Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Tomasz Krawczyk dr Jan Fazlagić.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Tomasz Krawczyk dr Jan Fazlagić."— Zapis prezentacji:

1 Tomasz Krawczyk dr Jan Fazlagić

2 Rola ochrony praw własności intelektualnej w komercjalizacji wiedzy
Prawo własności intelektualnej jest istotnym elementem polityki ekonomicznej kraju mającym na celu pobudzanie do badania, innowacji technologicznej i kreatywności. Skuteczna ochrona własności intelektualnej może pobudzać innowacyjność gospodarki co najmniej na dwa sposoby: zwiększanie wpływów do budżetu państwa oraz zwrot kosztów z inwestycji w B+R, a także napływ inwestycji do sektorów wysokiej techniki (zwłaszcza bezpośrednich inwestycji zagranicznych - BIZ). Opinie, co do tego jak ma wyglądać skuteczna ochrona własności intelektualnej są podzielone. Wielu ekonomistów uważa, że tworzenie sztucznego monopolu, jakim jest patent jest korzystne z punktu widzenia długookresowego rozwoju gospodarki, ponieważ zyski z wprowadzenia nowych innowacyjnych rozwiązań znacznie przewyższają koszty, które należy ponieść w krótkim okresie. Paradoksalnie jednak, w krajach o najbardziej restrykcyjnym prawie (np. Węgry) odnotowuje się jednocześnie największy napływ BIZ do branż wysokiej techniki. Źródło: Pohulak-Żołędowska E.:Znaczenie ochrony praw własności intelektualnej dla współczesnych gospodarek,

3 Należy zadać pytanie, czy ochrona praw własności intelektualnej ma znaczenie dla rozwoju innowacji?
W historii gospodarczej mona znaleźć wiele przykładów zarówno potwierdzających jak i negujących skuteczność wspomnianych praw w tworzeniu postępu technicznego i technologicznego. Zgodnie z obecnym stanem wiedzy mona powiedzieć, e istnieje pozytywna zależność miedzy wspomnianymi powyżej wielkościami. Zależność ta jest jednak wtórna wobec innych, istotniejszych czynników. Przykładowo system ochrony patentowej był szeroko stosowany w krajach, dla których istotny był import nowych technologii i wyrównanie poziomu uzbrojenia technologicznego w stosunku do innych krajów (tzw. catch up). Sprawdził się m.in. w Anglii, we Włoszech, USA, Japonii i Szwajcarii. Nie mona jednak na tej podstawie stwierdzić, że system ochrony patentowej będzie skuteczny dla celu wyrównania poziomu rozwoju technologicznego innych krajów. Źródło: Pohulak-Żołędowska E.:Znaczenie ochrony praw własności intelektualnej dla współczesnych gospodarek,

4 Pojawia się kolejne pytanie: skoro system ochrony patentowej historycznie pełni drugorzędową rolę w rozwoju gospodarek, to dlaczego przetrwał po dziś dzień? Prawdopodobnie nie było lepszej alternatywy dla wsparcia innowacji w sektorze komercyjnym, czyli innymi słowy zrzucenie obowiązku alokacji rzadkiego zasobu, jakim jest wiedza, na mechanizm rynkowy okazało sie ewolucyjnie lepszym wyjściem, niż jakakolwiek próba regulacji. Należy pamiętać, że wobec nacisków na tworzenie innowacji i gospodarki opartej na wiedzy, każde wsparcie dla innowacji jest pożądane. Powszechnie uważa się, że ochrona patentowa jest znaczącym bodźcem dla innowatora - wynalazcy. Tworzy jednocześnie czasowy monopol (ograniczony czasem trwania ochrony), ze wszystkimi tego konsekwencjami. Oznacza to, że zarówno innowacje jak i monopol powstają wskutek istnienia praw do własności intelektualnej i skutecznej ich ochrony. Źródło: Pohulak-Żołędowska E.:Znaczenie ochrony praw własności intelektualnej dla współczesnych gospodarek,

5 Argumentem na korzyść ochrony patentowej jest fakt, że patenty stanowią bodziec do tworzenia nowych produktów. Argumentuje się, że bez ochrony patentowej i szansy na zyski monopolowe byłoby mniej wynalazków, co odbyło by się ze szkoda dla społeczeństwa. W efekcie mona uznać, że chociaż tworzenie monopolu przynosi szkody społeczeństwu, patenty są mimo wszystko najlepszym rozwiązaniem dla kwestii innowacyjności. Nie ulega wątpliwości, że patenty (czy inne prawa własności intelektualnej) są niezbędne, by wspierać powstawanie innowacji. Gdyby przedsiębiorstwa nie mogły opatentować nowych maszyn i urządzeń, miałyby prawdopodobnie mniej bodźców do wydawania odpowiednich ilości pieniędzy na działalność badawczo-rozwojowa. Źródło: Pohulak-Żołędowska E.:Znaczenie ochrony praw własności intelektualnej dla współczesnych gospodarek,

6 Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstwa to bardzo ryzykowna i jednocześnie bardzo kosztowna forma aktywności przedsiębiorstwa. Firmy wydaja krocie na poszukiwanie nowych technologii, nie wszystkie wydane na cele badawczo-rozwojowe pieniądze owocują nowym produktem. Gdyby technologia była nieodpłatnie dostępna dla wszystkich firm – uczestników rynku, spowodowało by to konkurencje na tym rynku, a co za tym idzie brak wystarczających zysków, które mogłyby uzasadnić wysiłek, przede wszystkim finansowy, innowatora. Argumentuje się równie, zyski wstrzymane przedsiębiorstwa (a wiec częściowo równie zyski monopolu powstałego w wyniku ochrony patentowej) stanowią źródło środków przeznaczonych na inwestycje w działalność badawczo-rozwojowa. Oznacza to, że obecnie chronione technologie warunkują powstawanie przyszłych innowacji. Źródło: Pohulak-Żołędowska E.:Znaczenie ochrony praw własności intelektualnej dla współczesnych gospodarek,

7 Transakcje w biotechnologii, 06. 2004 – 06. 2005
Faza rozwoju Przedsiębiorstwo farmaceutyczne Przedsiębiorstwo biotechnologiczne Wartość umowy ($m) Odkrycie Astra Zeneca CAT 227 Odkrycie AkzoNobel Lexicon 223 Odkrycie Novartis Avanir 210 Przedkliniczna Roche Pharmasset 300 Przedkliniczna Pfizer Renovis 187 Przedkliniczna GlaxoSmithKline Human Genome 183 Przedkliniczna Merck Vertex 164 Przedkliniczna Novartis Xenon 157 Faza I Wyeth Plexxicon 372 Faza I GlaxoSmithKline Theravance 252 Faza I Merck Bioxell 150 Faza I i II Novartis Anadys 570 Faza I i II Merck DOV 335 Faza II Pfizer Coley Pharma 505 Faza II Novartis Arakis 173 Faza III CilagAG (Johnson&Johnson) Basilea 308 Faza III Takeda Sucamp 210 Faza III/NDA Shire New River 500 Rola ochrony własności intelektualnej w projektach innowacyjnych Źródło: Witek R.:Rola ochrony własności intelektualnej w projektach innoacyjnych

8 Patent a wynalazek Patent jest to prawo wyłączne, przyznawane osobie fizycznej lub prawnej na stosowanie wynalazku w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym obszarze w danym kraju. Przyznawaniem patentów w Polsce zajmuje się Urząd Patentowy. Wynalazek jest to rozwiązanie zagadnienia technicznego (technologia) lub ukształtowany przedmiot, który jest rozwiązaniem nowym w skali światowej, nadaje się do zastosowania w gospodarce i jego stosowanie jest zgodne z przepisami prawnymi obowiązującymi w danym kraju. Wynalazek to również duży skok jakości wyrobów w małej skali czasu. Na wynalazek może być udzielony patent.

9 Patent - dokument ujawniający nowe rozwiązanie techniczne (konstrukcja, technologia, substancja) o cechach wynalazku i potwierdzający nadanie uprawnionemu do tego rozwiązania monopolu prawnego na wyłączne zawodowe i zarobkowe korzystanie w prawnie dozwolonych osób z ograniczonego czasowo do 20 lat prawa wyłącznego obowiązującego na terytorium państwa lub wspólnoty państw, którego agenda udzieliła to prawo. Źródło: Centrum Transferu Technologii Politechniki Krakowskiej

10 Nie udziela się patentów na: 1) nowe odmiany roślin i ras zwierząt oraz biologiczne sposoby hodowli roślin i zwierząt, 2) sposoby leczenia chorób w dziedzinie medycyny i weterynarii oraz ochrony roślin, 3) wynalazki, z których korzystanie byłoby sprzeczne z obowiązującym prawem lub porządkiem publicznym; nie dotyczy to przypadków, gdy prawo ogranicza tylko sprzedaż wytworu opatentowanego lub wytworzonego opatentowanym sposobem, 4) programy do maszyn cyfrowych, 5) produkty przemian jądrowych, 6) naukowe zasady i odkrycia. Źródło: Urząd Patentowy RP

11 Uzyskanie patentu zapewnia twórcy wynalazku wyłączne prawo do dysponowania stworzonym rozwiązaniem. Na mocy patentu wynalazca uzyskuje wyłączność na czerpanie korzyści za swojego rozwiązania np. poprzez udzielanie licencji, sprzedaż prawa do wynalazku lub samodzielne uruchomienie produkcji. Jego wynalazek ma więc zapewnioną ochronę prawną – uzyskanie patentu oznacza, że z mocy prawa zabronione jest kopiowanie, naśladowanie i wykorzystywanie wynalazku bez zgody twórcy, a czyny tego rodzaju są karalne. Patent na wynalazek jest udzielany na okres 20 lat – szczegółowe regulacje dotyczące warunków udzielenia i obowiązywania patentu znajdują się w ustawie Prawo własności przemysłowej. Źródło:

12 Wynalazek zgłaszany jako patent musi spełniać kilka wymogów:
musi być merytorycznie poprawny - tzn. musi "działać", w jego "idei" musi być zawarty element "całkowitej nowości" - uniemożliwia to zastrzeganie drobnych racjonalizacji jako patentów, musi dawać się jasno i klarownie opisać oraz mieć ściśle określony zakres zastosowań, musi mieć pełną dokumentację techniczną, właściciel wynalazku powinien posiadać jego w pełni funkcjonalny prototyp lub w przypadku dużych obiektów mieć jego model w mniejszej skali; w przypadku patentowania procedur czy struktur organizacyjno- technicznych musi istnieć choć jedno udokumentowane skuteczne zastosowanie wynalazek nie może być trywialny - tzn. nie może to być coś, co jest już od dawna w powszechnym użyciu - uniemożliwia to opatentowanie rzeczy doskonale powszechnie znanych np. koła czy guzika. Źródło: Urząd Patentowy RP

13 Uzyskanie patentu jest bardzo ważne dla wszystkich osób i podmiotów opracowujących produkty i technologie innowacyjne, czyli takie, których istotnym walorem jest nowość i towarzysząca jej atrakcyjność rynkowa wynikająca z cech jakie nie występowały w dotychczas stosowanych rozwiązaniach. Opatentowanie opracowanej innowacji uniemożliwia więc potencjalnym konkurentom swobodne kopiowanie pomysłu i czerpanie zysków z owoców cudzego wysiłku twórczego. Opatentowanie wynalazku zabezpiecza zatem autora pomysłu przed utratą korzyści materialnych. Źródło:

14 Polski system prawny a TT
Konwencja paryska o ochronie własności przemysłowej z dnia 20 marca 1883 r. zmieniona w Brukseli dnia 14 grudnia 1900 r., w Waszyngtonie dnia 2 czerwca r., w Hadze dnia 6 listopada 1925 r., w Londynie dnia 2 czerwca 1934 r., w Lizbonie dnia 31 października 1958 r. i w Sztokholmie dnia 14 lipca 1967 r. - Akt sztokholmski z dnia 14 lipca 1967 r. (Dz. U. z 1975 r. Nr 9, poz. 51) Układ o współpracy patentowej sporządzony w Waszyngtonie dnia 19 czerwca r., poprawiony dnia 2 października 1979 r. i zmieniony dnia 3 lutego 1984 r. (Dz. U. z 1991 r. Nr 70, poz załącznik) Porozumienie madryckie o międzynarodowej rejestracji znaków z dnia 14 kwietnia r. zrewidowane w Brukseli dnia 14 grudnia 1900 r., w Waszyngtonie dnia 2 czerwca 1911 r., w Hadze dnia 6 listopada 1925 r., w Londynie dnia 2 czerwca r., w Nicei dnia 15 czerwca 1957 r. i w Sztokholmie dnia 14 lipca 1967 r. oraz zmienione dnia 2 października 1979 r. (Dz. U. z 1993 r. Nr 116, poz. 514) Protokół do Porozumienia madryckiego o międzynarodowej rejestracji znaków sporządzony w Madrycie dnia 27 czerwca 1989 r. (Dz. U. z 2003 r. Nr 13, poz. 129) Źródło: Urząd Patentowy RP

