Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Gmina Raciechowice jako przykład Karpackiej Gminy

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Gmina Raciechowice jako przykład Karpackiej Gminy"— Zapis prezentacji:

1 Gmina Raciechowice jako przykład Karpackiej Gminy

2 Zasoby kulturowe Czasław W Czasławiu znajduje się dwór Bujwidów (obecny zbudowany został w 1899 r.) Należał on do rodziny słynnego bakteriologa i esperantysty, Odona Bujwida. W 1892 r. w majątku urodził się Ludomił Rayski, późniejszy generał, do marca 1939 r. dowódca lotnictwa wojskowego. Drugi folwark – Wolnica – znajduje się w południowej części miejscowości.  Dąbie Wieś znana jest przede wszystkim z Diabelskiego Kamienia – okazałego ostańca piaskowcowego, mającego postać muru skalnego długości 55 m. Poniżej skały stoi tzw. pustelnia szczyrzycka i drewnianą kaplicą z 1886 r., stojąca już w granicach Krzesławic, stanowiąca obiekt na Szlaku Architektury Drewnianej. Pustelnia była zamieszkana (z przerwami) pomiędzy 1810 a 1996 rokiem. W Dąbiu znajduje się także odnowiony dwór z 1858 r. oraz kapliczka domkowa z XIX w. Gruszów Najważniejszym zabytkiem miejscowości jest drewniany kościół p.w. Rozesłania Apostołów. Zbudowany w XVI w., stanowi modelowy przykład małopolskiego budownictwa sakralnego. Wyposażenie świątyni jest barokowe i klasycystyczne. W Gruszowie stoi figura przydrożna z 1895 r., druga upamiętniająca zwycięstwo pod Grunwaldem, wystawiona podczas zjazdu ludowego w 1902 r., oraz pomnik ku pamięci chłopów, którzy zginęli w 1932 r. podczas pacyfikacji strajku w pobliskim Łapanowie. Bojańczyce Odnowiony dwór z połowy XIX w., obok którego rośnie prastara lipa. Tu też znajduje się kapliczka, pochodząca zapewne jeszcze z XVIII stulecia. Kwapinka Miejscowość z zabytkami architektury drewnianej; na skrzyżowaniu dróg figura Bożej Męki z 1882 r. innym ciekawym obiektem są ruiny cegielni z wysokim kominem. Mierzeń Mierzeń był niewielką wsią szlachecką, w której zachował się dworek Banachów, wystawiony w XVII w. Do dworu prowadzi wysadzana starymi topolami aleja. Nieopodal skrzyżowania dróg na Widomej piękna figura przydrożna z 1859 r. Raciechowice Drewniany Kościół p.w. św. Jakuba i św. Katarzyny Aleksandryjskiej zbudowany został w 1720 r., lecz jego prezbiterium uważane jest za starsze. Atutem świątyni jest piękne, rokokowe wyposażenie drewniany dwór należy do najokazalszych tego typu budowli w Małopolsce- zbudowany w 1780 r. Obok dworu stoi drewniany spichlerz z 1774 r., zachowały się też pozostałości parku krajobrazowego. Na terenie Raciechowic stoi kilka kapliczek i figur z XIX w. Zegartowice W północnej części Zegartowic znajduje się jedna z najefektowniejszych skałek Pogórza – Kamień Grzyb. Żerosławice W centrum Żerosławic stoi pomnik, poświęcony ofiarom pacyfikacji – w 1944 r. hitlerowcy zamordowali tu 40 osób w odwecie za zabicie przez partyzantów generała stacjonującej nieopodal jednostki. Naprzeciw kapliczka drewniana z XIX /XX w. obszar podworski, obsadzony dębami i jaworami.

