Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Opracowanie: Dorota Stempniak Urząd m.st. Warszawy Centrum Komunikacji Społecznej Wydział Badań i Analiz Tel.: (0-22) 338-71-07,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Opracowanie: Dorota Stempniak Urząd m.st. Warszawy Centrum Komunikacji Społecznej Wydział Badań i Analiz Tel.: (0-22) 338-71-07,"— Zapis prezentacji:

1 Opracowanie: Dorota Stempniak Urząd m.st. Warszawy Centrum Komunikacji Społecznej Wydział Badań i Analiz Tel.: (0-22) , Opinie warszawiaków na temat przemocy w rodzinie Wyniki badania ilościowego pt.: Barometr Warszawski Warszawa, wrzesień 2009

2 Informacje o badaniu Temat: Opinie warszawiaków na temat przemocy w rodzinie Cel raportu: Przeprowadzenie analizy porównawczej kolejnych pomiarów badania ilościowego pt.: Barometr Warszawski Realizacja: XI 2007 r., VII 2008 r., VI 2009 r. Próba: Reprezentatywna, każdorazowo licząca od 1071 do 1073 dorosłych mieszkańców Warszawy Technika: Wywiad kwestionariuszowy (PAPI) Maksymalny błąd pomiaru dla tej wielkości próby: +/- 3% Wykonawca: Centrum Badania Opinii Społecznej

3 Szczegółowe cele badawcze 1.Jaka jest skala i dynamika zjawiska? 2.Które grupy społeczne częściej deklarują kontakt z przemocą? 3.Jakie są postawy warszawiaków wobec różnych form przemocy domowej? 4.Czy i kto powinien interweniować w prywatne sprawy rodziny? 5.Czy istnieje gotowość do zawiadomienia policji lub/i OPS-u o przypadkach przemocy w rodzinie? 1.Czy ośrodki pomocy społecznej mają odpowiednie uprawnienia, aby skutecznie przeciwdziałać przemocy domowej? 2.Czy warszawiacy znają instytucje, organizacje udzielające pomocy ofiarom przemocy w rodzinie?

4 Przemoc domowa jest zjawiskiem trudnym do zbadania: 1.Agresja ze strony najbliższych jest przeżyciem, o którym trudno mówić, do którego ofiary przemocy niechętnie się przyznają. 2.Jest to zjawisko wstydliwe, skrywane przed otoczeniem, zwłaszcza w rodzinach, w których przemoc kojarzona jest z tzw. marginesem. 3.Przemoc jest różnie definiowana. 4.Istnieją normy kulturowe mówiące, że problemów rodzinnych się nie ujawnia; rodzina i tak zawsze się pogodzi i nie należy się wtrącać. 5.Konflikty i nieporozumienia są naturalnym elementem życia rodzinnego, dlatego często trudno odróżnić sprzeczkę do awantury czy bijatyki. 6.Sytuacja wywiadu może skłaniać respondenta do milczenia. Charakterystyka zjawiska

5 Interpretacja danych sondażowych Biorąc pod uwagę wszystkie ograniczenia związane z badaniem przemocy domowej, można przyjąć, że skala przemocy w Warszawie jest większa niż to wynika z deklaracji, a w szacowaniu rozmiaru zjawiska należy zachować dużą ostrożność. Dane sondażowe – mimo powyższych ograniczeń – przybliżają obraz tego, co dzieje się za zamkniętymi drzwiami wielu warszawskich rodzin.

6 Szacowanie skali przemocy domowej – porównanie badań N=1071N=1072 Możliwość wskazania kilku odpowiedzi. N=1073 W ciągu ostatnich trzech lat zmalała grupa osób, które zetknęły się z przemocą domową. Może to oznaczać, że skala przemocy rzeczywiście się zmniejszyła lub jest to skutek ukrywania zjawiska.

