Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Powietrze.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Powietrze."— Zapis prezentacji:

1 Powietrze

2 SKŁAD POWIETRZA wykres

3 TLEN Właściwości fizyczne: Zastosowania: Właściwości chemiczne: -gaz
-bezbarwny –słabo rozpuszczalny w wodzie Zastosowania: --spawanie -medycyna(np. inkubatory) -nurkowanie(mieszanina tlenu i azotu) Właściwości chemiczne: -niemetal -bezwonny -łączy się z niemetalami tworząc tlenki np. tlenek węgla(IV) -łączy się z metalami tworząc tlenki np. tlenek żelaza(III) -nie pali się ale podtrzymuje spalanie

4

5

6

7 TLEN – obieg w przyrodzie
*obieg w przyrodzie *obieg w człowieku

8 AZOT Właściwości fizyczne: Zastosowania: Właściwości chemiczne: -gaz
-bezbarwny -bezwonny -słabo rozpuszczalny w wodzie Zastosowania: -materiały wybuchowe -rolnictwo (amoniak służy do produkcji sztucznych nawozów) -medycyna(ciekły azot jest wykorzystywany do miejscowych znieczuleń) -przemysł spożywczy(ciekły azot jest wykorzystywany do szybkiego zamrażania gotowych dań) Właściwości chemiczne: -niemetal -bezwonny -nie podtrzymuje spalania

9

10

11

12 AZOT - obieg w przyrodzie
Azot powstaje m.in. podczas wyładowań atmosferycznych. Z atmosfery jest pobierany przez rośliny motylkowe, które żyją w symbiozie z bakteriami azotowymi znajdującymi się w glebie. Przetwarzają one azot na amoniak. Amoniak powstaje również z rozkładu organicznych szczątków roślin i zwierząt. Następnie, jest on przetwarzany w azotany(III), a później w azotany (IV), które są pobierane przez rośliny dzięki korzeniom (asymilacja) lub są denitryfikacyjne przez odpowiedzialne za to bakterie i wprowadzane do atmosfery. Azot w odpowiedniej formie znajduje się w roślinach oraz jedzących je zwierzętach. Więc powinniśmy jeść pokarmy pochodzenia zwierzęcego, ponieważ azot jest nam potrzebny do życia. O azocie: *wykres obieg w przyrodzie

13 Właściwości tlenu

14 Utlenianie Utlenianie-przyłączenie tlenu do reduktora(). Podczas utleniania powstają często nowe substancje o nowych właściwościach. Gwałtowne utlenianie jest nazywane spalaniem. Towarzyszy mu wydzielająca się energia w postaci światła. Gdy łączy się z niemetalami i metalami tworząc tlenki. Utlenianie możemy zaobserwować np. paląc ognisko utleniamy drewno.

15 Zanieczyszczenia powietrza
Zanieczyszczenia powietrza dzielą się na: stałe, ciekłe i gazowe. aplauz

16 STAŁE Stałe to między innymi pyły i dymy. Pyły zawierają pierwiastki chemiczne na przykład kadm, ołów, cynk, arsen, rtęć i ich tlenki. Dymy to przede wszystkim sadza i toksyczne związki organiczne.

17 Ciekłe Są to głównie aerozole. W tej formie występują między innymi kosmetyki, farby, leki oraz lakiery, które zawierają freony. Są to związki chemiczne o złożonej budowie, w skład których wchodzą między innymi fluor i chlor. Są one odpowiedzialne za powstawanie dziury ozonowej.

18 Gazowe Są to głównie pary i gazy. Najważniejszymi gazowymi zanieczyszczeniami powietrza są spalania paliwa oraz produkty uboczne procesów przemysłowych (tlenki węgla, siarki, azotu, i siarkowodoru)

19 Skutki zanieczyszczeń powietrza
Kwaśne opady to rozpuszczające się w wodzie tlenki: siarki(IV), węgla (IV), azotu (III) oraz azotu(IV), które wracają na ziemię w postaci kwaśnych deszczów. Niszczą one środowisko przyrodnicze, a także zabytkowe budowle. Skutkiem zanieczyszczeń powietrza jest np. dziura ozonowa. Przyczynia się ona do tego, że do Ziemi dociera dużo szkodliwych promieni UV oraz do zwiększania się liczby chorych na nowotwory skóry. Dziura ozonowa, smog i kwaśne opady

20 ATMOSFERA

21 Warstwy atmosfery Atmosfera ziemska dzieli się na pięć warstw-części. Począwszy od najmniej oddalonej od Ziemi wyliczamy: -troposfera, -stratosfera (w tym warstwa ozonowa), -mezosfera, -termosfera, -egzosfera.

22 TROPOSFERA Troposfera jest najniższą sferą w atmosferze (do 11 km n. p. m.). Jest w niej 80% ogólnej masy powietrza z atmosfery. W tej warstwie formuje się pogoda, tworzą się chmury i powstają opady atmosferyczne. Pionowy zasięg ruchów powietrza wyznacza górną granicę tej warstwy. Miejsce, w którym jest ta granica zależy od położenia na Ziemi (im bliżej biegunów tym niżej ona przebiega). Wraz z wysokością zmienia się temperatura powietrza (im wyżej ty zimniej i tym mniejsze jest ciśnienie).

23 STRATOSFERA Stratosfera to druga warstwa atmosferyczna od Ziemi. Ma ona grubość 40 kilometrów i rozpościera się na wysokości 10 do 50 kilometrów. Jest to strefa spokojna, w której mogą latać samoloty. Znajduje się w niej warstwa ozonowa.

24 MEZOSFERA Mezosfera sięga wysokości od 50 do 80 kilometrów n. p. m. Panuje w niej temperatura -80 stopni Celsjusza, która maleje wraz ze wzrostem wysokości. W pobliżu jej górnej granicy w nocy można zaobserwować tak zwane obłoki świecące (obłoki srebrzyste).

25 TERMOSFERA Termosfera zwana również jonosferą rozciąga się powyżej 80 kilometrów i jest aż do 800 kilometrów. Powietrze jest tu bardzo rozrzedzone i silnie naelektryzowane. To w tej warstwie pojawiają się zorze polarne. Od termosfery odbijają się fale radiowe. W tej warstwie temperatura zyskuje nawet 1000 stopni Celsjusza.

26 EGZOSFERA Jest to ostatnia sfera powietrza. Rozciąga się od 800 kilometrów. Są tam wysyłane satelity. Temperatura spada tam aż do -273 stopni Celsjusza. Powietrze tam zanika.

27 PRZYGOTOWAŁY:


Pobierz ppt "Powietrze."

Podobne prezentacje


Reklamy Google