Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt i rozbudowa drogi krajowej nr 8

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt i rozbudowa drogi krajowej nr 8"— Zapis prezentacji:

1 Projekt i rozbudowa drogi krajowej nr 8
Moduł III Faza II – Projektowanie i budowa Projekt i rozbudowa drogi krajowej nr 8 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku Piotrków Trybunalski – Rawa Mazowiecka od km do km

2 Moduł III Umowa usługowa
PODSTAWOWE INFORMACJE Projekt ten obejmuje dwa kontrakty: 1/09/R/2009 Projekt i rozbudowa drogi krajowej nr 8 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku Piotrków Trybunalski – Rawa Mazowiecka od km do km Przetarg ogłoszono r. Kontrakt podpisano r. Okres realizacji zaprojektowania i robót budowlanych – 33 miesiące 14 dni Wartość Kontraktu ,27 PLN (brutto) Data Ukończenia Robót r. Aneks nr 1 z dnia r. – zmiana VAT do 23% od r. Całkowita Wartość Kontraktu ,06 PLN (brutto) Aneks nr 2 z dnia r. – polecenia zmiany nr 1 oraz 4 Całkowita Wartość Kontraktu ,70 PLN (brutto) 2006/PL/16/C/PA/003-I-3 Zarządzanie i nadzór nad projektowaniem i rozbudowa drogi krajowej nr 8 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku Piotrków Trybunalski – Rawa Mazowiecka Przetarg ogłoszono r. Kontrakt podpisano r. Wartość Kontraktu ,84 Euro (brutto) Czas realizacji: zakończenie usługi do 6 miesięcy po upływie ostatniego z Okresów Zgłaszania Wad Jako metoda wprowadzenia, niniejszy wstęp do Beyond Zero w ramach Grupy Technologicznej (Technology Group) odpowie na następujące pytania: Czym jest to, co nazywamy Beyond Zero – Kultura Troski i co TG robi w tej sprawie? Dlaczego „robimy” to, co robimy? Oraz … Co to oznacza dla Ciebie? Możesz uznać za przydatne, aby zapytać grupę co jej zdaniem oznacza Beyond Zero. Wszyscy albo już o tym słyszeli, albo widzieli e na ten temat, więc na pewno już mają pewne pojęcie czym „ich zdaniem to jest”. Byłoby dobrze nawiązać do faktu, że nie chodzi tylko o miejsce pracy bez wypadków i obrażeń, ale o dużo więcej. Chodzi o kulturę troski i bezpieczeństwo nawet w domu. Chodzi o pracę dla firmy, dzięki której jesteś bezpieczniejszy i lepiej przestrzegasz zasad BHP. Spójrz na zdjęcia na slajdzie i porozmawiaj o nich z grupą. Przedyskutuj z nimi znaczenie tych zdjęć i połącz je z rodzinami uczestników. A więc co oznacza Beyond Zero? W jaki sposób wyjść poza to co jest nam znane, i znaleźć się tam, gdzie nigdy nie byliśmy? Zdaliśmy sobie sprawę, że nakierowanie Poza Punkt Zero zbliżyłoby nas do celu, ale nie umożliwiłoby osiągnięcie wszystkich zamierzeń. Zdaliśmy sobie także sprawę, że kierowanie się na Poza Punkt Zero wymaga zmiany kulturowej – czegoś, dzięki czemu człowiek zmierza dokładnie do sedna tego w co wierzy, mówi, robi i czym żyje nasze kierownictwo i zespół. Zdaliśmy sobie sprawę, że aby zmienić bieg wydarzeń i nasze zachowania w pracy, musimy wpłynąć na sposób w jaki pracownicy żyją w domu, po powrocie z pracy. To właśnie mamy na myśli mówiąc Beyond Zero (Poza Punkt Zero)... Poza miejsce pracy, także w domu. Odkryliśmy także, że była to najtrudniejsza rzecz, jaką robiliśmy w historii naszej firmy. Pomogłoby nam to osiągnąć kulturę troski... prawdziwej troski... o każdego członka naszej rodziny i o każdą firmę, z którą współpracujemy. Chodzi o to, dlaczego wybraliśmy pracę dla Jacobs i cały czas tu pracujemy. Chodzi o troskę... 2

