Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ZAŁOŻENIA DO KONCEPCJI

Коpie: 1
ZAŁOŻENIA DO KONCEPCJI

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ZAŁOŻENIA DO KONCEPCJI"— Zapis prezentacji:

1 ZAŁOŻENIA DO KONCEPCJI
POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego ZAŁOŻENIA DO KONCEPCJI W ĆWICZENIU WOJEWÓDZKIM pk. POMORZE-2013 Szef Zespołu Autorskiego: Jarosław KOPCZYŃSKI 1

2 UKŁAD PREZENTACJI PODSTAWY PRZEPROWADZENIA ĆWICZENIA;
ZAŁOŻENIE OPERACYJNE; UCZESTNICY I ICH PODZIAŁ; ETAPY ĆWICZENIA KIEROWANIE ĆWICZENIEM; KIERUNKI DALSZYCH DZIAŁAŃ. 2

3 PODSTAWA PRZEPROWADZENIA:
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie szkolenia obronnego (Dz. U. z 2004 r. Nr 16, poz.150, z późn. zm.); Wytyczne Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 grudnia 2012 r. dla ministrów i wojewodów do szkolenia obronnego realizowanego w latach ; Program Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych województwa pomorskiego w latach 2013 – Organizacja szkolenia obronnego poz 7; Program szkolenia obronnego województwa pomorskiego w latach ; Plan szkolenia obronnego w województwie pomorskim na 2013 r. poz. 22 3

4 CEL PRZEPROWADZENIA TEMAT
Współdziałanie stanowiska kierowania wojewody pomorskiego z organami administracji rządowej zespolonej, niezespolonej i samorządowej województwa w wykonywaniu zadań obronnych w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i czasie wojny. TEMAT Funkcjonowanie administracji publicznej podczas wykonywania zadań z zakresu obrony i zarządzania kryzysowego województwa pomorskiego. 4

5 wojewódzkie/ cywilno - wojskowe
FORMA ćwiczenie obronne RODZAJ wojewódzkie/ cywilno - wojskowe TERMIN 23-25 października 2013 roku MIEJSCE obszar miast na prawach powiatu: Gdańsk i Gdynia oraz powiatu nowodworskiego 5

6 UCZESTNICY ĆWICZENIA WOJEWODA POMORSKI (WCZK GDAŃSK – SK WP)
MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO (SK MWP) INSPEKCJE, SŁUŻBY I STRAŻE : - Komenda Wojewódzka Policji - Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej - Kuratorium Oświaty; - Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków; - Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska. - Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego - Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna - Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków JEDNOSTKI WSPÓŁDZIAŁAJĄCE - Wojewódzki Sztab Wojskowy - Morski Oddział Straży Granicznej POWIATY (MIASTA NA PRAWACH POWIATU): - Powiat nowodworski - Miasto Gdańsk - Miasto Gdynia

