruowanie Wdrożenie

11 Przygotowanie Po co?? Analiza sytuacji bieżącej
Cel i zakres projekt (obszary, grupy pracownicze) Stworzenie lub przegląd opisów stanowisk

12 Przygotowanie Opis stanowiska pracy

13 Systemy ocen pracowniczych
Kryteria oceny behawioralne osobowościowe kompetencyjne efektywność (mbo) kwalifikacyjne

14 Powołanie zespołu projektowego Przebieg oceny Odwołanie Samoocena
Przygotowanie Powołanie zespołu projektowego Przebieg oceny Odwołanie Samoocena Powiązanie SOOP z innymi działaniami Model kompetencyjny

15 Konstruowanie Procedura – regulamin Wskaźniki
Co oceniamy w kompetencji ?? Arkusze oceny

16 Konstruowanie Procedura – regulamin Podstawa prawna
Określenie odpowiedzialności Cel Kryteria oceny Zasady przeprowadzenia ocen Częstotliwość Specjalnie traktowane grupy Obliczanie oceny okresowej Ocena negatywna Odwołanie Sytuacje niestandardowe

17 Konstruowanie Procedura – regulamin Podstawa prawna Kodeks pracy
stosować obiektywne i sprawiedliwe kryteria oceny pracowników oraz wyników ich pracy, Ustawy szczegółowe Służba cywilna Samorząd

18 Konstruowanie Procedura – regulamin Określenie odpowiedzialności
Formalne – komórka kadrowa Kierujących komórkami/jednostkami lokalnymi

19 Konstruowanie Procedura – regulamin Cel
Efektywność, rozwój, kształtowanie postaw

20 Konstruowanie Procedura – regulamin Kryteria oceny obowiązkowe
Profil kompetencyjny Dodatkowe/specjalistyczne kierownicze

21 Konstruowanie Procedura – regulamin Zasady przeprowadzenia ocen
Kto ocenia Radca prawny Kiedy Samoocena

22 Konstruowanie Procedura – regulamin Częstotliwość cząstkowe roczne
dwuletnie

23 Konstruowanie Procedura – regulamin Specjalnie traktowane grupy
Radca prawny Nowo zatrudniony

24 Konstruowanie Procedura – regulamin Obliczanie oceny okresowej

25 Konstruowanie Procedura – regulamin Ocena negatywna

26 Konstruowanie Procedura – regulamin Odwołanie Określić zasady

27 Konstruowanie Procedura – regulamin Sytuacje niestandardowe
Przeniesienia Zmiana bezpośredniego przełożonego Nieobecności

28 Konstruowanie Arkusz(e) oceny Ocena wynik
Ocena kryteriów obowiązkowych Część rozwojowa Ocena kryteriów dodatkowych Podpis pod oceną

29 Konstruowanie Arkusz(e) oceny

30 Konstruowanie Wskaźniki opis Budowa kompetencji co oceniamy

31 Konstruowanie Wskaźniki opis Budowa kompetencji co oceniamy
Prostota rozwiązań Budowa kompetencji co oceniamy

32 Wdrożenie Kampania informacyjna Pilotaż Korekty Wdrożenie właściwe
Kalibracja oceny

33 Wdrożenie Kampania informacyjna Od początku
Identyfikacja interesariuszy Określenie kanałów komunikacji

34 Wdrożenie Pilotaż Bardzo ważny etap

35 Wdrożenie Korekty

36 Wdrożenie Wdrożenie właściwe System informatyczny Wielkość organizacji

37 Błędy Korygowanie niedopasowania w zakresie temperamentu
W celu przybliżenia tej kategorii i umożliwienia poprawnego zaklasyfikowania do niej pewnych zachowań pracownika, podam kilka przykładów reakcji uzależnionych od temperamentu.

38 Błędy Szkolenia tylko z zakresu regulacji prawnych
Brak poparcia kierowników średniego szczebla

39 Ryzyka z projektu Ryzyko Prawdopodobieństwo wystąpienia
Wpływ na realizację Projektu Działania korygujące Właściciel ryzyka Nieakceptowane kryteria oceny średnie Niewielki Modyfikacja po pilotażu systemu ocen okresowych Kierownik Projektu Wykonawcy Brak zaangażowania pracowników Możliwe opóźnienie Projektu Przedstawienie korzyści płynących z wdrożenia systemu ocen okresowych

40 Paweł Jędrzejewski


Pobierz ppt "System ocen pracowników"

Podobne prezentacje


Reklamy Google