Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Międzynarodowe programy edukacyjne czyli Life After Tempus Marek Frankowicz Uniwersytet Jagielloński Krakowski Oddział PTChem, 19.02.2003.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Międzynarodowe programy edukacyjne czyli Life After Tempus Marek Frankowicz Uniwersytet Jagielloński Krakowski Oddział PTChem, 19.02.2003."— Zapis prezentacji:

1 Międzynarodowe programy edukacyjne czyli Life After Tempus Marek Frankowicz Uniwersytet Jagielloński Krakowski Oddział PTChem, 19.02.2003

2 M. Frankowicz, Krakowski Oddział PTChem, 19 lutego 2003 Program TEMPUS: Pierwszy TEMPUS nadał nam jaki-taki pęd Drugi TEMPUS... jeszcze dziś mamy equipment A ten Trzeci – och jak bardzo mi go żal – Mknie kibitką w dal, w syberyjską dal...

3 M. Frankowicz, Krakowski Oddział PTChem, 19 lutego 2003 Program TEMPUS – złe nawyki: Wtórny podział środków: wyjazdy z Tempusa, pieniądze z Tempusa... Duża dowolność w wykorzystaniu środków: gdyby nie Tempus, nie miałbym na czym pracować... Uproszczona biurokracja: Honoraria: conventions Wyjazdy: ryczałt 100-110

4 M. Frankowicz, Krakowski Oddział PTChem, 19 lutego 2003 Projekty TEMPUS – kwiaty jednej nocy Konsumpcja zamiast inwestycji Nastawienie na korzyści doraźne, brak myślenia strategicznego Realizacja przez wąskie zespoły – brak korzyści dla szerszego ogółu Uwaga: istniały chlubne wyjątki...

5 M. Frankowicz, Krakowski Oddział PTChem, 19 lutego 2003 Europejskie programy współpracy Środki TEMPUSOWE – darowizna dla biedaków Środki na programy europejskie – środki publiczne; precyzyjne reguły korzystania

6 M. Frankowicz, Krakowski Oddział PTChem, 19 lutego 2003 Europejskie programy współpracy Przykłady brukselskiej biurokracji: Honoraria – time sheets Podróże – koszty rzeczywiste lub przepisy krajowe Wymierny wkład własny (uwzględnienie w księgowości)

7 M. Frankowicz, Krakowski Oddział PTChem, 19 lutego 2003 Europejskie programy współpracy Wkład własny... czyli Rektor mnie zabije... Kupujemy : Za 1 kupujemy 3 (zarabiamy 2 ) Za 1000 kupimy 3000... etc. ale Za 0 kupimy 0 (a nie 2 !!!)

8 M. Frankowicz, Krakowski Oddział PTChem, 19 lutego 2003 Europejskie programy współpracy Podstawowa cecha: Pieniądze na współpracę, a nie na realizację naszych marzeń (Point de rêveries, messieurs...) Uwaga: W krajach EU: tylko 2-3% środków na badania pochodzi z grantów europejskich

9 M. Frankowicz, Krakowski Oddział PTChem, 19 lutego 2003 Europejskie programy współpracy Przykład finansowania badań: KTH, Sztokholm (2001): Government grants:35% Research councils:10% Strategic foundations:10% Swedish business16% Other government grants24% EU 3% Other foreign sources 2% Uwaga: KTH uczestniczył w 125 programach EU, koordynował 31

10 M. Frankowicz, Krakowski Oddział PTChem, 19 lutego 2003 Europejskie programy współpracy Słowa kluczowe: Innowacyjność Korzyść dla wszystkich partnerów European added value

11 M. Frankowicz, Krakowski Oddział PTChem, 19 lutego 2003 Europejskie programy współpracy Uwaga kończąca wstęp: W filharmonii grają...... ale nie w szachy... ani w koszykówkę

12 M. Frankowicz, Krakowski Oddział PTChem, 19 lutego 2003 Europejskie programy edukacyjne SOCRATES ERASMUS GRUNDTVIG MINERVA LINGUA COMENIUS COMPLEMENTARY MEASURES

13 M. Frankowicz, Krakowski Oddział PTChem, 19 lutego 2003 Europejskie programy edukacyjne: SOCRATES-ERASMUS Wymiana studentów i kadry Sieci tematyczne Kursy/programy intensywne Opracowanie nowych programów nauczania

14 M. Frankowicz, Krakowski Oddział PTChem, 19 lutego 2003 Europejskie programy edukacyjne: SOCRATES-GRUNDTVIG Działania prowadzone w ramach komponentu GRUNDTVIG mają na celu: promowanie innowacyjnych metod w kształceniu dorosłych; rozszerzanie współpracy między instytucjami kształcącymi dorosłych w całej Europie; podnoszenie jakości kształcenia nauczycieli i osób dorosłych; promowanie idei uczenia się przez całe życie. G1 – Europejskie projekty współpracy G2 – Projekty partnerskie G3 – Wyjazdy szkoleniowe G4 – Sieci

15 M. Frankowicz, Krakowski Oddział PTChem, 19 lutego 2003 Europejskie programy edukacyjne: SOCRATES-MINERVA Promowanie Kształcenia Otwartego i na Odległość Technologie Informatyczno - Komunikacyjne (ICT) w Edukacji Cele: Podniesienie poziomu wiedzy na temat metod kształcenia otwartego i na odległość oraz stosowania technologii informatyczno - komunikacyjnych w edukacji; Opracowanie najbardziej właściwych podejść dydaktycznych umożliwiających rozwój i stosowanie nowoczesnych technologii ICT w edukacji; Powiększenie zasobów i usług edukacyjnych wykorzystujących ICT oraz dostępu do innowacyjnych programów kształcenia.

