Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PRZYGOTOWANIE URZĘDÓW GMIN I STAROSTW POWIATOWYCH DO DŁUGOTRWAŁEJ AWARII ENERGETYCZNEJ (wg danych otrzymanych w styczniu br. z gmin i powiatów) BEZPIECZEŃSTWO.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PRZYGOTOWANIE URZĘDÓW GMIN I STAROSTW POWIATOWYCH DO DŁUGOTRWAŁEJ AWARII ENERGETYCZNEJ (wg danych otrzymanych w styczniu br. z gmin i powiatów) BEZPIECZEŃSTWO."— Zapis prezentacji:

1 PRZYGOTOWANIE URZĘDÓW GMIN I STAROSTW POWIATOWYCH DO DŁUGOTRWAŁEJ AWARII ENERGETYCZNEJ (wg danych otrzymanych w styczniu br. z gmin i powiatów) BEZPIECZEŃSTWO ENERGETYCZNE WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

2 Przygotowanie gmin do awarii energetycznej w marcu i listopadzie 2012 r. (zabezpieczenie minimalnych potrzeb mieszkańców).

3 Zabezpieczenie w agregaty prądotwórcze szpitali 100% szpitali spełnia wymogi określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 roku (Dz. U. z 2011 roku Nr 31, poz. 158).

4 Zabezpieczenie w agregaty ujęć wody i stacji uzdatniania wody W województwie znajdują się: - 413 ujęcia wody pitnej, -271 stacji uzdatniania wody. 24 gminy nie posiadają agregatów prądotwórczych na ujęciach wody pitnej.

5 Zabezpieczenie w agregaty oczyszczalni ścieków W województwie: - 23 gminy nie posiadają agregatów prądotwórczych w oczyszczalniach i przepompowniach ścieków, - 32 gminy nie posiadają oczyszczalni ścieków, korzystają z oczyszczalni gmin sąsiednich

6 Zabezpieczenie w agregaty urzędów gmin i starostw powiatowych

7 Zabezpieczenie w agregaty placówek handlowych W 63 gminach brak agregatów w placówkach handlowych.

8 Zabezpieczenie w agregaty przychodni lekarskich i aptek

9 Zabezpieczenie w agregaty stacji paliw

10 Kryteria oceny przygotowania starostw powiatowych i urzędów gmin do długotrwałej awarii energetycznej przygotowanie starostw powiatowych i urzędów gmin do zasilania z agregatu prądotwórczego (przystosowanie instalacji elektrycznej i przyłączy), zabezpieczenie w UPS i agregaty prądotwórcze urzędów gmin i starostw powiatowych, zapewnienie funkcjonowania urzędów gmin i starostw powiatowych w sytuacji długotrwałego braku dostaw energii elektrycznej.

11 Planowane działania urzędów zwiększające zabezpieczenie w latach 2014-2017 na okoliczność braku energii elektrycznej Działania tymczasowe (doraźne) podejmowane przez kierowników JST w celu zapewnienia funkcjonowania urzędu w warunkach awarii energetycznej (określenie komórek organizacyjnych urzędu do zasilania agregatem, rozpoznanie możliwości wypożyczenia agregatów, podpisanie stosownych umów). Planowane działania w tym: - przygotowanie instalacji elektrycznej urzędów do podłączenia agregatu, - zakup agregatów, wypożyczenie, itp., - sprawdzenie zasilania awaryjnego urzędów w latach 2013-2017. Określenie terminu (roku) przygotowania urzędów do awarii energetycznej (zakup agregatów i przystosowanie budynków do zasilania awaryjnego).