15 Traktat singapurski o prawie znaków towarowych i regulamin do Traktatu
Porozumienie strasburskie dotyczące międzynarodowej klasyfikacji patentowej, sporządzone w Strasburgu dnia 24 marca 1971 r. i zmienione następnie dnia 28 września 1979 r. (Dz. U. z 2003 r. Nr 63, po. 579) Porozumienie nicejskie dotyczące międzynarodowej klasyfikacji towarów i usług dla celów rejestracji znaków, podpisane w Nicei dnia 15 czerwca 1957 r., zrewidowane w Sztokholmie dnia 14 lipca 1967 r. i w Genewie dnia 13 maja 1977 r. oraz zmienione dnia 28 września 1979 r. (Dz. U. z 2003 r. Nr 63, poz. 583) Porozumienie wiedeńskie ustanawiające międzynarodową klasyfikację elementów graficznych znaków, sporządzone w Wiedniu dnia 12 czerwca 1973 r. i zmienione dnia 1 października 1985 r. (Dz. U. z 2003 r. Nr 172, poz. 1669) Konwencja o udzielaniu patentów europejskich (Konwencja o patencie europejskim), sporządzona w Monachium dnia 5 października 1973 r., zmieniona aktem zmieniającym artykuł 63 Konwencji z dnia 17 grudnia 1991 r. oraz decyzjami Rady Administracyjnej Europejskiej Organizacji Patentowej z dnia 21 grudnia 1978 r., 13 grudnia 1994 r., 20 października 1995 r., 5 grudnia 1996 r. oraz 10 grudnia r., wraz z Protokołami stanowiącymi jej integralną częścią (Dz. U. z 2004 r. Nr 79, poz. 737) , Akt z dnia 29 listopada 2000 r. rewidujący Konwencję o udzielaniu patentów europejskich, sporządzoną w Monachium dnia 5 października 1973 r. (Dz. U. z 2007 r. Nr 236, poz. 1736) Traktat singapurski o prawie znaków towarowych i regulamin do Traktatu singapurskiego o prawie znaków towarowych, przyjęte w Singapurze dnia 27 marca 2006r. (Dz. U. z 2009 r. Nr 100, poz. 838) Źródło: Urząd Patentowy RP

16 towarowych i regulaminu do Traktatu singapurskiego o prawie znaków
Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej ( Dz. U. z  2003 r. Nr 119, poz  , z 2004 r. Nr 33, poz. 286 , z 2005 r. Nr 10, poz. 68  ,  Nr 163, poz  i Nr 167, poz ,z r. Nr 170, poz. 1217 ,  1218 ( i Nr 208, poz. 1539,  z 2007 r. Nr 99, poz. 662 i Nr 136, poz  oraz z 2008 r. Nr 180, poz  , Nr 216, poz oraz Nr 227, poz. 1505) Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o ratyfikacji Aktu z dnia 29 listopada 2000 r. rewidującego Konwencję o udzielaniu patentów europejskich (Dz. U. Nr 183, poz. 1520) Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o dokonywaniu europejskich zgłoszeń patentowych oraz skutkach patentu europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 65, poz oraz z 2007 r. Nr 136, poz. 958) Ustawa z dnia 19 września 2003 r. - o ratyfikacji Konwencji o udzielaniu patentów europejskich, sporządzonej w Monachium dnia 5 października 1973 r., zmienionej aktem zmieniającym art. 63 Konwencji z dnia 17 grudnia 1991 r. oraz decyzjami Rady Administracyjnej Europejskiej Organizacji Patentowej z dnia 21 grudnia 1978 r., 13 grudnia 1994 r., 20 października 1995 r., 5 grudnia 1996 r. oraz 10 grudnia 1998 r., wraz z protokołami stanowiącymi jej integralną część (Dz. U. Nr 193, poz ) Ustawa z dnia 30 maja 2008 r. o ratyfikacji Aktu genewskiego Porozumienia haskiego w sprawie międzynarodowej rejestracji wzorów przemysłowych, przyjętego w Genewie dnia 2 lipca 1999 r. (Dz. U. Nr 130, poz. 827)     Ustawa z dnia 30 maja 2008 r. o ratyfikacji Traktatu singapurskiego o prawie znaków towarowych i regulaminu do Traktatu singapurskiego o prawie znaków towarowych, przyjętych w Singapurze dnia 27 marca 2006 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 842) Źródło: Urząd Patentowy RP

17 Transfer technologii to proces przystosowywania wyników badań naukowych, patentów lub oryginalnych pomysłów do ich praktycznego zastosowania w produkcji. Proces ten składa się z prac rozwojowych i wdrożeniowych, polegających na wykonaniu modeli i prototypów lub sprawdzaniu przebiegu proponowanego procesu technologicznego, określenia cech użytkowych i ekonomicznych proponowanych nowych wyrobów lub nowych procesów technologicznych i badań jakościowych, analizy rynku, wyboru najwłaściwszego producenta, ustalenia zasad finansowania dla producenta i uczelni (twórcy technologii) oraz uruchomienia produkcji Źródło: PARP

18 Komercjalizacja technologii to czynności prawne, finansowe i związane z jakością proponowanych nowych rozwiązań. W szczególności w zakres tych rozwiązań wchodzi określenie potrzeb rynku, określenie i zlecenie badań jakościowych (próba typu, badania ekologiczne, możliwość dopuszczenia wyrobu na rynek, itp.) oraz ustalenie prawnych zasad przejmowania projektu przez producenta od uczelni (twórcy technologii). W szerokim znaczeniu pojęciem komercjalizacja technologii określa się całokształt działań związanych z przenoszeniem danej wiedzy technicznej lub organizacyjnej i związanego z nią know-how do praktyki gospodarczej. Komercjalizację technologii można określić jako proces zasilania rynku nowymi technologiami. Obejmuje on wszelkiego rodzaju formy dyfuzji innowacji oraz edukacji technicznej. Źródło: PARP

19 sprzedaż praw własności, licencjonowanie, alians strategiczny,
W wąskim rozumieniu komercjalizację technologii określa się jako celowe, ukierunkowane przekazywanie wiedzy i umiejętności do procesu produkcyjnego, celem udanego jej urynkowienia w postaci produktu. W tym układzie podstawowe strategie komercjalizacji to: sprzedaż praw własności, licencjonowanie, alians strategiczny, joint venture, samodzielne wdrożenie Źródło: PARP

20 Źródło: PARP

21 Rola i zadania rzecznika patentowego
Rzecznik patentowy, to tytuł zawodowy osoby świadczącej pomoc w sprawach dotyczących praw własności przemysłowej, uzyskany po spełnieniu wymagań określonych ustawową z dnia 11 kwietnia 2001 r. o rzecznikach patentowych (Dz. U nr 49 poz.509). Uprawnienie do wykonywania zawodu i używania tytułu potwierdzone jest urzędowa legitymacją wydawaną przez Urząd Patentowy RP. Źródło: Centrum Transferu Technologii Politechniki Krakowskiej

22 Prawo do wykonywanie zawodu rzecznika patentowego uprawnia go, zgodnie z art.9 ustawy o rzecznikach, do reprezentowania zgłaszającego jako jego pełnomocnika przed UP (tzw. przymus rzecznikowski) i sądami w sprawach własności przemysłowej. Zawód ten jest zawodem zaufania publicznego i wykonywanie go zobowiązuje rzecznika patentowego do sumiennego i zgodnego z prawem postępowania, do zachowywania tajemnicy zawodowej, a także do postępowania godnie i uczciwie zgodnie z zasadami etyki zawodowej. Aktualny kodeks etyczny tego zawodu uchwalił 15 września 2001 r. w Warszawie III Krajowy Zjazd Polskiej Izby Rzeczników Patentowych (PIRP). Źródło: Centrum Transferu Technologii Politechniki Krakowskiej

23 Historia rzecznictwa patentowego w Polsce chlubi się długą, ponad 80- letnią, tradycją sięgającą czasów porozbiorowych. Powołując się na M. Słomskiego autora książki o tej tematyce, można stwierdzić, że źródła polskiego ustawodawstwa wynalazczego sięgają 1817 r. i pochodzą z okresu istnienia autonomicznego Królestwa Polskiego, powstanie zaś polskiego rzecznictwa patentowego sięga 1879 r., kiedy to w berlińskim biurze po raz pierwszy oferował swe usługi polski adwokat patentów warszawianin G. W. Nawrocki. Datą początku działalności rzeczników patentowych w odrodzonej po zaborach Polsce jest dzień 17 kwietnia r.. W dniu tym Prezes UP dokonał pierwszych wpisów na listę pełnomocników przy UP tj. dzisiejszych rzeczników patentowych. Status rzecznika patentowego od 1919 r. po dzień dzisiejszy kształtowało szereg (9) ustaw, które odzwierciedlały kolejne przeobrażenia ustrojowe w kraju. Źródło: Centrum Transferu Technologii Politechniki Krakowskiej

24 W szczególności do zadań rzecznika patentowego należy :
opracowywanie dokumentacji zgłoszeń przedmiotów podlegających ochronie i dokonywanie tych zgłoszeń do Urzędu Patentowego RP oraz udział w postępowaniu zgłoszeniowym, spornym i odwoławczym, dokonywanie czynności związanych z zachowaniem praw wyłącznych dla rozwiązań podlegających ochronie i przeciwdziałanie ich naruszeniu, opracowywanie umów z zakresu ochrony własności przemysłowej, a także udział w rokowaniach z kontrahentami krajowymi i zagranicznymi oraz współpraca przy realizacji tych umów. Źródło: Centrum Transferu Technologii Politechniki Krakowskiej

25 zdolności patentowej rozwiązania czystości patentowej wyrobu.
Rzecznik patentowy może wykonywać lub wspomagać badania patentowe w zakresie oceny: stanu techniki zdolności patentowej rozwiązania czystości patentowej wyrobu. zdolności rynkowej - problematyka nieuczciwej konkurencji nienaruszalności praw osób trzecich ustalenia zakresu "know-how" Źródło: Centrum Transferu Technologii Politechniki Krakowskiej

26 Rzecznik patentowy świadczy usługi w zakresie:
uzyskiwania i utrzymywania ochrony prawnej dla zgłoszonych w uczelni rozwiązań wynalazczych oraz dozorowania opłat za zgłoszenie wynalazku i opłat za kolejne okresy ochronne oraz rozliczenia opłat licencyjnych dla kwestury. udzielania porad pracownikom Akademii w sprawach związanych z ochroną własności przemysłowej, szczególnie dotyczącej wynalazków i umów licencyjnych, oraz doradztwa z zakresu ochrony własności intelektualnej, głównie z dziedziny prawa autorskiego. pomocy zainteresowanym pracownikom Uczelni w przeprowadzaniu badań patentowych w literaturze patentowej - co szczególnie zalecane jest dla nowo podejmowanych prac badawczych - celem rozeznania i ustalania właściwego stanu techniki. Źródło: Centrum Transferu Technologii Politechniki Krakowskiej

27 Międzynarodowe uwarunkowania
Prawa własności intelektualnej są szeroko stosowane w gospodarkach rynkowych. Mona rozróżnić dwie różne sfery oddziaływania praw własności indywidualnej: prawa autorskie i prawa własności przemysłowej. W skład praw własności przemysłowej wchodzą trzy główne metody ochrony: patenty, znaki przemysłowe i znaki handlowe. Patenty chronią techniczne i funkcjonalne aspekty produktów i procesów. Wynalazek można opatentować pod rygorem spełnienia kryteriów przydatności dla przemysłu, nowatorskości i technicznych możliwości objęcia tym typem ochrony Źródło: Pohulak-Żołędowska E.:Znaczenie ochrony praw własności intelektualnej dla współczesnych gospodarek,

28 Wynalazcy z reguły szukają ochrony prawnej przede wszystkim w kraju w którym przebywają. Natomiast w przypadku, gdy chcą chronić swój wynalazek w więcej ni jednym kraju mogą zgłosić wynalazek do ochrony patentowej np. w Europejskim Biurze Patentowym (EPO) lub znak handlowy w Biurze Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (OHIM), lub te mogą zapewnić międzynarodową ochronę wynalazku poprzez Światową Organizacje Praw Własności (WIPO). Źródło: Pohuak-Żołędowska E.:Znaczenie ochrony praw własności intelektualnej dla współczesnych gospodarek,

29 Rozkład metod ochrony praw własności intelektualnej stosowanej w innowacyjnych przedsiębiorstwach w krajach UE-27 przedstawia rys. 1. Jak mona zauważyć najpopularniejsza metoda ochrony stosowana w innowacyjnych przedsiębiorstwach jest ochrona znaku handlowego (33% podmiotów). Patenty i wzory przemysłowe zajmują druga pozycje z 28% udziałem każdy, prawa autorskie były stosowane w tych przedsiębiorstwach jedynie w 11% przypadków. Źródło: Pohuak-Żołędowska E.:Znaczenie ochrony praw własności intelektualnej dla współczesnych gospodarek,

30 Źródło: Pohuak-Żołędowska E
Źródło: Pohuak-Żołędowska E.:Znaczenie ochrony praw własności intelektualnej dla współczesnych gospodarek,

31 Własność praw intelektualnych do wynalazku
(naukowiec-wynalazca czy uniwersytet-pracodawca?) Informacja patentowa to integralna i wyspecjalizowana dziedzina informacji naukowo – technicznej. Źródła informacji patentowej to: – dokumenty patentowe (opublikowane zgłoszenia i opisy wynalazków i wzorów użytkowych), – dokumenty patentowe – wyselekcjonowana informacja ściśle związana z określoną dziedzina techniki, – publikacja od lat wcześniejsza w porównaniu z literaturą techniczną. Źródło: Zaręba E.: Co daje patent? Możliwości ochrony własności intelektualnej.

