Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

System ocen pracowników Model kompetencyjny. Systemy ocen pracowniczych Zarządzanie kompetencjami stanowi podstawę całego systemu zarządzania zasobami.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "System ocen pracowników Model kompetencyjny. Systemy ocen pracowniczych Zarządzanie kompetencjami stanowi podstawę całego systemu zarządzania zasobami."— Zapis prezentacji:

1 System ocen pracowników Model kompetencyjny

2 Systemy ocen pracowniczych Zarządzanie kompetencjami stanowi podstawę całego systemu zarządzania zasobami ludzkimi Oleksyn

3 Systemy ocen pracowniczych

4 System ocen okresowych pracowników Podejście praktyczne

5 Systemy ocen pracowniczych podstawowe narzędzie zzl w organizacji pozwalające na monitorowanie i kontrolowanie pracy (m.in. zgodności z przyjętymi standardami, efektywności) zatrudnionych osób

6 Funkcje oceny informacyjną (zwaną też funkcją ewaluacyjną), motywacyjną, decyzyjną, rozwojową, edukacyjną – jeżeli ocena obejmuje standardy organizacyjne (np. zgodność postępowania z przyjętym kodeksem etycznym) staje się czynnikiem kształtującym postawy

7 Systemy ocen pracowniczych Kompetencje ma pracownik Każda firma jest w ostatecznym rachunku skumulowaną wiedzą byłych i obecnych pracowników Obłój

8 Systemy ocen pracowniczych Zasady Adekwatności – szyty na miarę Prostoty Jawności Elastyczności Profil kompetencyjny

9 Systemy ocen pracowniczych Zasady Celowości – powiązanie ze strategią Użyteczności – powiązany z działaniami ZZL Powszechności – wszyscy podlegają ocenie Systematyczności Ciągłości – analizy, wnioski Jednolitości - standaryzacja

10 Systemy ocen pracowniczych Etapy wdrożenia SOOP Przygotowanie Konstruowanie Wdrożenie

11 Przygotowanie Po co?? Analiza sytuacji bieżącej Cel i zakres projekt (obszary, grupy pracownicze) Stworzenie lub przegląd opisów stanowisk

12 Opis stanowiska pracy Przygotowanie

13 Kryteria oceny Systemy ocen pracowniczych

14 Powołanie zespołu projektowego Przebieg oceny Odwołanie Samoocena Powiązanie SOOP z innymi działaniami Model kompetencyjny Przygotowanie

15 Konstruowanie Procedura – regulamin Wskaźniki Co oceniamy w kompetencji ?? Arkusze oceny

16 Konstruowanie Procedura – regulamin Podstawa prawna Określenie odpowiedzialności Cel Kryteria oceny Zasady przeprowadzenia ocen Częstotliwość Specjalnie traktowane grupy Obliczanie oceny okresowej Odwołanie Ocena negatywna Sytuacje niestandardowe

17 Konstruowanie Procedura – regulamin Podstawa prawna Kodeks pracy Ustawy szczegółowe stosować obiektywne i sprawiedliwe kryteria oceny pracowników oraz wyników ich pracy, Służba cywilna Samorząd

18 Konstruowanie Procedura – regulamin Określenie odpowiedzialności Formalne – komórka kadrowa Kierujących komórkami/jednostkami lokalnymi

19 Konstruowanie Procedura – regulamin Cel Efektywność, rozwój, kształtowanie postaw

20 Konstruowanie Procedura – regulamin Kryteria oceny Profil kompetencyjny obowiązkowe Dodatkowe/specjalistyczne kierownicze

21 Konstruowanie Procedura – regulamin Zasady przeprowadzenia ocen Kto ocenia Radca prawny Kiedy Samoocena

22 Konstruowanie Procedura – regulamin Częstotliwość cząstkowe roczne dwuletnie

23 Konstruowanie Procedura – regulamin Specjalnie traktowane grupy Radca prawny Nowo zatrudniony

24 Konstruowanie Procedura – regulamin Obliczanie oceny okresowej

25 Konstruowanie Procedura – regulamin Ocena negatywna

26 Konstruowanie Procedura – regulamin Odwołanie Określić zasady

27 Konstruowanie Procedura – regulamin Sytuacje niestandardowe Przeniesienia Zmiana bezpośredniego przełożonego Nieobecności

28 Arkusz(e) oceny Konstruowanie Ocena kryteriów obowiązkowych Ocena kryteriów dodatkowych Ocena wynik Część rozwojowa Podpis pod oceną

29 Arkusz(e) oceny Konstruowanie

30 Wskaźniki opis Konstruowanie Budowa kompetencji co oceniamy

31 Wskaźniki opis Konstruowanie Budowa kompetencji co oceniamy Prostota rozwiązań

32 Wdrożenie Kampania informacyjna Pilotaż Korekty Wdrożenie właściwe Kalibracja oceny

33 Wdrożenie Kampania informacyjna Od początku Identyfikacja interesariuszy Określenie kanałów komunikacji

34 Wdrożenie Pilotaż Bardzo ważny etap

35 Wdrożenie Korekty

36 Wdrożenie Wdrożenie właściwe System informatyczny Wielkość organizacji

37 Błędy Korygowanie niedopasowania w zakresie temperamentu W celu przybliżenia tej kategorii i umożliwienia poprawnego zaklasyfikowania do niej pewnych zachowań pracownika, podam kilka przykładów reakcji uzależnionych od temperamentu.

38 Błędy Szkolenia tylko z zakresu regulacji prawnych Brak poparcia kierowników średniego szczebla

39 Ryzyka z projektu RyzykoPrawdopodobieństwo wystąpienia Wpływ na realizację Projektu Działania korygująceWłaściciel ryzyka Nieakceptowane kryteria oceny średnieNiewielkiModyfikacja po pilotażu systemu ocen okresowych Kierownik Projektu Wykonawcy Brak zaangażowania pracowników średnieMożliwe opóźnienie Projektu Przedstawienie korzyści płynących z wdrożenia systemu ocen okresowych Kierownik Projektu Wykonawcy

40 Paweł Jędrzejewski pjedrzejewski@hotmail.com


Pobierz ppt "System ocen pracowników Model kompetencyjny. Systemy ocen pracowniczych Zarządzanie kompetencjami stanowi podstawę całego systemu zarządzania zasobami."

Podobne prezentacje


Reklamy Google