7 Kontakt z przemocą w rodzinie a płeć Czy zetknął(ęła) się Pan(i) z problemem przemocy w rodzinie? mężczyźnikobietymężczyźnikobietymężczyźnikobiety w procentach tak, w mojej rodzinie tak, w rodzinie moich znajomych, sąsiadów nie, nigdy nie zetknąłem/ zetknęłam się z tym problemem trudno powiedzieć N=1071N=1072 Możliwość wskazania kilku odpowiedzi.

8 Kontakt z przemocą w rodzinie a sytuacja materialna Czy zetknął(ęła) się Pan(i) z problemem przemocy w rodzinie? zła lub bardzo zła średniadobra lub bardzo dobra zła lub bardzo zła średniadobra lub bardzo dobra w procentach tak, w mojej rodzinie tak, w rodzinie moich znajomych, sąsiadów nie, nigdy nie zetknąłem/ zetknęłam się z tym problemem trudno powiedzieć N=1035 Możliwość wskazania kilku odpowiedzi. N=1071

9 Kontakt z przemocą w rodzinie a wykształcenie Czy zetknął(ęła) się Pan(i) z problemem przemocy w rodzinie? od niepełne podstawowe do zasadnicze średnie, pomaturalne, policealne wyższeod niepełne podstawowe do zasadnicze średnie, pomaturalne, policealne wyższe w procentach tak, w mojej rodzinie tak, w rodzinie moich znajomych, sąsiadów nie, nigdy nie zetknąłem / zetknęłam się z tym problemem trudno powiedzieć N=1071 Możliwość wskazania kilku odpowiedzi. N=1071

10 Z tegorocznych deklaracji respondentów wynika, że z problemem przemocy w rodzinie nieco częściej stykają się kobiety, osoby z niższym wykształceniem oraz warszawiacy, którzy sytuację materialną swojej rodziny oceniają jako złą lub bardzo złą ( źródło: Barometr Warszawski, 2009). Mimo że mężczyźni nieznacznie rzadziej niż kobiety deklarują, że doświadczyli agresji ze strony współmałżonki (partnerki), to jednak zdecydowanie rzadziej tego typu sytuacje definiują jako przemoc domową: jedynie co dwudziesty mężczyzna, którego uderzyła partnerka, uważa się za ofiarę przemocy domowej (źródło: CBOS, Raport z badania pt.: Aktualne problemy i wydarzenia, reprezentatywna próba losowa dorosłych mieszkańców Polski, N=1048 osób, 2009). Kontakt z przemocą w rodzinie a cechy społeczno-demograficzne

11 Opinie badanych na temat przemocy (2007) N=1072 Zdecydowana większość warszawiaków (93%) uważa, że przemoc jest przestępstwem i nie ma dla niej usprawiedliwienia. Większość dorosłych Polaków (78%) zgadza się z opinią, że bywają sytuacje, kiedy dziecku trzeba dać klapsa. Natomiast 41% twierdzi, że lanie jeszcze nikomu nie zaszkodziło (źródło: CBOS, Społeczne przyzwolenie na bicie dzieci, N=1107, 2008 r.).

12 Przyzwolenie na stosowanie przemocy W kolejnych pomiarach (2008 i 2009) podaliśmy trzy sytuacje, które mogą usprawiedliwiać przemoc. Dwie z nich to konkretne zdarzenia, w których przemoc jest doraźną reakcją na zdradę i arogancję dzieci. Trzecia dotyczy przemocy jako środka wychowawczego stosowanego wobec dzieci.

13 Okoliczności usprawiedliwiające przemoc - niewierność żony N=1071N=1072

14 Reakcja na niewierność żony a płeć Trzeba usprawiedliwić męża, który uderzył żonę, gdy dowiedział się o jej zdradzie mężczyźnikobietymężczyźnikobiety w procentach zdecydowanie się zgadzam5241 raczej się zgadzam10584 raczej się nie zgadzam zdecydowanie się nie zgadzam trudno powiedzieć N=1070N=1072

15 Reakcja na niewierność żony a wiek Trzeba usprawiedliwić męża, który uderzył żonę, gdy dowiedział się o jej zdradzie pow. 65 w procentach zdecydowanie się zgadzam raczej się zgadzam raczej się nie zgadzam zdecydowanie się nie zgadzam trudno powiedzieć N=1069

