Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ubezpieczenie od utraty dochodów W następstwie nieszczęśliwych wypadków I chorób.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ubezpieczenie od utraty dochodów W następstwie nieszczęśliwych wypadków I chorób."— Zapis prezentacji:

1 Ubezpieczenie od utraty dochodów W następstwie nieszczęśliwych wypadków I chorób

2 Elastyczne podejście do potrzeb klienta Śmierć w wyniku NW Ryzyka podstawowe Całkowita okresowa niezdolność do pracy w wyniku NW (możliwość rozszerzenia zakresu o choroby) Inwalidztwo w wyniku NW Całkowita trwała niezdolność do pracy w wyniku NW (możliwość rozszerzenia zakresu o choroby) Ryzyka fakultatywne Jako samodzielne ryzyko Mogą też funkcjonować razem Wyłącznie jako uzupełnienie ryzyka śmierci Jako uzupełnienie ryzyka śmierci. (tylko po NW) Lub jako uzupełnienie okresowej niezdolności do pracy (NW + choroby)

3 Ubezpieczenie śmierci w wyniku NW Suma Ubezpieczenia Maksymalnie 10 mln zł, jednak nie więcej niż… 10 krotność rocznych przychodów ubezpieczonego Przychody z ostatnich12 m- cy poprzedzających zawarcie umowy… Generowane osobiście przez ubezpieczonego w zawodzie wskazanym w polisie Jakie przychody bierzemy pod uwagę ? tzw. zasada walidacji przychodowej Tak, jeżeli suma ubezpieczenia nie przekracza 750.000 zł Czy istnieje wyjątek od zasady walidacji? Zakres ubezpieczenia Wiek wstępu: 16 – 80 lat

4 Ubezpieczenie inwalidztwa w wyniku NW Suma Ubezpieczenia Równa sumie ubezpieczenia przy ub. śmierci w wyniku NW… Na czym polega wyjątkowość tego ryzyka w Lloyd’s ? Zakres ubezpieczenia …wykraczająca poza standardową tabelę świadczeń stałych tzw. tabela otwarta inwalidztwa… Szersza definicja inwalidztwa: również utrata organów Wiek wstępu: 16 – 80 lat

5 Całkowita trwała niezdolność do pracy (NW + choroba) Suma Ubezpieczenia Obowiązuje zasada walidacji przychodowej jak przy ub. śmierci w NW… Ale suma ubezpieczenia może być inna niż przy ryzyku śmierci. Zakres ubezpieczenia Na czym polega wyjątkowość tego ryzyka w Lloyd’s ? Niezdolność do pracy w konkretnym zawodzie / specjalizacji Wszystkie choroby z wyjątkiem: psychicznych, umysłowych, depresji i HIV Wiek wstępu: do 65 lat

6 Całkowita okresowa niezdolność do pracy (NW + choroba) Jakie przychody bierzemy pod uwagę ? Suma Ubezpieczenia Przychody z ostatnich12 m- cy poprzedzających zawarcie umowy… Generowane osobiście przez ubezpieczonego w zawodzie wskazanym w polisie Min.1.000 zł, max. 65% średniego miesięcznego przychodu ubezpieczonego Nie ma możliwości ominięcia zasady walidacji przychodowej

7 Całkowita okresowa niezdolność do pracy (NW + choroba) Zakres ubezpieczenia Podtrzymanie dochodu w sytuacji okresowej przerwy w zarobkowaniu spowodowanej wypadkiem lub chorobą Począwszy od: 15 dnia – NW 22 dnia - choroba Wszystkie choroby z wyjątkiem: psychicznych, umysłowych, depresji i HIV Wypłacane przez okres min. 24 lub 36,48, 60 m-cy niezdolności do pracy Wiek wstępu: do 65 lat Brak ankiety medycznej: ważne wyłącznie pre-ex

8 Jak działa wyłączenie pre-ex ? Par. 8 ust.11 OWU Choroba Ubezpieczonego lub uszkodzenie ciała, albo ich następstwa, które przed zawarciem Umowy ubezpieczenia były przedmiotem konsultacji lekarskiej lub leczenia pod nadzorem lekarza, albo powodowały objawy, z którymi Ubezpieczony powinien był zgłosić się do lekarza, za wyjątkiem stanów uzgodnionych z Ubezpieczycielem i jednoznacznie potwierdzonych w Umowie ubezpieczenia. Okres przed wykupieniem polisy Uraz, uszkodzenie ciała, objawy choroby bądź choroba poddana leczeniu, konsultacjom lekarskim itp. Pojawienie się skutków i następstw zdarzeń istniejących przed zawarciem umowy Wykupienie polisy Brak odpowiedzialności Lloyd’s jeżeli między A i B istnieje związek przyczynowo skutkowy A Okres trwania polisy Lloyd’s B