3 Moduł III Umowa usługowa
1.1 PODZIAŁ NA ODCINKI I POZWOLENIA NA BUDOWĘ Z uwagi na prace projektowe oraz możliwości uzyskiwania decyzji PnB, Kontrakt podzielono na 6 odcinków: • odcinek 1 - od km do km ,80 - data decyzji pozwolenia na budowę – r. - data przekazania Wykonawcy terenu budowy – r. • odcinek 2 - od km ,80 do km - data decyzji pozwolenia na budowę – r. - data przekazania Wykonawcy terenu budowy – r. • odcinek 3.1 - od km do km i od km do km - data decyzji pozwolenia na budowę – r. - data przekazania Wykonawcy terenu budowy – r. • odcinek 3.2 - od km do km - data decyzji pozwolenia na budowę – r. - data przekazania Wykonawcy terenu budowy – r. • odcinek 3.3 - od km do km - data decyzji pozwolenia na budowę – r. • odcinek 3.4 od km do km - data decyzji pozwolenia na budowę - data przekazania Wykonawcy terenu budowy – r.

4 Moduł III Umowa usługowa
2. HARMONOGRAM 2.1 Przebieg zmian Harmonogramu 1. Harmonogram wyjściowy – , 2. Pierwsza zmiana Harmonogramu wyjściowego - inicjatywa Wykonawcy 3. Druga zmiana harmonogramu - wniosek Inżyniera 4. Trzecia zmiana harmonogramu – – Data ukończenia robót – harmonogram niezgodny z Kontraktem 5. Czwarta zmiana harmonogramu – – Data ukończenia robót – harmonogram zgodny z Kontraktem 2.2 Bieżący stan Harmonogramu Obecnie obowiązującym jest harmonogram z dnia 16 maja 2011 według którego poprzez schematy liniowe oraz tabelaryczne zestawienia dla obiektów mostowych dla trasy zasadniczej monitorowany jest postęp robót na budowie. Poniżej przykładowy schemat liniowy dla postępu robót Jako metoda wprowadzenia, niniejszy wstęp do Beyond Zero w ramach Grupy Technologicznej (Technology Group) odpowie na następujące pytania: Czym jest to, co nazywamy Beyond Zero – Kultura Troski i co TG robi w tej sprawie? Dlaczego „robimy” to, co robimy? Oraz … Co to oznacza dla Ciebie? Możesz uznać za przydatne, aby zapytać grupę co jej zdaniem oznacza Beyond Zero. Wszyscy albo już o tym słyszeli, albo widzieli e na ten temat, więc na pewno już mają pewne pojęcie czym „ich zdaniem to jest”. Byłoby dobrze nawiązać do faktu, że nie chodzi tylko o miejsce pracy bez wypadków i obrażeń, ale o dużo więcej. Chodzi o kulturę troski i bezpieczeństwo nawet w domu. Chodzi o pracę dla firmy, dzięki której jesteś bezpieczniejszy i lepiej przestrzegasz zasad BHP. Spójrz na zdjęcia na slajdzie i porozmawiaj o nich z grupą. Przedyskutuj z nimi znaczenie tych zdjęć i połącz je z rodzinami uczestników. A więc co oznacza Beyond Zero? W jaki sposób wyjść poza to co jest nam znane, i znaleźć się tam, gdzie nigdy nie byliśmy? Zdaliśmy sobie sprawę, że nakierowanie Poza Punkt Zero zbliżyłoby nas do celu, ale nie umożliwiłoby osiągnięcie wszystkich zamierzeń. Zdaliśmy sobie także sprawę, że kierowanie się na Poza Punkt Zero wymaga zmiany kulturowej – czegoś, dzięki czemu człowiek zmierza dokładnie do sedna tego w co wierzy, mówi, robi i czym żyje nasze kierownictwo i zespół. Zdaliśmy sobie sprawę, że aby zmienić bieg wydarzeń i nasze zachowania w pracy, musimy wpłynąć na sposób w jaki pracownicy żyją w domu, po powrocie z pracy. To właśnie mamy na myśli mówiąc Beyond Zero (Poza Punkt Zero)... Poza miejsce pracy, także w domu. Odkryliśmy także, że była to najtrudniejsza rzecz, jaką robiliśmy w historii naszej firmy. Pomogłoby nam to osiągnąć kulturę troski... prawdziwej troski... o każdego członka naszej rodziny i o każdą firmę, z którą współpracujemy. Chodzi o to, dlaczego wybraliśmy pracę dla Jacobs i cały czas tu pracujemy. Chodzi o troskę... 4

