Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PRZEDMIOT POŻYCZKI WEDŁUG ART. 720 § 1 K.C.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PRZEDMIOT POŻYCZKI WEDŁUG ART. 720 § 1 K.C."— Zapis prezentacji:

1 PRZEDMIOT POŻYCZKI WEDŁUG ART. 720 § 1 K.C.

2 art. 720 § 1 k.c.: „Przez umowę pożyczki dający pożyczkę zobowiązuje się przenieść na własność biorącego określoną ilość pieniędzy albo rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku, a biorący zobowiązuje się zwrócić tę samą ilość pieniędzy albo tę samą ilość rzeczy tego samego gatunku i tej samej jakości” rzeczy oznaczone co do gatunku pieniądz

3 Wątpliwości dotyczące pieniądza jako potencjalnego przedmiotu pożyczki
art. 720 § 1 k.c. „pieniądze albo rzeczy oznaczone tylko co do gatunku” regulując instytucje użytkowania nieprawidłowego (art. 264 k.c.) i depozytu nieprawidłowego (art k.c.) ustawodawca zastosował zwrot „pieniądze lub inne rzeczy oznaczone tylko co do gatunku” według art. 430 § 2 k.z. przedmiotem pożyczki mogły być „pieniądze lub inne rzeczy zamienne” A. Janiak uważa, że pominięcie w art. 720 k.c. słowa „inne” posiada istotne znaczenie nie jest to stanowisko powszechnie przyjmowane

4 zwraca się również uwagę na to, że dający pożyczkę zobowiązuje się do przeniesienia na własność biorącego przedmiotu pożyczki, a przedmiotem prawa własności mogą być jedynie znaki pieniężne pogląd ten krytykuje się jako zbyt restrykcyjny ze względu na znaczenie pieniądza bezgotówkowego; część autorów przyjmuje, że art. 720 § 1 k.c. odnosi się zarówno do znaków pieniężnych, jak i do zdematerializowanych jednostek pieniężnych, a określenie „własność” powinno się rozumieć szerzej, tak jak wówczas, gdy mówi się o własności wód, własności górniczej czy własności przemysłowej

5 inne stanowisko zakłada konieczność rozróżnienia możliwego przedmiotu pożyczki od zagadnienia sposobu wykonania tej umowy; przyjmując, że przedmiotem pożyczki pieniężnej mogą być znaki pieniężne, uważa się, że wydanie przedmiotu pożyczki pieniężnej stanowi także zapłata bezgotówkowa


Pobierz ppt "PRZEDMIOT POŻYCZKI WEDŁUG ART. 720 § 1 K.C."

Podobne prezentacje


Reklamy Google