16 Reakcja na niewierność żony a wykształcenie oraz sytuacja materialna Trzeba usprawiedliwić męża, który uderzył żonę, gdy dowiedział się o jej zdradzie wykształcenie n=1071 sytuacja materialna n=1034 od niepełne podstawowe do zasadnicze średnie, pomaturalne, policealne wyższezła lub bardzo zła średnia dobra lub bardzo dobra w procentach zdecydowanie się zgadzam raczej się zgadzam raczej się nie zgadzam zdecydowanie się nie zgadzam trudno powiedzieć

17 Okoliczności usprawiedliwiające przemoc - arogancja dzieci NIE MA USPRAWIEDLIWIENIA DLA PRZEMOCY O 7 punktów procentowych zmniejszyła się grupa osób, które dopuszczają stosowanie kar fizycznych wobec aroganckich dzieci. N=1071N=1072

18 Stosowanie kar cielesnych wobec aroganckich dzieci a płeć Jeżeli dzieci w wieku szkolnym są nieposłuszne, nie wykonują poleceń rodziców, zachowują się arogancko, to można zastosować karę cielesną mężczyźnikobietymężczyźnikobiety w procentach zdecydowanie się zgadzam7496 raczej się zgadzam raczej się nie zgadzam zdecydowanie się nie zgadzam trudno powiedzieć N=1071N=1072

19 Stosowanie przemocy wobec aroganckich dzieci a wiek Jeżeli dzieci w wieku szkolnym są nieposłuszne, nie wykonują poleceń rodziców, zachowują się arogancko, to można zastosować karę cielesną pow. 65 w procentach zdecydowanie się zgadzam raczej się zgadzam raczej się nie zgadzam zdecydowanie się nie zgadzam trudno powiedzieć N=1071

20 Stosowanie przemocy wobec aroganckich dzieci a wykształcenie oraz sytuacja materialna Jeżeli dzieci w wieku szkolnym są nieposłuszne, nie wykonują poleceń rodziców, zachowują się arogancko, to można zastosować karę cielesną wykształcenie n=1071 sytuacja materialna n=1035 od niepełne podstawowe do zasadnicze średnie, pomaturalne, policealne wyższezła lub bardzo zła średnia dobra lub bardzo dobra w procentach zdecydowanie się zgadzam raczej się zgadzam raczej się nie zgadzam zdecydowanie się nie zgadzam trudno powiedzieć

21 Przemoc jako środek wychowawczy NIE MA USPRAWIEDLIWIENIA DLA PRZEMOCY N=1071 N=1072

22 Akceptacja przemocy jako środka wychowawczego a płeć Jeżeli rodzice całkowicie zaniechają stosowania kar cielesnych wobec dzieci, to wiele dzieci nie będzie wykonywać swoich obowiązków szkolnych i domowych mężczyźnikobietymężczyźnikobiety w procentach zdecydowanie się zgadzam7564 raczej się zgadzam raczej się nie zgadzam zdecydowanie się nie zgadzam trudno powiedzieć N=1071N=1072

23 Akceptacja przemocy jako środka wychowawczego a wykształcenie oraz sytuacja materialna Jeżeli rodzice całkowicie zaniechają stosowania kar cielesnych wobec dzieci, to wiele dzieci nie będzie wykonywać swoich obowiązków szkolnych i domowych 2009 wykształcenie n=1071 sytuacja materialna n=1035 od niepełne podstawowe do zasadnicze średnie, pomaturalne, policealne wyższezła lub bardzo zła średnia dobra lub bardzo dobra w procentach zdecydowanie się zgadzam raczej się zgadzam raczej się nie zgadzam zdecydowanie się nie zgadzam trudno powiedzieć

24 Akceptacja przemocy jako środka wychowawczego a wiek Jeżeli rodzice całkowicie zaniechają stosowania kar cielesnych wobec dzieci, to wiele dzieci nie będzie wykonywać swoich obowiązków szkolnych i domowych pow. 65 w procentach zdecydowanie się zgadzam raczej się zgadzam raczej się nie zgadzam zdecydowanie się nie zgadzam trudno powiedzieć N=1071