3 Kościół w Raciechowicach Diabelski Kamień w Dąbiu
Dwór w Raciechowicach Dwór w Bojańczycach Kościół w Raciechowicach Diabelski Kamień w Dąbiu Kościół w Gruszowie Dwór w Mierzniu

4 Legendy Gminy Raciechowice
Grodzisko Rycerz z drużyny Bolesława Śmiałego tak kochał swoją żonę, że zawczasu kupił dla przyszłego potomka szczerozłotą kołyskę. Wkrótce musiał pod wodzą króla wyruszyć na kolejną wyprawę wojenną, z której długo nie wracał. Niewdzięczna małżonka zdradziła męża, a urodzone „z nieprawego łoża” dziecko chowała w złotej kołysce. Po pewnym czasie rycerz wrócił z dalekiej wyprawy owiany wojenną chwałą. Przestraszona matka wyrzuciła dziecko w złotej kołysce z zamkowej wieży. Dojrzał to ów rycerz, zawrzał straszliwym gniewem i - podparłszy własną włócznią bramę - kazał podpalić zamek. Wszyscy mieszkańcy wraz z niewierną małżonką spłonęli żywcem, a rycerz wyruszył na wieczną tułaczkę. Kamień- Grzyb Kamień „Grzyb” - pomnik przyrody nieożywionej, znajduje się w Zegartowicach w przysiółku Bigorzówka, ostaniec skalny, obwód korony 3 metry, wysokość 3 metry, zbudowany z piaskowca ciężkowickiego, powstał w trzeciorzędzie, łatwo dostępny turystycznie. Podobno kiedyś kobietom brakowało szorstkiego materiału do czyszczenia z sadzy naczyń kuchennych. Skrobały przeto łatwo poddający się obróbce piaskowiec. Najczęściej u dołu, bo najłatwiej; im wyżej tym trudniej przychodziło niewiastom sięgać po piaskowy urobek, przeto i mniej go z głazu zeskrobywały. Dlatego kamień jest węższy u podstawy, a szerszy od góry. Grodzisko Kamień „Grzyb” w Zegartowicach

5 Diabelski Kamień Diabelski Kamień - pomnik przyrody nieożywionej znajduje się w Krzesławicach, ostaniec skalny wypreparowany z podłoża, ciekawe formy związane z oddziaływaniem czynników atmosferycznych, obecność żelaza daje czerwone zabarwienie długość: 55m.,wysokość: 27m., szerokość: 12 m. Było to w 1234 r. Diabeł nie mogąc ścierpieć istniejącego w Szczyrzycu klasztoru nawracającego ludzi od grzechu. Porwał wielki kamień, by go zrzucić na klasztor. Jednak modlitwy zakonników i dźwięk bijących na Anioł Pański dzwonów klasztoru sprawiły, że diabeł stracił moc. Nie mogąc unieść kamienia, upuścił go w lesie, 3 km przed klasztorem. Na ścianach kamienia można podobno dostrzec wgłębień od palców diabła.

6 Partycypacja społeczna
Spółdzielnia Socjalna „Kuźnia Smaku” działa od początku 2013 roku. Głównym celem Spółdzielni, od momentu powstania jest promowanie regionu i jego bogatej tradycji poprzez produkcję tradycyjnej żywności, promocję rękodzieła, prowadzenie warsztatów i świetlic środowiskowych. Spółdzielnia Socjalna „PRZYSTAŃ” w Raciechowicach jest przykładem i owocem współpracy samorządu gminnego z organizacjami pozarządowymi. W jej wyniku powstały nowe miejsca pracy i zrodził się pomysł na zagospodarowanie budynku dawnej szkoły w Kwapince. Zadania: dożywianie dzieci, utrzymywanie porządków w szkołach, usługi cateringowe (konferencje, szkolenia na terenie powiatu), prowadzenie Pensjonatu w Kwapince.