32 Dokument patentowy jako źródło informacji naukowej
– Każdego roku tylko w Europie wydaje się około 20 miliardów dolarów na badania już wykonane przez innych. – 30 % badań jest powtarzanych. – 80 % informacji zawartych w dokumentach patentowych nie jest publikowana w żadnym innym dokumencie. Źródło: Zaręba E.: Co daje patent? Możliwości ochrony własności intelektualnej.

33 – Większość patentów jest dostępna w bazach danych online
– Narzędzia internetowe (bazy danych) pozwalają na bardzo efektywne wyszukiwanie informacji – Wszyscy mogą korzystać z informacji patentowej w zakresie zgodnym ze swoimi potrzebami Źródło: Zaręba E.: Co daje patent? Możliwości ochrony własności intelektualnej.

34 Co można znaleźć w patentowych bazach danych:
– Rezultaty badań wcześniej przeprowadzonych przez innych – Unikanie nieekonomicznych inwestycji badawczo-rozwojowych i marketingowych – Działalność konkurencji – Informacje o partnerstwie handlowym – Aktualne kierunki rozwoju w różnych dziedzinach techniki i perspektywy na przyszłość – Obszary produkcji i handlu nie zdominowane przez innych Źródło: Zaręba E.: Co daje patent? Możliwości ochrony własności intelektualnej.

35 Ustawie o szkolnictwie wyższym,
Zasady dotyczące własności intelektualnej i ochrony prawnej dóbr intelektualnych w Uniwersytecie Jagiellońskim oraz Zasady dotyczące tworzenia spółek spin-off w Uniwersytecie Jagiellońskim opierają się na obowiązujących w Polsce aktach prawnych, a przede wszystkim na: Ustawie o szkolnictwie wyższym, Ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Ustawie Prawo własności Przemysłowej. Źródło: Uniwersytet Jagielloński. CITTRU

36 Postanowienia dotyczące praw autorskich i praw pokrewnych mają za zadanie określić zakres przedmiotowy utworów wytworzonych przez pracowników w wyniku wykonywania obowiązków, co do których prawa przysługują Uniwersytetowi jako pracodawcy. Regulacje tworzą zarazem spójny system zgłaszania stworzenia utworów (dotyczy to tych utworów, które mogą być skomercjalizowane) i procedurę, która umożliwia twórcom uzyskanie udziału w zyskach z ewentualnej komercjalizacji utworu. Wyżej wymienione postępowanie ma za zadanie również zabezpieczyć Uczelnię oraz twórców innowacyjnych rozwiązań przed opublikowaniem wyników badań zanim zostaną one zgłoszone w Urzędzie Patentowym Źródło: Uniwersytet Jagielloński. CITTRU

37 wytworzony przy ich udziale potencjał.
Przyjęte zasady komercjalizacji i transferu technologii, mają zapewnić narzędzia umożliwiające aktywne działania Uniwersytetu w tej dziedzinie, takie jak: budowanie współpracy między nauką i przemysłem, poszukiwanie potencjalnych partnerów – licencjobiorców, opracowywanie sposobów wdrożenia wynalazku, pobudzanie przedsiębiorczości akademickiej oraz doradzanie naukowcom jak wykorzystać wytworzony przy ich udziale potencjał. Źródło: Uniwersytet Jagielloński. CITTRU

38 Spółki typu spin-off Tworzenie spółek typu spin-off (tzw. spółek odpryskowych) jest jedną z najtrudniejszych, ale zarazem – w dalszej perspektywie – najbardziej dochodowych dróg komercjalizacji myśli naukowej pracowników jednostek badawczo-rozwojowych. Wartość opracowanej technologii, która staje się podstawą stworzenia firmy oferującej konkretny produkt lub usługi, jest o wiele większa niż sprzedaż samego pomysłu czy udzielenie licencji na korzystanie z patentu lub know-how. Dlatego też w interesie uczelni powinno być promowanie zakładania spółek przez swoich pracowników, poprzez tworzenie odpowiednich warunków do rozwoju takich inicjatyw, przy równoczesnym zabezpieczeniu interesu publicznego w formie udziałów lub nałożeniu prowizji na przychód albo zysk takich firm. CITTRU oferuje wszechstronne doradztwo dla osób chcących otworzyć działalność gospodarczą opartą na własności intelektualnej Uniwersytetu. Źródło: Uniwersytet Jagielloński. CITTRU

39 Znaczna część dóbr intelektualnych wytworzonych przez naukowców podczas ich pracy na uczelni posiada zdolność patentową i może być chroniona prawem. Uniwersytet Jagielloński, doceniając potencjalną wartość tych dóbr własności intelektualnej, zdecydował się na wprowadzenie zasad, które mają zachęcić pracowników do zgłaszania wynalazków w celu uzyskania ochrony prawnej. Dlatego UJ będzie finansował uzyskiwanie ochrony patentowej na poziomie krajowym, pokrywając zarówno wszelkie koszty urzędowe, jak i koszty konsultacji z ekspertami zewnętrznymi i inne opłaty. Źródło: Uniwersytet Jagielloński. CITTRU

40 Nowa polityka Uniwersytetu Jagiellońskiego w zakresie własności intelektualnej ma za zadanie stworzenie jednoznacznych przepisów w celu uniknięcia konieczności rozstrzygania każdej sprawy osobno oraz zapewnienia pracownikom uczelni rzetelnej informacji o ich obowiązkach i prawach związanych z wytwarzaną przez nich w ramach pracy w Uniwersytecie własnością intelektualną. Celem wprowadzanych regulacji jest także stworzenie efektywnych mechanizmów zabezpieczających interesy pracowników oraz uczelni jak również zapobiegających powstawaniu konfliktów interesów. Źródło: Uniwersytet Jagielloński. CITTRU

41 Ochrona wynalazków, wzorów użytkowych i przemysłowych
Ochrona wynalazków, wzorów użytkowych i przemysłowych. Korzyści dla przedsiębiorców. Patent jest to szczególny rodzaj prawa, które chroni wynalazek i gwarantuje właścicielowi patentu wyłączność produkcji, używania, dystrybuowania lub sprzedawania produktów wytwarzanych według opatentowanego wynalazku. Źródło: Twój świat własności intelektualnej

42 Zasadniczo patenty mogą być utrzymywane w mocy maksymalnie przez okres 20 lat. Z chwila, gdy patent wygaśnie, ochrona wynalazku ustaje, przez co staje się on domena publiczna. Od tego momentu dopuszczalne jest komercyjne użycie oraz eksploatacją tego wynalazku przez osoby inne, niż te, którym patent przysługuje. Źródło: Twój świat własności intelektualnej

43 Patenty nie tylko gwarantują ochronę, lecz również zachęcają wynalazców do pracy innowacyjnej, zarówno przez możliwości publicznego przedstawienia twórcy wynalazku oraz zapewnienie potencjalnej możliwości uzyskania wynagrodzenia za opracowany wynalazek. Nowe rozwiązania służą jako cenne źródło poznania dla innych wynalazców, jak również stanowią inspirację dla innych badawczy i innowatorów, wzbogacając jednocześnie ogólnoświatową wiedzę techniczną. Jeżeli właściciela patentu nie stać na samodzielne wyprodukowanie i wprowadzenie na rynek opatentowanego wynalazku, może on patent odsprzedać lub udzielić licencji na produkcję według patentu podmiotom, które będą mogły zrealizować pomysł twórcy. Źródło: Twój świat własności intelektualnej

44 W niektórych krajach (w tym również w Polsce) pewne rozwiązania techniczne, które nie spełniają wymogów pozwalających na ich ochronę za pomocą patentu, mogą być chronione jako wzory użytkowe. Ze względu na mniej surowe niż w przypadku wynalazków wymogi dotyczące zdolności ochronnej wzorów użytkowych oraz krótszy okres ochronny (w Polsce jest to okres maksymalnie 10 lat) zdarza się, że są one nazywane małymi wynalazkami. Źródło: Twój świat własności intelektualnej

45 Prawo wyłączne udzielone przez specjalnie do tego powołany organ (w naszym kraju jest to Urząd Patentowy) upoważnia właściciela wzoru użytkowego do korzystania z niego w sposób zarobkowy lub zawodowy na obszarze objętym ochroną. Warto wspomnieć, że właściciel tego prawa może zawierać umowy licencyjne z producentami zainteresowanymi wytwarzaniem danego produktu oraz czerpać z tego tytułu korzyści finansowe. Źródło: Twój świat własności intelektualnej

46 Wzory przemysłowe dotyczą ozdobnych czy estetycznych elementów produktu. Dzięki zastosowaniu wzornictwa produkt nabiera atrakcyjnego wyglądu, a jego wartość ekonomiczna wzrasta. Z tego właśnie wzory przemysłowe są rejestrowane i chronione. Na podstawie udzielonego prawa wyłącznego właściciel wzoru przemysłowego ma pewność, że jego produkt jest zabezpieczony przed nielegalnym kopiowaniem i naśladownictwem Źródło: Twój świat własności intelektualnej

47 Ten rodzaj ochrony także pomaga w rozwoju gospodarczym, ponieważ zachęca do innowacyjności w przemyśle oraz działalności rzemieślniczej. Dodatkowo wzór pomaga w promowaniu bardziej innowacyjnych oraz estetycznych produktów, a ich rozmaitość powoduje, że klienci mają większy wybór w interesującej ich grupie towarów. Źródło: Twój świat własności intelektualnej

48 Wzór przemysłowy może mieć także funkcję podobną do znaku towarowego, ponieważ produkt o szczególnym kształcie jest lepiej rozpoznawalny, podobnie jak znak towarowy. Ponadto, właśnie dzięki wzorom przemysłowym, wiele używanych dzisiaj produktów zyskało na atrakcyjności, poprzez ciągłe podążanie za zmiennymi trendami mody. Odnosi się to do wszelkich produktów, poczynając od odzieży, skończywszy na komputerach. Wzory przemysłowe podlegają rejestracji, a nie patentowaniu. Muszą mieć charakter indywidualny i być faktyczną nowością. Wzory przemysłowe rejestruje się na 25 lat

49 Znaki towarowe w Unii Europejskiej
Znak towarowy zarejestrowany w Urzędzie Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (OHIM) w Alicante z jednolitym skutkiem prawnym na terytorium całej Unii Europejskiej. Ochrona wspólnotowego znaku trwa 10 lat od daty dokonania zgłoszenia OHIM lub właściwym organie krajowym, z możliwością jej przedłużenia na kolejne okresy. Źródło: 10 powodów dla których warto korzystać systemu wspólnotowego znaku towarowego

50 Do wspólnotowych znaków towarowych stosuje się jeden system prawny, który zapewnia im mocną i jednolitą ochronę na terytorium całej Unii Europejskiej. Wspólnotowy znak towarowy ma jednolity charakter i zapewnia jego właścicielom wyłączne prawo korzystania z chronionego oznaczenia w działalności gospodarczej. Źródło: 10 powodów dla których warto korzystać systemu wspólnotowego znaku towarowego

51 Jednolity charakter wspólnotowy znaku towarowego upraszcza wymogi formalne oraz procedury zgodne z założeniami: Jedno zgłoszenie, Jeden język, Jeden urząd (OHIM), Jeden przedstawiciel Źródło: 10 powodów dla których warto korzystać systemu wspólnotowego znaku towarowego

52 Procedury są proste, a zgłoszenia mogą być dokonywane poprzez krajowe urzędy własności przemysłowej lub bezpośrednio w Urzędzie ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (OHIM) w Alicante (Hiszpania) Źródło: 10 powodów dla których warto korzystać systemu wspólnotowego znaku towarowego

53 Efektem tego uproszczenia jest znaczne obniżenie kosztów w porównaniu z łącznymi kosztami krajowych rejestracji we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Jest to najtańszy sposób uzyskania ochrony w Europie: koszt zgłoszenia wspólnotowego znaku towarowego do OHIM wynosi 900 EURO (750 EURO w przypadku zgłoszenia przez Internet) za trzy klasy towarów i usług. Natomiast opłata za rejestrację znaku wynosi 850 EURO. Źródło: 10 powodów dla których warto korzystać systemu wspólnotowego znaku towarowego