25 Przyzwolenie na stosowanie różnych form przemocy - podsumowanie Stosowanie przemocy w pewnych sytuacjach jest społecznie akceptowane: – 29% badanych dopuszcza stosowania kar cielesnych jako doraźnego środka dyscyplinarnego; – n i emal co piąty warszawiak (18%) przyznaje, że kary fizyczne wspomagają wychowanie dzieci; – 8% uznaje bicie niewiernej żony za uzasadnione. Uderzenie niewiernej żony i/lub aroganckiego dziecka może nie być przez część badanych uważane za przemoc domową.

26 Akceptacja versus potępienie stosowania różnych form przemocy (2009) Arogancja dzieci 29% ZWOLENNICY (odpowiedzi: zdecydowanie się zgadzam i raczej się zgadzam) Zdrada 8% Środek wychowawczy 18% Zdrada 57% Środek wychowawczy 39% PRZECIWNICY (odpowiedź: zdecydowanie się nie zgadzam) Arogancja dzieci 31%

27 Czy wolno interweniować w prywatne sprawy rodziny? (2007) N=1073 Z deklaracji warszawiaków wynika, że przemoc nie jest społecznie akceptowana – 94% badanych uznaje, że potrzebna jest w takich sytuacjach interwencja osób trzecich w sprawy rodziny.

28 zdecydowanie pierwsze raczej pierwsze, ale są sytuacje, gdy powinno się zawiadomić policję lub OPS raczej drugie, ale tylko wtedy, gdy bardzo dobrze zna się sytuację danej rodziny zdecydowanie drugie trudno powiedzieć Kto powinien interweniować? Wariant pierwszy: Przemoc w rodzinie jest wyłącznie sprawą tej rodziny i tylko jej członkowie mają prawo zwracać się o pomoc. Wariant drugi: Przemoc w rodzinie nie jest tylko sprawą rodziny – każdy powinien informować policję lub inne ośrodki pomocy społecznej o takich przypadkach. N=1071N=1072

29 Podejmowanie interwencji Źródło: Bicie dzieci. Postawy i doświadczenia dorosłych Polaków. Badanie Millward Brown SMG/KRC z 2008 r. Próba ogólnopolska, reprezentatywna, 1002 badanych (15-75 lat). Większość osób (67%), które podejrzewają lub wiedzą, że dziecko jest bite nie podejmuje żadnych działań.

30 Gotowość do interwencji a cechy społeczno-demograficzne 2009 wykształcenie n=1071 sytuacja materialna n=1035 od niepełne podstawowe do zasadnicze średnie, pomaturalne, policealne wyższezła lub bardzo zła średnia dobra lub bardzo dobra w procentach zdecydowanie pierwsze raczej pierwsze, ale są sytuacje, gdy powinno się zawiadomić policję lub OPS raczej drugie, ale tylko wtedy, gdy bardzo dobrze zna się sytuację danej rodziny zdecydowanie drugie trudno powiedzieć Wariant pierwszy: Przemoc w rodzinie jest wyłącznie sprawą tej rodziny i tylko jej członkowie mają prawo zwracać się o pomoc. Wariant drugi: Przemoc w rodzinie nie jest tylko sprawą rodziny – każdy powinien informować policję lub inne ośrodki pomocy społecznej o takich przypadkach.