7 Stowarzyszenia w Gminie Raciechowice
Stowarzyszenie „Raciechowice 2005” działa na polu zachowania i rozwoju dziedzictwa kulturowego Gminy Raciechowice i szerzej – Małopolski oraz w sferze włączania mieszkańców regionu w życie społeczno-kulturowe. Stowarzyszenie działa w kilku sferach: kultura jako platforma współpracy, wymiany wiedzy i doświadczeń, integracji międzypokoleniowej - warsztaty dla dzieci, młodzieży i seniorów, wystawy dzieł lokalnych rękodzielników; kultura jako metoda aktywizacji osób starszych - w 2013 r. z inicjatywy Stowarzyszenia powstał w Raciechowicach Uniwersytet Trzeciego Wieku, którego słuchaczami jest w chwili obecnej 50 osób; realizacja pasji i podnoszenie kompetencji muzycznych - warsztaty i konkursy muzyczne; kultura jako most łączący Polonię z krajem ojczystym - siedem edycji letnich kolonii dla dzieci i młodzieży polskiego pochodzenia z Kirgistanu. Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Gruszowskiej ma za zadanie lokalny rozwój wsi Gruszów oraz gminy Raciechowice poprzez promocję sportu, ochronę środowiska naturalnego, a przede wszystkim ochronę zabytków- w Zespole Szkół nr 2 w Gruszowie powstała Izba Pamięci.

8 Stowarzyszenie Integracji, Rozwoju i Promocji Wsi Czasław
istnieje od 2002 r. podstawowym celem stowarzyszenia jest wsparcie rozwoju społecznego mieszkańców wsi Czasław zajmuje się prowadzeniem ZS nr 3 w Czasławiu, organizacją zajęć pozalekcyjnych, wsparciem działań lokalnych, aktywizacją dzieci i młodzieży na rzecz rozwoju ich miejscowości współpracuje z Gminą, pozyskuje dotacje z UE oraz środków krajowych  Uniwersytet Trzeciego Wieku prowadzony od 2013 r. przez Stowarzyszenie „Raciechowice 2005” środki na inaugurację i prowadzenie zajęć pozyskano w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych kursy przeznaczone są dla osób w wieku 60+ wśród zajęć prowadzone są: kurs języka angielskiego, kurs komputerowy, zajęcia ruchowe, treningi z samoobrony, warsztaty rękodzielnicze, literackie, kulinarne, konsultacje z lekarzem i prawnikiem, a w końcu wyjazdy: do kina, teatru, opery, na narty Aktualnie UTW Raciechowice ma ponad 90 uczestników 

9 KGW Na terenie gminy działa kilka Kół Gospodyń Wiejskich - promują regionalne wyroby, reprezentują gminę w licznych konkursach regionalnych, prowadzą warsztaty i szkolenia dla dzieci i młodzieży, dbają o zachowanie lokalnych tradycji. OSP Na terenie gminy działa 8 jednostek OSP- zrzeszają 447 członków, w tym 30 honorowych i 159 uprawnionych do udziału w akcjach. Inwestycje 2014: modernizacja sal (OSP Gruszów), rozbudowa budynków (OSP Kwapinka), plac zabaw w Parku Podworskim (OSP Żerosławice), budowa Sali Koncertowej (OSP Czasław) Akcje ratunkowe: powódź na terenie gminy maj- sierpień 2014 r. Zawody Strażackie: od 2008 r. na terenie gminy organizowane są Międzynarodowe Zawody Strażackie

10 Karpacki Uniwersytet Partycypacji: jako jedna z 6 gmin Raciechowice biorą udział w projekcie. Powstała Rada Konsultacyjna ma za zadanie opracowanie Strategii Promocji Gminy w oparciu o rozwój wiosek tematycznych. W skład Rady wchodzą przedstawiciele Gminy, Stowarzyszeń, KGW, oświaty oraz Spółdzielni działających na naszym terenie. Szkoła Muzyczna I stopnia w Czasławiu im. Oskara Kolberga: organ prowadzący: Gmina Raciechowice. Celem powołania Szkoły Muzycznej było umożliwienie dzieciom i młodzieży z terenu gminy Raciechowice i okolicznych gmin rozwijania zdolności i zainteresowań muzycznych, przygotowanie wrażliwych i świadomych odbiorców muzyki oraz przygotowanie absolwentów do kontynuowania nauki w Szkole Muzycznej II stopnia. Osiągnięcia: VII Ogólnopolski Festiwal Akordeonowych Zespołów Kameralnych- III miejsce. Projekty realizowane dzięki współpracy gminy i NGO: na terenie gminy działa 10 świetlic środowiskowych: zajęcia integracyjne dla dzieci, młodzieży i seniorów; warsztaty rękodzieła, muzyczne, taneczne, kulinarne (potrawy regionalne).