54 Jeżeli zgłaszający lub właściciel wspólnotowego znaku towarowego ma już zarejestrowany identyczny krajowy znak towarowy dla identycznych towarów i usług, może on zastrzec prawo z wcześniejszej krajowej rejestracji tego znaku (tzw. Zasada starszeństwa). Rozwiązanie to umożliwia zachowanie pierwszeństwa praw w sytuacji, gdy ochrona znaku towarowego krajowego nie została przedłużona bądź uprawniony zrzekł się swojego prawa. Źródło: 10 powodów dla których warto korzystać systemu wspólnotowego znaku towarowego

55 Data zgłoszenia wspólnotowego znaku towarowego lub data pierwszeństwa ma istotne znaczenie w przypadku kiedy zgłaszający lub uprawniony decyduje się przekształcić swoje zgłoszenie lub rejestrację wspólnotowego znaku towarowego w zgłoszenie krajowe (tzw. Zasada konwersji) Źródło: 10 powodów dla których warto korzystać systemu wspólnotowego znaku towarowego

56 Rejestracja wspólnotowego znaku towarowego jest utrzymywana w mocy ze skutkiem prawnym we wszystkich krajach Unii Europejskiej nawet przez fakt rzeczywistego używania tego znaku tylko w jednym państwie członkowskim. W takim przypadku każde przedsiębiorstwo, nawet jeżeli zamierza używać znaku towarowego we wszystkich państwach członkowskich, może mieć pewność, że nie zostanie przeciwko niemu wszczęte postępowanie o wygaśnięcie z powodu jego nie używania. Źródło: 10 powodów dla których warto korzystać systemu wspólnotowego znaku towarowego

57 Postępowania o naruszenie wspólnotowego znaku towarowego mogą być wszczęte przed sądami krajowymi wyznaczonymi przez państwa członkowskie Unii do rozpoznawania takich spraw. Ich decyzje są skuteczne na terytorium całej Unii. Unika się dzięki temu konieczności dochodzenia praw przeciwko naruszycielom w każdym państwie członkowskim z osobna. Jedynie wspólnotowy znak towarowy ma zapewnioną taką ochronę w całej UE. Źródło: 10 powodów dla których warto korzystać systemu wspólnotowego znaku towarowego

58 Dla zarządzania przedsiębiorstwem istotna jest możliwość przeniesienia prawa i udzielania licencji na wspólnotowy znak towarowy. Prawo z rejestracji wspólnotowego znaku towarowego może być przeniesione w odniesieniu do niektórych lub wszystkich towarów i usług, dla których znak ten został zarejestrowany. Wspólnotowy znak towarowy może być też przedmiotem licencji udzielonej na całe terytorium Unii Europejskiej lub na jej części. Licencja może być wyłączna, niewyłączna, pełna lub niepełna. Źródło: 10 powodów dla których warto korzystać systemu wspólnotowego znaku towarowego

59 Wcześniejsza data zgłoszenia lub pierwszeństwa wspólnotowego znaku towarowego stanowi wcześniejsze prawo uznawane wobec zgłoszeń i rejestracji znaków towarowych we wszystkich państwach członkowskich, które miały późniejsze daty zgłoszenia lub pierwszeństwa. Daje to właścicielom możliwość zdobycia pozycji na jednolitym rynku, zwalczania naruszeń znaku oraz zgłaszania sprzeciwów lub żądania unieważnienia prawa w stosunku do krajowych rejestracji znaków towarowych. Źródło: 10 powodów dla których warto korzystać systemu wspólnotowego znaku towarowego

60 Chronologia postępowania patentowego
Podmiot ubiegający się o ochronę patentową wynalazku powinien zawczasu podjąć decyzję co do terytorialnego zasięgu ochrony. Ochrona wynalazku obejmująca swoim zasięgiem jedynie państwo, z którego pochodzi zgłaszający, okazuje się zazwyczaj niewystarczająca. Dla pełnego zabezpieczenia interesów majątkowych zgłaszającego konieczne jest uzyskanie analogicznej ochrony w innych państwach, szczególnie tych, w których istnieje potencjał rynkowy na wynalazek. Źródło:Śnieżko A.:Jak chronić wynalazki w Polsce, w Europie i na świecie.

61 Zgodnie z art. 40 ustawy wynalazek, na który polska osoba prawna lub obywatel polski mający miejsce zamieszkania w Polsce chce uzyskać patent za granicą, może być zgłoszony za granicą w celu uzyskania ochrony dopiero po zgłoszeniu go w polskim Urzędzie Patentowym. Oznacza to, że dla uzyskania ochrony wynalazku w innych państwach konieczne jest rozpoczęcie procedury patentowej w Polsce. Źródło:Śnieżko A.:Jak chronić wynalazki w Polsce, w Europie i na świecie.

62 1) podania o udzielenie patentu,
Zgłoszenia wynalazku w celu uzyskania patentu dokonuje się poprzez wniesienie do Urzędu Patentowego RP następujących dokumentów: 1) podania o udzielenie patentu, 2) opisu wynalazku ujawniającego jego istotę, 3) zastrzeżeń patentowych, 4) skrótu opisu, a w razie potrzeby – 5) rysunków. Źródło:Śnieżko A.:Jak chronić wynalazki w Polsce, w Europie i na świecie.

63 Zakres żądanej ochrony zdefiniowany jest w zastrzeżeniach patentowych ujmujących, każde w formie jednego zdania, podstawowe cechy techniczne wynalazku. Zgłoszenie uważa się za dokonane w dniu, w którym wpłynęło do Urzędu Patentowego. Ustawa dopuszcza również możliwość przesłania zgłoszenia do Urzędu Patentowego faksem pod warunkiem dostarczenia oryginału zgłoszenia patentowego w ciągu 30 następnych dni. Źródło:Śnieżko A.:Jak chronić wynalazki w Polsce, w Europie i na świecie.

64 Urząd Patentowy bada zgłoszenie pod względem formalnym i merytorycznym
Urząd Patentowy bada zgłoszenie pod względem formalnym i merytorycznym. Badanie merytoryczne dotyczy tych cech zgłoszonego rozwiązania, których istnienie jest warunkiem uznania go za wynalazek, a zatem: nowości, poziomu wynalazczego i możliwości przemysłowego stosowania. Po upływie 18 miesięcy od daty zgłoszenia wynalazku, a niekiedy wcześniej – po 12 miesiącach, Urząd Patentowy publikuje w Biuletynie Urzędu Patentowego informację o dokonanym zgłoszeniu patentowym. Zamieszcza w niej m.in. tytuł wynalazku i skrót opisu, a gdy jest to wskazane – również rysunek. Od dnia ogłoszenia o zgłoszeniu osoby trzecie mogą zapoznawać się z opisem wynalazku, znajdującym się w aktach Urzędu. Źródło:Śnieżko A.:Jak chronić wynalazki w Polsce, w Europie i na świecie.

65 Procedura patentowa w Polsce nie należy, niestety, do najkrótszych
Procedura patentowa w Polsce nie należy, niestety, do najkrótszych. Decyzja o udzieleniu patentu wydawana jest po upływie lat od daty zgłoszenia. Na podjęcie decyzji co do ewentualnego ubiegania się o ochronę wynalazku za granicą zgłaszający ma 12 miesięcy liczonych od daty złożenia zgłoszenia w polskim Urzędzie Patentowym. Okres ten został wyznaczony przez art. 4 Konwencji Paryskiej o ochronie własności przemysłowej z dnia 20 marca roku, której Polska jest stroną. Zgodnie z treścią tego przepisu każdy, kto dokonał prawidłowego zgłoszenia wynalazku do opatentowania w jednym z państw Konwencji, korzysta w celu dokonania zgłoszenia w innych państwach Konwencji z 12-miesięcznego terminu pierwszeństwa. Oznacza to, że na wartość zgłoszenia dokonanego w innym państwie przed upływem 12 miesięcy od daty pierwszego prawidłowego zgłoszenia nie mają wpływu zaistniałe w tym okresie fakty, które w zwykłych warunkach szkodziłyby zdolności patentowej wynalazku, takie jak: zgłoszenie przez inny podmiot tego samego rozwiązania do opatentowania czy ujawnienie istoty wynalazku. Źródło:Śnieżko A.:Jak chronić wynalazki w Polsce, w Europie i na świecie.

66 Procedury służące uzyskaniu ochrony patentowej za granicą
W przypadku zgłoszenia wynalazku do opatentowania za granicą po upływie 12-miesięcznego okresu pierwszeństwa, pierwsze prawidłowe zgłoszenie wynalazku dokonane w Polsce szkodzić będzie nowości wynalazku badanego w oparciu o procedury zagraniczne. Procedury służące uzyskaniu ochrony patentowej za granicą Ubiegając się o ochronę wynalazku za granicą zgłaszający może skorzystać z jednej z trzech przedstawionych niżej procedur. Korzystając z 12-miesięcznego terminu pierwszeństwa może: - dokonać zgłoszeń w innych państwach i wszcząć postępowanie zgłoszeniowe w oparciu o ich krajowe procedury patentowe, - dokonać zgłoszenia wynalazku w Europejskim Urzędzie Patentowym celem uzyskania ochrony w państwach będących stronami Konwencji o patencie europejskim z dnia 5 października 1973 roku, - dokonać zgłoszenia wynalazku w Międzynarodowym Biurze Własności Przemysłowej (WIPO) w Genewie w trybie PCT, w oparciu o przepisy Układu o Współpracy Patentowej z 16 czerwca 1970 roku. Źródło:Śnieżko A.: Jak chronić wynalazki w Polsce, w Europie i na świecie.

67 Procedury krajowe Dokonanie zgłoszenia za granicą w oparciu o procedury krajowe państw żądanej ochrony jest opłacalne dla zgłaszającego, jeżeli pragnie on uzyskać ochronę w jednym, dwóch lub trzech państwach. W wypadku, gdy zgłaszający jest zainteresowany uzyskaniem ochrony w większej liczbie państw – korzystniejsze dla niego okazuje się dokonanie zgłoszenia międzynarodowego w trybie PCT lub zgłoszenia europejskiego. Źródło:Śnieżko A.:Jak chronić wynalazki w Polsce, w Europie i na świecie.

68 Wszystko to znacznie komplikuje proces uzyskania ochrony
Zgłaszając swoje rozwiązanie do ochrony w trybie krajowym zgłaszający powinien liczyć się z tym, że przed upływem 12-miesięcznego terminu pierwszeństwa dopełnić musi wszelkich formalności zgłoszeniowych, a zatem wnieść opłaty za zgłoszenia i złożyć w Urzędach Patentowych państw żądanej ochrony tłumaczenia dokumentacji patentowej na języki urzędowe obowiązujące w tych państwach. Procedura patentowa obowiązująca w każdym z państw żądanej ochrony może w odmienny sposób określać wymagania formalne, jakim odpowiadać powinno zgłoszenie patentowe. W każdym z państw osobno przeprowadzone są poszukiwania patentowe i badania wynalazku pod względem merytorycznym, a często również postępowania sprzeciwowe wszczynane na wniosek osób trzecich po opublikowaniu ogłoszenia o zgłoszeniu. Korespondencja z Urzędem Patentowym każdego z państw prowadzona jest w jego języku urzędowym. Wszystko to znacznie komplikuje proces uzyskania ochrony w oparciu o zagraniczne procedury krajowe. Źródło:Śnieżko A.:Jak chronić wynalazki w Polsce, w Europie i na świecie.

69 Europejska procedura patentowa
Europejska procedura patentowa charakteryzuje się tym, że na podstawie jednego zgłoszenia patentowego dokonywanego w Europejskim Urzędzie Patentowym (EPO) w Monachium i po przeprowadzeniu jednego ujednoliconego postępowania zgłoszeniowego, możliwe jest uzyskanie patentu jednocześnie w państwach będących stronami Konwencji o patencie europejskim. Zgłoszenia dokonuje się bezpośrednio w EPO w jednym z jego języków urzędowych: angielskim, niemieckim lub francuskim, wyznaczając jednocześnie państwa, w których żąda się ochrony. Następnie przeprowadzane są kolejno: badanie formalne i poszukiwania patentowe kończące się publikacją ogłoszenia o zgłoszeniu i sprawozdania z poszukiwań. Źródło:Śnieżko A.:Jak chronić wynalazki w Polsce, w Europie i na świecie.

70 Po przeprowadzeniu badania zdolności patentowej wynalazku EPO uzgadnia ze zgłaszającym ostateczną redakcję zgłoszenia. Zgłaszający wnosi tłumaczenia zastrzeżeń na pozostałe języki urzędowe EPO, uiszcza opłatę za udzielenie patentu i druk opisu. Następnie EPO wydaje decyzję o udzieleniu patentu i publikuje opis w Biuletynie EPO. W terminie 9 miesięcy od daty publikacji przeciwko udzielonemu patentowi może zostać złożony sprzeciw. Rozpoczyna on procedurę sprzeciwu, która może skutkować unieważnieniem decyzji EPO o udzieleniu patentu europejskiego. Od decyzji kończącej postępowanie zgłoszeniowe lub sprzeciwu może zostać złożone odwołanie do Izby Odwoławczej EPO. Patent europejski obowiązuje we wskazanych państwach pod warunkiem wniesienia po udzieleniu patentu tłumaczeń opisu patentowego na ich języki urzędowe. Udzielenie patentu europejskiego skutkuje ochroną identyczną, jak w przypadku patentów udzielonych w oparciu o procedury krajowe. Źródło:Śnieżko A.:Jak chronić wynalazki w Polsce, w Europie i na świecie.

