Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zespół ds. integracji Mirosława Orłowska – Gaweł Daria Hanzel

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zespół ds. integracji Mirosława Orłowska – Gaweł Daria Hanzel"— Zapis prezentacji:

1 Zespół ds. integracji Mirosława Orłowska – Gaweł Daria Hanzel
Przewodnicząca: Iwona Marcińczak Mirosława Orłowska – Gaweł Daria Hanzel Dorota Wolf Agata Pietrzyńska Irena Kościelecka Anna Frączak Paulina Sochaj Małgorzata Jędryszczak Katarzyna Turyczek Magdalena Rajterowska Błażej Szymczak Barbara Jopek Emilia Lorek-Czerska

2 Zrealizowane działania w roku szkolnym 2014/2015
1. Praca terapeutyczna (diagnozy, IPET). 2. Wspieranie dydaktyki (realizowanie programu szkoły specjalnej, dostosowanie wymagań do możliwości uczniów, Ortograffiti). 3. Współpraca z rodzicami (podpisanie kontraktu-zasad współpracy, bieżące informacje o uczniu, wspieranie i pomoc). 4. Promocja szkoły (zorganizowanie i przeprowadzenie konferencji „Odpowiedzialna Integracja. Zwykłe problemy niezwykłych ludzi, czyli jak wspierać uczniów z zaburzeniami ze spektrum autyzmu” 24,25 października 2014 r. ,prowadzenie zakładki „Integracja” na stronie internetowej szkoły). 5. Aktywizacja uczniów (włączenie uczniów integracyjnych we wszystkie działania szkolne-udział w przygotowaniu upominków na kiermasz bożonarodzeniowy i wielkanocny ,7 uczniów kl. IIa, IIIa, IIIb wzięło udział w ,,Festiwalu Piosenki i Wiersza” w ZSEA przy ul. Worcella, 4 w szkolnym konkursie ,,Marzenia do spełnienia”, prowadzenie zajęć sportowych dla uczniów niepełnosprawnych i zagrożonych niedostosowaniem społecznym-piłka nożna, uczestnictwo w kołach zainteresowań).

3 Zrealizowane działania w roku szkolnym 2014/2015
6. Wolontariat -33 uczniów korzysta z pomocy wolontariuszy Akademii Przyszłości. 7. Udział lub pomoc pedagogów specjalnych we wszystkich działaniach szkolnych (Talenciaki, Święto Rodziny, Dzień Przedszkolaka, imprezy klasowe, wycieczki, akcje charytatywne). 8. Współpraca z całym gronem pedagogicznym, wymiana doświadczeń. 9. Współpraca z: PPP, D.D. przy ul. Parkowej, Stowarzyszeniem „Wiosna”, „Promyk”, Ośrodkiem Terapeutycznym „ Pozytywka”, Ośrodkiem Wczesnej Interwencji „Ostoja”, Szkołą Specjalną przy ul. Parkowej, Policją, Strażą Miejską, Pogotowiem, Ośrodkami Dziennymi Psychiatrii Dziecięcej. 10. Podwyższenie kwalifikacji , nabycie nowych umiejętności i wykorzystanie ich w pracy z uczniem.

4 Wnioski do pracy na rok szkolny 2015/2016
1. Włączać dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w tok lekcji i pracę z całą klasą. 2. W trosce o rozwój psychofizyczny uczniów objętych integracją współpracować ze specjalistami i rodzicami. Dzieci niepełnosprawne trzeba systematycznie diagnozować i kontrolować. 3. Wspierać rodziców, pomagać im w rozwiązywaniu problemów. 4. Wdrażać dzieci niepełnosprawne i zagrożone niedostosowaniem społecznym we wszystkie działania szkolne, wspierać je i dodawać im pewności siebie, zachęcać do udziału w konkursach, zawodach. 5. Rozszerzyć ofertę konkursów dla uczniów integracyjnych, ponieważ cieszą się dużym zainteresowaniem. Propozycja zorganizowania konkursu o szerszym zasięgu (szkoły integracyjne). 6. Współpracować z wolontariuszami „Akademii Przyszłości” oraz ze wszystkimi w/w instytucjami. 7. Najważniejsze informacje dotyczące integracji umieszczać na stronie internetowej szkoły. 8. Poszerzać swoją wiedzę i kompetencje poprzez udział w kursach i szkoleniach. 9. Wiedzę zdobytą na kursach, szkoleniach i warsztatach wykorzystywać w pracy z dziećmi ,a także dzielić się z innymi nauczycielami (na zespole, indywidualnie, w miarę możliwości przekazywać materiały szkoleniowe) 10. Współpraca i zaangażowanie wszystkich nauczycieli daje pozytywne rezultaty w pracy z dziećmi integracyjnymi. 11. Współdziałać z wychowawcami i nauczycielami przedmiotu w planowaniu zajęć dla uczniów o specjalnych potrzebach


Pobierz ppt "Zespół ds. integracji Mirosława Orłowska – Gaweł Daria Hanzel"

Podobne prezentacje


Reklamy Google