11 Zasoby przyrodnicze Sady
Chlubą i wizytówką gminy jest sadownictwo. Sady stanowią 1/3 użytków rolnych. Intensywne zakładanie sadów rozpoczęło się w latach 50-tych ubiegłego stulecia i trwa do dzisiaj: 1000 ha upraw sadowniczych, w tym 800 ha stanowią same jabłonie; drzewek; Średni roczny zbiór szacuje się na ton jabłek; „Jabłko z Raciechowic” widnieje na Liście Produktów Tradycyjnych województwa małopolskiego.

12 Fauna i flora Gminy 26 % powierzchni gminy stanowią lasy
przeważa sosna, chociaż nie brak świerka, jodły, buka na niższych terenach rosną brzozy i wierzby, zwłaszcza wzdłuż strumieni i potoków; brzegi rzek porasta gęsta wiklina; wokół kościołów i cmentarzy oraz figur stojących przy skrzyżowaniach dróg rosną lipy, buki i kasztanowce, sadzone już ręką człowieka za dawnych czasów; w zwartych kompleksach leśnych występują dziko żyjące zwierzęta: sarny, jelenie, dziki, lisy, zające, kuny leśne i polne, wiewiórki, tchórze. z gatunków gadów można spotkać: żaby wodne i trawne, traszki i zaskrońce; bogactwo ptaków: kuropatwy, przepiórki, kawki, kukułki, wrony, szpaki, sroki, dzięcioły, pliszki, wróble, sikory, gile, jaskółki brzegówki, sowy, puchacze oraz jerzyki - gatunek zagrożony

13 Grodzisko najwyższe wzniesienie na terenie Gminy Raciechowice- 623 m n.p.m. stanowi „bramę” do Beskidu Wyspowego, a jednocześnie nazwę porastającego górę lasu Nazwa wywodzi się od prehistorycznego, ogromnych rozmiarów grodziska, jakie istniało na szczycie góry, w czasie II wojny światowej był to teren aktywności partyzantów na drzewach, po drodze na szczyt, umieszczone są stacje Drogi Krzyżowej (repliki zabytkowych stacyjek w formie okienek z okiennicami) wyżej znajduje się Diabelski Kamień, osobliwość przyrody, głaz (ławica piaskowca) o 55 m długości, 12 m szerokości i od 12 do 17 m wysokości w sąsiedztwie Kamienia stoi drewniany krzyż (drugi krzyż na szczycie kamienie), do niedawna swoją siedzibę miał tu też pustelnik (zachowana pustelnia i kaplica pustelnika) Grodzisko reprezentuje także bogactwo flory i fauny: byliny, krzewy, stary drzewostan, szereg gatunków zwierząt, w tym z większych lisy, sarny i dziki.

14 Park Podworski w Żerosławicach Ścieżka edukacyjna „Czasławiec”
Park, choć z niewielka ilością drzew, ma doskonale zachowany układ kompozycyjny i pierwotne ukształtowanie terenu. Wystawa południowa parku z widokiem na góry, przyczyniła się do tarasowego ukształtowania posiadłości. Do dziś, zachował się główny taras południowy, staw z wyspą, niesamowite okazy soliterowe (dąb w odm. kolumnowej, grupa trzech brzóz, kasztanowce, potężny dereń jadalny oraz aleja grabowa, być może dawny bindaż prowadzący do części użytkowej. Na końcu alei pozostałości sadu z kasztanem jadalnym. Ścieżka edukacyjna „Czasławiec” przebiegająca w całości przez kompleks leśny w rejonie Czasławia (Gm. Raciechowice), ma długość około 1,5 km i tworzy zamkniętą pętlę, na ścieżce jako punkty relaksu i odpoczynku zlokalizowano 12 tablic o zróżnicowanej tematyce - od ogólnych informacji o  lesie po bardziej szczegółowe, dotyczące funkcjonowania ekosystemów leśnych.

