Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie KORYTNIKI 14 37-741 Krasiczyn www.sow-korytniki.pl Jak pokonać przemoc – proces skutecznego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie KORYTNIKI 14 37-741 Krasiczyn www.sow-korytniki.pl Jak pokonać przemoc – proces skutecznego."— Zapis prezentacji:

1 Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie KORYTNIKI 14 37-741 Krasiczyn www.sow-korytniki.pl Jak pokonać przemoc – proces skutecznego pomagania.

2 Skuteczność w działaniu… Od czego zależy i czy warto? Ograniczenia i pułapki… Cel do którego dążymy… Idea pomagania

3 Jestem nie po to by mnie kochali i podziwiali, ale po to abym to ja działał i kochał. Nie obowiązkiem otoczenia jest pomagać mnie, ale ja mam obowiązek troszczenia się o świat, o człowieka… /Janusz Korczak - "Pamiętnik i inne pisma z getta"/

4 1. Ograniczenia w procesie skutecznej pomocy ODP - Sposób funkcjonowania osób uwikłanych w przemoc - Złożoność zjawiska przemocy (wielowątkowość) - Mentalne rozumienie przemocy i społeczne postawy wobec zjawiska przemocy: 1. Stosunkowo niska karalność i znikoma egzekucja prawa 2. Ograniczone zasoby instytucjonalnych form pomocy i brak skutecznych modeli współpracy – WRĘCZ NIECHĘĆ DO JEJ PODEJMOWANIA!!! 3. Rutyna w stosowaniu rozwiązań i procedur – SZTYWNOŚĆ w spostrzeganiu problemu 4. Nieuwzględnianie potrzeb klientów 5. Realizowanie celów instytucji, a nie klienta!

5 Cele klienta, osób pomagających i instytucji – w działaniach interwencyjnych i pomocowych Cele klienta jego potrzeby, zasoby jego potrzeby, zasoby Cele instytucji Cele osób pomagających

6 Nasze JA… Co nosimy w sobie – co myślimy o przemocy? Nasze obawy… Nasze skostnienia myślowe – czyli jak reagujemy? Priorytety życiowe – czy ważny jest dla nas klient? Świadomość

7 2. Źródła skuteczności działania Rozumienie zjawiska przemocy z różnych perspektyw (prawnej, psychologicznej, społecznej itp. …) – wyzbycie się myślenia stereotypowego i ocennego Trafne określenie potrzeb osób uwikłanych w doświadczenie przemocy (unikanie wtórnej wiktymizacji!) Umiejętność formułowania kompleksowej pomocy Zasoby lokalne i instytucjonalne, osobowe, kompetencyjne Łączenie kompetencji różnych służb, instytucji Praca w formule interdyscyplinarnej UMIEJĘTNOŚĆ POKONYWANIA WŁASNYCH OGRANICZEŃ I LĘKÓW!

8 A WIĘC… (pamiętajmy – celu klienta – nie naszego!!!). Działanie skuteczne to takie, które w jakimś stopniu prowadzi do skutku zamierzonego jako CEL (pamiętajmy – celu klienta – nie naszego!!!). A miarą skuteczności jest tylko stopień zbliżenia się do jego celu. I nie bierzemy tu pod uwagę ŻADNYCH kosztów.

9 Nasze doświadczenia… Sprawa – Katarzyna K. (l.38) wraz z córką Magda (l.13) i synem Janem (l.8) Pobyt w SOW: 18.09.2009 r. – 26.06.2010 r. żyć bez męża i jego rodziny, być z dziećmi i znaleźć pracę Cel klientki: żyć bez męża i jego rodziny, być z dziećmi i znaleźć pracę – czyli po naszemu orzeczenie rozwodu, powierzenie opieki nad małoletnimi dziećmi matce, znalezienie pracy i usamodzielnienie się pod względem ekonomicznym i bytowym Ujawniona przemoc: psychiczna, fizyczna, ekonomiczna i seksualna wobec p. Katarzyna, zaś małoletnie dzieci – świadkowie Miejsce zamieszkania: w pobliżu miasta X, w domu rodzinnym wraz z rodziną generacyjną męża klientki – pana Piotr K. (l.40) Dotychczasowe próby zmiany swojej sytuacji: przecież to szanowana we wiosce rodzina. bezskuteczne – 2 x policja i prokuratura w mieście X odmawiała wszczęcia postępowania z art. 207 kk, zaś GOPS w miejscu zamieszkania… nie widział problemu – przecież to szanowana we wiosce rodzina.

10 PODJĘTE DZIAŁANIA SOW w Korytnikach i zaangażowane instytucje: Pełna obowiązująca dokumentacja w SOW Korytniki (wraz z pełnym wywiadem i diagnozą rodziny oraz pismami do poszczególnych instytucji – w tym GOPS w miejscu zamieszkania rodziny oraz posterunku policji) Sąd Rejonowy – Wydział Rodzinny i Nieletnich w mieście X i Y Prokuratura Rejonowa w mieście X i Y (m.in. złożenie przez p. Piotra K. doniesień na dyrektora jednostki oraz pracowników SOW) Sąd Okręgowy w mieście X RODK w mieście X i Y Sąd Apelacyjny w mieście Z Rzecznik Praw Dziecka (czynny udział prawnika RPD) Stowarzyszenie pokrzywdzonych ojców przez sądy rodzinne BN Media regionalne

11 cd. Historii… Wszyscy pracownicy wraz z dyrektorem zostali przesłuchani kilkakrotnie przez Sądy Każdorazowo podczas wizyty pana Piotra pracownicy byli zastraszani i wyzywani (dokonano 25 nagrań rozmów) Zgromadzono i zabezpieczono dokumentację fotograficzną oraz elektroniczną (m.in. w formie sms-ów i połączeń telefonicznych) Wytworzono ponad 450 stron dokumentów (w tym notatek służbowych)! Przeprowadzono łącznie 152 oficjalnych konsultacji –Psychologiczne: 66 konsultacji –Prawne: 24 konsultacje –Pedagogiczne: 51 konsultacji –Socjalne : 11 konsultacji Ponadto klientka skorzystała na terenie SOW czterokrotnie z usług doradcy zawodowego (CV, list motywacyjny, przygotowanie do rozmowy z pracodawcą)

12 cd. Historii… EFEKTY PRACY…pracowników SOW i sprzymierzeńców - u klientki uzyskano zmiany w postrzeganiu świata i swojej przyszłości - wzrosło poczucie bezpieczeństwa i sprawstwa: MAM MOC – więc mogę coś osiągnąć, potrafię, jestem kimś - uzyskała rozwód i co było najważniejsze dla klientki – powierzono jej w pełni władzę rodzicielską, natomiast ojcu ograniczono! De facto obecnie nie interesuje się losem dzieci o które tak bardzo walczył! - pani Katarzyna K znalazła pracę (do dzisiaj jest tam zatrudniona), wynajęła mieszkanie - małoletnie dzieci z sukcesem realizują obowiązek szkolny, a co najważniejsze zdystansowały się względem ojca. Nie chcą utrzymywać z nim kontaktu - w dalszym ciągu rodzina pozostaje pod opieką SOW (monitoring)

13 PAMIĘTAJMY!!! Współpracują ze sobą LUDZIE, a nie instytucje!

14 A jeżeli wiemy… Ten kto wie PO CO, zawsze wie JAK Viktor Frankl

15 Dziękuję za uwagę… PIOTR HRYNISZYN


Pobierz ppt "Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie KORYTNIKI 14 37-741 Krasiczyn www.sow-korytniki.pl Jak pokonać przemoc – proces skutecznego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google