7 TŁO GEOGRAFICZNO - POLITYCZNE
ORGANIZACJA SOJUSZU MORZA NIEBIESKIEGO (SOJUSZ NIEBIESKICH) GRUPA PAŃSTW WSCHODNIEGO EUROLANDU (SOJUSZ CZERWONYCH) REPUBLIKA WISLANDII LIMBIA DRAGOLAND FUNLAND MONDA KANTON REPUBLIKA BARII KADRYL FREZJA ROMA ITAKA SĄSIEDZI Scenariusz ćwiczenia ANAKONDA oparto na założeniach Jednolitego Tła Strategicznego do Ćwiczeń zatwierdzonego przez SZ SGWP w 2011r. Organizacja Sojuszu Morza Niebieskiego, zwana Sojuszem NIEBIESKICH jest organizacją polityczno-wojskową powstałą po w wyniku podpisanego przez 6 krajów Eurolandu (KADRYL, DRAGOLAND, FREZJA, ROMA, ITAKA i WISLANDIĘ) 24 sierpnia 1950 r. Traktatu Morza Niebieskiego. Aktualnie w obszarze zainteresowania Sojuszu znajdują się niemal wszystkie kraje, regiony i sytuacje, które mogą stanowić zarzewie przyszłych konfliktów i potencjalne zagrożenie dla państw członkowskich oraz wpływać negatywnie na sytuację w Eurolandzie. W ramach swojej polityki Sojusz stawia przede wszystkim na działania dyplomatyczne, jednak, w przypadku, gdy rozwiązanie spornych kwestii jest niemożliwe na drodze pokojowej, dopuszcza możliwość użycia siły. Swoje działania legitymizuje na arenie międzynarodowej utrzymując ścisłe kontakty z Organizacją Narodów Sprzymierzonych (ONS) i Unią Eurolandu (UEuro). Dominującymi państwami Sojuszu są KADRYL, DRAGOLAND i FREZJA, które należą do grona najbogatszych państw świata i odgrywają istotną rolę na arenie międzynarodowej. Nie mniej ważną rolę w strukturach Sojuszu odgrywają WISLANDIA, ITAKA i ROMA. LIMBIA została przyjęta do Sojuszu niedawno i stopniowo buduje swoją pozycję. Sytuacja polityczno-militarna Grupy Państw Wschodniego Eurolandu (GPWE) w składzie : BARIA, MONDA FUNLAND i KANTON. GPWE zawiązała się po rozpadzie Sojuszu Czerwonych, jako przeciwwaga dla wpływów, jakie wywiera Unia Eurolandu oraz Sojusz NIEBIESKICH na państwa w regionie i ma charakter ekonomiczno-gospodarczy. Potencjał ekonomiczny i gospodarczy poszczególnych państw GPWE budowany jest głównie wokół złóż surowców mineralnych, wśród których najważniejszymi są ropa naftowa, gaz ziemny oraz węgiel kamienny. Główne ośrodki wydobywcze tych surowców znajdują się na terytorium BARII i FUNLANDU. MONDA również dysponuje złożami roponośnymi, w zachodniej części kraju. Ich zasobność oraz bliskość granicy z WISLANDIĄ powodują, że od kilku lat są one przedmiotem sporu pomiędzy tymi państwami. Wykorzystując posiadane zasoby, szczególnie BARIA dąży do poszerzania swoich stref wpływów. Ponadto poprzez stosowanie tzw. szantażu energetycznego dyktuje ceny surowca na rynkach światowych. Państwa GPWE wiele uwagi poświęcają kwestiom dotyczącym ich mniejszości narodowych zamieszkujących na terenach należących do innych państw, w tym głównie WISLANDII i LIMBII. Tworzone przez mniejszości narodowe organizacje polityczne i społeczne, finansowane ze źródeł zewnętrznych, coraz ostrzej domagają się autonomii, a nawet przyłączenia do macierzy. Oprócz wsparcia finansowego mniejszości narodowe BARII i MONDY otrzymują również broń i sprzęt wywiadowczy. TABOR PAŃSTWO NIEZRZESZONE LANCET PAŃSTWO ASPIRUJĄCE DO SOJUSZU 7

8 KIERUNEK DZIAŁANIA SIŁ ZBROJNYCH MONDY
XXXX X EPAP I Do D+5 DMW FO 23 XX 200s/l COM X 591 FOW MONDA 29 X 26 XX (-) OLSZTYN 212 29 592 SZCZECIN X MNB (+) X 225 200s/l XX 211 PIŁA RES BYDGOSZCZ III 256 2 XXX WYSZKÓW (-) WŁOCŁAWEK XX 216 SIEMIATYCZE III 249 X 221 DRAGOLAND COP XXX XX 224 TABOR