15

16 Działania Gminy „Gminy Ekologicznej”, Czysta gmina- czysty kraj
Obszar Gminy Raciechowice położony jest poza zasięgiem silnego zanieczyszczenia powietrza i gleb. Ma na to wpływ korzystne położenie i przyjazna dla środowiska gospodarka, ale nie bez znaczenia są także przedsięwzięcia, które gmina podjęła, aby zapewnić sobie status „Gminy Ekologicznej”, a które niewątpliwie wpłynęły na poprawę środowiska naturalnego. Czysta gmina- czysty kraj zadanie realizowane dzięki pomocy finansowej WFOŚiGW w Krakowie; Główne zadania projektu: - WARSZTATY EKOLOGICZNE, - ZBIERANIE I SEGREGOWANIE ZUŻYTYCH BATERII, - KONKURS FOTOGRAFICZNY – odnalezienie i sfotografowanie nielegalnych wysypisk śmieci, -W zamian za proekologiczną akcję młodzież otrzymała rośliny – kwiaty, krzewy i drzewa. Rośliny te zostały posadzone na terenach zielonych przy budynkach szkolnych , -Biblioteka szkolna wzbogaciła się o wydawnictwa poświęcone ekologii.

17 Kolektory słoneczne Termomodernizacja
- inwestycja dofinansowana ze środków UE; - wspólne działanie gminy Łapanów, Szczurowej, Drwini i Raciechowice; - Budynki na terenie naszej gminy: 2011 r budynków solarów darmowe ogrzewanie wody Termomodernizacja - w latach przeprowadzono termomodernizację budynków wszystkich szkół znajdujących się w gminie, a w latach również pozostałych budynków użyteczności publicznej (remizy OSP, budynki należące do gminy), - efekt: zmniejszenie emisji CO2 średnio o 50%.

18 Plac zabaw w Żerosławicach
- projekt zrealizowany wspólnie przez Gminę Raciechowice i OSP w Żerosławicach; - dofinansowanie ze środków UE; - na terenie Parku Podworskiego (przy budynku remizy strażackiej i świetlicy); - ogólnodostępne i bezpieczne miejsce zabaw. Remont wodociągu - w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” PROW ; - remont istniejącego wodociągu, - budowa blisko 4 km kanalizacji sanitarnej oraz 5 km wodociągu, co umożliwiło podłączenie do sieci wodno-kanalizacyjnej około 100 gospodarstw domowych.

19 Platforma widokowa w Gruszowie
Zielony Dach - w ramach programu „Garden over the head” Gmina w 2013 r. przeprowadziła inwestycję polegającą na wykonaniu „Zielonego dachu” na przedszkolu w miejscowości Czasław, - rozwiązanie wzorowane na stosowanych w Szwajcarii, - cel: zmniejszeniem emisji CO 2, oszczędność około 15 proc. kosztów ogrzewania budynku, - lekka konstrukcja, obciążenie poniżej 60 kg/m2, - na podłożu wykonanym ze specjalnego substratu i słomy zasadzono rozchodniki, odporne na niekorzystne warunki atmosferyczne, - kompozycja sadzonek w kształcie JABŁKA- symbolu Gminy Raciechowice Platforma widokowa w Gruszowie w 2013 r. zbudowano taras z punktem widokowym i zainstalowaną lunetą obserwacyjną, widok z tego miejsca, znajdującego się pobliżu kulminacji grzbietu na wysokości ok. 375 m n.p.m., jest bardzo rozległy i pozwala cieszyć się widokami całego Beskidu Wyspowego, - inwestycja realizowana była w ramach projektu pt. „Turystyka ponad granicami – wspólna platforma integracji mieszkańców i rozwoju Raciechowic i Vitanovej”.