5 Moduł III Umowa usługowa
2.3. MONITORING PRZEBIEGU ROBÓT Odcinek 1 Opóźnienia szacowane na 2 miesiące – brak możliwości wprowadzenia zmiany TOR – ruch po lewej jezdni w km do km Na planowane na jezdni lewej 9 km nawierzchni betonowej wykonano 2 km. Oznacza to realizację pozostałych 7 km nawierzchni w bieżącym sezonie budowlanego w roku 2012. Odcinek 2 Opóźnienia ponad 1,5 miesiąca ze zmianą TOR oraz opóźnienia na obiektach mostowych do 3 miesięcy (roboty wykończeniowe) Odcinek 3 Opóźnienia mogą przekroczyć nawet 3 miesiące – jest to zależne od warunków pogodowych w lutym, w marcu 2012 a także od działań Wykonawcy. Duże opóźnienia na obiektach mostowych. Problemy z realizacją nawierzchni betonowej na jezdni prawej na odcinku 3.4, w rejonie obiektu WD-65 oraz na końcówce Kontraktu w Rawie Mazowieckiej. Zagrożenia dla realizacji robót w odniesieniu do harmonogramu : stan pogody w okresie luty, marzec 2012 : zmiana TOR na 3,4 km na odcinku 3 związana z realizacja obiektów mostowych w ciągu S8 oraz nawierzchni bitumicznej na dojazdach do tych obiektów późne przekazanie Wykonawcy odcinka 3.4 późne wprowadzenie lokalnej organizacji ruchu w obrębie WD-65 wydajność Wykonawcy duża kumulacja robót w bieżącym sezonie budowlanym w roku 2012.

