Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego ZAŁOŻENIA DO KONCEPCJI W ĆWICZENIU WOJEWÓDZKIM pk. POMORZE-2013 Szef Zespołu.

Коpie: 1
POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego ZAŁOŻENIA DO KONCEPCJI W ĆWICZENIU WOJEWÓDZKIM pk. POMORZE-2013 Szef Zespołu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego ZAŁOŻENIA DO KONCEPCJI W ĆWICZENIU WOJEWÓDZKIM pk. POMORZE-2013 Szef Zespołu."— Zapis prezentacji:

1 POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego ZAŁOŻENIA DO KONCEPCJI W ĆWICZENIU WOJEWÓDZKIM pk. POMORZE-2013 Szef Zespołu Autorskiego: Jarosław KOPCZYŃSKI

2 UKŁAD PREZENTACJI 1.PODSTAWY PRZEPROWADZENIA ĆWICZENIA; 2.ZAŁOŻENIE OPERACYJNE; 3.UCZESTNICY I ICH PODZIAŁ; 4.ETAPY ĆWICZENIA 5.KIEROWANIE ĆWICZENIEM; 6.KIERUNKI DALSZYCH DZIAŁAŃ.

3 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie szkolenia obronnego (Dz. U. z 2004 r. Nr 16, poz.150, z późn. zm.); Wytyczne Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 grudnia 2012 r. dla ministrów i wojewodów do szkolenia obronnego realizowanego w latach 2013-2018; Program Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych województwa pomorskiego w latach 2013 – 2022. 3.5 - Organizacja szkolenia obronnego poz 7; Program szkolenia obronnego województwa pomorskiego w latach 2009-2014; Plan szkolenia obronnego w województwie pomorskim na 2013 r. poz. 22 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie szkolenia obronnego (Dz. U. z 2004 r. Nr 16, poz.150, z późn. zm.); Wytyczne Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 grudnia 2012 r. dla ministrów i wojewodów do szkolenia obronnego realizowanego w latach 2013-2018; Program Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych województwa pomorskiego w latach 2013 – 2022. 3.5 - Organizacja szkolenia obronnego poz 7; Program szkolenia obronnego województwa pomorskiego w latach 2009-2014; Plan szkolenia obronnego w województwie pomorskim na 2013 r. poz. 22 PODSTAWA PRZEPROWADZENIA:PODSTAWA PRZEPROWADZENIA:

4 Funkcjonowanie administracji publicznej podczas wykonywania zadań z zakresu obrony i zarządzania kryzysowego województwa pomorskiego. TEMAT Współdziałanie stanowiska kierowania wojewody pomorskiego z organami administracji rządowej zespolonej, niezespolonej i samorządowej województwa w wykonywaniu zadań obronnych w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i czasie wojny. Współdziałanie stanowiska kierowania wojewody pomorskiego z organami administracji rządowej zespolonej, niezespolonej i samorządowej województwa w wykonywaniu zadań obronnych w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i czasie wojny. CEL PRZEPROWADZENIACEL PRZEPROWADZENIA

5 obszar miast na prawach powiatu: Gdańsk i Gdynia oraz powiatu nowodworskiego obszar miast na prawach powiatu: Gdańsk i Gdynia oraz powiatu nowodworskiego 23-25 października 2013 roku ćwiczenie obronne FORMA TERMIN MIEJSCE wojewódzkie/ cywilno - wojskowe RODZAJ

6 UCZESTNICY ĆWICZENIA WOJEWODA POMORSKI (WCZK GDAŃSK – SK WP) MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO (SK MWP) INSPEKCJE, SŁUŻBY I STRAŻE : - Komenda Wojewódzka Policji - Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej - Kuratorium Oświaty; - Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków; - Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska. - Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego - Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna - Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków JEDNOSTKI WSPÓŁDZIAŁAJĄCE - Wojewódzki Sztab Wojskowy - Morski Oddział Straży Granicznej POWIATY (MIASTA NA PRAWACH POWIATU): - Powiat nowodworski - Miasto Gdańsk - Miasto Gdynia

7 TŁO GEOGRAFICZNO - POLITYCZNE GRUPA PAŃSTW WSCHODNIEGO EUROLANDU (SOJUSZ CZERWONYCH) FUNLAND KANTONREPUBLIKA BARII MONDA LIMBIA DRAGOLAND PAŃSTWO NIEZRZESZONE PAŃSTWO ASPIRUJĄCE DO SOJUSZU SĄSIEDZI REPUBLIKA WISLANDII ORGANIZACJA SOJUSZU MORZA NIEBIESKIEGO (SOJUSZ NIEBIESKICH) KADRYL FREZJA ROMA ITAKA TABOR LANCET

8 DRAGOLAND TABOR MONDA XX 211 XX 216 X 26 X 221 2 XXX X 225 FOW X X MNB (+) 29 III 249 III 256 XX 212 (-) COP XXX RES 591592 200s/l EPAP I Do D+5 SIEMIATYCZE WYSZKÓW WŁOCŁAWEK SZCZECIN KIERUNEK DZIAŁANIA SIŁ ZBROJNYCH MONDY PIŁA BYDGOSZCZ OLSZTYN 200s/l DMW XXXX 2929 COM XX FO 23 X XX 224