20 Nasadzanie drzew i krzewów
Dla Ziemi - dla ducha: w kwietniu w związku z obchodami Dnia Ziemi uczniowie Szkoły Podstawowej w Raciechowicach wzięli udział w nasadzaniu 500 drzewek oraz pielęgnacji nasadzonych w latach ubiegłych na terenie leśniczówki Gizówka (Krzyworzeka). Nasadzanie drzew i krzewów - akcja posadzenia 6400 sztuk roślin wokół platformy widokowej w Gruszowie oraz dachu Przedszkola w Czasławiu, Cel: - zagospodarowanie przestrzeni publicznej, - poszerzenie oferty edukacyjnej przedszkola i szkoły, - zwiększenie powierzchni biologicznie czynnej. Drzewka na jubileusz - akcja sadzenia drzewek owocowych, - pamiątka z Gminy Gryfino - na 10-lecie współpracy z Gminą Raciechowice (2012 r.).

21 Oznakowanie przysiółków w Gminie Raciechowice
- projekt „Waloryzacja dóbr historycznych, kulturowych i przyrodniczych gminy Raciechowice” PROW na lata , - zamontowano 64 oznakowania oraz wydano mapę gminy z najważniejszymi informacjami turystycznymi oraz wymienionymi obiektami przyrodniczymi i kulturowymi. Remonty boisk przyszkolnych - w 2014 r. wyremontowano boisko przy ZS nr 3 w Czasławiu, zniszczone podczas powodzi; - odnowiono także boisko w Gruszowie.

22 Odnowa centrum wsi Dąbie Kwapinka
- wybudowano wiatę drewnianą ze stołem, - zagospodarowano teren działki: ogrodzono, posadzono krzewy i rośliny ozdobne. Kwapinka - wykonano niwelację i ogrodzenie terenu, zamontowano oświetlenie, - wybudowano otwarty teren rekreacji z boiskiem wielofunkcyjnym i placem zabaw, - elementy małej architektury: posadzono rośliny, zamontowano kosze i ławki oraz wiatę.

23 Akcje dla mieszkańców 
Marsz Seniora (Marsz dla zdrowia) - ponad 360 uczestników uczestniczyło w VII Zlocie Edukacyjnym - Droga do zdrowia z TKKF- Aktywny Senior, organizowanym przez Małopolskie TKKF, Gminę Raciechowice oraz Biuro Poselskie Joanny Bobowskiej. - uczestnicy mieli do wyboru trzy trasy - 5 km, 3 km, 1 km (Raciechowice- Poznachowice Górne). - prócz marszu uczestnicy mieli zapewnione liczne atrakcje: poczęstunek, występy artystyczne, nagrody oraz możliwość konsultacji lekarskich w „Białym namiocie” Szkolenie z Pierwszej Pomocy - organizowane co roku, bezpłatne szkolenie, - skierowane do mieszkańców całej gminy, - prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę, - z użyciem fantomów i defibrylatora.

24 Polonia z Kirgistanu w Raciechowicach
Półkolonie dla dzieci - organizowane przez Gminę od 2012 r. dla dzieci osób ubezpieczonych w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, - ok. 50 uczestników, - co roku w innej miejscowości, - dzieciom zapewnione są : wycieczki, zajęcia plastyczne, zawody sportowe, gry, zabawy oraz konkursy z nagrodami. Polonia z Kirgistanu w Raciechowicach - od 2006 r. dzieci polskiego pochodzenia z Kirgistanu uczestniczą w koloniach organizowanych na terenie Gminy Raciechowice, - organizowane są wycieczki ( m.in. Kraków, Zakopane), warsztaty oraz zajęcia i zabawy integracyjne z dziećmi z naszej gminy, - dzieci mają możliwość poznania kraju i tradycji swoich przodków.

25 Imprezy plenerowe Święto jabłka i gruszki
- doroczne święto- w tym roku obchodzić będzie swoją 10 rocznicę, - goście z gminy, powiatu, innych rejonów kraju oraz zaprzyjaźnionych gmin ze Słowacji, Międzynarodowe Zawody Strażackie - coroczna impreza, w której biorą udział drużyny strażackie zarówno z gminy Raciechowice, jak i gmin sąsiednich oraz słowackich, - konkurencje to m.in. „bojówka”, sztafeta z przeszkodami, - zapraszani są liczni goście oraz mieszkańcy gminy i powiatu.

