Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ubezpieczenie od utraty dochodów

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ubezpieczenie od utraty dochodów"— Zapis prezentacji:

1 Ubezpieczenie od utraty dochodów
Z myślą o osobach prowadzących własną działalność gospodarczą lub pracujących na kontraktach ! Ubezpieczenie od utraty dochodów W następstwie nieszczęśliwych wypadków I chorób

2 Elastyczne podejście do potrzeb klienta
Jako samodzielne ryzyko Wyłącznie jako uzupełnienie ryzyka śmierci Ryzyka podstawowe Ryzyka fakultatywne Śmierć w wyniku NW Inwalidztwo w wyniku NW Lub jako uzupełnienie okresowej niezdolności do pracy (NW + choroby) Jako samodzielne ryzyko Jako uzupełnienie ryzyka śmierci. (tylko po NW) Mogą też funkcjonować razem Całkowita okresowa niezdolność do pracy w wyniku NW (możliwość rozszerzenia zakresu o choroby) Całkowita trwała niezdolność do pracy w wyniku NW (możliwość rozszerzenia zakresu o choroby)

3 Czy istnieje wyjątek od zasady walidacji?
Ubezpieczenie śmierci w wyniku NW Suma Ubezpieczenia Przychody z ostatnich12 m-cy poprzedzających zawarcie umowy… Maksymalnie 10 mln zł, jednak nie więcej niż… Tak, jeżeli suma ubezpieczenia nie przekracza zł Czy istnieje wyjątek od zasady walidacji? tzw. zasada walidacji przychodowej Jakie przychody bierzemy pod uwagę ? Generowane osobiście przez ubezpieczonego w zawodzie wskazanym w polisie 10 krotność rocznych przychodów ubezpieczonego Wiek wstępu: 16 – 80 lat Zakres ubezpieczenia

4 również utrata organów
Ubezpieczenie inwalidztwa w wyniku NW Suma Ubezpieczenia Równa sumie ubezpieczenia przy ub. śmierci w wyniku NW… tzw. tabela otwarta inwalidztwa… Wiek wstępu: 16 – 80 lat Na czym polega wyjątkowość tego ryzyka w Lloyd’s ? Szersza definicja inwalidztwa: również utrata organów …wykraczająca poza standardową tabelę świadczeń stałych Zakres ubezpieczenia

5 Na czym polega wyjątkowość tego ryzyka w Lloyd’s ?
Całkowita trwała niezdolność do pracy (NW + choroba) Suma Ubezpieczenia Ale suma ubezpieczenia może być inna niż przy ryzyku śmierci. Obowiązuje zasada walidacji przychodowej jak przy ub. śmierci w NW… Wiek wstępu: do 65 lat Na czym polega wyjątkowość tego ryzyka w Lloyd’s ? Niezdolność do pracy w konkretnym zawodzie / specjalizacji Wszystkie choroby z wyjątkiem: psychicznych, umysłowych, depresji i HIV Zakres ubezpieczenia

6 Jakie przychody bierzemy pod uwagę ?
Całkowita okresowa niezdolność do pracy (NW + choroba) Min zł, max. 65% średniego miesięcznego przychodu ubezpieczonego Przychody z ostatnich12 m-cy poprzedzających zawarcie umowy… Suma Ubezpieczenia Jakie przychody bierzemy pod uwagę ? Generowane osobiście przez ubezpieczonego w zawodzie wskazanym w polisie Nie ma możliwości ominięcia zasady walidacji przychodowej

7 ważne wyłącznie pre-ex
Całkowita okresowa niezdolność do pracy (NW + choroba) Podtrzymanie dochodu w sytuacji okresowej przerwy w zarobkowaniu spowodowanej wypadkiem lub chorobą Począwszy od: 15 dnia – NW 22 dnia - choroba Wypłacane przez okres min. 24 lub 36,48, 60 m-cy niezdolności do pracy Zakres ubezpieczenia Wiek wstępu: do 65 lat Wszystkie choroby z wyjątkiem: psychicznych, umysłowych, depresji i HIV Brak ankiety medycznej: ważne wyłącznie pre-ex

8 Jak działa wyłączenie pre-ex ?
Par. 8 ust.11 OWU Choroba Ubezpieczonego lub uszkodzenie ciała, albo ich następstwa, które przed zawarciem Umowy ubezpieczenia były przedmiotem konsultacji lekarskiej lub leczenia pod nadzorem lekarza, albo powodowały objawy, z którymi Ubezpieczony powinien był zgłosić się do lekarza, za wyjątkiem stanów uzgodnionych z Ubezpieczycielem i jednoznacznie potwierdzonych w Umowie ubezpieczenia. Wykupienie polisy Okres przed wykupieniem polisy Okres trwania polisy Lloyd’s A B Uraz, uszkodzenie ciała, objawy choroby bądź choroba poddana leczeniu, konsultacjom lekarskim itp. Pojawienie się skutków i następstw zdarzeń istniejących przed zawarciem umowy Brak odpowiedzialności Lloyd’s jeżeli między A i B istnieje związek przyczynowo skutkowy

