Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

dr hab. Magdalena Popowska

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "dr hab. Magdalena Popowska"— Zapis prezentacji:

1 dr hab. Magdalena Popowska
GRUPA BADAWCZA – Fizjologia bakterii w Zakładzie Mikrobiologii Stosowanej dr hab. Magdalena Popowska

2 SKŁAD OSOBOWY ZESPÓŁ BADAWCZY Starsi wykładowcy
dr hab. Magdalena Popowska (p. 319A) dr Agata Krawczyk-Balska (p. 325A) dr Dorota Korsak (p. 325A) Starsi wykładowcy dr Marzena Rzeczycka (p. 414A) dr Antoni Miernik (p. 431A) Pracownicy techniczni mgr Agnieszka Suszek (p. 426A) mgr Adam Kopera (p. 426A)

3 TEMATYKA BADAWCZA I Poszukiwanie nowych celów działania dla chemioterapeutyków w leczeniu listeriozy: • Badanie fizjologicznej funkcji oraz wybranych białek powierzchniowych w komórkach L. monocytogenes • Charakterystyka enzymów o charakterze hydrolaz mureiny, ich specyficzność substratowa oraz właściwości i regulacji autolizyn Listeria monocytogenes, enzymów hydrolizujących wiązania w mureinie bakteryjnej ściany komórkowej II. Mechanizmy oporności na antybiotyki i chemioterapeutyki • Badanie występowania i mechanizmów oporności bakterii: - bytujących w żywności (ang. food-borne bacteria), występujących w zakładach przetwórstwa spożywczego oraz wśród izolatów pochodzących z ferm i farm hodowlanych; - żyjących w środowisku naturalnym (gleba, woda) oraz bytujących w oczyszczalniach ścieków • Poszukiwanie nowych celów w szlakach biosyntezy mureiny dla antybiotyków • Poszukiwanie genów, których ekspresja jest indukowana w odpowiedzi na antybiotyki w środowisku • Mutacje warunkujące oporność na sulfonamidy i trimetoprim

4 TEMATYKA BADAWCZA Szeroki zakres technik mikrobiologicznych,
III. Proces bioremediacji • Badanie procesu rozkładu toksycznych związków aromatycznych, w tym nitrozwiązków przez bakterie autochtoniczne • Tworzenie szczepionek bioremediacyjnych, efektywnych w procesie oczyszczania środowiska ze związków toksycznych i metali ciężkich Zadania badawcze realizowane są w ramach dwóch grantów badwczych Proposal STRICT (Solutions for antimicrobial resistance control in the food chain) numer referencyjny: FP , złożony r. , w ramach 7th Framework Programme Stosowana metodyka: Szeroki zakres technik mikrobiologicznych, analitycznych, fizjologicznych, biochemicznych i molekularnych

5 COST Action TD0803: Detecting evolutionary hot spots of antibiotic resistances in Europe (DARE)
Poland (MC Member) dr Magdalena Popowska „COST (European Cooperation in Science and Technology) is one of the longest-running European instruments supporting cooperation among scientists and researchers across Europe „

6 WSPÓŁPRACA Badania te realizowane są we współpracy:
• Współpraca naukowa w ramach COST z 20 państwami UE • prof. prof. Juan A. Ayala, Universidad de Buenos Aires, Hiszpania • prof. M. Nguyen-Disteche - Centrum Inżynierii białek, Uniwersytet w Liege, Belgia • dr hab. Mickael Desvaux – Instytut INRA, Francja • dr Krystyna Pappelbaum - Oddział Badania Żywności, Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, Bydgoszcz • dr Fiona Walsh and prof. Brion Duffy - Agroscope Changins-Wädenswil ACW, Division of Plant Protection, Swiss National Competence Center for Fire Blight, Wädenswil, Switzerland