9 PLANOWANY KIERUNEK PRZECIWUDERZENIA WOJSK WŁASNYCH
XXXX Faza II Operacja militarna od D+5 do D+9 X DMW GT 2 FO 23 XX 311 5 200s/l COM GT 1 312 4 X 591 FOW MONDA 29 X 26 XX (-) OLSZTYN 212 29 592 SZCZECIN X MNB (+) X 225 200s/l XX 211 PIŁA RES BYDGOSZCZ III 256 2 XXX WYSZKÓW (-) WŁOCŁAWEK XX 216 SIEMIATYCZE MONDA’s Armed Forces are conducting operation in two main directions: CZERNIAHOWSK – WŁOCŁAWEK using units of the 591st Army Corps; GRODNO – WYSZKÓW using units of the 592nd Army Corps. Units of the 591st Army Corps are fighting on the line: BARTOSZYCE – LIDZBARK WARMIŃSKI – BISKUPIEC – MRĄGOWO – MIKOŁAJKI – ORZYSZ- EŁK. Units of the 592st Army Corps are fighting on the line: EŁK – GRAJEWO – STARE DOLISTOWO – TRZCIANNE – TYKOCIN – NOWE CHLEBIOTKI – ZAMBRÓW – WYS MAZOWIECKIE – BIELSK PODLASKI – HAJNÓWKA. Land operation is supported by air component: twelve air tactical squadrons, four fighters squadrons and four squadrons of the combat helicopters. Additionally air operation is supported by BARIA’s Air Forces: one fighters squadron, two fighter-bomber squadrons, bomber squadron (equipped with Tu-22 M3), two air tactical squadrons and squadron equipped with A-50. Simultaneously with the start of operation by the MONDA’s forces, the FUNLAND’s forces are conducted naval and amphibious operation in the area of KOŁOBRZEG using: 33rd Marines Brigade, part of the 1st Airborne Brigade and part of the 583rd Mechanized Division. At the coastal direction enemy units are fighting on the line: TRZEBIATÓW - BIAŁOGARD - MIELNO. Navy forces of the enemy (211th Flotilla of Ships and 23rd Naval Air Brigade) had fought and seized domination of the southern area of the BALTIC SEA. These forces were reinforced by two frigates class "NEUSTRASHIMY" from 1111th squadron warships, and 1116th landing craft squadron from BARIA’s 111th Flotilla of Ships. FUNLAND’s Navy have involved 311th Flotilla of Ships and 34 Naval Air Brigade. COURSE OF ACTION OF THE ENEMY FORCES The enemy is going to defeat WISLANDIA’s Armed Forces, to capture key infrastructure facilities for oil and gas transmission, to assume to defense on the dominated area before commitment of Alliance Augmentation Forces. For this purpose, the MONDA’s land offensive component will continue operation so far to the main directions and going to capture in D+10 objects: WYSZKOW and OLSZTYN. Then, after commitment of the second operational echelon in D+15 capture objects: PŁOCK and WŁOCŁAWEK, creating the conditions to assume to defense along the riversides of the BUG and WISŁA. Funland after the introduction of further forces will be going to capture the harbours SZCZECIN and SWINOUJSCIE, than capture object BYDGOSZCZ and creating the conditions to assume to defense on the line SZCZECIN - PIŁA - BYDGOSZCZ. IBdeM – Infantry Brigade Mechanized – brygada zmechanizowana IDivM - Infantry Division Mechanized ABde - Armored Brigade – brygada pancerna SSMBde - Surface to Surface Missile Brigade – brygada rakiet operacyjno -taktycznych MLRSBde – MLRS Brigade – brygada rakietowa FABde - Field Artyllery Brigade – brygada artylerii EngBde – Engineering Brigade – brygada saperów ADBde – Air Defense Brigade – brygada obrony plot AHBde – Attack Helicopter Brigade – brygada śmigłowców bojowych LHBde – Lift Helicopter Brigade – brygada śmigłowców transportowych ATRegt – Anti Tank Regiment – pułk przeciwpancerny SQN warships – sduadron warships – dywizjon okrętów bojowych landing craft SQN - landing craft squadron – dywizjon okrętów desantowych III 249 X 221 DRAGOLAND COP XXX XX 224 TABOR 9

10 OPERACJA UDERZENIA I OCZEKIWANY EFEKT KOŃCOWY Operacja stabilizacyjna
Faza III Operacja stabilizacyjna od D+9 do D+14 XXXX X DMW GT 2 FO 23 XX 311 5 COM GT 1 312 4 X DELTA FOW XX MONDA 29 212 X 26 (-) OLSZTYN 29 BRAVO SZCZECIN X MNB (+) X 225 XX 211 PIŁA RES XX 216 BYDGOSZCZ III 256 2 XXX WYSZKÓW (-) WŁOCŁAWEK XX 224 SIEMIATYCZE III 249 X 221 DRAGOLAND COP XXX TABOR 10