71 Procedura PCT (Patent Cooperation Treaty)
Inną formą uzyskania ochrony wynalazku w oparciu o jedno zgłoszenie patentowe jest procedura PCT, określona w przepisach Układu o Współpracy Patentowej, którego Polska jest stroną. Źródło:Śnieżko A.:Jak chronić wynalazki w Polsce, w Europie i na świecie.

72 Zgłoszenie w trybie PCT określane mianem zgłoszenia międzynarodowego wnoszone jest do tzw. "urzędu przyjmującego", którym w przypadku Polski jest Urząd Patentowy RP. Zgłoszenie zawierające: podanie, opis, zastrzeżenia, rysunki oraz skrót opisu, powinno być sporządzone w jednym z języków urzędowych Międzynarodowego Organu Poszukiwań, którym w przypadku Polski jest EPO. W podaniu należy wskazać kraje, w których zgłaszający ubiega się o ochronę. Urząd przyjmujący zatrzymuje jeden egzemplarz zgłoszenia, drugi egzemplarz przekazuje do Międzynarodowego Biura w Genewie, trzeci – służący do celów poszukiwań - przekazuje do EPO. Międzynarodowa publikacja zgłoszenia następuje niezwłocznie po upływie 18 miesięcy od daty pierwszeństwa lub – na wniosek zgłaszającego – wcześniej, po upływie 12 miesięcy. Zgłaszający może zlecić odpłatne przeprowadzenie międzynarodowego badania wstępnego. Celem tego badania jest sformułowanie wstępnej i niewiążącej opinii co do zdolności patentowej zgłoszonego wynalazku. Opinia taka w większości przypadków ma wpływ na decyzje podejmowane przez urzędy patentowe państw żądanej ochrony, do których trafia zgłoszenie patentowe po zakończeniu fazy międzynarodowej postępowania PCT. Faza krajowa PCT obejmuje złożenie zgłoszenia patentowego w krajowych urzędach patentowych państw żądanej ochrony w terminie nieprzekraczającym 30 miesięcy liczonych od daty pierwszeństwa, przeprowadzenie przez te urzędy badań formalnych i merytorycznych zgłoszonego rozwiązania oraz podjęcie przez nie decyzji o udzieleniu patentu lub decyzji odmawiającej jego udzielenia. Źródło:Śnieżko A.:Jak chronić wynalazki w Polsce, w Europie i na świecie.

73 Tryb PCT jest z wielu względów korzystny dla zgłaszającego
Tryb PCT jest z wielu względów korzystny dla zgłaszającego. Wyznaczenie państw żądanej ochrony jest bardzo łatwe – wystarczy zakreślić odpowiedni punkt w formularzu zgłoszeniowym. Ponadto, w 12-miesięcznym terminie pierwszeństwa dokonywane jest jedno zgłoszenie, przygotowywana jedna dokumentacja, w jednym języku. Przy większej liczbie państw żądanej ochrony, koszty postępowania w trybie PCT są niższe niż suma kosztów procedur krajowych. Źródło:Śnieżko A.:Jak chronić wynalazki w Polsce, w Europie i na świecie.

74 Najkorzystniejszym elementem procedury PCT jest opóźnienie momentu podjęcia przez zgłaszającego decyzji co do wejścia w fazę krajową do 30 miesięcy liczonych od daty pierwszeństwa. W tym czasie, również w oparciu o międzynarodowe badanie wstępne, zgłaszający może się przekonać o wartości zgłoszonego rozwiązania. Może zrezygnować z ubiegania się o jego ochronę przynajmniej w odniesieniu do niektórych państw. Opóźnieniu ulega również termin wniesienia opłat krajowych. Środki przeznaczone na ten cel dłużej pozostają do dyspozycji zgłaszającego. Źródło:Śnieżko A.:Jak chronić wynalazki w Polsce, w Europie i na świecie.

75 Prawa i obowiązki stron
Sprzedaż jest jedną z najbardziej powszechnych metod komercjalizacji technologii i może ona przybierać różne formy. Najczęściej następuje to poprzez sprzedaż pojedynczej maszyny lub linii technologicznej wraz z zawartą w niej technologią. Z punktu widzenia przedsiębiorstwa – nabywcy – jest to szybki i łatwy sposób pozyskania technologii, ponieważ jest ona gotowa do użycia. Poza tym kupujący uzyskuje również gwarancję działania maszyny oraz wsparcie w jej wdrażaniu do pracy. Źródło:PARP

76 Inną formą komercjalizacji technologii jest sprzedaż tylko know-how dotyczącego danej technologii oraz prawa używania jej przez kupującego. Przypomina to sprzedaż licencji pełnej lub wyłącznej. Grupa kontraktów dotyczących sprzedaży technologii, o różnym charakterze prawnym, których wspólną cechą jest społeczno-gospodarczy cel polegający na umożliwieniu obrotu prawami własności przemysłowej, nazywana jest umowami o przeniesienie prawa. Źródło:PARP

77 Przedmiotem tych umów mogą być:
prawa wyłączne (np. patent, prawo ochronne na wzór użytkowy, prawo z rejestracji wzoru przemysłowego. prawa służące do uzyskania praw wyłącznych (np. w przypadku wynalazków – prawo do uzyskania prawa ochronnego, w przypadku wzorów użytkowych – prawo do uzyskania prawa ochronnego), prawa zapewniające pierwszeństwo do uzyskania prawa wyłącznego (pierwszeństwo do uzyskania patentu, pierwszeństwo do uzyskania prawa ochronnego, pierwszeństwo do uzyskania prawa z rejestracji), prawa tzw. urywaczy – ich zbywalność podlega jednak ograniczeniu polegającemu na możliwości przeniesienia tego prawa tylko łącznie z przedsiębiorstwem, w którym prawa te są wykonywane. Źródło:PARP

78 Sprzedaż licencji jest popularną metodą komercjalizacji technologii
Sprzedaż licencji jest popularną metodą komercjalizacji technologii. Przedsiębiorstwu kupującemu licencja umożliwia pominięcie etapu rozwoju technologii i przeskoczenie od razu w fazę wdrożenia. Możliwe jest skorzystanie z różnych rodzajów umowy licencyjnej. Źródło:PARP

79 licencja pełna – zezwolenie uprawnionego na korzystanie z prawa do wynalazku przez licencjobiorcę w tym samym zakresie co licencjodawca, licencja wyłączna – zezwolenie uprawnionego na wyłączne korzystanie z prawa do wynalazku na określonym terytorium lub polu eksploatacji, licencja niewyłączna – zezwolenie uprawnionego wielokrotne, niewyłączne dla jednego podmiotu, dopuszczające konkurencję licencjobiorców, licencja otwarta – oświadczenie uprawnionego do patentu o gotowości udzielenia licencji, zezwolenia na korzystanie z jego wynalazku, sublicencja – licencja udzielona poprzez licencjobiorcę, może mieć miejsce tylko wtedy, gdy przewiduje to umowa licencyjna. Źródło:PARP

80 Opłaty licencyjne ustalane są w drodze negocjacji pomiędzy stronami umowy, a ich wysokość zależy od rodzaju podmiotu, jakim jest licencjodawca. W przypadku instytucji badawczo – rozwojowej, która nie prowadzi własnej działalności produkcyjnej, sprzedaż licencji może stanowić jedyną szansę na zwrot kosztów poniesionych na działania związane z opracowaniem technologii. W przypadku, gdy twórcą technologii jest przedsiębiorstwo, cena licencji może być niższa, ponieważ licencjodawca, jeżeli wdrożył technologię dla własnych potrzeb produkcyjnych, mógł uzyskać dotychczas wpływy, które zapewniły mu zwrot zainwestowanego kapitału. Źródło:PARP

81 ograniczony zakres regulacji wynikający z ustawy
system domniemań wpływający na wzajemne prawa i obowiązki stron domniemanie licencji pełnej domniemanie licencji niewyłącznej wygaśnięcie licencji wraz z ustawami ochrony zgoda na sublicencję możliwość udzielenia sublicencji Źródło:PARP

82 Koordynacja w przypadku wielu właścicieli własności intelektualnej
Regulacje Art. 74 Prawo własności przemysłowej 1. Umowa licencyjna wymaga, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej. 2. W umowie licencyjnej można ograniczyć korzystanie z wynalazku (licencja ograniczona). Jeżeli w umowie licencyjnej nie ograniczono zakresu korzystania z wynalazku, licencjobiorca ma prawo korzystania z wynalazku w takim samym zakresie jak licencjodawca (licencja pełna). 3. Licencja wygasa najpóźniej z chwilą wygaśnięcia patentu. Strony mogą przewidzieć dłuższy okres obowiązywania umowy w zakresie postanowień innych niż licencja, obejmujących w szczególności odpłatne świadczenia konieczne do korzystania z wynalazku. 4. Jeżeli umowa licencyjna nie zastrzega wyłączności korzystania z wynalazku w określony sposób, udzielenie licencji jednej osobie nie wyklucza możliwości udzielenia licencji innym osobom, a także jednoczesnego korzystania z wynalazku przez uprawnionego z patentu (licencja niewyłączna). 5. Uprawniony z licencji może udzielić dalszej licencji (sublicencja) tylko za zgodą uprawnionego z patentu; udzielenie dalszej sublicencji jest niedozwolone. 6. Licencja podlega, na wniosek zainteresowanego, wpisowi do rejestru patentowego. Uprawniony z licencji wyłącznej wpisanej do rejestru może na równi z uprawnionym z patentu dochodzić roszczeń z powodu naruszenia patentu, chyba że umowa licencyjna stanowi inaczej. Źródło: Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej

83 Art. 77. Jeżeli umowa licencyjna nie stanowi inaczej, licencjodawca jest obowiązany do przekazania licencjobiorcy wszystkich posiadanych przez niego w chwili zawarcia umowy licencyjnej informacji i doświadczeń technicznych potrzebnych do korzystania z wynalazku. Art. 79. Do umowy o korzystanie z wynalazku zgłoszonego w Urzędzie Patentowym, na który nie udzielono jeszcze patentu, jak również do umowy o korzystanie z wynalazku niezgłoszonego, a stanowiącego tajemnicę przedsiębiorcy, stosuje się odpowiednio przepisy o umowie licencyjnej, chyba że strony postanowiły inaczej. Źródło: Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej

84 5. Licencję otwartą uzyskuje się przez:
Art. 80. 1. Uprawniony z patentu może złożyć w Urzędzie Patentowym oświadczenie o gotowości udzielenia licencji na korzystanie z jego wynalazku (licencja otwarta). Oświadczenie takie nie może zostać odwołane ani zmienione. 2. Informacja o złożeniu oświadczenia, o którym mowa w ust. 1, podlega wpisowi do rejestru patentowego. 3. W razie złożenia oświadczenia o gotowości udzielenia licencji otwartej, opłaty okresowe za ochronę wynalazku zmniejsza się o połowę. Przepis ten stosuje się również do jednorazowej opłaty za ochronę lub do pierwszej opłaty okresowej, jeżeli ta zmniejszona opłata wpłynie wraz z oświadczeniem najpóźniej w wyznaczonym terminie. 4. Licencja otwarta jest pełna i niewyłączna, a opłata licencyjna nie może przekraczać 10% korzyści uzyskanych przez licencjobiorcę w każdym roku korzystania z wynalazku, po potrąceniu nakładów. 5. Licencję otwartą uzyskuje się przez: 1)   zawarcie umowy licencyjnej albo 2)   przystąpienie do korzystania z wynalazku bez podjęcia rokowań lub przed ich zakończeniem; w tym przypadku licencjobiorca jest obowiązany zawiadomić o tym pisemnie licencjodawcę w terminie miesiąca od chwili przystąpienia do korzystania z wynalazku. 6. Jeżeli umowa nie stanowi inaczej, licencjobiorca uiszcza maksymalną opłatę, przewidzianą w ust. 4, w terminie miesiąca po zakończeniu każdego roku kalendarzowego, w którym licencjobiorca korzystał z wynalazku, chyba że oświadczenie licencjodawcy przewiduje niższą opłatę. Źródło: Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej

85 Art. 81. Jeżeli umowa o wykonanie prac badawczych lub inna podobna umowa nie stanowi inaczej, domniemywa się, że wykonawca prac udzielił zamawiającemu licencji na korzystanie z wynalazków zawartych w przekazanych wynikach prac (licencja dorozumiana). Źródło: Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej

