Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ENERGIA ILE POTRZEBUJE JEJ NASZA SZKOŁA. ZADANIA SZCZEGÓŁOWE Źródła energii Obliczenia statystyczne dla energii elektrycznej Obliczenia statystyczne dla.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ENERGIA ILE POTRZEBUJE JEJ NASZA SZKOŁA. ZADANIA SZCZEGÓŁOWE Źródła energii Obliczenia statystyczne dla energii elektrycznej Obliczenia statystyczne dla."— Zapis prezentacji:

1 ENERGIA ILE POTRZEBUJE JEJ NASZA SZKOŁA

2 ZADANIA SZCZEGÓŁOWE Źródła energii Obliczenia statystyczne dla energii elektrycznej Obliczenia statystyczne dla gazu ziemnego

3 Ź Ź RÓDŁA ENERGII Nieodnawialne źródła energii: Węgiel Ropa naftowa Gaz ziemny

4 W Ę GIEL BRUNATNY W ęgiel kopalny zawierający 65-78% pierwiastka węgla brunatnego lub czarnego, niekiedy o zachowanej strukturze drewna (lignit); paliwo, wykorzystywane gł. w energetyce; poddawany także przeróbce chemicznej (wytlewaniu, zgazowaniu, uwodornianiu, ekstrakcji), m.in. na półkoks, smołę wytlewną, gazy przemysłowe, wosk montanowy; niekiedy używany jako nawóz; występuje gł. w złożach.

5 W Ę GIEL KAMIENNY W ęgiel kopalny zawierający 78–92% pierwiastka węgla; czarny, kruchy; rozróżnia się 4 składniki (litotypy) węgiel kamienny węgiel błyszczący (witryn), półbłyszczący (klaryn), matowy (duryn) i włóknisty (fuzyn); wykorzystywany jako paliwo, m.in. w energetyce; poddawany przeróbce chemicznej (odgazowaniu, wytlewaniu, uwodornianiu, zgazowaniu), której produktami są inne paliwa (m.in. koks, gazy opałowe) oraz półprodukty dla przemysłu chemicznego (smoła węglowa i wytlewna, gaz syntezowy, benzol).

6 ROPA NAFTOWA C iekła kopalna mieszanina węglowodorów parafinowych, naftenowych i aromatycznych; zawiera też związki siarki, tlenu, azotu i innych; zwykle żółtobrunatna; z ropy naftowej otrzymuje się m.in. Paliwa płynne (np. benzynę, naftę), parafinę, asfalt, oleje smarowe.

7 GAZ ZIEMNY M ieszanina lotnych węglowodorów z domieszką niewielkich ilości powietrza, siarkowodoru i innych; stosowany jako surowiec chemiczny, także do celów opałowych.

8 Odnawialne ź ród ł a energii: Słońce Woda Wiatr Drewno Gorące skały wnętrza ziemi

9 ENERGIA SŁONECZNA W ykorzystywana jest w elektrowniach słonecznych. Elektrownia taka może składać się z systemu luster. Odbijają one światło słoneczne, które ogrzewa, np. wodę, a ona napędza generatory elektryczne. Innego typu elektrownie słoneczne są zbudowane z ogniw elektrycznych, które zamieniają energię świetlną bezpośrednio na energię elektryczną.

10 WODA E lektrownie wodne, budowane są na naturalnych spiętrzeniach rzek, są tanim i przyjemnym dla środowiska źródłem energii elektrycznej. Buduję się je przy sztucznych zbiornikach wodnych.

11 WIATR E lektrownia wiatrowe budowane są w wielu miejscach, szczególnie tam, gdzie wieją stałe i odpowiednio silne wiatry. Można tam spotkać gigantyczne stalowe wiatraki. Są to elektrownie, które zamieniają energię wiatru na energię elektryczną.

12 GOR Ą CE SKAŁY WN Ę TRZA ZIEMI S ą olbrzymim magazynem energii cieplnej. Jest ona nazwana energią geotermiczną. Po przewierceniu skał powierzchniowych tryska nagrzewająca się od gorących skał woda. Jest ona kierowana bezpośrednio do turbin generatorów elektrycznych.

13 Obliczenia statystyczne dla energii elektrycznej

14 ZU Ż YCIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ W NASZEJ SZKOLEW CI Ą GU TYGODNIA NAUKI Dni tygodnia W ci ą gu doby poniedziałek 6 kWh9 kWh15 kWh wtorek5 kWh10 kWh15 kWh środa7 kWh12 kWh19 kWh czwartek2 kWh6 kWh8 kWh piątek2 kWh5 kWh7 kWh

15 ZU Ż YCIE PR Ą DU W GODZINACH NAUKI SZKOLNEJ 1 Poniedziałek 2 Wtorek 3 Środa 4 Czwartek 5 Piątek

16 ZU Ż YCIE PR Ą DU PO ODBYCIU NAUKI SZKOLNEJ 1 Poniedziałek 2 Wtorek 3 Środa 4 Czwartek 5 Piątek

17 ZU Ż YCIE PR Ą DU W CI Ą GU 24 GODZIN 1 Poniedziałek 2 Wtorek 3 Środa 4 Czwartek 5 Piątek

18 KOSZT EKSPLOATACJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ W NASZEJ SZKOLE W CI Ą GU TYGODNIA NAUKI ZA ENERGIĘ CZYNNĄ: 1kWh – 0,1405zł + 22% VAT W ciągu tygodnia szkolnego zużyto 64kWh Cena netto: 8,992zł Cena brutto: 10,9702zł OPŁATA ZMIENNA ZA PRZESYŁ: 1kWh – 0,1906zł + 22% VAT Cena netto: 12,1984 zł Cena brutto: 14,8784zł W ciągu tygodnia nauki szkolnej (5 dni) opłata za energię elektryczną wynosi: 25,8486zł