26 Pomysły Gminy

27 Gmina Raciechowice cały czas się rozwija
Gmina Raciechowice cały czas się rozwija. Nie osiadamy jednak na laurach - pragniemy wprowadzać kolejne udoskonalenia i pomysły, ale i wprowadzać kolejne udoskonalenia i realizować nowe pomysły tak, aby móc wzbogacać naszą ofertę turystyczną oraz chronić bogactwo przyrodniczo- kulturowe.

28 Kuźnia pomysłów co należy zrobić? remont budynku dawnej kuźni w Raciechowicach z przeznaczeniem na Dom Kultury (brak tego typu miejsca w naszej gminie), cel rozwój turystyki, miejsce na spędzanie czasu wolnego dla dzieci, młodzieży i wszystkich mieszkańców, co powstanie? Mini- kino, sala z przeznaczeniem na warsztaty rękodzielnicze, taneczne, piec do wypalania wyrobów z gliny, Sklep z wyrobami regionalnymi (przetwory, nalewki, dzieła miejscowych rzemieślników i artystów)

29 Ścieżka edukacyjna promująca ochronę pszczół
Cel powstania ścieżki edukacyjnej: ochrona coraz bardziej zagrożonego gatunku owadów, nauka o różnorodności gatunkowej i wpływie pszczół na rozwój rolnictwa, zdobywanie wiedzy na temat zakładania pasiek, hodowli roślin miododajnych, inspirowanie dzieci i młodzieży. Projekt ścieżki: 300 m tablice informacyjne mini ogrody z roślinami miododajnymi 3 ule ul pokazowy (możliwość poznania budowy ula) O środki na stworzenie ścieżki ubiegaliśmy się już w ramach konkursów ogłoszonych przez: FIO małopolska, Fundacja „Kujawski”, NFOŚiGW - do tej pory nasze wnioski nie przeszły, ale nie poddajemy się 

30 Ścieżka edukacyjna nad potokiem- Kwapinka
Cel powstania ścieżki edukacyjnej: szansa rozwoju Pensjonatu Kwapinka i samej miejscowości, położonej z dala od głównych dróg i szlaków, możliwość poznania bogatej miejscowej fauny i flory, miejsce relaksu wśród ciszy i spokoju pobliskiego lasu i potoku. Projekt ścieżki: 150 m kruszywa naturalnego tablic informacyjnych (mapa gminy, opis miejscowej fauny i flory) ławki wraz z koszami zegar słoneczny altana

31 Taras widokowy przy Zielonym Dachu
Cel projektu: wybudowanie tarasu widokowego przy budynku Przedszkola w Czasławiu (na jego dachu znajduje się Zielony Dach), edukacja: dzieci oraz uczniowie szkół będą mogli uczyć się o korzyściach z zakładania zielonych dachów i ochrony środowiska przez możliwość bezpośredniego „przyjrzenia się” zielonemu dachowi  rozwój turystyki: otwarcie tarasu dla turystów i grup zorganizowanych, możliwość prowadzenia kursów i warsztatów na temat zielonych dachów dla młodzieży i dorosłych.

32 Grodzisko - natura tak blisko!
Projekt polegać będzie na : zaprojektowaniu i wydrukowaniu 200 egzemplarzy gry terenowej „Grodzisko”, umieszczeniu 5 tablic informacyjno- edukacyjnych na szlaku prowadzącym na szczyt Grodziska, organizacji konkursu dla szkół z terenu Gminy Raciechowice, udostępnieniu wszystkich egzemplarzy gry szkołom, NGO, oddziałowi PTTK Dobczyce. Cel projektu: promocja atrakcji turystycznych gminy; zwiększenie wiedzy dzieci i turystów na temat miejscowych zasobów przyrodniczych, zabytków na trasie szlaku Grodzisko, historii Grodziska i ochrony przyrody; stworzenie ciekawej alternatywy dla typowych zajęć szkolnych- poznawanie danego miejsca (Grodzisko) będzie aktywne i bezpośrednie  Projekt uzyskał dofinansowanie WFOŚiGW w Krakowie i startuje w lipcu .