86 Art. 82. 1. Urząd Patentowy może udzielić zezwolenia na korzystanie z opatentowanego wynalazku innej osoby (licencja przymusowa), gdy: 1) jest to konieczne do zapobieżenia lub usunięcia stanu zagrożenia bezpieczeństwa Państwa, w szczególności w dziedzinie obronności, porządku publicznego, ochrony życia i zdrowia ludzkiego oraz ochrony środowiska naturalnego; 2)  zostanie stwierdzone, że patent jest nadużywany w rozumieniu art. 68, lub 3) zostanie stwierdzone, że uprawniony z patentu udzielonego z wcześniejszym pierwszeństwem (patentu wcześniejszego) uniemożliwia, nie godząc się na zawarcie umowy licencyjnej, zaspokojenie potrzeb rynku krajowego przez stosowanie opatentowanego wynalazku (patent zależny), z którego korzystanie wkraczałoby w zakres patentu wcześniejszego; w tym przypadku uprawniony z patentu wcześniejszego może żądać udzielenia mu zezwolenia na korzystanie z wynalazku będącego przedmiotem patentu zależnego (licencja wzajemna). Źródło: Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej

87 Jak koordynować? Co jest przedmiotem licencji? Kto uzyskał licencję?
Jakiej licencji udzielono? Jaki okres czasu obejmuje licencja? Jakie ograniczenia nakłada licencja? Jaki obszar geograficzny obejmuje licencja? Zarządzanie IP

88 Prawo własności intelektualnej w przedsiębiorstwie i konsekwencje jego naruszania
Art. 283. Sprawy dotyczące roszczeń cywilnoprawnych z zakresu ochrony własności przemysłowej, nienależące do kompetencji innych organów, rozstrzygane są, z zastrzeżeniem art. 257, w trybie postępowania cywilnego na zasadach ogólnych. Art. 285. Uprawniony z patentu, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji bądź osoba, której ustawa na to zezwala, może żądać zaprzestania działań grożących naruszeniem prawa. Art. 286. Sąd, rozstrzygając o naruszeniu prawa, może orzec na wniosek uprawnionego o dalszym rozporządzeniu bezprawnie wytworzonymi lub oznaczonymi wytworami oraz środkami użytymi do ich wytworzenia lub oznaczenia. Źródło: Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej

89 1) ustalenie autorstwa projektu wynalazczego;
Art. 284. W trybie postępowania cywilnego, na zasadach ogólnych, rozpatrywane są w szczególności sprawy o: 1)   ustalenie autorstwa projektu wynalazczego; 2)   ustalenie prawa do patentu, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji; 3)   wynagrodzenie za korzystanie z projektu wynalazczego; 4)   wynagrodzenie za korzystanie z wynalazku, wzoru użytkowego lub topografii dla celów państwowych; 5)   odszkodowanie za przejście na Skarb Państwa prawa do patentu lub prawa ochronnego odpowiednio na wynalazek tajny lub na wzór użytkowy tajny; 6)   naruszenie patentu, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji; 6)   naruszenie patentu, dodatkowego prawa ochronnego, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji; 7)   stwierdzenie prawa korzystania z wynalazku, wzoru użytkowego albo wzoru przemysłowego w przypadkach określonych w art. 71 i 75; 8)   stwierdzenie prawa używania w ramach lokalnej działalności oznaczenia zarejestrowanego jako znak towarowy na rzecz innej osoby; 9)   stwierdzenie prawa używania oznaczenia geograficznego; 10)  stwierdzenie utraty prawa używania oznaczenia geograficznego; 11)  przeniesienie patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy albo prawa z rejestracji wzoru przemysłowego lub topografii, uzyskanego przez osobę nieuprawnioną; 12)  przeniesienie prawa ochronnego na znak towarowy w przypadku określonym w art. 161. Źródło: Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej

90 ROSZCZENIA DOTYCZĄCE WYNALAZKÓW, WZORÓW UŻYTKOWYCH, WZORÓW PRZEMYSŁOWYCH I TOPOGRAFII UKŁADÓW SCALONYCH Art. 287.  1. Uprawniony z patentu, którego patent został naruszony, lub osoba, której ustawa na to zezwala, może żądać zaniechania naruszania i usunięcia jego skutków oraz wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści, a także naprawienia szkody na zasadach ogólnych. 2. Osoba, która naruszyła patent, jest obowiązana ponadto, na żądanie uprawnionego, do ogłoszenia w prasie stosownego oświadczenia, a także, gdy naruszenie jest zawinione, do zapłaty odpowiedniej kwoty pieniężnej na rzecz jednej z organizacji, o których mowa w art. 9, na cele popierania własności przemysłowej. Źródło: Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej

91 Art. 288.  1. Roszczeń z tytułu naruszenia patentu można dochodzić po uzyskaniu patentu. 2. Roszczenia z tytułu naruszenia patentu, jeżeli sprawca działał w dobrej wierze, mogą być dochodzone za okres rozpoczynający się po dniu, w którym Urząd Patentowy dokonał ogłoszenia o zgłoszeniu wynalazku, a w przypadku wcześniejszego powiadomienia przez uprawnionego osoby naruszającej prawo o dokonanym zgłoszeniu - od daty tego powiadomienia. Źródło: Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej

92 Art. 289. 1. Roszczenia z tytułu naruszenia patentu ulegają przedawnieniu z upływem 3 lat. Bieg przedawnienia rozpoczyna się od dnia, w którym uprawniony dowiedział się o naruszeniu swego prawa i o osobie, która naruszyła patent, oddzielnie co do każdego naruszenia. Jednakże w każdym przypadku roszczenie przedawnia się z upływem pięciu lat od dnia, w którym nastąpiło naruszenie patentu. 2. Bieg przedawnienia ulega zawieszeniu w okresie między zgłoszeniem wynalazku do Urzędu Patentowego a udzieleniem patentu. Art. 290. Uprawniony, o którym mowa w art. 74, może żądać od osoby, która nie będąc do tego uprawniona zgłosiła wynalazek lub uzyskała patent, wydania uzyskanych bezpodstawnie korzyści i naprawienia szkody na zasadach ogólnych. Ponadto może żądać ogłoszenia w prasie stosownego oświadczenia, a także, gdy naruszenie prawa do patentu jest zawinione, zapłaty odpowiedniej kwoty pieniężnej na rzecz jednej z organizacji, o których mowa w art. 9, na cele popierania własności przemysłowej. , Źródło: Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej

93 Art. 291. Jeżeli strony nie postanowiły inaczej, w razie unieważnienia patentu nabywca, licencjobiorca albo inna osoba, na rzecz której uprawniony dokonał odpłatnego rozporządzenia, może żądać zwrotu wniesionej zapłaty oraz naprawienia szkody na zasadach ogólnych. Zbywca może jednak potrącić sobie korzyści, jakie nabywca uzyskał przez korzystanie z wynalazku przed unieważnieniem patentu; jeżeli korzyści te są wyższe od wniesionej zapłaty i dochodzonego odszkodowania, zbywca nie ponosi odpowiedzialności. Źródło: Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej

94 Art. 294. 1. Twórca wynalazku może dochodzić roszczenia o wynagrodzenie za korzystanie z jego wynalazku przed sądem okręgowym. Nie ma on obowiązku uiszczania kosztów sądowych. 2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu postępowania cywilnego, dotyczące postępowania w sprawach o roszczenia pracowników. Źródło: Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej

95 Art. 303. 1. Kto przypisuje sobie autorstwo albo wprowadza w błąd inną osobę co do autorstwa cudzego projektu wynalazczego albo w inny sposób narusza prawa twórcy projektu wynalazczego, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. 2. Jeżeli sprawca dopuszcza się czynu określonego w ust. 1 w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Art. 304. 1. Kto, nie będąc uprawnionym do uzyskania patentu, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji, zgłasza cudzy wynalazek, wzór użytkowy, wzór przemysłowy lub cudzą topografię układu scalonego w celu uzyskania patentu, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. 2. Tej samej karze podlega, kto ujawnia uzyskaną informację o cudzym wynalazku, wzorze użytkowym, wzorze przemysłowym albo cudzej topografii układu scalonego lub w inny sposób uniemożliwia uzyskanie patentu, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji. . 3. Jeżeli sprawca czynu określonego w ust. 2 działa nieumyślnie, będąc zobowiązanym do zachowania w tajemnicy uzyskanej informacji, podlega grzywnie Źródło: Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej

96 2. W wypadku mniejszej wagi sprawca podlega grzywnie.
Art. 305. 1. Kto w celu wprowadzenia do obrotu oznacza towary podrobionym znakiem towarowym lub oznaczone takim znakiem towary wprowadza do obrotu, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. 2. W wypadku mniejszej wagi sprawca podlega grzywnie. 3. Jeżeli sprawca uczynił sobie z popełnienia przestępstwa określonego w ust. 1 stałe źródło dochodu albo dopuszcza się tego przestępstwa w stosunku do towaru o znacznej wartości, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 5. Źródło: Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej

97 Art. 306. 1. W razie skazania za przestępstwo określone w art. 305 ust
Art. 306. 1. W razie skazania za przestępstwo określone w art. 305 ust. 3 sąd orzeka przepadek na rzecz Skarbu Państwa towarów pochodzących z przestępstwa oraz materiałów i narzędzi, jak również środków technicznych, które służyły lub były przeznaczone do popełnienia przestępstwa; jeżeli takie materiały, narzędzia albo środki techniczne nie były własnością sprawcy, sąd może orzec ich przepadek na rzecz Skarbu Państwa. 2. W razie skazania za przestępstwo określone w art. 305 ust. 1, sąd może orzec przepadek na rzecz Skarbu Państwa towarów pochodzących z przestępstwa oraz materiałów i narzędzi, jak również środków technicznych, które służyły lub były przeznaczone do popełnienia przestępstwa, chociażby nie były własnością sprawcy. 3. W razie orzeczenia przepadku, o którym mowa w ust. 1 lub 2, art Kodeksu karnego wykonawczego stosuje się odpowiednio niezależnie od wartości towarów, których przepadek orzeczono. Źródło: Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej

98 Możliwości uzyskania pomocy prawnej dla przedsiębiorcy zainteresowanego TT
Rzecznicy patentowi Urząd Patentowy Biuro Patentowe Ośrodki Informacji Patentowej Centra Transferu Technologii

99 Udział w zyskach z patentów
Art. 63. 1. Przez uzyskanie patentu nabywa się prawo wyłącznego korzystania z wynalazku w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Źródło: Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej

100 Źródło: Wrześniak G.:Optymalna polityka patentowa a innowacyjnośc

101

102 Przedsiębiorstwa Farmaceutyczne Przedsiębiorstwa biotechnologiczne
Wartość kontraktu badawczo-rozwojowego GSK Theravance 545 mln USD Johnson & Johnson Millennium Pharmaceuticals 535 mln USD Amgen Biovitrum 522 mln USD Aventis Regeneron 510 mln USD Merck Actelion 272 mln USD Bristol Myers Squibb Cogentech 250 mln USD Genentech Curis 240 mln USD Roche Maxygen 230 mln USD StressGen 227 mln USD AstraZeneca Abgenix 210 mln USD Źródło: Ernst & Young. Global Biotechnology 2007

103 Znaki handlowe Źródło: Kotarba W.

104 Znaki towarowe Znaki towarowe są oznaczeniami odróżniającymi producentów towarów i usług od towarów i usług innych producentów. Zarejestrowany znak towarowy gwarantuje jego właścicielowi wyłączność używania go w celu identyfikacji własnych towarów lub usług. Ochrona znaku towarowego zwykle trwa 10, lat, może być jednak ciągle odnawiana. Źródło: Kotarba W.

105 W związku z tym, że konsumenci kojarzą określone znaki towarowe z konkretnymi towarami, prestiż oraz reputacja towaru i produktu powiązana ze znakiem towarowym jest bardzo istotna. Dobra reputacja podnosi ogólną wartość towaru – dotyczy to również całej gamy towarów opatrzonych tym samym znakiem towarowym. Znak towarowy może być użyty do stworzenia wizerunku i/lub stylu towaru lub marki. Źródło: Kotarba W.

106 W dzisiejszych czasach podróbki stanowią głównie zagrożenie dla właścicieli znaków towarowych. Fałszerze nielegalnie korzystają lub kopiują zarejestrowane znaki towarowe, aby sprzedawać podrobione produkty opatrzone rozpoznawalnym cudzym znakiem. Niestety skopiowane towary są dostępne niemalże we wszystkich branżach, godząc w interesy producentów oraz konsumentów, którzy wprowadzeni w błąd, często kupują towary nieoryginalne o wątpliwej jakości. Źródło: Kotarba W.

107 Znaki powszechnie znane
Podlegają ochronie bez potrzeby ich rejestracji (słabsza ochrona) Charakteryzują się powszechną znajomością wśród nabywców/ odbiorców bądź są sławne (kojarzą się z wysoką jakością, niezawodnością, wielofunkcyjnością lub niepowtarzalnością wyrobów, zaspokojeniem wyszukanych gustów itp. Źródło: Kotarba W.