19 Podstawy statystyki

20 Ś rednia arytmetyczna: Zużytego prądu elektrycznego w godzinach nauki szkolnej wynosi 4,86kWh Zużytego prądu elektrycznego po odbyciu nauki szkolnej wynosi 8,66kWh Zużytego prądu elektrycznego w ciągu 24 godzin wynosi 13,33kWh

21 Rozst ę p: Zużytego prądu elektrycznego w godzinach nauki szkolnej wynosi 5kWh Zużytego prądu elektrycznego po odbyciu nauki szkolnej wynosi 7kWh Zużytego prądu elektrycznego w ciągu 24 godzin wynosi 12kWh

22 Mediana: Zużytego prądu elektrycznego w godzinach nauki szkolnej wynosi 5,5kWh Zużytego prądu elektrycznego po odbyciu nauki szkolnej wynosi 9kWh Zużytego prądu elektrycznego w ciągu 24 godzin wynosi 15kWh

23 Moda: 10kWh zużytego prądu elektrycznego po odbyciu nauki szkolnej od do kWh zużytego prądu elektrycznego w ciągu 24 godzin 2kWh zużytego prądu elektrycznego w godzinach nauki szkolnej od 7.00 do 15.00

24 Ile zu ż ywaj ą ż arówki w naszej szkole? Jakie?Ile jest w szkole? 1 ile ma mocy?Razem jaka moc? długie świetlówki 51540W139,72W kwadra- towe 1211W0,924W Malutkie1730W3.57W okrągłe1411W1,078W

25 ZU Ż YCIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ PRZEZ KOMPUTERY W NASZEJ SZKOLE Ilo ść kompu- terów? Moc 1 kompute- ra Zu ż ycie pr ą du w ci ą gu 1 dnia przez 55 kompu- terów Zu ż ycie pr ą du w ci ą gu 5 dni przez 55 kompute- rów 55250W8,525kWh42,625kWh

26 OBLICZENIA STATYSTYCZNE DLA GAZU ZIEMNEGO

27 ZU Ż YCIE GAZU W NASZEJ SZKOLE W CI Ą GU TYGODNIA NAUKI Dni tygodnia W ci ą gu doby poniedziałek48,4 m m 3 183,4 m 3 wtorek52 m m m 3 środa64 m m m 3 czwartek46 m m m 3 piątek70 m m m 3

28 ZU Ż YCIE GAZU W GODZINACH NAUKI SZKOLNEJ 1 Poniedziałek 2 Wtorek 3 Środa 4 Czwartek 5 Piątek

29 ZU Ż YCIE GAZU PO ODBYCIU NAUKI SZKOLNEJ 1 Poniedziałek 2 Wtorek 3 Środa 4 Czwartek 5 Piątek

30 ZU Ż YCIE GAZU W CI Ą GU 24 GODZIN 1 Poniedziałek 2 Wtorek 3 Środa 4 Czwartek 5 Piątek

31 KOSZTY EKPLOATACJI GAZU ZIEMNEGO W NASZEJ SZKOLE W CI Ą GU TYGODNIA NAUKI ZA ENERGIĘ CZYNNĄ: 1m 3 – o,7138zł + 22% VAT W ciągu tygodnia zużyto 1089,4m 3 Cena netto: 777,61372zł Cena brutto:948,68873zł OPŁATA ZMIENNA ZA PRZESYŁ: 1m 3 – 0,3856zł + 22% VAT Cena netto: 420,07264zł Cena brutto: 512,48862zł W ciągu tygodnia nauki szkolnej (5 dni) opłata za gaz ziemny wynosi: 1461,1773zł

32 Ś rednia arytmetyczna: zużytego gazu w godzinach nauki szkolnej wynosi 61,34m 3 zużytego gazu po odbyciu nauki szkolnej wynosi 169,5m 3 Zużytego gazu w ciągu 24 godzin wynosi 222,6m 3

33 Rozst ę p: zużytego gazu w godzinach nauki szkolnej wynosi 73m 3 zużytego gazu po odbyciu nauki szkolnej wynosi 73m 3 zużytego gazu w ciągu 24 godzin wynosi 62,6m 3

34 Mediana: zużytego gazu w godzinach nauki szkolnej wynosi 52m 3 zużytego gazu po odbyciu nauki szkolnej wynosi 162m 3 zużytego gazu w ciągu 24 godzin wynosi 226m 3 Moda: 226m 3 zużytego gazu w ciągu 24 godzin

35 Dzi ę kujemy za uwag ę


Pobierz ppt "ENERGIA ILE POTRZEBUJE JEJ NASZA SZKOŁA. ZADANIA SZCZEGÓŁOWE Źródła energii Obliczenia statystyczne dla energii elektrycznej Obliczenia statystyczne dla."

Podobne prezentacje


Reklamy Google