9 Różne przychody = różne podejście do ofertowania
Jednoosobowa działalność gospodarcza Przychody generowane wyłącznie osobiście w zawodzie wskazanym w polisie, bez pomocy innych osób np. współpracowników Etat i um. cywilnoprawne Przychody generowane wyłącznie osobiście Działalność gospodarcza / Spółki Przychody generowane przez całą firmę tzn. praca właściciela / udziałowca / wspólnika oraz innych osób np. współpracowników (bez względu na formę zatrudnienia) Przykład: Osoby nie prowadzące własnej działalności gospodarczej, pracujące na podstawie um. o pracę, um. zleceń lub o dzieło itp. Przykład: Lekarze i pielęgniarki na kontrakcie lub lekarze prowadzący prywatne gabinety, prawnicy, jednoosobowi przedsiębiorcy, menedżerowie na kontraktach menedżerskich Przykład: Przedsiębiorcy zatrudniający pracowników, członkowie zarządu / udziałowcy spółek żyjący z zysków generowanych przez firmę (dywidenda), udziałowcy / wspólnicy placówek medycznych Kompetencje : Można ofertować samemu biorąc pod uwagę wszystkie źródła przychodów ubezpieczonego generowane w zawodzie wskazanym w polisie Kompetencje : Należy poprosić Leadenhall o kwotację indywidualną

10 Bezpieczeństwo dzięki klauzulom dodatkowym
Zasiłek pogrzebowy max. limit zł Jednorazowe świadczenie z tytułu śmierci ubezpieczonego z każdej przyczyny Refundacja kosztów przystosowania do życia w niepełnosprawności max. limit do zł Obejmuje m.in. koszt dostosowania mieszkania, domu lub posiadanego samochodu, zakup wózka inwalidzkiego i protez Trwały uszczerbek na zdrowiu max. limit 5% sumy ubezpieczenia śmierci w NW Obejmuje inne niż inwalidztwo uszczerbki na zdrowiu np. złamania, skręcenia, naderwania mięśni, poparzenia. Wypłata następuje w systemie 1% za 1%. Dzienny zasiłek za pobyt w szpitalu i rekonwalescencji w domu max. limit 500 zł za dzień Wypłata za max. 180 dni pobytu w szpitalu z pominięciem trzech pierwszych dni. Okres świadczeniowy za rekonwalescencję w domu = okresowi pobytu w szpitalu. Refundacja kosztów medycznych max. limit zł Zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji niezbędnych z medycznego punktu widzenia po nieszczęśliwym wypadku

11 EKSPERCKIE podejście do ofertowania i zawierania polis
Możliwość rozszerzenia zakresu o amatorskie uprawianie sportów ekstremalnych m.in. jazda ma motocyklu, nurkowanie, pilotowanie samolotów, skoki spadochronowe Oferujemy wysokie sumy ubezpieczenia w NW – do 10 mln zł w standardzie, ale nasze możliwości są większe Całość ofertowania i polisowania odbywa się online Oddajemy naszym Partnerom szerokie kompetencje w ofertowaniu ryzyk. Do naszej wyłączności zastrzegamy jedynie kwotacje: V kl. ryzyka zawodowego podróży lotniczej w charakterze innym niż pasażer opcji podtrzymania dochodu przekraczającego 10 tys. zł miesięcznie W ramach nowoczesnego systemu transakcyjnego dajemy m.in. dostęp do funkcji: tworzenia i drukowania ofert tworzenia i drukowania porównania ofert wystawiania polis i podglądu płatności składek wznowienia polis listy FAQ Nie wymagamy: rozliczeń wystawionych polis podpisów ubezpieczonego (wystarczy zapłata składki) wystawiania wniosków ubezpieczeniowych Wymagamy: Aktywnej sprzedaży

12 Ubezpieczenie ma taki sam zakres, jak standardowe NNW Lloyd’s…
LEADENHALL medica – z myślą o lekarzach Ubezpieczenie ma taki sam zakres, jak standardowe NNW Lloyd’s… Z myślą o lekarzach stworzyliśmy produkt dedykowany tej grupie zawodowej Różni się wyłącznie brandem w zakresie komunikacji marketingowej oraz gotową w systemie listą zawodów – specjalizacji lekarskich Z wyjątkiem możliwości wykupienia dodatkowej opcji - ubezpieczenia z tytułu zakażenia się wirusem HIV/WZW


Pobierz ppt "Ubezpieczenie od utraty dochodów"

Podobne prezentacje


Reklamy Google