33 Wioska tematyczna Cel projektu:
utworzenie i koordynacja działania wioski tematycznej wykorzystującej potencjał kulturowy Gminy Raciechowice, „spuścizna” Rady Konsultacyjnej Gminy Raciechowice, utworzonej w ramach członkostwa w Karpackim Uniwersytecie Partycypacji, rozwój turystyczny Gminy- innowacyjna oferta na terenie Beskidu Wyspowego, miejsce promujące regionalną kulturę i łączące lokalnych artystów dzięki możliwości prowadzenia warsztatów czy produkcji pamiątek. W wiosce pragniemy, aby się znalazły: zaplecze w formie wiaty/ altany przeznaczonej na prowadzenie warsztatów, gier i zabaw; „Park miniatur” atrakcji turystycznych naszej gminy (m.in.. replika Diabelskiego kamienia, Kocioła w Gruszowie, pustelni), interaktywny plac zabaw z „małpim gajem”. Cały czas szukamy możliwości finansowania projektu w jego kolejnych etapach, ale wiemy na pewno, że założenie wioski tematycznej na terenie gminy jest naszym priorytetem .

34 Utworzenie Rady Młodzieżowej i Rady Seniorów
Rada Młodzieżowa składać się będzie z osób w wieku lat, Rada Seniorów będzie składać się z przedstawicieli UTW oraz mieszkańców w wieku 60+ Cel: charakter opiniodawczy, wnioskodawczy i doradczy wobec działań organu samorządu Gminy Raciechowice, powołane Rady mają za zadanie zintegrować środowiska młodzieży i seniorów oraz zachęcić je do czynnego udziału w życiu Gminy, propagowanie kultury regionalnej i aktywności fizycznej, współpraca z NGO i aktywizacja mieszkańców, inicjowanie działań na rzecz samopomocy w środowisku lokalnym.

35 Świadectwa Karpackości Gminy Raciechowice

36 Dlaczego Gmina Raciechowice zasługuje na tytuł „Karpacka Gmina”?
Obszar Gminy Raciechowice położony jest poza zasięgiem silnego zanieczyszczenia powietrza i gleb. Gmina zaliczana jest do terenów nie należących do tzw. "obszaru ekologicznego zagrożenia" Podstawowe funkcje Gminy to rolnictwo, turystyka oraz wypoczynek.  Gmina Raciechowice leży na pograniczu dwóch mezoregionów fizycznogeograficznych: Pogórza Wielickiego i Beskidu Wyspowego. Powierzchnia gminy wynosi 61 km2. Aż 64% powierzchni gminy (38,85 km2) stanowią użytki rolne, 28% stanowią lasy i zadrzewienia (16,94 km2), tylko 5% to grunty zurbanizowane i zabudowane ( 3,15 km2). Czyste powietrze, piękne widoki oraz nie zanieczyszczone wody i gleby - to cechy naszej Gminy, sprzyjającej rozwojowi produkcji rolniczej i coraz większej popularności wśród turystów, poszukujących nowych miejsc do aktywnego wypoczynku.

37 Dlaczego Gmina Raciechowice zasługuje na tytuł „Karpacka Gmina”?
- piękne położenie w Beskidzie Wyspowym; - priorytet nr 1 w działaniach- EKOLOGIA; - promowanie kultury regionalnej i sportu; - współpraca z innymi samorządami z obszaru Karpat w kraju i za granicą (Słowacja- gminy Vitanova, Cimhova, Hladovka); - angażowanie mieszkańców w rozwój Gminy (NGO, Rada gminy, KGW, OSP, świetlice środowiskowe, warsztaty, szkolenia); - coroczne imprezy plenerowe (m. in. Święto Jabłka i Gruszki, Odkryj Beskid Wyspowy); - różnorodne działania i plany na rzecz rozwoju gminy i ochrony zasobów przyrodniczych i kulturowych.


Pobierz ppt "Gmina Raciechowice jako przykład Karpackiej Gminy"

Podobne prezentacje


Reklamy Google