Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PRZYGOTOWANIE URZĘDÓW GMIN I STAROSTW POWIATOWYCH DO DŁUGOTRWAŁEJ AWARII ENERGETYCZNEJ (wg danych otrzymanych w styczniu br. z gmin i powiatów) BEZPIECZEŃSTWO.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PRZYGOTOWANIE URZĘDÓW GMIN I STAROSTW POWIATOWYCH DO DŁUGOTRWAŁEJ AWARII ENERGETYCZNEJ (wg danych otrzymanych w styczniu br. z gmin i powiatów) BEZPIECZEŃSTWO."— Zapis prezentacji:

1 PRZYGOTOWANIE URZĘDÓW GMIN I STAROSTW POWIATOWYCH DO DŁUGOTRWAŁEJ AWARII ENERGETYCZNEJ (wg danych otrzymanych w styczniu br. z gmin i powiatów) BEZPIECZEŃSTWO ENERGETYCZNE WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

2 Przygotowanie gmin do awarii energetycznej w marcu i listopadzie 2012 r. (zabezpieczenie minimalnych potrzeb mieszkańców).

3 Zabezpieczenie w agregaty prądotwórcze szpitali 100% szpitali spełnia wymogi określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 roku (Dz. U. z 2011 roku Nr 31, poz. 158).

4 Zabezpieczenie w agregaty ujęć wody i stacji uzdatniania wody W województwie znajdują się: ujęcia wody pitnej, -271 stacji uzdatniania wody. 24 gminy nie posiadają agregatów prądotwórczych na ujęciach wody pitnej.

5 Zabezpieczenie w agregaty oczyszczalni ścieków W województwie: - 23 gminy nie posiadają agregatów prądotwórczych w oczyszczalniach i przepompowniach ścieków, - 32 gminy nie posiadają oczyszczalni ścieków, korzystają z oczyszczalni gmin sąsiednich

6 Zabezpieczenie w agregaty urzędów gmin i starostw powiatowych

7 Zabezpieczenie w agregaty placówek handlowych W 63 gminach brak agregatów w placówkach handlowych.

8 Zabezpieczenie w agregaty przychodni lekarskich i aptek

9 Zabezpieczenie w agregaty stacji paliw

10 Kryteria oceny przygotowania starostw powiatowych i urzędów gmin do długotrwałej awarii energetycznej przygotowanie starostw powiatowych i urzędów gmin do zasilania z agregatu prądotwórczego (przystosowanie instalacji elektrycznej i przyłączy), zabezpieczenie w UPS i agregaty prądotwórcze urzędów gmin i starostw powiatowych, zapewnienie funkcjonowania urzędów gmin i starostw powiatowych w sytuacji długotrwałego braku dostaw energii elektrycznej.

11 Planowane działania urzędów zwiększające zabezpieczenie w latach na okoliczność braku energii elektrycznej Działania tymczasowe (doraźne) podejmowane przez kierowników JST w celu zapewnienia funkcjonowania urzędu w warunkach awarii energetycznej (określenie komórek organizacyjnych urzędu do zasilania agregatem, rozpoznanie możliwości wypożyczenia agregatów, podpisanie stosownych umów). Planowane działania w tym: - przygotowanie instalacji elektrycznej urzędów do podłączenia agregatu, - zakup agregatów, wypożyczenie, itp., - sprawdzenie zasilania awaryjnego urzędów w latach Określenie terminu (roku) przygotowania urzędów do awarii energetycznej (zakup agregatów i przystosowanie budynków do zasilania awaryjnego).

12 Przygotowanie starostw powiatowych do zasilania agregatami prądotwórczymi (wg danych przesłanych w styczniu br. do WBiZK) Starostwo powiatowe: - w Bochni zabezpiecza 100% potrzeb w oparciu o własne agregaty, - w Wadowicach zabezpiecza 100% potrzeb w oparciu o agregaty z jednostek PSP, - ziemskie krakowskie zabezpiecza 100% potrzeb w oparciu o agregaty z jednostek PSP, - w Suchej Beskidzkiej zabezpiecza 40% potrzeb w oparciu o agregaty z jednostek PSP, - 5 starostw zabezpiecza funkcjonowanie urzędów od 5%-20%. Starostwa przygotowane do awarii energetycznej (9 starostw) Starostwa nieprzygotowane do awarii energetycznej (13 starostw)