6 Moduł III Umowa usługowa
2.4 MONITORING TYMCZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU

7 Moduł III Umowa usługowa
3. BHP 3.1 Bieżące sprawy BHP na budowie Prowadzenie regularnych inspekcji bhp na budowie z których wnioski omawiane są na Radach Budowy. Dla odcinków 1, 2, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 Zostały zaakceptowane Plany Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia. 3.2 Kolizje, wypadki i prewencja W obrębie przejść dla pieszych zmniejszono dopuszczalną prędkość przejazdu z 70km/h do 50km/h. Rok Miesiąc Ilość incydentów w publicznym ruchu drogowym od początku wprowadzenia TOR – Kolizje Wypadki Ilość Uwagi 2010 wrzesień grudzień 11 2 2 ofiary śmiertelne 2011 styczeń grudzień 9 14 8 ofiar śmiertelnych 13 osób hospitalizowanych 2012 styczeń 1 jedna osoba śmiertelna luty - Łącznie 22 17 11 ofiar śmiertelnych od początku robót Wypadki przy pracy 5 3 osoby hospitalizowane, 2 osobom udzielona pierwsza pomoc Jako metoda wprowadzenia, niniejszy wstęp do Beyond Zero w ramach Grupy Technologicznej (Technology Group) odpowie na następujące pytania: Czym jest to, co nazywamy Beyond Zero – Kultura Troski i co TG robi w tej sprawie? Dlaczego „robimy” to, co robimy? Oraz … Co to oznacza dla Ciebie? Możesz uznać za przydatne, aby zapytać grupę co jej zdaniem oznacza Beyond Zero. Wszyscy albo już o tym słyszeli, albo widzieli e na ten temat, więc na pewno już mają pewne pojęcie czym „ich zdaniem to jest”. Byłoby dobrze nawiązać do faktu, że nie chodzi tylko o miejsce pracy bez wypadków i obrażeń, ale o dużo więcej. Chodzi o kulturę troski i bezpieczeństwo nawet w domu. Chodzi o pracę dla firmy, dzięki której jesteś bezpieczniejszy i lepiej przestrzegasz zasad BHP. Spójrz na zdjęcia na slajdzie i porozmawiaj o nich z grupą. Przedyskutuj z nimi znaczenie tych zdjęć i połącz je z rodzinami uczestników. A więc co oznacza Beyond Zero? W jaki sposób wyjść poza to co jest nam znane, i znaleźć się tam, gdzie nigdy nie byliśmy? Zdaliśmy sobie sprawę, że nakierowanie Poza Punkt Zero zbliżyłoby nas do celu, ale nie umożliwiłoby osiągnięcie wszystkich zamierzeń. Zdaliśmy sobie także sprawę, że kierowanie się na Poza Punkt Zero wymaga zmiany kulturowej – czegoś, dzięki czemu człowiek zmierza dokładnie do sedna tego w co wierzy, mówi, robi i czym żyje nasze kierownictwo i zespół. Zdaliśmy sobie sprawę, że aby zmienić bieg wydarzeń i nasze zachowania w pracy, musimy wpłynąć na sposób w jaki pracownicy żyją w domu, po powrocie z pracy. To właśnie mamy na myśli mówiąc Beyond Zero (Poza Punkt Zero)... Poza miejsce pracy, także w domu. Odkryliśmy także, że była to najtrudniejsza rzecz, jaką robiliśmy w historii naszej firmy. Pomogłoby nam to osiągnąć kulturę troski... prawdziwej troski... o każdego członka naszej rodziny i o każdą firmę, z którą współpracujemy. Chodzi o to, dlaczego wybraliśmy pracę dla Jacobs i cały czas tu pracujemy. Chodzi o troskę... 7

8 Moduł III Umowa usługowa
4. ZAANGAŻOWANIE WYKONAWCY - ROBOTY PROJEKTOWE 4.1 Ocena bieżącego postępu prac projektowych Projekt Budowlany Wykonanie 100% - uzyskane wszystkie pozwolenia na budowę, plac budowy w całości przekazany Wykonawcy Projekt Wykonawczy Wykonawca złożył 268 projektów dokumentacji wykonawczej co stanowi 100% opracowań projektu wykonawczego Aktualnie do zacertyfikowanego projektu Wykonawczego przez Inżyniera i Zamawiającego prowadzone są zmiany w trybie nadzorów autorskich – na koniec stycznia 2012 – 1057 szt. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) Wykonawca złożył 161 opracowań Specyfikacji Technicznych – wykonanie 100%: Jako metoda wprowadzenia, niniejszy wstęp do Beyond Zero w ramach Grupy Technologicznej (Technology Group) odpowie na następujące pytania: Czym jest to, co nazywamy Beyond Zero – Kultura Troski i co TG robi w tej sprawie? Dlaczego „robimy” to, co robimy? Oraz … Co to oznacza dla Ciebie? Możesz uznać za przydatne, aby zapytać grupę co jej zdaniem oznacza Beyond Zero. Wszyscy albo już o tym słyszeli, albo widzieli e na ten temat, więc na pewno już mają pewne pojęcie czym „ich zdaniem to jest”. Byłoby dobrze nawiązać do faktu, że nie chodzi tylko o miejsce pracy bez wypadków i obrażeń, ale o dużo więcej. Chodzi o kulturę troski i bezpieczeństwo nawet w domu. Chodzi o pracę dla firmy, dzięki której jesteś bezpieczniejszy i lepiej przestrzegasz zasad BHP. Spójrz na zdjęcia na slajdzie i porozmawiaj o nich z grupą. Przedyskutuj z nimi znaczenie tych zdjęć i połącz je z rodzinami uczestników. A więc co oznacza Beyond Zero? W jaki sposób wyjść poza to co jest nam znane, i znaleźć się tam, gdzie nigdy nie byliśmy? Zdaliśmy sobie sprawę, że nakierowanie Poza Punkt Zero zbliżyłoby nas do celu, ale nie umożliwiłoby osiągnięcie wszystkich zamierzeń. Zdaliśmy sobie także sprawę, że kierowanie się na Poza Punkt Zero wymaga zmiany kulturowej – czegoś, dzięki czemu człowiek zmierza dokładnie do sedna tego w co wierzy, mówi, robi i czym żyje nasze kierownictwo i zespół. Zdaliśmy sobie sprawę, że aby zmienić bieg wydarzeń i nasze zachowania w pracy, musimy wpłynąć na sposób w jaki pracownicy żyją w domu, po powrocie z pracy. To właśnie mamy na myśli mówiąc Beyond Zero (Poza Punkt Zero)... Poza miejsce pracy, także w domu. Odkryliśmy także, że była to najtrudniejsza rzecz, jaką robiliśmy w historii naszej firmy. Pomogłoby nam to osiągnąć kulturę troski... prawdziwej troski... o każdego członka naszej rodziny i o każdą firmę, z którą współpracujemy. Chodzi o to, dlaczego wybraliśmy pracę dla Jacobs i cały czas tu pracujemy. Chodzi o troskę... 8