7 Tematy prac licencjackich
• Prace teoretyczne związane z kierunkiem badań zespołu, a także z przyszłym tematem pracy magisterskiej - Molekularne mechanizmy regulacji struktury i budowy osłon komórkowych Listeria monocytogenes - Mechanizmy oporności bakterii na antybiotyki • Praca praktyczna polegająca na wykonaniu określonego zadania badawczego: - Określenie wrażliwości na wybrane antybiotyki szczepów z kolekcji Grupy Badawczej ZMO - Molekularne mechanizmy oporności, szczepów Listeria monocytogenes, izolowanych z żywności, na fluorochinolony - Stworzenie konstruktów genetycznych służących do nadekspresji białka

8 Publikacje oryginalne
1. Mąka Ł., Maćkiwa E., Ścieżyńska H., Pawłowska K., and Popowska M Antimicrobial susceptibility of Salmonella strains isolated from meat products from retail in Poland between 2008 and Food Control. 2. Cantas L., Shah SQA., Cavaco LM., Manaia C.M., Walsh F., Popowska M., Garelick H., Bürgmann H and Sørum H A brief multi-disciplinary review on antimicrobial resistance in medicine and its linkage to the global environmental microbiota. Front. Microbiol. Praca w druku 3. Popowska M., Krawczyk-Balska A Broad-Host-Range IncP-1 plasmids and their resistance potential. Front. Microbiol. 4:44. doi: /fmicb 4. Rożynek E., E. Maćkiw E, W. Kamińska, K. Tomczuk, M. Antos-Bielska, K. Dzierżanowska-Fangrat, D. Korsak Mechanisms of resistance in the first Campylobacter strains resistant to macrolides isolated from chicken meat in Poland. Foodborne Path Dis. Praca przyjęta do druku. 5. Korsak D., A. Borek, S. Daniluk , A. Grabowska, K. Pappelbaum Antimicrobial susceptibilities of Listeria monocytogenes strains isolated from food and food processing environment in Poland. Int J Food Microbiol. 158: 203–208 6. Maćkiw E., D. Korsak, K. Rzewuska, K. Tomczuk, E. Rożynek “Antibiotic resistance in Campylobacter jejuni and Campylobacter coli isolated from food in Poland. Food Control 23: 7. Krawczyk-Balska A., Marchlewicz J., Dudek D., Wasiak K., Samluk A. Identification of a ferritin-like protein of Listeria monocytogenes as a mediator of β-lactam tolerance and innate resistance to cephalosporins. BMC Microbiol. 2012, 12:278 8. Popowska M., Rzeczycka M., Miernik A., Krawczyk-Balska A., Walsh F., Duffy B Influence of soil use on prevalence of tetracycline, streptomycin, and erythromycin resistance and associated resistance genes. Antimicrob. Agents Chemother. 56(3): ; DOI: /AAC 9. Popowska M., Osińska M., Rzeczkowska M N-acetylglucosamine-6-phosphate deacetylase (NagA) of Listeria monocytogenes EGD, an essential enzyme for the metabolism and recycling of amino sugars. Arch. Microbiol.; 194(4): Epub 2011 Sep 24. DOI: /s 10. Krawczyk-Balska A., Popowska M. Markiewicz Z Re-evaluation of the significance of penicillin binding protein 3 in the susceptibility of Listeria monocytogenes to beta-lactam antibiotics. BMC Microbiol. 12(1):57. 11. Popowska M., Miernik A., Rzeczycka M The impact of environmental contamination with antibiotics on levels of resistance in soil bacteria. Journal of Environmental Quality. 39:1-9. Liczne doniesienia zjazdowe na międzynarodowych i krajowych konferencjach naukowych

9 Strona naszej grupy badawczej: www.zmo.bio.uw.edu.pl
Kontakt: dr hab. M.Popowska (III piętro, p. 319A) kierunek biotechnologia licencjat: 5 osób pracownia magisterska: 6 osób Strona naszej grupy badawczej:


Pobierz ppt "dr hab. Magdalena Popowska"

Podobne prezentacje


Reklamy Google