13 Stan przygotowania obiektów starostw powiatowych Lp. Nazwa starostwa Ilość agregatów Ilość UPS / czas zasilania Przystosowanie budynków starostw do zasilania z agregatu prądotwórczego % zabezpieczenia potrzeb energetycznych Uwagi przystosowanenieprzystosowane 1 Bochnia 1 Nie przesłano informacji 1100% 2 Brzesko 11 / 3o min.120% Zabezpieczenie 5 wydziałów urzędu 3 Chrzanów 11 / 8 h115% Zabezpieczenie WZK i SO. Agregaty pozyskiwane z jednostek PSP 4 Dąbrowa 010% Nie zabezpiecza urzędu 5 Gorlice 2 1 /do 30 min Nieprzystosowane zabezpieczenie tylko PCZK 120% Zabezpieczenie tylko PCZK 6 Krakowski 2 1 / do czasu włącz. agregatu 1100% Agregaty pozyskiwane z jednostek PSP 7 Limanowa 010% 8 Miechów 1 / 30 min.10% 9 Myślenice 1 Nie przesłano informacji Doraźne przygotowanie instalacji elektrycznej 15% Zabezpieczenie PCZK i WZK 10 Nowy Sącz 1 015% Zabezpieczenie tylko PCZK 11 Nowy Targ 1 / 5 h10% 12 Olkusz 1 / 20 min.10% 13 Oświęcim Nie przesłano informacji 10% 14 Proszowice Nie przesłano informacji 10% 15 Sucha B. 1 0 Doraźne przygotowanie instalacji elektrycznej 140% Zabezpieczenie Wydziału Organizacyjnego 16 Tarnowski 010% 17 Zakopane 010% 18 Wadowice 11 / 30 min.1100% Agregaty pozyskiwane z jednostek PSP 19 Wieliczka 1 / do 12 h10% 20 m. Kraków 1 / do zamk. serwera 10% 21 m. Nowy Sącz 1 015% Zabezpieczenie WZK i OL 22 m. Tarnów 11 / 15 min110% Zabezpieczenie Wydz. Bezp. Publicznego Razem Średnia 19%

14 - 7 starostw planuje przystosować budynki, - 6 starostw nie planuje przystosowania urzędu w najbliższych latach. Lp Nazwa starostwa Urzędy starostw przygotowane 2013 r.2014 r.2015 r.2016 r.2017 r. Nie zaplanowano 1Bocheński 1 2Brzeski 1 3Chrzanowski 1 4Dąbrowski 1 5Gorlicki 1 6Krakowski 1 7Limanowski 1 8Miechowski 1 9Myślenicki 1 10Nowosądecki 1 11Nowotarski 1 12Olkuski 1 13Oświęcimski 1 14Proszowicki 1 15Suski 1 16Tarnowski 1 17Tatrzański 1 18Wadowicki 1 19Wielicki 1 20m. Kraków 1 21m. Nowy Sącz1 22m. Tarnów1 Razem Planowany termin przystosowania starostw do zasilania awaryjnego - do roku 2017

15 Przygotowanie budynków urzędów gmin do zasilania z agregatu prądotwórczego - 76 gmin deklaruje przygotowanie do długotrwałej awarii energetycznej, co nie jest spójne z wykazaną ilością przygotowanych budynków do zasilania awaryjnego 64 (36%), - 12 urzędów gmin będzie zasilane bezpośrednio z agregat ó w w sposób doraźny. Urzędy gmin przygotowane do awarii energetycznej (76 gmin) Urzędy gmin nieprzygotowane do awarii energetycznej (103 gminy)

16 Stan przygotowania urzędów gmin w powiatach (64%) urzędów gmin jest nieprzystosowane do podłączenia agregatu prądotwórczego, - 81 (42%) urzędów gmin posiada agregaty, - 89 (50%) urzędów gmin posiada UPS. Lp Nazwa powiatu Ilość gmin w powiecie Ilość agregatów zabezpieczających urzędy w gminach Ilość UPS Urzędy gmin przystosowane Urzędy gmin nieprzystosowane Ilość urzędów gmin posiadających agregaty w powiecie/ % zabezpieczenia urzędów gmin w powiecie Średni % zabezpieczenia urzędów w gminach posiadających agregaty 1Bocheński / (56%)68% 2Brzeski / (71%)68% 3Chrzanowski / (40%)53% 4Dąbrowski / (14%)50% 5Gorlicki / (70%)71% 6Krakowski / (53%)54% 7Limanowski / (50%)54% 8Miechowski 7 2 Nie przesłano informacji 16 2 / (29%)63% 9Myślenicki 9 6 Nie przesłano informacji 45 5 / (56%)76% 10Nowosądecki / (38%)36% 11Nowotarski / (50%)65% 12Olkuski / (83%)60% 13Oświęcimski 9 2 Nie przesłano informacji 27 2 / (22%)55% 14Proszowicki 6 2 Nie przesłano informacji 33 2 / (33%)100% 15Suski / (33%)100% 16Tarnowski / (56%)45% 17Tatrzański / (0%)0% 18Wadowicki / (40%)63% 19Wielicki / (20%)30% Razem /Średnia (42%)Średnia 56%