9 Moduł III Umowa usługowa
5. ZAAWANSOWANIE REALIZACJI KONTRAKTU 5.1 Postęp robót na Kontrakcie 50 % zaangażowania Wykonawcy na 37,92 % wartości kontraktu w PŚP Ilość wykonanej nawierzchni z betonu cementowego – 38,150 km – Wykonawca od dnia r. Zawiesił realizację na okres zimowy Ilość wykonanej podbudowy – 54,440 km Obiekty mostowe: * dwa obiekty z określenia Inżyniera Odcinek Ilość obiektów Ilość ustrojów nośnych Etap wykonania Ustrój nośny Podpory Fundamenty Rozpoczęcie Brak Rozbiórka 1 12 16 11 3 2 21 29 22 4 26+2* 45 5 3+2* razem 59+2* 90 55 8 4+2*

10 Moduł III Umowa usługowa
5. ZAAWANSOWANIE REALIZACJI KONTRAKTU 5.1 Postęp robót na Kontrakcie

11 Moduł III Umowa usługowa
5. ZAANGAŻOWANIE WYKONAWCY – WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH 5.2 Postęp robót na poszczególnych odcinkach 1. Odcinek 1 Roboty przygotowawcze, ziemne, odwodnienie korpusu, podbudowy, nawierzchnie (pr. strona) - rozbiórki przepustów i istn. nawierzchni, korytowanie pod budowę, chude betony itd.. Roboty na 10 obiektach, Roboty branżowe – usuwanie kolizji, tymczasowa przebudowa urządzeń obcych. 2. Odcinek 2 Roboty przygotowawcze, ziemne, odwodnienia, podbudowy, nawierzchnie (prawa strona). Roboty na wszystkich 21 obiektach, Roboty branżowe – roboty telekomunikacyjne, wod-kan, roboty gazowe. 3. Odcinek 3 (3.1, 3.2, 3.3, 3.4) Roboty przygotowawcze, ziemne, odwodnienia, podbudowy, nawierzchnie (prawa strona)- korytowanie pod budowę, wykonywanie chudego betonu itd. Roboty na 26 obiektach, Roboty branżowe – roboty telekomunikacyjne, wod-kan.