9 DRAGOLAND TABOR MONDA XX 211 XX 216 X 26 X 221 2 XXX X 225 FOW X X MNB (+) 29 III 249 III 256 XX 212 (-) COP XXX RES 591592 200s/l SIEMIATYCZE WYSZKÓW WŁOCŁAWEK SZCZECIN PLANOWANY KIERUNEK PRZECIWUDERZENIA WOJSK WŁASNYCH PIŁA BYDGOSZCZ OLSZTYN 200s/l DMW XXXX 2929 COM XX FO 23 X Faza II Operacja militarna od D+5 do D+9 312 311 GT 2 GT 1 4 5 XX 224

10 DRAGOLAND TABOR MONDA XX 211 XX 216 X 26 X 221 2 XXX X 225 FOW X X MNB (+) 29 III 249 III 256 XX 212 (-) COP XXX RES SIEMIATYCZE WYSZKÓW WŁOCŁAWEK SZCZECIN OPERACJA UDERZENIA I OCZEKIWANY EFEKT KOŃCOWY PIŁA BYDGOSZCZ OLSZTYN DMW XXXX 2929 COM XX FO 23 X Faza III Operacja stabilizacyjna od D+9 do D+14 312 311 GT 2 GT 1 4 5 DELTA BRAVO XX 224

11 8/41 D+4D+5D+7D+8 D+9 - D+10 D+11 - D+12 D+13D+14 do 21.1022. 1023.10 24.10 25.10 1-15.11 Wtorek Środa CzwartekPiątek CZĘŚĆ WSTĘPNA ROZWIJANIE STANOWISK DOWODZENIA ROZPOCZĘCIE ĆWICZENIA ZAKOŃCZENIE ĆWICZENIA WSTĘPNE OMÓWIENIE ĆWICZENIA CZĘŚĆ GŁÓWNA ĆWICZENIA ETAP I PRZECIWDZIAŁANIE POWSTAŁYM ZJAWISKOM KRYZYSOWYM ETAP II WSPARCIE SIŁ ZBROJNYCH W WYKONANIU PRZECIWUDERZENIA PODZIAŁ ĆWICZENIA NA ETAPYPODZIAŁ ĆWICZENIA NA ETAPY CZĘŚĆ PRZYGOTOWAWCZA SZKOLENIE KIEROWNICTWA ĆWICZENIA I ĆWICZĄCYCH OSIĄGNIĘCIE GOTOWOŚCI DO ĆWICZENIA PLANOWANIE I ORGANIZOWANIE DZIAŁAŃ ZGŁOSZENIE GOTOWOŚCI SK DO ĆWICZENIA PRZERWA OPERACYJNA 15.45. 23.10 – 7.45 24.10 D+6 PRZERWA OPERACYJNA 15.45. 24.10 – 7.45 25.10 ETAP IIi DZIAŁANIA STABILIZACYJNE CZĘŚĆ KOŃCOWA 7.45–9.45 9.45–11.4511.45–13.4513.45–15.45 7.45–11.45 11.45–15.45 7.45–13.45 1345–15.45

12 RELACJE MIĘDZY ELEMENTAMI PODSYSTEMU KIEROWANIA OBRONĄ PAŃSTWA SK PREZYDENTA WISLANDII SK PREZESA RADY MINISTRÓW WISLANDII SK MON SK MINISTRA PRZEDSIEBIORCY DOWODZENIE KIEROWANIE WSPÓŁDZIAŁANIE SD ND SZ SK URZĘDU MIASTA CSKOP SK WOJEWODY SK STAROSTY SK WÓJTA SK WÓJTA ADMINISTRACJA ZESPOLONA SK MINISTRA SK CENTRALNEGO ORGANU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WSyD SZ WISLANDII JEDNOSTKI PODLEGŁE I NADZOROWANE ADMINISTRACJA ZESPOLONA PRZEDSIEBIORCY JEDNOSTKI PODLEGŁE I NADZOROWANE MIENIE KOMUNALNE SK CENTRALNEGO OORGANU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ UKŁAD POZAMILITARNY UKŁAD MILITARNY