11 PODZIAŁ ĆWICZENIA NA ETAPY
PRZYGOTOWAWCZA CZĘŚĆ WSTĘPNA CZĘŚĆ GŁÓWNA ĆWICZENIA PLANOWANIE I ORGANIZOWANIE DZIAŁAŃ CZĘŚĆ KOŃCOWA DO ĆWICZENIA ZGŁOSZENIE GOTOWOŚCI SK DZIAŁANIA STABILIZACYJNE ETAP IIi PRZECIWDZIAŁANIE POWSTAŁYM ZJAWISKOM KRYZYSOWYM ETAP I WSPARCIE SIŁ ZBROJNYCH W WYKONANIU PRZECIWUDERZENIA ETAP II SZKOLENIE KIEROWNICTWA ĆWICZENIA I ĆWICZĄCYCH WSTĘPNE OMÓWIENIE ĆWICZENIA ROZWIJANIE STANOWISK DOWODZENIA PRZERWA OPERACYJNA – PRZERWA OPERACYJNA – ZAKOŃCZENIE ĆWICZENIA ROZPOCZĘCIE ĆWICZENIA OSIĄGNIĘCIE GOTOWOŚCI DO ĆWICZENIA D+4 D+5 D+6 D+7 D+8 D+9 - D+10 D+11 - D+12 D+13 D+14 do 21.10 22. 10 23.10 23.10 23.10 23.10 24.10 24.10 25.10 25.10 7.45–9.45 9.45–11.45 11.45–13.45 13.45–15.45 7.45–11.45 11.45–15.45 7.45–13.45 1345–15.45 Wtorek Czwartek Piątek Środa 8/41 11

12 CSKOP RELACJE MIĘDZY ELEMENTAMI PODSYSTEMU KIEROWANIA OBRONĄ PAŃSTWA
PREZESA RADY MINISTRÓW WISLANDII SK PREZYDENTA WISLANDII SK CENTRALNEGO ORGANU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ SK MINISTRA SK MON SK MINISTRA SD ND SZ SK WOJEWODY WSyD SZ WISLANDII ADMINISTRACJA ZESPOLONA SK CENTRALNEGO OORGANU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ PRZEDSIEBIORCY JEDNOSTKI PODLEGŁE I NADZOROWANE JEDNOSTKI PODLEGŁE I NADZOROWANE SK STAROSTY PRZEDSIEBIORCY SK URZĘDU MIASTA ADMINISTRACJA ZESPOLONA JEDNOSTKI PODLEGŁE I NADZOROWANE UKŁAD MILITARNY SK WÓJTA UKŁAD POZAMILITARNY DOWODZENIE KIEROWANIE WSPÓŁDZIAŁANIE MIENIE KOMUNALNE 12

13 Schemat podległości Stanowisk Kierowania w województwie pomorskim
POMORZE-2013 Schemat podległości Stanowisk Kierowania w województwie pomorskim oraz relacje przekazywania informacji Stanowisko Kierowania Wojewody Pomorskiego Stanowisko Kierowania Marszałka Województwa Pomorskiego Stanowisko kierowania Prezydenta RP Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku Stanowisko Kierowania Starosty Powiatu ………. Komenda Powiatowa Policji Komendy Wojewódzka PSP w Gdańsku Komendy Powiatowe Policji Komendy Powiatowe Policji Kuratorium Oświaty W Gdańsku Komenda Powiatowa PSP Komendy Powiatowe PSP Woj. Insp. Jak. Handl. Art. Rol-Spoż. W Gdyni Komendy Powiatowe PSP Stanowisko Kierowania Wójta Gminy ………… Woj. Insp. Ochr. Rośl. i Nasien. w Gdańsku Komendanci komisariatów Policji Stanowiska kierowania jednostek powiatowych Komendy Powiatowe PSP Woj. Insp. Insp. Farmac. w Gdańsku Komendy Powiatowe PSP Stanowiska kierowania zespolonych służb, inspekcji, straży województwa pomorskiego Jednostki Organizacyjne Gminy 1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. 2. Placówki Oświatowe 3. Sołectwa 4. SPZOZ 5. Apteki 6. OSP Woj. Insp. Ochr. Środow. w Gdańsku Powiatowy Zarząd Dróg Powiatowy Zarząd Dróg Komendy Powiatowe PSP Woj. Insp. Insp. Handl. w Gdańsku Woj. Insp. Weterynarii w Gdańsku Powiatowy Inspektorat Budowlany Powiatowy Zarząd Dróg Komendy Powiatowe PSP Woj. Urząd Ochr. Zabyt. w Gdańsku Woj. Insp. Nadzoru Budowl. w Gdańsku

