Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Znajdowanie pokoju i wchodzenie do niego Skorzystaj z funkcji wyszukiwania programu Lync w celu znalezienia pokojów, do których masz dostęp. 1.W oknie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Znajdowanie pokoju i wchodzenie do niego Skorzystaj z funkcji wyszukiwania programu Lync w celu znalezienia pokojów, do których masz dostęp. 1.W oknie."— Zapis prezentacji:

1 Znajdowanie pokoju i wchodzenie do niego Skorzystaj z funkcji wyszukiwania programu Lync w celu znalezienia pokojów, do których masz dostęp. 1.W oknie głównym programu Lync kliknij kartę Pokoje rozmów. 2.W polu wyszukiwania wpisz nazwę pokoju lub słowa kluczowe. Zostaną wyświetlone wyniki wyszukiwania zawierające odpowiednie pokoje. 3.Aby wejść do pokoju, wskaż ikonę pokoju rozmów i kliknij przycisk Otwórz. Podręczna karta informacyjna dotycząca programu Lync 2013 Rozmowa trwała POUFNE. Dystrybucja wyłącznie do partnerów objętych umową o zachowaniu poufności. Firma Microsoft nie udziela żadnych gwarancji, wyraźnych ani domniemanych. © 2012 Microsoft. Wszelkie prawa zastrzeżone. Publikowane w pokoju rozmów wiadomości na określony temat są w czasie rzeczywistym udostępniane innym uczestnikom pokoju oraz zapisywane. Jeśli masz odpowiednią autoryzację, w programie Lync 2013 możesz tworzyć pokoje rozmów, brać udział w odbywających się w nich konwersacjach, wyświetlać i przeszukiwać historię pokoju oraz monitorować interesujące Cię konwersacje — wszystko to bez konieczności opuszczania okna głównego programu Lync. Informacje o ustawieniach prywatności pokoju rozmów Każdy pokój rozmów ma określone ustawienia prywatności decydujące o tym, kto może brać w nim udział:  Pokoje otwarte — każdy użytkownik może je znajdować (przy użyciu wyszukiwania), czytać i obserwować oraz pisać w nich (publikować). Członkostwo nie jest wymagane (ani akceptowane).  Pokoje zamknięte — osoby niebędące członkami mogą znajdować pokoje zamknięte (przy użyciu wyszukiwania) i wyświetlać ich listy członków. Jedynie członkowie tych pokojów mogą je obserwować i czytać oraz publikować w nich. Jest to domyślne ustawienie prywatności.  Pokoje tajne — osoby niebędące członkami nie mogą ich znajdować, czytać, obserwować, wyświetlać listy ich członków ani publikować w nich wpisów. Wskaż ikonę pokoju rozmów, a następnie kliknij przycisk Otwórz. Tworzenie kanałów tematów w celu śledzenia aktywności Możesz skonfigurować kanały tematów, które będą Cię powiadamiać o opublikowaniu nowych wiadomości w obserwowanych przez Ciebie pokojach rozmów. 1.W widoku Pokoje rozmów okna głównego programu Lync kliknij przycisk Dodaj pokój, a następnie kliknij pozycję Utwórz nowy kanał tematu. 2.Nadaj nazwę kanałowi tematu. 3.Poinformuj program Lync o tym, czyje wpisy chcesz obserwować, podaj słowa kluczowe służące do znajdowania rozmów, które chcesz śledzić, a następnie kliknij przycisk OK. Twoje kanały tematów zostaną wyświetlone w widoku Pokoje rozmówokna głównego programu Lync wraz z pokojami, z którymi masz połączenie. Liczbaumieszczona obok kanału tematu określa liczbę nowych wiadomości zawierających słowa kluczowe przypisane przez Ciebie do tego kanału tematu. Tworzenie pokoju rozmów Jeśli Twój administrator serwera przyznał Ci odpowiednią autoryzację, możesz tworzyć własne pokoje rozmów i zarządzać nimi. 1.W oknie głównym programu Lync, w widoku pokoju rozmów, kliknij przycisk Dodaj pokój, a następnie na liście rozwijanej kliknij pozycję Utwórz pokój rozmów. 2.W oknie dialogowym Moje pokoje kliknij pozycję Utwórz nowy pokój, a następie wpisz nazwę w polu Nazwa pokoju. 3.W polu Opis podaj przeznaczenie pokoju rozmów. 4.Wybierz ustawienie prywatności pokoju spośród trzech dostępnych opcji (Otwarty, Zamknięty, Tajny). 5.Jeśli Twój zespół pomocy technicznej zapewnił Ci dostęp do aplikacji sieci Web, wybierz jedną lub więcej aplikacji w celu dodania ich do pokoju. 6.Wpisz nazwę osoby, która ma pełnić rolę współmenedżera tego pokoju, a następnie wpisz nazwy osób, które mają być członkami pokoju. Program Lync powiadomi je o tym członkostwie. 7.Kliknij pozycję Utwórz.