31 Reagowanie na proste sytuacje N=1071 N=1072

32 Reagowanie na sytuacje nieco trudniejsze N=1071 N=1072

33 Reagowanie na sytuacje bardzo trudne Potrzebne są jasne wskazówki, co robić, gdy ofiara nie woła o pomoc. N=1071 N=1072

34 Rodzice piją i zaniedbują dzieci N=1071 N=1072

35 Rodzice nie kłócą się i nie piją alkoholu, ale źle traktują swoje dzieci 41% dorosłych Polaków uważa, że policja na ogół reaguje na informacje o tym, że dziecko jest źle traktowane w rodzinie. Przeciwnego zdania jest co trzeci badany, który twierdzi, że lekceważy ona takie doniesienia (źródło: CBOS, Społeczne przyzwolenie na bicie dzieci, N=1107, 2008 r.). N=1071 N=1072

36 Ocena kompetencji ośrodków pomocy społecznej N=1071 N=1072

37 Znajomość instytucji, organizacji udzielających pomocy (2009) N=1071

38 Spontaniczna znajomość instytucji, organizacji udzielających pomocy (2009) N=162 Możliwość podania kilku odpowiedzi

39 Podsumowanie wyników badania Zdecydowana większość warszawiaków w warstwie deklaratywnej potępia przemoc domową. Jednak w odniesieniu do konkretnych sytuacji życiowych tolerancja wobec przemocy wzrasta, szczególnie jeśli chodzi o dyscyplinowanie aroganckich dzieci oraz stosowanie kar fizycznych jako metody wychowawczej. Z danych CBOS-u wynika, że powszechnie akceptowane są klapsy. Mimo że powszechne jest przekonanie, że przemoc nie jest sprawą prywatną, to jednak co najmniej 29% badanych nie wie, co zrobić w sytuacji tzw. cichej przemocy, kiedy mąż bije żonę, ale ona nie woła o pomoc. Kolejne 14% respondentów przyznaje, że w ogóle by nie zareagowało. Warszawiacy nie lubią ingerować w prywatne sprawy rodziny, zwłaszcza gdy nie znają dobrze sytuacji rodziny. Część badanych (co najmniej 13%) uznaje prawo rodziców do surowego karania swoich dzieci, jeśli tylko nie zaniedbują oni swoich dzieci. 27% nie potrafi lub nie chce określić swojego stanowiska w tej sprawie.

40 Kompetencje wychowawcze rodziców Promowanie bezpiecznych metod wychowawczych Uczenie rodziców, jak radzić sobie w trudnych sytuacjach, kiedy np. dziecko rzuca się na podłogę w sklepie i krzyczy, ponieważ nie chcemy mu kupić kolejnej zabawki. Świadomość społeczna Kreowanie pewnych norm Pokazywanie rozmiarów i szkodliwości różnych form przemocy domowej, w tym szczególne zwracanie uwagi na tzw. cichą przemoc. Zainteresowanie Ludzie nie mogą być obojętni wobec sygnałów o istnieniu przemocy domowej. Czasem wystarczy zapytać: Pani dziecko często płacze. Mają państwo jakiś kłopot z dzieckiem. Może można w czymś pomóc? Wczesne reagowanie na przemoc Jeśli coś podejrzewamy, zróbmy coś z tym zanim będzie za późno. Musimy wiedzieć, jak pomóc, co robić w sytuacjach trudnych. Konieczne jest wsparcie instytucjonalne i prawne. Programy edukacyjne Kampanie społeczne Szkolenia także dla nauczycieli, pedagogów, psychologów, lekarzy. Klaps jeszcze nigdy nikomu nie zaszkodził Osoby bite biją innych Problem dotyczy różnych rodzin, nie tylko patologicznych Krzywdzone są osoby w różnym wieku Grupy wsparcia, fora dyskusyjne Przemoc słowna, psychiczna może być równie groźna jak przemoc fizyczna Wspieranie sektora pozarządowego w rozwiązywaniu problemów przemocy Tworzenie lokalnych strategii rozwiązywania problemu Społeczeństwo Większość przypadków bicia dzieci odbywa się przy milczącej obojętności sąsiadów

41 Dziękuję Państwu za uwagę! Dorota Stempniak Urząd m.st. Warszawy Centrum Komunikacji Społecznej Wydział Badań i Analiz Tel.: (0-22) ,


Pobierz ppt "Opracowanie: Dorota Stempniak Urząd m.st. Warszawy Centrum Komunikacji Społecznej Wydział Badań i Analiz Tel.: (0-22) 338-71-07,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google