108 NAZWY HANDLOWE NAZWA HANDLOWA CZĘSTO STANOWI ELEMENT ZNAKU TOWAROWEGO
firma oznaczenie przedsiębiorcy oznaczenie przedsiębiorstwa to oznaczenia pod którymi prowadzona jest działalność gospodarcza i które służą odróżnianiu w obrocie jednego podmiotu gospodarczego od innych podmiotów NAZWA HANDLOWA CZĘSTO STANOWI ELEMENT ZNAKU TOWAROWEGO W Polsce jest 26 sądów rejestrowych, KRS – Krajowy Rejestr Sądowy (nie ma tu spółek cywilnych - osób fizycznych, których działalność gospodarczą rejestrują gminy – ponad 2000) Działa w Ministerstwie Sprawiedliwości – Centrala Rejestru Zastawów i KRS Źródło: Kotarba W.

109 Prawa autorskie I. KONWENCJA BERNEŃSKA, O OCHRONIE DZIEŁ LITERACKICH I ARTSTYCZNYCH Ochrona przysługuje autorom będącym obywatelami jednego z państw należących do Związku (art. 3). Autorzy w państwach należących do Związku innych niż państwa pochodzenia dzieła, korzystają z praw, jakie odpowiednie ustawy przyznają swoim obywatelom (art. 5). Np. dzieło pochodzi z Japonii, autor korzysta z ochrony w innych krajach na zasadach jak obywatel tych krajów. Korzystanie z praw i ich wykonywanie nie wymaga spełnienia żadnych formalności. II. W Polsce USTAWA z dnia 4 lutego o prawie autorskim i prawach pokrewnych Źródło: Lisiecki W.: Własność intelektualna

110 Przedmiot prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia (utwór) Źródło: Lisiecki W.: Własność intelektualna

111 Nieco odmienne są również prawa pracodawcy do takiego utworu.
Utwór naukowy podlega ochronie prawno autorskiej na takich samych zasadach jak każdy inny utwór. Nieco słabsza jest ochrona treści takiego utworu gdyż jego celem jest niereglamentowane udostępnianie wiedzy, a zatem korzystanie z wiedzy zawartej w tego typu utworach jest dozwolone w szerszym zakresie niż ma to miejsce w przypadku innych utworów. Przykład treść powieści a scenariusz filmu versus odkrycie naukowe – i jego wykorzystanie w pracy badawczej Nieco odmienne są również prawa pracodawcy do takiego utworu. Źródło: Lisiecki W.: Własność intelektualna

112 Utwór jest przedmiotem prawa autorskiego od chwili ustalenia, chociażby miał postać nie ukończoną.
Wyłączne prawo do korzystania z utworu i rozporządzania nim na wszystkich polach eksploatacji oraz do wynagrodzenia za korzystanie z utworu przysługuje tylko twórcy. Ochrona przysługuje twórcy niezależnie od spełnienia jakichkolwiek formalności. Ochroną objęty może być wyłącznie sposób wyrażenia; nie są objęte ochroną odkrycia, idee, procedury, metody i zasady działania oraz koncepcje matematyczne. Źródło: Lisiecki W.: Własność intelektualna

113 Autorskie prawa osobiste
przysługują wyłącznie autorowi, są niezbywalne i obejmują: autorstwo utworu, oznaczanie utworu (oraz jego kopii) imieniem i nazwiskiem autora, nienaruszalność treści i formy, decyzja o jego pierwszym publicznym udostępnieniu, prawo do wynagrodzenia, nadzór nad sposobem korzystania z utworu. Autorskie prawa majątkowe przysługują autorowi lub osobie, która nabyła je od autora, mogą stanowić przedmiot obrotu i obejmują w szczególności: zwielokrotnianie utworu, prawo do rozpowszechniania, prawo czerpania korzyści ze obrotu utworem Źródło: Lisiecki W.: Własność intelektualna

114 Autorskie prawa osobiste przysługują wyłącznie autorowi
Autorskie prawa majątkowe przysługują autorowi Autorskie prawa majątkowe przysługują PRACODAWCY jeżeli utwór powstał w wyniku wykonywania obowiązków ze stosunku pracy, a umowa o pracę nie stanowi inaczej Stosowny zapis nie musi być umieszczony w umowie o pracę ale może wyniknąć z regulaminu pracy, układu zbiorowego, zakresu obowiązków, polecenia służbowego, o ile utwór powstał w wyniku zgodnego zamiaru stron Uwaga 1: Nie można sugerować się: - miejscem stworzenia dzieła (bo w pracy, bo w domu), - środkami technicznymi (bo komputer w pracy, bo w domu) Uwaga 2: Polecenia służbowe nie mogą być wydawane dowolnie, ich granice stanowi cel zatrudnienia Źródło: Lisiecki W.: Własność intelektualna

115 Jeżeli utwór powstał w wyniku wykonywania obowiązków ze stosunku pracy i zgodnej woli stron prawa majątkowe do tego utworu przysługują pracodawcy. Uwaga: Prawo pracodawcy może ulec „wygaszeniu” w odniesieniu do utworu przeznaczonego do rozpowszechniania. Jeżeli w terminie 2 lat od daty przyjęcia utworu (plus dodatkowy termin wyznaczony przez twórcę) pracodawca nie przystąpi do jego rozpowszechniania - prawa majątkowe wracają do twórcy. Autorskie prawa majątkowe do utworów zbiorowych przysługują producentowi lub wydawcy. Ale prawa do poszczególnych części mających samodzielne znaczenie przysługują twórcom. Źródło: Lisiecki W.: Własność intelektualna

116 Art.14 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych reguluje prawa Uniwersytetu jako „instytucji naukowej” do utworów naukowych. Regulacja ta stanowi lex specialis w stosunku do art.12 ustawy i reguluje odmiennie prawa pracodawcy jako instytucji naukowej niż ma to miejsce w relacji pracodawca-pracownik odniesieniu do utworów pracowniczych Przepis ten ustanawia jedynie prawo pierwszeństwa opublikowania, przy czym twórcy przysługuje prawo do wynagrodzenia. Warunkiem powstania prawa pierwszeństwa publikacji jest wyrażenia przez jego twórcę woli jego publikacji (art. 6 ust.1). Źródło: Lisiecki W.: Własność intelektualna

117 Przepis art. 14 ust.1, ma charakter względy gdyż strony mogą w umowie o pracę ułożyć się wedle własnej woli i odmiennie uregulować kwestie związane z autorskimi prawami majątkowymi. Odmienne uregulowanie kwestii autorskich praw majątkowych musi jednak mieć miejsce w umowie o pracę, a nie w innych umowach np. w umowie o opublikowanie utworu. Biorąc pod uwagę charakter umowy o pracę i proces tworzenia utworu naukowego umowa o pracę regulująca odmiennie od treści art.14 ust 1. kwestie prawno-autorskie powinna być zawarta przed rozpoczęciem prac nad utworem. Zmiana umowy o pracę w trakcie procesu tworzenia utworu nie powinna mieć skutku względem danego utworu gdyż może by źródłem nadużyć przez jedną ze stron. Źródło: Lisiecki W.: Własność intelektualna

118 opublikowania utworu w terminie 2 lat od daty jego przyjęcia
Prawo pierwszeństwa opublikowania jest ograniczone i uwarunkowane łącznym spełnieniem dwóch warunków, a mianowicie: zawarciem z autorem umowy o wydanie utworu w terminie 6 miesięcy od daty dostarczenia utworu opublikowania utworu w terminie 2 lat od daty jego przyjęcia Oba terminy nie mogą wolą stron (umowa między Uniwersytetem a Twórcą ) ulec skróceniu lub wydłużeniu. Skrócenie tych terminów może być jedynie efektem szybkości decyzji co do zawarcia stosownej umowy o wydanie utworu jak równie czasem jego publikacji. Źródło: Lisiecki W.: Własność intelektualna

119 Dla ustalenia czy dany utwór jest utworem naukowym podlegającym rygorom art. 14 niezbędne jest również ustalenie czy utwór powstał w wyniku wykonywania obowiązków ze stosunku pracy. Uniwersytet może podjąć decyzję o rezygnacji z publikacji i zawiadomić o swojej decyzji Twórcę. W takim przypadku Twórca może we własnym zakresie podjąć kroki w celu opublikowania utworu naukowego. Status zawodowy pracownika nie ma znaczenia dla zastosowania art.14. Istotne i wystarczające jest ustalenie charakteru utworu i okoliczności jego powstania czyli to czy jest on wynikiem „wykonywania obowiązku ze stosunku pracy”. Z mocy art.14 ust 2. Uniwersytet zachowuje prawo do nieodpłatnego użytku własnego oraz używania materiału naukowego zawartego w utworze a ponadto jeżeli wynika to uzgodnionego przeznaczenia utworu lub umowy udostępniania go osobom trzecim. Źródło: Lisiecki W.: Własność intelektualna

120 Dowód Poprawności (Proof of concept)
Idea proof of concept polega na udowodnieniu słuszności/poprawności pomysłu. W tym celu autor rozwiązania musi udowodnić możliwość realizacji koncepcji oraz możliwość osiągnięcia zakładanych rezultatów. Proof of concept jest jedną z początkowych, lecz zasadniczych faz prowadzących do opracowania prototypu nowego rozwiązania i dotyczy zarówno nowych pomysłów w sferze materialnej (wynalazki), jak i niematerialnej (metodyka, oprogramowanie). Faza ta kończy się zwykle opracowaniem wersji demonstracyjnej, która nie jest kompletnym, finalnym rozwiązaniem, lecz pozwala udowodnić słuszność przyjętych założeń lub możliwość eksploatacji. Źródło: Matusiak K. Innowacje i transfer technologii

121 Granty Proof of concept służą finansowaniu tej fazy rozwoju projektu
Granty Proof of concept służą finansowaniu tej fazy rozwoju projektu. Koszty przeprowadzenia fazy Proof of concept spoczywają na właścicielu pomysłu (zbyt wczesna faza rozwoju projektu żeby pozyskać inwestora). Koszt przygotowania wersji demonstracyjnej wynalazku często przekracza możliwości indywidualnych twórców, co prowadzi do zaniechania wdrożenia lub utraty cech jego nowości. Dostrzegając w tym zjawisku jedną z istotnych barier wzrostu innowacyjności gospodarki, niektóre rządy tworzą fundusze publiczne przeznaczone na finansowanie grantów dla najlepszych pomysłów wybranych w drodze konkursu. Fundusze są administrowane przez agencje rządowe lub regionalne. Źródło: Matusiak K. Innowacje i transfer technologii

122 Granty Proof of concept stanowią jednorazową bezzwrotną pomoc dla wynalazców. Środki z grantu, na ogół nieprzekraczające kwoty równoważnej kilkudziesięciu tysiącom złotych, mogą być przeznaczone na dokończenie konstrukcji modelu, analizę efektów działania, certyfikację, ochronę patentową, przygotowanie biznesplanu itp. Źródło: Matusiak K. Innowacje i transfer technologii

123 Business Proof of concept Test służy sprawdzeniu, czy przedsiębiorca prezentujący swój pomysł na biznes przemyślał go starannie pod kątem zagadnień: własności przemysłowej, konkurencji, potrzeb finansowych, rozmiaru rynku, niezbędnej kadry itp. Ten krótki test w formie zestawu pytań służy inwestorom do podjęcia decyzji o zainteresowaniu projektem. Źródło: Matusiak K. Innowacje i transfer technologii

124 Studium dotyczące postępowania patentowego - Biotechnologia
W praktyce przykładami typowych kategorii, w których patentuje się wynalazki biotechnologiczne, są: produkty, np.: polipeptydy (enzymy, przeciwciała), kwasy nukleinowe (primery, sekwencje kodujące, wektory), mikroorganizmy, linie komórkowe, zestawy (np.: zestawy diagnostyczne), kompozycje i środki farmaceutyczne (np.: leki, szczepionki); sposoby, np.: metody otrzymywania określonego produktu (np.: fermentacje, metody izolacji i oczyszczania substancji biologicznych), testy i metody diagnostyczne in vitro, metody laboratoryjne (np. PCR); zastosowania, np.: zastosowanie określonego produktu (np. znanego białka) do wytwarzania leku do leczenia określonej choroby. Źródło: Kotarba W.: Patentowanie wynalazków biotechnologicznych

125 T301/87 Zgłoszenie EP Zastrzeżenie dotyczy funkcjonalnie istotnej części dużo dłuższej sekwencji DNA .II-206. Zgłoszenie uprzednie Zdeponowano rekombinowany plazmid, zawierających pełną sekwencję DNA.II-206., nie wspominano o jej częściach. Decyzja Komisji Odwoławczej Pierwszeństwo nie może być przyznane, ponieważ zastrzegana część składowa nie wynika z ujawnienia pełnej sekwencji DNA .II-206.. Źródło: Kotarba W.: Patentowanie wynalazków biotechnologicznych

126 Zgłoszenia z dziedziny biotechnologii często obejmują wiele różnych rozwiązań formułowanych w postaci wielu zastrzeżeń niezależnych. Na zasadach ogólnych warunkiem pozostawania ich w jednym zgłoszeniu wobec spełnienia jednolitości jest fakt, że stanowią wyraźnie jeden pomysł wynalazczy. Źródło: Pyrża A.: Poradnik wynalazcy