12 Przygotowanie starostw powiatowych do zasilania agregatami prądotwórczymi (wg danych przesłanych w styczniu br. do WBiZK) Starostwo powiatowe: - w Bochni zabezpiecza 100% potrzeb w oparciu o własne agregaty, - w Wadowicach zabezpiecza 100% potrzeb w oparciu o agregaty z jednostek PSP, - ziemskie krakowskie zabezpiecza 100% potrzeb w oparciu o agregaty z jednostek PSP, - w Suchej Beskidzkiej zabezpiecza 40% potrzeb w oparciu o agregaty z jednostek PSP, - 5 starostw zabezpiecza funkcjonowanie urzędów od 5%-20%. Starostwa przygotowane do awarii energetycznej (9 starostw) Starostwa nieprzygotowane do awarii energetycznej (13 starostw)

13 Stan przygotowania obiektów starostw powiatowych Lp. Nazwa starostwa Ilość agregatów Ilość UPS / czas zasilania Przystosowanie budynków starostw do zasilania z agregatu prądotwórczego % zabezpieczenia potrzeb energetycznych Uwagi przystosowanenieprzystosowane 1 Bochnia 1 Nie przesłano informacji 1100% 2 Brzesko 11 / 3o min.120% Zabezpieczenie 5 wydziałów urzędu 3 Chrzanów 11 / 8 h115% Zabezpieczenie WZK i SO. Agregaty pozyskiwane z jednostek PSP 4 Dąbrowa 010% Nie zabezpiecza urzędu 5 Gorlice 2 1 /do 30 min Nieprzystosowane zabezpieczenie tylko PCZK 120% Zabezpieczenie tylko PCZK 6 Krakowski 2 1 / do czasu włącz. agregatu 1100% Agregaty pozyskiwane z jednostek PSP 7 Limanowa 010% 8 Miechów 1 / 30 min.10% 9 Myślenice 1 Nie przesłano informacji Doraźne przygotowanie instalacji elektrycznej 15% Zabezpieczenie PCZK i WZK 10 Nowy Sącz 1 015% Zabezpieczenie tylko PCZK 11 Nowy Targ 1 / 5 h10% 12 Olkusz 1 / 20 min.10% 13 Oświęcim Nie przesłano informacji 10% 14 Proszowice Nie przesłano informacji 10% 15 Sucha B. 1 0 Doraźne przygotowanie instalacji elektrycznej 140% Zabezpieczenie Wydziału Organizacyjnego 16 Tarnowski 010% 17 Zakopane 010% 18 Wadowice 11 / 30 min.1100% Agregaty pozyskiwane z jednostek PSP 19 Wieliczka 1 / do 12 h10% 20 m. Kraków 1 / do zamk. serwera 10% 21 m. Nowy Sącz 1 015% Zabezpieczenie WZK i OL 22 m. Tarnów 11 / 15 min110% Zabezpieczenie Wydz. Bezp. Publicznego Razem 13 11 913 Średnia 19%

14 - 7 starostw planuje przystosować budynki, - 6 starostw nie planuje przystosowania urzędu w najbliższych latach. Lp Nazwa starostwa Urzędy starostw przygotowane 2013 r.2014 r.2015 r.2016 r.2017 r. Nie zaplanowano 1Bocheński 1 2Brzeski 1 3Chrzanowski 1 4Dąbrowski 1 5Gorlicki 1 6Krakowski 1 7Limanowski 1 8Miechowski 1 9Myślenicki 1 10Nowosądecki 1 11Nowotarski 1 12Olkuski 1 13Oświęcimski 1 14Proszowicki 1 15Suski 1 16Tarnowski 1 17Tatrzański 1 18Wadowicki 1 19Wielicki 1 20m. Kraków 1 21m. Nowy Sącz1 22m. Tarnów1 Razem9041116 Planowany termin przystosowania starostw do zasilania awaryjnego - do roku 2017

15 Przygotowanie budynków urzędów gmin do zasilania z agregatu prądotwórczego - 76 gmin deklaruje przygotowanie do długotrwałej awarii energetycznej, co nie jest spójne z wykazaną ilością przygotowanych budynków do zasilania awaryjnego 64 (36%), - 12 urzędów gmin będzie zasilane bezpośrednio z agregat ó w w sposób doraźny. Urzędy gmin przygotowane do awarii energetycznej (76 gmin) Urzędy gmin nieprzygotowane do awarii energetycznej (103 gminy)