12 Moduł III Umowa usługowa
6. ZMIANY Inżynier jest w posiadaniu 10 wniosków dotyczących wprowadzenia zmian do Kontraktu. 1. Zmiany zatwierdzone: Cztery zmiany uzyskały pozytywną opinię Inżyniera oraz zatwierdzenie przez Zamawiającego: Nr 1 – Przystosowanie obiektów do montażu ekranów akustycznych w ciągu dróg gminnych i powiatowych – Aneks nr 2 Nr 2 – Zastosowanie przepustów stalowych pod drogą krajową nr 8 – zmiana bezkosztowa Nr 3 – Zmiana konstrukcji ustroi nośnych obiektów Inżynierskich – zmiana bezkosztowa Nr 4 – Zmiana wykonania nawierzchni z betonu cementowego z metody ujętej w PFU na metodę wykończenia odkrytym kruszywem – Aneks nr 2 2. Zmiany w trakcie rozpatrywania (czy jest formalna możliwość wprowadzenia ich do Kontraktu): Nr 5 – przyłącza dla nieruchomości – wycena w trakcie uzgodnienia z Wykonawcą. Nr 10 – odwodnienie obiektów mostowych – Wykonawca zaproponował zastosowanie rur z żywic poliestrowych GRP w zamian za przewidziane w PFU rur z żeliwa sferoidalnego – w trakcie uzgodnień z Wykonawcą. W przygotowaniu na wniosek Zamawiającego polecenie zmiany – rozbudowa odcinka drogi serwisowej W34 – zmiana zakresu robót, wycena ilości różnicowych. 3. Zmiany niekwalifikujące się zdaniem Inżyniera do wydania Polecenia Zmiany: Nr 6 – drogi serwisowe, Nr 7 – zmiany w specyfikacji DM , Nr 8 – Audyt BRD. Nr 9 - odwodnienie obiektów – zmiana materiału z żeliwa sferoidalnego na polipropylen PP

13 Moduł III Umowa usługowa
6. ZMIANY Tekstura drogowej nawierzchni betonowej w technologii odkrytego kruszywa

14 Moduł III Umowa usługowa
7. ZESTAWIENIE RYZYK Najbardziej aktualne istotne zagrożenia dla Kontraktu: 1. Realizacja harmonogramu w obszarze w zakresie zmiany TOR – wpływ na dotrzymanie terminu końcowego, Niska wydajność dla realizacji podstawowych robót drogowych: podbudowa z chudego betonu, nawierzchnia z betonu cementowego - zagrożenie dla terminu ukończenia robót. 3. Bardzo duża ilość firm podwykonawczych, 4. Modyfikacje przez Wykonawcę przyjętych do realizacji projektów wykonawczych – wstrzymywanie bieżącego postępu robót, 5. Brak zgody wywłaszczonych właścicieli nieruchomości na prowadzenie robót budowlanych, ryzyko nie opuszczenia nieruchomości przewidzianych do rozbiórki przez ich obecnych właścicieli, 6. Uzyskanie zgody na czasowe zajęcia terenu ze strony osób prywatnych i koniecznością przeprowadzenia procedury w Urzędzie Wojewódzkim, 7. Procedura ponownego przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w ramach uzyskania pozwolenia na budowę. Ryzyko zostało zminimalizowane poprzez wydzielenie dodatkowych odcinka 3.4, dla którego jest konieczne przeprowadzenie powtórnej oceny OOŚ, Różnice pomiędzy projektem budowlanym, a wykonawczym, które zostały zakwalifikowane przez Projektanta jako zmiany nieistotne. Problem może pojawić się na etapie uzyskiwania decyzji na użytkowanie, w momencie zanegowania przez Nadzór Budowlany różnic pomiędzy projektami jako nieistotnej zmiany. 14

15 Moduł III Umowa usługowa
8. PŁATNOŚCI Na dzień 3 lutego 2012 Inżynier zgodnie z klauzulą 14.6 wystawił Zamawiającemu 26 Przejściowych Świadectw Płatności na łączną kwotę ,12 zł netto co stanowi zaawansowanie 37,92% w stosunku do wartości kontraktu. Łącznie według płatności zrealizowano: 87,76% płatności dla Działu Ogólnego, 99,94% płatności dla Działu Projektowego, 55,04% płatności dla Robót Mostowych, 26,35% płatności dla Robót Drogowych. 15