14 STRUKTURA KIEROWNICTWA ĆWICZENIA
ZAŁĄCZNIK NR 3 KIEROWNIK ĆWICZENIA KIEROWNICTWO ĆWICZENIA I- szy Zastępca Kierownika Ćwiczenia II- gi Zastępca Kierownika Ćwiczenia Zespół zabezpieczenia stanowiska kierowania ćwiczeniem Zespół analizy, oceny i omówienia Grupa omówienia oraz oceny Szef sztabu ćwiczenia/ Szef Zespołu Autorskiego SZTAB KIEROWNICTWA ĆWICZENIA Centrum koordynacyjne Zastępca szefa sztabu kierownika ćwiczenia Zespół Autorski/ Grupa podawania wiadomości Grupa zabezpieczenia logistycznego ćwiczenia Grupa bezpieczeństwa dystrybucji informacji Ćwiczący służby zespolone i niezespolone, inspekcje oraz powiat nowodworski i miasta na prawach powiatu (Gdańsk i Gdynia)

15 SCHEMAT ORGANIZACJI ŁĄCZNOŚCI
tel.: tel.: SK WITD fax.: fax.: SK KO SK MOSG 997 SK KW POLICJI tel.: fax.: fax.: tel: CA fax: SK KW Państwowej Straży Pożarnej SK WSzW 998 Fax1: fax.: gdansk.uw.gov.pl TP S.A. TPSA PmUW - WCZK SK Wojewody Pomorskiego CA CA SK Marsz. Woj. Pom. SK UM Gdańsk SK UM Gdynia SK SP N. Dwór Gdański SK WIOŚ SK WSS-E SK WUOZ tel.: tel.: tel.: tel tel.: tel.: tel.: fax.: fax.: fax.: fax.: fax.: fax fax.: wsse.gda.pl

16 OŚ CZASOWA PRZYGOTOWANIA ĆWICZENIA WOJEWÓDZKIEGO PK. POMORZE - 2013
Szkolenie kierownictwa ćwiczenia oraz obsad ćwiczących SK 13.02 Skierowanie zaproszeń do udziału w Przedwstępnej konferencji Planistycznej 27.03 Wstępna Konferencja Planistyczna 20.06 Główna Konferencja Planistyczna 07.12 Powiadomienie uczestników o planowaniu przeprowadzenia ćwiczenia 28.02 Przedwstępna Konferencja Planistyczna 19.09 Końcowa Konferencja Planistyczna Wydanie zarządzenie Wojewody w sprawie przeprowadzenia ćwiczenia wojewódzkiego GRUDZIEŃ STYCZEŃ LUTY MARZEC KWIECIEŃ MAJ CZERWIEC LIPIEC SIERPIEŃ WRZESIEŃ PAŹDZIER. Wydanie zarządzenie Wojewody w sprawie przygotowania ćwiczenia wojewódzkiego Do 31.07 Do 31.07 Do 30.09 Do 15.03 Do 26.06 Do 12.03 Przegląd dokumentów organizacyjnych ĆWICZENIE Zatwierdzenie „Koncepcji przygotowania i przeprowadzenia ćwiczenia” Opracowanie Sytuacji wyjściowej i PPW Przygotowanie założeń do Sytuacji wyjściowej i PPW Opracowanie projektu Koncepcji przygotowania i przeprowadzenia ćwiczenia. Wydanie dokumentów „Planu przeprowadzenia ćwiczenia” Organizacja dodatkowych przedsięwzięć przygotowawczych – według potrzeb !

17 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ !!!


Pobierz ppt "ZAŁOŻENIA DO KONCEPCJI"

Podobne prezentacje


Reklamy Google