16 Stan przygotowania urzędów gmin w powiatach - 115 (64%) urzędów gmin jest nieprzystosowane do podłączenia agregatu prądotwórczego, - 81 (42%) urzędów gmin posiada agregaty, - 89 (50%) urzędów gmin posiada UPS. Lp Nazwa powiatu Ilość gmin w powiecie Ilość agregatów zabezpieczających urzędy w gminach Ilość UPS Urzędy gmin przystosowane Urzędy gmin nieprzystosowane Ilość urzędów gmin posiadających agregaty w powiecie/ % zabezpieczenia urzędów gmin w powiecie Średni % zabezpieczenia urzędów w gminach posiadających agregaty 1Bocheński 9 5 136 5 / (56%)68% 2Brzeski 7 6 625 5 / (71%)68% 3Chrzanowski 5 2 314 2 / (40%)53% 4Dąbrowski 7 2 616 1 / (14%)50% 5Gorlicki 10 11 764 7 / (70%)71% 6Krakowski 17 10 298 9 / (53%)54% 7Limanowski 12 8 248 6 / (50%)54% 8Miechowski 7 2 Nie przesłano informacji 16 2 / (29%)63% 9Myślenicki 9 6 Nie przesłano informacji 45 5 / (56%)76% 10Nowosądecki 16 7 124 6 / (38%)36% 11Nowotarski 14 10 1368 7 / (50%)65% 12Olkuski 6 9 633 5 / (83%)60% 13Oświęcimski 9 2 Nie przesłano informacji 27 2 / (22%)55% 14Proszowicki 6 2 Nie przesłano informacji 33 2 / (33%)100% 15Suski 9 3 127 3 / (33%)100% 16Tarnowski 16 14 11610 9 / (56%)45% 17Tatrzański 5 0 505 0 / (0%)0% 18Wadowicki 10 7 955 4 / (40%)63% 19Wielicki 5 1 523 1 / (20%)30% Razem 179107 89 64 115 81 /Średnia (42%)Średnia 56%

17 - 87 urzędów gmin w latach 2013-2016 planuje przystosować budynki do zasilania z agregatu prądotwórczego, - 28 urzędów gmin nie określiło terminu. Planowany termin przystosowania urzędów gmin do zasilania awaryjnego do roku 2016 Lp Nazwa powiatu Gminy przygotowane/ilość gmin 2013 r.2014 r.2015 r.2016 r. Nie określono terminu Razem w latach 2013-2016 1Bocheński 3 / 913 1 1 6 2Brzeski 2 / 711 1 2 5 3Chrzanowski 1 / 5 1 1 2 4 4Dąbrowski 1 / 711 31 6 5Gorlicki 6 / 101 2 1 4 6Krakowski 9 / 1721 1 4 8 7Limanowski 4 / 1242 1 1 8 8Miechowski 1 / 7 3 3 6 9Myślenicki 4 / 912 1 1 5 10Nowosądecki 4 / 1626 1 3 12 11Nowotarski 6 / 14 3 21 2 8 12Olkuski 3 / 612 3 13Oświęcimski 2 / 941 2 7 14Proszowicki 3 / 612 3 15Suski 2 / 9 1 31 2 7 16Tarnowski 6 / 1641 21 2 10 17Tatrzański 0 / 513 1 5 18Wadowicki 5 / 10 2 1 2 5 19Wielicki 2 / 52 1 3 Razem 64 / 179263520628115

18 Możliwości załatwienia spraw w urzędach gmin w sytuacji braku dostaw energii elektrycznej. - 76 gmin deklaruje zabezpieczenie najważniejszych komórek organizacyjnych w urzędach.