16 M. Frankowicz, Krakowski Oddział PTChem, 19 lutego 2003 Europejskie programy edukacyjne: SOCRATES-LINGUA Lingua 1 Promowanie nauki języków obcych Lingua 2 Opracowywanie narzędzi i materiałów

17 M. Frankowicz, Krakowski Oddział PTChem, 19 lutego 2003 Europejskie programy edukacyjne: SOCRATES-COMENIUS COMENIUS przyczynia się do poprawy jakości kształcenia i wzmocnienia europejskiego wymiaru edukacji szkolnej poprzez: wspieranie międzynarodowej współpracy oraz wymiany między szkołami i placówkami kształcenia/ doskonalenia zawodowego nauczycieli; zachęcanie uczestników do opracowywania innowacyjnych metod nauczania i materiałów dydaktycznych; promowanie działań służących rozpowszechnianiu sprawdzonych rozwiązań i innowacji w zakresie zarządzania szkołami; opracowywanie oraz rozpowszechnianie metod przeciwdziałania marginalizacji w edukacji i niepowodzeniom w nauce szkolnej, promowanie integracji uczniów mających specjalne potrzeby edukacyjne oraz promowanie równości szans we wszystkich sektorach edukacji; promowanie zastosowań technologii informatyczno-komunikacyjnych w edukacji szkolnej i szkolenie kadry zatrudnionej w tym sektorze edukacji; promowanie nauki języków obcych; promowanie świadomości interkulturowej w europejskiej edukacji szkolnej oraz wspieranie walki z rasizmem i ksenofobią; podnoszenie poziomu kształcenia dzieci pracowników migrujących, osób zmieniających miejsce pobytu ze względu na wykonywany zawód oraz Romów.

18 M. Frankowicz, Krakowski Oddział PTChem, 19 lutego 2003 Europejskie programy edukacyjne: SOCRATES – inne komponenty DZIAŁANIA UZUPEŁNIAJĄCE ARION NARIC EURYDICE

19 M. Frankowicz, Krakowski Oddział PTChem, 19 lutego 2003 Europejskie programy edukacyjne Leonardo da Vinci Wymiany i staże Projekty pilotażowe i językowe Badania i analizy Sieci tematyczne

20 M. Frankowicz, Krakowski Oddział PTChem, 19 lutego 2003 Europejskie programy edukacyjne: Leonardo da Vinci WYMIANY I STAŻE

21 M. Frankowicz, Krakowski Oddział PTChem, 19 lutego 2003 Europejskie programy edukacyjne: Leonardo da Vinci PROJEKTY PILOTAŻOWE I JĘZYKOWE

22 M. Frankowicz, Krakowski Oddział PTChem, 19 lutego 2003 Europejskie programy edukacyjne: Leonardo da Vinci BADANIA I ANALIZY

23 M. Frankowicz, Krakowski Oddział PTChem, 19 lutego 2003 Europejskie programy edukacyjne: Leonardo da Vinci SIECI TEMATYCZNE

24 M. Frankowicz, Krakowski Oddział PTChem, 19 lutego 2003 Europejskie programy edukacyjne Dane z Polskich Biur SOCRATESA i LEONARDO: W programach: GRUNDTVIG, MINERVA, projekty pilotażowe Leonardo da Vinci Polskie uniwersytety - słabo reprezentowane Duża aktywność szkół niepaństwowych

25 M. Frankowicz, Krakowski Oddział PTChem, 19 lutego 2003 Europejskie programy edukacyjne Przykład: UJ & Co. W ostatnim okresie - pierwsze sukcesy: 1. Kontynuacja działań tempusowych w nowej formule ECTN (sieć tematyczna SOCRATESA ) HERN (5 PR) FACE (Leonardo - sieć tematyczna) CHLASTS (Leonardo - projekt pilotażowy) 2. Nowe projekty Leonardo da Vinci (obecnie zgłaszane do konkursu)

26 M. Frankowicz, Krakowski Oddział PTChem, 19 lutego 2003 PODSUMOWANIE (1) Można uzyskać istotne wsparcie ze strony europejskich programów edukacyjnych Wymaga to nowych umiejętności, nowego spojrzenia Maksymalne wykorzystanie nowych możliwości: przez AKTYWNE i SYNERGICZNE podejście do programów europejskich (to generate projects projecting projects and networks networking networks)

27 M. Frankowicz, Krakowski Oddział PTChem, 19 lutego 2003 PODSUMOWANIE (2) Możliwe działania na najbliższą przyszłość: ECTS & Suplement do dyplomu (SOCRATES) Włączenie się w TUNING Propozycje wstępne projektów (październik 2003) GRUNDTVIG 1 GRUNDTVIG 4 MINERVA Leonardo PP/LA/TN/RM

28 M. Frankowicz, Krakowski Oddział PTChem, 19 lutego 2003 PODSUMOWANIE (3) Informacje: Warszawa: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (www.socrates.org.pl)www.socrates.org.pl Fundusz Współpracy (www.cofund.org.pl)www.cofund.org.pl Uniwersytecka Komisja Programów Międzynarodowych (www.ukprom.uw.edu.pl)www.ukprom.uw.edu.pl UJ: Biuro Współpracy Międzynarodowej (www2.uj.edu.pl/IRO/)www2.uj.edu.pl/IRO/ CITTRU Biuro Karier i Promocji Wydziału Chemii


Pobierz ppt "Międzynarodowe programy edukacyjne czyli Life After Tempus Marek Frankowicz Uniwersytet Jagielloński Krakowski Oddział PTChem, 19.02.2003."

Podobne prezentacje


Reklamy Google