Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Powietrze. SKŁAD POWIETRZA Właściwości fizyczne: -gaz -bezbarwny –słabo rozpuszczalny w wodzie TLEN Właściwości chemiczne: -niemetal -bezwonny -łączy.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Powietrze. SKŁAD POWIETRZA Właściwości fizyczne: -gaz -bezbarwny –słabo rozpuszczalny w wodzie TLEN Właściwości chemiczne: -niemetal -bezwonny -łączy."— Zapis prezentacji:

1 Powietrze

2 SKŁAD POWIETRZA

3 Właściwości fizyczne: -gaz -bezbarwny –słabo rozpuszczalny w wodzie TLEN Właściwości chemiczne: -niemetal -bezwonny -łączy się z niemetalami tworząc tlenki np. tlenek węgla(IV) -łączy się z metalami tworząc tlenki np. tlenek żelaza(III) -nie pali się ale podtrzymuje spalanie Zastosowania: --spawanie -medycyna(np. inkubatory) -nurkowanie(mieszanina tlenu i azotu)

4

5

6

7 TLEN – obieg w przyrodzie

8 Właściwości fizyczne: -gaz -bezbarwny -bezwonny -słabo rozpuszczalny w wodzie AZOT Właściwości chemiczne: -niemetal -bezwonny -nie podtrzymuje spalania Zastosowania: -materiały wybuchowe -rolnictwo (amoniak służy do produkcji sztucznych nawozów) -medycyna(ciekły azot jest wykorzystywany do miejscowych znieczuleń) -przemysł spożywczy(ciekły azot jest wykorzystywany do szybkiego zamrażania gotowych dań)

9

10

11

12 AZOT - obieg w przyrodzie Azot powstaje m.in. podczas wyładowań atmosferycznych. Z atmosfery jest pobierany przez rośliny motylkowe, które żyją w symbiozie z bakteriami azotowymi znajdującymi się w glebie. Przetwarzają one azot na amoniak. Amoniak powstaje również z rozkładu organicznych szczątków roślin i zwierząt. Następnie, jest on przetwarzany w azotany(III), a później w azotany (IV), które są pobierane przez rośliny dzięki korzeniom (asymilacja) lub są denitryfikacyjne przez odpowiedzialne za to bakterie i wprowadzane do atmosfery. Azot w odpowiedniej formie znajduje się w roślinach oraz jedzących je zwierzętach. Więc powinniśmy jeść pokarmy pochodzenia zwierzęcego, ponieważ azot jest nam potrzebny do życia.

13 Właściwości tlenu

14 Utlenianie-przyłączenie tlenu do reduktora(). Podczas utleniania powstają często nowe substancje o nowych właściwościach. Gwałtowne utlenianie jest nazywane spalaniem. Towarzyszy mu wydzielająca się energia w postaci światła. Gdy łączy się z niemetalami i metalami tworząc tlenki. Utlenianie możemy zaobserwować np. paląc ognisko utleniamy drewno. Utlenianie

15 Zanieczyszczenia powietrza dzielą się na: stałe, ciekłe i gazowe. Zanieczyszczenia powietrza

16 Stałe to między innymi pyły i dymy. Pyły zawierają pierwiastki chemiczne na przykład kadm, ołów, cynk, arsen, rtęć i ich tlenki. Dymy to przede wszystkim sadza i toksyczne związki organiczne. STAŁE

17 Są to głównie aerozole. W tej formie występują między innymi kosmetyki, farby, leki oraz lakiery, które zawierają freony. Są to związki chemiczne o złożonej budowie, w skład których wchodzą między innymi fluor i chlor. Są one odpowiedzialne za powstawanie dziury ozonowej. Ciekłe

18 Są to głównie pary i gazy. Najważniejszymi gazowymi zanieczyszczeniami powietrza są spalania paliwa oraz produkty uboczne procesów przemysłowych (tlenki węgla, siarki, azotu, i siarkowodoru) Gazowe

19 Skutkiem zanieczyszczeń powietrza jest np. dziura ozonowa. Przyczynia się ona do tego, że do Ziemi dociera dużo szkodliwych promieni UV oraz do zwiększania się liczby chorych na nowotwory skóry. Skutki zanieczyszczeń powietrza Kwaśne opady to rozpuszczające się w wodzie tlenki: siarki(IV), węgla (IV), azotu (III) oraz azotu(IV), które wracają na ziemię w postaci kwaśnych deszczów. Niszczą one środowisko przyrodnicze, a także zabytkowe budowle.

20 ATMOSFERA

21 Atmosfera ziemska dzieli się na pięć warstw-części. Począwszy od najmniej oddalonej od Ziemi wyliczamy: -troposfera, -stratosfera (w tym warstwa ozonowa), -mezosfera, -termosfera, -egzosfera. Warstwy atmosfery

22 Troposfera jest najniższą sferą w atmosferze (do 11 km n. p. m.). Jest w niej 80% ogólnej masy powietrza z atmosfery. W tej warstwie formuje się pogoda, tworzą się chmury i powstają opady atmosferyczne. Pionowy zasięg ruchów powietrza wyznacza górną granicę tej warstwy. Miejsce, w którym jest ta granica zależy od położenia na Ziemi (im bliżej biegunów tym niżej ona przebiega). Wraz z wysokością zmienia się temperatura powietrza (im wyżej ty zimniej i tym mniejsze jest ciśnienie). TROPOSFERA

23 Stratosfera to druga warstwa atmosferyczna od Ziemi. Ma ona grubość 40 kilometrów i rozpościera się na wysokości 10 do 50 kilometrów. Jest to strefa spokojna, w której mogą latać samoloty. Znajduje się w niej warstwa ozonowa. STRATOSFERA

24 Mezosfera sięga wysokości od 50 do 80 kilometrów n. p. m. Panuje w niej temperatura -80 stopni Celsjusza, która maleje wraz ze wzrostem wysokości. W pobliżu jej górnej granicy w nocy można zaobserwować tak zwane obłoki świecące (obłoki srebrzyste). MEZOSFERA

25 Termosfera zwana również jonosferą rozciąga się powyżej 80 kilometrów i jest aż do 800 kilometrów. Powietrze jest tu bardzo rozrzedzone i silnie naelektryzowane. To w tej warstwie pojawiają się zorze polarne. Od termosfery odbijają się fale radiowe. W tej warstwie temperatura zyskuje nawet 1000 stopni Celsjusza. TERMOSFERA

26 Jest to ostatnia sfera powietrza. Rozciąga się od 800 kilometrów. Są tam wysyłane satelity. Temperatura spada tam aż do -273 stopni Celsjusza. Powietrze tam zanika. EGZOSFERA

27


Pobierz ppt "Powietrze. SKŁAD POWIETRZA Właściwości fizyczne: -gaz -bezbarwny –słabo rozpuszczalny w wodzie TLEN Właściwości chemiczne: -niemetal -bezwonny -łączy."

Podobne prezentacje


Reklamy Google