13 POMORZE-2013 Stanowisko kierowania Prezydenta RP Stanowisko Kierowania Wojewody Pomorskiego Komendy Powiatowe PSP Komendy Powiatowe Policji Schemat podległości Stanowisk Kierowania w województwie pomorskim oraz relacje przekazywania informacji Stanowiska kierowania jednostek powiatowych Stanowisko Kierowania Starosty Powiatu ………. Stanowisko Kierowania Wójta Gminy ………… Jednostki Organizacyjne Gminy 1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. 2. Placówki Oświatowe 3. Sołectwa 4. SPZOZ 5. Apteki 6. OSP Komendy Wojewódzka PSP w Gdańsku Kuratorium Oświaty W Gdańsku Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku Woj. Insp. Jak. Handl. Art. Rol-Spoż. W Gdyni Woj. Insp. Ochr. Rośl. i Nasien. w Gdańsku Woj. Insp. Insp. Farmac. w Gdańsku Woj. Insp. Ochr. Środow. w Gdańsku Komendy Powiatowe Policji Komenda Powiatowa Policji Komendy Powiatowe PSP Komenda Powiatowa PSP Woj. Insp. Insp. Handl. w Gdańsku Woj. Insp. Weterynarii w Gdańsku Woj. Urząd Ochr. Zabyt. w Gdańsku Woj. Insp. Nadzoru Budowl. w Gdańsku Stanowisko Kierowania Marszałka Województwa Pomorskiego Stanowiska kierowania zespolonych służb, inspekcji, straży województwa pomorskiego Komendy Powiatowe PSP Komendanci komisariatów Policji Komendy Powiatowe PSP Powiatowy Zarząd Dróg Komendy Powiatowe PSP Powiatowy Zarząd Dróg Powiatowy Inspektorat Budowlany

14 Zespół zabezpieczenia stanowiska kierowania ćwiczeniem Zespół analizy, oceny i omówienia Grupa omówienia oraz oceny STRUKTURA KIEROWNICTWA ĆWICZENIA Szef sztabu ćwiczenia/ Szef Zespołu Autorskiego Centrum koordynacyjne Zastępca szefa sztabu kierownika ćwiczenia Grupa bezpieczeństwa dystrybucji informacji Grupa zabezpieczenia logistycznego ćwiczenia Ćwiczący służby zespolone i niezespolone, inspekcje oraz powiat nowodworski i miasta na prawach powiatu (Gdańsk i Gdynia) ZAŁĄCZNIK NR 3 KIEROWNICTWO ĆWICZENIA II- gi Zastępca Kierownika Ćwiczenia SZTAB KIEROWNICTWA ĆWICZENIA KIEROWNIK ĆWICZENIA I- szy Zastępca Kierownika Ćwiczenia Zespół Autorski/ Grupa podawania wiadomości

15 TPS A SK KW POLICJI PmUW - WCZK SK Wojewody Pomorskiego TP S.A. CA 58 19284 58 3077204 fax.: 58 3240436 e-mail:centrum@ gdansk.uw.gov.pl 997 58 3215609 998 58 3477804 Fax1: 58 3477817 e-mail: fax.: 58 3215253 e-mail: SK Marsz. Woj. Pom. SK KW Państwowej Straży Pożarnej fax.:58 3268521 tel.:058 3268519 SK WSzW tel:58 3482110 fax:58 3482166 SK UM Gdańsk SK UM Gdynia SK SP N. Dwór Gdański SK WIOŚSK WSS-E SK WUOZ SK MOSG SK WITDSK KO e-mail: fax.: tel.: e-mail: fax.: tel.: e-mail: fax tel e-mail: fax.: tel.: e-mail: fax.: 58 520 19 70 tel.: 58 520 19 70 e-mail:poczta@ wsse.gda.pl fax.: tel.: e-mail: fax.: tel.: e-mail: fax.: tel.: e-mail: fax.: tel.: e-mail: SCHEMAT ORGANIZACJI ŁĄCZNOŚCI

16 Wydanie dokumentów Planu przeprowadzenia ćwiczenia 23 - 25.1 0 Ć WICZENIE Organizacja dodatkowych przedsięwzięć przygotowawczych – według potrzeb ! Przegląd dokumentów organizacyjnych OŚ CZASOWA PRZYGOTOWANIA ĆWICZENIA WOJEWÓDZKIEGO PK. POMORZE - 2013 Zatwierdzenie Koncepcji przygotowania i przeprowadzenia ćwiczenia 26.09 - Szkolenie kierownictwa ć wiczenia oraz obsad ć wicz ą cych SK 27.03 Wstępna Konferencja Planistyczna Opracowanie projektu Koncepcji przygotowania i przeprowadzenia ćwiczenia. Do 15.03 07.12 Powiadomienie uczestników o planowaniu przeprowadzenia ćwiczenia Przygotowanie założeń do Sytuacji wyjściowej i PPW 28.02 Przedwstępna Konferencja Planistyczna 13.02 Skierowanie zaproszeń do udziału w Przedwstępnej konferencji Planistycznej GRUDZIEŃ STYCZEŃLUTYMARZECKWIECIEŃMAJCZERWIECLIPIECPAŹDZIER.WRZESIEŃSIERPIEŃ Do 12.03 20.06 Główna Konferencja Planistyczna Do 26.06 Opracowanie Sytuacji wyjściowej i PPW 19.09 Końcowa Konferencja Planistyczna Do 31.07 Do 30.09 Do 31.07 Wydanie zarządzenie Wojewody w sprawie przygotowania ćwiczenia wojewódzkiego Wydanie zarządzenie Wojewody w sprawie przeprowadzenia ćwiczenia wojewódzkiego

17 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ !!!


Pobierz ppt "POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego ZAŁOŻENIA DO KONCEPCJI W ĆWICZENIU WOJEWÓDZKIM pk. POMORZE-2013 Szef Zespołu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google