19 Sprawdzenie awaryjnego zasilania w urzędach gmin w latach 2012-2016 - 44 gminy sprawdziły zasilanie awaryjne w 2012 roku, - 83 gminy planują sprawdzić zasilanie awaryjne w 2013 roku, - 52 gminy odsunęły problem zabezpieczenia urzędów do awarii energetycznej do roku 2016. Lp. Nazwa powiatu Ilość gmin Ilość urzędów gmin w których sprawdzono awaryjne zasilanie budynków w 2012 r. Ilość urzędów gmin planujących sprawdzenie zasilania awaryjnego w 2013 r. Ilość urzędów gmin planujących sprawdzenie zasilania awaryjnego w latach 2014-2016 1 Bocheński 9342 2 Brzeski 7340 3 Chrzanowski 5113 4 Dąbrowski 7133 5 Gorlicki 10361 6 Krakowski 17773 7 Limanowski 12291 8 Miechowski 7133 9 Myślenicki 9450 10 Nowosądecki 16277 11 Nowotarski 14563 12 Olkuski 6240 13 Oświęcimski 9144 14 Proszowicki 6222 15 Suski 9126 16 Tarnowski 16286 17 Tatrzański 5005 18 Wadowicki 10370 19 Wielicki 5113 Razem179448352

20 Pozyskanie agregatów prądotwórczych przez urzędy gmin Na 179 urzędów gmin, 81 urzędów posiada agregaty prądotwórcze. 98 urzędów gmin nie posiada agregatów do zasilania awaryjnego, z tego: - 55 urzędów gmin wskazało pozyskanie agregatów prądotwórczych, w tym: - 32 gminy z jednostek OSP, - 15 gmin z firm wypożyczających agregaty, - 3 gminy z gmin sąsiednich, - 5 gmin z innych jednostek. - 43 urzędy gmin nie podały informacji o pozyskaniu agregatów.

21 AWARIA ENERGETYCZNA W STYCZNIU 2013 R. Przerwy w dostawie energii elektrycznej w województwie małopolskim w dniach od 21 do 23 stycznia 2013 r. - Przyczyny: uszkodzenie linii energetycznych spowodowane oblodzeniem lub powalonymi drzewami i konarami drzew. - Czas trwania: od kilku do kilkunastu (kilkudziesięciu) godzin. - Zasięg: punktowy na terenie 25 gmin /10 powiatów/. - Skutki: - 25 440 odbiorców bez prądu, - 318 uszkodzonych stacji transformatorowych. W dniu 25.01.2013 r. po godz. 17:20 wystąpiła awaria energetyczna Głównego Punktu Zasilającego w rejonie Kraków-Podgórze. Zasilania elektrycznego pozbawione zostały rejony: Osiedla Wola Duchacka, Osiedla Kurdwanów, rejon Bonarki i Ronda Matecznego (w sumie około 30 tysięcy odbiorców). O godz. 18:48 zasilanie do wszystkich odbiorców zostało przywrócone.