17 - 87 urzędów gmin w latach planuje przystosować budynki do zasilania z agregatu prądotwórczego, - 28 urzędów gmin nie określiło terminu. Planowany termin przystosowania urzędów gmin do zasilania awaryjnego do roku 2016 Lp Nazwa powiatu Gminy przygotowane/ilość gmin 2013 r.2014 r.2015 r.2016 r. Nie określono terminu Razem w latach Bocheński 3 / Brzeski 2 / Chrzanowski 1 / Dąbrowski 1 / Gorlicki 6 / Krakowski 9 / Limanowski 4 / Miechowski 1 / Myślenicki 4 / Nowosądecki 4 / Nowotarski 6 / Olkuski 3 / Oświęcimski 2 / Proszowicki 3 / Suski 2 / Tarnowski 6 / Tatrzański 0 / Wadowicki 5 / Wielicki 2 / Razem 64 /

18 Możliwości załatwienia spraw w urzędach gmin w sytuacji braku dostaw energii elektrycznej gmin deklaruje zabezpieczenie najważniejszych komórek organizacyjnych w urzędach.

19 Sprawdzenie awaryjnego zasilania w urzędach gmin w latach gminy sprawdziły zasilanie awaryjne w 2012 roku, - 83 gminy planują sprawdzić zasilanie awaryjne w 2013 roku, - 52 gminy odsunęły problem zabezpieczenia urzędów do awarii energetycznej do roku Lp. Nazwa powiatu Ilość gmin Ilość urzędów gmin w których sprawdzono awaryjne zasilanie budynków w 2012 r. Ilość urzędów gmin planujących sprawdzenie zasilania awaryjnego w 2013 r. Ilość urzędów gmin planujących sprawdzenie zasilania awaryjnego w latach Bocheński Brzeski Chrzanowski Dąbrowski Gorlicki Krakowski Limanowski Miechowski Myślenicki Nowosądecki Nowotarski Olkuski Oświęcimski Proszowicki Suski Tarnowski Tatrzański Wadowicki Wielicki 5113 Razem

20 Pozyskanie agregatów prądotwórczych przez urzędy gmin Na 179 urzędów gmin, 81 urzędów posiada agregaty prądotwórcze. 98 urzędów gmin nie posiada agregatów do zasilania awaryjnego, z tego: - 55 urzędów gmin wskazało pozyskanie agregatów prądotwórczych, w tym: - 32 gminy z jednostek OSP, - 15 gmin z firm wypożyczających agregaty, - 3 gminy z gmin sąsiednich, - 5 gmin z innych jednostek urzędy gmin nie podały informacji o pozyskaniu agregatów.

21 AWARIA ENERGETYCZNA W STYCZNIU 2013 R. Przerwy w dostawie energii elektrycznej w województwie małopolskim w dniach od 21 do 23 stycznia 2013 r. - Przyczyny: uszkodzenie linii energetycznych spowodowane oblodzeniem lub powalonymi drzewami i konarami drzew. - Czas trwania: od kilku do kilkunastu (kilkudziesięciu) godzin. - Zasięg: punktowy na terenie 25 gmin /10 powiatów/. - Skutki: odbiorców bez prądu, uszkodzonych stacji transformatorowych. W dniu r. po godz. 17:20 wystąpiła awaria energetyczna Głównego Punktu Zasilającego w rejonie Kraków-Podgórze. Zasilania elektrycznego pozbawione zostały rejony: Osiedla Wola Duchacka, Osiedla Kurdwanów, rejon Bonarki i Ronda Matecznego (w sumie około 30 tysięcy odbiorców). O godz. 18:48 zasilanie do wszystkich odbiorców zostało przywrócone.