2 Obserwowanie pokoju rozmów „Obserwacja pokoju rozmów” polega na tym, że program Lync automatycznie powiadamia Cię o nowej aktywności w pokoju, który Cię interesuje. To prosty sposób pozwalający być na bieżąco z wydarzeniami w pokojach bez,konieczności ciągłego sprawdzania, czy pojawiły się w nich nowe wiadomości. Możesz zdefiniować typ powiadomień, jakie otrzymujesz, korzystając z ustawień w oknie Opcje > Rozmowa trwała. Aby obserwować pokój 1.W oknie głównym programu Lync kliknij kartę Pokoje rozmów. 2.Wpisz wyszukiwany termin w celu znalezienia pokoju, który chcesz obserwować. 3.Kliknij prawym przyciskiem myszy odpowiedni pokój na liście, a następnie kliknij polecenie Obserwuj ten pokój. Korzystanie z powiadomień niestandardowych Domyślnie otrzymujesz wiadomości dotyczące obserwowanych pokojów rozmów na podstawie ustawień określonych w oknie Opcje rozmów trwałych. Możesz też jednak dostosować alerty dla określonego pokoju. 1.Kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję wybranego pokoju na liście, a następnie kliknij polecenie Zmień ustawienia powiadomień. 2.W wyświetlonym oknie dialogowym wybierz pozycję Dostosuj ustawienia. 3.Wybierz odpowiednie opcje alertów i kliknij przycisk OK. Jeśli obserwujesz pokój rozmów, otrzymujesz alert za każdym razem, gdy zostaje w nim opublikowany nowy wpis. Sprawdzanie, kto jest w pokoju rozmów Po wejściu do pokoju rozmów możesz zobaczyć w jego oknie nagłówek ze zdjęciami uczestników. Status obecności poszczególnych osób jest wskazywany przy użyciu kolorowych pasków. Wskaż wybrane zdjęcie, aby wyświetlić menu programu Lync. Za pomocą jego poleceń możesz rozpocząć konwersację lub wyświetlić wizytówkę danej osoby. Czytanie wiadomości w pokoju rozmów Aby przeglądać historię rozmowy Otwórz pokój rozmów i przeczytaj wiadomość bezpośrednio nad obszarem wprowadzania tekstu. Jest to najnowsza wiadomość. Przewiń widok w górę, aby przeczytać poprzednie wiadomości. Aby znaleźć wiadomości na określony temat 1.Otwórz pokój rozmów i kliknij ikonę Szukaj 2.W obszarze Które pokoje chcesz przeszukać? kliknij nazwy pokojów. 3.W polu tekstowym wpisz wyrazy, które chcesz znaleźć. 4.Jeśli szukasz więcej niż jednego wyrazu, kliknij przycisk Opcje i wybierz, czy chcesz znaleźć dokładną frazę. Publikowanie wiadomości w pokoju rozmów Publikowanie wiadomości w pokoju rozmów przypomina wysyłanie wiadomości błyskawicznej. Wiadomość jest publikowana natychmiast. W przeciwieństwie do wiadomości błyskawicznej wiadomość w pokoju rozmów staje się częścią historii rozmowy i jest widoczna dla bieżących i przyszłych uczestników. 1.Otwórz pokój rozmów, w którym chcesz opublikować wiadomość. 2.W oknie pokoju rozmów wpisz wiadomość w obszarze wprowadzania tekstu. 3.Naciśnij klawisz Enter na klawiaturze, aby wysłać wiadomość.


Pobierz ppt "Znajdowanie pokoju i wchodzenie do niego Skorzystaj z funkcji wyszukiwania programu Lync w celu znalezienia pokojów, do których masz dostęp. 1.W oknie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google