22 SYTUACJA ENERGETYCZNA WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO W DN. 21.01-23.01.2013

23 Rodzaj uszkodzeń i podjęte działania w trakcie awarii energetycznej LpPowiat Czas trwania Rodzaj awariiIstotne skutkiWłasne działania 1. Miasto Tarnów 23-24.01. do 1h Uszkodzona linia napowietrzna 15 kVNie wystąpiłyNie były konieczne 2. Bocheński 21-24.01. max. do 12h Uszkodzone stacje transformatorowe, linie napowietrzne średniego napięcia w wyniku p połamanych drzew Nie wystąpiłyNie były konieczne 3. Brzeski 21-22.01. max. do 18 h Uszkodzone stacje transformatorowe, linie napowietrzne SN w wyniku połamanych drzew Nie wystąpiłyNie były konieczne 4. Gorlicki 21-23.01 max. do 4 h Uszkodzone stacje transformatorowe, linie napowietrzne SN Nie wystąpiły Uruchomiono agregaty prądotwórcze w oczyszczalniach ścieków (3) – Gmina Szymbark, Wysowa i Uście Gorlickie 5. Krakowski 21-23.01 max. do 14 h Zerwane linie napowietrzne SN i 15 kV Straty dla lokalnych przedsiębiorców, okresowy brak wody, przerwy w pracy przepompowni ścieków (3) i wody (1) w Gminach Skała i Sułoszowa Uruchomiono agregaty prądotwórcze w oczyszczalniach ścieków (3) i ujęciu wody (1) - Gmina Skała (2) i Gmina Sułoszowa (2) 6. Miechowski 21-22.01 do 24 h Awaria linii napowietrznych poza powiatem miechowskim Nie wystąpiłyNie były konieczne 7. Nowosądecki 22-23.01 do 24 h Uszkodzone stacje transformatorowe, linie napowietrzne SN w wyniku połamanych drzew Nie wystąpiłyNie były konieczne 8. Olkuski 21-22.01 do 24 h Uszkodzone stacje transformatorowe, linie napowietrzne SN w wyniku połamanych drzew Nie wystąpiły Uruchomiono agregat prądotwórczy na ujęciu wody w Jangrocie 9. Tarnowski 21-23.01 do 24 h Uszkodzone linie napowietrzne SN w wyniku połamanych drzew i gałęzi W Woli Rzędzińskiej w Firmie Tarel unieruchomienie procesów produkcyjnych Gminy nie podejmowały własnych działań 10. Wadowicki 21-22.01 do 13 h Uszkodzone stacje transformatoroweNie wystąpiły Nie były konieczne

24 Wnioski: 1.Obecny stan zabezpieczenia energetycznego, pomimo zakupów w ostatnich 2 latach 248 agregatów prądotwórczych stwarza potencjalne zagrożenie dla zabezpieczenia podstawowych potrzeb ludności w przypadku rozległej awarii energetycznej. 2.Część jednostek samorządu terytorialnego liczy się z możliwością wykorzystania agregatów prądotwórczych PSP oraz zakupionych przez gminy na potrzeby OSP głównie spoza Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego – stopień i zakres ich wykorzystania wydaje się być znacząco ograniczony. 3.Brak zainteresowania dużej części JST działaniami zmierzającymi do zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego czego wymownym przykładem jest brak propozycji rozwiązań tymczasowych (doraźnych) w zakresie zabezpieczenia urzędów gmin i starostw powiatowych w agregaty prądotwórcze. 4.Długotrwała awaria energetyczna stwarza zagrożenie zanieczyszczenia środowiska, dotyczy to szczególnie 23 gmin, które nie posiadają agregatów na oczyszczalniach ścieków.

25 Wnioski cd. 5.Obecny stan przystosowania urzędów gmin i starostw powiatowych nie gwarantuje funkcjonowania urzędów: - 13 (59%) starostw powiatowych, - 103 (58%) urzędów gmin, W sytuacji rozległej awarii energetycznej ilość urzędów gmin nieprzygotowanych może dojść do 135 (75%). 6.Część gmin i starostw powiatowych nie traktuje priorytetowo zabezpieczenia urzędów w awaryjne źródła zasilania: - 6 starostw powiatowych i 28 gmin nie określiło terminu przystosowania budynków do zasilania z agregatów prądotwórczych, - 61 gmin planuje przystosować budynki urzędów do roku 2016. 7.Gminy i starostwa powiatowe nie przejawiają inicjatywy do pozyskania agregatów prądotwórczych w celu zabezpieczenia urzędów: - 6 gmin podpisało stosowne umowy, - żadne ze starostw nie podpisało umowy i nie wskazało sposobu pozyskania agregatów.

26 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego


Pobierz ppt "PRZYGOTOWANIE URZĘDÓW GMIN I STAROSTW POWIATOWYCH DO DŁUGOTRWAŁEJ AWARII ENERGETYCZNEJ (wg danych otrzymanych w styczniu br. z gmin i powiatów) BEZPIECZEŃSTWO."

Podobne prezentacje


Reklamy Google