22 SYTUACJA ENERGETYCZNA WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO W DN

23 Rodzaj uszkodzeń i podjęte działania w trakcie awarii energetycznej LpPowiat Czas trwania Rodzaj awariiIstotne skutkiWłasne działania 1. Miasto Tarnów do 1h Uszkodzona linia napowietrzna 15 kVNie wystąpiłyNie były konieczne 2. Bocheński max. do 12h Uszkodzone stacje transformatorowe, linie napowietrzne średniego napięcia w wyniku p połamanych drzew Nie wystąpiłyNie były konieczne 3. Brzeski max. do 18 h Uszkodzone stacje transformatorowe, linie napowietrzne SN w wyniku połamanych drzew Nie wystąpiłyNie były konieczne 4. Gorlicki max. do 4 h Uszkodzone stacje transformatorowe, linie napowietrzne SN Nie wystąpiły Uruchomiono agregaty prądotwórcze w oczyszczalniach ścieków (3) – Gmina Szymbark, Wysowa i Uście Gorlickie 5. Krakowski max. do 14 h Zerwane linie napowietrzne SN i 15 kV Straty dla lokalnych przedsiębiorców, okresowy brak wody, przerwy w pracy przepompowni ścieków (3) i wody (1) w Gminach Skała i Sułoszowa Uruchomiono agregaty prądotwórcze w oczyszczalniach ścieków (3) i ujęciu wody (1) - Gmina Skała (2) i Gmina Sułoszowa (2) 6. Miechowski do 24 h Awaria linii napowietrznych poza powiatem miechowskim Nie wystąpiłyNie były konieczne 7. Nowosądecki do 24 h Uszkodzone stacje transformatorowe, linie napowietrzne SN w wyniku połamanych drzew Nie wystąpiłyNie były konieczne 8. Olkuski do 24 h Uszkodzone stacje transformatorowe, linie napowietrzne SN w wyniku połamanych drzew Nie wystąpiły Uruchomiono agregat prądotwórczy na ujęciu wody w Jangrocie 9. Tarnowski do 24 h Uszkodzone linie napowietrzne SN w wyniku połamanych drzew i gałęzi W Woli Rzędzińskiej w Firmie Tarel unieruchomienie procesów produkcyjnych Gminy nie podejmowały własnych działań 10. Wadowicki do 13 h Uszkodzone stacje transformatoroweNie wystąpiły Nie były konieczne

24 Wnioski: 1.Obecny stan zabezpieczenia energetycznego, pomimo zakupów w ostatnich 2 latach 248 agregatów prądotwórczych stwarza potencjalne zagrożenie dla zabezpieczenia podstawowych potrzeb ludności w przypadku rozległej awarii energetycznej. 2.Część jednostek samorządu terytorialnego liczy się z możliwością wykorzystania agregatów prądotwórczych PSP oraz zakupionych przez gminy na potrzeby OSP głównie spoza Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego – stopień i zakres ich wykorzystania wydaje się być znacząco ograniczony. 3.Brak zainteresowania dużej części JST działaniami zmierzającymi do zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego czego wymownym przykładem jest brak propozycji rozwiązań tymczasowych (doraźnych) w zakresie zabezpieczenia urzędów gmin i starostw powiatowych w agregaty prądotwórcze. 4.Długotrwała awaria energetyczna stwarza zagrożenie zanieczyszczenia środowiska, dotyczy to szczególnie 23 gmin, które nie posiadają agregatów na oczyszczalniach ścieków.

25 Wnioski cd. 5.Obecny stan przystosowania urzędów gmin i starostw powiatowych nie gwarantuje funkcjonowania urzędów: - 13 (59%) starostw powiatowych, (58%) urzędów gmin, W sytuacji rozległej awarii energetycznej ilość urzędów gmin nieprzygotowanych może dojść do 135 (75%). 6.Część gmin i starostw powiatowych nie traktuje priorytetowo zabezpieczenia urzędów w awaryjne źródła zasilania: - 6 starostw powiatowych i 28 gmin nie określiło terminu przystosowania budynków do zasilania z agregatów prądotwórczych, - 61 gmin planuje przystosować budynki urzędów do roku Gminy i starostwa powiatowe nie przejawiają inicjatywy do pozyskania agregatów prądotwórczych w celu zabezpieczenia urzędów: - 6 gmin podpisało stosowne umowy, - żadne ze starostw nie podpisało umowy i nie wskazało sposobu pozyskania agregatów.

26 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego


Pobierz ppt "PRZYGOTOWANIE URZĘDÓW GMIN I STAROSTW POWIATOWYCH DO DŁUGOTRWAŁEJ AWARII ENERGETYCZNEJ (wg danych otrzymanych w styczniu br. z gmin i powiatów) BEZPIECZEŃSTWO."

Podobne prezentacje


Reklamy Google