127 Zastrzeżenie 1: Białko X, DNA kodujące to białko.
Zastrzeżenie 2: Środek farmaceutyczny zawierający białko X. Zastrzeżenie 3: Białko fuzyjne z białkiem X. Zastrzeżenie 4: Sposób wytwarzania białka fuzyjnego. Zastrzeżenie 5: Środek farmaceutyczny zawierający białko fuzyjne Źródło: Pyrża A.: Poradnik wynalazcy

128 Zgłoszenie dotyczy białka wyjściowego oraz złożonego białka fuzyjnego i ich wykorzystania. Gdy cel rozwiązywany przez oba te wynalazki jest różny, stanowią one różne pomysły wynalazcze – zgłoszenie nie spełnia wymogu jednolitości. Źródło: Pyrża A.: Poradnik wynalazcy

129 Studium dotyczące transferu technologii z uniwersytetu do przedsiębiorstwa
SMARTTECH Sp. z o.o. została założona w 2000 roku jako firma spin-off Wydziału Mechatroniki Politechniki Warszawskiej przez grupę wybitnych postaci optyki i młodszych naukowców i studentów „zapalonych” do wizji wdrożenia swoich osiągnięć na polskim rynku. Należeli do niej: prof. dr hab. Małgorzata Kujawińska – ekspert w zakresie pomiarów optycznych i przetwarzania obrazu, dr hab. Leszek Sałbut – specjalista w dziedzinie metod i aparatury interferometrycznej, dr inż. Michał Pawłowski i dr inż. Robert Sitnik (wówczas doktoranci prof. M. Kujawińskiej) oraz mgr inż. Anna Gębarska (córka prof. Kujawińskiej, studiująca wówczas na Wydziale Inżynierii Produkcji na kierunku Zarządzanie i Marketing). Obszarem zainteresowania tej grupy były metody i urządzenia do wyznaczania kształtu obiektów trójwymiarowych. Źródło: Santarek K.: Transfer technologii z uczelni do biznesu

130 Do dokładnego mierzenia przestrzennych przedmiotów – głównie części maszyn i wszelkiego rodzaju wyrobów przemysłowych służą zazwyczaj maszyny współrzędnościowe („xyz” – inaczej 3D). Mankamentem tych maszyn jest ich cena oraz długi (bo bazujący na szeregowym mierzeniu współrzędnych punktów) pomiar. Dodatkowo są to pomiary dotykowe, a wiec nie nadające się do mierzenia obiektów biologicznych i o delikatnej strukturze (np. dzieł sztuki). Grupa specjalistów z dziedziny optyki skupionych wokół prof. M. Kujawińskiej zajmowała się nowymi metodami wykorzystania światła do precyzyjnych pomiarów bezdotykowych. Jeszcze kilka lat temu na świecie była to nowość, a w kraju, poza wąską grupą naukowców, nikt o niej nic bliższego nie wiedział. Wykorzystanie tej metody w praktyce polega na pozyskaniu trójwymiarowej „chmury” składającej się z milionów punktów pomiarowych zapisywanych w pamięci komputera jako wynik projekcji na obiekt zestawu rastrów świetlnych. Urządzenie składa się z nowego typu skanera oraz komputera z pełnym oprogramowaniem do analizy i wizualizacji wyników. Urządzenie pozwala zapisać cyfrowo kształt przestrzennych brył z dokładnością do setnych części milimetra. Źródło: Santarek K.: Transfer technologii z uczelni do biznesu

131 Naukowcy pracujący nad prototypami nowych urządzeń szybko zdali sobie sprawę z tego, że w celu komercjalizacji innowacji muszą wziąć sprawę w swoje ręce. W ten sposób pięcioosobowy zespół założył spółkę z kapitałem założycielskim 10 tys. zł. SMARTTECH mieścił się początkowo w prywatnym mieszkaniu oraz w jednym pokoju na Politechnice i nie zatrudniał stałych pracowników. Pierwsze znaczące zamówienie SMARTTECH pozyskał ze szwajcarskiej firmy wytwarzającej wkładki ortopedyczne na indywidualne zamówienie. Nowa metoda pomiaru okazała się bardzo przydatna do precyzyjnych pomiarów stóp klientów. Metoda sprawdziła się ale kontrakt okazał się biznesową porażką, ponieważ szwajcarscy partnerzy (okazało się, że firma zarejestrowana była na Kajmanach) okazali się nieuczciwi i nie zapłacili końcowej faktury. Mimo prób windykacji SMARTTECHOWI nigdy nie udało się odzyskać pieniędzy. Źródło: Santarek K.: Transfer technologii z uczelni do biznesu

132 Po pierwszej porażce firma długo nie mogła rozwinąć skrzydeł
Po pierwszej porażce firma długo nie mogła rozwinąć skrzydeł. Urządzenia, mimo iż równolegle były rozwijane na Uczelni, wymagały dopracowania do wymagań rynku i poniesienia znacznych kosztów z tym związanych. Równocześnie na Uczelni mimo oficjalnego przekazania technologii skanera przez Centrum Transferu Technologii PW do SMARTTECHU zaczęto niechętnie patrzeć na udział prof. Kujawińskiej i dr Sałbuta w działaniach firmy i ostatecznie podjęli oni decyzje o wycofaniu się z jej działalności. Jednak A. Gębarska i R. Sitnik nie tracili wiary w karierę pomiarów bezdotykowych. Ich determinacja została nagrodzona. Znalazł się „anioł biznesu” gotów sfi nansować przedsięwzięcie – był nim ojciec Anny – Paweł Kujawiński, który w 2003 roku przejął udziały w spółce. P. Kujawiński pracował przez wiele lat w Dziale Produkcji i Eksportu Centrum Badań Wysokociśnieniowych PAN. W centrum tym powstał jeden z pierwszych w świecie „niebieski laser”. Od 1990 r. prowadzi dobrze prosperującą firmę Źródło: Santarek K.: Transfer technologii z uczelni do biznesu

133 Obecnie firmę prowadzą trzy osoby: Paweł Kujawiński – absolwent Wydziału Mechaniki Precyzyjnej PW – współwłaściciel firmy, który wniósł kapitał i doświadczenie w biznesie, Anna Gębarska – absolwentka Wydziału Inżynierii Produkcji PW – dyrektorka, która wniosła talenty menedżerskie, entuzjazm i gotowość do pracy po 12 godzin na dobę oraz Robert Sitnik (równocześnie adiunkt na Wydziale Mechatroniki PW, który wnosi wiedzę merytoryczną i koncepcje rozwoju produktu. Prof. Kujawińska nadal patronuje firmie z dystansu, nie angażując się obecnie bezpośrednio w jej działalność. Firma zatrudnia na stałe 4 osoby i współpracuje okresowo z 3-6 osobami. Przyjmuje studentów na praktyki, a obok działalności biznesowej bierze udział w realizacji projektów finansowanych z Unii Europejskiej (projekt AURORA w ramach programu CRAFT UE) oraz funduszy innowacyjnych. Źródło: Santarek K.: Transfer technologii z uczelni do biznesu

134 W latach znacznie wzrosły obroty firmy związane z usługami pomiarowymi. Inżynierowie polscy i narzędziownie zaczęły aktywnie korzystać z nowych technologii oferowanych przez SMARTTECH. W połowie 2005 roku firma wprowadziła na rynek Zintegrowany System Pomiaru „Scan-Bright”, który umożliwia uzyskanie pełnego modelu obiektu rzeczywistego bez jakichkolwiek dodatkowych inwestycji w oprogramowanie czy sprzęt. Źródło: Santarek K.: Transfer technologii z uczelni do biznesu

135 Od roku 2006 SMARTTECH rozszerzając swoją ofertę został również dystrybutorem czołowego producenta ręcznych skanerów 3D linii HandyScan firmy Creaform, z sukcesem wprowadzając na rynek polski również to innowacyjne urządzenie. Dodatkowo odpowiadając na potrzeby klientów związane z zaawansowaną obróbką danych pomiarowych firma rozpoczęła współpracę z firmą Raindrop i jest nie tylko sprzedawcą ale również jedynym autoryzowanym szkoleniowcem oprogramowania Geomagic Studio i Geomagic Qualify. Źródło: Santarek K.: Transfer technologii z uczelni do biznesu

136 Po kilku trudnych latach SMARTTECH wychodzi na prostą
Po kilku trudnych latach SMARTTECH wychodzi na prostą. Dzięki nakładom na badania i rozwój wyroby stały się produktami rynkowymi. Firma oferuje kilka ich rodzajów, np. indywidualne systemy wizyjne, pozwalające optycznie nadzorować jakość produkcji ale sztandarowym produktem jest nadal system ScanBright. Ponadto firma produkuje urządzenia pomiarowe do pomiarów makro i mikro oraz oferuje usługi pomiarowe. Źródło: Santarek K.: Transfer technologii z uczelni do biznesu

137 Spin off przy uniwersytecie
Spin-offem nazwiemy nową firmę, która zostaje założona przez pracownika instytucji naukowej lub badawczej (od stopnia doktora wzwyż), studenta lub absolwenta uczelni w celi komercjalizacji wiedzy, powstałej na tej uczelni. Po co w ogóle zakładać spółkę spin-off? Dlaczego nie otworzyć własnej działalności? Przypuśćmy że jesteśmy naukowcem, który pracował nad pewnym projektem na uczelni. Po jego zakończeniu okazało się, że powstała technologia lub jej zarys, która nie dość że da się skomercjalizować to jeszcze może przynieść wymierne zyski. Czy naukowiec może więc otworzyć firmę, udoskonalić tą technologię i sprzedawać produkty? Niestety, nie jest to takie proste.

138 Jeżeli bowiem nasz naukowiec zajmował się tą technologią zgodnie ze swoimi obowiązkami służbowymi i na sprzęcie uczelni, to technologia należy do uczelni. Co więc zrobić, aby móc mimo wszystko czerpać z niej profity? Są dwa wyjścia: albo uczelnia odsprzeda technologię naukowcowi, na podstawie której założy on firmę (co przeważnie związane jest z wysokimi kosztami), albo powstanie spółka spin-off.

139 W spółce spin-off to np. uczelnia patentuje technologię i jest, wraz z naukowcem, udziałowcem spółki (jeżeli jest potrzeba finansowania, może pojawić się również inwestor zewnętrzny). Dzięki takiemu połączeniu naukowiec może bez przeszkód korzystać z technologii i na jej podstawie tworzyć i sprzedawać produkty, dzieląc się zyskiem z uczelnią. Po pewnym czasie, w którym to firma zdobędzie odpowiednią renomę i pozycję na rynku, naukowiec-przedsiębiorca może wykupić udziały uczelni i stać się pełnoprawnym właścicielem firmy.

140 Inne przypadki transferu Spółka spin off – Uniwersytet Jagielloński
Szczegółowa procedura tworzenia spółki spin-off: Złożenie przez naukowca do CITTRU opisu przedsięwzięcia na przygotowanym formularzu. Wzór biznesplanu dostępny będzie na stronie internetowej CITTRU oraz w siedzibie CITTRU. Ocena złożonego wniosku pod względem merytorycznym i organizacyjnym dokonywana będzie przez doświadczonych pracowników CITTRU. W razie potrzeby, wniosek zostaje konsultowany z ekspertami w danej dziedzinie. Następuje odrzucenie wniosku albo jego przyjęcie i przekazanie do dalszej weryfikacji. Źródło: Uniwersytet Jagielloński. CITTRU

141 W sytuacji gdy wniosek otrzymał pozytywną rekomendację rola CITTRU sprowadza się do pomocy w napisaniu biznesplanu przedsięwzięcia, ze szczególnym, uwzględnieniem jego struktury finansowej. CITTRU dzięki swojemu doświadczeniu i kontaktom identyfikuje źródła finansowania nowej firmy (fundusze europejskie, seed capital, venture capital, aniołowie biznesu, emisja akcji itp.). Poprzez współpracę z ekspertami w dziedzinie prawa i finansów CITTRU jest w stanie przeprowadzić negocjacje z wybranymi inwestorami. Bardzo ważnym elementem tego etapu jest wycena własności intelektualnej wnoszonej do spółki. Źródło: Uniwersytet Jagielloński. CITTRU

142 Opracowanie dywersyfikacji kapitału zakładowego spółki ze szczególnym uwzględnieniem udziału w nim Uniwersytetu poprzez specjalnie powołaną do tego spółkę. Konflikt interesów między naukowcem/naukowcami zostaje rozwiązany przez Uniwersytecką Komisję ds. Własności Intelektualnej. Decyzja o powołaniu spółki podejmowana przez Rektora UJ na wniosek Kierownika CITTRU i Kwestora UJ. Dalsze konsultacje dla zakładających działalność gospodarczą oraz możliwość umieszczenia firmy w Inkubatorze Przedsiębiorczości UJ. Źródło: Uniwersytet Jagielloński. CITTRU

143 Dziękujemy za uwagę


Pobierz ppt "Tomasz Krawczyk dr Jan Fazlagić."

Podobne prezentacje


Reklamy Google