9 Różne przychody = różne podejście do ofertowania Jednoosobowa działalność gospodarcza Przychody generowane wyłącznie osobiście w zawodzie wskazanym w polisie, bez pomocy innych osób np. współpracowników Działalność gospodarcza / Spółki Przychody generowane przez całą firmę tzn. praca właściciela / udziałowca / wspólnika oraz innych osób np. współpracowników (bez względu na formę zatrudnienia) Etat i um. cywilnoprawne Przychody generowane wyłącznie osobiście Przykład: Lekarze i pielęgniarki na kontrakcie lub lekarze prowadzący prywatne gabinety, prawnicy, jednoosobowi przedsiębiorcy, menedżerowie na kontraktach menedżerskich Przykład: Przedsiębiorcy zatrudniający pracowników, członkowie zarządu / udziałowcy spółek żyjący z zysków generowanych przez firmę (dywidenda), udziałowcy / wspólnicy placówek medycznych Przykład: Osoby nie prowadzące własnej działalności gospodarczej, pracujące na podstawie um. o pracę, um. zleceń lub o dzieło itp. Kompetencje : Można ofertować samemu biorąc pod uwagę wszystkie źródła przychodów ubezpieczonego generowane w zawodzie wskazanym w polisie Kompetencje : Należy poprosić Leadenhall o kwotację indywidualną

10 Bezpieczeństwo dzięki klauzulom dodatkowym Zasiłek pogrzebowy max. limit 15.000 zł Refundacja kosztów przystosowania do życia w niepełnosprawności max. limit do 200.000 zł Trwały uszczerbek na zdrowiu max. limit 5% sumy ubezpieczenia śmierci w NW Dzienny zasiłek za pobyt w szpitalu i rekonwalescencji w domu max. limit 500 zł za dzień Refundacja kosztów medycznych max. limit 10.000 zł Jednorazowe świadczenie z tytułu śmierci ubezpieczonego z każdej przyczyny Obejmuje m.in. koszt dostosowania mieszkania, domu lub posiadanego samochodu, zakup wózka inwalidzkiego i protez Obejmuje inne niż inwalidztwo uszczerbki na zdrowiu np. złamania, skręcenia, naderwania mięśni, poparzenia. Wypłata następuje w systemie 1% za 1%. Wypłata za max. 180 dni pobytu w szpitalu z pominięciem trzech pierwszych dni. Okres świadczeniowy za rekonwalescencję w domu = okresowi pobytu w szpitalu. Zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji niezbędnych z medycznego punktu widzenia po nieszczęśliwym wypadku

11 EKSPERCKIE podejście do ofertowania i zawierania polis Możliwość rozszerzenia zakresu o amatorskie uprawianie sportów ekstremalnych m.in. jazda ma motocyklu, nurkowanie, pilotowanie samolotów, skoki spadochronowe Oferujemy wysokie sumy ubezpieczenia w NW – do 10 mln zł w standardzie, ale nasze możliwości są większe Całość ofertowania i polisowania odbywa się online W ramach nowoczesnego systemu transakcyjnego dajemy m.in. dostęp do funkcji: -tworzenia i drukowania ofert -tworzenia i drukowania porównania ofert -wystawiania polis i podglądu płatności składek -wznowienia polis -listy FAQ Nie wymagamy: -rozliczeń wystawionych polis -podpisów ubezpieczonego (wystarczy zapłata składki) -wystawiania wniosków ubezpieczeniowych Wymagamy: Aktywnej sprzedaży Oddajemy naszym Partnerom szerokie kompetencje w ofertowaniu ryzyk. Do naszej wyłączności zastrzegamy jedynie kwotacje: -V kl. ryzyka zawodowego -podróży lotniczej w charakterze innym niż pasażer -opcji podtrzymania dochodu przekraczającego 10 tys. zł miesięcznie

12 LEADENHALL medica – z myślą o lekarzach Z myślą o lekarzach stworzyliśmy produkt dedykowany tej grupie zawodowej Ubezpieczenie ma taki sam zakres, jak standardowe NNW Lloyd’s… Różni się wyłącznie brandem w zakresie komunikacji marketingowej oraz gotową w systemie listą zawodów – specjalizacji lekarskich Z wyjątkiem możliwości wykupienia dodatkowej opcji - ubezpieczenia z tytułu zakażenia się wirusem HIV/WZW


Pobierz ppt "Ubezpieczenie od utraty dochodów W następstwie nieszczęśliwych wypadków I chorób."

Podobne prezentacje


Reklamy Google