16 Moduł III Umowa usługowa
9. ROSZCZENIA Od chwili podpisania Umowy do Inżyniera wpłynęło 22 powiadomienia o Roszczeniu od Wykonawcy. Inżynier oddalił zgłoszone Roszczenia jako niezasadne na mocy Kontraktu zaprojektuj - zbuduj. Zamawiający w trybie WSK 2.5 przesłał do Wykonawcy 2 powiadomienia o roszczeniu. Roszczenie 1 – brak poziomu powstrzymywania dla barier Roszczenie 2 – brak oświadczenia o prawie do dysponowania terenem Roszczenie 3 – rozbieżności w decyzji środowiskowej Roszczenie 4 – poziom opłat za przejazd drogami ekspresowymi Roszczenie 5 – nieprzewidziany wzrost cen oleju napędowego Roszczenie 6 – konieczność przestawienia przez Wykonawcę pomnika na odcinku nr 1 Roszczenie 7 – brak dostępu do placu budowy w części dotyczącej wycinki drzew Roszczenie 8 – uniemożliwienie prowadzenia prac niewymagających Pozwolenia na Budowę Roszczenie 9 – Nowy Obiekt MD 62 Roszczenie 10 – Nowy Obiekt MD 57 Roszczenie 11 – opóźnienie w robotach rozbiórkowych Roszczenie 12 – warunki gruntowo – wodne – posadowienia obiektów Roszczenie 13, 14, 15, 16 – brak dostępu do Placu Budowy

17 Moduł III Umowa usługowa
9. ROSZCZENIA cd Roszczenie 17 – brak dostępu do Placu Budowy – bobry na terenie budowy Roszczenie 18 – niesprzyjające warunki klimatyczne Roszczenie 19 – opóźnienia Inżyniera w certyfikacji projektu Roszczenie 20 - wzrost cen paliw wywołany zamieszkami w krajach Afryki Północnej Roszczenie 21 – brak uzgodnienia specyfikacji na beton Roszczenie 22 – niesprzyjające warunki klimatyczne – ulewne deszcze w lipcu 2011 Roszczenie 23 – przebudowa sieci gazowej wysokiego ciśnienia Roszczenie 24 –brak dostępu do placu budowy na styku kontraktów Roszczenie 25 – opóźnienia we wdrażaniu organizacji projektu (projektu organizacji ruchu) 9.1. Określenia Inżyniera W związku z brakiem uzgodnień stanowisk Wykonawcy i Zamawiającego w zakresie realizacji obiektów MD 62 (roszczenie 9 z dnia r.) oraz obiektu MD 57 (roszczenie 10 z dnia r.), Inżynier - stosownie do Warunków Kontraktu 3.5 – wydał określenie dotyczące konieczności realizacji tych obiektów przez Wykonawcę w czasie trwania kontraktu.

18 Moduł III Umowa usługowa
9.2 Klasyfikacja roszczeń wg wytycznych Zamawiającego Uzgodnienia Inżyniera w zakresie roszczeń Konsultacje z Zamawiającym 23 listopada 2011 Inżynier przeprowadził wstępne konsultacje z Zamawiającym w zakresie oceny przedłużenia kontraktu, szacowany okres przedłużenia 3-4 miesiące. Konsultacje z Wykonawcą W grudniu 2011 oraz w styczniu 2012 Inżynier przeprowadził 4 spotkania konsultacyjne z Wykonawcą – szacowany czas przedłużenia 3,5 miesiąca. Wykonawca w harmonogramie z dnia r. przedstawił propozycję Daty Ukończenia Robót na dzień – wniosek o przedłużenie 5,5 miesiąca. Aktualnie w toku są konsultacje z Wykonawcą.

19 Moduł III Umowa usługowa
10. Informacje dodatkowe 10.1 Strona www Strona dla przedmiotowej inwestycji jest uruchomiona, aktualizowana i udostępniona pod poniższym adresem:

20 10.2 Broszura informacyjna
Moduł III Umowa usługowa 10.2 Broszura informacyjna

21 na odcinku Piotrków Trybunalski – Rawa Mazowiecka
Moduł III Projekt i rozbudowa drogi krajowej Nr 8 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku Piotrków Trybunalski – Rawa Mazowiecka Od km do km Po zobaczeniu trendów i przekonaniu się, ile czasu zajmie realizacja środowiska wolnego od wypadków, czy nadal chcemy czekać? Czy chcemy dalej robić to samo w tym samym stopniu? Dziękujemy za uwagę. 21


Pobierz ppt "Projekt i rozbudowa drogi krajowej nr 8"

Podobne prezentacje


Reklamy Google